Nógrád Megyei Hírlap, 2005. december (16. évfolyam, 280-304. szám)

2005-12-29 / 302. szám

2005. DECEMBER 29., CSÜTÖRTÖK SPORTTÜKÖR Negyedikek a pásztóiak tájfutás. Városok közötti verseny A szlovákiai Zólyom kör­nyékén a közelmúltban lebonyolított háromfuta- mos városok közötti nem­zetközi tájfutóversenyen a salgótarjáni Fehérvári trióval kiegészített Pásztó csapata 13 együttes közül az előkelő' negyedik he­lyen végzett. A napokban főként pályaté­vesztések miatt utólag módosí­tották a napi futameredménye­ket, melynek során a pásztói Mikszáth gimnázium tanulója, Fehérvári Zsolt visszakapta re­mek időeredményét, így végül mindhárom futamot (parkver­seny, éjszakai, normál távú) megnyerve az összetett verseny élén végzett. Édesapja, Fehérvá­ri Péter - aki szintén kötődik a városhoz - a befejező napi re­mek futása után egy nagyon szo­ros küzdelmet követően ered­ményhirdetéskor ugyancsak a dobogó legfelső fokára állhatott fel. A gyermekek nyílt éjszakai versenyét Kovacova térségében Fehérvári Dani nyerte, Zentai Jó­zsef (Pásztó) az M50-ben lett el­ső, míg a nyílt kategóriában föl­dije Nagy Antal ezüstérmet szer­zett. így a pásztói csapat - Fe­hérvári Dániel, Fehérvári Zsolt, Fehérvári Péter, Dénes Judit, Nagy Antal és Zentai József - az előkelő negyedik helyen végzett. Az első versenynap küzdelmé­ben részt vettek a Salgótarjáni Dornyay SE versenyzői is, akik közül Koós Brigitta, éppen a zó­lyomi Bednarovát, a későbbi ösz- szetett győztest megelőzve nyer­te a futamot. Nővére Koós Diána harmadik helyen ért célba. A szülők közül Koós István a 4., Koósné Nagy Judit pedig a szeni­orok kategóriájában a 2. helyen végzett. (Z. F.) A világsajtó méltatásai Megemlékezések Báró ti Lajosról Nemcsak Magyarországon, hanem külföldön is megrázta a sportszerető közvéleményt Baróti Lajos, az egyik legsikere­sebb magyar futballedző decem­ber 23-i váraüan halála. A külföl­di lapok és internetes honlapok nagy terjedelemben emlékeztek meg a 92. életévében elhunyt ki­váló szakemberre. A legtöbb mé­dium Bozóky Jmre MLSZ-elnök MTI-nek adott nyilatkozatát idé­zi, melyben a sportvezető a leg­nagyobb magyar edzőnek nevez­te Barótit, kiemelve, hogy nem­csak a legtöbb meccsen ült a ma­gyar válogatott kispadján, ha­nem megszakítás nélkül a leg­hosszabb ideig (kilenc év) ő irá­nyította a nemzeti együttes szak­mai munkáját. Baróti Lajosról hosszú írásban emlékezik meg többek között a CNN honlapja, a USA Today, a szlovák, a horvát, a perui, a Costa Rica-i szövetség honlapja, a holland sportsajtó és a portugál sportnapilap, az A Bola is. Ismét bajnok a Dózsa 5. országos iskolai láb tenisz-bajnokság Öt év eltelte után most újra megnyerte a balassa­gyarmati Dózsa György Általános Iskola csapata mi­nap a Budapesten megrendezett országos iskolai láb tenisz-baj nokságot. Boldog gyarmatiak az eredményhirdetés után Mint ismeretes, a palóc fővá­rosban szép hagyományai és eredményei vannak a „lábten- gónak” és bizony a mostani „ínsé- gesebb” időkben nagyon jókor jött az utánpótlás sikere. A buda­pesti döntőn 21 csapat vett részt, és a csoportmérkőzéseken a Nyergesújfalu és a Terem csapa­tának 2-0-ás legyőzésével mele­gítettek be a Gaál Endre szakmai irányításával és Taskó András testnevelő vezetésével megerősí­tett Ipoly-partiak. A legjobb 16 kö­zött a Bábolna sem tudta megál­lítani a Kovács Ákos „ütőjátéká­ra” alapozott gyarmatiakat, akik ismét 2-0-ra nyertek. A folytatás­ban azon szombathelyi csapattal játszottak, akik eddig minden is­kolai országos döntőn részt vet­tek, és felkészülésként egy ran­gos tornán is indultak. Az