Nógrád Megyei Hírlap, 2006. január (17. évfolyam, 1-26. szám)

2006-01-02 / 1. szám

KATTINTSON RÁ! MEDIAPARTNERUNK: LOTTÓSZÁMOK A salgótarjáni József Attila Megyei Művelődési Központban immár hagyományosnak tekinthető módon, ismét szilveszteri bulit tartottak. A mulatságon körülbelül 300-an vettek részt. Chevrolet modellek 0 Ft befizetéssel 310 000 Ft engedménnyel!* "Flottakedvezménnyel és ajándék klímával. A részletekkel várjuk szalonunkban. Az akció 2005. december 31-ig, vagy a készlet erejéig érvényes. Chevrolet Kenderesi 3100 Salgótarján, Rákóczi út 135. | Tel.: 32/441-255, 440-539 Szomszédok focigálája Karancssag. A szomszédos fal­vak, Szalmatercs és Ságújfalu fi­ataljai is részt vettek a település tornacsarnokában pár napja megrendezett futballgálán, me­lyet az önkormányzat szervezett a sportegyesület, és a polgárőr­ség támogatásával. A sportolás jó hangulatú uzsonnával ért vé­get a csaknem egész napos ese­ményen, melyen több mint szá­zan vettek részt. Becsúszott, kigyulladt Patak/Becske. A kedvezőtlen időjárás, az utak síkossága miatt volt szükség a katasztrófavéde­lem segítségére az év utolsó nap­ján: Patak községben ekés szórókocsi csúszott árokba, (da­ruval emelték ki) később, de ugyancsak szilveszter napján pe­dig ugyanilyen speciális jármű gyulladt ki Becskén. Pénteken este Vanyarc és Kálló között el akadt busz mentéséhez hívták a tűzoltókat. Kerékpáros balesete Jf.A két te­lepülés között kerékpárral közle­kedett szombaton délután az a férfi, aki eddig ismeretlen okból személygépkocsival ütközött, s ennek következtében súlyos sé­rülést szenvedett. A baleset kö­rülményeit vizsgálják. Remény az új esztendőre 06001 A szentkúti himnusz ötödik versszaka pillanatok alatt szüle­tett meg a bazilika kegyszobra alatt. Imádkoztam, fölnéztem a szoborra, és a valóságosan, látha­tatlanul jelen lévő Isten és Isten­anya segítségét megérezve meg­született a mű: „Szeplőtelen szent Szívednek fel­ajánljuk magunkat, Jézust nyújtod Te cserébe, s véded embervoltunkat. Szeplőtelen Szíved legyen mene­dékünk Szűz Mária! Szeplőtelen Szíved legyen Isten­hez utunk, Szűz Anya!” Az emberek azért jönnek Szentkútra, hogy Mária segítsé­gét elnyerjék. Ő örül, ha az oltal­mát kérjük, de nem önmagát, ha­nem szent fiát nyújtja nekünk. Is­ten alkotta Máriát, és Mária méhé- ben vette fel emberi természetün­ket végérvényesen az öröktől fogva létező Isten. Ilyen értelem­ben hívjuk Máriát, Istenanyának. Újév napján a sokat szenvedett ember valami reménykeltőt, va­lami biztatót szeretne hallani a paptól. Én pedig nem tudok, és nem is akarok mást adni, mint a legreménykeltőbbet, akit Mária kínál mindenkinek: a kisdeddé lett Istent. Amikor a családban a házaspár szerelme új életté válik, vagyis gyermekük születik, ak­kor eltelnek örömmel, derűvel a jövőt illetően. Önmagukat és köl­csönösen azt az embert látják gyermekükben tovább élni, akit a legjobban szeretnek a földön. A házaspár reménye az újszü­lött gyermekük. Az egyház remé­nye az újszülött óriás gyermek: Krisztus. Amikor Mária a kisded Jézust nyújtja a keresztényeknek, ezzel az életük beteljesedésének zálogát nyújtja. Magát, a megtes­tesült Istent nyújtja, de csak azok képesek elfogadni, akik bűnbá­natban megtisztult lélekkel áll­nak színe elé. Mária a szent fia ál­tal megjelent üdvösséget kínálja. Krisztus nélkül értelmét veszti az élet. Egyedül