Nógrád Megyei Hírlap, 2000. október (11. évfolyam, 231-255. szám)

2000-10-02 / 231. szám

Egy falu, egy nap: Szécsényfelfalu Szappanopera horgolótűvel, megalapozott fejlesztési elképzelé­sek, óvodások, alsó tagozatos általános iskolások: ezek egy ki­csiny nógrádi falu főbb témái ma. (2. oldal) Vidám, felszabadult színpadi játék Amikor együtt, egymást közt vannak például a próbákon, távol a színpadi rivaldától egészen bizonyos, hogy boldogan és felszaba­dultan játszanak... (3. oldal) « L » A 5 0 I blít'Ji :.,7---------------------------------------------:--------------— H áromoldalas sportösszeállítás Mi történt ezen a hét végén a nemzeti és a megyei szintű bajnok­ságokban? A labdarúgástól a kézilabdáig számos sportág ered­ményeit közöljük. (9-10-11. oldal) BALASSAGYARMAT, BÁTONYTERENYE, PÁSZTÓ, RÉTSÁG, SALGÓTARJÁN, SZÉCSÉNY VÁROSOK ÉS TÉRSÉGÜK NAPILAPJA 2000. OKTÓBER 2., HÉTFŐ XI. ÉVFOLYAM, 231. SZÁM ÁRA: 43 FORINT ELŐFIZETVE: 31 FORINT Aranyszombat, aranyvasárnap... Öt aranyéremmel gazdagod­tunk a sydneyi olimpia utolsó két napján: szombaton a Kämmerer, Storcz, Vereckei, Horváth férfi ka­jak négyes (6) lett aranyérmes ezer méteren, míg vasárnap férfi vízilabda-válogatottunk (1) mel­lett ötszáz méteren kenu egyes­ben Kolonics György (2), kajak kettesben a Kämmerer Zoltán, Storcz Botond (3 és 4) páros, ke­nu kettesben a Pulai Imre, Novak Ferenc (5) duó állhatott a dobogó legfelső fokára. Magyarország nyolc arany-, hat ezüst- és három bronzéremmel 13. az éremtáblá­zaton. Ősszel is lehet ám pünkösd! Várszegi Asztrik pannonhalmi főapát, püspök bérmált a hollókői várban Idézve a próféta szavait, is­teni üzenetét: a lerombolt falakat felépítik újra, ezzel kezdte ünnepi homíliáját Várszegi Asztrik pannon­halmi főapát, püspök ami­kor történelmi környezet­ben a restaurált hollókői vár udvarán megtartott szentmisén színpompás népviseletbe öltözött fiata­lokat részesített a bérmá­lás szentségében, szolgál­tatta ki a keresztény nagy­korúság jelképét. A pannonhalmi dombról érkezett főpásztort megérin­tette a hely szépsége, s az ün­nep méltósága, beszédében kijelentette: ősszel is lehet pün­kösd, hiszen a bérmálás szent­ségével a szentlélek ajándékait, egész életre szóló eszmét, köve­tendő értékrendszert kapnak a hollókői egyházközség fiataljai, tudatosan vállalva ezáltal fel­nőtt keresztény életüket. Várszegi Asztrik az ünnepélyes szertartáson Az ünnepi liturgiát követően az ófaluban Várszegi Asztrik fő- , apát, püspök megbeszélést foly­tatott vendéglátóival. Erről Sza­bó Csaba polgármester munka­társunk érdeklődésére a követ­kezőket mondta: a két világ- örökség, Pannonhalma és Hol­FOTÓ: GYURIÁN TIBOR lókő együtt kíván működni a következő időszakban. Három szinten szeretnénk az együtt­működést kialakítani. Az első szint a Hollókő önkormányzata és a pannonhalmi bencés apát­ság közötti együttműködés, el­sősorban tapasztalatok átadásá­ra, egyes programokon, rendezvényeken való részvételre, illetve a világ- örökség érdekeinek képvi­seletére és az érdekérvé­nyesítésre vonatkozik. A második szint tu­risztikai jellegű, a pan­nonhalmi apátság idegen- forgalmi szervezete, a Pax Tourist és a Hollókőért Közalapítvány között, a turisztikában együttmű­ködés