Nógrád Megyei Hírlap, 2005. december (16. évfolyam, 280-304. szám)

2005-12-17 / 294. szám

2005. DECEMBER 17., SZOMBAT 11 SPORTTÜKÖR Nem vérzett el a nagymenők között villámsakk-megyebajnokság Az eddigi legfiatalabb nógrádi győztes Az új vHlámbajnok: Istvanovszki Martin volt aki számít vil­lámberkekben, de az utánpótláskorú- ak is belekóstoltak, sőt párszor a nyerés küszöbén is álltak néhány menő ellen, hisz az 5-5 perces (gondolkodási ide­jű) partikban bi­zony bármi meges­het Totál nyert par­tikban ugyanis ve­szíthetünk időtúllé­pés miatt, és persze fordítva is, pocsék, sőt matt előtti állásban beszólhatunk az ellenfél­nek, hogy „leestél!” (azaz lejárt a gondolkodási idő), vagy éppen rendkívül sportszerűtlenül elmé­leti remi állást játszhatunk leesés­re. Akadt most is mindegyikből a 11 forduló alatt, és úgy a torna fe­lénél már kialakult, hogy kiknek van esélye a dobogós, valamint a közvetlen utána következő pénzdí­jas - és még dicsőséggel is járó - helyezésekre (Egyed, Mede, Istvanovszki Martin, Gál, Frink). A hetedik - egyeseknek szerencsét, másoknak vesszőfutást hozó - for­dulóban Egyed és Mede hihetet­len sakkvakságnak esett áldozatul Frink, illetve a kis Istvanovszki el­len, mindketten egy lépésben hagyták ütésben vezérüket, így Rekordszámú jelentkezővel, 27 fővel rendezték meg Nógrád megye villámsakk (schnell) bajnokságát Sal­gótarjánban, mely szokás szerint nagy (presztízshar­cot, hihetetlen izgalmakat és kapitális elnézéseket ho­zott. A végső sikerre is esélyes, legalább fél tucatnyi „schnellguru” között egy nagyon fiatal tarjáni tehet­ség, Istvanovszki Martin győzött és első ízben hódítot­ta el a megyebajnoki címet. Eleredt az orravére már az első ki, hogy vissza kell lépnie, fordulóban a Hajdúböszörmény . Szerencsé(jé)re nem tette, és jól NB I-es csapatában ifjúsági táblán tette, de erről majd egy kicsit ké- játszó 13 éves salgótarjáni Istva- sőbb. Szóval nagy mezőny jött ösz- novszki Martinnak, és úgy nézett sze, és mondhatni, mindenki itt Most nemcsak az ellenfél, hanem az idő is sokat számított gyakorlatilag csak futhattak az eredmény után. Utóbbi fiatalem­ber viszont a fent említett vérvesz­teség után is a legkevesebb hibá­val játszott, és csak Egyed tudta megverni őt, így jó, megbízható já­tékkal, valamint a legkiegyensú­lyozottabb teljesítménnyel meg is nyerte a versenyt, és 9,5 ponttal eL A Mikulás, ha csak az egyedi nyakkendőn is, de ellátogatott a versenyre ső ízben lett schnellmegyebajnok. A további sorrend: 2. Egyed And­rás 9,3. Gál Gábor 8,4, Mede Ist­ván 8,5. Frink Ferenc 7,5,6. Sül Gyula 6,5, 7. Lengyel László 6,5 pont ■ (satis) Bozóky mondjon le! A klubtulajdonosok felszólítása Idegenbeli évbúcsúztatók kosárlabda NB II, Közép-magyarországi régió, férfiak A magyar labdarúgás meg­határozó szereplői, a klubtu­lajdonosok megvonták bizal­mukat az MLSZ elnökétől és menedzsmentjétől, s felszólí­tották Bozóky Imrét, hogy mondjon le. A Magyar Labda­rúgó Liga arról is tájékoztatta az MTI-t, hogy az összejövete­len, amelyre szerdán a Hotel Aquincumban került sor, az NB I-es klubokat és az NB II- ben élen álló csapatokat kép­viselő tulajdonosok egyhan­gúlag döntöttek így. Tanácsko­zásukon jelen volt a labdarú­gó-szövetség elnöke, valamint Berzi Sándor főtitkár is. Végle­gesnek tekinthető, hogy az MLSZ pénzügyi és gazdasági tevékenységét ellenőrző füg­getlen könyvvizsgáló jelenté­sének ismeretében a szövet­ség felügyelőbizottsága rend­kívüli elnökségi ülést kezde­ményezett, s ezt kedden, egy nappal a tagok fellépése nyo­mán sorra kerülő rendkívüli közgyűlést megelőzően tart­ják. Az MLSZ alapszabálya értel­mében az fb-nek akkor kell az elnökség soron kívüli ülését indítványozni, ha arról szerez tudomást, hogy a szövetség működése során jogszabály- sértés, vagy a szövetség érde­keit súlyosan sértő esemény, mulasztás történt, illetve a ve­zető