Nógrád Megyei Hírlap, 1999. szeptember (10. évfolyam, 203-228. szám)

1999-09-27 / 225. szám

1999. szeptember 27., hétfő A Nógrád Megyei Hírlap Sportmelléklete 9. oldal A salgótarjáni Ferencz Gyulát beválasztották az MLSZ tizennégy tagú elnökségébe Kovács-korszak után Bozóky-éra Szombaton 10 órától Budapesten, a Hotel Stadionban tar­totta rendkívüli közgyűlését a Magyar Labdarúgó Szövet­ség, amelyen a 114 szavazatra jogosult küldött közül 109-en jelentek meg. Az ülés napirendjén két pont szerepelt: az MLSZ elnökének és elnökségének, az ellenőrző bizottság elnökének és tagjainak megválasztása, valamint a szövetség helyzetéről készített könyvvizsgálói jelentés meghallgatása. A mandátumvizsgáló bizott­ság jelentése alapján MLSZ- elnökre 11, elnökségi tag­ságra 61, ellenőrző bizottsági elnökségre 4, tagságra pedig 7 érvényes jelölés volt Sem a szövetség, sem az ellenőrző bizottság elnökét nem válasz­tották meg az első körben. Az MLSZ elnökségéért folytatott küzdelemben Ko­vács Attila 40, dr. Bozóky Imre 39 szavazatot kapott. Az esélyesek között emlegetett dr. Mezey Györgyre 27-en voksoltak, ő tehát kiesett a versenyből. Még a szavazás előtt visszalépett Dlusztus Imre, Kiss József és Molnár László. Kó'szegi Géza 2, Vass Géza 1 szavazatot kapott. Szendrei Józsefre, Kovács Ist­vánra és Bácsalmási Ottóra senki nem voksolt. A szavazás második köré­ben már csak két jelöltre - Bozóky Imrére és Kovács At­tilára - lehetett szavazni. A voksoláson egy küldött nem vett részt, így összesen 108 szavazat oszlott meg a pályá­zók között. Bozóky Imre 62-46-os aránnyal bizonyult jobbnak Kovács Attilánál. Bozóky Imre: - Boldog va­gyok, s külön örömmel tölt el, hogy korrekt küzdelemben sikerült győznöm. A magyar labdarúgás jelenleg morális válságban van, amit meg kell Gratulálunk Ferencz Gyu­lának, a megyei labdarúgó­szövetség elnökének, aki tagja lett a sportág honi legfelsőbb vezetésének szüntetni, és békét kell terem­teni a futballtársadalomban. Az MLSZ többmilliós hiányát és adósságát szintén ki kell egyenlítenünk. Természete­sen a magyar sportvezetés se­gítsége szükséges ahhoz, hogy rendet teremtsünk a lab­darúgásban. Kovács Attila: - Gratulálok az új elnöknek. Remélem, hogy sikeresen végzi majd a munkáját, és sokkal több se­gítséget kap a labdarúgásban dolgozóktól, mint én. Amennyiben felkérnek az el­nökségi tagságra, akkor azt szívesen elvállalom, mert ez a pozíció is megtisztelő lenne számomra. Az ellenőrző bizottsági el­nökségért Sebes József és Varga Ferenc maradt ver­senyben. Kettőjük közül Varga Ferencet választották meg. A közgyűlés Kasnyik Já­nost, Orosz Pált, Boross Jó­zsefet és Tóth Vencelt válasz­totta be az ellenőrző bizott­ságba. A szövetség elnökségi tag­jaira való voksolás nem ho­zott azonnali eredményt, mi­vel az első körben mindössze Mezey Gyögy szerezte meg a szükséges 50 százalék plusz egy szavazatot. A fennmaradó 13 elnökségi helyre a húsz szavazatnál többet kapó 24 je­lölt részvételével újabb vok­solást tartottak. A közgyűlés nyolcadik órá­jában, a harmadik szavazás után vált teljessé a Magyar Labdarúgó Szövetség új el­nökségének névsora. A dr. Bozóky Imre elnök által vezetett tizennégy tagú elnökség tisztségviselői