109 találat (0,085 másodperc)

Találatok

1. 1962-04-25 / 33. szám
[...] Kovács József kismotor­kerékpárján míg Orosz Ist­ván Berva motorján hajtott ittasan Bár [...] mb igazgatója Az élelmes ember Bozóky György még valamikor 1950 ben [...] színvonalat es jobb eredme hanem István boltvezetőnek két he­foldmuvesszoyeüíezet 1961 igyekszünk [...] és vábbiakban az elnökhelyet osuriK istvan a vendéglő pedig a Kiváló [...]
2. 1971-06-23 / 146. szám
[...] hagyta ki egy méterről Farkas István Kézilabda NB II Belelendültek a [...] Zima Lőcse Karancslapujtő Tóth Bérezi Bozóky Havaj Róná Hoffmann Józsa Újhelyi [...] A Ser si Edző Markó István Az I Czabadai Peller Cseh [...] Vári Flaskai Pán Edző Tóth István Az I fél mérkőzésen a [...]
3. 1971-06-30 / 152. szám
[...] a partjelzők Mohácsi Lefler Hárskúti István szak­osztályvezető elmondotta hogy bár kevés [...] szakvezetője Nem unatkozik mostanában Bástl István A kitűnő labdarúgó július első [...] Kalmár Hegedűs Rónási Bérezi Fedor Bozóky Lajkó Gajdos Edző Markói Ist­ván Dejtár Mezei Fábián Gál Farkas [...] Kovács Mol­nár Bodzási Edző Tóth Ist­ván Mátra verebély Kaden­szkl Kormos G [...]
4. 1971-10-09 / 238. szám
[...] Könyv­tár A Tankönyvkiadó jelen­tette meg Bozóky Éva Szü­lőkhöz szólunk című könyvét [...] mellett érdeklődéssel tarthat számot Előd Istvánná Szá­moljunk együtt című szülők számára [...] metszete is A és Erdős István novellával il szerzők szépen reprezentálják [...] akinek nagybátyja a híres szobrász István volt 1830 ban szü­letett Szécsényben [...]
5. 1972-08-13 / 190. szám
I VASÚT MENTÉN Radies István tusrajza NYELVMŰVELŐ SOROK Nyári nyelvészkedés [...] a megvalósítás gondiairól esett szó Bozóky Éva RUDNAI GÁBOR A S [...]
6. 1972-10-01 / 232. szám
[...] ezek a bi­ Zon­ Orosz István rajza zonytalanságok Van e vala­mi [...] öreg halászát vagy éppen Csörsz István hippi ifjait Filmszerűek vol­tak ezek [...] nemzet­közi sikereiről beszélt Csü ty István a könyvtárnak a modern egyetemi [...] ezt a missziót is teljesíti Bozőky Éva Anyanyelvűnk Szavak törzsét kifordítom [...]
7. 1972-12-28 / 304. szám
[...] Brnyej Béla Rátonyi Ró­bert és Bozóky István hami­sítatlan operettvilágot va­rázsoltak elénk a [...] esztendős korban el­hunyt Vácott László István nyu­galmazott Iskolaigazgató a Ke­szeg 1 [...] az orgonával a kottával László Istvánt szombaton decem­ber 23 án kísérték [...] kü­lönösebb magyarázatra és kommentálásra Zágon István novellájából Nóti Károly írta és [...]
8. 1973-05-06 / 104. szám
[...] leghasz­nálhatóbb Legutóbb a tévé­ben Benedek István meglepő módon éppen a legmegbé [...] még majd erről ne vágjunk Bozóky Éva I NÓGRÁD 1973 május [...]
9. 1973-07-22 / 170. szám
[...] útjára a ta­nácskozás háromszáz résztve­vője Bozőky Éva Rf áníkula Lovak húzzák [...] a hőmérő Tóth Elemér Orosz István Béke linómetszet A kézfogás többet [...]
10. 1973-08-26 / 199. szám
[...] nép A régésznek készülő Igaz István a tárgyi gyűjtőkhöz csatlakozott Nomen [...] Márpedig mindez a jö­vőért történik Bozóky Éva Bulla Elma hatvanéves Egy [...]
11. 1973-09-16 / 217. szám
[...] órakeretben va­ló megrendezése túlságosan költséges Bozóky Éva Főtér Salgótarján Vitában a [...] ez a vidék Dési Huber István Bene Géza és mások is [...] Múzeumi tulajdonban jelenleg idős Szabó István bányászsorozatának da­rabjaival együtt körülbelül 420 [...]
12. 1973-10-21 / 247. szám
[...] orgonabo­kor leveleit Oroszból fordította Antalfy István lebegnek a népdal képei ízei [...] magát vallja meg kertészét is Bozóky Éva DEÁK LÁSZLÓ HÁZASÉLET Főzöl [...]
