Nógrád Megyei Hírlap, 2006. január (17. évfolyam, 1-26. szám)

2006-01-06 / 5. szám

2006. JANUÁR 6., PENTEK 11 SPORTTÜKÖR Már csak egy nap van hatra 14. jótékonysági Gabora-gála A 14. jótékonysági nemzetkö­zi Gabora-gálát január 7-én, 11.30 órától rendezik meg a Sal­gótarjáni Városi Sportcsarnok­ban. A viadalon a közelmúlt ki­váló magyar labdarúgói találkoz­nak. A nyolc csapatot két cso­portba sorolták, s emellett két betétmérkőzés is szerepel a programban. A kedvezménye­zett iskola ezúttal a salgótarjáni Bolyai János Gimnázium lesz. Az A-csoportban lesz a Fe­rencváros, Tatabánya, Debrecen és Dunaszerdahely (szlovák), míg a B-ben a Pannonbau-Herz Vasas, az MTK, a Videoton és Nógrád megye válogatottja sze­Tervezgetik a Többek között az Európai Labdarúgó Szövetség (UEFA) márciusi, budapesti kongresz- szusának előkészítéséről, a 2012-es magyar-horvát Eb-pá­lyázattal kapcsolatos legfonto­sabb tennivalókról és a 2008-as Eb selejtezőinek január 27-i csoportsorsolásáról egyeztetett szerdán Berzi Sándor, a magyar szövetség (MLSZ) főtitkári jog­körrel felruházott ügyvezetője és Kisteleki István, a Magyar Labdarúgó Liga (MLL) elnöke. A megbeszélésen részt vett Se­bes József, a felügyelőbizottság elnöke is. - Nagyon hasznos és előremutató eszmecserét folytat­tunk, ahol végre a futball volt a központi téma - mondta az MTI- nek Kisteleki István. - Szó esett az Eb-selejtezők január 27-i sor­solásáról, a márciusi UEFA- kongresszus előkészítéséről és természetesen a 2012-es ma­gyar-horvát Eb-pályázattal kap­csolatos tennivalókat is megbe­széltük. Ezenkívül abban marad­tunk, hogy az MLSZ a március el­sejei FIEA-játéknapra megpróbál egy barátságos meccset lekötni a magyar válogatott részére. A szövetség további zavartalan mű­ködése érdekében megállapod­tunk arról, hogy február 28-ig meghosszabbítjuk azoknak a szövetségi alkalmazottaknak a munkaszerződését, akiknek ere­detileg 2005. december 31-ig szólt a megbízatásuk. Ez az edző­képző központ néhány munka­társára és más osztályokon dol­gozókra vonatkozik. - Kisteleki hozzátette: véglegesítették a ja­repel. Az első bemutató mérkő­zésén a Gyöngyös-öregfiúk ját­szik Coca-Cola válogatottal. A gá­lameccsen a Gabora Team az olimpiai, világ- és Európa-bajno- kokkal érkező magyar kenuválo­gatottal fog megmérkőzni. Az eseményre a belépőjegyek, az előző gálához hasonlóan, egysé­gesen 1200 forintba kerülnek, Salgótarjánban, a Pancho pala- csintázóban (Erzsébet tér 6.) és a kedvezményezett iskolában, a Bolyaiban vásárolhatók meg. Aki nem akar lemaradni a sztár­parádéról, az időben vásárolja meg a tiketteket. ■ Balogh ■ ■■ // ■ jovot nuár 20-i rendkívüli közgyűlés napirendi pontjait. A tanácsko­zás 10 órakor kezdődik a Pus­kás Ferenc Stadionban. A leg­fontosabb feladat a háromtagú ad hoc bizottság megválasztása lesz, amely a február végi tiszt­újító közgyűlésig irányítja az MLSZ munkáját, és előkészíti az új elnök és elnökség megvá­lasztását. Az ad hoc bizottság­nak bárki tagja lehet, aki kül­döttként részt vesz a közgyűlé­sen és megkapja a szükséges számú szavazatot. Bozóky Imre elnök mandátuma kedden szűnt meg, miután újabb két el­nökségi tag - Horváth Cs. Attila és Nemes Ferenc - lemondása után az MLSZ vezető testületé működésképtelenné vált. A le­mondási hullám a december 21- i közgyűlésen kezdődött, ami­kor öt elnökségi tag távozott a testületből. * * * Csütörtöki búcsú-sajtótájé­koztatóján Bozóky Imre úgy vél­te, eredményes 6 évet zárt az MLSZ elnökeként, így emelt fő­vel távozik posztjáról. A 2012- es Eb-pályázat sikerét szívesen segítené, és szerinte nem állja meg a helyét