Pest Megyei Hirlap, 1962. június (6. évfolyam, 126-151. szám)

1962-06-12 / 135. szám

HAZAI SIKEREK Akárcsak a szombati Vá­rt Vasutas-—Ceglédi Építők mérkőzés, a megyei labda­rúgó-bajnokság vasárnapi találkozói is hazai sikere­ket hoztak. Csupán Gödöl­lő tudott egy pontot elra­bolni Fótról, s a CVSE II. Nagykőrösről. SZTK—Ceglédbercel 2:1 (1:1) Szigetszentmikiós, 600 néző. V: Simák. Az éllovas csalódást keltett. El­bizakodottan léptek pályára, s a lelkes vendégek — akik a 9. perc­ben megszerezték a vezetést — vé­gié nyílttá tették a játékot. G: Potemkin (2). ill. Mezei. Jó: Dávid, Gere, Majsai, Potemkin, ill. az egész berceli csapat. Varga Gyula Vecsés—Pilisi KSK 4:1 (2:1) Vecsés. 1000 néző. V: Bende. A nagy lelkesedéssel játszó ki­esőjelölt pilis váratlanul kemény diót jelentett a helyiek számára. A pilisiek csak a 70. percben esett harmadik vecsési gól után adták meg magukat. G: Trasszer, Kári, Leimetter, Zombori. ill. Holánszki. Jó: Maj- lóth, Leimetter, Csernyi, Kári, ill. Bag—Dunaharaszt! 3:0 (3:0) Bag. 500 néző. V: Badacsonyi. Erősiramú mérkőzésen, Bag az első félidőben többet támadott, nagyobb arányban is győzhetett volna. G: Kékesi (2, egyet il-esből), Ka­tona n. Jó: Katona II. (a mezőny legjobbja), Deme I.. Katona I., Kékesi, Adám, ill. Gratzer, Babos, Peff. Némedi Sándor Albertirsa—Szigetújfalu 1:0 (1:0) Albertirsa, 1000 néző. V: Kaiser. Az első félidőben a tartalékos hazai csatársor sokat támadott, de csak a 17. percben volt eredmé­nyes. Fordulás után a vendégcsa­pat került mezőnyfölénybe. Al­bertirsa csak nehezen győzött a lelkes Üjfalu ellen. G: Kukucska. Jó: Kovács. Kan­ta, Kukucska, ill. pflumm K., Schneck, Joszkin, Vigh L. Főt—Gödöllői Vasas i:l (1:0) Fót. V: Császár. Ceglédi VSE II.—Nagykőrös isi (1:0) Nagykőrös. V: Pintér. 1. SZTK 27 16 7 4 49:24 39 2. Pécel 28 15 5 8 56:42 35 3. Nagykőrös 27 12 8 7 51:24 32 4. Gödöllő 23 12 8 8 32:34 32 5. Albertirsa 27 14 3 10 43:33 31 6. Vecsés 27 14 3 10 53:43 31 7. Bag 27 13 3 11 54:48 29 8. Dunahar. 28 10 8 10 51:49 28 9. Cégi. Ép. 28 10 8 10 45:43 28 10. Váci VSE 29 10 8 11 49:55 28 11. Monor 27 10 7 10 35:32 27 12. Üllő 27 8 7 12 33:36 23 13. Szigetújf. 27 7 8 11 36:43 22 14. Ceglédberc. 27 8 4 15 34:58 20 15. Pilisi KSK 27 6 7 14 21:40 19 16. Fóti SE 27 4 6 17 28:71 14 CVSE n. 29 12 2 15 77:70 26 — Fazekas — Szentendre nyerte a rangadót, Vác győzött idegenben Ubrankoviis, Holánszki. Fekete József Pécel—Üllő 2:1 (1:0) Péoel. 800 néző. v: Tóth L. A kiesés ellen küzdő Üllő dur­va játéka miatt nem alakulhatott ki színvonalas mérkőzés, s bár Pécel végig támadott, csak a 89. percben tudta megszerezni a győ­zelmet. G: Olter (2), ül. Vasadi. Jó: Ju­hász. Szabó I., Hegedűs, ill. Pin- cés. Sáli, Kovács. Csatári A labdarúgó NB III. Északközép cso- portj ának megyei rangadóját Szent­endre nyerte, s ez­zel jelentős lépést tett a második hely bebiztosítására. A kiesés ellen küzdő Vác a fővárosban diadalmasko­dott. A csapat vasárnap a sereg­hajtó Kábelt fogadja, míg a ve- télytársak közül a Gázművek Fe- tőfibányára, a Dinamó az Ikarus­hoz látogat, s Kazár ellenfele pe­dig Nagybátony lesz. Eladó ingatlanok az érdi kirendeltség területén. Érd: 2 szoba, konyha, für­dőszoba, üveges ve­randa, 150 n.