436 találat (0,158 másodperc)

Találatok

1. 1961-01-07 / 6. szám
[...] másodrendű vád í lőtt Molnár Sándor kihallga tására kerül sor Molnár [...] napi kiesése volt a traktornak Szaniszló Sándor DT 54 es gépével mit [...] Ebből nem lett baj mert Sza­niszló idejében észrevette Mi történik ha [...] vol­tam Az udvaron találkoztam Molnár Sándorral aki szintén rossz viszonyban volt [...]
2. 1963-06-28 / 149. szám
[...] hogy két felsővárosi lakos Csontos Sándor és Bereczki András italhoz jutott [...] Budapesten a Kulicíi Gyula téren Szaniszló Sándor 46 éves váci lakos Az [...] 53 98 rendszámú teherautó elgá­zolta Szaniszló súlyos sérülé­seket szenvedett Ismét váci [...] és Pintér Mar­git segédmunkás Sztankovlts Sán­dor kompresszorkezelő és Vágvöl gyl Mária [...]
3. 1967-05-27 / 123. szám
[...] napjainkig férfi anya­könyvvezetők dolgoztak Dely Sándor Kiss Gyula Kiss Dé­nes dr Szaniszló Lajos dr Szaniszló Sándor dr Orosz József Palotás György Kuta­st Sándor látták el hosszabb rövidebb ideig [...] László Ist­ván József Ferenc János Sándor a női nevek sorában pedig [...]
4. 1991-02-23 / 46. szám
[...] szóló csütörtö­ki sajtótájékoztatóján Gyur kovics Sándor a Közleke­dési Hírközlési és Vízügyi [...] ha az szigorú ellenőrzéssel pá­L SZANISZLO KÉTSZAZHUSZONÜT ÉVE hunyt el I Szaniszló 1677 1766 lengyel király Posen [...] nemesség a francia király anősát Szaniszlót választotta királlyá II Ágost fia [...] Is bekapcso­lódott A harcok végén Szaniszlónak 1736 baa le kellett mondania [...]
5. 1994-04-11 / 83. szám
[...] költészet napja alkalmából tegnap Lezsák Sán­dor a Lakitelek Alapítvány elnöke első [...] a kitüntetettek Nagy Gáspár Agócs Sándor Kiss Dénes Tollas Tibor Körmen­di [...] Godiva Lau­ra LEÓ Leon Leona Szaniszló Teó Katolikus naptár Szent Szaniszló püspök és vértanú em­léknapja Napi [...] a püspök viszonya ellenségeskedéssé fajult Sza­niszló kiközösítette a királyt aki a [...]
6. 1992-04-11 / 87. szám
[...] Godiva Laura Leó Leon Lcóna Szaniszló A nap kél 5 óra [...] nyugszik 1 óra 53 perckor Szaniszló Krakkó püspöke vértanú volt Boleszlav [...] a költészet napját KÖRÖSI CSOMA SÁNDOR SZÁZÖTVEN ÉVE e napon halt meg Körösi Csorna Sándor nyelvtudós akadémikus a tibeti filoló­gia [...]
7. 1981-02-10 / 34. szám
[...] valóban kinőtték a régi Löwy Sán­dor utcai épülettömböt Vácnak egy hozzájuk [...] volt Az intézmény a Löwy Sándor utca 16 szám alatti áram [...] Mindenki sportja lehet Teniszszakosztály alakult Szaniszló Róbert szerelmese a tenisznek és [...] járási testne­velési sportfelügyelőség elnö­ke és Szaniszló Róbert Mindenki tett valamit a [...]
8. 1985-03-13 / 60. szám
[...] most lenne 75 éves Mukk Sándor Ismert ember volt Az 1920 [...] együtt voltunk a vezetőségben Mukk Sándorral ő volt a szervező titkár [...] a györkiek intézője be­mutatta Kovács Sándort aki ezentúl képviseli őket 1 [...] 3 0 GSC ifi Havas Szaniszló Dóczi Kiszel Bódi Bucherna Csere [...]
9. 1982-09-30 / 229. szám
[...] nem sürgős Mindig ennyi ármunka Szaniszló József rokkant váci nyugdíjas cipész [...] Csernok Gyula á váci Sztáron Sándor Gimná­zium testnevelő tanára arról nyilatkozott [...] Bujtor István rendezte Szőnyi G Sándor Főszereplők Bujtor István Kern András [...] vasalni ragasztani sarkalni Azt mondja Szaniszló Jó­zsef takarékosság úgy lehet mert [...]
10. 1985-10-22 / 248. szám
[...] év tavaszán ve­télkedőt a Petőfi Sándor Tár­saság aszódi csoportja a gö­döllői [...] Ádám Havas Koloss J Maukné Szaniszló Edző Kőrösfői László Nagy technikai [...] ősszel az ifjúsági csapat Elsősorban Szaniszló és Havas erős leütéseiből szereztek [...] győzelmet ered­ményezett Jó Havas Kiszel Szanisz­ló HŰM MoZtEMH Daliás idők Színes [...]