let­tek: Mezey György, Annus Vince, Balázs András, Fekete Miklós, Ferencz Gyula, Frank Tamás, Kamarás István, Kle- ment Tibor, Kovács Attila, Makray Balázs, Puhl Sándor, Szilvási József, Fa Sándor, Lázár Lajos. Az új elnök, dr. Bozóky Imre a nyolcórás közgyűlés végén tartott rövid beszédé­ben megbékélésre, összefo­gásra és közös munkára szólí­totta fel a küldötteket. Bemutatjuk az új elnököt Születési hely, idő': Soltvad- kert, 1953. október 20. Játékos-pályafutás: Veszprémi Vegyész (NB H., ifjúsági csapat), Szeol (NB I., tartalékcsapat), Kecske­méti SC (NB D, NB III). Játékvezetői pályafutás: 1988-ban vizsgázott, 1993- tól NB I-es játékvezető, majd a FIFA partjelzői kere­tének tagja. Sportvezetői pályafutás: A Bács-Kiskun Megyei Labdarúgó Szövetség el­nöke, a Magyar Olimpiai Bizottság tagja, az MLSZ elnökségi tagja (1998), az MLSZ elnöke (1999). Iskolai végzettség: József Attila Tudományegyetem, állam- és jogtudományi kar. Kosárlabda, férfi Magyar Kupa a főtáblára kerülésért Búcsú, de nem kudarc Bgy. Justitia - MEAFC-ME 84—88 (48-35) Balassagyarmati Városi Sport­csarnok, 80 néző, vezette: Derű­jén, Jobbágy. Bgy. Justitia: dr. Major 2, SIMON M. 12, ZÓLYOMI 21, Lovászi 11, KOLTÁNYI 34. Csere: Kenyeres 3/3, Demeter 1, Antali. Játékos-edző: dr. Ma­jor Árpád. Az első félidőben kitűnően ját­szott, s ennek köszönhetően 13 ponttal vezetett a főtáblára ke­rülésért zajló vasárnapi kupa­meccsen a Justitia kosárcsa­pata. A Major-tanítványok jól szedték le a lepattanókat, jók voltak az indítások, de a máso­dik félidőben Simon kipontozó­dása után ledolgozták hátrá­nyukat a miskolci egyetemisták és izgalmas, jó meccsen - ame­lyen a hazaiak előtt végig meg­volt a nyerési lehetőség - meg is szerezték a győzelmet, bú­csúztatva így az Ipoly-partiakat a további küzdelmektől. Dr. Major Árpád: - Az egy­ségesebb csapat nyerte a mai mérkőzést, de nem keseredünk el, dolgozunk tovább. (kanyó) Ökölvívás - Kokó hatodik kiütéses győzelme Sita sem volt ellenfél Kovács István az ötödik menet­ben kiütéses győzelmet aratott a kongói Euloge Makiza Sita el­leni pehelysúlyú profi ökölvívó ranglistamérkőzésén, amelyet szombaton este Kölnben ren­deztek. A szombat esti meccsén sé­rült jobb kézzel bokszoló, ama­tőrként olimpiai, világ- és Eu- rópa-bajnok Kovács már a ta­lálkozó első menetétől irányí­tott, sokszor ütötte meg ellenfe­lét. Az afrikai öklöző egészen az ötödik menetig állta a roha­mokat, ám akkor magyar ellen­fele ballal megrendítő erejű ütést vitt be. A hamburgi Universum Box Promotion színeiben 15. profi találkozóján szereplő Kovács István továbbra is százszázalé­kos, ezúttal hatodik K.O.-győ- zelmét érte el. Az est csúcs­meccsén, a nehézsúlyú Európa- bajnoki címmérkőzésen Kokó csapattársa, az ukrán Vlagyimir Klicsko legyőzte a német Ajcel Schulzot, akit a nyolcadik me­netben leléptettek. Triatlon - Kropkó a nizzai hosszútávú versenyen Nyolcadikként sem csalódott Kropkó Péter a nyolcadik he­lyen végzett vasárnap a ha­gyományos, idén-18. alkalom­mal megrendezett nizzai hosz- szútávú triatlonversenyen. A 36 éves sportoló elmondta: a viadal előtt ugyan jobb ered­ményre számított, de így sem csalódott, hiszen nagyon erős mezőnyben lett nyolcadik. Az 1700, többségében férfi ver­senyző részvételével megtartott 4 km úszásból, 120 km kerék­pározásból és 30 km futásból álló viadalon több világ- és Eu- rópa-bajnok vett részt. A férfiaknál a svájci Mauch, a nőknél az ausztrál King nyert. 