-öl telek­kel. Beköltözhető. Ára: 110 000.— Ft. 2 szoba, előszoba, nyá- if; konyha, ólak, 150 n.-öl telekkel. Kút van. Beköltözhető. Ara: 45 000.— Ft. 1 szoba, konyha, speiz, veranda, 1576 n.-öl telekkel. Beköl­tözhető. Ára: 100 000.— Ft. Érd-Parkváros: 1 szoba, konyha, kam­ra, 2 veranda, kút, 223 n.-öl telek, 30 db gyü­mölcsfa. Beköltözhető. Ara: 80 000.— Ft. 2 szoba, konyha, ve­randa, speiz, fürdőszo­ba, 118 n.-öl telekkel. Kút, villany van. Be­költözhető. Ara: 90 000.— Ft. 1 szoba, konyha, 200 n.-öl telekkel. Beköl­tözhető. Ára: 30 000.— Ft. Érd-Liget: 3 szoba, konyha, 2 ve­randa, kamra, ólak, fészer, 580 n.-öl gyü­mölcsössel, fürdőszo­ba, angol WC. Beköl­tözhető. Ara: 180 000.— Ft. Érdeklődni lehet: PIK V., Érd, Diósdi u. 34. sz. Sződliget — Gödök — Dunakeszi — Abony vagy Cegléden beköl­tözhető 2 szobás ház­ingatlanért idős házas­párt, vagy egj'edül- állót némi készpénz­zel, életjáradékkal el­tartana dolgozó házas­pár. Értesítést váci hirdetőbe. ..Megértés” 26723 jeligére. ________ S ütőipari szakmunkást felvételre keresünk. Jelentkezés: Sütőipari Vállalat központiéban, Vácott. Munkásszállás van. Egy pár új nylon ha­risnyát kap 30 Ft után­véttel a Szentendrei Háziipari Szövetkezet­től, Petőfi u. 1. sz., ha 2 pár használt nylon harisnyát küld be. Kőműves és ács szakmunkásokat, va­lamint tizennyolc éven felüli férfi se­gédmunkásokat azon­nal felveszünk. Ta­nácsi igazolás szük­séges. Szállást és ebédet térítés ellené- ben biztosítunk. Úti­költséget csak alkal­maztatás esetén fize­tünk. É.M. Bács me­gyei Allamj Építő ipari Vállalat. Kecs­kemét. Rákóczi város huszonhárom. ________ K őműves szakmun­kásokat és segédmun­kásokat építőipari szövetkezet budai munkahelyre azonnal felvesz. Munkásszállás nincs. Felveszünk to­vábbá budapesti la­kással rendelkező kő­műves és épületaszta­los ipari tanulókat. Jelentkezés: Budapest, XVIII., Hengersor ut­ca 73. Munkaügy. 42- es villamos kispesti végállomásánál.______ S koda Oktávia Sumer gépkocsi újszerű álla­potban eladó. Nagy­kőrös, Kecskeméti u. 6.________________ P iros Pannónia 250-es, 28 ezret futott, príma állapotban, tartalék gumikkal. szerszá­mokkal. komplett fel­szerelve eladó. Ceg­léd, Szabó, Pesti út 23 délután 6-tól. Az Állat értékesítő Vál­lalat sertésvágóhídi ki- rendeltségére állatgon­dozókat felvesz. Mun­kásszállást, munkaru­hát biztosítunk. Jelent­kezés tanácsi igazo­lással nanonta 8— 12-ig: Budapest V., Széchenyi rkp. 6. óra- bér 5.— Ft.