Gyárfás kijelenté­se, hogy semmi sincs előkészít­ve, mert egy rendkívül vastag könyv formájában egy pályáza­tot már korábban le kellett adni az UEFA-nak, s ezzel került be a legjobb háromba. Bozóky rövi­den ismertette sikereit és téve­déseit is, melyről holnapi szá­munkban tájékoztatjuk bőveb­ben olvasóinkat. Megyei páros a fapados Dakaron! Túl az aknazáron - A mezőny példásan „egybedolgozik”- Akár csak az olimpia, a Párizs-Dakar-rali is a jól pénzelt profik versenye lett. Az átlagember nem élheti át egy afrikai rali élményeit. Nekik szól a „low budget” - alacsony költségvetésű - Budapest-Bamako szaharai flúgos futam - foglalta össze frappánsan Vil­lám Géza az egyik (fő) szervező a moziban és tv-ben látott film mintáján alapuló, Amerikát átszelő „Ágyú­golyó-futam” euro-afrikai változatának „filozófiáját”. Hosszú és alapos szervezés után december 26-án jó kéttu­catnyi csapat (közöttük néhány motorkerékpáron kívül Ladá­tól, Audin, Nissanon, Toyotán át a Trabantig) mindenféle megkötés nélküli autó vágott neki az előreláthatóan 7632 ki­lométeres útnak, mely hivata­losan nem verseny, hanem jóté­konysági akció, mert a szerve­zési költségekből fennmaradó pénzen a Maliban élő gyerme­kek számára vesznek többek között játékokat, ruhaneműt. Közben persze morzsolódtak is le belőlük, de például a minap -„nem hivatalosan” - csatlako­zott hozzájuk már Afrikában egy svájci lakóbusz és két fran­cia mopedes is, akik szeretné­nek végigmenni velük. Az útvo­nal csak a térképen jelölt köz­utakon halad, és „szigorúan” be kell tartani a KRESZ-szabá- lyokat és sebességhatárokat. Számos rendőrségi ellenőrzé­sen és zaklatáson átesett már a mezőny, mely példásan „egybe­dolgozik”, ha valakinél bármi­lyen probléma felmerül. A mi nógrádi párosunk például a mi­nap, már a Szaharában két csa­pattársának autóját is megjaví­totta, és legutóbbi információ­ink szerint - a versenytilalom ellenére - az 5. helyen állnak. Számos - eddig szerencsére po­zitív kicsengésű - vidám ka­landban és sztoriban volt már részük, az élelem- (és sör-) be­szerzési akcióktól, a „bennszü­löttekkel” való kölcsönös meg- vendégelésen át a komolyabb helyi szerviz és szerelési-javítá­si munkákig. A legkeményebb és egyben legveszélyesebb etap viszont szerdán állt előttük, hisz Nyugat-Szahara és Mauri­tánia között, a volt elaknásított határon kellett átkelniük, ahol figyelmeztetően sorakoztak a korábban pórul járt autók ron­csai. Szerencsére, és a társult helyi „révkapitánynak” köszön­hetően gond nélkül megúszták a rázós sivatagi terepet, és csü­törtökön két részre válva, kü­lönböző nyomvonalon - aszfal­ton vagy sivatagi homokban - teszik meg az utat az újabb egyesülésig, attól függően, hogy nyégy- vagy kétkerék- meghajtással rendelkeznek. Túl sok kilométer már nincs hátra az „alternatívosoknak”, hisz 9-én már célba kell érniük Bamakóban. ■ (satis) SPORTTURMIX Eddig szép, de most jönnek a jobbak Harmadik.sikerével már elő­döntős az ausztráliai Gold Coaston zajló tornán az egykori világelső Martina Hingis, aki hároméves szünet után tért vissza a női teniszelitbe. A 2002 végén makacs bokasérü­lése miatt visszavonult svájci klasszis az első fordulóban a venezuelai Maria Vento- Kabchit, majd a nyolcaddön- tőben a 7. helyen kiemelt cseh Klara Koukalovát verte, s ezút­tal a spanyol Nuria Llagostera- Vivesnél bizonyult jobbnak A legjobb négy között a 4. helyen rangsorolt olasz Flavia Pen- nettával találkozik. A 25 éves Hingis - aki karrierje során öt Grand Slam-viadalon diadal­maskodott egyesben - a január 16-án rajtoló ausztrál nyílt baj­nokságon, (melyet korábban háromszor