Nógrád Megyei Hírlap, 2006. január (17. évfolyam, 1-26. szám)

2006-01-04 / 3. szám

2006. JANUAR 4., SZERDA 11 SPORTTÜKÖR Vizsgálat vagy működésképtelenség? Az MTI értesülése szerint a Magyar Labdarúgó Szövetség (MLSZ) elnökségi tagjainak hétfői informális megbeszélé­sén Bozóky Imre elnök arról tá­jékoztatta a tagokat, hogy fel­ügyelő bizottsági vizsgálatot kér a Magyar Labdarúgó Liga (MLL) ellen. Bozóky szerint Kisteleki Ist­ván MLL-elnök jogtalanul utal­tatott át 40 millió forintot a Pro­fi Liga Kft.-től az MLL számlá­jára. A szövetség első embere azt mondta az elnökségi tagok­nak, hogy a Profi Liga Kft.-nek 3,1 milliárd forinttal tartozik az államnak és ebben a hely­zetben a 40 millió forint átuta­lása fedezetkivonásnak minő­sül. „Ilyen vizsgálatot tudomá­som szerint csak az elnökség kezdeményezhet, és mivel a mai nem minősült elnökségi ülésnek, nem tudok mit kezde­ni Bozóky Imre kezdeménye­zésével. A 3,06 milliárd forin­tos állami hitelt fél év múlva kell visszafizetni” - mondta Kisteleki az MTI-nek. A távirati iroda úgy értesült, hogy Horváth Cs. Attila, a Győr- Moson-Sopron megyei szövet­ség elnöke, az MLSZ elnökségi tagja lemondását fontolgatja. Ha ez bekövetkezik és Nemes Ferenc, a Fejér megyei elnök sem gyógyul fel betegségéből, akkor működésképtelenné vá­lik a szövetség vezető testületé. Jó úton jár a NOB Jacques Rogge elnök újévi üdvözlete A torinói játékoktól izgal­mas, magas színvonalú versenyeket vár Jacques Rogge, a Nemzetközi Olimpiai Bizottság (NOB) elnöke, aki újévi üdvözle­tében többek között el­mondta: Peking a legjobb úton halad afelé, hogy el­sősorban a versenyzők, de a médiumok és a kö­zönség számára is feled­hetetlen olimpiát rendez­zen 2008-ban. A pekingi nyári olimpiát ille-. tőén a NOB-elnök jelezte: „A szervezőkkel állandó, napi kapcsolatban vagyunk. Az elő­készületek a gondosan kidol­gozott, kiváló tervek alapján megnyugtatóan folynak.” Négyéves működését értékelve Rogge kifejtette, hogy a NOB jó úton jár. „Az egyes emberek munkáját az eredmények, s nem utolsósorban mások véle­ménye alapján kell értékelni. Az atlantai olimpia rendezési zavarai és a NOB életében be­következett válság után három olimpia, Sydney, Salt Lake City és Athén átütő sikere a mozga­lom újjászületését, erősödését bizonyítja. Az olimpiai játékok tanulmányozására alakított bi­zottság a tapasztalatok átadá­sával, a rendezés fokozottabb ellenőrzésével, a költségek csökkentésére irányuló törek­vésével, a program állandó fe­lülvizsgálatával megtalálta a helyes utat. A műsor további felülvizsgálatát, s néhány sportág bíráskodási gyakorla­tának reformját napirenden kell tartani. A zéró tolerancia alkalmazása, akár a tagok eset­leges etikai vétségei, akár a ver­senyzők doppingesetei kap­csán, erősítette a mozgalmat. Az etikai normákat megsértő tagoknak, szervezeteknek nincs helye a mozgalomban. Éppúgy, mint a doppingvétsé­gen ért versenyzőknek. Mind­ez a mozgalom pénzügyi hely­zetét is jelentősen javította, megszilárdította. Mindennél jobban bizonyítják ezt a mozga­lom számára előnyös