11. 1964-03-18 / 65. szám
[...] Telek Pál ceglédi kertészeknek és Szaniszló Sándor csemői ker­Huszonötezer naposcsibe jól fejlődik [...] okairól a vé­dőfelszerelések beszerzéséről Kovács Sándor igazgató az 1964 évi gazdasági [...] állományi lét­számra szükség van Kovács Sándor igazgató is­mertetése alapján az üzemi [...] de bele kell nyugodnunk A Sán­dor József Benedek tehát nem meleget [...]
12. 1993-03-13 / 61. szám
[...] és a várható következ­ményekről kérdeztük Szaniszló Felem el a Panoráma című [...] beavatkozni a boszniai háborúba mondta Szaniszló Ferenc de úgy hogy ne [...] élt a szerb lakosság felel­te Szaniszló Ferenc Abban a rendszerben bizonyos [...] csikarta ki írja elemzésében Márki Sán­dor A küldöttség Bécsbe való menetele [...]
13. 1985-09-25 / 225. szám
[...] mezőgazdaság a parasztság helyzetét Győrfy Sándor a Magyar Munkásmozgalmi Mú­zeum tudományos [...] állatlakói közül a legcsodálatosabbakkal Tóth Sándor és Vrábel Ferenc rákoscsabai díszmadártenyész­tők [...] Kardosné Körösfői F Somogyiné Süpek Szaniszló Szentivánszki Csere Ádám Kiszel Edző [...] Ifi Bódi Bucherna Dóczi Kiszel Szaniszló Ba­logh Csere Papp Edző Dó­czi [...]
14. 1975-07-18 / 167. szám
[...] nevű színésznő is akad Kiss Sándor MŰSOR MOZIK Momor Az asszony [...] súlyos ideggyuHadás kínoz­Csak a postás Szaniszló Józsefné pár éve igen fürgén [...] Tervhivatal szakszervezeti bizottságának megkeresésére megvizsgálta Szaniszló Józsefné szociális helyzetét és megállapította [...] 1 és 10 e között Szaniszló Józsefnét 612 forint rendszeres segélyben [...]
15. 1973-11-29 / 279. szám
[...] nehéz feladatot látnak el Egyikük Szaniszló István aki harminckét éve dolgozik [...] mint harminc éve itt dolgozom Szaniszló István régi mun­kásőr Még 1957 [...] a kertbarátok klubjában dr Brózik Sándor a Kertészeti Kutató Intézet tudományos [...] Az előadás befejeztével dr Brózik Sándor meghívta a körösi kertbarátokat hogy [...]
16. 1982-02-07 / 32. szám
[...] a résztvevőket Tőle jobbra Kosa Sándor a zászlóalj parancsnoka Cservenka Ferenc ne Apró Antal Évin Sándor és Katona Ákos alapító munkásőr [...] elnökhelyettes Nagykőrösi Arany János Tsz Szaniszló István cso­portvezető Nagykőrösi Kon­zervgyár Szirochmann [...] A most leszerelő munkás­őrök nevében Szaniszló Ist­ván átadta a most esküt [...]
17. 1985-10-30 / 255. szám
[...] Pstőfisek Berhldáárt A gödöllői Petőfi Sándor törőcsapat pajtásai is sze tnének [...] ivánszki Zsulya Csere Maul né Szaniszló Edző Körösfői László Csaknem másfél [...] Bódi Bucherna Dóczi Havas Kiszel Sza­niszló Edző Dócei István Ifi táink [...] a hálónál pedig Havas és Sza­niszló nagyerejű leütéseit nem tudták védeni [...]
18. 1986-03-12 / 60. szám
[...] pek Zsulya Csere Bódi Ha­vas Szaniszló Edző Körösföi László Óriási küzdelmet [...] Gödöllő Bucherna Dóczi Havas Kistel Szaniszló Ba­logh Csere Papp Józsa Rá­SVSagyar [...] sorozatát ifjúsági csapatunk Havas és Szaniszló nagy erejű leütéseivel szemben nem [...] Nagy volt az izga Pető Sándor mindhárom Er­i I í 1 [...]
19. 1994-05-27 / 122. szám
[...] ön pappá kérdé Leó Allatiustól Sándor pápa Azért hogy megháza­sodhassam mikor [...] Az történt ugyanis akkor hogy Szaniszló Ferenc a Panoráma tu­dósítója a [...] Kereszty András azzal honorál­ta hogy Szaniszló Ferenc Új Magyarország beli inter­jújának [...]
20. 1984-10-12 / 240. szám
[...] Kazinczy Ferenc u 28 Ju­hos Sándor Gödöllő Kör u 6 Krémer [...] Gödör József Gödöllő Körösi Csorna Sán­dor u 12 dr Katona Gábor [...] ivánszky Körösfői F Csere Huszár Szaniszló Kiszel Ed­ző Körös fői László [...] 9 GSC ifi Kiszel Bódi Sza­niszló Havas Bucherna Bu­dai Csere Dóczi [...]