13. 1974-06-09 / 133. szám
[...] hallottunk annak kö­tetét is kézbevesszük Bozoky Éva 16 45 Hervé Nebáncsvirág [...] Márton And­rást Bulla Elmát Egri Ist­vánt Kovács Istvánt Kazal Lászlót Miklósy Györgyöt Pécsi [...]
14. 1974-10-20 / 246. szám
[...] diadalát a múló évek fölött Bozóky Éva A Kossuth Könyvkiadó a [...] vlc Lakberendezési tárgyak sajátkezűleg Artinger István Ka tor Lajos és Ziaja [...] anyago­kat és technológiákat ismer­teti Bálint István könyve az automatikus olaj és [...] Megjelent Baróti György és Ratkó István Programozott bevezetés a valószínűségszámításba Oskar [...]
15. 1975-08-12 / 188. szám
[...] találkozó egyikj díjnyertes alkotása Császár István Gyilkosok című tévé 1 játéka [...] az őst müsr rban Nagy István a kiváló erdélyi író ősz [...] a fi­gurák érdekesek vonzók szá­munkra Bozóky Éva Mai tévéajánlatunk 21 30 [...]
16. 1975-08-14 / 190. szám
[...] az egyik legnagyobb sikernek Örkény István Macs­kajátékának lehetünk tanúi a Volksbühne [...] kincsei­nek minél teljesebb birtokba vételéről Bozóky Éva üdülés a k s [...]
17. 1975-09-06 / 209. szám
[...] biz rf Róma nagy gondolkodója Bozóky Éva tosítják a szükséges irtóz [...] nyelv az az esz Vinczc Istvánná tatások szerény eredmé mindig a [...]
18. 1975-10-14 / 241. szám
[...] a szülők ne renc Pathó István Földi Te tával és bensőségesen [...] velők magazinja A sorozat ri Bozóky Isvtán és mérmes líraiságával hatott [...] házmesterlány húga iyos Cecília Iglódi István napokban A sokféle emberi érkezik [...]
19. 1975-12-21 / 299. szám
Ciot gnni Foccncciő Tamás István kél verse Nyolcadik nap Részlet [...] az életben a boldogság képessége Bozóky Éva NÓGRÁD 1975 december 21 [...]
20. 1976-03-10 / 59. szám
[...] szépség parancsát változtasd meg életed Bozóky Éva A közművelődéspolitikai határozat óta [...] Győzelem után folytatás előtt Marczi István esztergályos tanuló szavai alapján kiderül [...]
21. 1976-07-04 / 157. szám
[...] egész nap dr Gyur kovics István az ügyeletes or­A salgótarjáni járás [...] egyik legrégebbi eS legkövetkezetesebb művelőjé­ről Bozóky Mária írt tanul­mányt Az ismert [...] köl tőiséggel jellemezhető rajza­it Solymár István elemzi Egyebek között megállapítja hogy [...]
22. 1976-07-31 / 180. szám
[...] részeként Ebben az évben Bors István plasztikáival találkozunk Néhány szót a [...] salgótarjáni szabadtéri szoborkiállításon egyébként Bors István három alkotása kimegy a térre [...] szöve­ge is az előadást Huszár Ist­ván az MSZMP Politikai Bi­zottságának tagja [...] munkás­ságát reprodukciók kíséreté­ben bemutató kötet Bozóky Mária illetve Rózsa Gyula kalauzolásával [...]
23. 1976-12-05 / 288. szám
[...] a vonattal együtt futó órákat Bozóky Éva Aforizmák Sok ellensége volt [...] együttes harminckét táncos András Molnár István és Együttes két év múlva [...] táncok törté dolgozásokat játszottak rend Istvánnak kompozíciói al neti kialakulásáról A [...]
24. 1977-01-07 / 5. szám
[...] é 6 a leggyakrabban Szent Istvánnak Szent Benedeknek Szent Adalbertnek vagy [...] Ildikóval Szekeres Ilonával Horváth Sándorral Bozóky István­nal Dégi Istvánnal Szilá­gyi Tiborral Szirtes Ádam mal [...]
25. 1977-03-12 / 60. szám
[...] te sereg vonul Veres Péter Bozóky Éva Nógrád megyei siker Március [...] Az iskolamester zavar­ban van Vas István önarc­kép a hetvenes évekből cí­mű [...] Bartók Bé­la Rónay Jácint Bartalus István és Fényes Elek életét életművét [...] adja Tóth László és Patkós István könyve Fo dór László fontos [...]
26. 1978-04-11 / 84. szám
[...] Tóth Edző Dávid Róbert KSC Bozóky Rózsa Elekes I Elekes II [...] percben Szűcs fejelt kapura de Bozó­ky védte a labdát A 10 [...] MVSC Kun Szabó Kovács Locher Ist­ván Leiszt Czerva Gyön­gyösi Varga Lipták [...] lélekkel játszó 11 kialakítására Jók István Leiszt Locher Egri ill Radics [...]