tisztségviselők felelőssé­gét megalapozó tény merült fel. Az MTI szerette volna megtudni Bozóky Imre véle­ményét a kialakult helyzetről, de az elnök csütörtök estig el­érhetetlen volt. A-csoport BC Csepel (5.) - Salgótaijáni Beszterce KK (12.) Budapest, ív u., szombat, 18 óra. Dávid Krisztián, az SL Beszterce KK elnöke: - Az egykoron szebb napokat látott, magyar bajnoksá­got is nyert Csepel az idei bajnok­ság egyik meglepetéscsapata. Ri­válisunk keretében jól ötvöződik a fiatalság és a tapasztalat: a fiatalok jól dobnak kintről, az idősebbek pedig a tömeget képviselik a gyű­rűk alatt. A múlt heti hiányzók kö­zül Ispán és Papp bokasérülése sajnos komolyabb annál, mint­hogy pár nap alatt rendbe jöjjön, Müllerre viszont úgy tűnik szá­míthatunk, ami védekezésben nagy segítség lesz. A többiek ugyancsak bevetésre készek, s ha eltekintünk attól, hogy a héten egy foglalkozásunk rajtunk kívül álló okokból elmaradt, és a megyebaj­noki mérkőzések miatt a maradék kettőre sem lehetett mindenkit egyszerre összehozni, akkor akár derűlátóak is lehetnénk. Byen ese­tekre szokták mondani, hogy „ha az a volna ott nem volna”... Gcsoport KOKEC-Euroleasing (14.) - Pásztói SZSE-Green Devils (11.) Budapest, Bogdánfy in, vasárnap, 12.30 óra. Markó István, a Pásztói SZSE szakosztályvezetője: - A fiatal já­tékosokból álló KOKEC eredmé­nyeit böngészve egyértelműen lát­szik, hogy idegenben nagyon gyengék, otthon viszont mindig felszívják magukat Hazai pályán szinte minden kézből „sül” a trip­la és nagyságrenddel több pontot is dobnak. Mivel nevelőcsapat, kö­zel 20 játékosból gazdálkodnak, valószínűleg jól irányított szakmai munka mellett. Ez abban nyilvá­nulhat meg, hogy nagyon szerve­zetten játszanak. Ami minket illet, hacsak a betegség közbe nem szól, előreláthatólag legjobb csapatunk­kal tudunk utazni. Alapvető straté­giánk néhány változtatással a régi, remélhetőleg az elején a 2-1-2-es zónavédekezéssel sikerül meglep­nünk ellenfelünket, s leindítások- kai 10-15 ponttal el tudunk húzni. Ha ezután nem hitetjük el velük, hogy lehet keresnivalójuk, akkor véleményem szerint meg lesz idei negyedik győzelmünk. SPORTTURMIX Ráhúzta a mezőnyt Bíróság elé kell állnia Olaszor­szágban Lance Armstrongnak, a Tour de France hétszeres győztesének, aki a vád szerint a tavalyi franciaországi viadalon megfenyegette sportolótársát, Filippo SimeoniL Az amerikai klasszis ügyvédje szerint ha vé­dencét bűnösnek találják, pénz­bírságra számíthat Simeoni a 2004-es viadalt követően azt mondta: Armstrong a 18. szaka­szon fenyegette meg őt, amikor is hatan megszöktek a mezőny­től, s hozzájuk akart csatlakozni az olasz kerekes, akinek koráb­ban több vitája is volt tengeren­túli riválisával. Csakhogy Armstrong az összetettben élen állótól teljesen szokatlanul vele tartott, ezzel tulajdonképpen „halálra ítélte” próbálkozását, Miután a mezőny utolérte őket, hátramaradtak, és az amerikai csillag állítólag ekkor fenyegette meg Simeonit, hogy tönkreteszi. „Kivégzés!” Ausztráliában óriási felháboro­dás fogadta azokat a nyilvános­ságra került fényképeket, ame­lyeken utánpótláskorú úszók látszólagos „kivégzéseken” vesznek részt az edzőtáborban. A felvételeken térdelő, kezüket a tarkójukon összekulcsoló fiata­lok láthatók, mögöttük egy idő­sebb férfi lőfegyvert tart a fejük­höz, majd amikor elsüti, az „ál­dozatok” köztük az 50 m női pillangón világbajnok - elterül­nek a földön. „-Ezek a fotók un- dorítóak, sértőek, szégyentelje­sek és elfogadhataüanok” - kö­zölte Glenn Tasker, az úszószö­vetség főtitkára. A botrányért. egy trénert tartanak felelősnek, aki pszichológiai nevelés gya­nánt a haditengerészet egyik tisztjét szerződtette. A katona azzal indokolta a játékos „főbe- lövéseket”, hogy ennek alapján megállapítható: a sportolók mennyire bírják a lelki terhe­lést A szövetség által felelősség­re vont edző elnézést kért a