Délmagyarország, 1932. március (8. évfolyam, 49-72. szám)

1932-03-30 / 71. szám

flót­ás I Délmagyarország refívénybafnoksága A pontverseny Állása a tizenegyedik forduló ntán Mult vasárnapi számunkban közöltük a DMma­gyarország nagyszabású rejivénybajnoksága 12. for­dnlőjának feladványait. Ezekkel a feladványokkal a Délmegycrarszág első rejtvénybajnoksága veget ér*. Alább közöljük a pontverseny állását a 11. tarduló ntán. Most már esák az utolsó forduló megfejtéseinek átvizsgálása van hátra. A pont­verseny végső állását szombaton közöljük, majd • jövő héten .vor kerül a bajnokság dijainak ki­osztására. A díjkiosztás részleteit legközelebb kő­töljük a bajnokság részvevőivel. A verseny állása a tL forduló eredményei ntán a következő: 110 pontot nyertek: Armentano Ede. Aszódi László, özv. Ábrahám Pálné, Apáthy Jenő. Ballá László. Benkő Béla, Bloch Margit, Bokor Miska, Békél Márta, Bleyer Pál, Berger Panni, Bleyer György, dr. Bírta Dezső, Balla János, Babkó József, Balogh Margit, Bakacsi Erzsibet, Bálint István, Balogh M. Erzsébet, Bleicher Viktörné, Boros Antal Csonka Antal, dr. Cserzy Mihályné, Csetu Erzsébet, Csonka Miklós, dr. Csengery Erzsébet Dobrovszky Jenő Károly, Dettre Viola, Daka Mihály, Durmó Mihály. Erdéli Gusztáv. Franki József, Fischer ítagda, Fischer Hugó, Fejér Rózsa, Fehérváry Erzsébet, Fischer Aladárné, Freund Lajosné, Freund Júlia, Falud! Vjktor, Faragó Andorné, Punk Béla. Gombos Erzsébet, Glúck Ila, dr. GottsehaU Sándorné, Grosszmann Magda, Grüner Gyórgy, Győri Béla, Galotti György és Ilus, Gábor Gyórgy és Miklós, Groszaann Györgyné, Gyárfás István, Grosz Éva, Gál József. Haaz Ernő, Hesser Teca, Halász Jáno«, Hlller Já­>esné, Heisler Inna, Hidvéger Sándor, Havas Márta és Klára, Hoffmann Márta Hézer Margit, Havlik Irénke, Halmos Anci. Irjtz Irén, Janlesek Ferenc, Janik Lászlóné. Dr. Kónyvessy László, Kramer Zoltán, Kónya János, Katona Piri. Kertész Ernő, Kiss István, Könyves» Ká­roly, Kormos Mária, Komlós Rózsa, Kiss László, Kiss Erzsike, Kiss Andor, Kalmár Mártonné, Kohn Andor, Kohn Jenő, Kőrmendy Erzsébet, Kórós! János, dr. Kopp Pálné, Kibllng Gynla, Kubjssy Mária, Kosóezky Sa­letta, Kopny Lajos, Lieht Imre, Lakatos Margit Lantot Gyórgy, Uppai Rózsi, Lőwy lm réné. Márkus Judit, ifj. Martiny László, dr. Miskolczy Zol­tán, Magyar József. Mihalecz Irén, Márk! Mária, Mészá­ras Rezső. Nagy Ilike, No!) Jakab, Nyüassy Sándor, Nagy Ernőné, Nagy András, Nváry Gyula, Nagy Mihály, Nyári János, Oláh János. Pálfy Ferenc, Prjszllnger István, Pártos Béláné, Polyák Rózsi, Papp Aödrás, Pudler Gyórgy, Pogány Sándorné. ' Reieh Miklós, Regős Borbála, dr. Reieh Zoltán, Re. iavsrky Viktorné, Radó Gyórgy. Rovenszky Árpid. Re­mányi Erzsébet, Rosenberg József. Soós Károly, Singer Károly, Spitzer