13. Ipoly gyaloglógála, Balassagyarmat - A nőknél is és a férfiaknál is besztercebányai győzelem született - Ismét egy Blazek... Férfi és női válogatottunk is bronzérmet szerzett Gaál Endre, Balassagyarmat város sporttanácsosa köszöntötte szombat délután az Ipoly gyaloglógálára érkezett résztvevőket, de a megnyitót megtisztelte jelenlétével Répássy László Nógrád megyei sportigazgató, valamint dr. Gaál József, a Nógrád Me­gyei Atlétikai Szövetség elnöke is. Az immár tizenharmadszor kiírt versenyen kilenc ország - görög, olasz, jugoszláv, cseh, szlovák, ukrán, lengyel, osztrák és magyar - képviseletében érkezett több mint 200 versenyző. A ragyogó időben és kitűnő hangulatban megrendezett gála résztvevői körében óriási elé­gedettséget és nagy elismerést váltott ki, hogy a gyaloglók visszaköltözhettek a város fő­utcájára. Érdeklődőkben, né­zőkben sem volt hiány, hiszen a nem mindennapi látványossá­got fokozta, hogy a verseny ideje alatt a városházán és a római katolikus főplébánia nagytemplomában több ifjú pár is kimondta a boldogító igent. Visszatérve a verenyhez: a gála programfüzetében megfo­galmazottaknak megfelelően idén a gyermekeknek és a köz­vetlen utánpótlásnak biztosítot­tak nagyobb fellépési lehetősé­get. E versenyszámok iránt óri­ási érdeklődés nyilvánult meg úgy bel-, mint külföldről. Az indulók szépen meg is osztoz­tak az első helyeken: hat szám­ban a magyarok, míg a másik hatban a külföldiek gyűjtötték be az aranyat. A magyaroknál a Szegedi VSE, a Honvéd-Steffl és az Ózd, míg a külföldiek kö­zül többnyire a szlovákok, il- letveegy számban a csehek. Megyénk gyaloglói közül a gyermekek között a cserhátsu- rányi Jusztin Balázs bronzér­mes lett, míg ugyanitt a lá­nyoknál a szintén cserhátsurá- nyi Kosik Zsanett a negyedik helyen ért célba. A serdülők között Mihály Ferenc (Ipoly Walking Club) az öt kilométe­res távon - kissé csalódást okozva - mindössze a hatodik helyen érkezett célba. Ugyan­csak hatodik lett Dömsödi Zol­tán. A serdülő fiúk öt kilométeres távján az 1986-os korosztály­ban - azaz az ifik között - Sisa Dávid a válogatott tagjaként versenyezhetett, s társaival a viadal bronzérmét szerezte meg. A felnőtteknél sajnos a ma­gyar élmezőny távolmaradt. Az egyetlen kivétel a balassagyar­matiak kedvence, Dudás Gyula volt, aki bár mereven, görcsö­sen versenyzett, de a szlovák és cseh fölényt hozó húsz kilomé­teres számban így is a negyedik helyre küzdötte fel magát. A balassagyarmati Fülöp Attila a TFSE színeiben versenyezve ugyanebben a számban a nyol­cadik helyen gyalogolt a célba. A szám, egyben a gála győztese a besztercebányai Pavel Kor- cok lett. A felnőtt nőknél ismét egy Blazek nyert: a korábbi gála­győztes szlovák versemyző lá­nya, Zuzana görög ellenfelét megelőzve lett első. Érdekes­ségként említjük meg, hogy Blazek fia az 1985-ös szüle­tésű, tehát serdülők verenyszá- mát nyerte meg. A nők között a dobogó harmadik fokára a ma­gyar Zsoffay Klára, a Margit­szigeti ÁC