Nógrád Megyei Hírlap, 2000. október (11. évfolyam, 231-255. szám)

2000-10-21 / 248. szám

10. oldal - Nógrád Megyei Hírlap SPORT TÜKÖR 2000. OKTÓBER 21, SZOMBAT ÜNNEPI HÉT VÉGI SPORTMŰSOR SZOMBAT Labdarúgás, megyei I. osztály: Pásztó - Zagyvaróna, Kisbágyon- Karton - Romhány, St. Acél - Ber­kenye, Nagybátony - Szécsény, Villtesz SE-Diósjenő - Jobbágyi, 13.30 óra. Megyei II. osztály, Ke­leti csoport: Karancsalja - Nógrád Volán-Baglyasalja, Magyargéc - Ménkesi Bányász, Kazár - Etes, Karancsberény - Somoskőújfalu, 13.30 óra. Nyugati csoport: Babcsán Művek - Rétság, 13 óra. Kispályás labdarúgás: Salgó Ku­pa 2000 siketek és nagyothallók női-férfi tornája, Salgótarján, Tó­strand, 10 óra. Kosárlabda, Magyar Kupa a 32 közé jutásért, férfiak: Exkluzív SE - KNC-Fekete Sasok, Budapest, 17 óra. Megyei bajnokság, férfi­ak: Karancsalja - Mátranovák 9 óra, Pásztó - KNC-Fekete Sasok Old Boys 14 óra. Kézilabda, megyei bajnokság, nők: Pásztó - Érsekvadkert 15 óra, Bgy. Kábel - Karancslapujtő 16 óra. Asztalitenisz, NB II Várkonyi- csoport, férfiak: Bátonyterenye VASK - Karácsond, 14 óra. Erőemelés: Nógrád megyei fekvenyomó-bajnokság, Balassa­gyarmat, nagyligeti sporttelep, 13 óra. Tömegsport: Emlékfutás, Karancslapujtő, sportpálya, 10 óra. VASÁRNAP Labdarúgás, NB II Mátra-cso- port, A-csoport: Salgó Öblös- Faipar - Borsod Volán, 14.30 óra. B-csoport: Gödöllő - Balassagyar­mati SE-Nógrád Volán, Gyöngyös - Karancslapujtő, 14.30 óra. Me­gyei I. osztály: Mátraterenye - SBTC, Bércéi - Ipolyvece, Kisterenye - Mátranovák, 13.30 óra. Megyei n. osztály, Keleii cso­port: Karancskeszi - Ságújfalu, Nógrádmegyer - Nógrádszakál, Mihálygerge - Cered, Vizslás- Zagyvapálfalva - Egyházasgerge, 13.30 óra. Nyugati csoport: Szügy - Nézsa, Drégelypalánk - Őrhalom Cserhát Tak. Szöv., Becske - Érsek­vadkert, Nógrádsáp - Nagyoroszi, Nógrádsipek - Varsány, Mohora - Szanda, Dejtár - Bánk, 13.30 óra. Déli csoport: Héhalom - Nagylóc, Mátraverebély - Palotás, Tar - Csécse, Edőkürt - Szurdokpüspö­ki, Hasznos - Buják, Ecseg - Mátraszőlős, Felsőtold - Vanyarc, 13.30 óra. Megyei ül. osztály, Sal­gótarjáni csoport: Luciáivá - Hol­lókő, Stella-Varsány - Mátraszele, Rákóczitelep - Zagyvaróna II., Ipolytamóc • - Rimóc, Pösténypuszta - Mátramindszent, 13.30 óra. Balassagyarmati cso­port: Patvarc - Herencsény, Ipolyszög - Magyamándor, Nógrádkövesd - Galgaguta, Cserhátsurány - Mohora Unicum, Csesztve - Terény, Kétbodony - Patak, 13.30 óra. Rétsági csoport: Tereske - Tolmács, Keszeg - Nóg­rád, Legénd - Nőtincs, Kisecset - Patak II., Bernecebaráti - Borsosberény, Felsőpetény - Hont, Szendehely - Szente, Ősagárd - Szátok, 13.30 óra. Kosárlabda, megyei bajnok­ság, férfiak: Beszterce KK - KNC- Fekete Sasok II. 10.30 óra. Kézilabda, NB II Északi cso­port, nők: Salgó Öblös-Faipar FC - Solymár, 11.30 óra. NB II Északi csoport, férfiak: Pilisvörösvár - Salgótaijáni Építők KC 11.15 óra, Pénzügyőr - Bgy. Kábel SE 16 óa. Asztalitenisz, NB II Schmiedl- csoport, nők: Salgótarjáni Petőfi DSE - Debreceni Biogal, 11 óra. HÉTFŐ Asztalitenisz: Nógrád megyei felnőtt, ifjúsági és serdülőbajnok­ság, Salgótarjáni Városi Sportcsar­nok, 9 óra. Tömegsport: 9. millenniumi Október 23. ünnepi utcai futóver­seny, Salgótarján, December 8. tér, 8.45 óra. Szlovákiában jártak futóink Egy győzelemért három díjat is nyert