televíziós j ogdíj szerződések.” Újabb SASE-sikerek teremlabdarúgás Kiss Lászlóra és Taliga Ferencre emlékeztek A Kiss László-emléktornán a SASÉ „A” és Rimaszombat csapata játszotta a döntőt A Salgótarjáni Sportiskola Egyesület (SASÉ) nagy­szabású utánpótlás viadalt rendezett a salgótarjáni sportcsarnokban egykori labdarúgók, edzők emléké­re. A 2. Kiss László emléktornán az 1996. január 1-je után születettek, míg a 3. Taliga Ferenc-emléktornán az 1992. január 1-je után született gyermekek csapa­tai mérték össze tudásukat. Mindkét viadalon küz­delmes mérkőzéseket vívtak a gyerekek. A díjakat többek között a torna névadóinak gyermekei, Bálint és Attila adta át. 2. Kiss László-emléktorna A-csoport: Pásztó ULC - Ba­lassagyarmat 0-4, SASÉ „A” - Rimaszombat 2-3, Balassa­gyarmat - SASÉ „A” 2-3, Ri­maszombat - Pásztó ULC 7-0, SASÉ „A” - Pásztó ULC 5-0, Ri­maszombat - Balassagyarmat 5-0 .A csoport végeredménye: 1. Rimaszombat 9 pont (15-2), 2. SASÉ „A” 6 (10-5), 3. Balassa­gyarmat 3 (6-8), 4. Pásztó ULC 0 (O-ló). B-csoport: SASÉ „B” - Losonc 3-2, Szolnok - Újpest TE 5-1, Losonc - Szolnok 0-13, Újpest TE - SASÉ „B” 12- 0, Szolnok - SASÉ „B" 15-1, Új­pest TE - Losonc 6-2. A cso­portvégeredménye: 1. Szolnok 9 (33-2), 2. Újpest TE 6 (19-7), 3. SASÉ „B” 3 (4-29), 4. Losonc 0 (4-22). Helyosztók. A 7. he­lyért: Pásztó ULC - Losonc 2-3. Az 5. helyért: Balassagyarmat - SASÉ „B” 10-0. Elődöntő: Ri­maszombat - Újpest TE 6-1, SASÉ „A” - Szolnok 4-2. A 3. helyért: Újpest TE - Szolnok 0-4. Döntő: SASÉ „A” - Rima­szombat 2-1. A torna végeredménye: 1. Sal­gótarjáni Sportiskola Egyesü­let „A” (Rácz Péter, Puszta Ba­lázs, Simon Márk, Forgács Ben­ce, Hegedűs Martin, Stark Já­nos, Kiss Bence, Andrássy Ri- chárd. Edző: Stark János.), 2. Rimaszombat, 3. Szolnok, 4. Újpesti TE, 5. Balassagyarmat, 6. SASÉ B, 7. Losonc, 8. Pásztó ULC. Különdíjak. Gólkirály: Zoltai Marcell (Szolnok) 15 góllal. Legjobb kapus: Nagy Dániel (Újpesti TE). Legjobb mezőny- játékos: Hegedűs Martin (SASÉ „A”). 3. Taliga Ferenc-emléktoma A-csoport: SASÉ „A” - SBTC 3-1, Losonc - Újpest TE 1-5, SBTC - Losonc 2-1, Újpest TE - SASÉ „A” 2-3, Losonc - SASÉ A 3-2, Újpest TE - SBTC 3-0. A csoport végeredménye: 1. SASÉ „A” 6 pont (8-6), 2. Új­pest TE 6 (10-4), 3. SBTC 3 (3-7), 4. Losonc 3 pont (5-9). B-csoport: Pásztó ULC - Rima­szombat 2-7, SASÉ „B” - Szol­nok 2-5, Rimaszombat - SASÉ B 4-1, Szolnok - Pásztó ULC 5-1, Szolnok - Rimaszombat 1-2. A csoport végeredménye: 1. Rimaszombat 9 (13-4), 2. Szolnok 6 (11-5), 3. SASÉ „B” 1 (5-11), 4. Pásztó ULC 1 (5-14). Helyosztók. A 7. helyért: Losonc - Pásztó ULC 2-0. Az 5. helyért: SBTC - SASÉ „B” 1-1 (hétméteresekkel): 4-3. Elődöntő: SASÉ „A” - Szolnok 5-2, Újpest TE - Rimaszombat 1-6. A 3. helyért: Szolnok - Új­pest TE 2-7. Döntő: SASÉ „A" - Rimaszombat 5-0. A torna végeredménye: 1. Sal­gótarjáni Sportiskola Egyesü­let „A”. (Sebestyén Dávid, Bog­nár Gergő, Ferhan Gábor, Ju­hász Tamás, Ráduly Ádám, Géczi Martin, Géczi Milán, Seprényi Balázs. Edző: Boldvai Gyula), 2. Rimaszombat, 3. Új­pest TE, 4. Szolnok, 5. SBTC, 