21. 1985-03-20 / 66. szám
[...] programja Gödöllő művelődési ház Tatay Sándor Puskák és ga­lambok Irodalmi mű [...] Kolozs J Csere Ádám Huszár Szaniszló Ed­ző Körösfői László A nagy [...] Bódt Bucherna Dóczi Havas Kiszel Szaniszló Csere Akoshegyi Balogh Budai Ed­ző [...] utcában elhe­lyezett emléktáblát a Petőfi Sándor úttörőcsapat képviselői koszorúzzák meg A [...]
22. 1962-06-29 / 150. szám
[...] Bo leszló lengyel király összekü­lönbözött Szaniszló krakkói püspökkel az a lengyel [...] A történet kü­lönössége az hogy Szaniszló krakkói püspök az egyház mártírjaként [...] miként az unokatest­vére által meggyilkolt Sza­niszló püspököt Ennek oka pedig az [...] a Gyermek­rádió műsorában hallottam Sásdi Sándor Sólyom utcai ti­zennyolcak című rádiójátékát [...]
23. 1994-09-15 / 216. szám
[...] Varga Attila Bp XXL Szabó Sándor Bp XI dr Körmendy István [...] Zoltánná Brundáné Ju­hász Éva Simonné Sándor Erzsébet Kollár Albinná Kollár Tünde [...] né Szabó Judit Bp X Szaniszló Zsolt Bp Bándi Ke ve [...] Lay Jánosné Pulek Mihályné Czeglédi Sán­dor Baran Attiláné Baran Attila Sápi Sándor Somogyi Já­nos Nagyné Zs Rita [...]
24. 1990-06-16 / 140. szám
[...] csoportjába Fékezés nélkül elütötte Ajtai Sándort majd már fékezve elsodorta Gábri [...] hogy a 20 éves Ajtai Sándor és a 15 éves Algács [...] ország különböző területein működő vízműtár­sulatok Szaniszlő Zoltán a Főváro­si Vízmüvek vízértékesítési [...] víz köbméterenkénti ára És bár Szaniszló Zoltán ezt nem mondta de [...]
25. 1984-10-19 / 246. szám
[...] Szent ivánszky Kőrösfői F Csere Szaniszló A Kiszel E Edző Kőrösfői [...] Kiszel Dóczi B 6 di Szaniszló Havas Bucher va Csere Budai [...] viselkedni köszöntötte a megjelenteket Sződi Sándor a vállalat párt bizottságának titkára [...] ó Az egykori aszódi Petőfi Sándor Népi Kollégium volt tagjai találkoznak [...]
26. 1960-03-19 / 67. szám
[...] vályogfalak Lő í rinc Sebőné Szaniszló Rozá lia csak állt nézte [...] volt és szép volt Gáli Sándor Klemen Fcrencné és Majoros Mihályné [...] asszony hajlott Lőrinc Ssbőné született Szaniszló Rozália gyorsan szedte a lábát [...] tornácos ház még az öreg Szaniszló építette A tanyát Rózái örö­költe [...]
27. 1975-10-01 / 230. szám
[...] beívelt lab­dát a felfutó balhátvéd Sza­niszló tizenöt méterről fejelte a hálóba [...] fordulójában öten Há­romszéki Hriazilk Magyar Szaniszló Paput érdemel­ték ki a mezőny [...] Sülysáp Paput Mo­nor Hriazik Pilis Szaniszló Isaszeg Kovács Szigetha lom Berger [...] az olasz Pa­lermo csapata Orgonási Sán­dor a BVSC intézője elmond­ta hogy [...]
28. 1982-09-21 / 221. szám
[...] Dévai Kiss Szilagyi Bodó Balogh Szaniszló Só­lyom Nazath Herr Bursi Bayer [...] Halász Paksi ilL Lő­rincz Kiss Szaniszló Solymosi László ÉGSZÖV BKV Előre [...] Nagykőrös 20 176 2 Szatmári Sándor dabasi já­rás 173 3 Czombos [...] Légpisztoly Ifjúsági fiúk 1 Szabó Sán­dor váci járás város 20 156 [...]
29. 1994-08-24 / 197. szám
[...] biztosítanak a szervezők Kovács­nak Puhl Sándor vezeti a szeptem­ber 16 i [...] A VB döntő bírájának Márton Sándor és az iz­raeli Abraham Klein [...] Gábor San Team Nagymaros 3 Szaniszló Zsolt Vác 1979180 ban szül [...] 1 Ba bella Balázs Vác Szaniszló Csa­ba KSI 2 Halápi Kornél [...]
30. 1972-06-06 / 131. szám
[...] a hozzáfűzött reménye­ket A helyieknél Szaniszló kitű­nő játéka emelkedett ki elsősor­ban G Zombori Bagi L Sza­niszlóSzaniszló Bene Cser nák ill Molnár [...] Huszár Csupán Huszár di­csérhető Szatmáry Sándor Középcsoport Vecsés Ganz Villany 2 [...] Eladó CL rendszámú Wartburg Szabó Sán­dor Nagykőrös Ceg lédi út 14 [...]