Langer Rendkívül szíves vendéglá­tásban volt részük a minap a Bódva menti szlovákiai Szepsi városában az odaláto­gató magyar futóknak. A me­gyénket képviselő salgótarjá­ni trió a kora hajnali indulás ellenére sem okozott csaló­dást, az érmeseknek járó hat dobogós helyezés közül hár­mat is megszereztek. Papp Ildikó ezüstéremmel tárt haza. ■ Második alkalommal rendez­ték meg a Kassa melletti kisvá­rosban a Bódva Kupa utcai futó­versenyt, ahol a hölgyekre 9,7, a férfiakra 20,15 kilométeres táv várt. A helyi polgármester kö­szöntője után pontosan félszá- zan vágtak neki a dimbes-dom- bos országúinak, és a Salgótar­jáni Acél Atlétikai Club verseny­zőjének Langer Olivérnek a rajt­nál igencsak szednie kellett a lá­bát, hogy ne kerüljön behozha- tatlannak tűnő hátrányba egy helyi futó - mint később kide­rült - őrült tempója miatt. Há­rom kilométer után aztán hely­reállt a rend, a (túl)buzgó „lo­kálmatador” elfáradt, Langer az élre állt, megnyerte az anyagiak­kal is honorált részhajrát és új pályacsúcsot fölállítva, nagy fö­lénnyel, 71 perc 44 másodper­ces idővel elsőnek ért a célba. Fenti teljesítményéért három dí­jat is „besöpört”, de ezzel még nem volt vége a salgótarjániak diadalmenetének. Két kiváló bi- atlonosunk Bekecs Zsuzsa és Papp Ildikó kiegészítő sportágá­ban, a futásban is egyre többet jeleskedik, ennek bizonyítéka hogy a kissé foghíjas, de erős női mezőnyben az élen végez­tek. Zsuzsa győztes ideje 36:22, míg a második Ildikóé 37:40 perc volt. (SATIS) A millennium jegyében futottak VIII. Zelenka István-emlékfutás Az egykori maratoni futó, Zelenka István-emlékfutás ötlet­adója, Tepkor Zoltán volt. Az első emlékfutást 1993-ban ren­dezték meg, míg az elmúlt szombaton immár nyolcadik alka­lommal bonyolították le Balassagyarmat és Szécsény között. A közel húsz kilométeres távot tizenhét futó teljesítette. A futók elsőként Balassa­gyarmaton megkoszorúzták Zelenka István sírhelyét. Ezt követően a nagyligeti sportpá­lyára mentek, ahol Tepkor Zol­tán hosszútávfutó átvette azt a vándorserleget, amelyet ő ala­pított 1999-ben és elsőként Ba­lassagyarmat őrzött egy évig. Ezután a Zelenka István-emlék­futás résztvevői egy tisztelet­kört tettek a sportpályán, majd 10 órakor elindultak a millenni­um jegyében Szécsény felé. Jó időben, kellemes hangulatban dél tájában érkeztek Szé- csénybe, ahol a sportolókat a város polgármestere fogadta. Itt az alapító átadta a vándorserle­get, melyet a II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola őriz meg az el­következendő egy évben. A hosszútávfutó bízik abban, a serleg életre hívásával minél többen kedvet kapnak majd a sportolásra. Az emlékfutás résztvevői ez­úttal is köszönetét mondanak a Nógrád Sportjáért Alapítvány, a balassagyarmati és a szécsényi polgármesteri hivatal, a Nógrád Megyei Atlétikai Szövetség és a Firka Dekor Salgótarján támo­gatásáért. Az már biztos, hogy jövőre a IX. Zelenka István-emlékfutás- nak Salgótarján lesz a végállo­mása, de a rajt helyszínéről még nem döntöttek a szerve­zők. Mivel jövőre lesz az egy­kori maratoni futóbajnok szüle­tésének 100 évfordulója, így a rendezők több színes progra­mot terveznek. BALOGH TIBOR Tepkor Zoltán, az emlékfutás ötletadója ■ UEFA-vizsgálat Mihajlovic és Vieira szópárbaja után Az Európai Labdarúgó Szö­vetség (UEFA) fegyelmi bizottsá­ga