Nógrád Megyei Hírlap, 2004. november (15. évfolyam, 253-277. szám)

2004-11-02 / 253. szám

2004. NOVEMBER 2.. KEDD XV. ÉVFOLYAM. 253. SZÁM MEGYEI KÖZÉLETI NAPILAP ARA: 75 FORINT ELŐFIZETVE: 59 FORIN Telefon: (32) 416-455 IDŐJÁRÁS + 15 ■ Általában borongós lesz az ég, de számottevő mennyiségű eső I nem hullik. Derengő napsütés és J kellemes hőmérséklet várható. Kattintson rá! www.nogradmegyeihirlap.hu Médiapartnerünk: FM radio 100.-4 Éjjel-nappal egész Nógrádban! www.radiofocus.hu Radarles 07.00-19.00, 12.00-20.00 2. sz. főút, Rétság belterülele, Salgótarján belterülete. ____Lottószámok___ Ö TÖSLOTTÓ JOKER: 9 5 0 6 5 9 HATOSLOTTÓ POTSZAM: Nyeremények ’ ÖTÖSLOTTÓ: Telitalálatos szelvény nem _ volt. A 4-esekre 1 636 218 Ft- ™ ot, a 3-asokra 16 887 Ft-ot a 2- esekre 901 Ft-ot fizetnek. HATOSLOTTÓ: 6 találatos szelvény egy darab, nyereménye 151 665 885 forint. Az 5 plusz 1 talá­latos szelvényekre 2 270 557 forintot, az 5-ösökre 99 586 forintot, a 4-esekre 2 498 fo­rintot, a 3-asokra 648 forintot fizetnek. Ünnepelt a vidék bankja Harmincöt éves a Cserhát­ul vidéke Takarékszövetkezet. Ha- gyományteremtésképpen álló- ofdal fogadást tartottak a takarékos- sági világnap alkalmából, amelyre a pénzintézetnél legnagyobb forgalmat lebonyolító vál­lalkozókat invitálták. Él HÁROMKO TAKARÉKSZÖVETKEZET Egyedi lakossági számlabetét. Kiemelt kondíciók! Tel.: 32/521-248. ■Együtt tóvá, jövet menet. Nem termett babér csapatainknak A labdarúgó NB III i Mátra-csoportjában a 1%#H 11. fordulóban mindhá- oídai rom csapatunk veresé­get szenvedett. A Baglyasalja ha­zai pályán a Mezőkövesd ellen, a Balassagyarmat Túrán, míg a Magyargéc Veresegyházán maradt alul. „A történelem lassan igazságot szolgáltat” Pap Éva, Felsőpetény polgármestere is elhelyezte a megemlékezés virágait az Almásy- kastély falán található emléktáblánál Köszönet mindazoknak, akik immár 12 éve életben tartják a lángot, s hozzájárulnak ahhoz, hogy Mindszenty József em­beri tartása ne vesszen feledésbe - fejezte ki háláját Habs­burg Lotharingiai Mihály főherceg a mártírrá vált hercegprí­más, bíboros kiszabadulásának 48. évfordulója alkalmából vasárnap rendezett ünnepélyes emléknapon. A rétsági emlékfalnál katonai tiszteletadás mellett emlékeztek meg az egyház vezetői GÓCS ÉVA FELVÉTELEI Felsöpetény-Rétság A történelemkönyvekből tud­juk, hogy a katolikus egyház fe­jét, Mindszenty József esztergo­mi prímás-érseket 1948 végén tartóztatták le. A kommunista fordulat ellen nyíltan fellépő egyházfőt kényszerítették, hogy beismerje az ellene felhozott ko­holt vádakat, s életfogytiglani börtönbüntetésre ítélték. A bí­boros 1955. november elseje és 1956. október 30. között a felső­petényi Almásy-kastélyban ra­boskodott. A vasárnapi Mindszenty- emléknap délelőtt szentmisével kezdődött, amelyet Zavetz Jó­zsef kanonok, a váci egyházme­gye helynöke celebrált a felső­petényi Munkás Szent József templomban. A résztvevők in­nen a bíboros rabságának hely­színére vonultak. A megemlékezők soraiban köszönthették a szervezők Zavetz Józsefet, Dóm Ottót, a megyei közgyűlés elnökét, Urbdn Árpád, és Bcdla Mihály or­szággyűlési képviselőket, Keller Mihály ezredest, a Nógrád Me­gyei Hadkiegészítő Parancsnok­ság vezetőjét, Lórik Józsefnét, a Margaréta gyermekotthon veze­tőjét, Pap Évát, Mezőfi Zoltánt, Árpás Károlyt és Havai Lászlót, Felsőpetény, Rétság, Pusztaber­ki és Tolmács polgármestereit, míg a civil szervezetek részéről Habsburg Mihály főherceg, a Mindszenty Alapítvány elnöke, Radnóti Piroska, az Országos Széchenyi Kör elnöke és Pulai László, a Civitas Fortissima el­nöke jelent meg. Érkezett kül­döttség Németországból és elza­rándokoltak az eseményre Bu­dapestről is.