Új Nógrád, 1991. június (2. évfolyam, 127-151. szám)

1991-06-21 / 144. szám

8 /Ä'M*77f??/ SPORTTÜKÖR 1991. JÚNIUS 21., PÉNTEK Atlétikai verseny Salgótarjánban rendezik meg a hét végén Nógrád me­gye serdülő B korosztályú atlétikai összetett bajnoksá­gát. A verseny június 22-én és 23-án egyaránt 10 órakor kezdődik az SKSE-stadion- ban. Lemondott a sikeredző Belgrad. Ljubomir Petro- vics, a BEK-győztes jugosz­láv Crvena Zvezda labdarú­gócsapatának vezető edző­je fáradtságra hivatkozva, le­mondott tisztségéről. Helyét valószínűleg az együttes egyik korábbi mestere, Vla- dica Popovics foglalja el. Állítólag Petrovics több kül­földi ajánlatot is kapott. Kibújt a szög a zsákból Marseille. Nincs olyan nap, hogy Bemard Tapie, a fran­cia labdarúgó-bajnokcsapat, a BEK-ben második helye­zett Olympique Marseille klubelnöke, ne kerülne a sportsajtó érdeklődésének homlokterébe. Játékosigazo­lások, meglepő eladások után egy valódi szenzációval állt elő: Tapie szerint nem ki­zárt, hogy Terry Venables, az angol Tottenham Hotspur menedzsere venné át a telj- vagy részleges hatalmat a francia kikötővárosban. Tu­dott, a belga edző, Raymond Goethals szerződése még egy évig érvényes, ám Tapie nem túlzottan elégedett a 67 éves mester tevékenysé­gével. Főként azt hányja a szemére, hogy az Olympique túlzottan védekező taktikát alkalmaz a játékban, s töb­bek között ezért veszítették el májusban a Crvena Zvez­da elleni BEK-finálét is. Spokane helyett San Antonio Öttusa. A magyar férfivá­logatott tagjai már javában készülnek az augusztus 21. és 25. között rendezendő vi­lágbajnokságra. A vb-t az egyesült államokbeli Spoka- ne-ben rendeznék meg, ám kiderült, hogy a Spokame-i szervezők mégsem tudják le­bonyolítani az eseményt. San Antonió jelezte, vállalná a házigazda szerepét az erede­tileg jelzett időben, az Egye­sült Államok öttusa Szövet­sége tehát ragaszkodik az eseményhez. Kérdés, a Nem­zetközi öttusa és a Biatlon Szövetség (UIPMB) jóvá­hagy ja-e az új helyszínt? A Texas szívében lévő San An- tonióban ugyanis augusztus­ban a hőmérséklet a 40 fo­kot is eléri. Burrell, Lewis és Johnson ellen Párizs. A július elsejei, Lille-ben sorra kerülő nem­zetközi atlétikai gála szer­vezői néhány napja még amiatt búslakodtak, hogy nem lesz rangja a Carl Lewis—Ben Johnson 100 mé­teres vágtázó-rangadónak, mert csak az amerikai Lewis van formában, a kanadai Johnson — egyelőre — csu­pán árnyéka régi önmagá­nak. Azóta változott a hang­nem, a hangulat: köszönhe­tően annak, hogy sikerült megnyerni a szereplésnek még egy nagyágyút, mond­hatni a legnagyobbat, az újdonsült világcsúcstartó Leroy BurreUt. Labdarúgó megyei II. osztály Nagylóc a bajnok! A katonák a laktanyában maradtak Katarina ma is a legjobb Nyugati csoport Ságújfalu—Nógrádi Hon­véd 3—0. A Nógrádi Hon­véd nem jelent meg! Becske—Berkenye 4—0 (2—0). 200 néző, v.: Kalmár. Gl.: Hegedűs 2, Osztos, Jusz­tin. Kiállítva: Sági,' Ganzéi - man G. (Berkenye). A ven­dégek a játék helyett a bí­róval szórakoztak és ez sú­lyos vereséghez vezetett. Ifi: 2—2. Rimóc—Honvéd Balassi SE 3—2 (2—2). 