Nógrád Megyei Hírlap, 2006. január (17. évfolyam, 1-26. szám)

2006-01-05 / 4. szám

Jó kezdésben reménykednek KOSÁRLABDA NB n, Közép-magyarországi régió, férfiak Nagytétényi Kohász KE (10.) - Pásztói SZSE-Green Devils (13.) Budapest, Rákóczi út, csütörtök, 18.15 óra. Markó István, a Pásztói SZSE szakosztályvezetője: - A KOKEC elleni gyalázatos évzárást követően sem áll meg az élet, hiszen máris itt az újabb feladat. Soros ellen­felünkről kevés információ áll rendelkezésünkre, de ezekből megállapítható, hogy a hazai pályán is nega­tív mérleggel rendelkező nagytétényiek elsősorban védekezésben jeleskednek, ugyanakkor nagyon kevés pontot dobnak. Sajnos a hét­közi időpont nem növeli esé­lyeinket, jelenlegi állás sze­rint ugyanis Lukács Lóránt és a Sopronból érkező Sze­les Péter játéka is kérdéses. Különösen Szeles kiesése lenne nagy érvágás, hiszen ő támadásban és védekezés­ben is csapatunk egyik alap­pillére. Szerencsére a többi­ek harcra készek, s remél­jük az időjárás viszontagsá­gai nem okoznak további problémákat. Bízom a jó év­kezdésben, hiszen ha veszí­tünk a mostani találkozón és utána Józsefvárosban, akkor csatlakozhatunk a kiesés el­len küzdők táborához. Ha vi­szont sikerül legalább egy alkalommal győznünk, ak­kor visszatérhetünk a 10. hely közelébe és egészen más perspektívából kezdőd­het a tavasz. ■ H.P. Fiatalok előretörése ASZATAUTENISZ Szilveszter Kupa, Rétság Év végén, a hagyományok jegyében újra megrendezték Rétságon a Szilveszter Kupa asztalitenisz-versenyt. A tíz bejelentkezett egyesületből csak öt tudott eljönni, az a hóesésnek volt köszönhető, amely négy budapesti és egy megyei egyesületet gátolt meg az utazásban. Ennek el­lenére - elsősorban a felnőt­teknél - megfelelő színvona­lú mezőny gyűlt össze. A férfi felnőttek között 34- en álltak asztalhoz, ahol cso­portmérkőzések után ala­kult ki a kieséses tábla me­zőnye. Már itt is akadtak meglepetések, hiszen a még csak serdülő korú rétsági Sá­gi Bence - aki ma már a Vác játékosa - vagy Menczel Gá­bor is feljutott a kieséses táb­lára az esélyesebbnek tűnők előtt. A 8 közé jutásért majd még tovább folytatódtak a váratlan eredmények, mert például a balassagyarmati­ak 16 éves játékosa, Mák Csaba végül a 3. helyet sze­rezte meg Csépán Gusztávval együtt, aki ugyancsak bravú­rosan szerepelt. A döntőt egyébként Daróczi Péter ját­szotta Nagy Bálinttal, mely utóbbi győzelmét hozta, visszavágva ezzel az NB III- as csapatbajnokságban el­szenvedett vereségért. Tizen­három duó jelentkezett a pá­rosok versengésére, melyben a döntőt az aszódi Kárász- Dániel kettős nyerte a balas­sagyarmati Daróczi és Ban­der ellen. Mind a serdülő és ifi lányoknál, mind a fiúknál körmérkőzésen döntötték el a sorrendet, amelynek dobo­gósai az alábbiak voltak. Lányok: 1. Juhász Nóra, 2. Szikszai Nóra (mindketten Rétság), 3. Bea Dóra (Vác), Maring Bea (Rétság). Fiúk: 1. Lovas Dániel (Vác), 2. Marczali Dániel (Rétság), 3. Gálik Ádám, Maring Attila (mindketten Rétság). SPORTTUKOR 2006. JANUÁR 5., CSÜTÖRTÖK Sztárokkal érkeznek a csapatok 14. jótékonysági nemzetközi öregfiúk labdarúgó Gabora-gála A 14. jótékonysági nemzetközi terem-labdarúgótornát január 7-én, 11.30 órától rendezik meg a Salgótarjáni Városi Sportcsarnokban. A viadalon ezúttal is egykori kiváló labdarúgók lépnek majd parkettre. A nyolc csa­patot két csoportba sorolták, s emellett két betétmér­kőzés is szerepel a programban. A kedvezményezett iskola ezúttal az ez évben 40. születésnapját