________ K ettő szoba, konyha, kamra, pincéből álló ház 800 négyszögöl szőlő és gyümölcsös­ben azonnal beköltöz­hetően eladó Szadán. Érdeklődés a helyszí­nen: Székely Bertalan út 28. A ceglédi Táncsics Mgtsz Vasútállomás, Budai út. keres évi 80 hl kapacitású szesz­főzdéjéhez egy fő fe­lelős vezetőt — egy fő gyakorlattal és ad­minisztrációs kész- Íággei rendelkező jnag^ros-raktárost, és egy fő motorral ren­delkező anyagbeszer­zőt, ki zöldségfélék átadását és értékesíté­sét is el tudja látni, jelentkezés személye­sen vagy Írásban, a tsz Budai úti irodá­jában Bérezés megál­lapodás szerint. Úti­költséget csak alkal­maztatás esetén téri­tünk. ______________ W artburg gépkocsi el­adó. Cegléd, Rákóczi u. 14., házmesternél. Könnyebb raktárveze­tői, vagy bármilyen adm. munkában elhe­lyezkedne, 12 éves gya­korlattal, fiatalember. Erkölcsi biz. van. Gö­döllő, Szociális Otthon portájára. ________ S koda 1100-as kifogás­talan állapotban eladó. Bpest, Sashalom, Lob­banó u. 11. Hétköznap 5 h után, vasárnap egész nap, Győri. Vizsgázott kazánfűtőt keres azonnali felvé­telre Közlekedésépítési Gépjavító Váll. Cegléd XIV., K. Kátai út 35/A. Különbejáratú bútoro­zott szobát keresek egy személy részére. Cím: Postafiók 72. Nagykőrös._________ W artburg igényesnek eladó. Cegléd, Orosz­lán utca 31. Érdeklő­dés naponta 17 óra után._______________ C egléd, Fűzfa u. 11. alatt Opel Kapitän 944-es príma állapot­ban áron alul eladó. A mogyoródi Arany János Mtsz növendék­állatok legeltetéséhez pásztort keres. Fizetés megegyezés szerint. Északközép csoport: Szentendrei Honvéd—Pilisi Bányász 2:0 (0:0) Szentendre, 500 néző. V: Mészá­ros L. Sz. Honvéd: Aczél — Veres, Sá­ros, Kemerle — Podliorszky, Ko­nc esni — Kovács, Zsinka. Sári, Popov, Kosztolányi. P. Bányász: Huj I. — Markos, Peiler, Nick II. — Gechter, Víz­vári — Marjai, Nick I., Krupp, Huj II., Kimmel. A Honvéd sokkal többet táma­dott, a Bányász csak lefutások­kal próbálkozott, melyeket a ha­zai védelem biztosan hárított. Szentendre két kapufát is lőtt és több helyzetet hagyott kihaszná­latlan ul. G: Popov, Zsinka. Jó: Aczél, Sá­ros, Kemerle, Kovács. Popov, ül. Markos, Nick I., Krupp. Csepel Autó—Elektromos 3:3 (3:1) Dunaharaszti, 800 néző. V: Papp. Cs. Autó: Kovács — Vigh, Kul­csár, Hochrein — Kreisz. Hauser — Stáhl, Fodor, Kiss, Kerekes, Rátkai. Az első 45 percben az Autó ját­szott jobban, ötletesebben. Fordu­lás után viszont kicsit könnyel­műen vette a mérkőzést, s ekkor a nagy becsvággyal küzdő Elekt­romos kiegyenlített, a hajrában már hiába szorongattak a helyiek. G: Kerekes (3). Jó: Kiss. Kere­kes, Hauser. 1. Csepel Autó 2. Szentendre 3. Esztergom 4. Sárisáp 5. Tokod 6. Nyergesűjf. 