369 találat (0,048 másodperc)

Találatok

1. 1914-10-18 / 265. szám
[...] A renidőrtseg másnap kinyomozta hogy Farkas Imre az áldozat öcsicise vo [...] megszólí­tottam egy jóképű magyar bakát Vitéz ur hogy esik a háború [...] dr Czukor Ignácné 7 Csányi Sándorné 5 Varga Borbála 12 Alsóvárosi [...]
2. 1915-02-25 / 49. szám
[...] ütköző gyilkosság mii­att halálra Ítélte Farkas Pált Az elitélt feleb­bezése folytán [...] emberölés bűntettében mondották ki bűnösnek Farkast és 12 évi fegyházra ítélték [...] szep­tember 6 án vívott harcban vitézül hősi és vértanúhalált szenvedett mert [...] kis üveg likőr Hanser Rezső Sándorné 1 díszes virágtartó A sorsjegyek [...]
3. 1916-01-09 / 6. szám
[...] pénte­ken pedig Kenyérmezőre utaztak ahová Farkas László udvari tanácsos kísérte őket [...] az ellenség­gel szem ben tanúsított vitéz magatartása el­ismeréséül a Lipót rend [...] 5 Raffner Dezsőné 4 Vaj­da Sándorné 10 dr Gerey Zsigmondné 10 [...]
4. 1918-12-01 / 290. szám
[...] A heti műsort csütörtökig bezárólag Farkas Imre szenzációs sikerű dalcsjáCéka a [...] A heti műsor nagy részét Farkas Imre dalos játéka foglalja le [...] kö­zül szombaton az öröiksaóp János vitéz va­sárnap pedig Hotel Impaxial van [...] működő tagjai a következők Patzauer Sándorné dr Apor Anna Qábor­né Elefánt [...]
5. 1921-06-05 / 128. szám
[...] felvilágosítást tud adni keresse fel Vitéz utca 5 11 Kamocsay Sándornét A valódi JANINA cigaretta sodrópapirt [...] ir ár az Aranybörtön­ben Halálozás Farkas Dániel vá­rosi adóvégrehajtó váratlan körül­mények [...]
6. 1925-03-27 / 70. szám
[...] borbély Margit utca 31 Josefert Sándorné borbély Báró Jósika utca 24 [...] tér 11 Markovits Zsigmond borbély Vitéz utca 1 Éberhardi Imre borbély [...] Zs Moulageok bemutatása 3 Dr Farkas Bela A distomum hepaticum fejlődése [...]
7. 1925-09-16 / 94. szám
[...] Fáry Ilona Ábrahám Júlia Erdélyi Sándorné Friedmann Teréz Fenyvessy Júlia Csonka [...] otuschnik Kamill özv Fiaschner Lajosné Farkas Erzsi délelőtt 11 órára Teleki [...] órára Dudás Mihály Rigó Balázs vitéz Rigó István Zsivin Béla 1925 [...] András Dékány József Kiss Pál Farkas Mihály Ambrus Já­nos délelőtt 11 [...]
8. 1925-09-23 / 100. szám
[...] 9 órára Révész Rózái Weinberger Sándorné Ábrahám Lajosné Rózsa Illés Berta [...] Rosenberg Petronella Burger Jakab özv Farkas Béláné Szányi József Müller József [...] Gólya Antal délelőtt 9 órára Farkas Mihályné Toásó Aurél Vigh Rudolfné [...] Szabó Imre Vítus Anna özv Vitéz Mihályné Eíek Ferenc délelőtt 11 [...]
9. 1925-11-14 / 143. szám
[...] Vendel Kálvária u l a Farkas István Tavasz u 17 Ginder [...] Balogh Jánosné földtulajdonos Hattvassor 43 vitéz Bullás Ferenc j rmat ucca [...] Csonka Vince Délibáb u 42 vitéz Dobó János Szabadsajtó u 64 özv Dobó Sándorné Röszkei u 26 Farkas József Pálfi u 94 vitéz Illés Ignác Paprika u 19 [...]
10. 1925-11-21 / 149. szám
[...] Alföldi u 27 hentese sertésvágó Farkas u 3 Fazekas j árus [...] 569 özv í Szentmihálytelek 660 vitéz Szekeres 36 ifj Paop József Röszke 613 Röszke 568 Kispéter Sándorné S 59 Vass Máté Szentmihálytelek [...]
11. 1925-11-21 / 149. szám
[...] 27 hentesek Papp József sertésvágó Farkas u 3 Fazekas János piaci [...] özv Szabó Tamásné Szentmihálytelek 660 vitéz Szekeres Mihály Röszke 36 lfj [...] Kálmán János Röszke 568 Kispéter Sándorné Szentmihálytelek 59 Vass Máté Szentmihálytelek [...] Vaspálya u 14 özv Bálint Sán­dorné Pálfy u 72 Szécsi István [...]
12. 1925-12-12 / 166. szám
[...] 1925 december 12 én 1 Farkas Gergely Főfasor 2 Mihályffy László [...] Lajos körút 45 6 Papp Sándorné Kálvin tér 2 7 Balla [...] u 30 27 Nagy Gy Sandorné Vitéz u 18 28 Kéri István [...] bál intimitásai A röntgenszem hölgy Farkas Imre lelkiklinibát nyit a Szinházi [...]
13. 1927-02-05 / 28. szám
[...] Béla fényképész Kárász u 7 Vitéz Hegedűs József kel­mefestő Itákóczi u [...] Csuka u 8 Özv Csikós Sándorné Sándor u 18 Bucsi István [...] Mátyás Ilaltyu u 46 a Farkas Mihály ilolnár u 8 önczi [...] Párisi körut 21 Özv Nagy Sándorné Tündér u 17 ökrös Jánosné [...]
