Nógrád Megyei Hírlap, 2005. december (16. évfolyam, 280-304. szám)

2005-12-23 / 299. szám

16 SPORTTUKOR 2005. DECEMBER 23., PENTEK Olimpiai, világ- és Európa-bajnokok Salgótarjánban 14. jótékonysági nemzetközi öregfiúk labdarúgó Gabora-gála A 14. jótékonysági terem-labdarúgótornát január 7-én, 11.30 órától rendezik meg a Salgótarjáni Városi Sport- csarnokban. A viadalon ezúttal is egykori kiváló lab­darúgók lépnek majd parkettre. A nyolc csapatot két csoportba sorolták, s emellett két betétmérkőzés is szerepel a programban. A kedvezményezett iskola ez­úttal a 2006-ban 40. születésnapját ünneplő salgótar­jáni Bolyai János Gimnázium lesz. A nyolc csapatot két csoport­ba sorolták. Az A-ban lesz a Fe­rencváros, Tatabánya, Debrecen és a Dunaszerdahely (szlovák), míg a B-ben a Pannonbau-Herz Vasas, az MTK, a Videoton és Nógrád megye válogatottja sze­repel, az utóbbit Kis Károly és Simon Attila fogja irányíttani. A gárdákban egykori kiválóságok egész sora rúgja majd a labdát, íme néhány név: Nyilasi Tibor, Ebedli Zoltán, Détári Lajos, Pin­tér Attila, (Ferencváros), Kiprich József, Géléi Károly, Csapó Ká­roly, Vincze István (Tatabánya), Supka Attila, Mező József Va- dicska Zsolt, Benyó Sándor (Deb­recen), Simon Gyula, Zsákovics Tibor, Micsinyec Tibor, Radványi Miklós (Dunaszerdahely), Koz­ma István, Keresztúri András, Si­mon Antal, dr. Izsó Ignác (Pan­nonbau-Herz Vasas), Gáspár Jó­zsef Katzenbach Imre, Boda Im­re, Huszárik László (MTK),Disztl Péter, Csongrádi Ferenc, Vadász Imre, Jónás Gyula (Videoton), Baranyi Miklós, Oláh Béla, Kecs­kés Attila, Sági László (Nógrád megye válogatott). Az első be­mutató mérkőzésen a Gyöngyös öregfiúk játszik Coca-Cola válo­gatottal. A gálameccsen a Gabora Team a magyar kenuvá­logatottal fog megmérkőzni.- A magyar kenuválogatottal sikerült olyan sportolókat meg­nyernem a részvételre, akikre méltón büszke egész Magyaror­szág - kezdte Gabora János.- A csapatuk összesen négy olimpia bajnoki, negyvennégy világbaj­noki és huszonnégy Európa-baj- noki címmel büszkélkedhet. Többek között itt lesz Pulai Imre, Kolonics György, Kozmann György és Novák Ferenc is. Szabó Attila mesteredző nem tud részt venni a gálán, de biztosított ar­ról, hogy a visszaigazoltak itt lesznek Salgótarjánban. Nagyon nagy megtiszteltetés nekem, de gondolom a városnak is, hogy egyszerre ennyi olimpiai, világ- és Európa-bajnok jön el a gálára. Mondhatom úgy is, hogy ilyen még nem volt Salgótarjánban, megyénkben. Az én csapatom­ban - Gabora Team - is több hí­resség lép pályára, így Lothar Matthäus, Básti István, Hrutka János, Nagy (Csonttörő) János, BedákPál, Sipos Jenő, Répás Bé­la és még sorolhatnám. A mi kis- padunkon Jenei Imre, volt román és magyar szövetségi kapitány ül. Az esemény ezúttal sem szű­kölködik illusztris vendégekkel. Többek között itt lesz Juhász Gá­bor, a Belügyminisztérium poli­tikai államtitkára, Jámbor János, a Vasas tulajdonosa, Szojka Fe­renc, az SBTC egykori kiválósá­ga, az Aranycsapat tagja, Vasas Mihály, a Stécé egykori játékosa, Berzi Sándor, a Magyar Labda­rúgó Szövetség főtitkára, dr. Mezey György, a magyar labda- rúgó-edzőközpont vezetője, Répássy László, a Nógrád Megyei Sportági Szakszövetség ügyve­zető igazgatója, Bállá Árpád, a Salgótarjáni Létesítmény és Sport Kht. igazgatója, Ferencz Gyula, a Nógrád Megyei Labda­rúgó Szövetség elnöke, Kopka László, az Egri Nyomda Kft. ve­zérigazgatója, Kopka Miklós, a Nógrád Megyei Hírlap főszer­kesztője, Szabó Csaba, Hollókő polgármestere, Péter Tamás, a Coca-Cola Magyarország Cent­ral