vizsgálatot indított a keddi Lazio-Arsenal Bajnokok Ligája- találkozón történtekkel kapcso­latban: Patrick Vieira, az Arsenal színes bőrű francia játékosa sze­rint Sinisa Mihajbvic, a Lazio ju­goszláv válogatott védője rasszista kifejezésekkel provo­kálta őt. Mihajlovic tagadja a vá­dakat és azt állítja, hogy Vieira sértegette őt. - Pályafutásom leg­szörnyűbb mérkőzése volt, a né­zők minden labdaérintésemnél huhogtak, Mihajlovic pedig többször is koszos néger ma­jomnak nevezett - nyilatkozta a Gazzetta dello Sport csütörtöki számában Vieira. - Vieira hazu­dik, egy szót sem szóltam hoz­zá, ő ellenben többször is azt mondta, hogy rohadt cigány va­gyok - hangoztatta Mihajlovic. Sergio Cragnotti, a Lazio elnöke a hét végi, Verona elleni bajno­ki találkozóig a csapat vala­mennyi tagjának megtiltotta, hogy a média rendelkezésére álljon. - Szombaton rendkívüli elnökségi ülést tartunk, ahol fe­lülvizsgáljuk kapcsolatunkat a különböző sajtóorgánumokkal - hangoztatta Cragnotti. - Az utóbbi időben rengeteg olyan cikk jelent meg, amely lejáratja az egyesületet, ezért az sem ki­zárt, hogy több lap és újságíró ellen hitelrontás miatt pert fo­gunk indítani. - A klub ugyan­akkor kiadott egy közleményt, melyben elhatárolja magát azoktól szurkolóktól, akik az Arsenal elleni Bajnokok Ligája- mérkőzésen rasszista megnyil­vánulásaikkal ártottak az egye­sület hírnevének. Dobogósok a Madách gimnázium diákjai „Hadijáték 2000” középiskolás országos szellemi és sportverseny A Honvédelmi Minisztérium társadalmi kommunikációs és kulturális főosztálya ez évben is meghirdette a „Hadijáték 2000” középiskolások közötti országos szellemi és ügyességi sportversenyt. A megmérettetésre beneveztek nógrádi közép- iskolás csapatok is. Közülük az országos döntőn a salgótarjá­ni Madách Imre Gimnázium leánycsapata a második, a fiú harmadik helyen, míg a balassagyarmati Szondi György fiú­együttese a mezőny második felében végzett. A viadalon a kiírás értelmében középfokú oktatási intézmények tanulói vehettek részt. A cél az élet­kori sajátosságoknak megfelelő, az iskolai testnevelés mozgásanyagai­ból, valamint katonai jellegű sport- feladatok megoldásából álló verse­nyen való indulás biztosítása és a megmérettetés lehetősége volt. To­vábbá az ismeretek felmérése az ezeréves magyar állam kiemelke­dő hadvezéreiről, szabadságharca­iról. Elsőként a területi versenyeket rendezték meg, hat-hat fős csapa­tokkal. A kilenc döntő egyikét Egerben, Szarvaskőn bonyolítot­ták le, ahonnét a leányoknál az el­ső, míg a fiúknál az első két csapat jutott be az országos döntőbe. Nógrád megyéből a salgótarjáni Madách Imre és a Táncsics Mihály, továbbá a balassagyarmati Mik­száth Kálmán és Szondi György középiskolás diákjai vettek részt a viadalon. Közülük a legeredmé­nyesebben a Madách fiataljai sze­repeltek legjobban, hiszen a leá­nyoknál Kalmár Ibolya felkészítő tanár vezetéséyel a Gyimesi Szand­ra, Czékmán Ágnes, Kocsis Ágnes, Ráduly Dóra, Halász Dorottya és Bakos Orsolya, míg a fiúknál Oláh Sándor irányításával a Kovács Pé­ter, Bozsik Ferenc, Romhányi Ist­ván, Szarka Gábor, Szopóczi János és Dombi Arthur összeállítású csa­pat egyaránt az első helyen vég­zett. A sikerükkel egyben elnyer­ték a legeredményesebb iskola cí­met is. A fiúk között a Szondi középis­kola Kovács Gábor és Hódos Gábor