27. 1978-12-05 / 286. szám
[...] emlékeket kérdeztük a gépüzemben Dérer István az igazgatósá­gi pártalapszervezet titkára egyébként [...] emberségre mint az automatikus összetartozás Bozóky fal
28. 1979-10-03 / 231. szám
[...] ugyanis a vidék hatalmaskodó Főhiva­talnoka Bozóky István s mivel megtetszik neki az [...]
29. 1980-09-07 / 210. szám
[...] államosítást követő idők­ben Agárdi Gábor Bozóky István Dobos Ildikó Ditrói Ilona Galambos [...] Szabó Sándor Szirtes Ádám Sztankay István E hevenyé­szett névsorban nincsenek ben­ne [...]
30. 1980-11-29 / 280. szám
[...] kora között írta A kö­Gáll István A ménesgazda című regényéért 1978 [...] már hiába szép a tündér Bozóky Éva
31. 1982-06-29 / 150. szám
[...] Benkóczi Zoltán Bakó Márta Sugár István Kőnaptár koncentrikusan elhelyezkedő nyolcszögre hasonlított [...] Flóra Máthé Erzsi Szekénes Ilona Bozóky Ist­ván Képessy József Lóránd Hanna Dancsházy [...]
32. 1982-07-14 / 163. szám
[...] zenéjét Nádas Gábor és Szenes István készítette s ebben a változatban [...] vonzalmáról modern fel­fogásban szól a Bozóky Ist­ván rendezte előadás Bizonyára sokan kíván­csiak [...]
33. 1982-08-14 / 190. szám
[...] rock­hoz FOGALMAM SINCS miért vállalkozott Bozóky István a nyíregyházi színház igazgató­ja ennek [...] anyja Kovács Gyula ügyvéd Pa­lotai István szexológus Hartmann Teréz lány Bá­rány [...] Avagy nekivágjon a lehetet­lennek Bozóki István az utóbbit választotta ezért őszinte [...]
34. 1982-09-21 / 221. szám
[...] Péter Benkő Gyula Kern András Bozóky István Tóth Máté is Sajnos a [...] 1982 szeptember 21 kedd Pintér István dokumentumripoitja Á veréb is akció [...] a magyar kémelhárítás vezetőjének Ujszászy István vezérőrnagynak a szobáját Akárhogyan is [...]
35. 1982-11-13 / 267. szám
[...] művészete Kós Káro lyé Medgyaszay Istváné Laj­ta Béláé Györgyi Dénesé Thoroczkai [...] barátságos emberek visszfénye a környezeten Bozóky Éva NÓGRÁD 1982 november 13 [...]
36. 1985-07-13 / 163. szám
[...] Ugyanez vo­natkozik Lendvay Ferenere és Bozóky Istvánra is akik arra biztattak hogy [...] Várkonyi Zoltánról Apáthy Imréről Egri Istvánról Kazi­mir Károlyról akivel tizenhá­rom évig [...] Bori Pánai Erika és Hirtling István köz­ NÓGRÁD 1985 július 15 [...] József Hernádi Judit valamint Bergendv Ist­ván és Péter A Győri Balett [...]
37. 1988-04-26 / 98. szám
[...] őt követte 1911 ben dr Bozóky Dezső mindössze három évre Ki [...] az ami felkeltette figyelmemet és Bozókyval kapcsolatban művet láthatott tehát szom­baton [...] története című könyvében írt dr Bozókyról aki 1913 január 12 én [...] volna be Wabrosch említést tesz Bo­zóky szóban forgó két köny­véről is
38. 1988-09-27 / 231. szám
[...] Pilinszky János Nagy László Örkény István s még annyi más író [...] nevet említsünk De példá­ul Volly István népdalku­tató vagy Bozóky Mária műkritikus újságírók publi­cisták építészek [...]
39. 1988-12-01 / 286. szám
[...] PETŐFI RADIO 8 05 Bundschuh István stájerciterán játszik 8 20 A [...] Sándor György Usztics Mátyás Verebes István Szereplők Sándor György Markos György Nádas György Boncz Géza Verebes István Jordán Tamás Spind ler Béla [...] Nagy Bandó András Agárdi Gábor Bozóky István Csákányi László Erdődy Kálmán Hor­váth [...]
40. 1989-12-12 / 294. szám
[...] hagyjuk ma­gunkat megtéveszteni Kukásunk Mikó István a szerényebb programmal ren­delkezők közül [...] sze írok és képzőművészek alkotásait Bozóky Éva
41. 1991-06-21 / 144. szám
[...] Gl Podholiczki 2 Szabó 2 Bozóky ill Mar siczki Biztos szandai [...] szenzáció mindenképpen az hogy Tatár István személyében ország­szerte jól ismert szakember [...]
