Délmagyarország, 1936. május (12. évfolyam, 108-132. szám)

1936-05-10 / 116. szám

1936 május 10, DCLMAGYARORSZXG 15 — ANYAKÖNYVI HÍREK Az elmúlt héten született 13 fiu és 13 leány. Házasságét kötöttek: Krajcsovics Imre és Blsztersrki Etelka, Kasza Já­nos és Kovios Julianna, Ariádsz&y Károly és Egerer Terézia, Vörös István és Kiss Franciska, Zönony Károly és Kiss Erzsébet, Voigt Vilmos dr. és Bárkányi Erzsébet, Molnár Balázs és Csaman­gó Etelka, Budai Ferenc és Géra Etelka, Temes­vári Antal és Kovács Erzsébet, Katona Györgyös Kuracz Katalin, Koncs László István és" Farkas Viktéria, Csonka József és Hódi Ilona, Pataki Sándor és Fehér Erzsébet, Petz Béla és Opris Irén, Pásztor Eítdre és Zsiga Rozália, Fárágó Sándor és Mézner Mária. Trója András és Frin­dik Erzsébet, Györgyi József és Beosei Julianna, Kálvai Gyula és Scfaáti Mária, Moháósi Tivadar és Kréter Irén, Farkas Pál és Molnár Mária, Ha*ka Károly és Németh Anna, Szántó Gábor és Oskó Gizella. Elhaltak: Wolf Miksa 56, Guba József 22, Bárdos Sándorné 78, Szánkó János 37, Dómónkos Ferenc 73, özv Korhoffer Jánosné 87, Dobó Mar­git 42. Börcsök Pál 73, Halász Veronika 19. Men­cser István 49, Horváth Rozália 8 hónapos, Ha­vaocsók Imre 10 hónapós, Csiszár István 59, KrasSay Pál 84, Szegvári Ilorta 20, Czirtner Jenő 63, ördög János 73, özv. Jósó Györgrné 78, Ökrös Imre 64, özv. Kónya Andráiné 85. Braun József 35, özv. Firbás Nándomé 55, Wottreng Pétérné 55, Kiss Pálné 46, Sánta Ferenc 12 éivés korában Cian-irod szavatossággal oiánoz, ií Szeged. Tisza Cofos-ltSrut 59. Telefon .- 31-77. Töxsde Budapsati értéktőzsde zárlat A tegnapi kedvet len hangulat a ma kezdődő uj üzleti hét első nap­jára ls átterjedt és igy igen jelentéktelen üzlet és netlen áralakulás jellemezte a mai tőzsdét. ivei a tőzsdeidő későbbi folyamán sem érkezett ösztönző irányzat a piacra, a tegnap kezdődött ár­lemorzsolódások tovább folytatódtak. Zárlat előtt egyes részvényekben az alacsony árakon vev^k jelentkeztek, általában mindvégig az eladók vol­tak többségben és a tőzsde gyengébb irányzatul zárt. Magyar Nemzeti Bank 171.75, Kőszén 386.5, Ganz 20.8, Izzó —, Szegedi kenderfonógyár 46 Zürichi devizazárlat. PárLs 20.375, London 13435, Newyork 309 háromnyolcad, Brüsszel 52.70, Milánó 3430, Madrid 42 227 Amszterdam 208.90, Berlin 125.00, Schilling 56.20, Prága 12 83. Varsó —, Belgrád 7.00, Athén 2.90, Bukarest 250. A Magyar Nemzeti Bank hivatalos árfolyamai: Angol font 16.80-17.10, dán kor. 74.75-75.55, belga 56.90-57.50, cseh kor 14 15—15 35, dinár 7.80­7.95, dollár 336.10-340.10, svéd kor. 86.40—87.40, kanadai dollár 330.00—3340.00, francia frank 22.30— 22.50, hollandi forint 228.90—230.90. lengyel