Nógrád Megyei Hírlap, 2005. március (16. évfolyam, 50-73. szám)

2005-03-01 / 50. szám

Fészekrakó konstrukció Pénzügyi ellenőrzés Salgótarján 12.00-20.00: Salgótarján Rákóczi út, Budapesti út, Szécsényi út, Füleki út. Lottónyeremények ötöslottó Öttalálatos szelvény nem volt, a négyesek 827 712, a hárma­sok 9420, a kettesek 715 forin­tot érnek. A Joker telitalálato- sa 69 198 894 forintot fizet. HATOSLOTTÓ A hattalálatos 160 256 785, az 5+1-es 22 970 282, az ötös 163 876, a négyes 3155, a hármas i 749 forintot ér. SSttMMNMKKMMMNIlfcl 9 "7 71215 "9 01000' 05050 Ha beválik a konstrukció, és hozzákapcsolhatjuk a Fé- szekrakó-program támogatá­si rendszeréhez, a bérlakás­építési munkaterv keretében valósulhat meg a kolóniák kiváltása - jelentette ki Pusz­ta Béla, Salgótarján polgár- mestere a város bérlakáspá­lyázatával kapcsolatban. Mint ismeretes, az Alagút úton, a Budapesti úton és a Hősök úton három sikeres pályázat által - összesen 370 millió forintból - új lakások épültek. A városban a kilencvenes évek elejétől hétezerről ezerkétszázra csökkent az önkormányzati bér­lakások száma (mindez húszez­res városi lakásszámon belül).- A legfontosabb célunk, hogy növeljük az állományt. Ugyanak­-3C ■ Derűs, száraz, egész nap fa­gyos idő lesz. Mérsékelt, vál­tozó irányú szél fúj. A jellem­ző maximális hőmérséklet -2 fok köré várható. Médiapartnerünk: Ülésezik a város képviselő­testülete március elsején, kedden 15 órától az Ady End­re Művelődési Központ kon­ferenciatermében. A képviselők megvitatják az önkormányzat 2004. évi bü­dzséjének módosítását, valamint a költségvetési szervek beszá­molójának, pénzmaradványá­nak szabályairól szóló rendelet- tervezetet. Morvái József pénzügyi osz­tályvezető tájékoztatót tart a ta­valyi intézményi ellenőrzések tapasztalatairól és a 2005. évi el­lenőrzési tervről. A városatyák megtárgyalják a sportegyesületek és civil szerve­zetek idei támogatására vonat- kozó előterjesztést is. ________■ C ivil fórum Salgótarján Március 3-án (csütörtökön) 14 órai kezdettel Nemzeti Civil Alap­program (NCA) pályázati elszá­molással kapcsolatos fórumot tart az NCA Észak-magyarországi Re­gionális Kollégiuma, a Magyar Ál­lamkincstár Nógrád Megyei Terü­leti Igazgatósága és a Nógrád Me­gyei Civil Szolgáltató Központ. A fórum helyszíne a TIT második emeleti klubterme (Mérleg út 2.), ahol az előadók PáUnkás Sán- domé kollégiumi tag, valamint Fa­ragó Rita osztályvezető és Kleczke- ny Anita referens lesznek. Az ese­ményen tájékoztatót adnak az NCA működési célú pályázati el­számolások elvi, gyakorlati és technikai kérdéseiről. A fórum után a hallgatók kérdésekkel for­dulhatnak az előadókhoz. n. t. kor az is lényeges szempont, hogy például a Hősök úti bérlakás hozzájárul úgy a városfejlesztés­hez, mint a városkép javításához - hangsúlyozta Puszta Béla. A közelmúltban - Kiss Péter kancelláriaminiszter jelenlété­ben - a zagyvapálfalvai városré­szen átadott 40 bérlakás össze­sen 290 millió forintba került, amelyhez az önkormányzat 175 millió forint támogatást nyert és 115 millió forint saját erőt bizto­sított. Megépült 16 egyszobás (egyenként 35,2 négyzetméte­res), 16 másfél szobás (43,9 nm) és nyolc kétszobás (51,1 nm) la­kás. A földszinten hat helyiség speciálisan mozgáskorlátozot­tak számára lett kialakítva. Az ingatlanok fűtését beépí­tett nyílt égésterű fali kazánok, melegvíz-ellátását pedig elektro­mos víztározók biztosítják. (Folytatás a 3. oldabn) Nemrégiben adták át a Hősök úti bérháztömböt Bátonyterenye Csomagtartóba gyömöszölve a dámbika: nem kis munka lehetett... Kis képünkön fent: Az