Ibolya, Sebes Tibor, ¿ebes Láizló, Schlesinger Ella, Spitzer Imre, Schrott József, Sehneer Zsuzsanna, Schlesinger Edlth, Schmidt István, Schwartz Frigyesné, Salgó Miklós, dr. Szi­vessy Lehelné, Szalay Károly, Szabó Sár!, Szegő Ottó, Szabó József, Szűcs Gyula, Szanka Jenőné. Szebenyi Árpád né, dr. Székely Vilmos, Szabó Lajos. Tjmár Liza, Tápai Antalné, Taraszovits ödón, Tennen­baum Ila, Tézsla József, Teiszler Erzsébet, Trösztier Ignác, üti Gizella. Vén Imréné, Vigh László, Várad! László, Vlasjts Kál­mán, Vermes Izsó Vermei Zsürmondné, Vadász László, Vass László. Wejsz Andor, Wigner Anna, Wejl Lili, Wefner Leona, Wejsz Vilmosné, Winkler Anna, dr. Winter Jenő, Winter. oitz Imre. Zelenka Róbert, Zeisler Borbála. 109 pontot ngertek: Adler László, Bedő András, Bá­lint Ferene, Bittér« Kató, Bottyán Luci, Bódi Júlia, Buda! János, Czékus László, Czjnner Erzsébet, Csurgó Gizella, Csereslyei Ferene, Déry Ernőné, Grttner Miklósné, Goi­tein Ernő, Grosz Béla, Gerő Klára, Hirth Kornélné, Hőgye Gytila, Kovács Mihály, Kakusz! István, Kohn írén, dr. Klein Mórné, László Endréné, Mflller Juliska, Molnár Lászlóné, Mo«kovjts Sándorné, Mannáim Si­monné, Moskovfts Márli, Magyar *ntal, Moskovit* Dusi, Márer László, Nemes Magda, Polyák Arpádné, W. Prága! István, Pauljcsek Ferenc, Pisztrjn Tivadar, Pál De­ísőné, Poor Imre. Popper Sándor, R|tter Róz»!, Ro­senthal Erzsébet, Schwartz Adolf. S,mon Jánosrl Szász Erzsi, Szabó Imre, Szepes Klára. Szabó Már!* Szabó svédje nveq N IVE A által, hogy ne legyen repedezett és merev. Dörzsölje be bőrét alepoaan Nivea­Creme-vel, de nemcsak napközben, amikor a szabadba megy, hanars esténként Is lefekvés előtt. A bőrszövet fiatalosan feszessé vélik, a bőr pedig tevékeny éa erőteljes lesz; szél és rosz idő nem érthat többé. A Nlvaa-Crer.ie egyéb luxuskrémektói abban különbözik, hogy legmagasabb hatása mellett sokkal olcsóbb. Nivea-Cieme dobozonként: P -.50-től 2.20-1®, tubusonként: P 1.—tői 1.60-ig. Beiersdorf 6s Társa Rt„ Badapest-Zagló VII., KciBőcsy-Ht 41. Dezső, Szirma! Andorné, Viski Gizike, Vizváry Róbert, dr. Weinmann Istvánná. 108 pontot nyertek: Bajszár Mihály, Blau Klára, Báder György, Bach Venonjka, Barabás József, Deák József, Engd Erzsi, Engel Ferene, Erdélyi Teri, Endrényi Imre, Freyburger Emmi, Fürst Vilma, Fekete Sándor, Farkas Pál, Gál Erzsébet, Grünberger Ottó. Hőnig Jn­liska és Erzsike, Hoffmann Agi és Erzsi, Holländer György, Horváth I.ia, Kolozs Ernő, Kurucsev Sándorné, Kocsis Bálint Jenő, Léb Esztike, Laskay Imre, Petri Ferenc, Reiter Gyórgy, Sipos András, Szántó Ernő, Teleky Györgyné, Vőnekl István és Erzsébet, Witt­mann Ilona. 