7. HI. k. TTVE 8. Elektromos 9. Pilisi B. 10. UFC 11. Izzó 12. Anna völgy 13. Törekvés 14. Olimposz 15. Nagytétény 16. Csillaghegy 29 17 8 4 53:26 42 29 15 5 9 56:34 33 29 14 6 9 54:36 34 29 25 4 10 51:39 34 29 10 13 6 4ő:36 S3 29 13 7 29 11 19 29 12 8 29 11 9 23 9 12 29 11 29 10 29 9 29 5 29 5 29 6 9 40:32 33 S 67:41 32 9 50:43 32 9 41:3 3 31 8 33:45 30 5 13 42:49 27 6 13 46:55 28 6 14 3é:%> 24 8 16 32:58 18 7 17 35:59 17 4 19 23:67 1G Az Északközép csoport további j eredményei: Olimposz—Csillag­hegy 0:1, UFC—Tokod 4:4, Nyer­gesül jfalu—m. kér. TTVE 3:2, Tö­rekvés—Anna völgy 0:0, Izzó—Esz­tergom 0:0, Sárisáp—Nagytétény 2:1. Északi csoport: Váci Petőfi—GD. Hajógyár 3:1 (2:1) Attila utca. 200 néző. V: Varga. Vác: Nyéki — Csitári, Neugan, Kreidi — Varga, Katona — Berta, Pindes, Mojs, Steidl. Jakab. Vác különösen az - első húsz percben többet támadott, a három gól mellett két kapufát is lőtt. A hazaiak csak ll-esből tudtak szé­píteni. G: Steidl (2), Berta. Jó: Kreidi, Varga, Pindes. Takács József Sashalom—Kartali Kinizsi 3:2 (1:1) Nagyicce, 500 néző. V: Répa n. Kartal: Podlaviczky — Turóczi, Gábor, Bagyin — Tasnádi dr. Var­ga — Rózsavölgyi, Nagy Jenő, Nagy Zoltán, Angyal, Kemény. Az első félidőben Sashalom, szünet után Kartal támadott töb­bet. A Pest megyei csapat sok nagy helyzetet kihagyott, s a já­ték képe alapján döntetlent érde­melt volna. G: Nagy Jenő, Rózsavölgyi. Jó: Bagyin. Tasnádf dr., Nagy Jenő. NAGYKŐRÖSI APRÓHIRDETÉSEK A Nagykőrösi Állami Gazdaság* mezőgazda- sági munkára férfi és női dolgozókat felvesz 3—4 hónapi időtartam­ra. A bérezés teljesít­ménybérben. Magas kereseti lehetőség. Felvételi ügyben je­lentkezni lehet az ál­lami gazdaság fekete! központjában. A felvé­telhez a munkakönyv tartozékaival, valamint személyi igazolvány, tanácsi igazolás és mezőgazdasági biztosí- tási lap szükséges. Príma fejős kecske el- rAó. Nagykőrös, Kecs­kemét u. 34. Ungvá­ri éknái. A Nagykőrösi Kon­zervgyár szezonmun­kásokat még szerződ­tet. Jelentkezés na­ponta a gyár munka­ügyi osztályán, két da­rab kisméretű fény­képpel. A Nagykőrösi Állami Gazdaság 8 osztályt végzett fiúkat szerződ­tet gytimölcs-szőlő és zöldségkertész tanuló­nak. Felvételi ügyben bővebb tájékoztatást a gazdaság munkaügyi csoportja ad. Nagykő­rös, 3 j. Fekete d. Eladók: 1 új vaskapu, szép, 3—500, 1 boros- hordó, 1 szőlőpermete­ző. Nagykőrös IV., Pe­tőfi u. 43. \\\\\\\\\\\\\\\\\\\\^^^^ HIRDESSEN A PEST MEGYEI HfRLAftiAN 1. Saig. KSE 2. Nagybátony 3. Baglyasalja 4. Ikarus 5. Sashalom 6. Chinoln 7. Kartal 12. Dinamó 13. Vác 14. Kazár 15. Salg. Zom. 1G. Kábel SőregI Károly 29 21 4 4 66:33 46 29 17 8 4 57:30 42 29 17 6 6 55:25 40 29 15 8 6 53:37 38 29 12 7 10 42:34 31 29 11 7 11 56:46 5.9 29 10 9 10 46:45 29 2 14 55:46 28 7 12 45:51 27 7 10 12 36:61 24 29 7 9 13 40:54 23 29 8 7 14 29:40 23 29 8 7 14 35:52 23 29 7 9 13 31:49 23 29 6 8 15 45:63 20 29 6 6 17 31:56 18 8. Petöfibánya 9. GD. Hajógyár 29 10 10. Kisterenye 29 11. Gázművek Az Északi csoport további ered­ményei: Kábelgyár—Ikarus 0:1, Dinamó—Chlnoin 2:1. Kazár—Petö­fibánya 4:2, Bag1yasa1.il—Salgótar­jáni Zománc 7:0, Salgótarjáni KSE—Nagybátony 3:1, Gázmű­vek—Kisterenye 4:0. Hssrminmégy telitalálat a totón A vasárnapi totófordulóban 34 pályázó ért el telitalálatot, nyere­ményük egyenként 6498 forint. 