zloty 6.1.65—64.25, leva 4.00-415, leu 2.80-300. lira 29 90-30.25 (500 és 1000 lírás bankjegyek kivéte­lével), német márka . , norvég korona 83 75-84 65. osztrák schilling 8000-80.70. svájci frank 11070-111.65 Budapesti terménytőzsde hivatalos árfolyamai: Buza tiszai 77 kg-os 15.75—16.05, 78 kg-os 15.90— 16.20, 79 kg-os 16.05-16.35, 80 kg-os 16.25-16.55, felsőtiszai 77 kg-os 15.45-16.65, 78 kg-os 15.60— .15.80, 79 kg-os 15.75-15.95, 80 kg-os 15.90-16.10, dunatiszai, fejérmegyei, dunántuli 77 kg-os 15.35— 15.50. 78 kg-os 15.50-15.65, 79 kg-os 15.70-15.80, 80 kg-os 15.85—15.95. Pestvidéki rozs 13.40—13.50. egyéb 1300—1370, sörárpa I. 19.00—20.00, takar­mányárpa I. 14-50—15.25, zab I. 16.10-16.30, ten­geri 1190—1200. Csikágój terménytőzsde sir lat. Buza tartott. Máj. 93 hétnyolcad—94 (93 egynyolcad-93), jul. 86 ötnyolcad—háromnegyed (86.25—egynyolcad), szept. 85.5—ötnyolcad (84 hétnyolcad—85). Tenge­ri tartott. Máj. 63.25 (63.5), jul. 61.25 (61 ötnyolcad) szept. 59.25 (59 ötnyolcad). Zab alig tartott. Máj. 26 egynyoload (29 háromnyolcad), jul. 26.25 (25.25) szept. 265 (26 ötnyolcad). Rozs lanyha. Máj 53 ötnyolcad (51 hétnyolcad), jul. 52 ötnyolcad (51.75) szept. 53 egynyolcad (52 egynyolcad). Miiaranyozásl • • • a )agegyizerübbt61 a legdíszesebb kivitelig legfulányosabban végez w Schiller JOzael araayoaómester, Szeged legré. gibb aranyozó és karetezőüzeme. Gr. Apponyi A. u. 14. ex&lite tRAPtommm 'Ironho&cilóMm. JWicjAys KÉRJE MAJD,MINDEN SZAKÜZLETBEN ES A UESZITŐ: DrHOLCZEft ILLATSZERTÁRÁBAN V1.TERÉZ-KRT. 8. Ingatlanforgalom Szeged város területén 1936 május 2—9-ig a következő ingatalnok cseréltek gazdát: Csúcs József és társai eladták Csúcs Jánosnak a Bojársalom dűlőben lévő 280 négyszögöles szántóját, 0 81 K kataszteri tiszta jövedelemmel, 134.40 pengőért. Juhász Márton és neje eladták Juhász János, nénak a Külső-Szatymaz dűlőben lévő 3 hold 950 négyszögöles földjüket, 30.79 K kataszteri tiszta jövedelemmel, 500 pengőért. Nemzeti Hitelintézet rt. eladta dr. Meskó Zol­tánnak a Szivárvány-u. 3a. s?. házát 82 négy­szögöles telekkel 17.800 pengőért. Kondász János eladta Tarai Józsefnénaik a Le­hel-u. 2b. sz. házát 85 négyszögöles telekkel 1300 pengőért. Nemzeti Hitelintézet rt. eladta dr. Zombori Je­nőnek a Szivárvány u. 3. sz. házát 74 négyszög­öles telekkel 17.800 pengőért. özv. Sza£ó Jánosné eladta Bozóki Józsefnek a Kettőshatár dűlőben levő 1322 négyszögöles földjét 22.31 K kataszteri tiszta jövedelemmel, 1189.80 pengőért. Szeged-Csongrádi Takarékpénztár eladta An­talffi Györgynének a Gróf Apponyi Albert-u. 19. sz. házát 89 négyszögöles telekkél 25.000 pengő­ért. Gárgyán Tamás és társai eladták Makra Gá­bor és társainak