ered­mény itt is a már jól bevált 2-0 a mieinknek. Az elődöntőben jött aztán a nagy feladat, ugyanis az eddig kétszeres országos bajnok Dorog csapatát mindenki esélyes­ként emlegette, csak a dózsások nem vették figyelembe az erővi­szonyokat. így hatalmas csatában 2-1-re sikerült legyűrni őket, fő­leg Dobos Máté „fogójátékos” bra­vúros mentéseivel. A fináléban aztán jött a Kapos­vár, akik megnyerték a szombat- helyi felkészülési tornát. Az első szett az ellenfélé lett, de aztán Gaál Endre fantasztikus taktikai húzása bevált: a bailábas leütő el­lem értékét növeli, hogy nem volt tartalék játékosuk, mert Új­vári Zsolt, a csapat első számú feladója az utolsó felkészülési edzésen térdsérülést szenvedett és nem tudott játszani. Külön öröm, hogy a mostani szép dia­dallal a balassagyarmati csapat az öt torna összesített értékelésé­ben két győzelemmel és egy 2. helyezéssel a legjobb összetett eredményt érte el. (STS) Jótékonysági sportgála Gyarmaton Jótékonysági sportgálát ren­deznek december 30-án 14 órától Balassagyarmaton a városi sport- csarnokban. A rendezvény teljes bevételét és a szponzorok felaján­lását a városi diáksport támoga­tására fordítják. Belépődíj: 250 Ft, ami egyben tombola is! Programok- „Mindenki másképp csinálja” (Kézilabdások, kosarasok, lab­darúgók).- Játékos vetélkedők, sorverse­nyek (balassagyarmati diák­sportegyesületek csapatverse­nye).- Kovács László extrémsportoló élménybeszámolója.- Többszörös magyar bajnok romhányi művészi teremkerék­párosok bemutatója Fellép: Kiss Szilvia musical­énekes és a Baráth Attila Big Band. SPORTTURMIX Lobbyzás a közös Eb-ért Stjepan Mesic köztársasági elnök széles körű összefogás­ra szólított fel a 2012-es ma­gyar horvát labdarúgó Eb-pá- lyázat sikere érdekében. „Mindent meg kell tennünk a sikeres kandidálásért, ami rendkívül sokat segítene a már EU-tag Magyarországnak és az oda igyekvő Horvátor­szágnak” - mondta Mesic. „Megkérjük a többi európai országban található külképvi­seleteinket, kezdjenek el lob­byzni, ismertessék meg min­denkivel a pályázatunkat és természetesen a Zágrábban található külföldi képviselete­ket is igyekszünk magunk mellé állítani.” „Szánkó(zó) nagyi” Pályafutása hatodik téli olim­piáján állhat rajthoz Torinó­ban a női szánkósok verse­nyében a Virgin-szigeteki Anne Abernathy. Az 52 éves versenyzőt a társak „szánkó­zó nagyinak” becézik. Abernathy 29 évesen döntött úgy, hogy ebben a sportág­ban próbálja ki magát. Az 1988-as calgaryi olimpia óta valamennyi téli játékon elin­dult, igaz még egyszer sem tudta selejtezőn kiharcolni az olimpiai részvételt, min­den alkalommal a NOB kü­lön engedélyével állhatott rajthoz. A kvalifikációkon most sem sikerült kvótát sze­reznie, azonban már két Vi­lágkupa-versenyen is sike­rült elkerülnie az utolsó he­lyet. Az olimpiai pályán 28 indulóból 26. lett. Tegyen félre legalább egy pezsgőt elsejéig, hiszen a Szerencsejáték Zrt. 15. születésnapja alkalmából újév napján akár 15x1 000 000 forintot nyerhet! Játsszon december 27-től 30-ig 8-18 óra és 31-én 8-14 óra között, egy szelvényen legalább 700 Ft értékben Ötösiottót, így automatikusan részt vesz külonsorsolá- sunkon! A sorsolás eredményét meg­tudhatja 2006. január 1-jén, vasárnap 19.55-kor az m1 csatornán, az Ötöslottó különleges, ünnepi számsorsolásán. 90, © További resztetek a foäozokban a szoroiapokon umncititnt ír Bármikor Bejöhet! len középső blokkot alkalmaztak és ezzel, valamint Kanyó Viktor pazar feladásaival sikerült meg­fordítani az eredményt, azaz 2 -1 - re megnyerni a döntőt. A győze-

Next

/
Oldalképek
Tartalom