14. 1927-02-08 / 30. szám
[...] Liliöm u 14 Czuez Ferenc Vitéz u 19 Dobó Sándor Berlini [...] tárgyalja Február 9 én Rózsa Sándorné Teréz u 28 Rosenberg Rózsa Hóbiártbasa u 35 Susula Sándorné Tűndér u 22 Özv Seller [...] Ábrahám Istvánné Fel­támadás u 19 Vitéz Farkas József Uj tér 9 Ludvig [...]
15. 1927-02-09 / 31. szám
[...] tárgyalja Február 9 én Rózsa Sándorné Teréz u 28 Rosenberg Rózsa Hóbiárlbasa u 35 Susula Sándorné Tündér u 22 Özv Seller [...] Balog Péterné rva u 21 Vitéz Horváth József Kossuth L su­gárut [...] Ábrahám Istvánné Fel­támadás u 19 Vitéz Farkas József Uj tér 9 Ludvig [...]
16. 1928-01-15 / 12. szám
[...] Becker 1 2 Léderer és Vitéz 0 E héten folytatódnak a [...] nagyobb lerázza mint Toldi a farkast Hatalmas ütéseket kennek le számlálatlanul [...] Csernák Tános­né Császár Mihályné Deli Sándorné Dobó Jó­zsefné Füredi Béláné Gabona Medárdné Gácser Lászlóné Gyömbér Sándorné Halász Mihályné Hazai Ferencné Igaz [...]
17. 1928-04-06 / 80. szám
[...] Istvánné Battonya Enyedi István Gyulavári Farkas Antal János Szarvas Filadelfi András [...] Berekböszörmény Karkalik János Tótkomlós Kech Sándorné Orosháza Kiss Ferenc Sientes Klein [...] Albert Szentes Máté György Békéscsaba vitéz Mátéffy Dezső Szentes Matkovits Jenő [...]
18. 1928-10-06 / 226. szám
[...] Feketesas u 22 I 0 Vitéz ueca 25 szímu emeletes lókarban [...] ezentúl felelősséget nem vállalok Vápái Sándorné 310 sz Keszler Józsa Kohn [...] évi szeptember hő 25 napiáji Farkas klr bir véaehattó
19. 1930-01-26 / 21. szám
[...] szé­pen illusztrált füzetben ezenkivüt Hestedüs Sán­dorné Falu Tamás Tlly János Sztrókav [...] intézet vezető főorvosa x OUománt vitéz Dóczynál vegyen Hid u 60 [...] a láncról elszabadult és özv Farkas Imréné lábát oly súlyosan harapta [...]
20. 1930-02-02 / 27. szám
[...] Rónay Tiborné dr Kiss Albertné vitéz Szendrev Lászlóné Bába Imréné vitéz Fülekv Dezsőné vitéz Kubinyi Gyu láné dr Nagy [...] Mária Wolf Zsuzsa Zemány Zsuzsó Farkas Zsu­zsána Plauner Pympi Líchtcnegger Ibolya [...] Jucika Dobó Icuka Kakuszi Mária Far­kas Mária Hilkó Mária Farkas Erzsike Tóth Pan­nika Kecskeméti Lica [...]
21. 1930-02-09 / 33. szám
[...] Gaá Melinda Gaál Ilus Papp Sándorné Bucsy Istvánné Barabás Gézáné dr [...] Lászlóné Pongrácz Albertné dr Tonelli Sándorné Elemy Klára Baár Mária Leítner [...] Erzsébet Barabás Kató Plauner Paula Farkas Zsazsa Ottovay Aliz Ottovay Gabi [...] Jánosné Ligeti Olga Kiss Menvhértné vitéz Horváth Gyulá­né Molnár Böske Molnár [...]
22. 1930-02-09 / 33. szám
[...] Imréné Jójárt Istvánné dr Bíró Sándorné Gárgyán Sándorné Frányó Ist­vánné Mészáros Jánosné Miklós [...] Karkos Róbertné Dobó Jánosné Csábi Sándorné Kakuk Sándorné Dömsődy Józsefné Nagy Sán­dorné Tomori Mihályné Raksányiné Ács Sánta Sándorné vitéz Süvegh Dezsőné Ribizsár Gyu­láné Csúcs [...] Sa­lamonná Morvái Vilmosné Kéringer Ferencné vi­téz Dicsővári Istvánné Szuntersik Sándorné Kiss [...]
23. 1930-02-11 / 34. szám
[...] Kiss Manyi Sándor Stefi Fekete Sán­dorné és Herczfeld René A táncot [...] Asszonyok Dr Szabó Béiáné Stein Sándorné Sz Patkós irma Böngyik Arpádné [...] Józsefné Csányi Imréné Lampel Béláné Farkas Istvánné Jójárt Istvánná Gál Józsefné [...] Illésné Kiss Lászlóné Gárgyán Istvánné vitéz Bálogh Sándorné Pilák Pálné Kopasz Jó­zsefné Déka [...]
24. 1930-02-23 / 45. szám
[...] Miksáné Klein Mórné özv Neu Sándor­né Fodor Ambrusné Miskolczy Arminné Rosen­berg Izldomé Wiener Izidorné Wiener Sándorné Szikszay Józsefné Fodor Miklósné Wollner [...] A jól sikerült bálon megjelenti vitéz Ilorválh Gyula vezértanácsnok vitéz Nagy Sándor testnevelési felügyelő Rőrmcndy [...] Mária Schutzler Ica Túri Man­dika Farkas Rózsika Weihold Mancika Vastagh Margit [...]
25. 1930-07-11 / 154. szám
[...] Emil kinevezésével kapcsolatosan automatikusan dr vitéz Görgey László nyugalmazott főjegyző lesz [...] Józsefné vezérhdziasz­szonyok Kormányos Jánosné Karácsonyi Sándor­né Margitta Jánosné Becker Jakabné Rull [...] nagyasszonya Osznovits Jánosné könyvtárosné Scherck Sándorné Zsivin Dániel­né fogadó háziasszonyok Sziii [...] Mihályné Erdélyi Andrásné Erdélyi Istvánné Farkas Fe­rencné Fekete Nándorné Farkas Istvánné Fa­ragó Andorné Gombos Istvánné [...]