107 pontot ngertek: Bálint József, Erdei Mária, Gyap­jas Irén, Grosz Alice, Holló Zsuzsi, Horváth Zsuzsi, Lukáts Endre, Maitinszky Endre, ifj. Jlaitioszky Endre, Molnár József, Polgár Piroska, Pigniczky Antal, Pig­nlczky Julia, Pollák Rudolf, Szagmeiszter József, P. Szabó István, Tuksa Mária, Vértes Dalma Zsiga Mártonné. 106 pontot ngertek: Ágoston Anna, Csomafáy Sándor, Császi Sándor, Dalmát Endre, Kazi Vera, Krausz Bözsi, Kántor Lajos, Körpel Richárd, Némethy Sándor, Po­raázi Lajos, Szabó Márton, Szilasi Vilmos, Tóth Ju­lianna, Vágó Boriska, Wittmann Ferenc, 105 pontot ngertek: Beneda József, Deák Imréné, Fejős Tibor, Grünhut Vilmos, Gergely Miksa, Horváth István I., Kapitány Lajos, Kaz! Ferene, Lemberg Elza, dr. Lőbl Imréné, Lakatos József, dr. Masánszky Jó­zsef, Márton Mihály, Reinjes Gynla és. Erzsike. Tisza­váry Ernő. «54 pontot nyertek: Baumgartner Miklós, Doktor Já­nos, Elek Béláné, Gera István, Holtzer Kató, Kristó Ju­lia, Kovács István, Neuländer Teréz, Nagjr Lajos. 103 pontot nyertek: Bogi Miklós, Ifj. Balog! Kálmán, Bohár Imre, Berta Imre, Faragó Sándor, ifj. Görög József, Németh Ferenc, Sztáz György, tfj. Szabó Ferenc, Szűcs László, Wolf József. 10» pontot ngertek: Csányiné, Keméndy Kató, Pióker Sándor, üngár Miklós, 101 pontot nyertek: Berger Kornélia, Csfszár Szilvesz­ter, Táborosi József. 100 pontot nyertek: Arány! Imre, Bodzsár István, Blum Adél, Csiszár Ferene, Csiszár János, Dinnyés Franciska, Dobó Bózsike, dr. Duschák László, Egyessy Lajosné. Győri Ujos, Korniss Antal, Mészáros Károly Neuländer Béláné, Nemes Anaa, Oláh Mária, Papp Sán­dor József, Papp Béla, Rozgonyi Ferenc, Stransz Béla, Szögi Gyula, Szántó Pál, Széchenyi Ferenené, Tóth Etelka, Tápai Antalné. Vértes! Erzsébet, özv. Vieg Bé­láné. * 99 pontot nyertek: Bodvai Károlyné, Csikós Gyula, Farkas Károly, Garai Miksáné, Jójárt János, Király Vincze. Schwartz Dezső, Szabadka! Ferenc, Szögi Im­réné, ffj. Tolna! Károly. 98 pontot nyertek: Balázs Mihály, Csobanov Margit, Frltdmann Dávid, Fleischmann Hermanné, Fassbinder Péter, Pósa Dezső, Rezsek Aladár. 97 pontot ngertek: Háhn Kttó, Kanyó Pálné, László János, Varga Rózsi, 96 pontot nyertek: Blelek Andrásné, Dómján Ferene, Heine Ica és M->sda, Horváth Mátyásné, Krajesovits Jánosné, Kádár Margit, Köves Antalné, Szekeres András. 95 pontot nyertei-. PnicacrJ Rózsi, Gombos Mátyás. Hirsch Gyula, Kiss László, Pudler Andorné, Szabó László, Tóth Pál. 94 pontot nyertek: Cseresznyés Anna, Frank Árpád, Kovács Julianna, Korpona! Ferenc, Rehák Gyórgy. 93 pontot ngertek: Bornstein Miklós, Kuljk Albert, Kertész Sándor, Rea Antal, 92 pontot nyert: Zubek László. 90 pontot nyertek: Baranyai László, Beregi Dolly, Dékány Szilveszter, Kovács Imre, Katona Ilona, Ifj. Massong Miklós, Tóth K. Vilma. 