Délmagyarország, 1935. december (11. évfolyam, 270-292. szám)

1935-12-22 / 287. szám

T^1? december 22. 01.! M A r. y ^ R o R S 7 Jk o Zálogjegyet ékszerekről, ARANY, eZÜSt PÖnZB et, ÉHSZ8f­tányakat legmagasabb áron vásárolo:: Lackó (Fischer) rí" AzOMWe híre» A folyó hó 25-én, szerdán reggel 6 óra 28 perckor induló gyorsvonattal egy csoport indul féláru vasúti jeggyel Budapestre. Akik ehhez a csoporthoz csatlakozni óhajtanak, jelentkez­zenek legkésőbb kedd délig a Délmagyarország jegyirodában. Manók •i.cau uroan * eszű nej régek nfta a akUia aak Soós La?o«né n&radloaom pnplanü^e­•> I>i"»k Ferenr n -- Nem lesz karácsonyi inségmunkaelőlcg, mindenki dolgozott A közgyűlés határozata értelmében a népjóléti ügyosztály, mint isme­retes, felhívta az Ínségeseket, hogy akik kará­csonyra néhány pengős keresethez kívánnak ütni, jelentkezzenek munkára. Ha az ügyosz­Uly nem tudott volna minden jelentkezőt mun­kához juttatni, akkor sor került volna a később ledolgozandó munkaelőlegek folyósítására. A helyzet azonban ugy alakult, hogy minden je­lentkezőt be tudtak osztani és igv munkaelőlc­get senki sem kap. ' — Halálozás, özv. Rankl Józsefné szül Cseh Terézia életének 72. évében hosszú ós fájdalmas szenvedés ulán december 19én elhunyt. — A Dolgozó Nők Klobjátmn (Kelemen-ucca 11., í.) vidám mesedélutáa ma délután fél 4 óra­kor. Vendégeket szívesen látnak. Kötelező ruha­tár sremélyenkiB» 20 fillér. Vasárnap teggel 9—6-lfl nyitva tartunk La ^pel és Hegy*. x Flseh.»r Kézimunkaház Káráss-ucca 12. — ANYAKÖNYVI HÍREK. Az elmúlt héten 11 ftu és 4 leány született Szegeden. Házasságot kö­töttek; Kis József és Tóth Klára, Reics Gábor és Kovács Rózsa, Tandari János és Varga Rozália, Kopasz Ferenc és Várady Gizella, Dimó László és Bozsák Julianna, Madácsy László és Austin Ol­ga, Molnár János és Halász Rozália, Csulik Jó­zsef és Ábrahám Etelka, Koncsek Imre és Edplé­nyi Eszter, Kormányos Imre és Varga Terézia, C.s. Nagy Imre és Rékásl Julianna, Borsos Pál és Csonka Rozália. Meghaltak: Mészáros László 1 napos, özv. Kormos Józsefné 62, Szlávik Szilárd 81, özv. Bugyi Józsefné 78, Forgács Gizella 8, Tó­biás László 9 hónapos, Holtzer Simonmé 73, Vő­neki Ferencné 73, Bálint Antal 75, Ilika Imre 04, özv Nagy Béláné 44, Farkas Mária 26, Novinszkv László 11 hónapos. Bánfi Mihályné 29. özv. Rankl Józsefné 71, özv. Fenyvesi Mihályné 54, özv. Vetró Sándorné 52 éves. korában. Zálogf egyét, brillt&ns és arany ékszerét mlalítt el- fi6on4n Mllfto arany-, ezartmttvwuél adna, kínálja tel Ud5|ldl U1VUS városi záh»«házrai szemben OroazlAn noca Óra, ékezerjarlMa oloaón. tegyen kiaete.el! ' — KARACSONYFAÜNNEPSÉGEK. A Damja­nics Jótékony Takarékasztaltársaság 22-én dél­után 6 órakor tartja a Szabó-vendéglőben (Damja­nics ucca 7a.) karácsonyfaünnepélyét, mely alka­lommal hét szegény fiút lót el uj cipővel, vacsorá­val és szeretetcsomaggal. A társaság immár hato­dik éve gyakorolja nemes hivatását. — A szegc-di vitézek karáosonyfaünnepélyüket 23-án, hétfőn dél­után 5 órakor tartják meg a vitézii székház nagy­termében (Kálvin-tér 6.). — A szegedi ipartestület hölgy bizottsága vasárnap délután fél 4 órakor Uj szegeden az elaggott iparosok otthonában kar* csonyfaünnepélyt rendez. Az ünnepségnek az ? célja, hogy a munkaképtelen iparosokat felségé lvezzék. «11 IIBllBl karácsonyi ajárdékot ~ Vöfélyboltban, Klauzál t*. P Tek nt«e meg-a k'rakatok c — Ma tartiák meg a Katolikus Kör negyed!' adventi délutánját. A Szegedi Katolikus Kü: vasárnap délután fél 6 órai kezdettel rendez meg idei negyedik adventi délutánját a Katoli kus Ház nagytermében. Dr. Kisparti János tankerületi főigazgató „A gyermek: az örökö? meguihodás" címmel tart előadást. A műsoron ezenkivü zeneszámok szerepelnek, maid Glall felder Gyula dr. csanádi megyéspüspök záró I beszéde fejezi be az adventi kulturdélutánokal NAGYON KEDVES AJÁNDÉK: Feleségének: Svájci nadrág —"98-tól