26. 1930-12-18 / 285. szám
[...] Labdarugó Szöveiség déli kerülete 50 Farkas Géza 1 dr Debre Péter [...] Józsefné 50 Veleckné 10 Nacsa Sán­dorné 50 Winternitz N 6 Hauser [...] 0 Peternelly Béláné 50 Csipei Sándorné 50 Vastag János 10 Bárkányi [...] László 1 Rozner János 1 vitéz Peterdy Lajos 1 vitéz Peterdyné Darázs Gizella 1 Tinkó [...]
27. 1931-05-03 / 99. szám
[...] m kir Földmivelésűgyi Mi­nisztérium rádióelőadássorozata Vitéz Biró Gyula dr m kir [...] Magyar dalok Vendéghegyi Géza és Farkas Dezső szerzeményei Előadják Kősaegi Ttffc [...] magyar népművé­szeti Felolvassa gróf Bethlen Sándorné 8 40 Ma gyar kamarazene [...] Utána pontos Időjelzés Időjárásjelentés hirek Farkas Jeftő és cigányzenekarának hangversenye a [...]
28. 1931-09-24 / 216. szám
[...] LupeVelez és Gary Cooper főszereplésével Farkasok dala Előadások kezdete 5 8 [...] Teleki ucca 17 özv Kertész Sándorné háztulajdonos Teleki ucca 1 Müller [...] 9 órakor Schónberg Jakab háztulajdonos Vitéz ucca 15 R osen­berg Miksa [...] piaci árus Sándor ucca 10 Farkas Antalné piaci árus Somogyi telep [...]
29. 1931-12-02 / 274. szám
[...] 4 A kereszztény művészet 5 Farkas Nándor­Gyula diák Repülj fehér galamb [...] Az ünn pély előtt a vitézek tábori istentiszteleten vesznek részt A [...] 12 pár harisnyát özvegy Winkler Sándorné 3 darab gyermek télikabátot Káldor [...]
30. 1931-12-23 / 291. szám
[...] téli kabát 1 sál dr vitéz Máriaföldy Márton 5 pár harisnya [...] ucca 26 számú ház ban Farkas István 33 éves kőmivessegédet a [...] nyáron Balmazújvárosban tégladarabbal agyon­verte Kecskés Sándornét két gyermekével együtt A rablógyilkos [...] pénzt a kart elvinni Kecskés Sándornétól de a pénzt nem tudta [...]
31. 1932-01-08 / 5. szám
[...] 50 Futó István 50 őzv Vitéz Mihálvné 50 Rácz Erzsi 50 [...] 10 Autalfy Andor 1 Klonkai Sándorné 1 Albert Péter 50 Racsa [...] 50 ózv Fodor Istvánné 50 vitéz Nagy Endre 50 Sulyok Mlhályné [...] 20 Seres Gusz­távai 50 v Farkas Sándor 50 Barátit Antai 1 [...]
32. 1932-01-14 / 10. szám
[...] Bárdos M 40 ózv Bálint Sándorné 1 ózv Ludraan Andrásáé 1 [...] afíér amely nemrégiben játszódott le Farkas Elemér országgyűlési Képviselő Irén leánya [...] Oiáb József tisztiorvos Baksy Andor vitéz Nsmas Árpád és Veszelovszky Jó [...]
33. 1932-01-15 / 11. szám
[...] lentett bet Az inségakció özv Farkas Béláné havi 2 fiacssy Erisé­bet [...] István 50 Pála litván 20 Farkas Antal 10 ózv Bicaók Antalné [...] Mihály 5 özv M Rudy Sándorné 20 vitéz Hír Mihály 1 Ballya Ernő [...] özv Irányi Imréné 20 Nyilassy Sándorné 50 özv Turi Antalné 20 [...]
34. 1932-02-07 / 30. szám
[...] Józsefné ózv Kádár Béláné Kovács Sándorné Halász M­bályné ózv Németh Andorné [...] Ddkány Mihályné őzv Feayvessi Béláné vitéz Viph Józsefné dr Balogh Marcellné [...] istvánné Bárdos Béláné Klamár József­né Farkas Ferencné Kálal Anó ásné Süveg [...] Jolán Bock Margit Broda Manci Farkas Zsuzsi Barabás Kató Balogh Baba [...]
35. 1932-03-30 / 71. szám
[...] Erzsébet Glúck Ila dr GottsehaU Sándorné Grosszmann Magda Grüner Gyórgy Győri [...] Emmi Fürst Vilma Fekete Sándor Farkas Pál Gál Erzsébet Grünberger Ottó [...] nyertek Bodvai Károlyné Csikós Gyula Farkas Károly Garai Miksáné Jójárt János [...] 60 pontot ngertek Berta Antal vitéz Keresztary Jentl 59 pontot nyertek [...]
36. 1932-04-12 / 83. szám
[...] flatai asszony Makóról jelentik Joó Sán­dorné egy jómódú makói gazda huszonnyolc [...] ügyvezető elnök Molnár Árpád alelnökök Farkas Jenő Orosz Sándor főtitkár Tóth [...] A SÍ éves nrileány a Vitéz ucca 15 szítana házban lakott [...]
37. 1932-07-24 / 168. szám
[...] házukat 9000 pengőért őzv Herczeg Sán­dorné eladta Balogh István és nejének [...] 1300 pengőért Grossz János eladta vitéz Bertényi Fe­rencnek Zerge ucca 17 [...] pengőért őzv Nacsa Mártonné eladta Farkas András és nejének Farkas dülőbeli 669 négyszög­öles szántóját 200 [...]