6. SASÉ B, 7. Losonc, 8. Pásztó ULC. Különdíjak. Gólkirály: Seprényi Balázs (SASÉ „A”) 10 gól. Legjobb kapus: Sebestyén Dávid (SASÉ „A”). Legjobb me­zőnyjátékos: Urbányi Kristóf (Újpest TE). Az SBTC-öregfiúk által felajánlott különdíjat, a legjobb salgótarjáni játékos­ként Seprényi Balázs (SASÉ „A”) kapta. SPORTTURMIX Nyílt túra A Zöld Út Természetjáró Egye­sület január 8-án, vasárnap nyüt túrát szervez. A tervezett útvonal: Salgótarján - Pécskő - Inászó - Mogyoróstető - Sár­völgy Pécskő-nyereg - Salgótar- * M-.. ján. Találkozás Salgótarjánban, 8 órakor, az Ofotért előtt. Nógrád Nagydíj Budapest, Eger után Nógrád megye a harmadik az ország­ban, amelyik az idei évben jogot szerzett egy kétfutamos rangso­roló tájfutóverseny lebonyolítá­sára. A nagyszabásúnak ígérke­ző rendezvényt a megyei tájfutó­szövetség a Salgótarjáni ->«■ Dornyay SE versenybíró gárdá­jával Salgótarján térségében március 25-26-án kívánja lebo­nyolítani. A napokban elkészült versenykiírást a balassagyarma­ti Kovács Gábor, az ugyancsak gyarmati Kovalcsik István fotói­val illusztrálva - két verseny­nap a végvári vitézek nyomdo­kain - hirdetve már kipostázták a hazai és külföldi klubok részé­re. Pelyhe Dénes, a Nógrád Me­gyei Tájfutó Szövetség elnöke el­mondta, hogy a két versenynap során három futamot: középtáv­út, mikrosprintet és egy normál t ávút bonyolítanak le. A közép- és normál távon legjobb ered­ményt elért versenyzőket összetettben fogják díjazni. Ráncbaszedés Első 2006-os edzésükön szigorú hangú beszédben fordult a Real Madrid labdarúgócsapatának ^ sztárjaihoz Florentino Perez, a királyi klub elnöke. - Ne feledjé­tek, hogy a Real Madrid játéko­sai vagytok, és trófeákat kell nyernetek. A szurkolók dühösek a gárdára, ezért változtatnotok kell a hozzáállásotokon és min­den fronton a legjobbat kell nyújtanotok - mondta. A Real nyolcaddöntős ellenfele a Bajno­kok Ligájában az Arsenal lesz, míg a királyi gárda a hazai pont- vadászatban csak az ötödik, 11 ponttal lemaradva a címvédő és listavezető FC Barcelona mögött. Ez már Afrika, de még homok nélkül 28. DAKAR-RALl Most kezdődik a, most kezdődik a... - De hová tűnt Palik László? Köves, kanyargós, sok navigációt igénylő szakasznak bizonyult Dakar első afrikai, egyébként 3. verseny­napja, amit persze még jobban megnehezített a mű­holdas tájolókészülékek (GPS) tilalma. A nagymenők közül is sokan eltévedtek, Szalayék azonban nem, ennek is köszönhető, hogy végül a 33. helyen zárta a szakaszt az Opel Fronterával autózó kettős. Ennél is gyorsabban repesztett Kis, aki 26. lett. A nemzetközi Mol-Dakar csapat motorosai közül a korábbi szlovák enduró-világbajnok, Jaroslav Katrinak volt a leggyor­sabb (15.), de Kátai is csudát tett 37. idejével. A lé­nyeg, Palikék kivételével még minden magyar ver­senyben van. Sérült hüvelykujjával és a ko­csi belső hangosításával bajló­dott Szalay és Bunkoczi az első afrikai szakaszon, de jól halad­tak, nem tévedtek el, és előkelő helyen állnak összetettben. Raj­tuk is túltett a Kis-Czeglédi pá­ros, akik a hihetetlen 26. helyen értek célba