régióigazgatója, Deli Gábor, a Coca-cola értékesítési csoportve­zetője, Izsvák Zsolt, a magyar strandlabdarúgó válogatott me­nedzsere, Rácz Félix, a Félix- Promotin Kft. tulajdonosa, Csö- tönyi Sándor, a Magyar Ökölvívó Szövetség elnöke, A lbert Flórián, a Ferencváros egykori kiválósá­ga, aki 1967-ben Aranylabdás volt, Illovszky Rudolf a Vasas volt edzője és a válogatott szö­vetségi kapitánya, Botos András olimpiai ökölvívó bronzérme­sünk, a város, megyénk politi­kusai, polgármesterei, Heves megyei sportvezetők és szlovák sportvezetők is. Aztán itt lesz Nógrád 2005 szépe, Gregus Zsu­zsanna személyében.- Nagy segítség számomra, hogy az elmúlt évek támogatói­ra ezúttal is számíthatok - foly­tatta a főszervező. - A Salgósped Kft. tulajdonosai, Keszler Árpád és Molnár Mária az előző gálá­hoz hasonlóan most is biztosítja számomra a szervezéshez az alapfeltételeket. Mint minden évben, most is támogatottságuk­ról biztosítottak városunk politi­kusai, Puszta Béla, Boldvai Lász­ló, Dóra Ottó, Becsó Zsolt és Gusztos Péter, de sorolhatnám to­vább a neveket. A kedvezménye­zett iskola igazgatónőjével, Székyné dr. Sztrémi Melindával és a szülői választmánnyal a mi­nél sikeresebb rendezvény érde­kében dolgozunk. Itt mondanám még el, hogy elfogadta a meghí­vásomat Horváth József a Nóg­rád Volán Rt. volt vezérigazgató­ja is, aki hosszú éveken keresz­tül felkarolta a gálát. A biztonságra ezúttal is Red Scorpions Security ügyel, Czene gál Elemér vezetésével. Értékes tombola - 200 forintba fog ke­rülni - díjak lesznek kisorsolva. A hagyományokhoz híven ezút­tal is lesz sportereklye-árverés, mégpedig a magyar kenuválo­gatott jóvoltából kettő is. Az egyik Sáfrán Mihály lapátja lesz, mellyel 2003-ban ifjúsági világbajnok lett Japánban, vala­mint a kenuválogatott dedikált meze kerül kalapács alá. A be­lépőjegyek, melyek egységesen 1200 forintba kerülnek, Salgó­tarjánban, a Pancho palacsintá- zóban (Erzsébet tér 6.) és a ked­vezményezett iskolában, a Bo­lyaiban vásárolhatók meg.- Már évek óta bizonyítják azok az emberek, akiket meg­keresek, hogy ha látják, hogy hová adnak, és milyen célra, ak­kor szívesen segítenek - emelte ki a gála szülőatyja. - Ez ad ne­kem erőt évről évre a folytatás­ra. Persze az sem utolsó szem­pont, hogy minden évben ma­gasabbra emelem a mércét és ezt eddig sikerült is elérni. Úgy gondolom, nagy dolog a város­nak, hogy évek óta illusztris sportolók, sportvezetők, politi­kusok látogatnak el hozzánk. No és a részt vevő csapatok sem érkeznek üres kézzel, sőt a költ­ségeket is saját maguknak áll­ják. Végezetül ezúton szeretnék nagyon boldog, békés karácso­nyi ünnepeket és boldog új évet kívánni minden támogatómnak, segítőmnek, valamint a sport- szerető embereknek. ■ Balogh Tibor Most már vérre megy! Tragikomédiával vegyített és egyesek szerint „árulással és át­állással” is színesített kőkemény hatalmi harc folyik napok óta a magyar labdarúgás vezérkará­ban, ahol a Bozóky Imre vezette MLSZ és a Kisteleki István „diri­gálta” liga (MLL) vívja „életha­lálharcát”. Hogy mennyit hasz­nál majd labdarúgásunknak, nemzetközi „tekintélyünknek”, a közös magyar-horvát futball Eb rendezési pályázatnak, azt a jövő mutatja meg. Dióhéjban a történtek: Kisteleki - miután az MLSZ ülésén „lecsalózta” Bozókyt, és székét felrúgva tá­vozott, kijelentette: az MLSZ-nek el kell számolnia, miután a füg­getlen könyvvizsgálói jelentés a 2004-2005-ös gazdálkodásban 525 milliós hiányt állapított meg. Erre rendkívüli ülést hív­tak össze, ahol az egyéb napi­rendi pontok helyett (szakmai