38. 1932-10-02 / 225. szám
[...] Bocskay ueca 9 özv Ba­lázsi Sándorné ht Párisi körut 38 a [...] rende­zett Kecskeméten A versenyen megjelent vitéz dr Shvoy Kálmán altábornagy Malinszky [...] Baitner István huszárfhdgy Szeged 3 Farkas Endre tüzér­hadnagy 4 Mares István [...] Mares István tüzérszáza­dos A nyerteseknek vitéz Shvoy Kálmán dr ve­gvesdandárparancsnok osztotta [...]
39. 1933-02-07 / 30. szám
[...] Kálmán altábornagy kitüntetése A kormányzó vitéz dr Shvoy Kálmán altá­bornagynak a [...] Miklósné Ruzicska János­né Faludy Jenőné Farkas Józsefné Bácz Kál­mánná Czékus Erzsike [...] Bé­láné idősb Danner Jánosné Danner Sándorné özv Vass Andrásné özv Balogh [...] Freuylinger Jánosné Kókay Istvánné Scherk Sándorné özv Fenyvessy Béláné Deák Sándorné Kiss Károlyné Takács jánosné Freuburger [...]
40. 1933-02-19 / 41. szám
[...] között Bárányt Tibor főispán dr vitéz Shroy Kálmán altábor­nagy dr Lang [...] Ferencné dr Kiss Menyhértné Tonelli Sándorné Jeszenszky László­né Paupert Józsefné dr [...] Rei­tztr Miklósné Reitzer Vilmosné Déri Sándorné Grósz Marcelné Lampel Oszkárné Szász [...] kővetkező névsort adta ki Asszonyok Farkas Nándorné Ábrahám Szilveszterné Ablaka Györgyné Farkas János­né Gera Jánosné v ördögh [...]
41. 1933-09-05 / 201. szám
[...] zenekara Az ünnepélyen jelen volt vitéz dr Shvoy Kálmán altábornagy vegyesdandárparancsnok [...] Ko­vács Istvánné piaci árus Kéri Sándorné piaci árus Szécsi György kereskedő [...] Vinczéné tűzifákén Dobó Sándor tflziifaker Farkas Ferenc tűzifáker Kaszás István dohány­árus [...]
42. 1933-09-08 / 204. szám
[...] programjával Az inségmunkatervezet felküldésével egy­idejűleg vitéz dr Szabó Géza népjóléti tanács­nok [...] én a következő tételeket tár­gyalja Farkas Sándor sertésalkusz Katona ucca 21 [...] Dugonics tér 11 özv Baranvi Sándorné pók Petőfi Sándor sugárut 69 [...]
43. 1934-03-20 / 63. szám
[...] képvisel­tette magát tisztiküldöttséggel a vegyesdaniir vitéz dr Shvoy Kálmán altábornagy vegye [...] József polgármes te r helyette vitéz dr Szabó Géza tanácsnok és [...] n Benőt alelnököknek Csehó Károlyt Farkas Lajost és Barna Józsefet pénztá­rosnak vitéz Viola Istvánt jegyzőnek L é [...] hely­zetről A látogatott gvülést Ernst Sándorné nvitotta meg majd Budai Teréz [...]
44. 1934-05-06 / 102. szám
[...] özv Veszelka Pálné 80 éves vitéz Lévav József 10 Ferkovirs Rozál 31 Far­kas Iáno 76 Nágel Mamó 60 [...] négyszögöles telekkel 6500 pengőért Kószó Sándorné eladla Csiszár János és nejé­nek [...]
45. 1934-06-03 / 124. szám
[...] Elemérné a Fo­gadalmi templom előli vitéz dr Shvov Kálhiánné az alsóvárosi [...] a Hungá­ria szálló előtt Török Sándorné a felsővárosi templom előtt a [...] Az ezrednapra jelentkezni lehel dr vitéz GSrgván Imre tartalékos honvéd­Miszárhadnagynál Prtlgár [...] Kápolna uc­ca félházát 150 pengőért Farkas Mihály a Magyar Olasz Bank [...]
46. 1934-07-29 / 170. szám
[...] dönteni nyugdíjazá­sának a kérdésében Áthelyezések Vitéz verebélyi M a r s [...] újhe­gyi földjükre 60 pengő értékben Farkas Pál és ne­je megvették Csánvi [...] Vass Ist­ván és neje Német Sándorné Jókai ucca 13 számú házát [...]
47. 1934-08-23 / 189. szám
[...] fölvételét az inségmunkák programjába a Vi­téz uccában lévő nyári ut megszüntetéséi [...] 51 szám alatt özvegy Tóth Sándorné la kik hét gyermekével együtt­ [...] nem A 29 számú háznak Farkas János hentes 9 gazdája Most [...]
48. 1934-12-11 / 279. szám
[...] Viola ruhanemű Bog­nár Anna ruhanemű Farkas Ilona élelmiszer Modera Mária élelmiszer [...] sapka trikó Bognár Erzsi ru­hanemű vitéz Vörös Bárányi Mihály 15 drb [...] személy ellátását vállalják így Szatmáry Sándorné városi kezelőnő 4 5 éves [...]
49. 1934-12-11 / 279. szám
[...] Endre Fluorescencial vizsgálatok ga­lenikus készítményekkel vitéz dr Len gyei En­dre Kőzettípusok [...] játszott V Neu­mann VI VII Farkas és Mák VIII Bosenberg IX [...] udvaráról egy pulykát ellonott Király Sándorné Wekerle ucoa 55 szám alatti [...]
50. 1934-12-18 / 285. szám
[...] Shvoy Kálmán ny altábornagv dr Farkas Béla Oongrád vármegve főispánja dr [...] Imréné élelmiszer MIEFIIOE élelmiszer Kun Sándorné ruhanemű Böröcz Pálné ruhanemű Dobó [...] élel­miszer ruhanemű Kurunezi tészta Biczók Sán­dorné kenyér Katona Vince kifli ördögh [...] tábla csokoládé Szili Mária kenvér Far­kas Jenffné sütemény élelmiszer ruha Rtih [...]
