Nógrád Megyei Hírlap, 2002. január (13. évfolyam, 1-26. szám)

2002-01-18 / 15. szám

12. oldal - Nógrád Megyei Hírlap 2002. JANUÁR 18., PÉNTEK Csuklók harca FIFI Kupa csocsó(város)bajnokság Sokan szeretik Salgótarján­ban az asztalifocit - közismer­tebb nevén „csocsót” - ám ördöngős szinten talán csak tu­catnyian ha művelik. Bár „kocs­manívón” gyakran folynak a nagy derbik, városbajnokságot viszont csak hébe-hóba rendez­nek a megyeszékhelyen. Földi György, aki lelkes híve és műve­lője ennek a műfajnak, szakíta­ni kíván az eddigi gyakorlattal, és a FIFI Kupa néven most elin­dított városbajnokságot rend­szeressé kívánja tenni. A Karancs bárban minap lebo­nyolított tornára sajnos most nem jöttek el a parádi és a.szlo­vák párosok - viszont indultak Bátonyterenyéről, lapunk hír­verése nyomán - és mivel az Új álmok kellenek a kínaiaknak Bora Milutinovics, a labdarú­gó-világbajnokságra készülő kí­nai válogatott szövetségi kapitá­nya arra buzdította játékosait, hogy próbáljanak meg hinni a győzelemben.- Korábban az volt az ál­munk, hogy kiharcoljuk a rész­vételt, ez sikerült. Most újabb ál­mokat kell szőnünk - mondta a jugoszláv szakember, aki csapa­tát jelenleg a Kína dél-nyugati részében található Kunming- ban igyekszik felkészíteni a má­jus 31-én kezdődő koreai-japán közös rendezésű vb-re. A kérdés az, hogy az ázsiai ország válogatottjának sikerül-e Michael Schumacher eltökélt SPORT TŰKOR Győzelem vagy...? Kosárlabda, NB I/B, Piros csoport, férfiak, 18. fordaló Záró fordulójához érkezett az NB I/B-s férfi kosárlabda-baj­nokság alapszakasza. Utolsó és egyben legfontosabb találko­zóján a KNC-Fekete Sasok együttese ma este hat órától a Ba­jai KK csapatát fogadja a Salgótarjáni Városi Sportcsarnok­ban. Az összecsapás tétje óriási: a győztes biztosan tagja lesz az osztály legjobb nyolc csapatát tömörítő B I-csoport mező­nyének, a vesztes viszont nagy valószínűséggel eltemetheti továbbjutásról szőtt álmait. A riválisoknak rossz, a négy­szeres világbajnok szurkolótá­borának jó hír: Michael Schumacher a 2002-es Forma-l­es szezont is sikeréhesen várja.- Soha nem volt gondom a motivációmmal. A négy kerék mindig meghatározta az élete­met - mondta a jelenleg Olasz­országban síeléssel „pihenő” csillag. Schumacher a hét elején vá­ratlanul megjelent a Ferrari fio- ranói tesztpályán, s azonnal pá­egyetlen megjelent hölgyjáté­kosnak sem akadt párja, csak hat férfiduó nyüstölte a fogan­tyúkat, koptatta a műanyag lab­dákat. így az oda-visszavágós, körmérkőzéses lebonyolítás kí­nálkozott a legigazságosabb és legtöbb játéklehetőséget nyújtó formának. A Szabó-Csemák páros mindössze egy 5-5-ös döntetlent játszva az összes többi meccsét nyerte, így 28 ponttal fölényesen lettek város­bajnokok, és kapták meg a rep­rezentatív FIFI Kupát. Második a Földi-Barna, harmadik a Herczegh-Antal kettős lett, és díjazásként egy-egy üveg pezs­gővel ünnepelhették dobogós helyezésüket. ______________________________________«ATI» túllépnie az első körön. Ehhez csoportjában Brazília, Costa Ri­ca és Törökország együttese el­len kellene megfelelő eredmé­nyeket elérnie.