31. 1985-11-06 / 261. szám
[...] mindezt sikerül megvalósíta­A gödöllőá Petőfi Sándor Művelődési Központ havi mű­sorfüzetének melléklete [...] meditálva találkozik a természettel Szántai Sándor akik végképp nem tudnak sor­ba [...] Csere Ádám Ko lozs J Szaniszló Edző Kö­rösfői László Sajrfhs sima [...] Bucherna Dó czi Havas Kiszel Szaniszló Csere Ákoshegyi Balogh Biztos győzelmet [...]
32. 1985-10-15 / 242. szám
[...] transzformátorállvány amely Gödöllőn a Petőfi Sán­dor utca 4 számú ház előtt [...] Ádám Körösfői F Somogyiné Süpék Szaniszló Ziulya Csere Kolnzs J Maukné [...] Balogh Bódi Bu­cherna Havas Kiszel Sza­niszló Csere Ákoshegyi Papp Edző Dóczí [...]
33. 1962-07-24 / 171. szám
[...] ebben a beosztásban dolgozik Lukácsi Sándor aki egyben a K 1 [...] a beszélgetésünk során megis­mertem Lukácsi Sándort megvalósítja Ez év július 1 [...] Házasságot kötöttek Katona Ist­ván és Szaniszló Rozália Pető Bé a és [...] figyelmetlensége miatt súlyosan leforrázta ma­gát Szaniszló Vendelné kezén mélv vágást ejtett [...]
34. 1986-09-23 / 224. szám
[...] E Kolozs J Seregi Somogyiné Szaniszló Zsulya Csere Kiszel Havas Bődi [...] Dóczi Havas Mé­száros Schneider Szabadi Szaniszló Csere Dudás Cze czulics Edző [...] Pacs Istvánné titkár és Csányi Sándor el­nök Helyettük választották Nagy Lászlóné [...]
35. 1969-06-03 / 125. szám
[...] tet­tem fel a kérdést Petőfi Sán­dor elnöknek Igen A fácántojásokat idáig [...] és Lakatos Anna József Fehér Sándor és Pintér Rozália Anikó Hártyán Ambrus és Szaniszló Julianna Ágnes Zsikla Sándor és Gödény Má­ria Sándor Bálint Sándor és Fábián Erzsébet Sándor Kis prumik Dénes és Nyikos [...]
36. 1974-03-19 / 65. szám
[...] majd ünnepi beszédet mond Kovács Sándor országgyűlési képviselő a városi párt [...] Gyöngyi András Kas­sai Károly és Szaniszló Etel­ka Ágnes Mecsker József és [...] Ágnes Henriett Kurgyis Imre és Szaniszló Ka­talin Attila Halápi Sándor és Pulai Sára Sándor Mészáros óvoda épül a tormási [...]
37. 1966-07-15 / 166. szám
[...] városi tanács közli hogy Nagy Sándor a megyei tanács tagja ma [...] perc alatt tette meg Petőfi Sándor lelkeshangú költeménnyel üdvözölte a nagy [...] Katalin Tünde Dora László és Szaniszló Borbála László Suíh Tibor és [...] Bertók Jolán Régner József és Szaniszló Mária Gottfried Gyula és Magyarádi [...]
38. 1986-04-30 / 101. szám
[...] A hónap gödöllői műtárgya Nagy Sándor A festő rémei megtekinthető az [...] és 8 órakor gi Somogyiné Szaniszló Zsu lya Csere Havas Edző [...] Bucherna Dóczi J Havas Kiszel Sza­niszló Csere Papp Tamási Józsa Edző [...]
39. 1993-11-29 / 278. szám
[...] voltunk mint a bajaiak Rónai Sándor Nem volt számomra meglepetés hogy [...] Vidék Schmidek Szabó M Komlósi Szaniszló Szintai Szummer Karászi Orosz Molnár [...] Németh Jó Szabó M Komlósi Szaniszló Karászi Németh Ifi 6 0 [...]
40. 1993-10-04 / 231. szám
[...] Komlósi Szabó Karászi Orosz Kecske­méti Szaniszló Schmidek Szintai Molnár Kozma Szil­veszter [...] volna Gól Szilveszter Jó Szabó Szaniszló A korábbi fordulók­ban elmaradt Ceglédi [...] 2 1 1 1 gól Sándor T 2 ill Vincze BVSC [...]
41. 1984-10-07 / 236. szám
[...] negyedik elődöntőt a gödöllői Petőfi Sándor Művelődési Központban tartják október 10 [...] fői E Szentivánszky Csere Kiszel Szaniszló Edző Kö­rösfői László A lányok [...] GSC ifi Bucherna Kiszel Bódi Szaniszló Havas Balogh Sz Csere Dóczi [...]