megnyert), szabad­kártyával indul. Nem hozott anyagból A Német Labdarúgó Liga (DFL) közgyűlésén a küldöt­tek elfogadták azt a szabályt, amely a következő szezontól kötelező jelleggel előírja: vala­mennyi profi klubnak leg­alább tizenkét német játékost kell foglalkoztatnia a felnőtt­csapat keretében. Meghatá­rozták a német nevelésű fut­ballisták létszámát is. A 2006/07-es idényben mini­mum négy, a rákövetkező sze­zonban hat, azt követően pe­dig legalább nyolc ilyen játé­kossal kell szerződést kötni. Az a labdarúgó tartozik ebbe a kategóriába, aki 15 és 21 éves kora között legalább há­rom évet megszakítás nélkül eltöltött az adott csapatnál, és a másik három évben is Né­metországban szerepelt. Ezenkívül csökkentik az Eu­rópai Unión kívüli országok­ból érkező futballisták szá­mát. Az elmúlt bajnokságban öt szerepelhetett, a mostani­ban négy játszhat egy együt­tesben, 2006/2007-től pedig már csak három ilyen státusú játékost alkalmazhatnak klu­bonként. A liga a közgyűlés­ről kiadott közleményében ki­emeli, hogy a döntéseket nem a külföldiek ellen, hanem a német futball megerősítése érdekében hozták. Mátraszele a legjobb nógrádi csapat ASZTALITENISZ 2005/2006. évi bajnokság, őszi fordulók A közelmúltban befejeződtek az NB III Észak-Magyarország „A” csoportjának őszi fordulói, ahol nógrádi csapataink zömével a középmezőnyben végeztek, íme a még nem közölt eredmények és a bajnokság őszi állása. 10. forduló: Hatvani Lokomotív SE EH. - Bátonyterenye VASK DL 5-13. A Bátonyterenye győztesei: Bulla 4, Nagy 4, Kormos 3, Szabó 1, Nagy-Bulla páros. Karácsondi SE n. - Balassagyarmati Dózsa DSE L 14-4. A Balassagyarmat győztesei: Daróczi 1, Lucska 1, Guth 1, Pölhös 1. Pásztói AC - Hatvani Lokomotív SE IL 13-5. A Pásztó győztesei: Ispán 2, Szabó 1. Balassagyarmati Dózsa DSE II. Ipoly Cipő - Mátraszele! ASE 5-13. Győztek: Gyenes 2, Bander 2, Vankó 1, illetve Nagy 4, Kövendi 3, Baksa 2, Csampa 2, Kövendi-Nagy és Csampa-Baksa páros. Lőrinci AC - Karácsondi SE 1.10-8. 11. forduló: Balassagyarmati Dózsa DSE I. - Lő­rinci AC 5-13. A Balassagyarmat győztesei: Lucs­ka 2, Daróczi 1, Guth 1, Daróczi-Lucska páros. Karácsondi SE IL - Bátonyterenye VASK II. 17-1. A Bátonyterenye győztese: Gebúr. Pásztói AC - Balassagyarmati Dózsa DSE II. Ipoly Cipő 7-11. Győztek: Ispán 3, Berkes 2, Csépe 1, Ispán-Dudás páros, ill. Bander 4, Vankó 3, Gyenes 2, Mák 1, Mák-Gyenes páros. Karácsondi SE I. - Mátraszele! ASE 4-14. A Mátraszele győztesei: Nagy 4, Kövendi 3, Krá- lik 3, Babják 2, Králik-Babják és Nagy-Kövendi páros. Hatvani Lokomotív SE ü. - Petőfi DSE Salgó­tarján 14-4. A Salgótarján győztesei: Cseh 2, Zsíros 2. Az őszi végeredmény 1. Karácsond II. 20,2. Hatvani Lokomotív II. 18, 3. Lőrinci 16, 4. Mátraszele 14, 5. Petőfi DSE Sal­gótarján 12, 6. Karácsond I. 9, 7. Bgy. Dózsa DSE 1.8,8. Bátonyterenye II. 6,9, Bgy. Dózsa DSE II. 5, 10. Pásztó AC 2,11. Hatvani Lokomotív III. 0 pont Bukások, csonttörések napja, de a karaván halad 28. dakar-rau Mindenkit megráztak a motorosbalesetek - Kis jól tartja magát az autósok között Mi más, mint a súlyosnak kinéző motorosbalesetek foglalkoztatták a teljes Dakar-mezőnyt, hisz hárman is óriásit estek és mindenkiben felötlött Meoni tava­lyi bukása, mely az életébe került. Szerencsére most kisebb a baj, és hiába maximálták 150 kilométer per órára a kétkerekűek végsebességét, a veszély mindig fennáll. A két magyar érintett, Kátai Péter és az er­délyi Szilveszter Zsolt állapotáról egyelőre semmi konkrétumot nem tudni (csütörtök 18.00 óra), de mint Szalay Balázs még szerdán, kórházba szállítá­suk után elmondotta, az