51. 1935-02-10 / 34. szám
[...] Kup Béláné simonfai Tóth Józsefné vi­téz Süvegh Dezsőné Mayer Jánosné Bitó [...] Ná idorné Tóth Mihályné BaVgh Sándorné Csikós Sándomé özv Csontos Dánie [...] Baba Zombori Cica Dé­kány Röwsika Farkas Erzsike Vida Cinci Frits Dóra [...]
52. 1935-02-17 / 40. szám
[...] Irén Schuller Erzsi Tóth Klári Farkas Panni Szendrei Erzsi Szigeti Mar­git [...] Ilonka ördögh Erzsike Kem Aotalné vitéz Aláes Sándorné Kirs Ilona Csornai Ilona Lóky [...] Horváth Jőzsefné Teli Imrémé Nagy Sándorné Magyar K Imréné Jelmeze tán [...]
53. 1935-03-05 / 53. szám
[...] szórakoztatásáról A vendégek kőzött dr vitéz Shvoy Kálmán altábornagy vitte a [...] Rózsalovag Pletzner Ada dr Mezei Sándorné Sanhizza Reitzer Vilmosné szerelő Szász [...] Mezey Ferenc Eulenberg Salamon Meiseí Farkas Löw Schob és Kohn Sámuel [...]
54. 1935-08-25 / 190. szám
[...] kéthatod részét 500 pen­gőért Mágori Sándorné Szabó Antalné Luther­ucca 42 számú [...] házát 3 ezer pen­gőért özv Farkas Józsefné Kiss Imréné egy hold [...] 4500 pen­gőért Katkó József özv Farkas Józsefné egy hold 34 négyszögöl [...] házát 1200 pen­gőért és végül vitéz Erki Kiss Mihály Forrai Jó­zsef [...]
55. 1935-10-01 / 221. szám
[...] Erdélyi Ignácné életjára­dékos őziv Kószó Sándorné érvjáradékos Bajor Andrásaié tartásdij élvező [...] Ferenc háztulajdo­nos Wagner Ernő háztulajdonos vitéz dr Shvoy Kálmán háztulajdonos A [...] Antal laka­tos Szamosvölgyi József lakatos Farkas Antal villanyszerelő Fodor Nándor és [...] korcsmáros ökrös Szil veszter korcsmáros Farkas József korcsmáros Szabó József korcsmáros [...]
56. 1935-10-12 / 231. szám
[...] 02 8 nap százalékos engedmény Farkas Imre 6087 51 Hajós Sándor [...] Csaná­di u 1 műhelyépület vállalkozó vitéz Gaál József Országos Erdei Alap [...] Erdélyi András és Fia Szatmári Sándorné Nemestakács u 12 laképület vállalkozó [...] vállalko­zó Kerepesi József özv Magyari Sándorné Páva u 3 lakóépület vállalkozó [...]
57. 1935-12-15 / 282. szám
[...] kormányzó arany ajándékgyürü­jét adta át vitéz Csiky Jánosnak a következő jel­mondat [...] kerttel 30 000 ptngőért Bárkányi Sándorné eladta Sutka Mihály és ne­jének [...] Szabados Ferenc és neje eladták Farkas Lajos és nejéinek a Bn [...]
58. 1935-12-22 / 287. szám
[...] 04 özv Nagy Béláné 44 Farkas Mária 26 Novinszkv László 11 [...] Fenyvesi Mihályné 54 özv Vetró Sándorné 52 éves korában Zálogf egyét [...] nemes hivatását A szegc di vitézek karáosonyfaünnepélyüket 23 án hétfőn dél­után [...]
59. 1936-02-02 / 29. szám
[...] délelőtt a Szegedi Gazdasági Egyesületben vitéz cfr Shvoy Kálmán és dr [...] kocsibeállók meg­szüntetését célzó rendelkezés felfüggesztéséért Vi­téz dr Shvoy Kálmán válaszában hangsúlyozta [...] Rosenberg Béla 2 2 Csákv Farkas Tóbiás és Vastag 1 5 [...] pengőért Felberbauer Ignác ifj Kövér Sándorné 678 négy­szögöl Aáll ugarját 410 [...]
60. 1936-02-23 / 47. szám
[...] Hungária nagytermében Megjelent többek között vitéz dr Shvoy Kálmán és dr [...] Kucsera László­né Srhlll Fülöpné Fontos Sándorné Hajabáes Frnőné Nuszbaum Bélánk Magyar [...] Jen öné Reichvelsz Jánosné Pál­fy Sándorné Mészáros Károlyné Röröez József­né örv [...] 1936 A makói gyászhuszár irta FARKAS ANTAL Makón laktomban nagyon sürün [...]
61. 1936-02-25 / 48. szám
[...] tagokat Répds Rezső titkári és Farkas János pénztári jelentése után megejtették [...] orvoshivóf 174 Ma délután János vitéz a jó gyermekek­nek 3 MAKÓI [...] uccai há­zából négy tyúkot Grécz Sándorné Oroszlán uc­cai házából három tyúkot [...] számára Anyakönyv birek Házasságra jelentkeztek Farkas Henrik Schwartz Margittal Házasságot kötött [...]
62. 1936-03-20 / 69. szám
[...] János Tóth Gyula özv Gulyás Sándorné ifj őrdögh József Bórőcz Sándor [...] Antalné Tom­bácz József Ágoston János Farkas József Ro­zi ár József Németh Márton özv Kecskeméti Sán­dorné Szép Lajosné Horváth Sándorné dr Rácz Aladár Hungária szál [...] Március 26 án Korlátlan italmérők Vitéz Torjai Ferenc Csonka Mária Szántai [...]