42. 1992-11-14-15 / 269. szám
[...] őrangyaloknak ezt kéne végiggondolniuk Erdős István Nyilvántartás tanácsadás koordináció Alapítványok osztálya [...] Bakos Fe­renc Leszenszki László Fodor Istvánná Kovács Alfonz M Kiss György [...] Ló rántné Presits Lujza Orosz Ist­ván és mások műveit szem­lélve mér [...] a nagyszívű szobrászt A többiek Bozóky István Konc Gábor Lőtte At­tila is [...]
43. 1993-05-17 / 113. szám
[...] Hatvan 1500 néző v dr Bozóky Szabó Hrabovszky Hatvan Nagy Károly [...] Balassagyarmat Múlt csü­törtöki számunkban Benkő Ist­ván az ismert balassagyarmati játékvezető azt [...]
44. 1993-05-29-31 / 124. szám
[...] részeként Géczi János és Sinka István versei valamint Dippold Pál és [...] szlovák magyar kapcsolatok alakulását Kafer István Ma­gyar szlovák jegyzetek címmel írt [...] kölcsönösen lefordítottak egymás számára Kafer István kulturális szemlé­jét e szlovák lap [...] eipzód szerepekben is ismert művészek Bozóky István Kautzky Jó­zsef Kiss Gábor Szakács [...]
45. 1993-07-10-11 / 159. szám
[...] mások Radics sgraffito Nógrádmegyernek Radics István festőművész több monumentális műve díszíti [...] ami mindig is éltette Radics Ist­ván művészetét nemzetközi hírnévre szert tett [...] a festőiséget mosolyodik el Varga István akinek alkal­mazott grafikáin kívül fotói [...] József dr Zemplényi Imre dr Bozóky Dezső Wabrosch Béla Gábler Vilmos [...]
46. 1993-09-06 / 207. szám
[...] vásárt rendező magyarnándoriak nevében Sándor István polgármester tájékoztatta a pozsonyi összejövetelen [...] Für Lajos Surján László Balsai István Kádár Bé­la Nagy Ferenc József [...] 1 Székesfehérvár 3000 néző v Bozóky dr Gl Németh 37 p [...]
47. 1994-11-07 / 262. szám
[...] 2 Kiss Kovács Edző Lombos István Mizse KC Rabi Szarvas 1 [...] Farkas Cs 1 Edző Vájná István Kiállítások 12 ill 8 perc [...] mérkőzés legeredménye­sebb góllövője legyen Lombos István Talán ed­digi legnehezebb mérkőzé­sünkön vagyunk [...] 2500 néző v Tóth V Bozóky Nagy I PMSC For dan [...]
48. 1995-08-05-06 / 182. szám
[...] a komplett csapatot kiállítani Varga István Csepel Saj­nos a felkészülési időszak [...] szeretnénk meg­szerezni mindhárom pontot Sándor István Stadler Nem téveszt meg bennünket [...] V Tóth V Ring dr Bozóky Kispest Rott Vezér Bánfi Plókai [...] 8 196 545 és Szilágyi István Balassagyarmat Ma­dách liget 7 szelvényszáma [...]
49. 1995-09-25 / 225. szám
[...] Zs Csehi Z Edző Sándor István Csepel SC Bíró Tyukodi Be [...] Nagy T Petrók Edző Varga István Pécsi MFC Haladás VSE 0 [...] Ve­zette Arany Molnár L dr Bozóky Pécsi MFC Kovácsevics Dienes Szabados [...] Fehér Schneider G Edző Mihalecz István Gól­szerző Majoros a 67 percben [...]
50. 1995-10-02 / 231. szám
[...] néző V Kiss Arany dr Bozóky Kispest Vezér Bánfi Hahn Mátyus [...] Csehi Z Lehota Edző Sán­dor István Kiállítva Toldi a 26 percben [...] Fehér Neg rau Edző Mihalecz István AfTK Babócsy Talapa Kut tor [...] 18 5 vesen látnák Lombos Istvánt 15 FC Sényő 8 1 [...]
51. 1997-10-29 / 252. szám
[...] erre a dátumra gróf Széchenyi István 1825 november 3 án az [...] alapuló hosszú távú előrejelzés is Bozóky Ist­ván meteorológus szerint no­vember a szokottnál [...] a tizenharmadik és Szent Iványi István az SZDSZ frakcióvezetője aki 49 [...] lványi Kovács Magda Maczó Agnes István 74 79 41 78 Torgyán [...]
52. 1997-11-05 / 258. szám
[...] meg a 3 hektárt Varga István MDF és Torgyán József FKGP [...] a közismert jogász Nehéz Pozsony István Elmondta a Műcsarnokhoz autókkal és [...] a rendőrtársaik ellen irá­nyuló erőszaknak Bozóky András politológus úgy véli a [...]
