Nógrád Megyei Hírlap, 2004. november (15. évfolyam, 253-277. szám)

2004-11-20 / 269. szám

12. oldal - Nógrád Megyei Hírlap SPORT T Ü K Ö R 2004. NOVEMBER 20., SZOMBAT Az MLSZ emléklappal ismerte el a bronzérmet A Salgótarjáni Bányász Torna Club labdarúgócsapata harminckét éve érte el fennállásnak legnagyobb sikerét Nógrád megyében a legsikeresebb labdarúgó-szakosztály a Salgótarjáni BTC. A fennállásának legnagyobb sikerét az 1971-72-es bajnoki évadban érte el, amikor is az NB I-ben a harmadik helyen végzett a vidék legjobbjaként, majd az UE- FA-kupában is indulhatott. Ennek már bő 32 esztendeje, va­gyis 1972. július 9-én fejeződött be a bajnokság. Ekkor vált véglegessé az SBTC bronzérme, amit húsz játékos vívott ki. A sikercsapat tagjai ezúttal Salgótarjánban, a Tarján vendéglő­ben találkoztak, abból az alkalomból, hogy a Magyar Labda­rúgó Szövetség emléklappal kedveskedett nekik, amit Berzi Sándor főtitkártól vehettek át. Az összejövetelt Kmetty József és Varga Sándor, a Salgótarjáni Bányász Torna Club öregfiúk- alapítvány csapatának vezetői szervezték meg. dék legjobbja címet jelentette, majd a következő évadban ki­vívták a bronzérmet. Kihangsú­lyozta, hogy a Stécé a magyar labdarúgás fellegvára volt, s a kivívott bronzéremmel és nem­zetközi kupaszerepléssel több lehetőségük volt külföldi túrák­ra. Mint mondta, ezek a játéko­sok hajtottak egymásért, a győ­zelemért, és nemcsak a pályán, hanem a magánéletben is jó ba­rátságban voltak, és vannak a mai napig is. Ezúton is sok si­kert kívánt az életben a játéko­soknak, és köszönetét mondott a szervezőknek és Berzi Sán­dornak. Ezt követően Szabó Géza edző vette át a szót, aki ötlet­megjelenteket. Külön üdvözölte Berzi Sán­dort, az MLSZ főtitká­rát, Végh Zsoltot, a Nóg- rád Sportjáért Alapít­vány kuratóriumának elnökét, valamint Kop- ka Lászlót, az Egri Nyomda Kft. vezérigaz­gatóját és feleségét. Ez­úttal is köszönetét mondott Kopka László­nak, hogy az SBTC-t több éven keresztül tá­mogatta. Majd egyper­ces néma felállással adóztak azoknak, akik már nem- lehetnek kö­zöttük az akkori együt­tes nagy családjából. A folytatásban elmondta, hogy a gárda nagy része Az eseményen elsőként Ferencz Gyula, a bronzérmes csapat szakosztályelnöke, jelen­leg a Nógrád Megyei Labdarúgó Szövetség elnöke, az MLSZ el­nökségi tagja köszöntötte a már 1968-tól, Marosvári Béla edzősége idején együtt volt, s folyamatosan jöttek a sikerek. Moór Ede érkezése után az 1970/71-es bajnoki évadban he­tedikként végeztek, amely a vi­Csütörtökön este ismét összeállt az 1971-72-es bajnoki évadban az NB l-ben bronzérmes SBTC labdarúgócsapata, feleségeikkel és né- hány vendéggel kiegészítve ____ fotók, gócs éva B ALOGH TIBOR Ferencz Gyula (balról), a sikercsapat szakosztály elnöke, Ferencz Gyuláné, Kopka Lászlóné és Kopka László, az Egri Nyomda Kft.vezérigazgatója