vezetésével a Hajnis Károly, Zsemba Bence, Pádár Zoltán, Sí­pos Gábor, Bogdány Tamás, Pleva Csaba és Földes Edvard összetételű csapattal második, a Táncsics ne­gyedik, míg a Mikszáth ötödik he­lyen zárt. A lányoknál a Mikszáth harmadik lett. A kétnapos országos döntőt az elmúlt hét végén a Szentendrei Ka­tonai Szakképző Iskola és Kollégi­um rendezte meg, ahol a szállásuk volt a versenyzőknek. A viadalt Csobánkán bonyolították le. A leá­nyoknál tizenegy, míg a fiúknál húsz csapat küzdött a végső helye­zésekért. Az erdős-hegyes nehéz terepen a hét kilométeres pályán hét ellenőrző pontot csak térkép­pel és tájoló használatával lehetett megtalálni. A csapatoknak először menetvázlatot kellett készíteni, majd következett a szellemi totó kitöltése. A következő állomáson át kellett haladniuk egy vízszintes kifeszített kötélen. Aztán egy elő­készített katonai sátort kellett 15 percen belül felállítani, majd visz- szapakolni eredeti állapotába. A folytatásban kézigránátdobás, lö­vészet és sebesültszállítás szere­pelt a feladatok között. A három nógrádi csapatból az országos döntőn csak a Madách leánycsapa­tában volt változás, ahol Bakos Or­solya jelvényavatója miatt Kiss-Si- mon Tünde versenyzett. A salgó­tarjániak itt is folytatták a kitűnő szereplésüket, hiszen a leányok második, míg a fiúk harmadikként fejezték be a küzdelmeket. A Szon­di fiúcsapata egy tájolási hiba kö­vetkeztében a mezőny második fe­lében zárta a küzdelmeket. A területi és az országos döntőn jól szerepeltek a nógrádiak, közü­lük is kiemelkedtek a Madách gim­nazistái, hiszen több katonai kö­zépiskolát is megelőztek, akiknek a verseny előtt jóval nagyobb lehe­tőségük volt a gyakorlatok elsajátí­tására. BALOGH SPORTTURMIX ELTILTÁSOK A Nógrád Megyei Labdarúgó Szövetség fegyelmi bizottsága ha­tározatai: Gál Tamás (Nagy­bátony, ifi) és Földvári Ádám (Berkenye, ifi) két-két, míg Herczeg Zoltán (Nagybátony) és Doktorcsik Roland (Zagyvaróna, serdülő) egy-egy hétre eltiltva. Három sárga lapja van: Kapos­vári Attila (Bércéi), Kovács Zsolt (Nagybátony), Jánosi Iván (Zagy­varóna), Kresák György (Kisbágyon-Karton) Géczy Ta­más, Fancsik Tamás (St. Acél), Hodászi László (Ipolyvece). Szi­lágyi Richárd (Buják-Karton, ser­dülő) október 14-én letöltötte. LABDARÚGÓ NB I, 13. FORDULÓ Labdarúgó NB I alapszakaszá­ban a hét végén a 13. fordulót bo­nyolítják le. Szombat. A-csoport: Nyírség-Spartacus - Dunaferr 14.30 ó, Lombard - Győri ETO 14.30 ó, Ferencváros - Matáv Compaq Sopron 17 ó. B-csoport: Zalahús-ZTE - MTK Hungária 14.30 ó, Újpest - Nagykanizsa 14.30 ó, Videoton - Pécsi MFC14.30 ó. Hétfő. B-csoport: Va­sas DH-Debrecen 19 ó. ROMARIO ÚJ GÓLREKORDJA Romario megszerezte 62. gól­ját ebben az évben. A brazil fut- ballsztár 1997-es rekordját javítot­ta meg.- Már nem én vagyok a leg­gyorsabb, de rutinomnak kö­szönhetően a góllövés továbbra is az erősségeim közé tartozik - nyilatkozta a 34 évés sportoló. - Felesleges sokat szaladgálni, elég jól helyezkedni. A csatár 62. talá­lata az Atletico Mineiro elleni mérkőzésen született, ami klub­jának, a Vasco da Gamának 1-0- ás győzelmét jelentette. Romario 1994-ben az Egyesült Államok­ban rendezett világbajnokságon nyert aranyérmet és tagja volt az 1988-as szöuli olimpián második helyezett brazil válogatottnak. FIFA FAIR PLAY-NAPOK A Nemzetközi Labdarúgó Szövetség (FIFA) a mostani hét végét nevezte ki a Fair Play-na- poknak. A Magyar Labdarúgó Szövetség, csatlakozva a kezde­ményezéséhez, valamennyi klubhoz eljuttatta a FIFA Fair Play plakátját és üzenetét, ezt beolvassák a mérkőzések előtt. A szombati Ferencváros - Sopron tévémeccsen a játékosok és a já­tékvezetők FIFA Fair Play feliratú pólóban sorakoznak fel a kez­déshez.