250 néző, v.: Bujnyik. Gl.: Jusztin A. 2, Rácz, ill. Ordasi, Busái. Sportszerű mérkőzésen, ne­héz hazai siker. Ifi: 1—5. Varsány—Nagylóc 1—2 (1—0). 600 néző, v.: Urbán. Gl.: Szép J., ill. Péter R., Péter Cs. Egyenlő erők, óri­ási küzdelmében szerencsés góllal nyertek a lóciak és ezzel megszerezték a bajno­ki címet. Szép József, a va:- sányiak centere ütközött Nagy Tiborral, a lóciak ka­pusával és nyílt lábtól ést szenvedett! Ifi: 0—1. Hugyag—Cserhátsurány 1—2 (0—1). 300 néző, v.: Lő­cse. Gl.: Vidomusz, ill. Bar­na, Bojtár. Sportszerű mér­kőzésen a hazaiak, veresé­gükkel, nehéz helyzetbe ke­rültek. Ifi: 3—0. Rétság—Szendehely 4—3 (3—3). 100 néző, v.: Nagy. Gl.: Berki 2, Appl, Jónás, ill. Rottenbacher 2, Szlama. A vendégek a 10. percben már 2—0-ra vezettek, de a hazaiak összeszedték magu­kat és a 86. percben érté­kesített büntetővel a győ­zelmet is megszerezték. Ifi: 6—1. Szanda—Magyarnándor 5—1 (3—1). 150 néző, v.: Gilyen. Gl.: Podholiczki 2, Szabó 2, Bozóky, ill. Mar- siczki. Biztos szandai győze­lem a sereghajtó ellen. Ifi: 2—0. Diósjenő—Érsek vadkert 0—2 (0—1). 150 néző, v.: Komjáti. Gl.: Puruczki, Gu­lyás. A kihagyott gólhelyze­tek mérkőzésén a vadkerti­ek kétszer pontosan céloz­tak. Ifi: 2—4. Nógrádsipek—Patak 1—0 (1—0). 150 néző, v.: Széles Gl.: Virág. Kiállítva: Ada­me K. (Patak). Alacsony színvonalú mérkőzésen, sze­rencsés góllal nyertek a ha­zaiak. és elkerültek a ki­esési zónából. Ifi: 3—0. A bajnokság állása 1. Nagylóc 33 22 6 5 68­•26 50 2. Berkenye 33 20 7 6 73­■43 47 3. Rimóc 33 18 7 8 86-54 43 4. Cs.-surány 33 20 3 10 74­-50 43 5. Varsány 33 18 5 10 47­■36 41 6. É.-vadkert 33 17 3 13 81­•51 37 7. Szendehely 33 13 7 13 81­-63 33 8. Ságújfalu 33 14 5 14 56­■55 33 9. Patak 33 12 9 12 44­•45 33 10. Balassi SE 33 10 11 12 45­-45 31 11. Nógrádi H. 33 13 3 17 43­■66 29 12. Becske 33 10 8 15 51­-60 28 13. Rétság 33 10 8 15 39­■59 28 14. N.-sipek 33 11 5 17 45­-56 27 15. Diósjenő 33 11 5 17 33­-55 27 16. Szanda 33 10 5 18 66­-80 25 17. Hugyag 33 9 6 18 40­-70 24 18. M.-nándor 33 6 3 24 32­-86 15 Az ifjúsági bajnokság ál­lása (31 mérkőzés után): 1. H. Balassi SE 55 p., 2. Nagy­lóc 47 p., 3. Patak 46 p., 4. Érsekvadkert 42 p., 5. Ri­móc 39 p. (30 mérk.), 6. Ság­újfalu 36 p., 7. Berkenye 35 p., 8. Varsány 35 p., 9. Cser­hátsurány 32 p., 10. Szanda 32 p., 11. Rétság 31 p., 12. Nógrádsipek 29 p., 13. Hu­gyag 18 p., 14. Becske 17 p., 15. Szendehely 14 p., 16. Ma­gyarnándor 14 p. (30 mérk ), 17. Diósjenő 4 p. Koltányi Imre A bájos Katarina Witt éveken keresztül egyedural­kodó volt a műkorcsolyázó hölgyek között, majd miután befejezte pályafutását, elsze­gődött profinak. Időközben lezajlottak a nagy német változások, és akadtak olyan hangok, hogy a szépséges Kata a letűnt kommunista rezsim kegyeltje volt, és tu­lajdonképpen ennek köszön­heti nemzetközi sikereit is. Nos, lehet vélekedni így, lehet vélekedni úgy. A na­pokban zajlik Párizsban a műkorcsolyázó Profi Mes­terek versenye, ahol Witt az első nap után vezeti a jó nevekből álló mezőnyt. Le­het, hogy mégis tud korcso­lyázni? Pintér marad a Fradiban? Hässler az örök városba költözik Torino. A