53. 1997-11-26 / 276. szám
[...] A legjobb ma­gyar labdarúgó játékvezető Bozóky Mező és Hanacsek társaságában Melbourne [...] Farkas Péter Balog Géza Merza István és Kunos Gábor Az országos [...]
54. 1998-02-23 / 45. szám
[...] meg A közgyűlésen jelen­lévő Harcsár István államtitkár az OTSH elnöke ezt [...] Gázszer FC elnöke 43 dr Bozóky Imre ügyvéd FIFA partjelző a [...]
55. 1998-05-04 / 103. szám
[...] néző vezette Szökrény Heibl dr Bozóky Érd Elbert 6 Jakab 6 [...] Kovács K 1 Edző Lombos István Ko­vács József FI étméteresek 3 [...] mu­tatott játékhoz képest szoros Lombos István Nem várt biztos győzelmet arattunk [...]
56. 1998-06-12 / 136. szám
[...] egyértelmű megállapítását tennék lehetővé véle­kedik Bozóky András Ám a politológus csak [...] soron a Fidesz pozícióit erősítené Bozóky szerint a Fodor Gábor SZDSZ [...] ke­resztül a kormányfőnek adatik meg Bozóky úgy véli ebben a kormányzati [...] idei Zoo Oscar díjat Palugyai Ist­ván szakíró az Azok a csodá­latos [...]
57. 1998-08-03 / 180. szám
[...] 4000 néző Vez Puhl dr Bozóky Mező Bede Kispest Honvéd Vezér [...] Aubel Bo zsik Edző Sándor István Újpest FC Bíró Fehér Sebők [...] Vayer Rósa Edző Reszeli Soós István Góllövők Korsós az 53 Somogyi [...]
58. 1998-08-19-20 / 194. szám
[...] köztük első­sorban az államalapító Szent István tiszteletét a mindennapi kultúrán keresztül [...] meg egy verses officium Szent Istvánról amelyet a Kun Lászlót vádoló [...] és kortársa Ranzano is említi Ist­vánt A számos zenés és prózai [...] is tisztelgett királyunknak Kodály pedig Bozóky Mihály XVIII századi énekeskönyve egyik [...]
59. 1998-09-21 / 221. szám
[...] 250 néző VEZETTE Heibl dr Bozóky Harsányi SZEAC Dobó Simon Magyar [...] megint nyert Szombat este Kovács István pe­helysúlyú ökölvívó megsze­rezte nyolcadik profi [...] 5 Szalánszki 5 EDZŐ Cserni István KARCAG Móga 7 Czinege 6 [...] jogosan várt hazai győzelem Cserni István Ez egy ilyen játék az [...]
60. 1998-12-03 / 283. szám
[...] sokkal illessenek közölte tegnap Csurka István A MIÉP elnöke szerint az [...] ellen­zékkel konszenzusban kíván megvalósítani Balsay István a Miniszter elnöki Hivatal politikai [...] kapcsán Bo zóky András politológus Bozóky szerint a koalíció akkor rúgta [...] bom­bák szikráivá válhatnak tette hozzá Bozóky simonffy takács Kijelentette a pedagógus [...]
61. 1999-02-02 / 27. szám
[...] részére hir­deti meg az Örkény István Drámaírói Ösztöndíjra kiírt pá­lyázatot a [...] megszűn­tek a meteorológiai jellegű problémák Bozóky István meteorológus azonban tudományosan közelít a [...]
62. 1999-09-01 / 203. szám
[...] László Genz wein Ferenc Kamarás István Kisteleki Antal Herényi Ká­roly Kiss [...] Sárközy Tamás Kovács Attila Kovács István Mezey György Bácsalmási Ottó Bozóky Imre Lévai Tibor Mészáros János [...]
63. 1999-09-27 / 225. szám
[...] tagú elnökségébe Kovács korszak után Bozóky éra Szombaton 10 órától Budapesten [...] küzdelemben Ko­vács Attila 40 dr Bozóky Imre 39 szavazatot kapott Az [...] szavazatot kapott Szendrei Józsefre Kovács Ist­vánra és Bácsalmási Ottóra senki nem [...] Ferencz Gyula Frank Tamás Kamarás István Kle ment Tibor Kovács Attila [...]
64. 1999-10-01 / 229. szám
[...] s a találkozót megte­kintette dr Bozóky Imre a Ma­gyar Labdarúgó Szövetség fris­sen megválasztott elnöke is Mezei István a magyaror­szági cigányválogatott mene­dzsere így [...] szinte leiskolázták a ro­mán együttest Bozóky elnök úr is elismerően nyilatkozott [...] megbíztuk a főtitkári teendőkkel mondta Bozóky Imre az MLSZ el­nöke a [...]