program, Matthäus sorsa) bizal­mi szavazásra került sor. Az MLL képviselői lemondtak el­nökségi tagságukról, az MLSZ elnökét, (Bozóky), alelnökét (Puhl) és egyik elnökségi tagját (Kutasi) vissza akarták hívni, de a javaslat nem kapta meg a kel­lő százalékot. így jelenleg patt­helyzet alakult ki, mindkét fél igyekszik álláspontjához további híveket szerezni, és a hatalmi harc, az MLSZ kontra MLL szap­panopera tovább folytatódik. Ha nyeriink-feleziink Játékunkban Fekete András- nénak kedvezett a szerencse, így az ő szelvényét játszottuk meg. Tippjei: 12,1,12,1,1, x2, x2,1, 2, lx, 1,1,12,1. A kapitány kemény kritikát fogalmazott meg „A magyar futballban többet hazudnak, mint a politikában”- Válogatottunknak nem az ellenfelek le­győzése, hanem a belső ellenségek folya­matos áskálódása okozza a legtöbb gondot A magyar futballban többet hazudnak, mint a politikában! - mondta évértékelő sajtótá­jékoztatóján a Lothar Matthäus. A szövet­ségi kapitány szerint a nemzeti együttes olyan tehetséges, fiatal játékosokból áll, akiknek túl korán jöttek a vüágbajnoki se­lejtezők, és hogy 2-4 évmúlva lehetne ered­ményes a gárda, ha hagyják érvényesülni. A most zárult amerikai túrával kapcsolat­ban - melyet Matthäus szerint többek kö­zött Kisteleki Lstván, a labdarúgóliga elnöke is támogatott - kijelentette: - Nem értem, miért bíráltak minket Antigua és Barbuda játékereje miatt még a meccs előtt? Amíg nem voltam magyar kapitány, a csapat gyengébbekkel is találkozott. Úgy tűnik, a világklasszis ellenfelek elkényeztették a magyarokat, akik már el sem fogadnak egy gyengébb riválist Pedig, ahogy a brazilok tiszteltek minket, nekünk is tisztelni kell a szerényebb képességű együtteseket! - Me­xikóval sikerült megállapodni, a másik el­lenfélről pedig azért nem született döntés, mert még tartottak a vüágbajnoki selejtezők a dél- és közép-amerikai régióban. A szak­vezető úgy véli, hogy a válogatott Svédor­szág, Horvátország, valamint Argentína és Málta ellen jó teljesítményt nyújtott.- Több mérkőzést a naivitásunk, rutin­talanságunk miatt vesztettünk el. Ha janu­árban még én leszek a szövetségi kapitány, megadom annak a 30-32 játékosnak a ne­vét, akikre hosszú távon építek. A kapuban Király Gábor, RabóczkiBalázs és Fülöp Már­ton számít alapembernek, de az amerikai túrán Vlaszák Géza is megmutatta, hogy le­het rá számítani. A többi nevet egyelőre nem szeretném nyilvánosságra hozni. A MLSZ-MLL viszályról a szakember annyit mondott: reméli, a magyar futball nyer, és mindenki félreteszi a saját érdeke­it A kapitány megszeüőztette azt is, hogy korábbi klubja, a Bayern München szívesen jönne Magyarországra, és ennek érdeké­ben tárgyal a bajorokkal. Indul a teremfoci Hagyományosan karácsony má­sodik napján indul a téli teremfoci­bajnokság a salgótarjáni sportcsar­nokban, s nem lesz ez másként idén sem. A szokásoknak megfelelően a részvételre jogot szerzett 16 együt­test az erőviszonyok figyelembevé­telével 4, egyenként négyfős cso­portba sorsolták, amelyeken belül a gárdák körmérkőzésekkel döntik el a két-két továbbjutót A versenyben maradó 8 csapat a középdöntőben folytatja szereplését, ahol újabb két ■ négyesben mérkőznek egymással a gárdák, majd a középdöntő cso­portok azonos helyezettjei helyosz­tókon döntik el az OTP Kupáért, va­lamint a Grátisz és a Peugeot Mártha különdíjaiért kiírt torna végső sorrendjét Csoportbeosztás. A-csoport: Víz­mű SE, Big Fish-Baglyas, Salgóvíz, Elán. Besöpört: Csak Úgy, Hetek, BASE-Big Fish, Lendület. Ccsoport: URSA, Nógrád Volán, Rallye, La-ver. Besöpört: Áfész-Ring Sungard, Bu­borék Boys, Főiskola, Polc-Trade. Az első négy játéknap program­ja. 2005. december 26., hétfő, 16.30 óra: Salgóvíz - Elán. 17.20 óra: BASE-Big Fish - Lendület. 