dúsan beszélt az akkori életről, hangulatról, élményekről, sike­rekről. Mint mondta a csapat egységes volt, amely a helyiekre és környékbeliekre épült, né­hány „idegenlégióssal” kiegé­szítve. A játékosok akarták a jó eredményt, melyet el is értek a harmadik hellyel. Ezután Berzi Sándor szó­noklatában kiemelte, hogy Salgótarján nevét a bronz­érem kivívásának időpontjá­ban a labdarúgásáról ismer­ték. Hozzátette, hogy ehhez olyan elődök voltak, mint pél­dául Szojka Ferenc, Dávid Ró­bert, Taliga Ferenc, de sorol­hatná tovább a neveket. Na­gyon fontosnak tartja, hogy a játékosok a mai napig is tart­ják egymással a kapcsolatot. A főtitkár a beszéde után egy emléktárgyat adott át a csa­patnak, melyet Ferencz Gyula vett át. Aztán a siker részesei­nek adta át az emléklapot, ame­lyet ő és dr. Bozóky Imre, az MLSZ elnöke írt alá, akinek jó­kívánságait is tolmácsolta. Jeck Ferenc csapatkapitány megköszönte az emléklapot, majd a csapat nevében ajándé­kokat nyújtott át Berzi Sándor­nak. Az ünnepség közös vacsorá­val és jó hanglatú barátí beszél­getéssel zárult, s közben eléne­kelték a Stécé-indulót is. A számok tükrében NBI1971-72 Ősszel 3. SBTC 15 7 6 2 26-1620 Tavasszal 4. SBTC 15 8 3 4 25-2319 Pályaválasztóként 5. SBTC 15103233-1623 Vendégként 3. SBTC 15 5 6 418-2316 A bajnokság végeredménye LÚjpest 3020 6 4 78-30 46 2. Bp. Honvéd 3016 7 7 51-26 39 3. SBTC 3015 9 6 51-39 39 4. Tatabánya 3013116 44-32 37 5. FTC 3014 8 859-36 36 6 Vasas 3012 81051-46 32 7. Videoton 3013 51247-43 31 8. Komló 301011 9 3847 31 9. Csepel ERábaETO 3011 811 35-38 30 30 7121136-51 26 11. Pás 30 8121028-34 28 12.DVTK 30 9 61532-46 24 13. MTK KEgyetátés 30 8 8143741 22 30 5131226-35 21 EEfcer 30 6 81632-65 20 16. Haladás 30 4 5 2127-63 13 * Az Egyetértés - Ferencváros és az MTK - Egyetértés mérkőzésért egyik csapat sem kapott pontot. Az MTK és az Egyetértés csapatától 2-2 pont levonva. *** Összesen 20 játékos lépett pályára a bajnokságban, közü­lük öten mind a harminc talál­kozón szerepeltek, de cserék miatt csak Kmetty és Répás ját­szotta végig a 2700 percet. A legkevesebb időt Loch töltötte a pályán, egyszer játszott cse­reként. Nézzük, hogy ki, hányszor lépett pályára: Kmetty, Répás, Vertig, Básti, Horváth 30-30, Jeck 28, Magyar, Varga 26-26, Gecse 24, Kajdy, Kovács I. 22- 22, Szalay 20, Szoó 13, Barta 11, Sáfrány 9, Szőke 6, Miklós 5, Baranyai, Toldi 2-2, Loch 1. * * * A megszerzett 51 gólon az alábbi játékosok osztoztak: Jeck 10, Kovács 1., Horváth 8-8, Básti 6, Répás, Szoó 4-4, Kajdy, Szalay, Barta Kmetty 2-2, Ver­tig, Varga 1-1, és Juhász (FTC) öngól. A Népsport osztályzata alap­ján Szalay Miklós 6,73-as átlag­gal a ferencvárosi Szűcs Lajos­sal holtversenyben a harmadik lett az összetett rangsorban (kettőjüket két kapus, a pécsi Rapp és a komlói Buús előzte meg). Szalay a jobb oldali kö­zéppályások