11 találaíos szelvény 563, 10 találatos 4633 darab akadt. Előbbiekre 339, utóbbiakra 63 forintot fizetnek szelvényenként. Totóeredmények: 2, 2, 2, 1, 1, x, 1, 2, l, 1. 1, 1. Avery Brundage, a NOB elnöke, háromnapos látogatásra Lenin- grádba érkezett, ahol ünnepélye­sen fogadták. Brundage a tudósí­tóknak kijelentette, már negyedik alkalommal látogat Leningrádba, amely igen szép város, s balett- együttese, valamint képtára egye­dülálló a világon. Kádár János elvtárs távirata a magyar labdarúgó-válogatott tagjaihoz és vezetőihez A magyar labdarúgó-válogatottnak, Barcs Sándor kezeihez. RENGŐ Chile Természetesen sajnáljuk, hogy a negyeddöntőben bennün­ket ért kudarc következtében csapatunk kiesett a további küzdelmekből. De mindnyájan büszkék vagyunk arra, hogy vá­logatottunk ellenfeleink által is elismert sportszerű eszközzel, önfcláldozóan küzdve, csoportelsőként a világ jelenleg legjobb nyolc labdarúgó-csapata közé jutott. Tény, hogy evés közben jön meg az étvágy, de az igazat megvallva, a válogatott-csa­pat által elért eredmény így is sokkal jobb annál, mint ami­vel indulás előtt közvéleményünk reálisan számolhatott. Leg­jobb kívánságainkat, honfitársi üdvözletünket küldjük Barcs Sándornak, Baróti Lajosnak, szakvezetőinknek, s a becsülettel helytállt válogatott-csapatunk minden tagjának. Budapest, 1963. június 11. Baráti üdvözlettel: Kádár János Telt házak, zsúfolt nézőte­rek előtt zajlott le vasárnap Aricában, Santiagóban, Vina del Marban és Rancaguában a hetedik labdarúgó-világbaj­nokság négy negyeddöntő mér­kőzése. A „második felvonás“ is meghozta a maga meglepeté­seit, nemvárt eredményeit. Ki­kapott 2:1, illetve 1:0 arány­ban a VB előtt esélyesnek tar­tott szovjet és nyugatnémet válogatott, l:0-ra maradt alul a csoportmérkőzések eredmé­nyei alapján jól felfutott ma­gyar együttes. Ugyanakkor a nemzetközi szakvilágban kissé elparentált brazil csapat biz­tosan győzött 3:l-re Anglia el­len. ★ A csehszlovák—magyar mér­kőzésről szóló kommentárok ismételten kiemelik, hogy az utóbbi időben divatossá vált szolid futball — amely főleg védekezésből áll —diadalmas­kodott a nagyobb technika, a nagyobb játéktudás felett. A számadatok szerint a ma­gyar válogatott tagjai csak­nem húsz lövést küldtek Sohroiff kapujára, míg a cseh­szlovákok mindössze hat lövés­sel kísérleteztek, ezek egyiké­ből született meg a gól. Arról is írnak azonban a különböző kommentátorok, hogy a ma­gyar csapat eredménytelensé­géhez nagyban hozzájárult Fenyvesi dr. és Rákosi mér­sékelt formája, akik megkö­zelítőleg sem tudtak felnőni három másik csatártársukhoz. Pedig a magyarok gólja első­sorban úgy születhetett volna meg, ha az említett két játé­kos jól szerepel, hiszen őket sokkal kevésbé fogták, mint Sándort, Albertet és Tichyt, akik állandóan védőgyűrűben voltak, s szinte