- Ismét itt állunk a kastély­kertben, Mindszenthy József emléktáblájánál - mondta dr. Lipthay Erzsébet, a szervező Szilágyi Erzsébet Nőegylet elnö­ke. - Sajnálattal tapasztaltam, hogy Agócs István atya ezúttal nem volt jelen. Nekem ez na­gyon fáj, hiányzik a jelenléte. Távollétében is köszöntőm őt és köszönöm, hogy 13 éven át ve­lünk volt. Ezt követően Habsburg Mi­hály főherceg vette át a szót, magyarul és németül egyaránt köszöntve a vendégeket, majd visszaidézte a feledhetetlen her­cegprímás kiszabadulásának körülményeit.- Mindszenty mártírsorsú szenvedéseinek a győzedelmes magyar forradalom vetett véget - emelte ki. A főherceg beszámolt arról, hogy kezdeményezték a bíbo­ros boldoggá avatását. Az eljá­rás Rómában lassan, de bizto­san halad. Mivel a szentté ava­tási kongregáció kérte az ala­pítványtól, hogy az eljárás anyaga hiánytalan legyen, ta­valy még a washingtoni Library of Congress-ben is ku­tattak. Végül idézte Mind- szentytől származó jelmonda­tukat: „Ha egymillió magyar imádkozik, nem félek az or­szág, a nemzet jövőjétől... Kö­telességünk meggyőződésein­kért harcolni, a valóságot hir­detni és a hitünket megvéde­ni.” Dr. lipthay Erzsébet bejelentet­te, hogy idén nem tart beszédet. Helyette - leiküsmerete szerint - imádkozásra kért mindenkit. Végül a résztvevők elhelyez­ték az emléktáblánál a kegyelet virágait. Megható pillanat volt, amikor a Német Szövetségi Köz­társaságot képviselő idősebb tisztek - egyedüliként figyelmen kívül hagyva az előzetes menet­rendet - nem adták át a koszorú­kat a segítségükre siető' magyar honvédeknek, hanem a bíboros iránti tiszteletük jeléül saját ke­zűleg helyezték el azokat az em­lékhelynél. A koszorúzás után az Almásy-kastélyban működő Margaréta gyermekotthon lakói látták vendégül a jelenlévőket. Az emléknap kora délután Rétságon, a volt laktanya kertjé­ben folytatódott (Mindszenty József kiszabadulásának más­napján tartózkodott a város­ban). Mezőfi Zoltán polgármes­ter - mások mellett - külön kö­szöntötte Pallavichini Borbálát és Bencsik Tibor plébánost. (Folytatás a 3. oldalon) Kigyulladt autó Lesodródott az úttestről, fának ütközött, majd kigyulladt egy Ford Mondeo típusú személygépkocsi Vizslás és Kisterenye között vasár­nap hajnalban. A helyszínre érke­ző mentősöknek hat utast, köztük egy súlyos sérültet kellett a roncs­ból kiszabadítani. Ugyancsak lesodródott az útról, majd fának csapódott egy Ma:«'1 323-as típusú személygépkocsi Tar közelében. A baleset helyszínére érkező katasztrófavédelmisek fe­szítővágóval szabadították ki az autó négy utasát, akik közül ketten súlyos sérüléseket szenvedtek. Jótékony „dzsungelkönyv” Salgótarján Két jótékony célú előadást tar­tott pénteken és szombaton a Jó­zsef Attila Művelődési Központ színpadán a KIVISZI színjátszó csoport. A dzsungel könyve cí­mű darab főszerepében Mihalik Dávidot láthatta a közönség, a legfiatalabb szereplő mindössze hétéves. A színjátszó csoport a Szent László Lovagrend karácso­nyi ajándékozására, illetve a Szent Lázár Megyei Kórház gye­rekosztálya részére ajánlotta fel az előadások bevételét. Hírek Salgótarján _____ F OGADÓSZOBA. Dr Huszár László jogi természetű kérdések­ben tart fogadónapot november 2- án (ma) 15 órától az MSZP városi irodáján (Kossuth út 8.). Romhány IDŐSEK NAPJA, a település 65 év feletti lakosságát köszöntik no­vember 6-án a helyi művelődési otthonban. A szandai hagyomány- őrzők műsora 14 órától a falu 340 nyugdíjasának szól. _________■ 7 71215901000 04253 SZERETTEINKRE EMLÉKEZTÜNK. Valamennyi településünk temetője hosszított nyitva tartással várta mindazokat, akik elhunyt szeretteikre virágokkal, gyertyákkal, mécsesekkel emlékeztek. Szombattól mindenszen­tekig tartottak megyeszerte - így Pásztón is - a halottak napi megemlékezések___ _____ _______________ ___ fotók: gócs éva 977121590100004253

Next

/
Oldalképek
Tartalom