versenyzője állha­tott fel. A gála keretében négyes - jugoszláv, cseh, lengyel, ma­gyar - válogatott viadalt is ren­deztek. Ezt a viadalt a nőknél a lengyelek nyerték a csehek előtt, míg a Füsti Edina, Gémes Betti, Erdős Virág összetételű magyar csapat a harmadik lett. A fiúknál hajszálra ugyanez a sorrend alakult ki, a bronzér­mes magyar csapat tagjai Papp Ferenc, Újházi Viktor, Sisa Dávid és Lengyel Ádám voltak. Az Ipoly gyaloglógála meg­szokott velejárója, hogy a vete­ránok is összemérik erejüket. Ez évben sem volt ez másként, idén is sok régi ismerőst láthat­tunk viszont az „öregek” kö­zött. Mind a nőknél, mind a fér­fiaknál a külföldiek vitték el a pálmát, előbbieknél ukrán, utóbbiaknál jugoszláv győztest köszönthettünk. Eredmények I km, gyermekek, lányok: 1. Klára Maliková (szlovák), 2. Zuzana Harsanyova (szlovák), 3. Petra Vichopenová (szlo­vák), 4. Kosik Zsanett (Cser- hátsurány), 5. Bendiák Anikó (Cserhátsurány), 6. Kovács Anna (Cserhátsurány). Fiúk: 1. Veres Dániel (Szegedi DSE), 2. Hetényi Zsolt (Szegedi DSE), 3. Jusztin Balázs (Cserhátsu­rány), 4. Takács Balázs (Sze­gedi DSE), 5. Meszjár János (Bgy. Dózsa DSE), 6. Jambrik Ádám (Bgy.). Serdülő lányok, 3 km, 1984- es korosztály: 1. Papp Gabriella (Szegedi DSE), 2. Veronika Hudakova (szlovák), 3. Stier Ágnes (Honvéd-Steffl). 1985- os korosztály: 1. Nemere Dóra (Honvéd-Steffl), 2. Bru- necker Ilona (Honvéd-Steffl), 3. Vágner Zsófia (Ózdi AC). 1986- os korosztály: 1. Mityók Tímea (Szegedi DSE), 2. Dana Dobjasova (szlovák), 3. Petra Pinderova (szlovák). Serdülő leány, 1982/83-as korosztály, 5 km: 1. Zuzana Malaikova (szlovák), 2. Füsti Edina (TBSC), 3. Elizabeth Lera (lengyel). Ifjúsági lányok, 5 km: 1. Ivana Majova (cseh), 2. Agni­eszka Bontor (lengyel), 3. Zu­zana Krasnecova (szlovák), ... 5. Erdős Virág (Honvéd-Steffl). Felnőtt nők, 10 km: 1. Zu­zana Blaekova (szlovák), 2. Evangelia Xynon (görög), 3. Zsoffay Klára (Margitszigeti ÁC), 4. Maria Novotna (szlo­vák), 5. Szécsi Ilona (Margitsz- szigeti AC). Serdülő fiúk, 5 km, 1984-es korosztály: 1. Kapéri Levente (DIAC-Tró-Misi), 2. Vlatko Miticku (szlovák), 3. Martin Skarba (szlovák). 1985-ös kor­osztály: 1. Michal Blazek (szlovák), 2. Csont Attila (Bé­késcsaba), 3. Marek Vozniczki (szlovák), ...6. Dömsödi Zoltán (Ipoly Walking Club, Bgy.). 1986-os korosztály: 1. Michal Lomjansky (szlovák), 2. Papp Zoltán (Békési DAC), 3. Stefan Sabol (szlovák). Serdülő fiúk, 10 km: 1. Új­házi Viktor (DIAC-Tró-Misi), 2. Jozef Hudec (szlovák), 3. Farkas Ádám (Szegedi VSE), ...6. Mihály Ferenc (Ipoly Wal­king Club, Bgy.). Ifjúsági fiúk, 10 km: 1. Pa­vel Svoboda (cseh), 2. Lypmi- escu (lengyel), 3. Predrag Krstovic (jugoszláv). Felnőtt férfiak, 20 km: 1. Peter Korcsok (szlovák) 2. Ma­rek Janek (szlovák), 3. David Snajdar (cseh), 4. Dudás Gyula (Szegedi DSÉ), 5. Martin Lala (cseh), 6. Georgiosz Agiropou- los (görög), ...8. Fülöp Attila (TFSE). Veterán férfiak, 5 km: 1. Viktor Kazanin (ukrán), 2. Eduard Strapa (szlovák), 3. Pier-Angelo Fortunatti (olasz). Nők, 3 km: 1. Juljana Savano- vicz (jugoszláv), 2. Monica Schwanter (osztrák). K. F. Újra Balassagyarmat főutcáján versenyezhettek a gyaloglók FOTO: GYURIÁN

Next

/
Oldalképek
Tartalom