német labdarú­gó-válogatott játékosa, Tho­mas Hässler a Juventustól az olasz kupagyőztes AS Romához szerződött. A „Ju- ve” viszont megkapta cse­rébe a Roma kapusát, Ange­lo Peruzzit. Hässler azt követően került a rómaiak­hoz, hogy német válogatott társa, Thomas Bertold meg­vált a csapattól, visszatért hazájába, a Bayern Mün­chenhez. Egy itáliai gárdá­ban ugyanis csak három külföldi szerepelhet, s Häss­ler mellett a német Völler és a brazil Aldair szintén az AS Romát erősíti. Pintér Attila, a Ferencvá­rosi TC válogatott labdarú­gója itthon van. Salgótar­jánban futottunk össze ve­le. Miután gratuláltunk ne­ki a Fradi ezüstérméhez és kupagyőzelméhez, feltettük neki a legfontosabb kérdést. — Attila, hallani, hogy el­hagyod a Ferencvárost, ho­vá vezet az utad? — Hallani, hallani... Ta­lálgatnak sokfélét az embe­rek, az újságok. — Felmerült, hogy Új­pestre igazolsz. — Ebből egy szó sem igaz. — Újabban arról szól a fá­ma, hogy az NB I. újoncá­hoz, a BVSC-hez szerző- desz. — Hírlapi kacsa. És Sió­fokra se megyek. — Akkor hová igazolsz? Tényleg azt beszélik, hogy semmiképpen sem maradsz az FTC-ben... — Miért ne maradhatnék? Való igaz, lejárt a szerződé­sem. De egyelőre csak a Fra­dival tárgyalok. Pénteken ülünk asztal mellé, nem ki. zárt, hogy meg tudunk egyez­ni. BALAS B. Döntetlen az osztályozón Hamburg. Osztályozó mér- Stuttgarter Kickers 1—1. A kőzés a labdarúgó Bundes- visszavágót vasárnap játsz­iiga élvonalában való sze- szák. replés jogáért: St. Pauli— ' Kellemes focijuniális Kijevi klasszisok érkeznek a kosarasokhoz Salgótarján. Nagyszerű hangulatú fociderbit ví­vott egymással az SKSE és a Salgótarján és Vidéke Afész együttese a Kohász­stadionban. Az áfészesek és az NB III. Mátra-csoportjá- ban második helyen végzett Horváth-legénység között régebb óta jó a kapcsolat, innen jött a „szuperrangadó” ötlete. S, hogy nem falábú­ak az „amatőrök” sem, ar­ra mi sem nagyobb bizonyí­ték, mint az, hogy veretle­nül menetelnek a salgótar­jáni városi kispályás baj­nokságban. Bonn. Az 1976-os montre- áli olimpia óta „bevett” szo­kás volt Németország nyuga­ti részében is a doppingsze­rek használata az élsporto­lók között. Mi több, a tiltott teljesítményfokozók igény- bevételéről sportvezetők is A találkozó egyébként 2—2-re végződött, de nem is az eredmény volt ezúttal a lényeg. A pompás juniálist rendező áfész vezetői és a futballisták köszöntötték az ezüstérmes gárda tagjait. Külön jutalomban részesült Horváth Gyula, az SKSE ed­zője, valamint Tavaszi Lász­ló, a „vendégek” legidősebb játékosa. S, hogy ez a nagyszerű délután „összejöj­jön” abban elévülhetetlen szerepe van az áfész Gor- kij-telepi ABC-boltjának és a Somosi Fogadónak. tudtak, ám szemet hunytak a tény fölött. Ezeket a megállapításokat az a jelen­tés tartalmazza, amelyet egy független bizottság tett közzé öthónapos vizsgálatá­nak tapasztalatait összegez­ve. Salgótarján. Most, miután nagyon úgy néz ki, hogy egy­szer és mindenkorra tönk­retették Nógrád megyében a minőségi labdarúgást, vala­mi más szórakozás után kell nézniük a szurkolóknak. Lehetőleg valami szóra­koztató