ünneplő salgótarjáni Bolyai János Gimnázium lesz. A gárdákban egykori kiválósá­gok egész sora rúj ja majd a lab­dát. íme néhány rév: Nyilasi Ti­bor, Ebedli Zoltán, Détári Lajos, Pintér Attila (Ferencváros), Géléi Károly, Szabó György, Csapó Ká­roly, Kiprich József (Tatabánya), Mező József, Supka Attila, Szabó László, Horváth Béla (Debrecen), Simon Gyula, Raáványi Miklós, sikerült olyan sportolókat meg­nyernem a részvételre, akikre méltón büszkék lehetünk - kezd­te Gabora János. - A csapatuk összesen négy olimpia bajnoki, negyvennégy világbajnoki és hu­szonnégy Európa-bajnoki cím­mel büszkélkedhet. Többek kö­zött itt lesz Pulai Imre, Kolonics György, Kozmann György és A 13. Gabora-gálán a Ferencváros (sötét mezben) a döntőben 6-3-ra nyert az MTK ellen Szaban Tibor, Szíkennyík Igor (Dunaszerdahely), Mónos Tamás, Kozma István, Aranyos Imre, dr. Izsó Ignác (Pannonbau-Herz Va­sas), Gáspár József, Katczenbach Imre, Handel György, Talapa Já­nos (MTK), Disztl Péter, Disztl László, Jónás Gyula, Szabó József (Videoton), Oláh Béla, Baranyi Miklós, Smelkó Károly, Stark Já­nos (Nógrád megyei válogatott). Az első bemutató mérkőzésen a Gyöngyös öregfiúk játszik Coca- Cola válogatottal. A gálameccsen a Gabora Team a magyar kenu­válogatottal fog megmérkőzni.- A magyar kenuválogatottal NovákFerenc is. Az én csapatom­ban - Gabora Team - is több hí­resség lép pályára, így Lothar Matthäus, Básti István, Hrutka Já­nos, Nagy (Csonttörő) János, Bedák Pál, Sipos Jenő, Répás Bé­la, Farkasházy Tivadar és még so­rolhatnám. A mi kispadunkon Jenei Imre, volt román és magyar szövetségi kapitány ül. Az esemény ezúttal sem szű­kölködik majd illusztris vendé­gekkel. A biztonságra most is a Red Scorpions Security ügyel, Czene gál Elemér vezetésével. Ér­tékes tombola - 200 forintba fog kerülni - díjak lesznek kisorsol­* a" magyar ke­Gabora János fő- tő is. Az egyik szervező Sáfrán Mihály lapátja lesz, mellyel 2003-ban ifjúsági világ­bajnok lett Japánban, valamint a kenuválogatott dedikált meze ke­rül kalapács alá. A belépőjegyek, melyek egységesen 1200 forint­ba kerülnek, Salgótarjánban, a Pancho palacsintázóban (Erzsé­bet tér 6.) és a kedvezményezett iskolában, a Bolyaiban vásárolha­tók meg.- Nagy segítség számomra, hogy az elmúlt évek támogatóira ezúttal is számíthatok - folytatta a főszervező. - Kiemelném Kará­csonyáé Sándor Gabriellát, a Strand Hotel vezetőjét aki újra tudja támogatni a rendezvényt. Mint minden évben most is tá­mogatottságukról biztosítottak városunk politikusai is. Közülük Puszta Béla, Salgótarján polgár- mestere évek óta a gála főtámoga­tója. A kedvezményezett iskola igazgatónőjével, Székyné dr. Sztrémi Melindával és a szülői vá­lasztmánnyal a minél sikeresebb rendezvény érdekében dolgo­zunk. Én minden évben maga­sabbra emelem a mércét, és bí­zom benne, hogy ez a gála még az eddigieket is felülmúlja. ■ Balogh Tibor A program Január 7., szombat Csoportbeosztás. A-csoport: Ferencváros, Tatabánya, Debrecen és Dunaszerdahely (szlovák). Besöpört: Pannonbau-Herz Vasas, az MTK, a Videoton és Nógrád megye válogatottja. 11.30 óra: Bemutató mérkőzés: Gyöngyös - Coca-Cola válogatott 11.55 óra: Megnyitó 12 óra: Nógrád válogatott - Videoton 12.25 óra: Dunaszerdahely - Debrecen 12.50 óra: MTK - Pannonbau-Herz Vasas 13.15 óra: Tatabánya - Ferencváros 13.40 óra: Videoton - Pannonbau-Herz Vasas 14.05 óra: Ferencváros - Debrecen 14.30 óra: Nógrád válogatottja - MTK 14.55 óra: Tatabánya - Dunaszerdahely 15.20 óra: Nógrád válogatottja - Pannonbau-Herz Vasas 15.45 óra: Debrecen - Tatabánya 16.10 óra: Videoton - MTK 16.35 óra: Ferencváros - Dunaszerdahely 17 óra: A 7. helyért. 