várható továbbra is, s ennek egyik konkrét eleme, hogy a 2001-es Utazás-kiállításon együtt, egy standon lesznek je­len. A harmadik együtt­működési elem az egyhá­zi kapcsolat, a püspök úr segít bennünket. Most is a bérmálko- zásra jött közénk. A főapát úr­ral megállapodtunk abban, hogy továbbra is tartjuk a kap­csolatot és együttműködünk a két világörökség érdekében. Két baleset, öt sérült Személyautóval ütközött egy motoros pénteken nem sokkal dél előtt a salgótarjáni Bajcsy- Zsilinszky úton - a baleset során az előbbi jármű vezetője sérült meg súlyosan, s az utóbbié könnyebben. Vasárnap Nagylóc és Zsunypuszta között karam­bolozott egy traktor és egy autó, a Salgótarjánból, Balassagyar­matról és Szécsényből vonuló mentők (az első információk szerint) két súlyos és egy köny- nyű sérültet szállítottak a me­gyei illetve a balassagyarmati kórházba. Szerencsevadászat Ötöslottó: 6, 9, 64,67,79. Joker szám: 529 993. * Hatoslottó: 3, 5, 22, 28, 34, 40. Pótszám: 20 ■ 9*771215"901000 Embert próbált a „gyilkos” futás Fegyveres és rendvédelmi szervek I. megyei sporttalálkozója Szorospatakon Korábban már volt hasonló kezdeményezés, ez évben új­raélesztették és kibővítve újra megrendezték a fegyveres és rendvédelmi szervek megyei sporttalálkozóját. Házigazda­ként a bátonyterenyei rendőrka­pitányság, vendéglátóként pedig a tulajdonos, Szabics Antal Dáté panziója fogadta Szorospatakon a futás, kispályás labdarúgás, ko­sárra dobás, kötélhúzás verseny­re érkezőket, a rendőröket, a vám- és pénzügyőrség, a bün­tetésvégrehajtás, az APEH-nyo­mozóhivatal és a nagyoroszi tü­zérezred legénységét, összesen tizenkét csapatot. A szombati vi­adalt megelőző technikai érte­kezlet a vezetők felmérték a tere­pet, s néhány kímélő verseny­számot is felvállaltak, a „főnö­kök” között sikere volt a lengőte­kének és a csúzlilövészetnek. A szombat ennél komolyabban kezdődött: a Katalinpusztáról in­duló futóknak 150-200 méteres szintkülönbséget, 3 kilométeres távot leküzdve kellett a Dáté panzió előtti célba érkezni, a be­futók - megszenvedve a terepet - egyhangúan nevezték el e ver­senyszámot „gyilkos futásnak”. A többi versenyszám ehhez ké­pest pihentető volt. Kora dél­után hirdettek végeredményt, eszerint egy évig a balassagyar­mati büntetésvégrehajtási inté­zet csapata őrzi majd a Barátság Kupát. 2. helyezést ért el a salgó­tarjáni rendőrkapitányság gár­dája, míg a balassagyarmati rendőrkapitányság legénységé­nek a 3. hely jutott. WL/f VW íIé wr I 1 Er. ffijjjm K ? I Ék § Rajt: Alsókatalinpusztáról indultak a futók FOTÓ: ÁN ws ^ ,* Leestek Ma a kamatok! ABN AMRO Euró Személyi kölcsön A megadott kamat 1 000 000 forintos hitelösszegtől érvényes, 2000. október 28-áig. A teljes hiteldijmutató euróbán (260,34 forintos devizavételi árfolyamon) számolva 17,88%-tól 32,08%-ig terjedhet a hitelösszeg és a futarrjidő függvényében. A kölcsönigénylés elfogadása minden esetben a bank által végzett hitelelbírálástól függ. A teljes hiteldijmutató és a kezelési költség mértékéről a Hirdetményből, illetve bankfiókjainkban vagy a Bankvonalon keresztül munkatársainktól érdeklődhet. További részleteket az Üzletszabályzat tartalmaz. 06 40 444 444 ABNAMR0 Bank

Next

/
Oldalképek
Tartalom