42. 1994-08-10 / 186. szám
[...] a Demjén anyíig Homo nyi Sándor lemeze és érdekes módon a [...] Milós A Fenyő 3 Homonyik Sándor Életem a zene 4 Horváth [...] Bagi Andrea Nikolász Go dony Sándor és Szabó Ilo­na Sándor Szalai László és Csabai Mária [...] Szilvia Orsolya Szűcs Zoltán és Szaniszló Kata­lin Nikolett nevű gyerme­ke Nagykőrösön [...]
43. 1993-06-16 / 138. szám
[...] az írásbeli nyilatkozatát ame­lyet Skultéti Sándor köztársasági megbízottnak juttattak el azok [...] Schmidt László Szakács Al­bert Székely Sándor és Tóth János Az 56 [...] a 204 sz szakmun­kásképző iskolának Szaniszló Róbert lett az igazgatója Az [...] Dézsi Zol­tán polgármester és Bíró Sán­dor református lelkipásztor Gyergyószentmiklós e két [...]
44. 1964-09-23 / 223. szám
[...] belorusz ki l állítás Szabó Sándor a me­gyei tanács vb elnökhelyette [...] több ezres kollektívájában megvannak Kovács Sándor a konzervgyár igazgatója és az [...] autóbuszra i A két legbátrabb Szaniszló I Erzsiké negyedikes és Zoboki [...] pedig kölcsönkerékpá ron próbál biciklizni Szaniszló Erzsiké éhesen majszol egy vaskos [...]
45. 1963-03-22 / 68. szám
[...] forint baleseti kártérítést kaúott Sólyom Sán­dor dolgozó balesete miatt A Hunyadi [...] kö­rül segédkeznek ha kedvük tartja Szaniszló Gábor bácsi pél­dául kertészkedéssel foglalko­zik Az 1 otthon vezetője szerint Szaniszló bácsi olyan lelkese­déssel foglalkozik a [...]
46. 1992-06-27 / 151. szám
[...] ízben adta át a Petőfi Sándor Sajtósza­badság díjakat A pénteki ünnepségen [...] Ko­csis L Mihály Lőcsei Gab­riella Sándor György és Szaniszló Ferenc A Petőfi Sándor Sajtószabadság dí­jakat ezentúl évente két­szer [...] Bereczki Vilmos Borz Miklós Györiványi Sándor István József Ká vássy Sándor és Torgyán József országgyűlési képvi­selők [...]
47. 1985-04-22 / 93. szám
[...] a 68 kilogrammosok között Ko­vács Sándor az ötödik a plusz 82 [...] rincz Eszlényi Kiss J Szi­lágyi Szaniszló Varga Bo dó Mészáros Fekete [...] be a labdát de most Szaniszló fejéről került a hálóba a [...] a második félidőben Jó Kindornai Sán­dor D rAfifhna Ifi 4 4 [...]
48. 1982-02-23 / 45. szám
[...] ol­csón eladó Érdek­lődni lehet Csákó Sándornál Tápiósző lős Zalka Máté út [...] Barátság Mgtsz Külső Kátai út Sza­niszló Vi zsgázott munkagép eladó Juhász [...] Budai László VIII kerület Karácsonyi Sándor utca 25 1086 Nutriák tenyésztésre [...]
49. 1982-02-23 / 45. szám
[...] ol­csón eladó Érdek­lődni lehet Csákó Sándornál Tápiósző lős Zalka Máté út [...] Barátság Mgtsz Külső Kátai út Sza­niszló Vizsgázott munkagép eladó Juhász István [...] Budai László VIII kerület Karácsonyi Sándor utca 25 1086 Xutriák tenyésztésre [...]
50. 1984-10-30 / 255. szám
[...] második félidőre a na­gyon feljavult Szaniszló és Szabó vezérletével még lendü­letesebb [...] Sza­bó 2 Jók Kiss J Szaniszló Sza­bó illetve Karteneckel Ko­roknak Ifi [...] Marino Rallye 1 Mint Léhi Sándortól meg­tudtuk a fékek rákon cátlan [...]
51. 1980-04-11 / 84. szám
[...] Zsiguli el­adó Érdeklődés Vác Löwy Sándor utca 9 Somfalvi József Hétvégi [...] csösben eladó Érdek­lődés Vác Löwy Sándor utca 9 Számviteli főiskola es­ti [...] Erzsé­bettel Vácott hunyt el Papp Sán­dor Vác Gombási út 14 Szá [...] Sági Erzsébet Kemence Milák Istvánné Szaniszló Julianna Eger helyen tároljuk Távol [...]
52. 1982-08-17 / 192. szám
[...] Herczeg Lőrinc Dévai Balogh Bodó Szaniszló Sólyom Sponga Herr Nazáth Bayer [...] Nazáth Bayer Jó Ba­logh Lőrincz Szaniszló Na­záth Buchard Tibor BKV Előre [...] ország 196 hp 17 Fülöp Sándor Magyarország 246 hp 30 Fintha [...]