89 pontot nyertek: Dudás Bózsike, Dóezy Iréft, Ka­zi Mátyás, Klfi"> Miksa, Pataki Erzsébet, Podven Imre, Rubin Imréné, Sohajda Gyula, Szabadi Tibor. Seftcfl Anna. 88 pontot nyertek: Márki László, Papp Antal, SchAfta berg Margit, Schwartz Mór, 87 pontot nyertek: Baráth Béla, Bite Vinűe, KövqP Irma, Retsek Erzsébet, 86 pontot nyertek: Berényi Ferenené, Báló Antal, de­Dreyer Józsefné. Kakuszi Ferenc, Keloiuen F.-né, Morf gyorósi Lajosné. 85 pontot ngertek: Bodó Mihály, K Jkovai Ferm#'< Kozma Imre, ifj. Katona PáL 8t pontot nyertek: Bartos Ferenené. Gulyás hért, Horváth Juca, Liüom István. 83 pontot nyertek: Bagári Márta, száros Mihály. István Ma. Mfcs ó M*l Szea 82 pontot nyertek: Csontos Szilveszter, Fodor bet. 80 pontot ngertek: Busa Béla, Bulik György, Erzsébet, 79 pontot ngertek* Popper János, Robicsek Istváat 78 pontot nyertek: Ifj. Borsi István, Borsi Vera, Tlif bin János. 77 pontot nyertek: Abonyi Mihályné, HJ. Dobó hály, Juhász Károly, Klein Miksa, dr. ördög Lajo üngár Emiiné. 75 pontot nyertek: ifj. Anaczky Mihály, Botsó nyi, dr, Ernyei Dezsőné, Fóti Inare, Szabó József, rei Ferenc, Weisz Anni. 74 pontot nyertek: Dudás Bözsi, Vörös Józsefc 73 pontot nyertei:: " iszár Vince, Szendrey Jáooa 73 pontot ngertek: Dénes Leóni, Horváth Margit, Hid* véger Miksa, Sávay Géza. 71 pontot nyert: Ur.^er Péterné. 70 pontot nyertek: Fábián László, Grüner György, 69 pontot ngertek: Czitmla Arthur, PfelTer Isty^Bg Solymosi Sándor, Trazer László. 68 pontot nyertek: Bauda Vilmos, Peress Józaet 67 pontot ngertek: idb. Boros Miklós, Fteischer M4* ria, Klein Dezső, Rozsnvay László, BkoltéU Gynla. 66 pontot ngert: Patak! EnA s 65 pontot ngertek: Hoffmann Erzsi, Tamás 7am<( Török Margit, «4 pontot ngertek: Bartos Sándor, Stuffle Margit, Tóth Ferenené, Takács Franciska. 63 pontot ngertek: Sz, Báló Jusztina, Heumesszer M> nos, Horváth Dezső, 61 pontot nyert: Erős János. 60 pontot ngertek: Berta Antal, vitéz Keresztary Jentl 59 pontot nyertek: Zámbó Erzsébet, Gombkötő János, Kertész László, Teknvös Pap László. 58 pontot nyertek: Fekete Mária, Lugostcs János, Pap Ferenc, Török István, Vitye László. 57 pontot nyertek: Bálint Mihályné, Breuer György, f,tT Halmos J..né, Kokotovjes Kálmánné. 56 pontot nyertek: Báló Mihály, Barit Antal, Jenő, Szerdahelyi Béla, ifj. Sztojkoneszku Demeter, Scf Károly, Tamás Zsuzsa. 55 pontot nyertek: Irjtz Zoltán, Kalmár B«a, L&­vinger Mihály, Merley Péter, ifj. Tóth László. 54 pontot nyertek: Joó Gyula, Kotormány Pwene Weisz Györgyné. 53 pontot nyertek: Szűcs Sándor, Tóth Gyula. 53 pontot nyert: Francz Hermina. 51 pontot nyertek: Asztalos Dezső, Csanádi Sándorné. 50 pontot nyertek: Bálint József, Farkas Ferene, Ga­vallér Ferenc, Süvegh Géza, Tóth István. 49 pontot nyertek: Haberlmann Gusztáv, Hamzsek Aladár, dr. Lajos Sándor. 48 pontot nyertek: Faragó Béla, Kohn Gyórgy, Máiw Használjunk szegedi f9HAPE"-sz8ppant

Next

/
Oldalképek
Tartalom