17.25 óra: Az 5. helyért 17.50 óra: Sportereklye árverés, tombolasorsolás. 18.20 óra: A 3. helyért. 18.45 óra: Gálamérkőzés: Gabora Team - Magyar kenu­válogatott 19.20 óra: Döntő 19.45 óra: Díjkiosztó A gála játékvezetői: Arany Tamás, Ábrahám Attila, Varga Gábor. A gála orvosa: dr. Barrak Ahmed főorvos. Megszűnt az elnökség mandátuma Szerdán reggel írásban is megérkezett a Magyar Labdarúgó Szövetséghez Hor­váth Cs. Attila és Nemes Ferenc elnöksé­gi tagok lemondása, így a testület létszá­ma hivatalosan is hétre, azaz kevesebb mint a felére csökkent, s ezzel működés- képtelenné vált Az MLSZ alapszabálya értelmében a tel­jes elnökség mandátuma megszűnt, s ez­zel egy időben a szövetség elnöke, azaz Bozóky Imre is elvesztette mandátumát. Az alapszabály az ilyen esetekről úgy ren­delkezik, hogy az MLSZ közgyűlésének titkos szavazással háromfős ad hoc bizott­ságot kell választania, amelynek mandá­tuma a tisztújító közgyűlésig terjed. A. bi­zottság elnöke jogosult a szövetséget kép­viselni. Horváth és Nemes kedden jelezte, hogy lemond elnökségi tagságáról. A veze­tőség létszáma a december 21-i rendkívü­li közgyűlésen fogyatkozott meg draszti­kusan, akkor a hat profi delegáltból öt mondott le, s egyedül Kutasi Róbert maradt a posztján. Rajt 2006 a SUZUKI-val! Készleten lévő autóink rendkívül kedvező hitelfeltételekkel, THM már 2,5%-tól. Példák: .m.V.w vételár: 2 050 000 Ft. Befizetés: 10%, THM 2,5 %, futamidő 72 hó. Havi törlesztés: 27 635 Ft. 5a. vételár: 2 299 000 Ft. Befizetés: 10%, THM 2,5 %, futamidő 72 hó. Havi törlesztés: 30 991 Ft. /n '/Ö vételár: 1 785 000 Ft. Befizetés: 10%, THM 2,5 %, futamidő 72 hó. Havi törlesztés: 24 063 Ft. msgonSV vételár: 2 260 000 Ft. Befizetés: 10%, THM 2,5 %, futamidő 72 hó. Havi törlesztés: 30 466 Ft. SUZUKI Suzukik már 0% önrésszel, max. 120 havi hitelre is! Az Ön márkakereskedője: SUZUKI PILA AUTÓ Kft. Pásztó, Fő út 149. Tel./fax: 32/463-831,32/460-845. Nyitva: H-P, 7.30-17-ig, SZÓ., 8-12-ig. KUI (f-ZÁR IMKÜZIIT 3100 Salgótarján, Március 15. út 32.Tel./fax: 32/415-337 Nyitva tartás: h-cs, 9.00-17.30, p, 9.00-17.00, szó., 9.00-12.30. Ebédidó: 13.00-14.00. E-mail: lukacs@profinter.hu Újdonság: Világhírű finn FISKAR S olló balkezes változatban is! v4p Szolgáltatásunk: kulcsmásolás, zárszerelés, kézi kulcskészítés zár után, száraz bélyegző készítése, gravírozás (névtáblák) Kínálatunkból: kulcsalapok, zárszerkezetek, különleges hevederzárak, hagyományos, műanyag és rézkilincsek, tolóajtók, kapuvasalatok, páncélkazetták, postaládák, Victorinox (svájci) bicskák, OLFA kések, tetőcsomagtartó, kerékpártartó, síléctartó, serlegek, érmék. Sikeres övvizsgák Kőbányán vettek részt téli edzőtáborozáson - Sensei Halász Károly 4. dános mester vezeté­sével az óesztendő utolsó napja­iban Nógrád megye kyokushin karatésai. A salgótarjáni és ba­lassagyarmati résztvevők közül 1 kyura tett sikeres övvizsgát Borzák Zsolt (Salgótarján Tradi­cionális Kyokushin Karate Club), míg 3 kyura Ábel Dávid (STKKC), Ábel Máté (STKKC) és Kopcsány Tamás (Vitalitás SE, Balassagyarmat). A felkészítő Borzák Zsolt, Varga Krisztián 1 kyus (STKKC). és Senpai Szabó Lajos 1. dános (Vitalitás SE Ba­lassagyarmat) mester volt. Alinak, balról: Borzák Zsolt, Sensei Halász Károly. Elöl: Abel Dávid, Abel Máté

Next

/
Oldalképek
Tartalom