Délmagyarország, 1937. december (13. évfolyam, 274-298. szám)

1937-12-19 / 289. szám

Vasárnap, 1937. december 19: DeLMA'GYARORSZAG 11 tv^dlanfor^mom Szeged város területén 1037 december 13-tól 18­ig a következő ingatlanok cseréltek gazdát: vitéz Vass István és neje eladták Dobsa József és nejének a Tanitói kiskertek 15. számú házukat 119 n. öles telekkel 4500 pengőért. Vlgstity Oresztiúnné eladta Dorka János és társainak a Gsongrádi-sugárut 38. számú házát 172 n. öles telekkel 7900 pengőért. Kazi Gergclyné eladta Fodor János és nejének •a Tari dűlőben lévő 825 n. öl földjét 5.67 K kat tiszta jövedelemmel 350 pengőért. Szűcs János és társai eladták Papdi Józsefnek a Bódomhalom dűlőben lévő 111. n. ól földjüket 187 K kat.. tiszta jövedelemmel 117 pengőért. Varga Márton és neje eladták dr. MJskoIczy Dezső és nejének a Béke-ucca 12. számú házukat 171 n. öles telekkel 9000 pengőért. Turi Jánosné és társai eladták Szél Antal és nejének a Gajgonya 132. száron házukat 1128 n. öl földdel, melynek kat. tiszta jövedelme 5.67 ko­rona, 1000 pengőért. Molnár Mihály eladta Juliász Józsefnek a Szent­mihálytelek dűlőben lévő 188 n. 61. szántóját 3.17 K kat. tiszta jövedelemmel 350 pengőért. Tóth Péter eladta Péter Jánosnak és társainak jét 13.52 K. kat. tiszta jövedelemmel 1150 pengőért, jét 13.52 K kat. tisztajöveedlemmel 1150 piengőért. Takács József és társai eladták Dékány Sándor­né és társainak a Gajgonya 111 és 500 számú há­. zukat 2 hold 130 n. öl földdel, melynek kat. tiszta jövedelme 34.78 K, 1275 pengőért. Tfj. Szél Antal és társai eladták Kecskeméti Pé­lernének a Gajgonya dűlőben lévő 1 hold 441 n. öl földjüket 7.91 K kat. tiszta jövedelemmel 1101.68 pengőért. Pap Jánosné eladta Csánvi József és társainak n Belső-Csorva dűlőben lévő 3 hold 100 n. öl föld­iét 12.88 K kat. tiszta jövedelemmel 1818.25 pen­gőért. Pap Pál eladta Pap János és nejének a Béró dűlőben lévő 8 hold 1494 n. öl földjét 49.01 K kat. tiszta jövedelemmel 2900 pengőért. Blan Eászlóné eladta Mónus János és nejének a Kossuth Laios-sugárut 79. sz. házát 297 n. öles telekkel 18Ő00- pengőért. Somogyi János és társai eladták Kádár Ilona és társainak a Bőkusi feketeföldek 153 számú há­zukat 400 n. öles telekkel 2100 pengőért. Unger József eladta Frank Piroskának a Zász­Tő-úccá 8. számú 71 n. öles házhelyét 3200 pengő­ért Mészáros József és társa eladták Mészáros Já­nos és társának a Kettöshatár dűlőben lévő 1187 n ól földiákét 17.03 K kataszteri tiszta jövedelem­mel 800 pengőért. vitéz Tóth József és neje eladták Kádár L'njos­és neiének a Csongrádi-suffárot 56. számú házu­Ikat 176 n. öles telekkel 4950 pengőért. Kertész Sándor eladta Zsivin Béla és neiének a Felsővárosi fekete 264 sz. házát 1 hold 1111 n. öl földdel, melynek kat. tiszta jövedelme 45.74 K, 4779 pengőért S/enes Jenőné eladta Bója! Mihály és nejének a BÖna-urca 8. számú házát 201 n. öles telekkel 11.000 pengőért. Pap Balázs eladta Czinkus Péter és társainak n Hosszú dűlőben lévő 762 n. öl földiét 1286 K kat tiszta iövedelemmel 1371.60 