53. 1994-06-17 / 140. szám
[...] 00 Hírek 16 05 Ba­lassa Sándor műveiből 17 00 Operamagazin 18 [...] nagyharsányi fotó­művész Gádorosi faluportré Szerkesztő Sándor Zol­tán Műsorvezető Horváth Gyula Falutévé [...] Főszerkesztő Chrudinák Alajos Szerkesztő műsorvezető Szaniszló Ferenc A Duna Tv kínálata [...] Muravje vé volt de III Sándor cár 1891 ben az akkori [...]
54. 1980-01-06 / 4. szám
[...] két váci gárda a Lőwy Sándor Gép­ipari Szakközépiskola fiú és Közgazdasági [...] budapesti együttes in­dült az Újvári Sándor ve­zette váciaknak nem volt sze­rencséjük [...] Janek Já­nos Csizmadia László Borda Sándor összetételű gárda kö­zülük egy mérkőzésen [...] a ko­rábban bevonult Kiss Józse­fet Szaniszló András is kö­vette így egy [...]
55. 1981-12-05 / 285. szám
[...] az elsőséget a váci Petőfi Sán­dor iskola tanulói Lipták Va­léria és [...] előtt A fiúk közül Szabó Sándor a fóti I es számú [...] érdemel Müller Józsefné Korma Lász­ióné Szaniszló Ferencné Be­nedek Péterné Dudás József­né [...] SZMT körzeti könyvtár gyerekkönyveiből Weöres Sándor Zelk Zoltán Csoóri Sándor könyvei igen alkalma­sak arra hogy [...]
56. 1980-07-02 / 153. szám
[...] és Katrucs Margit Csaba Szűcs Sándor és Sza­bó Rozália Attila Tomicsek [...] József és Horvát Ilona József Szaniszló Ist­ván és Kárai Etelka István [...] dűlő 75 Katona Amb rusné Szaniszló Matild Len­csés Világos dűlő 59 [...]
57. 1961-06-21 / 144. szám
[...] az egész évi jövedelmünk Kiss Sándor i i í jsgiMsa Varró [...] túlteljesíti Külön meg kell említeni Szaniszló Pál cipész munká ját 10 [...] tartozik Gyomron sok ember dicséri Szaniszló bácsi munkáját és igazán sajnáljuk [...] éppen arra járó dr Simon Sándor orvos men tette ki a [...]
58. 1991-02-26 / 48. szám
[...] a szövetkezet kereske­delmi főosztályán Gulyás Sándortól megtudtuk újabb módosítások történték Több [...] angol film Anyakönyvi hírek Született Szaniszló Fe­renc és Király Irén Fe­renc [...] 8 Nagy Ildikó Il­dikó Óvádi Sándor és Hupka Eszter Nikolett Derecskéi [...] és Csillag Anikó Adrienn Kovács Sándor és Jenei Eszter Dániel Berki [...]
59. 1982-09-07 / 209. szám
[...] Herczeg Lőrincz Dévai Szilágyi Kiss Szaniszló Sólyom Bodó Herr Bursi Nazáth [...] A 48 percben például Bayer Szaniszló volt a labda útja a [...] II osztályban a tápióbicskei Ko­csi Sándor szerezte meg a győzelmet Szélvitorlások [...]
60. 1978-08-09 / 186. szám
[...] dicsére­tet s két munkásőr Nagy Sándor és Szőlce Sándor a megyei parancsnok kitünteté­sét kapta [...] főleg a szolgála­tok ellátásánál Id Szaniszló István szállí­tási csoportvezető a Nagykő­rösi [...] két unokája van Fia ifj Sza­niszló István a Városgazdál­kodási Vállalat dolgozója [...] volt két körösi tagja Kis Sándor és Vágó Zoltán Atlétikában 7 [...]
61. 1994-07-08 / 158. szám
[...] fia Zsolt Kár­páti László és Szaniszló Ka­talin fia Gergely Radics Jó­zsef [...] sz Váradi Irén Du­nakeszi Tatár Sándor Buda­pest XIIL Fidel János Buda­pest [...] Csemiczky Anna Sződ Mrá zik Sándor Szob Mészáros Tibor Vác Tóth [...] Vác Dudás Mi­hály Nógrád Balázs Sándor Vác Mikó Istvánná sz Zelin [...]
62. 1987-09-30 / 230. szám
[...] GSC Havas Kiszel Kolozs Somogyiné Szaniszló Zsulya Csere Bódi Dóczi Edző [...] GSC Czeczulios Dóczi Du­dás Paves Szaniszló Törő Csere Józsa Mészáros Tiha­nyi [...] mindazoknak akik drága férjem Zséli Sándor temetésén megje­lentek és sírjára koszorút [...]
63. 1992-01-17 / 14. szám
[...] Vörösmarty Mihály Kosz­tolányi Dezső Márai Sán­dor és mások gondolatait idézve arról [...] Rózsahegyi Márta fia Márk Veres Sándor és Kiss Mária fia Szabolcs [...] kovics Andrea fia Dániel Szőke Sándor és Zemano vics Magdolna lánya [...] Győri Julianna lánya Krisztina Varga Sándor és Szaniszló Zsuzsanna lánya Réka Házasságot kötöttek [...]