lélegzethez sem engedték őket jutni. Va­lamennyi hírügynökségi jelen­tés megemlíti, hogy Tichy ha­talmas szabadrúgása a felső léc alsó lapjáról tisztán látha­PEST MEGYEI HÍRLAP A Magyar Szocialista Munkáspárt Pest megyei bizottsága és a megyei tanács lapia Felelős szerkesztő Bácskai László Kiadja a Hírlapkiadó Vállalat Felelős kiadó Csollány Ferenc Szerkesztőség és kiadóhivatal: Budapest, vm.. Blaha Lujza tér 3 Egész nap hívható kózpontl telefon: 343—100. 142—220 A felelős szerkesztő telefonja: 131—248 — Géplrószoba fhivhatő 20 óráig!: 140—447 — Belpolitikai és snortrovat: 140—449 — Művelődési rovat: 141—258 Előállítja Szikra Lapnyomda Budapest Terjeszti a Magyar Posta. Elő­fizethető a helyi postahivataloknál és kézbesítőknél Előfizetési dlt 1 hőnapra 11 forint tóan a gólvonal mögé pattant, s hogy a szovjet Latisev hibá­zott a gól meg nem adása miatt. ★ A TASZSZ tudósítói a Chile—Szovjetunió mérkő­zésről tárgyilagosan megál­lapítják, hogy jól játszott a chilei csapat — bár a má­sodik félidőben nagy volt a szovjet fölény. A mérkő­zés hajrájában a chileiek csaknem 11 emberrel véde- dekeztek, s amikor a játék­vezető a találkozó végét je­lezte, a közönség hatalmas üdvrivalgásban tört ki. Ra­kétákat lőttek a levegőbe, ga­lambokat röpítettek és a chi­lei himnuszt énekelték. A TASZSZ kommentátora szerint bár a szovjet csapat jól felkészült a világbajnok­ságra, a szakvezetés még mindig nem tudta megtalál­ni a szoros védekező játék ellenszerét. Az pedig a sors iróniája, hogy akárcsak 1958-ban Svédországban, most Chilében is a rendező or­szág ütötte el a szovjet vá­logatottat a legjobb négy közé jutástól. Végül a tudósító leszöge­zi, hogy a szovjet válogatott világbajnoki eredményei nem kielégítőek. •k A vasárnap éjszakai órák­ban a Tanjug és a belgrádi rádió bőven kommentálta az NSZK elleni mérkőzést. Ál­talános megállapításuk., hogy a jugosz'áv labdarúgás a má­sodik világháború utáni leg­nagyobb sikerét érte él. De az egész jugoszláv labdarúgó­sport történetében a mostani eredmény csak az 1930. évi montevideói VB-hez hason­lítható, amikor is a jugoszláv válogatott egyediül képviselte Európa labdarúgó-sportját az elődöntőben és végeredmény­ben negyedik lett. A jugoszláv válogatott ked­den utazik át San ti agából Vi­na del Marba, ahol szerdán délután az elődöntőt vívja Csehszlovákiával. ★ A szakértők véleménye sze­rint a Jules Rímet kupa el­nyerésére újból Brazília a leg­nagyobb favorit. Anglia elleni játékuk ugyanis minden két­kedőt elnémított: nagyszerűen játszott a védelem, és helyen­ként briliánsán a csatársor. A magasfokú dicséretet Pele nélkül kapta a brazil együttes, s ha ehhez a csatársorhoz még hozzájön a „fekete gyöngy”, akkor nem valószínű, hogy akárcsak megszoríthatja vala­melyik együttes is a kupa vé­dőit. Pele hétfőn elmondotta, sé­rülése nagyon szépen javul és reméli, hogy szerdán délután a Chile elleni elődöntőben