pengőért. Fürtön Ferenc és neje eladták Farkas Ferenc és társainak a Mórahalom 887 sz. házukat 400 n. öles telekkel 9500 pengőért. Hajdú Márton és társai eladták Szalma József éá neiének a Kissziksós dűlőben lévő 1423 n. öl földiákét 5.51 K kat. tiszta jövedelemmel 250 pengőért. Pap Józsefné és társa eladták Bata Vince és neiének" a Dobó dűlőben lévő 1347 n. öles legelő­jüket 0 42 K kat. tiszta jövedelemmel 268 pengőért. Borbás András eladta Csúcs Mihály és neiének az ritott dűlőben lévő 1 hold 1141 n. 51 földjét 1190 K kat. tiszta jövedelemmel 1100 pengőért. Orbán Józsefné eladta Pap Jözsefnének a Kur­' fadomb dűlőben lévő 800 n. öl földjét 12 K kat. tiszta iövedelemmel 450 pengőért. Ozv. Konkoly Jánosné eladta TófTi Józsefnek" a Bak tő dűlő K®n févő 531 n. öl kertjét 8.96 K tat. tiszta iövedetamvna) j000 pengőért. "Makra FaPion Antal 'és neiének a Papok dűlőben !»vő 2 hold 572 n. öl földjét 9.16 K kat. tiszta iövedelemmel 1500 pengőért. Hernádi Jánosné és társai eladták Kiss Antal és neiének a Yásárhelvi-snyárut 14 számú házu­kat 1IV n. öles telekkel 18000 pengőért. Makra Ferencné eladta Cirr>K»»- T»nt és neiének a Papok dűlőben lévő 2 hold 272 n öl földjét 6.90 K kat. tiszta iövedelemmel 1500 pengőért Lakásán készséggel bemutatja Raktárról szálliíja Meteor Csillárgyár epedárusitása, Kárász-ucca 11. TAL 5-ös óriás erősítésű pentodo, nagy permanens dinamikus hangszóró. Hang­korrekció. Egészen különleges rövidhul­lámú kiképzés (öt világrész vétel). Automatikus állomásbehangolóval, (mely különösen rövidhullámnál fontos)! Az ORION 11-es áramátalakítóval egyenáramon is h a s z n á I h o t j u k. nádiét Minden Orion rádiókereskedőnél kapható Az összes uj tipusu ORION rádióké­szüléket vételköfelezettség nélkül bemutalja Kedvező részletfizetési feltételek Deulsch Albert kff. rádió és villamossági vállalat Szeged, Kárász u I Teleion 18 71 Köd a vizeken... Irta dr. BERETZK PÉTER Ez tnár az őszt jelenti.' Amikor egyszer csak arra ébredünk, hogy a ló lehellctc ködpárába vonja a viz tükrét. Mintha csak valami földalatti kéz aláfü'tött volpa ennek a rengeteg víznek. Gő­zölög, gomolyog a pára, néha egy-egv nagyobb sürübb ködfoszlány nehéz sóhajként szalad el a viz felületétől cs hűtlenül foszlik szét a magas­ban, hogy ott a horizont alatt kandikáló nap föl­felé törő sugaraival ölelkezzék és lila fátyolkön­töst öltsön magára. Mily csodálatos színjáték.. A halódó fényeknek játéka. Pedig még messze jár a tél. Napközben még észre sem vesszük, hogy a déli nap sütése már nem a régi. Most hajnaltájt is talán csak annyi­ban, hogy szorosabbra huzzuk nyakunk köré ka­hátunk gallérját és jobban várjuk, hogy a ki­bukó nap sugarai arcunkat simogassák. Ez a ké­sőn kelő őszi nap pedig mór csak simogató nap. i Hiányzik a melege, tüze. Nap-nap után fogy a fé­Az olas? hercegi kertek narancsa! Megérkezett a mézédes »Lentinl« BROGNA" ff magnélküli sárga és vérnarancs, mandarin © Minden iobb csemege és gyümölcsüzleí­ben kapható. Ügyelten a »Brogna« névre

Next

/
Oldalképek
Tartalom