63. 1936-04-05 / 88. szám
[...] Széchenyi tér 17 Kinevezések Dr vitéz Imeos György főis­pán Kövér Tibor [...] Katona János 77 özv Kiss Sándorné 82 Bauda József 79 özv [...] 40 özv Németh Györgyné 41 Farkas Ignác 68 özv Mucsl Ferenc­né [...] Bácskai Pál 9 hónapos Kocsis Sándorné 28 éves korában helyben és [...]
64. 1936-04-26 / 104. szám
[...] 21 K 1400 pengőért t Farkas Illés és neje eladlak Csűri [...] pengőért Dobó Antal eladta Máirai Sándornénak az Alsó­városi nyomás dűlőben lévő [...] 5000 pengőért Hamar Erzsébet eladta vitéz Nagy Ferencnek a Pécskai u [...]
65. 1936-05-06 / 112. szám
[...] Dorozsma Az Itteni akciót dr vitéz Imecs György Szeged főispánja szeretettel [...] B e d ő Jánosné Farkas Vincéné Brunner J Jenőné F i a 1 a Károlyné vitéz Balázs Istvánné dr Ma tuso­vi [...] Eszes Imréné Kiss Ferencné Rácz Sándorné Bittermann Károlyné Németh Ferencné Tóth [...]
66. 1936-05-10 / 116. szám
[...] Katalin Koncs László István és Farkas Viktéria Csonka József és Hódi [...] 56 Guba József 22 Bárdos Sándorné 78 Szánkó János 37 Dómónkos [...] Ernő és neje riadták Kársai Sándorné­nak a Rókusi f f 218 [...] pengőért Rácz Mihály eladta Zsemberi Sándornénak a Tarján dűlőben lévő 307 [...]
67. 1936-07-26 / 177. szám
[...] nőm ampánk és nagyanvánJk Eucfai Sándorné temetésen részvétükkel és tuáb arJomá­nyukkal [...] 15 én a Já­i nos vitéz előadására kulturvonatot indítanak mennyiben 300 [...] Kurusa József és ne­je megvették Farkas Mihály és társai 306 négy­szögöl [...] végül Kenéz József megvette Kardos Sán­dorné 718 négyszögöl kákási járandőját 800 [...]
68. 1936-08-18 / 195. szám
[...] Szombaton országos állatvásár volt Makón vitéz Kertész János nlgyői kisgazda lovat [...] éves Gróf Pálffy ncca 64 vitéz Kertész János 11 éves al­evői [...] tárandó 101 sz özv Nagy Sándorné Fekete Ro­zália fi éves TVrczel [...] Délmagyarország regénye HULLÓ CSILLAGOK Irta FARKAS ANTAL x fiiesta Szanatórium Budapest [...]
69. 1936-08-30 / 205. szám
[...] Sándor Bózsa Erzsébettel Bullás István Farkas Máriával Szép Antal Matovits Ju­liannával [...] Frotoics Etelká­val Elhaltak ózv Balog Sándorné 75 özv Sziko­ra Gvörgvné 78 Farkas János 20 Csiliga Károly 55 [...] MANSz a frortharcosok és a vitézek küldenek díszru­hás küldöttségei Résztvesz az [...]
70. 1936-08-30 / 205. szám
[...] a belvárosi római kath plé­bániatemplomban Farkas Erzsébet Ágnessel Anyakönyvi hírek Házasságra [...] Erzsébettel Házasságot kötöttek Nagy József Farkas Erzsébet Ágnessel Német Ferenc Mihály [...] részét 200 pengőért Gal­góczi István vitéz Szabó Mihály és neje Váradi­ucca [...] 10 450 pengőért özv Kocsis Sándorné Var­ga Antal Wlaslty ucca 28 [...]
71. 1936-09-03 / 208. szám
[...] Mtóo Csonka Vlneze pék Baranvi Sándorné pék Farkas f jo pék Tombác Antal [...] János mé­hMí Bodó Jánóí kóvács vitéz Széli András te metkerési vállalkozó [...] z tászlóné női fodrász Kiss Sán­dorné női fodrász Tóth Mihály asztalos [...]
72. 1936-09-15 / 217. szám
[...] hogy a kasszafurásban társa volt Farkas Lajos 20 éves nagyváradi születésű [...] Kálvária ucca 8 özv Föld­váry Sándorné Zöldfa ucca 5 Barna Endre [...] Ko­rom Lászlóné Kárász ucca 9 vitéz Nagy Ferenc Feketesas ucca 6 [...] Ferenc Mérey uoca 6 b Farkas József Vítéz ucca 3 Pécsi György Kossuth [...]
73. 1936-09-24 / 225. szám
[...] Korona uoca 26 özv Csányi Sándorné Ko­rona uoca 26 Csányi Sándor [...] János Jakab Lajós uoca 3 Farkas Imre Va­léria tér 13 Faragó [...] kiállítását élénk érdeklődés kiséri Kinevezés Vitéz dr I m e c [...] Máv igazgatósága elsőbbsé­gi igénnyel bíró vitézek frontharcosok és hadirok­kantak részére 81 [...]
74. 1936-09-27 / 228. szám
[...] Guganovics Lajosné és társai eladták Farkas József és nejének a Brthlcn [...] a kővetkező fellebbezéseket tárgyalja Dr vitéz Gombos József Szent György ucca [...] Kelenien ucea 5 özv Pár­tos Sándorné Deák Ferenc ucca 2 Szabó [...] Zerge­ucca 5 özv dr Kain Sándorné Pallavicini ucca 5 F isler [...]
75. 1936-10-27 / 254. szám
[...] jelentik A főpol­gármester ma aláirta vitéz Kiss Lajos mi­niszteri osztálytanácsos Budapest [...] Testvéreknél Széchenyi tér özv Gróf Sándorné fájó sziwei tu­datja hogy testvére [...] Vazul A társasá­nak régi ellenlábasa Farkas István mugyares nádi földműves is [...] szokott a haragosok összeszólalko tak Farkas István Gurzó társaságából kihívta a [...]