és összetettben is csak eggyel rosszabbak. - Be­gyújtottam a rakétákat, feküdt az autó a pályán, egyre bátrabbak lettünk, úgyhogy röpködtünk, mint a győzelmi zászló a sivatag­ban - nyilatkozta a bordatörött sofőr hétfőn este, lapzártánk után, majd e szavakkal fejezte be „telefonos” beszámolóját: - Holnap (kedden) elkezdődik a klasszikus Dakar, jönnek a dű- nék, reméljük, hogy nem felejtet­tünk el a homokban menni... Ha­zudnék, ha azt mondanám, hogy nincsenek félelmeink, mert a ho­mok, a dűne a legnehezebb és leg­veszélyesebb terep. Köszönjük azoknak, akik drukkolnak ne­künk, idáig hallatszik a biztatás Magyarországról, s ez eszmélet­len jó érzés... De hová tűnt Palik László? - tehetnénk fel - igaz Damon Hillre vonatkozó - klasz- szikus saját kérdését, amúgy rossz, de kihagyhatatlan poén­ként. Azt persze tudjuk, mi tör­tént a második versenynapon autójával (főtengelytörés), így nagy valószínűséggel hamaro­san itthon láthatjuk és hallhat­juk majd „szakérteni” a peches volánforgatót. Motorosaink is szépen állják a megpróbáltatásokat, Varga Ákos például mostanában magával veszekszik imigyen: - Bevallom, volt olyan része a szakasznak, amikor megkérdeztem magamtól, hogy tulajdonképpen mit keresek én itt és miért akartam annyira visszajönni. Reggel pokoli hideg volt, majd lefagytam a motorról, utána mega sérült kezem úgy be­görcsölt, hogy alig tudtam fogni a kormányt Próbáltam menet köz­ben tornáztatni az ujjaimat, de az meg életveszélyes volt, mivel egy­szerre ezer dologra kellett figyelni A navigációra, a gyorsaságra, no meg a maximális sebességre”. Hát ilyen ez a verseny majd min­denkinek akad valamilyen kín­ja, baja. Halljuk az erdélyi Szil­veszter Zsoltot: - Egy esésen kívül minden rendben volt, ennél gyor­sabban semmiképpen sem tud­tam volna menni. Sajnos a tanko­lásnál utolértek az autósok és az őporukban menni horrorisztikus élmény volt Az esés azonban nem emiatt következett be, hanem azért, mert egy gödör előtt túl ké­sőn fékeztem és egyszerűen bele­estem. Szerencsére sem a motor­nak, sem nekem nem lett bajom. Eddig tetszik a Dakar! Eredmények (3. szakasz, Nador-Er Rasidia, 672 km (ebből 314 km a mért szakasz): Autó­sok (összetett): 1. Roma-Magne, (Mitsubishi) 5:27:34 ó, 2. Maszu- oka-Maimon (Mitsubishi) 6 mp h., 3. Saby-Perin (Volkswagen) 54 mp h., ... 27. Kis-Czeglédi (Nissan) 51:38 p h, 41. Szalay-Bunkoczi (Opel) 1:06:42 ó h., 67. Liszi-Tóth (Mitsubishi) 1:30:12 ó h., 89. Kristóf-Hujber (Bowler) 1:43:46. Motorosok (összetett): 1. Despres (KTM) 6:03:12 0 2. Coma (KTM) 1:16 p. h., 3. Pellicer (KTM) 1:39 p. h., 37. Kátai (KTM) 37:20 p. h., 55. Varga (KTM) 1:13:07 ó h. 113. Herman (KTM) 2:01:04 ó h, 204. Szilvási (KTM) 4:07:19 ó h., 216. Greff (Suzuki quad) 10:10,53 ó h. Kamionosok (ösz- szetett): 1. Csaguin-Jakubov- Szavosztyin (KAMAZ) 6:38:21 ó,... 12. Darázsi-Szalai-Rack (MAN) 1:22:17 ó h., 33. Szobi-Jobbágy-Éder (MAN) 2:09,25 ó h., 42. Szaller- Laklóth-Csitár (Mercedes) 9:52,15 ó h. Aki így hajt, mint Saby, vagy nagyon az élen végez, vagy kiesik! r

Next

/
Oldalképek
Tartalom