Nógrád Megyei Hírlap, 1997. október (8. évfolyam, 229-254. szám)

1997-10-01 / 229. szám

Mas zenei világnap - Felvételünk a Salgótarjáni Állami Zeneiskola hangversenytermében készült a tegnapi ünnepi koncerten: a színpadon a Kodály Zoltán Általános Iskola egyik kórusa. (ÖSSZEÁLLÍTÁSUNK A HELYI RENDEZVÉNYEKRŐL A 3. OLDALON.) FOTÓ: GYURIÁN TIBOR Muszbek Mihály ígérete szerint kesztyűs kézzel bánnak a versenytársakkal Ringbe szállt a Pólus elnöke Friderikusz „Váratlan vendég” műsorához hasonlóan jelent meg többek meglepetésére a salgótarjáni önkormányzat tegnapi ülé­sén Muszbek Mihály, a Pólus Holding Rt. elnöke. A meghívott­ként szereplő, a laikus számára is kiváló felkészültségről tanúbi­zonyságot tett férfi egy aránylag könnyed csevegéssel eltöltött fél óra alatt szimpatikussá avatta cégét a közgyűlés előtt. Ot nap Európa gyepűjén Ma este negyed hattól az MTV 1-es csatornáján megkezdi adásának sugár­zását a Magyar Televízió Miskolci Körzeti Stúdiója. A szerkesztőség három megyéből (a tokaji és a kékesi adó körzetéből): Borsod- Abaúj-Zemplén, Heves és Nógrád megyéből szerzi in­formációit és készíti belőlük műsorait. A szerkesztőség címe: 3501 Miskolc, Pf. 17., telefon és faxszám: 06- 46/411-082. A Miskolci Kör­zeti Szerkesztőség műsorai októberben egyelőre csak hét­főn és szerdán jelentkeznek, majd novemberben várhatóan beindul a napi híradó-szolgál­tatás is. Ma este a nézők a zempléni Európa-nap rendez­vényeiről láthatnak összeállí­tást. A történelmi Zemplén megye nagy eseménye volt az Európa-nap és a hozzá kap­csolódó számos rendezvény. Először történt meg, hogy nem egy város, hanem 41 kis­település, egy egész mikroré- gió rendezett Európa-napot. A mai összeállítás erről szól: öt nap Európa közepén, egyben Európa gyepűjén. Megoldódik egy régi gond Ixnen-Omm Hűségakció - A Shell mél­tányolni akarja állandó ügy­felei hűségét, ezért mától nyilvántartja vásárlásaikat. Az akció során gyűjtött pon­tok levásárolhatok a cég boltjaiban, vagy partnerei­nél, így akár hamburgerre válthatók a McDonald’s-nál vagy repülőjegyre a Maiév­nél. A program nemzetközi, Európa több országában le­het pontokat gyűjteni. Kamatcsökkentés - A Ma­gyar Nemzeti Bank átlago­san 0,25 százalékkal csök­kentette az állampapír-visz- szavásárlási megállapodá­sok kamatait. Az overnight és az egyhetes lejáratú aktív repo-kamatok a jelenlegi évi 26 százalékról 25,75 száza­lékra csökkennek. 17,25 százalékról évi 14,5 száza­lékra mérsékli a jegybank az a kamatot. Almaalap - A Földműve­lésügyi Minisztérium szor­galmazására intervenciós alapot hoz létre az Alma Terméktanács. A testület hétfői döntéséről kedden nyilvánosságra hozott hatá­rozat szerint a pénzügyi ke­ret kialakításához az alma­termesztőknek, a feldolgo­zóknak és a kereskedőknek kell hozzájárulniuk. Reggeli baleset - Tegnap, a reggeli órákban súlyos sérü­léssel járó baleset történt Galgaguta belterületén. A Bércéi felé vezető útkeresz­teződésnél K. I. nógrádkö- vesdi lakos kerékpárjával balra kanyarodás közben összeütközött az Ácsa irá­nyából közlekedő H. M. galgagutai lakos személy- gépkocsijával. A kerékpáros a baleset következtében olyan súlyos láb-, fej- és ké­zsérülést szenvedett, hogy a balassagyarmati mentők szerint gyógyulása több hó­napot vesz majd igénybe. Megérkezése előtt azonban elő­ször a város Gorkij-lakótelepe részletes rendezési tervének módosításáról tárgyalt a köz­gyűlés. Kenyeres István, Salgó­tarján főépítésze tervrajz segít­ségével ismertette az elképzelé­seket. Mint az kiderült, a vásár­lói forgalom a Hősök útján ke­resztül történik, s a telek meg­közelítésére két bejárat kialakí­tása szükséges. A Makarenkó út az iskola és a lakóház felől zsákutcává válik, így biztosít­ható a célforgalom fenntartása. A Makarenkó út további szaka­sza gyalogosutca lesz, ami a meglévő és az üzlethez „ér­kező” gyalogosforgalom szá­mára is biztosítja a megfelelő útvonalat. A javaslat elfogadása után következett a Pólus Ring bevá­sárlóközpont építéséhez szük­séges terület értékesítéséről szóló napirendi pont, melynek Muszbek Mihály vált a fősze­replőjévé. Az elnök röviden bemutatta a Pólus Holding Rt.- t, mely szándéka szerint inkább a százezres és annál nagyobb lélekszámú településeket cé­lozza meg beruházásai során, ám üzletpolitikájukban Salgó­tarjánt nemcsak kísérletnek, hanem egy fejlődés előtt álló városnak is tekintik.