64. 1992-03-16 / 64. szám
[...] Közös Vállalat tudományos csoportvezetője Bajusz Sándor állami díjas vegyész a kémiai [...] Kátai József határőr ezredes Kopácsi Sándor nyugalmazott rendőr vezérőrnagy Láng László [...] megtar­tott ünnepségek alkalmá­val Kiskőrösön Petőfi Sán­dor szobránál rendeztek koszorúzást Kápolnán az [...] A szabadtéri cserkészmisét Dávid L Szaniszló kisteleki segéd­káplán öregcserkész celeb­rálta Vasárnap [...]
65. 1973-07-01 / 152. szám
[...] rende­zői elhalasztották a megnyitót Szabó Sándor a városi tanács művelődési felügyelője [...] egyik munkatársát Nem sokkal később Szaniszló Pál és Szaniszló László is megérkezett Együtt borozgat [...]
66. 1965-06-13 / 138. szám
[...] diákokat bú­csúztatta A nyílt levél Szaniszló Te­réz VIII általános iskolai ta­nulónak [...] az­zal a szándékkal hogy sok Szaniszló Teréz tájékozódjon belőle A levelet [...] Juhász András Papp József Kiss Sándor és Pusztai Ilona
67. 1982-05-11 / 108. szám
[...] Dévai Kiss J Baloght Tauerl Szaniszló Sólyom Bodó Kiss F Nazáth [...] töb­bet de kihagyta a lehetősé­geit Szaniszló például a ka­pusba lőtt Szünet [...] győzelmet s ez Hro nek Sándor legjobb nyolc kö­zé jutását eredményezte [...]
68. 1994-03-11 / 59. szám
[...] buda­pesti millenniumi ünnepsége­ken Forgatókönyv Simó Sán­dor Tóth Zsuzsa Sándor Pál Zene Tamássy Zdenkó Opera­tőr Zsombolyai János Rendez­te Sándor Pál Szereplők Sza­bó Ildikó Bulla [...] Főszerkesztő Chrudinák Alajos Szerkesztő műsorvezető Szaniszló Ferenc ségi és Városi Művelődési [...] Ki mit tud Gyöngyösön Szerkesztő Sándor Zoltán Műsorvezető Nagy Gábor Falutévé [...]
69. 1958-07-03 / 155. szám
[...] MAFC 4 12 2 4 Szaniszló Honvéd 4 12 5 5 [...] MAFC vezet 3655 ponttal 2 Szaniszló 3510 13 Ferdinándi 3490 f [...] öttusázó­kat A vadat éjszaka Vaczó Sándor terítette le a hegyek­ben Az [...]
70. 1983-05-27 / 124. szám
[...] 12 óra között dr Jancskár Sándor a városi tanács vb titkára [...] Az anyakönyv lapjáról Született Oláh Sándornak és Kiss Máriának Sándor Papp Mihálynak és Vándor Katalin­nak [...] Erika Roland Körmöczi Lajos és SZaniszló 1 Erika Erika Berkó Sándor és j Antal Valéria Judit [...]
71. 1978-05-31 / 126. szám
[...] az indu­lásról egyetemi éveikről cél­jaikról Szaniszló József 1973 ban költözött be [...] és Nagy Mária Tünde Ivicsics Sándor és Dóczi Erzsébet Eri­ka Domokos [...] nyarakat töltötte falun El lentétben Szaniszlóval 0 nyomban a nyolcadik elvégzé­se [...] Bagón 72 háznál amikor Tóth Sándor örömapa megbízásából Magdi leánya lakodalmába [...]
72. 1969-07-18 / 164. szám
[...] akik felejthetet­len jó férjem dr Szaniszló La­jos elhunyta alkalmából rész­vétükkel mérhetetlen [...] megnyilvánult együttérzését hálásan köszö­nöm Dr Szaniszló Lajosné és a gyászoló család [...] ügyes fiút tanuló­nak felveszek Mózes Sándor kárpitos Ceg léd Teleki u [...]
73. 1982-05-25 / 120. szám
[...] befejező csatár G Sólyom 2 Szaniszló ill Tóth S Jó Balogh [...] Az el­lenfél büntetőből szépített Nagy Sándor talált a hálóba Zrínyi SE [...] 8 Dunavarsány D Kőolaj 2 Szaniszló Mojzer ill Békési Motolai Szabó [...]
74. 1982-11-30 / 281. szám
[...] Lőrincz Szilágyi Bodó Balogh Dévai Szaniszló Sólyom Herr Bur si Tóth [...] Váci Izzó 67 kg Biró Sándor Váci Izzó 71 kg Stiller [...] Ferihegy Tsz 75 kg Vá­gány Sándor Ceglédi VSE 81 kg Bajkai [...] SE Ifjúságiak 54 kg Jungwirth Sándor Óbuda Tsz SE 60 kg [...]