- Természetesen nekem is megvan a saját álmom, de azt nem árulom el - fogalmazott Milutinovics. - Az biztos, hogy bárki legyen is az ellenfelünk, megpróbálunk vele jó mérkő­zést játszani. A világjáró tréner korábban a mexikói (1986), a Costa Rica-i (1990), az amerikai (1994) és a nigériai (1998) válogatott kis- padján ült vb-n. lyacsúcsot ért el. A német klasz- szis azzal magyarázta az idő előtti próbát, hogy sok idő telt el az október 14-i szezonzárás óta.- Alig vártam, hogy ismét au­tóba ülhessek, mert az utóbbi időben már kicsit unatkoztam. A Ferrari legendája ismét ki­zárta a közeli visszavonulás le­hetőségét: - Még csak nem is gondolkodtam ezen - mondta Schumacher, aki az elmúlt he­tekben leginkább focizással töl­tötte szabad idejét. Ettől izgalmasabban nehezen alakulhatott volna az NB I/B-s bajnokság Piros csoportjának küzdelemsorozata, hiszen egy fordulóval a zárás előtt még lehe­tetlen megjósolni, hogy a tovább­jutását már réges-régen bebiztosí­tó Univer KSE mellett melyik há­rom gárda léphet a rájátszás felső­házába. A pályázó együttesek száma pillanatnyilag öt, amelyek közül a pénteki zárónapon né­gyen egymás ellen próbálják meg kiharcolni a négy közé kerülést. A jelen pillanatban a hatodik helyen tanyázó fővárosi MAFC-Diana a második debrecenieket, míg a harmadik KNC-Fekete Sasok, az őket egy pozícióval lemaradva kö­vető bajaiakat fogadják. Maradjunk is ez utóbbi, min­ket természetesen legjobban ér­deklő összecsapásnál, és próbál­juk meg áttekintem, a tarjáni gár­da továbbjutási esélyeit. Először vegyük a számunkra legszimpati­kusabb eshetőséget: ha a Sasok hazai környezetben bármilyen arányban legyőzik riválisukat a többi találkozó alakulásától füg­getlenül célhoz érnek. Amennyi­ben - bár erre igazából gondolni sem merünk - a Tóth-tanítványok vereséget szenvednek a Sugovica- partiaktól, akkor további sorsuk nagyban függ a Diana - Debrecen csatától, ahol vendégsikernek kell születnie ahhoz, hogy a Sasok ku­darca ne legyen végzetes. Ebben az esetben ugyanis Tibáék az utolsó körben a Tiszaújvárost vár­hatóan legyőző Simex-Göddel áll­nának holtversenyben, és ebből az összevetésből a tarjániak kerül­nének ki győztesen. Ughyék természetesen nem szeretnék ha más mérkőzéseken múlna továbbjutásuk, ők igazából el sem tudják képzelni, hogy pén­teken ne győzzék le ellenlábasu­kat, hiszen jól tudják, hogy egy kudarc az egész eddigi munkáju­kat foszlatná semmivé. Arról nem is beszélve, hogy a játékosok to­vábbi pályafutását tekintve - az anyagi elismerésről nem is szólva - sem mindegy, hogy rangos el­lenfelek elleni nagy csatákban edződhetnek a továbbiakban, vagy az alsóház langyos vizében vegetálnak. Motivációs tényezők­ben tehát nincs hiány, és bár az el­ső találkozó eredménye talán mást mutat (90-71 oda), nyugod­tan állíthatjuk a Sasok fiataljai jobb csapatot alkotnak Hosszú Ist­ván együttesénél. A sorsdöntő ütközet előtt azonban váratlan gondokkal is meg kellett birkóznia Tóth Kár- olynak. A fiatal szakvezető a leg­utóbbi két találkozóhoz hasonló­an ezúttal sem küldheti pályára Kis Sándort, sőt a porckorongsérv miatt műtét előtt álló csapatkapi­tány várhatóan ebben az évben már egyáltalán nem szerepelhet. Az ő távolléte ugyanakkor az előz­mények ismeretében kalkulálha­tó volt, nagyobb gond, hogy a csa­pat két magas játékosa, Tiba Já­nos és Czakó Alexander is sérü­léssel bajlódott a héten, pedig az ő (jó) játékuk kulcskérdés lehet a ma esti találkozón, a palánk alatt gyengébbnek tűnő