76. 1936-11-15 / 270. szám
[...] lesi földjét 620 pengőért Apiok Sándorné Varjú Sándor 311 négyszögöl bellelkét [...] Anyakönyvi hirek Házasságra Jelentkeztek M Farkas János Molnár Erzsébettel Házasságot kötöttek [...] Albert Sz Nagv Ida Juliannával vitéz Kován Gvula Bíró Etelkával Török [...] 28 Yéeislínger Já­nos 67 Kertész Farkas 26 Konijász Györav Katona János [...]
77. 1937-01-17 / 13. szám
[...] Gránitz Józsefné eladta özv Takács Sán­dornénak a Hoffmann telep 66 sz [...] eladta Ábrahám Türes József­nak a Farkas dülőben levő 1014 n öl [...] előkelő közönsége találkozik A János Vitéz Sörözőben a rádióból közismert Farkas Béla és tempós cigányai ját­szanak [...]
78. 1937-01-20 / 15. szám
[...] részt a te­metésén A gyászszertartást vitéz Bánáti Pé­ter ref lelkész végezte [...] Dávid Gábor és neje Takaji SAndorné 449 négyszögöl leleiutmenti járandó földjét [...] reg­gel holtan találták Szeged Atokházán Far­kas Szilveszteri esztendős gyermeket Far­kas Szilveszter halálával kapcsolatban az a [...] a gyermeket szülei helyesebben apja Farkas József halálra kí­nozta mert nem [...]
79. 1937-01-31 / 25. szám
[...] előkelő közönsége találkozik A János Vitéz Sörözőben a rádióból közismert Farkas Béla és tempós cigányai ját­szanak [...] Csákv Andorné Csányi Antalné Dobó Sándorné Erdélyi Józsefné Gera Jánosné Hegedűs [...] Török Ferencné TakSes Fe­rencné Vőneki Sándorné Vida Jánosné Leások Bálint Bözsike [...] Erzsike Fejes Ilike Faragó Irénke Farkas Bözsike Gál Jucika Gárdián Ilonka [...]
80. 1937-02-09 / 31. szám
[...] Jenőné dr Holló Samuné Szántó Sándorné dr Lővy Émil­né özv Cserő [...] Egán Ernőné Nemes Miksáné Lénárd Sándor­né dr Grüner Istvánná dr Eisner [...] bálon megje­lentek Glattfelder Gyula püspök vitéz dr Imecs György főispán dr [...] vették ki a közgyűlés kezéből Farkas Imre majd dr Csorba János [...]
81. 1937-02-21 / 42. szám
[...] előkelő közönsége találkozik A János Vitéz Sörözőben a rádióból közismert Farkas Béla és tempós cigányai ját­szanak [...] Váradi Sándor meg­vette özv Erdei Sándorné és társai Kossuth uccá 7 [...]
82. 1937-03-09 / 55. szám
[...] Antal nyitotta meg üdvözölte dr vitéz Shvoy Kálmán országgyűlési kép­viselőt aliit [...] kerék­páros bandérium és fogatok számára Farkas Im­re indítványozta hogy a vámdíjelengedést [...] P ért Igaz Erzsébet Bagaméri Sándorné 120 négyszögöl bánomi földjét 180 [...] földiét 1400 P ért Baranvl Sándorné Erdei János 405 négvszÖETÖl priieskősi [...]
83. 1937-04-11 / 81. szám
[...] ósientlörinci földjét 483 pengőért Baga­méri Sándorné Király István és társai kenyérvárói [...] 350 pengőért cs végül özv Farkas Lajosné á véré­éi megvette Szirbik [...] előkelő közönsége találkozik A lános Vitéz Sörözöben a rádióból közismert Farkas Béla és tempós cigányai ját [...]
84. 1937-07-18 / 162. szám
[...] i vezetőségével és ugy dr vitéz Szabó Géza tanácsnok mint dr [...] leány Házasságot kötöttek Peszeki József Farkas Erzsébettel Gubola Ká­roly Szabó Máriával [...] Zoller An nával Kiss Balázs Farkas Annával Váczi fcásrió Batki Erzsébettel [...] 44 Csánvi Tstván 76 Franki Sándorné 55 özv Sebőn Józsefné 79 [...]
85. 1937-07-25 / 168. szám
[...] Ignác özv Horváth Györgyné Deák Sán­dorné Török Ferenc Kövecs Lászlóné Kertész [...] Sztojkaneszku Demeter Pálinkás Jánosné dr Farkas Károly Benkö Béla Szűcs PáJ [...] Gyula Hutterer An­dor Lővvinger Mihály vitéz Keresztes Jenő Má­ray Károly Tóth [...]
86. 1937-09-30 / 223. szám
[...] István kályhás Zsombóky Mihály kályhás vitéz Süvegh Dezső kárpitos Szaksz Sándor [...] tételeket tárgvalja Tápai Dezső kőmives vitéz Borbola Tstván kő­mives Bállá János [...] József ortésvánó Csanádi József serlesvágó Farkas Antal serlésvágó Q ív sai [...] Szerdán délulán bárom órakor Kovács Sándorné 65 esztendős tanyai asz­szonvt a [...]
87. 1937-10-10 / 231. szám
[...] félházát 100 pengőért özv Joó Sándorné Szi­lágyi Sámuel 1100 négyszögöl rákosi [...] Szilágyi János és neje Bagaméri Sándorné 104 négyszögöl ókortyogói földjét 365 [...] négyszögöl csókást földjét 1925 pengőért Farkas Péier Rá­kos Antal és társai [...] keretében dr Lugosi Döme átadja vitéz dr Imecs György fő­ispánnak Aták [...]
88. 1937-10-16 / 236. szám
[...] én a kővetkező tételéket tárgyalja Vitéz Szőke Istváriné paprikakikész Papp Tllés [...] J né Zombori An­na mészáros vitéz Nagymihály Mihály hentes Vigh István [...] szerzett tudomást egyik betegének Tóth Sándorné postás elvált feleségének a postakincstárral [...] 20 35 Hirek ló­versenyeredménvek 21 Farkas Jóska és cigány­zenekara muzsikál Külföld [...]