65. 1999-12-06 / 284. szám
[...] versenyre Má­sodik helyezett lett Lokody Ist­ván a salgótarjáni Petőfi Sán­dor Általános [...] kezdő­dött Svájcban Winterthur váro­sában mondja Bozóky Jenő Mára a világ 30 [...] kapcsolódik be ismét a beszélgetésbe Bo­zóky Jenő A Nógrád megyei területi [...] partnere­ink bizalmát zárja a beszél­getést Bozóky Jenő Mi ezért dolgozunk és [...]
66. 2000-01-07 / 5. szám
[...] Ajkler Zita atléta SKDASE Határ István autóversenyző Honda Maruzs Racing Team [...] díszvendégekben Többek kö­zött meghívták dr Bozóky Im­rét az MLSZ elnökét Berzi [...]
67. 2000-02-10 / 34. szám
[...] Beszélgetés a Salgótarjánban járt ár Bozóky Imre MLSZ elnökkel Dr Bozóky Imre a Magyar Labdarúgó Szövetség [...] Nyerges László Cserhalmi András Gecse István játékos edző Telek István Ülnek ifj Stoszek László Nagy [...] Tamás A képről hiányzik Kotroczó István és Kotroczó Istvánná fotó barát
68. 2000-07-22 / 170. szám
[...] közül sorsoltunk A sze­rencse Deák Istvánnak Salgótar­ján Játszó út 8 kedvezett [...] egy­szer sem volt példa fogalmazott Bozóky Imre az MLSZ elnöke A [...]
69. 2000-08-12 / 188. szám
[...] Labdarúgó Szövetség FIFA elnö­ke elfogadta Bozóky Imrének az MLSZ elnökének meghívását [...] aláDeulsch Tamás ifjúsági és sportminiszter Bozóky Imre MLSZ elnök és Demján [...] sorsoltunk A szerencse ezúttal Szeberényi István kisterenyei olvasónknak kedvezett így az [...]
70. 2000-08-19 / 194. szám
[...] válogatott mérkőzésein szurkoló nézőket is Bozóky Imre az MLSZ elnöke hangsúlyozta [...] Az elnökség tagja lett Horváth István Juhász István Zagyi Pál Molnár László Szabó I István és Szabó II István Miként értékeli a klub jelenle­gi [...]
71. 2000-08-30 / 203. szám
[...] a le­látón Fél nyolckor Janicsák Ist­ván és a veresegyházi asszony­kórus lépett [...] Vásár Városok Kupáját Később Bubik István szavalt aki azzal kezdte Kicsit [...] kez­dés is elképzelhető A sajtótájé­koztatón Bozóky Imre MLSZ el nök kétéves [...]
72. 2000-09-13 / 215. szám
[...] illatú és jel­legzetes ízű Bodrogi István féle a Nógrádi Média Kiadói [...] de a fakanalat jól for­gató Bozóky Jenő vadpörköltje aki a Winterthur [...]
73. 2000-10-21 / 248. szám
[...] millennium jegyében futottak VIII Zelenka István emlékfutás Az egykori maratoni futó Zelenka István emlékfutás ötlet­adója Tepkor Zoltán volt [...] Kovács Pé­ter Bozsik Ferenc Romhányi Ist­ván Szarka Gábor Szopóczi János és [...] erről sem szabad megfeledkeznünk mondta Bozóky Imre az MLSZ elnöke Sepp [...]
74. 2000-11-18 / 270. szám
[...] a deres fejű egriek Túrán István öregfiúk kosárlabda emléktoma Az elmúlt [...] fiatalon elhunyt egykori kosarasra Túrán István­ra emlékeznek egykori játékos­társai és ellenfelei [...] Tamás if­júsági és sportminiszterrel s Bozóky Imre MLSZ elnökkel többek között [...] a rendezvény­ről a főszervező Nagy István testnevelő tanár Köztudott hogy a [...]
75. 2001-01-20 / 17. szám
[...] vendéget hívtak meg A jelenlevőkhöz Bozóky Imre MLSZ elnök és Szakács [...] választott sportolókról A salgótarjáni Határ István neve nem cseng ismeretlenül az [...]
76. 2001-06-06 / 129. szám
[...] Cs Ágasvári Játékos edző Ju­hász István Mihálygerge Toldi Trubiánszky Szabó Rácz [...] Cs Ádám Edző ifj Máté Ist­ván Nógrádmegyer Herczeg Surján Pingiczer L [...] Hucskó Erdé­lyi Ä Edző Nagyváradi István Ecseg Baranyi L Pusomi Sőregi [...] után felmentik tisztségéből Bicskei Bertalant Bozóky Imre az MLSZ elnöke ezzel [...]
77. 2001-08-08 / 183. szám
[...] ügyvezető igazgató helyettes Simonyi Eri­ka Bozoky Jenő ügyvezető igazgató MEGYEI KORKÉP [...] emléktábláját Emlékező beszédet mond Molnár István ön kormányzati képviselő A szabad­téri [...] A kislány Ibolya a fiú István Nemcsak az illem miatt kérdez­zük [...] használ közben Valóságos természet gyógyász István vagyok tizenhat éves múltam s [...]