dél-magyaror­szági gárda ellen. Egy szó, mint száz a Sasoknak minden nehézség ellenére siker­rel kell venniük az utolsó aka­dályt, amiben sokat segíthetnek nekik a fantasztikus hangulatot teremteni képes salgótarjáni szur­kolók is, akik remélhetőleg minél nagyobb számban támogatják majd a kedvenceiket, és akiknek buzdítása a sorsdöntő pillanatok­ban átsegítheti Majorékor a ne­hézségeken. Tóth Károly, a KNC-Fekete Sa­sok edzője: - A heti munka érthe­tően feszült hangulatban folyt, hi­szen a srácok érzik, hogy nagyon fontos mérkőzés előtt Műnk. Saj­nos felkészülésünket több sérülés is hátráltatta, Tiba Jánosnak a láb­fejével, Czakó Alexandernak a kö­nyökével vannak problémák, de mindketten kijelentették, hogy vállalják a szereplést a találkozón. Úgy gondolom, hogy a Baja játék­stílusa jobban fog feküdni ne­künk, mivel ők is elég kevés had­ra fogható játékossal rendelkez­nek, és magas posztokon egyér­telműen fölényben vagyunk ve­lük szemben. Az ő kisembereik ugyanakkor rutinosabbak a mie­inknél, akik viszont fizikálisán pü- lanatnyilag felkészültebbek mint vetélytársaik. A játékosok tudják, hogy nincs más lehetőségük, mint a győzelem, a hozzáállásu­kon, úgy gondolom nem fog múl­ni a siker. A készülő keret: Tiba János, Czakó Alexander, Ughy Albert, Major Gergely, Kiss Károly, Czibere Zoltán, Kelemen Zoltán, Radonjics Szinisa, Kovács Péter, Soós Gábor, Szabó Zoltán és Longauer Ákos. Hosszú István, a Bajai KK játé­kos-edzője: - Remélem, hogy egy jó mérkőzést tudunk játszani a Fekete Sasokkal. Az igazság az hogy, a csoporton belül olyan kör­beverések vannak, hogy pillanat­nyilag teljesen kiszámíthatatlan hogyan alakul majd a végered­mény, éppen ezért lenne fontos mindkét együttes számára a győ­zelem, ami a biztos négybe kerü­lést jelentené. Nehéz összecsa­pásra számítok, hiszen a salgótar­jániak otthonukban igen erősek, és a hosszú utazás sem a mi mal­munkra hajtja a vizet, de ígérhe­tem, hogy igyekszünk mindent megtenni a számunkra kedvező eredmény eléréséért. A csapat va­lamennyi tagja a rendelkezésre áll, így Pálkerti Tamás, Kráter Ádám, Ács Tamás, Szűcs Balázs, Kancsár Zoltán, Tóth Gábor, Bőéi Krisztián, Ágfalá Bálint, Likőr Pé­ter és jómagam alkotjuk a találko­zóra készülő keretet. HORVÁTH PÉTER A 13. fordulóból elhalasztott mérkőzés: MAFC-Diana - Univer KSE 82-71. A bajnokság állása 1. Univer KSE 1714 3 M79-KM7 0912 2 Debrecen 17 10 7 1215-1178 0.794 3. Fekete Sasok 17 10 7 1350-1350 0791 4 Bajai KK 17 10 7 1426-1429 0.791 5. Sima-God 17 9 8 1343-1312 0765 6 MAFC-Diana 17 9 8 1425-1337 0.765 7. Hódmezőwsh.l7 8 9 1377-1475 0.735 8. Tiszaújváros 17 6 11 1278-1341 0676 9. MEAFC 17 5 12 1369-1561 0647 10. Nagykőrös 17 4 13 1207-1439 0.618 SPORTTURMIX MATTHÄUST MEGTRÉFÁLTÁK Lothar Matthäus, az osztrák élvo­nalbeli labdarúgó-bajnokságban érdekelt Rapid Wien vezető edző­je rövid ideig azt hitte, hogy szere­pel a sportminiszterjelöltek listá­ján. Az ex-világbajnok komolyan vette a bajor rádió riporterének ki­jelentését, és közölte: szívesen irá­nyítaná a sporttárcát Németor­szágban. Még akkor sem fogott gyanút, amikor egykori nagy ve- télytársát, Jürgen Winsmannt aján­lották államtitkárnak. Matthäus később zokon vette az ugratást, de hozzátette: akkor is érdekli a politi­ka, ha mégsem lesz miniszter. KÉT ÉV ELTILTÁS