Gyöngyszemü matt harisnya szépséphibás Divalpiillo verek 2'98-tól Zefirgyapju kockás mintás pullover 11"— a Fehércégtáblás Férjének: Divatzsebkendő 1"—tői Crep safin sálkpndő 4"20 N a p p a bőrkezlyü, csaltos, bélelt 5a80 Flór/okni "98 BOROSNTL Sréehenyt téren JT. Gyermekének: Gamfurát különleges szín­ben óriási választékban 4'98-tól Holnyismerőséneü: 3 drb divalszines zsebkendő 1"— Mattharisnyát ajándék­dobozzal 2"98 Tiszta selyemharisnva 5"20 Háztartási alkalmazottjának: 3 drb zsebkendő divatszinben 1"— Jó kötött keztyÜ 1"50 Sál-sapka garnitúra 1"48 Divatpullover 2"98 II? Üzlet na este 6 drilo van nritva. x Budapestre érve a Park szállodában a keleti­palyaudvar meilett megtalárja kényelmét, legjobb ellátását olcsó árakért E lap előfizetőinek ¿0 szá­zalék engedményt nyujtunk — A Dr. Pajor Szanatórium, Budapeisit, VIII, Vas-u. 17. szivállomásán az összes diagnostikai (el ek trokard i ogr a ph, Röntgen, labora tórium, a szív munkabírásának megállapítása stb.) és lhe­-rapiai eljárások (szénsavas és oxigénfüdők, ;ég­zési gyakorlatok, tökéletesen berendezett Zander gyógytorna, speciális diéták stb.) szakszerű ve­zetés és felügyelet alatt állnak. Az intézet többi (sebészet, belgyógyászat, urologial, szülészet és nőgyógyászat, szemészet stb.) osztályai moderni­zálva működnek. A plasztikai (szépitő sebészet) teljesen újonnan van megszervezve Igen mérsé­kelt árak. Ezüst tálcák, kosarak Rofr»Linól Kelemen legolcsóbb gyári áron IveiCUtlPI, noea n Arcképes igazolványba fényképeket legolcsóbban SIMONYI fénybéoésznél Korzó Mozival szemben tiar^csonvi és u évi bevásárlásai előtt keresse fel bizalommal a »Lánci« D valáiuitaiK (Szecnenyt ttr 9, papucsp, »c> ahol eslnos kjottruhát P 4JÍ0 csipkés fehér batisztkötényt P 2.50 csipkés fehér sitlonkötényt P 1 80 kartonkötényt P lüO valamint mindennemű női és gyermek ruhát, fehérneműt a legolcsóbban vásárolhat. VARRAST NAGYON OLCSÓN VALLALUNKf Napi hir Az ismeretlen katonának kőemléke már eöiét, As éjszakában hóvihar szakítja szét as ég ködét Karácsony éj van, nagy hideg. Sugározzák a kőfalak 8 a sziklakflnél ténfereg egy toprongyos, sötét alak... A "ápadt arcon körswkál. Ruhája rongy, kabátja nincs. A mellén tépett szalagok... piros-fehér... csa­lóka Mnes... Kgy lépés és leomlik ott... Zizegve halkan hull a bó... De hallgat A nagy kő alól felsir a néma riadó... A sziklakő megnyilik ira, megharsannak a trom­biták, Megindulnak a alól a® ismeretlen katonák, A sok-sok árny miod felvonal, vigyázz-ban áll ezor halott, Halott tiszt áll az élükön s vezényli a díszszázi­dot... A néma árnyak sorbaállnak, felhangzik a „jobb­ra nézzt" ' s • £• puskatusra csapva csattan százezer halotti kéz... „Imához!" — hangzik... Sir a kürt ... A néma hangja ngy zokog... A zászló vászna megsuhan... megperdülnek a gyászdobok... .. .A város lassan ébredez és rendőr áll a kő előtt.. Mentősziréna... Ráteszik az ócska, elnyűtt szem­fedőt ... A* emberek mennek tovább. A tér már ismét el­hagyott A poszt jelent: „Egy ismeretlen itt az éjjel meg­fagyott .. .«* Karácsonyi dal 1035 Mennyből az angyal leszállt hozzátok... Mennyei béke, szűnik az átok... Isteni Kisded szent szeretetben Most született meg., raonU Betlehemben-. Mennybőt az angyal lenézni nem mer« Vágtat a bün és reszket a« ember... Véres a jászol... Marcona hangok; ... Betlehem éjén járnak a tankok. .. TISZAI MARTON. — Körmendi Ferenc: Bűnösök — Délma­gvarország kölcsönkönyvtár. IOK Dl I BORSZALON KELEKBN U. 8. Kitűnő tokaji borok 1.10 P-tő! Pusztamérges! fehér r—.90 Pusztamérgesi édes kadar 1.20 Kitűnő likőrök, rum, szép kalácsok fgen olcsón e avult rádióját, mert o csóa Atsierel jük a legmodernebb typusra. Díjtalan árajánlattal szolgál ne cseraiie be Kaiser Rádiólaboratórium és V l amos«*ni VftMa'at. SaffaS.« SOR S? legoictobban ¿3 wingernél, Polgár ucca 20. Viszonteladóknak és nagyobb vételnél árkgdvozmény.

Next

/
Oldalképek
Tartalom