89. 1937-12-19 / 289. szám
[...] a következő ingatlanok cseréltek gazdát vitéz Vass István és neje eladták [...] József és társai eladták Dékány Sándor­né és társainak a Gajgonya 111 [...] kataszteri tiszta jövedelem­mel 800 pengőért vitéz Tóth József és neje eladták [...] Fürtön Ferenc és neje eladták Farkas Ferenc és társainak a Mórahalom [...]
90. 1937-12-25 / 294. szám
[...] játékok adminisztrációs irodája megkezdte mükCdését Vitéz dr Szabó Géza ta­nácsnok a [...] 18 Bálint Ve­ronika 29 Botlik Sándorné 27 Fodor Ferenc 51 Berta [...] 87 Borka János 39 özv Farkas Mihályné 85 Wie­dermann Sándor 60 [...]
91. 1938-01-06 / 4. szám
[...] Wanie Rczsőné Forgách OCÓné Kneffel Sán­dorné bnrátosi Finta Imréné dr Mátyás [...] Vas Gcrgelvné Márton Józsefné Elemy Sándor­né Brenner Miksáné Buócz Baba Borbola [...] Józsefné Kovács Fercnc né Kneffel Sándorné Sehol z Mária Finta lm [...] Takács Adn Tésy Já­ osné Farkas Béláné Szobonya Miklósné Jan­rsó Mihályné [...]
92. 1938-01-09 / 6. szám
[...] I ompás uj kávéháza János vitéz sörözóje gyönyörű télikertje a főváros [...] előnyös penzió árak Cigány szegcdi Farkas Jóska Jazz­tánc Virány swing orchestra [...] dr Bácskai Sándor dr Bácskai Sándorné Fellegi Andor dr Székely Fcrencné [...] OPERAEST Anday Piroska Szabó Ilonka Farkas Sándor dr Szedő Miklós felléptével [...]
93. 1938-02-13 / 34. szám
[...] Gyuláné vitéz Knrá­Honv László Kneffel Sándorné vitéz Lengyel Endre Somlalvv Gyulánc Nagy [...] Ilonka ifj Dinner János Danner Sándorné vitéz dr Gárgyán Imre dr Bokor [...] vitéz Baá s Piri István vitéz Szeke­res János vitéz Balázs Piri Márton és vitéz [...] a táncot dr Seress Samuné vitéz Pottyondy Károly vitéz Ba­lázs Piri [...]
94. 1938-02-27 / 46. szám
[...] kivül megjelent a temetésen dr vitéz Imecs Gvörgv főispán dr vitéz Shrov Kálmán c dr Hunyadi [...] sporíhocsit vepjjrn a kí­ zitínél vitéz nCI Oy éí vasbutoT­n eniében [...] M ü giltil Naszádi György Farkas Etelkával Elhaltak Méri Sándor 70 [...] r Mátvás 75 özv Tassi Sándorné 70 Nagy lAntal 63 évesró [...]
95. 1938-03-20 / 63. szám
[...] konyhás lakást áp­rilis elsejére Ileimann Sándorné Báró Jósika u 30 sz [...] uccai emeletes modern lakás bérbe­adó Vitéz u 15 Nagy üzlethelyiség és [...] u 1 Tanuló leányok felvé­telnek Farkas Erzsi női divattermében Valéria tér [...]
96. 1938-03-27 / 68. szám
[...] ózsi Jáno és nejének a Farkas dűlőben lévő 728 h ől [...] knt tiszta jövedelemmel 2000 pen­gőért Farkas Mihálv és neje eladták Újvári [...] 58 Pompás uj kávéháza János vitéz sörözője gyönyörű télikertje a főváros [...] te­mető halottasházából Gyászolják menye Reich Sándorné sz Engol Irén unokái dédunokája [...]
97. 1938-05-01 / 96. szám
[...] Idézetben közli az emlékezés dr vitéz Shvor Kálmán ny altábornagy országgyűlési [...] Az ország katonai ellenállásúnak megszervezéséről vitéz levcldi Kozma Miklós aktuális fejtegetései [...] pedig dr Szűcs László aki Farkas Benő budapesti és Per­neczki István [...] 3 Strasscr Ká­roly 27 Woltscher Sándorné 32 Farkas Imre 32 özv Turn Józsefné [...]
98. 1938-05-10 / 103. szám
[...] megbeszélésre Szeged képvi­seletéi cn dr vitéz lm ccs főispán és dr [...] Katona István és Sebők Julianna Farkas Já­nos és Bárdos Rozália Szőke [...] Karakasevich Károly 50 özré Czeglédi Sándorné 71 Szép Anna 22 Lip­pai [...] özv Dudás Józsefné 87 Bimbó Sán­dorné 70 Vetró Mihály 60 Kószó [...]
99. 1938-05-20 / 112. szám
[...] jelentkeztek Vas Sándor Hajdú Erzsébettel Farkas János ök­rös Erzsébettel Elhaltak özv [...] Ardics ucca 38 özv Streba Sándorné Molnár Ilona Ida 56 éves [...] Budapesten Hont Ferenc rendezésében Csokonai Vitéz Mi­hály Méla Tempefői cimü vígjátékát [...] ínég pedig azért nem mert vi­téz Bánk y Róbert kamaratársulata amely [...]
100. 1938-05-29 / 119. szám
[...] fiu í leány Elhaltak özv Farkas Jánosné 05 Tőrök Istvánné 23 özv Donka Sán­dorné 59 özv Törő Ferenené 80 [...] né 77 Zscmberi Mária 44 Farkas Istvánné 52 özv Veit Alajosnc [...] Már 17 pengőül kaphat egy vitéz f őlloM gyerttöbkocsi üzemben líálvária [...]