orvosok véleménye szerint mindkettőjük rendbe fog jönni. Kisék rettegtek a legjobban a Dakar ötödik - számukra mu­mus - szakaszától, hisz tavaly itt kellett feladniuk a versenyt, de szerencsére és megfontoltságuk­nak köszönhetően most különö­sebb probléma nélkül abszolvál­ták az idei verseny leghosszabb szakaszát (819 km). Míg az előző nap a versenyzők térdig gázoltak a homokban, s a 300 lóerős mo­torok mellett többeknek jól jött a lapát is, most köves, sziklás tere­pen vezetett az út. Halljuk Kist: - Egész végig „vonatoztunk”, akko­ra por volt, hogy semmit nem lát­tunk. Az előzést, mint olyat, jobb volt ha elfelejtettük, az maga lett volna az öngyilkosság. így men- tükszépen egymás után, megállás nélkül a célig. Ebből ennyit lehe­tett kihozni Egyébként a bátorság az egy dolog, persze nyilván fon­tos, de a Dakar egyik titka a siva­taggal szembeni alázat - szóltak megszívlelendő szavai a még mindig legelőkelőbb helyen álló magyar autósnak. Főleg úgy, hogy a regionális Dakar Team a szlovák Katrinák kivételével - aki ugyancsak elcsúszott, de semmi vész és 10.! összetettben - rendkívül peches, sőt balsze­rencsés napot fogott ki, gondol­ván itt két motorosuk csúnya bu­kására. Szilveszterbe félig hátul­ról és oldalról ment bele egy olasz versenyzőtársa, Kátai kö­rülbelül 150 km/órás sebesség­gel esett el - a porban nem látott meg egy sziklát és az megdobta. Varga Ákos mindkettőjükkel be­szélt is közvetlenül a balesetük után, mielőtt heükopterrel a Ka­nári-szigetekre szállították őket kórházba. - Zsolt a vállát és a lá­bát fájlalta és bár nem értem oda rögtön az eset után, teljesen magá­nál volt, úgyhogy nem értem a ró­la érkező rémhíreket Kátai Petivel is tudtam beszélni, neki a comb­csontja töröttel, de a vállát is fáj­lalta. Azt mondta, néhány pilla­natra az eszméletét is elveszítette, de ez normális ilyen eséseknél - így Varga, aki magáról a követke­zőket mondta: - Életem egyik leg­rosszabb napja volt ez a mai, még akkor is, ha a mai eredményem vi­szonylag jó. Két napja nem műkö­dik rendesen a sebességmérőm, és tegnap iszonyú mennyiségű büntetést kaptam sebességtúllé­pés miatt, úgyhogy ma körülbelül kétszázadiknak rajtoltam. A por­tól semmit sem láttam és amikor a két balesetet szenvedett fiúval találkoztam, végig az járt az eszemben, hogy nehogy én is eles­sek. Az egyik énem azt mondta, húzzam a gázt, a másik meg azt, hogy ne törjem össze magam. Szalay Balázsnak és Bunkoczi Lászlónak ugyancsak gondjaik akadtak, a futóműben eltört va­lami, úgyhogy kénytelenek vol­tak megvárni a versenykamiont. Körülbelül két órát töltöttek sze­reléssel, így alaposan visszaes­tek. Vigasztalói?) hogy a quados Greff Róbert még szerepel az eredménylistán, és 193-ként 50 órás hátránnyal utolsó. Eredmények: 5. szakasz, Ouar- zazate-Tan Tan 819 km (ebből 350 km a mért szakasz): Autósok (összetett): 1. Sainz-Schulz (Volkswagen) 13:04:57 ó. 2. Kleinschmidt-Pons ( Volkswa­gen) 1:28 p hátrány, 3. Alphand-Picard (Mitsubishi) 2:07 p h.,... 27. Kis-Czeglédi (Nis­san) 3:09:01 ó h, 57. Liszi-Tóth (Mitsubishi) 5:12:55 ó h., 71. Sza- lay-Bunkoczy (Opel) 5:57:19 ó h. ... 74. Kristóf-Hujber (Bowler) 6:29:58 ó h. Motorosok (össze­tett): 1. Coma 14:09:18 ó. 10. Katiinak (KTM) 14:59 p. h. 167. Varga (KTM) 11:39:55 ó. h. 185. Szilvási (KTM) 16:01 ó. h. 193. Gerff (Suzuki) 50:04:47 ó. h. Kamionosok (összetett): 1. Csaguin-Jakubov- Szavosztyin (KAMAZ) 15:54:01 Ó, ... 21. Darázsi-Szalai-Rack (MAN) 5:17:05 ó h., 32. Szobi-Job- bágy-Éder (MAN) 7:22:23 ó h., 39. Szaller-Laklóth-Csitári (Mer­cedes) 15:05:11 óh. ■ (sts)

Next

/
Oldalképek
Tartalom