egyébként engedéllyel tartott vadászfegyver az utastérből került elő. Kattintson rá ! NMH-információ www.nogradmegyeihiiiap.hu e-maífc nmedia^ zerfc@axeis.hu www.vilaggazdasag.hu www.holgyvilag.hu www.kiskegyed.hu www.astronethu www.gyongy.hu www.mindmegette.hu Radarles Ami az orvvadászatot illeti, az isjnertté váló esetek bizonyára csak a jéghegy csú­csát jelentik. Bizonyos időszakokban szinte tömegesen kerülnek napvilágra ilyen ügyek, máskor meg hosszú hónapok is el­telnek egyetlen ilyen jellegű bűncselekmény nélkül. Idén ez idáig három esetről tudunk Nóg- rádban. A salgótarjáni rendőrkapitányság például lopás vétségének megalapozott gya­núja miatt rendelt el nyomozást egy 37 éves kazári férfi ellen. Lakossági bejelentés érke­zett ugyanis arról, hogy a férfi egy őzet vitt haza. Lakásán a rendőrök megtalálták az őz­húst, a gyanúsított pedig a kihallgatáson azt állította, hogy a mizserfai temető feletti erdő­részben, hurokban, kimúlva találta a vadat. Azt tagadta, hogy a hurkot ő rakta volna ki. A vadásztársaságot az őz elpusztítása miatt 50 ezer forint kár érte. Nemrégiben vadlopás vétségének gyanúja miatt is indult nyomozás: a bátonyterenyei rendőrkapitányság keresi azt az ismeretlen tettest, aki Mátranovák külterületén lőtt egy vaddisznót, amit az erdőszélen elrejtett. El- vinnie már nem sikerült a zsákmányt, mert a vadászok megtalálták a disznó tetemét. Azért nem csak nehezen bizonyítható ügyek akadnak. Nemrégiben ugyanis egy éj­szakai gyalogos szolgálatot teljesítő rendőr törzszászlós Bátonyterenyén, a maconkai víztározó közelében, a 23-as út irányából lö­vést hallott. Nem sokkal később feltűnt neki, hogy egy lassan haladó járműből az út szélét lámpázzák. Segítséget kért és kis idő elteltével sikerült elfognia a lelőtt vadért visszatérő M. R. salgó­tarjáni és SZ. T. bátonyterenyei lakosokat. Éppen akkor kerültek rendőrkézre, amikor az elejtett vadat a gépkocsi csomagtartójába pakolták. Az autó utasterében a rendőrök ta­láltak egy golyós vadászfegyvert, s előkerült a belőle kilőtt lőszer hüvelye is. A bátonyterenyei rendőrkapitányság az ügyben gyorsított eljárást folytatott le. En­nek során megállapították, hogy a két sze­méllyel szemben lopás bűntettének megala­pozott gyanúja áll fenn, mivel lelőttek és megpróbáltak eltulajdonítani egy kétéves dámszarvas bikát. Ezzel mintegy 400 ezer forint kárt okoztak. M. R. elismerte, hogy a vadat engedéllyel tartott vadászfegyverrel lőtte, s egyik gyanú­sított sem tagadta bűnösségét. A Salgótarjá­ni Városi Bíróság elsőfokú végzésében M. R. vádlottat börtönbüntetésre ítélte, melynek végrehajtását két évre felfüggesztette. SZ. T.- re pénzbüntetést szabtak ki. 2005. MÁRCIUS 1.. KEDD XVI. ÉVFOLYAM. 50. SZÁM MEGVfcl KÖZÉLETI NAPILAP m ■ MSZP Tisztelettel meghívja Önt 2005. március 4-én Salgótarjánba, a Gerelyes Endre Művelődési Otthonban 16.30 órakor kezdődő lakossági fórumára. Hiller István : ÁRA: 80 FT. 11 SK ELŐFIZETVE: 63 FT Ügyeletes újságíró: Hegedűs Erzsébet Telefon: (32) 416-455 IDŐJÁRÁS „Büszke, szép zászlónk, ha lobog... Az elmúlt szombaton Sal­m gótarjánban, a megyeháza Palóc termében rendezték oldal meg a Stécé-bált. Az ese­mény fővédnöke Szojka Ferenc, az Aranycsapat tagja, huszonnyolcszoros válogatott labdarúgó volt.--------------------— H AROMKO TAKAREKSZOVETKEZET EmdL lakossági számlabetét. Kiemelt kondíciók! Tel.: 32/521-248. Együtt tovább jövet menet. SUZUKI VITAI Salgótarján, SUZUKI Rákóczi út 131. ÖREG, RONCS- autója 500 000 * Egyes típusoknál és hitelkonstrukcióknál Tel.: 06-20/9814-542. 977121590100005050

Next

/
Oldalképek
Tartalom