között első lett, bekerült az év A válogatottba, míg Kovács I. a B-be. * ■* * Az SBTC mérkőzéseit 195 ezer néző látta. Salgótarjánban 108 ezer, míg idegenben 87 ezer szurkoló tekintette meg a találkozókat. * * * A Spanyolország elleni válo­gatott találkozón - 1972-ben Madridban - Szalay Miklós is játszott. Ő mindmáig az utolsó játékos, aki az SBTC-ből a válo­gatott tagja lehetett. A spanyo­lok az ominózus találkozón 1-0-ra nyertek. * * * UEFA-kupa első forduló. 1972. szeptember 13, első mér­kőzés: AEK Athén - SBTC 3-1 (2-0). Szeptember 27., visszavá­gó mérkőzés: SBTC - AEK Athén 1-1 (1-0). Az AEK Athén a második fordulóban a Liver­poolt kapta ellenfélül. A vezetőség Végvári József, sportköri elnök Ferencz Gyula, a labdarúgó-szakosztály elnöke Szopóczi Ferenc szakosztályvezető Moór Ede vezető edző Szabó Géza edző Oláh Dezső intéző Dr. Fábián Zoltán orvos Nyulászi János gyúró * * * Akik kivívták a bronzérmet Barta András, Baranyai Gyu­la, Básti István, Gecse Ferenc, Horváth Ferenc, Kajdy Tibor, Kmetty József, Kovács István, Répás Béla, Sáfrány István, Szalay Miklós, Szoó József, Szőke István, Toldi Miklós, Var­ga Sándor, Vertig József, Jeck Ferenc, Magyar Lajos, Miklós József és Loch Károly. Három csapat, két helyért Labdarúgó NB II, Kriston Sport megyei I. osztály A labdarúgó NB II Winner Sport-csoportjában az utolsó for­dulóban a Salgótarjáni BTC csapa­ta a Bőcs otthonában lép pályára. A megye I-ben az őszi bajnok Kisbágyon az újonc Héhalom ven­dége lesz. A dobogó másik két he­lyére a Berkenye, a Szügy és a Karancslapujtő gárdája pályázik. NB II, 15. FORDULÓ Bőcs (6.) - SBTC (13.) Simon Attila, az SBTC edzője: - A Dabas elleni szép siker után is­mét nagyon nehéz feladat vár a csapatra, de remélem, hogy ezút­tal is lesz tartásunk és nyugodt lel­kiismerettel, a tisztességes ered­mény tudatában vonulhatunk pi­henőre. Köszönetét mondok min­den vezetőnek, játékosnak és szur­kolónak. Köszönöm a szponzo­roknak a segítséget, hogy életben tudtuk tartani a csapatunkat. A várható kezdő csapat: Me­zei K. - Almási, Morva, Jeney Gy., Botos - Varga, Galbács, Csatíós T., Csépe - Csatlós Cs. - Lakatos. Sérült: Birincsik (váll- törés), Földi (kéztörés), Mezei (térdsérülés), Dudás (combi- zomhúzódás). Eltiltott: ifj. Si­mon A. (három sárga lap). KRISTON SPORT MEGYEI I. OSZTÁLY, 15. FORDULÓ Szécsény (6.) - Karancslapujtő (4.) Pénzes István, a Szécsény edzője: - Nehéz mérkőzés előtt állunk, hiszen egy jól felkészí­tett, rutinos csapatot fogadunk. A mi gárdánk most van alakuló­ban, de ettől függetlenül nem fel­tett kezekkel lépünk a pályára. Szeretnénk a szurkolóinktól kel­lemes meglepetéssel búcsúzni. A várható kezdő csapat: Hor­váth I. - Smelkó, Végh, Jusztin, Sümegi - Sztrigán, Kómár, Var­ga, Juhász - Galcsik, Lászlók (Gordos). Sérült: Lőrik. Eltiltott: nincs. Sipkó Sándor, a