78. 2001-09-04 / 205. szám
[...] győzelmei Salamon Oravecz páros Salamon István 3 Oravecz Ferenc 2 Nagy [...] törő Vác ellen játszanak Salamon István játékos edző Teremhiány miatt elmaradt [...] 21 csapat szak­vezetőjét bízza meg Bozóky Imre az MLSZ elnöke a [...] korrekt módon megállapodni vele mondta Bozóky Gellei Imre jelenleg Kecskemé­ten készíti [...]
79. 2001-10-18 / 243. szám
[...] kipakol Azt azért elmondta hogy Bozóky Imre MLSZ elnöksége óta sosem [...] oktatás közben I tanulófokozat Kapás István Bá­rány Gábor St Gál László [...]
80. 2002-01-18 / 15. szám
[...] fiataljai jobb csapatot alkotnak Hosszú Ist­ván együttesénél A sorsdöntő ütközet előtt [...] Zoltán és Longauer Ákos Hosszú István a Bajai KK játé­kos edzője [...] lásd Demján Sándor Muszbek Mi­hály Bozóky Imre Puhl Sán­dor Mezey György [...]
81. 2002-03-21 / 67. szám
[...] 31 között jelentet­te be dr Bozóky Imre az MLSZ elnöke a [...] Total míg legjobb játékosa Vá­mos István Big Fish Team lett A [...]
82. 2002-06-08 / 132. szám
[...] az ünnepséget megtisztelte jelenlétével dr Bozóky Imre a Ma­gyar Labdarúgó Szövetség [...] fél ezren tekintettek meg Dr Bozóky Imre MLSZ el nök gratulált [...] óra Atlétika 10 jubileumi Zelenka István emlékfu tás Salgótarján Balassagyarmat 8 [...]
83. 2002-08-23 / 196. szám
[...] Főtitkár levele az ugrógálának Gyulai István Salgótarján Pro Urbe díjasa a [...] elnöke Angel Maria Villar és Bozóky Imié leleplezte a játékoskijáró fe­lett [...] idegeit Gumikerekes fogatok 1 Ba­gó István Pásztó segédhajtó Markó Mátyás 3 [...] 16 5 6 ifj Pisák István Pásztó id Pisák István 2 41 5 7 Fekete [...]
84. 2002-09-03 / 205. szám
[...] a vá­logatottban sem léphet pályá­ra Bozóky Imre a szövetség elnöke azonban [...] így a nézők találkozhat­nak Határ Istvánnal Vajvoda Sándor­ral vagy Maruzsi Lászlóval [...]
85. 2003-01-23 / 19. szám
[...] évtizede a sport szolgálatában Monori István addig folytatja ameddig lehet A Salgótarjánban élő Monori István már több évtizede dolgo­zik testnevelő [...] eleveníti fel a múltat Monori István 1942 november 11 én született [...] tagjai a nógrádi szövetség elnöke Bozóky Imre MLSZ elnök Berzi Sándor [...]
86. 2003-03-11 / 59. szám
[...] 1 lett az eredmény Salamon István edző Ez a győzelem nagyon [...] ig szóló megállapodást hétfőn szentesítette Bozóky Imre az MLSZ elnöke és [...]
87. 2003-12-15 / 289. szám
[...] posztra mondta az új szakve­zetőről Bozóky Imre az MLSZ el­nöke A [...] kuratóri­umi ülésén részt vett Lombos Ist­ván Balassagyarmat polgármeste­re aki az elismerő [...]
88. 2004-11-20 / 269. szám
[...] emléklapot ame­lyet ő és dr Bozóky Imre az MLSZ elnöke írt [...] Barta András Baranyai Gyu­la Básti István Gecse Ferenc Horváth Ferenc Kajdy Tibor Kmetty József Kovács István Répás Béla Sáfrány István Szalay Miklós Szoó József Szőke István Toldi Miklós Var­ga Sándor Vertig [...]
89. 2005-03-01 / 50. szám
[...] pontra Az SKC gárdájában Jakab István és a Nagy József játé­ka [...] Gábor 61 14 6 Kovalcsik István 71 15 mind­hárman Bgy Medosz [...] a lehető­séggel mondta a csatár Bozóky maradt az elnök Történelmi győzelem [...] Attilát Ezúttal 87 en sza­vaztak Bozóky mellett ha­tan ellene Bozóky Imre A Magyar Labdarúgó Szövet­ség [...]
90. 2005-05-04 / 102. szám
[...] itt nagyon szeretik a lab­darúgást Bozóky Imre hozzá­tette a projekt vezetése [...] Gé­za Laczkó Sándor és Gáspár István Mihez kezdett amikor szegreakasz totta [...] későbbi világhí­rű játékvezető társaságában Zsolt Istvánnal elvégezte a játék­vezetői tanfolyamot és [...]