- A fair play Magyarországon is fontos része a labdarúgásnak. A játék fejlesztése mellett erről sem szabad megfeledkeznünk - mondta Bozóky Imre, az MLSZ elnöke. Sepp Blatter, a FIFA elnöke a következő felhívást intézte a vi­lág futballcsapataihoz: - A fair play nem csak a játékosokra vo­natkozik, hanem közös erőfeszí­tés. Olyan játékvezetőkre van szükségünk, akik helyesen és ki­egyensúlyozottan alkalmazzák a szabályokat. Olyan nézők kelle­nek, akik mindkét csapatot tisz­telik. Számítunk arra, hogy a mé­dia a jót hangsúlyozza ki és har­col a rossz ellen. Mindenekelőtt olyan edzők neveljék a játékoso­kat, akik vállalják a felelősséget és jó példát mutatva a tiszta já­tékra tanítják futballistáikat, kü­lönösen a fiatalokat. ♦ Suzuki vitat EGER MÁRKAKERESKEDÉS ÉS SZERVSZ Egerben, a Rákóczi út 94. alatt (TESCO mellett) Tel./fax: 36/537-370. 30/9954-123, Szerviz: 36/537-377 .£>\ Új autók ÁREMELÉS előtti áron 70 db használt autó kínálatából választhat! ^»úaamki ♦ s-oanunci tstauici $ ssuasuso $ suzuki heeT ....... • 20-30% befizetéstől • 12 éves korig • 6 év futamidő > Alacsony kamat Utalvány­beszámítás teljes áron Minden típusú gépjármű szervizelése, zöldkártya Készítése, eredetvizsgálat. q éves O a Magyar SUZUKI 7 Héten féle ajándék­keresztül O csomaggal Háziorvosoknak: HITEL 10% induló összegtől Limitéit modellek 1.3 Sedan Manager 1 O Swift GL Komfort 1.3 Swift GC Komfort AUTÓBE •^o^oV" SZÁMÍTÁS 50 db használt Suzukiből választhat! Suzuki Swift 1.0 GL •95 fehér 1.020 eFt Swift 1.0 GL •96 piros 1.090 eFt Swift 1.0 •96 piros 1.090 eFt Swift 1.3 GL •94 fehér 1.030 eFt Swift 1.3 GC •94 szürke 990 eFt Swift 1.3 GLX-C ■96 ibolyakék 1 .-290 eFt Swift 1.3 GLX Limit •98 1.490 eFt Swift 1.3 GLX Limit •98 metáleper 1.480 eFt Swift 1.3 GLX1 94 szürke 1.050 eFt Swift 1.3 Sport •94 1.110 eFt Swift 1.3 automata •95 1.150 eFt Sedan 1.3 GLX •94 1.170 eFt Baleno 1.6 •98 metálzöld 2.400 e Ft Skoda Felicia LXi Daewoo Tico Opel Kadett 1.4 VW Passat Variant Ford KA Opel Astra kombi Renault 19 (klíma) Daewoo Nexia Fiat Unó 1.0 VW Golf Ili. 1.4 Opel Vectra 1.7 D wm •95 •96 •90 •92 *97 •95 •95 •97 •94 •94 •92 fehér bordó bordó s.kék zöld bordó metálkék metálkék piros metálbordó fehér 1.180 eFt 1.030 eFt 840 eFt 1.310 eFt 1.550 eFt 1.490 eFt 1.430 eFt 1.490 eFt 950 eFt 1.590 eFt 1.180 eFt KIÁRUSÍTÁSIII Használt autók 30-100 eFt kedvezménnyel! Vívás: két bronzérem Szekeres Pál és Krajnyák Zsuzsa is vereséget szenvedett a paralimpián a tőrvívás elő­döntőjében, de bronzmérkőzé­süket mindketten megnyerték, így végül a harmadik helyen végeztek. Az atlantai bajnok Szekeres Pál (B kategória) a francia Durand-t győzte le a harmadik helyért vívott csőrié­ben 15-12-re. Krajnyák Zsuzsa (A kategória) az olasz Presuttót - 3-9-ről fordítva - 15-10-re verte és megszerezte a bronzérmet. Az A kategóriás Bolyos István a negyedik, a B kategóriás Pálfi Judit az ötödik helyen végzett.

Next

/
Oldalképek
Tartalom