sportágat, jó labda­játékot kell keresni. Mi is lehetne ez? Hát, természetesen a ko­sárlabda, amely sokhelyütt már népszerűbb a focinál. Kapóra jött, hogy az SKSE férficsapata feljutott az NB I-be, így ősztől a magyar él­vonal tagjai járnak látoga­tóba a nógrádi megyeszék­helyre. Ám addig még lefolyik egy kevéske víz a Tarján pata­kon. Na, de lássuk addig is, mi újság az újdonsült NB I-es gárda házatáján? A legnagyobb szenzáció mindenképpen az, hogy Tatár István személyében ország­szerte jól ismert szakember lett a kohászok edzője. Ta­tár eleddig a Bp. Honvéd másodedzője és az ifjúsági válogatott mestere volt. Ahogy Dániel Tamás, a csapat játékos-menedzsere el­mondta, átigazolási fronton sem tétlenkednek. Végleg az SKSE játékosa lett a nagy­szerű Földesi Zoltán, akit a Bp. Honvéd a rájátszás ide­jére adott kölcsönbe. Tarján- ban folytatja pályafutását to­vábbá Molnár Péter, aki a Tungsram SC-től érkezett, miután leszerelt a Honvéd­től. Sajnálatos ugyanakkor, hogy megválik az együttestől Mészáros Károly, aki befe­jezte főiskolai tanulmányait és visszaigazol szülővárosá­ba, Nyíregyházára. A szabol­csi gárda egyébként a tar- jániakhoz hasonlóan most jutott fel az első osztályba. Mindenképpen érdekes a hír, miszerint az SKSE ve­zetői július 7-én Kijevbe utaznak, ahonnan két — he­lyi viszonylatban — váloga­tott szintű játékost szándé­koznak igazolni. Lázasan folyik a szeptem­ber elejére tervezett Szert Sándor-emléktorna szer­vezése. Már biztos, hogy a hazaiak mellett pályára lép a kijevi együttes, valamint az NB I. bronzérmese, a Tungsram SC. Rajtuk kívül érkezik a szlovák első ligás Rozsnyói Bányász, továbbá egy holland együttes. Nagy a valószínűsége annak is, hogy részt vesz a tornán a Bp. Honvéd együttese is. Balás Róbert Tizenöt éve doppingolnak a (nyugat)németek (is) Megyei napilap. Főszerkesztő: SULYOK LÁSZLÓ. Főszerkesztő-helyettes: KELEMEN GÁBOR. Kiadja: az Axel Springer-Magyarország Kft. Nógrád Megyei Irodája. Felelős kiadó: KULCSÁR JÓZSEF irodavezető. Szerkesztőség és kiadóhivatal: Salgótarján, Palócz Imre tér 4. Postafiók: 96. Telefon: 32/16-455. Telefax: 32/12-542. Telex: 22 9109. Főszerkesztő: 32/10-589. Sportrovat: 32/14-596. Esti nyomdai szerkesztői ügyelet: 10-869. Irodavezető: 32/12-542. Hirdetési osztály: 11-504. Terjeszti a Magyar Posta. Előfizethető: bármely hírlapkézbesítő postahivatalnál, a posta hírlapüzleteiben és a Hírlapelőfizetési és Lapellátási Irodánál (HELIR) - Budapest, XIII., Lehel út 10/a. 1900 - közvetlenül vagy postautalványon, valamint átutalással a HELIR Postabank Rt. 219-98636 021-02799 pénzforgalmi jelzőszámra. Előfizetési díj egy hónapra 199 forint, negyedévre 597 forint, egy évre 2388 forint. Előállítja a Nógrád Megyei Nyomdaipari Vállalat, 3101 Salgótarján, Palócz Imre tér 4. Telefon: 32/17-177, 10-379, 10-233. Felelős vezető: KELEMEN GÁBOR igazgató, HU ISSN 0865-9095. Kéziratokat nem érzünk meg és nem adunk vissza! KÖVETKEZŐ SZÁMUNKBAN: Csak rosszabb ne legyen! Mérlegen Salgótarján 1990 91-es színházi programja Hössler (balra) Toto Schillacival diskurál.

Next

/
Oldalképek
Tartalom