a Jámbörka dűlőben lévő 1370 négyszögöles földjüket, 3.93 K kataszteri tiszta jö­vedelemmel, 470 pengőért. Blága Imre és neje eladták Szélpél Antal és nejének a Gólya-u. 20. sz. házukat 190 négyszög­öles teleikkel 5000 pengőért. Kormány János és neje eladták Pogány József és nejének a Tanitól kiskertek 50. sz. alatt lévő házhelyüket 860 pengőért. Palócz Ernő és neje riadták Kársai Sándorné­nak a Rókusi f. f. 218. sz. házukat 354 négyszög­öles telekkel 3200 pengőért. Aradi Péter eladta Áradt A«drís és nejének a Puskaporos dűlőben lévő 1175 négvszögöles föld­jét, 19.83 K kataszteri tiszta jövedelemmel 998.75 pengőért. Szűcs Istvánná eladta Tamáos Mihály és nejé. nek a Vágó dűlőben lévő 1 hold 1100 négyszög­öles földlét. 10.18 K kataszteri tiszta jövedelem­mel. 988.81 pengőért. Szűcs Istrvánné eladta Tanács Szilveszter és nejének a Vágó dűlőben levő 639 négvszögöles földjét, 1.98 K kataszteri tiszta jövedelemmel, 228.96 pengőért. Szekeres Sándor és neje eladták vitéz Varga Károlynénak a Kállay-u 12b. sz házukat 178 négyszögöles telekkel 5900 pengőért. Vitéz Varga Károly és neje eladták Keadoff Károly és nejének a Pillicfa Kálmán-u 19b. sz házukat 156 négyszögöle« telekkel 6500 pengőért Zsemberi Sándorné eladta Kiss Lajos és nejé nek az Ujsomogrl-telep 1200 sz. házát 1400 pen­gőért. Ingatlan és Áruforgalmi rt. eladta Kmetty Gyula és nejének a Mórahalom kap. 801. sz. há­zát 400 négyszögöles telekkel 2600 pengőért. Rácz Mihály eladta Zsemberi Sándornénak a Tarján dűlőben lévő 307 négyszögöles szántóját, 6.44 K kataszteri ti«s?t* jövedelemmel, 900 pen­gőért. Kertész Józseíné és társai eladták Török Ist­vánnénak a Serkéti dűlőben lévő 1 hold 587 négy­szögöles földjüket. 36.91 K kataszteri tiszta jöve­delemmel 1500 pengőért. Papdi János és neje eladták Bárkányi Lajos és társának az összeszék dűlőben lévő 6 hold 1131 négyszögöles földjüket, 42.69 K katasztert tiszt* jövedelemmel. 500rt penfrő^rt A6.-!k M Klr .«torM*«6*c 17.000 nyeremény 250.000 ar. pengő értékben Főnyeremény 40.000 ar pennő Nyeremények: 20.000 ar. pengő 4 szer 2.500 ar. pengő 10.000 ar. peng« 6 szor 2.000 ar. p^n» fi 2-szer 5.000 ar. pengő 10-szer 1.000 ar. pengő é smég több nyeremény, melyek mind kész­pénzben fizettetnek ki. HUZA8 JUNIUS 5-ÉN Sorsjegy árak: Egész: ar. P3.—, Féi: ar. P 1.50 Sorsjegy .kapható osztálysorsjegv főárusitók nál, valamint dohánytőzsdékben. Postai meg­rendeléseket a pénz előzetes beküldése után azonnal teljesít a M. Kir. PénzügvijMzpatösán Budapest, V. Szalay u. 10. a legdivatosabb férfi te&ércipöket legnagyobb választékban HáCX Cipőssalon­ban kaphat. Nézze meg Kirakatomat Kölesei u. 7. szám alatt.

Next

/
Oldalképek
Tartalom