A Francia Atlétikai Szövetség fe­gyelmi bizottsága két évre, 2004. január 16-ig eltiltotta a doppingolá­son ért Christophe Chevalt. A Tergnier-ben májusban vett minta vizsgálatának a közelmúltban nyilvánosságra hozott eredménye szerint a 31 esztendős sprinter nandrolont fogyasztott. Az eset pi­kantériája: ha ez időben kiderül, a futó az augusztusi edmontoni vi­lágbajnokságon már nem is állha­tott volna rajthoz. (Az illetékesek a késlekedést a chatenay-malabry-i laboratórium elfoglaltságával ma­gyarázták.) Cheval aztán Kanadá­ban is fennakadt az ellenőrzésen. SIKKASZTOTT AZ ELNÖK? Adócsalás gyanújával perbe fogják Rainer Gossmannt, a Német Jég­korong Szövetség elnökét. A vád szerint feleségével együtt 1,28 mil­lió eurót sikkasztott el, és a pénzt liechtensteini számlájára utalta. A rendőrség a nyomozást egy névte­lenül feladott számítógépes lemez alapján kezdte el. A csütörtökön volt 60 éves Gossmannt korábban már vádolták adócsalással a düs­seldorfi hokiklub és egy építkezési vállalkozás kapcsán, de akkor nem sikerült rábizonyítani semmit. COBY MILLER VISSZATÉR Január végén, a karlsruhei viada­lon tér vissza Coby Miller amerikai atléta, aki sérülés miatt kihagyta a legutóbbi szabadtéri idényt. A sprinter tavaly márciusban 200 méteren megnyerte az Egyesült Államok fedett pályás bajnokságát, a célba érkezést követően azonban összeütközött egyik ellenfelével és szárkapocscsonttörést szenvedett. Azóta viszont teljesen felépült, így semmi akadálya, hogy újra verse­nyezzen. Eddig bejött, ha a „fater” a lelátón ült Apja iránti tiszteletből lövi a gólokat a „kis” Dárdai A 11. Gabora-gála két napon át több ezer embernek nyújtott re­mek kikapcsolódást, ám a pillanat varázsának elmúltával is maradt még - remélhetőleg - érdekesnek és „lerúgható csont­nak” tűnő téma olvasóink szórakoztatására. íme az egyik! Idősebb Dárdai Pál sztárallű­rök nélküli sztár volt aktív pá­lyafutása idején a hetvenes évek közepétől a nyolcvanas évek derekáig. Hogy ezek elle­nére csak „B” válogatottságig vitte, annak is megvolt az oka, de erről talán majd később, sa­ját szavaival. Számos - közte mérkőzéseket eldöntő - gólt rú­gott, ünnepelt és megbecsült já­tékos volt Pécsett. Sok nagy si­kert megért, de néhány fontos dolog mégis hiányzott labdarú­gómúltjából, így két csoport- mérkőzés között némi hiányér­zettel tekint vissza egy röpke beszélgetés erejéig.- Honnan és hogyan indult pályafutása? - kérdeztem a gála legtechnikásabb játékosának megválasztott Dárdaitól.- Komlóról indultam 1972- ben, majd egy szezon után egé­szen ’85-ig a Pécsben játszot­tam. Hajtós és agresszív játé­kosnak ismertek, és talán sze­rénytelenség nélkül mondha­tom, eszem is volt a focihoz. Hogy az „A” válogatottban mégsem játszottam - bár keret­tag többször is voltam - min­den bizonnyal vidéki mivol­tomnak köszönhető. Talán ha elmegyek a Vasashoz, amikor hívtak, akkor biztos ez sem ma­radt volna ki az életemből.- Valamilyen kellemes vagy éppen ellentétes emlék fűzi e Salgótarjánhoz?- Persze, első NB I-es gólo­mat még a Komló színeiben pont a Stécének rúgtam, még­hozzá ha jól emlékszem Szőké­nek. Szalay, Répás, Básti felejt­hetetlen középpályás sort alko­tott, több nagy csatát vívtunk, negatív dolog azonban nem maradt meg bennem Salgótar­jánnal kapcsolatban.