dur­va módszerért, és megígérte, hogy a jövőben valamennyi ta- nonc „kegyelmet kap” a felké­szülés során. Ha nyerünk - felezünk Játékunkban pénteken Hajdú Miklós szuhai olvasónknak ked­vezett a szerencse, így az ő szel­vényét játszottuk meg. Tippjei a következők: x, x2,1,1, lx, x2, x, 1,1, x2, x, lx, lx, 1. „Ilyen a, ilyen a (magyar) boksz!" Európa Unió-bajnokságot rendez jövőre hazánk - Aggasztó a sportág anyagi helyzete Ha a kínai világbajnokság lett volna a kvalifikációs verseny a 2008-as ötkarikás játékokra, három magyar bokszoló már biztos olimpiai indulónak mondhatná magát - hangzott el többek között a MOB sportági mi­napi konzultációján, amikor is az ökölvívók következ­tek soron. Csötönyi Sándor, a honi szövetség elnöke rögtön felhívta a figyelmet, a vb-szereplés különösen annak fényében mondható sikeresnek, hogy az utóbbi időszakban szinte egyszerre állt hét versenyző profi­nak, ám Balzsayék távozása sem rendítette meg a sportágat, és arról se feledkezzünk el - tette hozzá az elnök - hogy őket is mi neveltük fel. Csötönyi szerint egyre nehe­zebb és nehezebb az olimpiai kvalifikáció megszerzése, mint­hogy a szovjet utódállamok - s persze a kubaiak és az amerika­iak - mellett egyre jelentősebb erőt képviselnek az ázsiaiak, ahol óriási összegeket invesztál­nak az ökölvívásba. „Az üzbég szövetség éves költségvetése há­rommillió euró. Ráadásul ná­lunk az nem megy, ami keleten, meg az oroszoknál, hogy jani­csáriskolákat nyitnak, ahová hatévesen beviszik a gyerekeket, ott készítik fel őket tizennyolc éves korukig, a szüleik pedig csak látogathatják őket hét vé­génként, s közben hihe­tetlenül képzett bokszo- lókat csinálnak belőlük”- ecsetelte azt a helyze­tet, hogy milyen konku­renciával kell felven­nünk a harcot. Épp ezért hasznos, hogy az öklö­zök megalkották az EU- bajnokságot, amelyben az ex-szovjetek nagy ré­sze még nem vehet részt, épp ezért az uniós versenyzők két-három meccset is bokszolhatnak úgy, hogy nagy valószínűséggel nem ütköznek bele egy keletibe, mint mondjuk egy vb-n. Jövőre ennek az ese­ménynek Magyarország ad ott­hont, ehhez azonban aligha kap­nak állami támogatást - mely­ről Csötönyinek egyébként is meg­volt a véleménye. A szövetség éves bevé­telének csupán 16,1 százaléka érkezett a központi költségve­tésből, ami az elnök szerint „gyalázat.” Csötönyi elmondta, egyelőre a támoga­tók tartják a lelket a sportágban, „bár már belázasodnak, amint belé­pek a szobájukba, de még ad­nak. Ugyanakkor szponzori be­vételekre nem lehet jövőt alapoz­ni.” Az elnök sokadszor is el­mondta, a bokszot érdemes tá­mogatni, hiszen ez az egyetlen sportág, amely felkarolja a hátrá­nyos helyzetű fiatalokat, „a ro­mákat, a csóró srácokat, akik le­vezetik az energiáikat, továbbá megtanulják, mi a fegyelem, a normális viselkedés, és hogy ho­gyan kell késsel-villával enni.” A sportág azonban a jelenlegi helyzetében nem képes sok em­bert megtartani, jelenleg össze­sen hat olyan sportoló van, aki a bokszból él, azaz a honi ökölví­vásra valóban illik az amatőr jel­ző. A számos probléma mellett pozitívumként id. Balzsay Ká­roly szövetségi kapitány megkö­szönte viszont, hogy 5 hétig Ta­tán készülhettek, ami igen hasz­nosnak bizonyult. A fent emlí­tettek ellenére Csötönyi Sándor reménykedik, hogy a 2007-es vb-n - amelynek az első nyolc helyezettje automatikusan pe­kingi résztvevő, a többi, súlycso­portonkénti 8 hely megszerzése a kontinentális bontás miatt rendkívül nehéz lesz - sikerül 3-5 magyarnak kvalifikálnia magát. Ehhez az is kell, hogy a jelenleg igen gyenge érdekérvé­nyesítő erővel bíró európai szö­vetség megerősödjék, mert az AIBA-ban meglévő ázsiai befo­lyás egyre nagyobb. Hát a Lokomotív GT klasszi­kus számát felidézve nálunk manapság „ilyen a, ilyen a boksz!” ■ (STS) A szókimondásáról is­mert Csötönyi Sándor most is „beolvasott”

Next

/
Oldalképek
Tartalom