Karancsla­pujtő edzője: - Az utóbbi hetek hazai pályán nyújtott játékát át­mentve „Héhalom mentessé” te­hetnénk a záró fordulón. Erre azért is nagy szükségünk volna, mert egy esetleges győzelemmel kézzel fogható közelségbe kerül­hetne a dobogó valamelyik foka. A várható kezdő csapat: Szabó O. - Juhász A., Szabó K., Bozó (Kira) - Kira (Horváth A.), Mikáva, Fodor, Cseh, Tóth (Oravecz) - Bozsik, Lavaj. Sérült: Babják. Eltiltott: Ko­vács L„ Bartha, Bomai. További párosítás: Kazár - Hasznos, Nagybátony Kisterenye, Romhány - Zagyva­róna, Szügy - Palotás, Héhalom - Kisbágyon-Karton, Mátranovák - Berkenye, Érsekvadkert Karancsberény. _____________ BALOGH S algótarjánban a Nemzeti Család- és Szociálpolitikai Intézetben 2004. november 27-én, szombaton A CSALÁDI MOSOLY KAPU civilek, szervezetek a családokért. Családi fotópályázat! Küldjön egy családi fotót és megnyerheti közönségdíjainkat: I. 15 000 Ft-os vásárlási utalvány II. 10 000 Ft-os vásárlási utalvány III. 5 000 Ft-os vásárlási utalvány Kiállítás és szavazás a rendezvényen, ahol a szavazók között tombola ajándékokat sorsolunk! Beküldési cím: 3545 Miskolc. Pf. 404. A rendezvény programja: 10.00 Kalamajka Bábszínház 11.00 Ünnepélyes megnyitó Egész napos programok:- Játszóház, arcfestés- Családi asztalitenisz bajnokság- Gombfoci- "Családszerviz" - ingyenes tanácsadás a felnőtteknek 14.00 Családi zene-bona 16.00 Friderika-koncert 17.00 A fotópályázat eredményhirdetése A belépés ingyenes! Szervező: Humán Integra Alapítvány a Nemzeti Civil Alapprogram támogatásával. Vásároljon legalább 2000 f értékben Borsod-Abaúj-Zemplén, Szabolcs-Szcrtmár-Bereg, Hajdú-Bihar és Nógrád megye bármely Coop vagy ÁFÉSZ üzletében 2004. október 15. és december 31. között. A vásárlást igazoló blokk hátújára írja fel pontos nevét és címét, majd dobja be a boltban kihelyezett gyüjtőláclába. 10 millió forint össznyeremény! COLGATE-PALMOLIVE Plrocter&Gamble ESS? t&cHjoMtt; Hc^dú m#qy: Borsod megy«: 1 db ldb 1 db ldb 2 db 2 db ldb 3 db 3 db ldb 4 db 4 db 1.000. 000 Pl értékű bankkártya 500.000 Pt értékű bankkártya 100.000 Pt értékű bankkártya 1.000. 000 Pt értékű bankkártya 500.000 Pt értékű bankkörtyo 100.000 Pt értékű bankkártya 1.000. 000 Pt értékű bankkártya 500.000 Pt értékű bankkártya 100.000 Pt értékű bankkártya 1.000. 000 Pt értékű bankkártya 500.000 Ft értékű bankkártya 100.000 Pt értékű bankkártya debitor' Haas (jofvwtcM Ajcrtivtttm <É>8> m m Sorsolás 2005. január 12-én körjegyző jelenjeiében A nyeremények odávonzafát az Észak-Kelel Pro-Coop Rt állja. A nyeremények egyéb nyereményre nem vállbalók A nyerteseket levélben értesüjük A nyereményeket a I I bank átfal kibocsátott bankkártyán biztosítjuk nyerteseinknek. Szabó Géza, a harmadik helyezett együttes edzője tartja beszámolóját, mellette Berzi Sándor, az MLSZ főtitkára

Next

/
Oldalképek
Tartalom