18.10 óra: Csak Úgy - Hetek. 19 óra: Vízmű - Big Fish-Baglyas. 2005. december 27., kedd, 16 óra: Rallye - La-Ver. 16.50 óra: Főisko­la - Polc-Trade. 17.40 óra: Salgó­tarján - Balassagyarmat öregfiúk mérkőzés. 18.30 óra: URSA - Nóg­rád Volán. 19.20 óra: Áfész-Ring Sungard - Buborék Boys. Decem­ber 28., szerda, 16.30 óra: Hetek - BASE-Big Fish. 17.20 óra: Big Fish- Baglyas - Salgóvíz. 18.10 óra: Len­dület - Csak Úgy. 19 óra: Elán - Vízmű. December 29., csütörtök, 16.30 óra: Polc-Trade - Áfész-Ring Sungard. 17.20 óra: Nógrád Volán- Rallye. 18.10 óra: Buborék Boys- Főiskola. 19 óra: La-Ver - URSA. További játéknapok: január 13­14. (csoportmérkőzések), január 20- 21., 27. (középdöntők), január 28. (helyosztók). ■H.P. Nem mindennapi történet Az eset még idén nyáron történt a nógrádi me­gyeszékhelyen. A rendszerváltás utáni privatizá­ció következtében a magántulajdonba került, ré­gen szebb napokat látott Kohász-stadionban a szo­kásos edzésre gyülekeztek a helyi fiatalok, köztük atléták, tájfutók, biatlonosok, duatlonosok és triationosok és mindazok, akik az áldatlan létesít­ményállapotok eüenére, napjainkban is vállalják azt az edzésmunkát, amelyet Máté Csaba, az egy­kori hösszútávfutó és országúti kerékpáros, edző előírt számukra. Ezen a nyári napon, mint az év többi napján a szokásos forgatókönyv szerint kez­dődött az edzés. A gyalogosan és kerékpáron ér­kezett fiatalok lerakták sorba az ötliteres műanyag kannákat, melyekből edzés végén rendszeresen le­mosakodnak és a maradékkal (mert a tulajdonos lezárta a vizet és a villanyáramot) leöblítik a vécét A hátizsákokból előkerültek az edzőcuccok és megkezdődött a bemelegítés. Az idő múlásával a jelenlevők egyre gyakrabban kémlelték a marato­ni kapu bejáratát, nagyon várták a mestert és az útmutatásait. Közülük többen rosszat sejtettek, mert a „Csaba bá”-val eddig még soha nem fordult elő, hogy az edzésről késett volna. Előfordult vi­szont olyan, hogy a zord időjárás eüenére, egy em­bernek is megtartotta az edzést Ahogy ott folytak a találgatások, boncolgatták a késés okait, egyszer csak előkerült a mester, sűrűn elnézést kérve el­mondta, hogy kegyetlenül fajnak az ízületei és a lakásától idáig tartó jó 2 küométeres utat kínok kö­zepette tudta csak megtenni. Ami ezután történt az felfogható egy XXI. századi mesének is. A fia­talok összedugták a fejüket és sokoldalú verseny­zőnk, Papp Ildikó kezdeményezésére rövid tanács­kozás után döntöttek. A saját zsebpénzüket fel­ajánlva összedobtak több mint 20 ezer forintnyi összeget és még az edzés alatt lefutottak a belvá­rosban lévő kerékpárboltba. Az edzés végén az idős mestert meglepték egy stramm kerékpárral, mert úgy érezték, hogy Máté Csabára, a népsze­rű Csabi bácsira szükségük van és különben is na­gyon megérdemli, mert már évek óta egy fülér el­lenszolgáltatás nélkül mindig ott van közöttük. Az eset azóta még nem nagyon kapott sajtó-, ületve médianyilvánosságot. A karácsonyhoz közeledve előtérbe kerül az egymás iránti szeretet és tiszte­let, az egymás megajándékozása. Úgy gondolom, ezen a nyári napon a Salgótarjáni Atlétikai Club fiataljai mindenképpen példaértékű, nemes csele­kedetet hajtottak végre. Bizonyították a sport kö­zösségformáló nemes szerepét. ■ Szabó János Újra egy csapatban lesz Hrutka János (balról), Gabora János és Lothar Matthäus

Next

/
Oldalképek
Tartalom