- Néni kaszálni jöttünk ide - utalt Muszbek a beruházás 11- 13 éves megtérülési idejére -, mert akkor nem egy 50 ezres várost és nem a Gorkij-lakóte- lepet választottuk volna. A versenyhelyzettel kapcso­latban elmondta, hogy megje­lenésüket követően általában a kiskereskedők 5-6 százalékos leépülése tapasztalható, azok közül is az úgynevezett garázs- diszkont-jellegűeké. Újpalotán például a korábbi 5700 keres­kedő közül 62 ment tönkre, ugyanakkor 75 új üzlet nyílt a Pólus-belépőt követően. Salgó­tarjánban 6 százalékos piaci részarányt terveznek, s ha ez 10-12 százalékosra nő öt év múlva, boldogok lesznek. Képviselői kérdésekre vála­szolva Muszbek Mihály szólt a bérleti díjakról és a Pólus Ring profiljáról is. Budapesten egy négyzetméter egy évre vetített bérleti díja 220 dollár, Salgótar­jánban ez 85 dollár lesz. Mivel az rt. a „szórakozva bevásá­rolni” jelszót hirdeti, az üzlete­ken, a bankfiókon, a postahiva­talon, a ruhatisztítón, a cipőja­vítón, a pénzváltón, az utazási irodán kívül például mozit, te- kézési, valamint Intemet- (Folytatás a 3. oldalon) Karancslapujtő - Félévi kény­szerszünet után ma, október 1- jén két műszakban megkezdő­dik a fogászati rendelés. Sok­szori sikertelen pályáztatás után a pályakezdő dr. Jobbágy Rita fogorvosnő vállalta, illetve kapta meg a képviselő-testület megbízását, hogy főállásban bonyolítsa a fogászati rende­lést. Helyettese dr. Kocsis László salgótarjáni fogorvos. Folytatódik előfizetői nyereményakciónk ­Fortuna legutóbb Tóth Barnabás mátraszőlősi olvasónknak kedvezett, ő nyerte meg az 50 köbcentis Yamaha robogót. A díjat Plachy György, lapunk kereskedelmi igazgatója adta át. Csellengők a színpadon - Előadást tart a dán AOF Education Centre és az Esélyteremtés Jóléti Szolgálat Ala­pítvány „Csellengők” címmel a József Attila Művelődési Központban. Felvételünk a tegnapi bemutatón készült, án Terrorcselekmény a rendőrség épülete előtt - Nem bírta terheit a fenyegetődző férfi Gyermeke életét veszélyeztette az apa Történt a minap, egy csendes őszi délutánon, úgy 17 óra táj­ban, hogy H. János salgótarjáni lakos megjelent a Salgótarjáni Rendőrkapitányság előtt, karján egy hároméves körüli fiú­gyermekkel. Hangoskodva hívta fel magára a figyelmet, majd kést vett elő és a gyerek nyakához szorította. Hangosan azt követelte, hogy a rendőrség őt azonnal tartóz­tassa le és zárják őt börtönbe - mondta el dr. Havasi Zoltán megyei rendőrfőkapitány. A rendőröket meglepte a szokatlan helyzet, s azonnal in­tézkedtek, mivel az esemény terrorcselekmény gyanúját kel­tette: a törvény szerint, aki mást megfoszt személyi szabadságá­tól és ehhez kapcsolva követel valamit, az már terrorcselek­ménynek minősíthető. A rendőrök kinyitották a be­járati ajtót és megpróbálták be­hívni az ordítozó férfit, mond­ván, hogy teljesítik kérését, de a gyereket engedje el. Az akkor még ismeretlen férfiú azonban nem ment be. Berendelték tehát a pszicho­lógust, a túsztárgyalótisztet és mozgósították a Cserhát be­avatkozó alosztályt, mert úgy látszott, hogy nem lesz egy­szerű kezelni a problémát. (Kü­lön érdekesség, hogy miközben odakint ezek lejátszódtak, a fogdában a Helsinki Fogda- megfigyelő Bizottság tagjai folytattak ellenőrzést.) Időközben kiderült, hogy az ordítozó férfiú, H. János salgó­tarjáni lakos. Előkerítették tehát a hozzátartozókat is, hátha ők segíthetnek a gyermek kiszaba­dításában. Ez sikerült is, mert egy jó óra elteltével H. János végre átadta édesanyjának a kést. Ezután őrizetbe vették, s idegállapota miatt megfigye­lésre a balassagyarmati kórház pszichiátriai osztályára szállí­tották. Kiderült az is, hogy H. Já­nost a balassagyarmati bünte­tés-végrehajtási intézet körözi, mivel egy lopás miatt be kellett volna vonulnia a börtönbe. Egyébként a 28 éves H. János háromgyerekes családjával él Salgótarjánban, de felesége né­hány napja elhagyta őket és a megyéből is elköltözött. A gye­rekekkel magára maradt férfi nem tudta, hogy ezzel a teherrel - két gyermeke is orvosi keze­lésre szorul - mit kezdjen, s ez válthatta ki reakcióját. Áz volt a kérése, hogy a rendőrség hozza vissza a feleségét, aki még a két beteg gyermek orvosi papírjait is magával vitte. A gyerekeket gondozásra át­vette H. János testvére, őket így nem kellett állami gondozásba adni. A férfi ellen folyik az eljárás. Várják az Országos Ideg- és Elmemegfigyelő Intézet szak- véleményét, hogy szükséges-e az átvétele megfigyelés céljá­ból, vagy előzetes letartózta­tásba vehető-e. P. A.

Next

/
Oldalképek
Tartalom