Krisztus képes a bű­nök által megsebzett lelket meg­gyógyítani. Egyedül Krisztus ké­pes bennünk a földi életet és az örök életet táplálni. Egyedül Krisztus képes a félelmet elűzni a szívünkből. Egyedül Krisztus képes a végtelen szeretetvágyun- kat betölteni. Csalódhat az ember a szeretteiben, a politikában, mindenben és mindenkiben, de Krisztusban soha. Krisztus a mi reményünk. ■ Palkó fr. Julián O.F.M. plébános Mátraverebély-Szentkút www.nogradmegyeihirlap.hu e-mait nmedia.s2erkjcweis.h1; www.vilaggazdasag.hu www.mindinegetle.hu www.kiskegyed.hu www.automotor.hu www.astronet.hu Éjjel-nappal egész Nógrádban l=IS/l radio 100.-1 www.radkrfocus.hu OTOSLOTTO ^I § JOKER: 0 6 8 5 8 2 HATOSLOTTÓ POTSZAM: Gyermekszülés otthon? Jogszerű, de kevesen élnek vele - Szabad a választás! Otthon vagy kórházban szülessen meg a gyermek? - ez a kérdés az utóbbi években szinte kettéosztja a la­kosságot, s mindenkinek van róla véleménye. A szak­mai kollégium jelenlegi állásfoglalása szerint nem a szülést kell hazavinni, hanem a szülőszobákat kellene otthonosabbá tenni és mindazon vélt vagy valós előnyt, amit az otthon szülés nyújt vagy nyújthat az intézeti szüléseknél kell bevezetni, hasznosítani. Megkerestük ár. Horváth Imre szülész-nőgyógyászt, aki el­mondta a szakmai kollégium ha­tározott állásfoglalásával kivétel nélkül egyetértenek az orvosok, hiszen az élet legveszélyesebb, de egyben legcsodálatosabb idő­szaka a szülés körüli időszak. - Felelőtlenség otthon szülni - hangsúlyozta a főorvos, majd hozzátette az otthon szülés mel­lett „kardoskodók” csak azokat az eseteket vállalják el, ahol a terhesség alatt semmilyen komplikáció nem merül fel. - Ez­zel az a probléma, hogy 23 éves tapasztalattal ki merem jelente­ni, nincs olyan terhesség, mely­nek során ne alakulhatna ki va- fotónk illusztráció lamilyen komplikáció, de ezt a kórházban azonnal kezelni tud­juk - mondta el dr. Horváth Im­re. A főorvos személy szerint nem vállalná el egy otthoni szü­lés levezetését sem. Az országos médiában és az egészségügyben is gyakran ta­lálkozhatunk amerikai és (Folytatás a 2. oldalon) Itt Salgótarján, Magyarország! Január 7-én elindulunk. 2006. JANUÁR 2., HÉTFŐ XVII. ÉVFOLYAM, 1. SZÁM KÖZÉLETI NAPILAP ÁRA: 80 FT, 11 SK ELŐFIZETVE: 63 Kedvező lakossági hitelek. Alacsony kondíciók! Tel.: 32/521-248. Együtt tovább jövet menet. ÜGYELETES ÚJSÁGÍRÓ Horváth Boglárka Telefon: (32) 416-455 IDŐJÁRÁS Időnként gyenge havas eső majd havazás. Újévi babák: egy lány, egy fiú SalgótarjáiúBalassagyarmat Teg­nap reggel, egy perccel háromne­gyed nyolc előtt kislánynak adott életet a Szent Lázár Kórház szülé­szeti osztályán az endrefalvai Kartnyák Tünde. Ramóna, az újszülött a második gyerek a csa­ládban. A baba édesanyját Puszta Béla, Salgótarján polgármestere, or­szággyűlési képviselő köszöntötte, s a virággal átadta a babakötvényről szóló írásos tájékoztatást. A balassa­gyarmati kórházban elsején fél tíz­kor látta meg a napvilágot Rácz Gab­riella Valentin nevű kisfia. Idén január 1-jétől valamennyi új­szülött jogosult az egyszeri, negy­venezer forintos állami támogatás­ra, a babakötvényre. A Magyar Ál­lamkincstár az újszülöttek nevére kincstári számlát nyit az állami tá­mogatások és azok kamatainak nyilvántartására. A számlanyitás­ról levelet kapnak a szülők. PEZSGŐ PUKKAN, MALAC VISÍT..

Next

/
Oldalképek
Tartalom