- Az viszont, hogy nem me­hetett időben külföldre játszani, úgy tudom nem a legszebb em­lékei közé tartozik?- Persze, mindenki szeretett volna menni, én például már 35 éves voltam, amikor megtehet­tem. Akkor meg csak ide a szomszédba, Jugóba... Ennek ellenére többet kerestem egy szezonban, mint itthon az egész NB I alatt! Ha előbb kien­Apák és fiuk: együtt a három Dárdai Pál gedik a játékosokat, nem itt tar­tana a magyar foci! Amit ott el­leshettek volna focistáink, az itthon kamatozott volna.- A fia viszont nem panasz­kodhat ezen a téren, időben ki­került, méghozzá nem is akárhová...- Gyerekkora óta sokat gya­koroltam külön a Paksival, és azért engedtem anno a BVSC- be, mert ott megígérték, hogy egy éven belül kikerül a Bundesligába. Hál’ Istennek most már szépen fejlődik, megy neki a játék, rendben van a bo­kája, ugyanis nem tudom meny­nyire ismert, de éveket játszott „két szalag nélkül”. Tavalyelőtt megműtötték, szépen erősödik, gólokat is rúg, méghozzá na­gyon fontos meccseken.- Úgy szól a fáma, hogy jó kabala a gyerekének, ha ön a bajnokin ott ül a lelátón, mert az utóbbi két ilyen alkalommal ugyanannyiszor köszönt be győztes góllal a Bayem és a Leverkusen ellen, ráadásul a Német Kupában az Erfurt ellen is eldöntötte a továbbjutást.- Igen, az őszi szezonban úgy volt - de tavasszal, vagy például korábban nem, mert azért voltam már kint jó pár meccsén - mikor a München el­len győztes gólt rúgott, azt mondta, annak köszönhető, hogy ott voltam a lelátón. A Leverkusen elleni mérkőzésen már egy kamera „belőtt”, és szerencsére volt is apropó, hogy megmutasson engem, a kabalát.- Tudomása szerint milyen tervei vannak fiának a játékosi pályafutását illetően?- Bár 2004-ig szerződése van Berlinben, de szerintem nem fogja kitölteni, el fogják vinni vagy az olasz, vagy a spanyol bajnokságba.- Mit szól azokhoz a vádak­hoz, miszerint több taxisofőr ál­lítja, hogy a „kis" Dárdait lát­ták az illuminált Sebők Vilmos és hölgyek társaságában? Éjsza­kai szórakozóhelyről autóval tá­vozva, fontos válogatott mérkőzés(ek) előtti „összetar­tás" alatt.- Nem tudom, miért akarják a Paksira verni a dolgot, mert ő nemhogy egy társaságban jár­na Sebőkkel, hanem ha a válo­gatott például letelepszik egy asztalhoz, akkor ők még ott is távol ülnek egymástól. Ha fi­gyelte, a csapattársak nyilatko­zataiból kiderült - és egyéb­ként is mindenki tudja - csak Mátyus lehetett a Vilivel, aki a barátja és szobatársa az edző­táborokban. (A fiam egyébként ha hazajön, szinte minden ide­jét Pécsett tölti). Sebőknek egyetlen mondatába került vol­na, hogy „én nem voltam a Dárdaival soha, sehol”. Egyéb­ként Paksi nem hagyja annyi­ban a taxisok állítását, a napok­ban megyünk Pestre bíróságra, rágalmazási perben. Ha ezt megnyeri, kártérítési eljáráso­kat indít, az összeget pedig jó­tékony célokra, adományozás­ra fordítaná.- Végezetül pár szóval miben látja a mai hazai foci „rákfené­jét”?- Amíg a futballvezetésünk nem lesz profi szemléletű, ad­dig nem várhatunk sok jót.- De hát ennél nagyobb szak­értők, szakemberek (lásd Demján Sándor, Muszbek Mi­hály, Bozóky Imre, Puhl Sán­dor, Mezey György - és még le­hetne folytatni a sort) még soha sem voltak eddig!?- Ez még csak most indult el, hogy tiszta lesz-e ez a folya­mat, majd eldől. TONIS

Next

/
Oldalképek
Tartalom