91. 2005-07-19 / 166. szám
[...] 32 99 m 2 Pénzes István Balassagyarmat 32 43 m Súly [...] 10 16 m 3 Vehovszki Ist­ván St 8 33 m Kalapács [...] kapcso­latban az MLSZ elnöke dr Bozóky Imre és mi nemhogy lemaradunk [...] Akadémia további júliusi rendezvé­nyéről Varga Istvántól az MLSZ Szak­mai és Edzőképző [...]
92. 2005-12-09 / 287. szám
[...] Legalább is eb­ben bizakodik a Bozóky Imre vezette Magyar Lab­darúgó Szövetség [...] érdek érvelt többek között dr Bozóky Imre de per­sze a labdarúgás [...] Norbert Bátonyterenye VASK 2 Sala­mon István Bátonyterenye VASK 3 Csampa György [...]
93. 2005-12-17 / 294. szám
[...] Gál Gábor 8 4 Mede Ist­ván 8 5 Frink Ferenc 7 [...] László 6 5 pont satis Bozóky mondjon le A klubtulajdonosok felszólítása [...] elnökétől és menedzsmentjétől s felszólí­tották Bozóky Imrét hogy mondjon le A [...] vasárnap 12 30 óra Markó István a Pásztói SZSE szakosztályvezetője A [...]
94. 2005-12-19 / 295. szám
[...] vagy a gyakorlóteremben felügyelő Gyarmati Istvánon Rubint Jáno­son vagy Kirschner Krisztiánon [...] eljuttatott Magyar Labdarúgó Liga fel­szólítását Bozóky mondjon le címmel Hamar jött [...] arról le­mondásra szólítják fel dr Bozóky Imrét az MLSZ elnökét Kistele­ki István ligaelnök az MLL köz­leményével ellentétben [...] nagy többséggel bizal­mukról biztosították dr Bozóky Imrét A Magyar Labdarúgó Szö­vetség [...]
95. 2005-12-23 / 299. szám
[...] Géléi Károly Csapó Ká­roly Vincze István Tatabánya Supka Attila Mező József [...] magyar labdarúgás vezérkará­ban ahol a Bozóky Imre vezette MLSZ és a [...] miután az MLSZ ülésén lecsalózta Bozókyt és székét felrúgva tá­vozott kijelentette [...] el­nökségi tagságukról az MLSZ elnökét Bozóky alelnökét Puhl és egyik elnökségi [...]
96. 2005-12-29 / 302. szám
[...] célba A szülők közül Koós István a 4 Koósné Nagy Judit [...] ki­váló szakemberre A legtöbb mé­dium Bozóky Jmre MLSZ elnök MTI nek [...]
97. 2006-01-04 / 3. szám
[...] elnökségi tagjainak hétfői informális megbeszélé­sén Bozóky Imre elnök arról tá­jékoztatta a [...] Magyar Labdarúgó Liga MLL ellen Bozóky szerint Kisteleki Ist­ván MLL elnök jogtalanul utal­tatott át [...] ülésnek nem tudok mit kezde­ni Bozóky Imre kezdeménye­zésével A 3 06 [...] Gábor az ugyancsak gyarmati Kovalcsik István fotói­val illusztrálva két verseny­nap a [...]
98. 2006-01-05 / 4. szám
[...] csütörtök 18 15 óra Markó István a Pásztói SZSE szakosztályvezetője A [...] Igor Dunaszerdahely Mónos Tamás Kozma István Aranyos Imre dr Izsó Ignác [...] pályára így Lothar Matthäus Básti István Hrutka Já­nos Nagy Csonttörő János [...] időben a szövetség elnöke azaz Bozóky Imre is elvesztette mandátumát Az [...]
99. 2006-01-06 / 5. szám
[...] jog­körrel felruházott ügyvezetője és Kisteleki István a Magyar Labdarúgó Liga MLL [...] mondta az MTI nek Kisteleki István Szó esett az Eb selejtezők [...] megkapja a szükséges számú szavazatot Bozóky Imre elnök mandátuma kedden szűnt [...] a testületből Csütörtöki búcsú sajtótájé­koztatóján Bozóky Imre úgy vél­te eredményes 6 [...]
100. 2006-01-11 / 9. szám
[...] reagált er­re a felvetésre Matthäus Bozóky Imre az MLSZ volt el­nöke [...] 3 Zeke 3 Játékos­edző Chikán István Az ered­mény alakulása 2 perc [...] mérkőzésre a pásztóiak akiknek Chikán Ist­ván játékos edző távollétében is­mét változtatniuk [...] nagyszünetig húsz pontot terme­lő Markó István találataival több­ször is átvette a [...]

 

  • 1
  • 2