ismét pályára léphet. ★ A labdarúgó világ-bajnokság negyeddöntőjében kiesett ma­gyar válogatott az AFP jelen­tése szerint szerdán indul haza Rancaguából. A magyar együttes Rómáig repül, itt két napot töltenek el a küldöttség tagjai s innen tér­nek haza Budai*.;estre. KÉT PONTTAL TÖBB Az elmúlt bajnokságban a Ceglédi Vasutasnak 25 pont is elég volt a bennmaradáshoz. Bár most 27 pontja van az együttesnek, mégsem érezheti magát biztonságban, hiszen a vetélytársak is sikeresen sze­repeltek vasárnap, a négy 27 pontos közül kerül majd ki a harmadik kieső. Ceglédi Vasutas—Debreceni EAC 2:0 (0:0). Cegléd, 2500 néző. V: Foór. CVSE: Kaltanecker — Pá- kozdi, Mednyánszky, Császár — Csontos, Oláh — Kökény, Molnár, Gyikó 1, Nagy, Pin­tér. A hazaiak szinte végigtá­madták a mérkőzést a védeke­zésre berendezkedett egyete­misták ellen. Szünet után gól- ra-törőbben játszott a Vasutas, s a 60., valamint a 67. percben lőtt góllal nyert. A győzelem a látottak alapján nagyobb arányú is lehetett volna. G: Gyikó I, Nagy. Jó: Oláh, Nagy, Kaltanecker. — Kecskeméti — 1. Debr. VSC 2. Láng 3. Diósgyőr 4. Ganz-M. 5. Egyetértés 6. Bp. Előre 7. Debr. EAC 8. Szolnok 9. Miskolc 10. Borsodi B 11. CVSE 12. Kecskemét 13. Nyíregyh. 14. Bp Spart. 15. KIS TEXT 16. Szeg. Ép. 29 17 7 5 63:32 41 29 15 6 8 49:35 36 29 14 7 8 40.*28 35 29 15 5 9 46:38 33 29 13 8 8 35:21 34 29 12 9 8 54:40 33 29 12 5 12 30:35 29 29 10 8 11 34:28 28 29 10 8 11 38:37 28 29 11 6 12 37:37 28 29 10 7 12 36:34 27 29 8 11 10 43:44 27 29 8 11 10 26:33 27 29 10 7 12 34:48 27 29 3 9 17 24:66 15 29 3 8 18 21:56 14 A Keleti csoport további eredményei: Egyetértés—KIS- TEXT 1:1, Borsodi Bányász— Bp. Spartacus 0:2, Debreceni VSC—Láng 0:0, Diósgyőr—Bp. Előre 2:0, Ganz-MÁVAG— Szolnok 1:0, Nyíregyháza— Miskolc 1:0, Kecskemét—Sze­gedi Építők 4:0. CEGLÉDI APRÓHÍR DlTÉSEK Eladó 600 db kétfal- cos tetőcserép. Pus­kin utca 45. alatt. Bercsényi utca 21. számú ház nagy por­tával, kertészetre is alkalmas, eladó, azonnal beköltözhe­tő. Érdeklődni Ber­csényi úti fodrász­nál. A Ceglédi Ruhaipari Vállalat textilruházati szakmában Jártas anyag- és áruforgalmi eladónőt felvesz. Fize­tés megegyezés sze­rint. Jelentkezni lehet Cegléd L, Szabadsás tér 3, szám. __________ K is, JAWA PIONÉR el- j adó. Cegléd X., Ken- 1 der utca 17. Eladó 125-ös Danuvla motorkerékpár. Cegléd III., Béke u, 11/B. Teljesen új 80-as tan­góharmonika eladó. Cegléd IV., Eper u. 3. sz. 250-es CSEPEL motor eladó. Cegléd vili. kér., Török Ignác utca 20. szám alatt. A Nyugati csoport eredmé­nyei: Budapesti VSC—Duna­újváros 1:1, Mosonmagyaróvár —Szállítók 1:1, Budafok—Szé­kesfehérvár 2:1, Zalaegerszeg —Pénzügyőrök 3:1, Kőbányai Lombik—Budai Spartacus 2:1, Traktorgyár—EVTK 2:1, Oroszlány—Szombathely 2:0, Sopron—Kap-'-'-ár 2:2. 1 1. Szombath. 29 20 5 ! 63:22 45 2. BVSC 29 15 10 4 48:23 40 3. Sz.-fehérvár 29 17 4 8 45:20 38

Next

/
Oldalképek
Tartalom