75. 1978-11-09 / 264. szám
[...] téri gim­názium valamint a Sztáron Sándor gimnázium diákjainak popzenével kísért gimnaszti­kái [...] mérkőzésen igazságos ered­mény született G Szaniszló Jó Adamcsek Rapavi Maii­na Szaniszló ill Csató Zsem­lye Bazsánt Enzsöl [...] Érd Baksa Aladár Gödöllő Petőfi Sándor u 16 Ér den tégla [...]
76. 1985-01-17 / 13. szám
[...] Lajos Deák Ferenc Gyáf rás Sándor tartalék Sipos Zoltán Felkészítő Zöldi Sán­dor a szülői munkaközösség tagja 19 pont 2 Lőwy Sán­dor Ipari Szakközépiskola Vác Kajos Róbert Bakos Já­nos Szádócaki Szaniszló Bá bik János tartalék Dudás [...] Gimnázium Érd 15 6 Sztá­ron Sándor Gimnázium Vác 13 ponttal Lányok [...]
77. 1981-06-23 / 145. szám
[...] meggyorsításához Ezen kí­vül a Petőfi Sándor és az Arany János általános [...] és Szaiai Mária József Varga Sándor és Szaniszló Erzsébet Sándor Rácz Zoltán és Dan ka [...] és Zöldi Ilona Ferenc Bálint Sándor és Ba bicz Ilona Gábor [...] nevű gyermeke Névadót tartott Csépe Sán­dor és Kollár Anikó Krisz­tián Bárány [...]
78. 1980-04-18 / 90. szám
[...] 57 es vk a Petőfi Sándor általános iskolában a 64 es [...] és Kenyeres Mária Mónika Seres Sándor és Feny­vesi Irén Zoltán Valachi [...] Mag­dolna Gábor Molnár László és Sándor Erzsébet Norbert Bednárik Károly és [...] Boda Gyula Fót Milák Istvánná Szaniszló Ju­lianna Eger Papp Sándor Vác Gombási út 14 Szá [...]
79. 1984-11-24 / 276. szám
[...] köve­tik a sakkversenyek A Lőwy Sándor Ipari Szakközépiskolá­ban rendezték meg a [...] általános iskola 3 Szá dóczki Szaniszló 4 Bábik Já­nos Vác Lőwy Sándor Szak középiskola 5 Janicsák Jó­zsef [...] Komlódi Ta­más Dunakeszi Körösi Cso­rna Sándor Általános Iskola A DCM által [...] előadásán A felújított filmet Pécsi Sándor főszereplésével november 26 án fél [...]
80. 1989-03-22 / 69. szám
[...] MÁRCIUS 22 SZERDA IREK TÍMÁR SZANISZLÓ SZÁZHARMINC ÉVE született Baján és Budapes­ten hunyt el Tímár Szaniszló 1839 1917 író újságíró a [...] Surá nyi István és Kóezka Sándor cukrászmesterek termékeiből tartanak bemutatót s [...]
81. 1988-03-05 / 55. szám
[...] óráig sakk csapatbajnokság a Löwy Sándor Gépipari Szak középiskolában 17 órakor [...] csapatok városi tornaversenye a Löwy Sándor Gépipari Szakközépiskolában Délután bemutatóval egy­bekötött [...] A tanácskozás első részében Pintér Sándor gyárigazgató értékelte a gyár elmúlt [...] ott lesznek az országoson Ta­náraik Szaniszló Róbert és Tóth István A [...]
82. 1992-09-04 / 209. szám
[...] GERMANY 4 Krisztel 4 Csere Szaniszló Száraz 2 Az első félidőben [...] V Pata­ki Vác Hajdú Halász Sándor Lévai Cseresz­nyék László Schwarcz Ihos [...] mondanék le hasonló felszólításra Mataz Sándort sem olyan fából faragták hogy [...] válaszlevél megírásához hiszen Ma tuz Sándorral egy időben 1985 nyarától együtt [...]
83. 1987-10-16 / 244. szám
[...] ádáz harcot vív­tak kézrekerítésükért Kása Sándor az egység parancsno­ka pedig először [...] egység tevékenységéről A legjobbak Kosa Sándor természetesen most sem általánosságban be­szélt [...] matban öltenek testet A Király Sándor lakatos kalapácsa alatt formálódó vasvázakról [...] 1978 os leányok kislab­dadobásban 1 Szaniszló Ri­ta 29 76 méter Szegeden [...]
84. 1991-06-18 / 141. szám
[...] és Pataki Erika Alexandra Csató Sándor és Spilák Ra­jaim Tamás Csákány [...] Molnár Éva Nagy István és Szaniszló Tünde Meghalt Barabás Ferdi nándné [...] a felkészületlenséget tükrözi Erre Czira Sándor jelen­tette ki hogy az összefog­laló [...] dr Czira Szabolcs és Czira Sándor is Barta István egészen más [...]
85. 1979-12-11 / 289. szám
[...] tői hivatalvezető helyettes voltam Nánási Sándor volt postahivatal vezető nyugdíjba vonulása [...] If­júsági férfi Kovács Gábor 319 Szaniszló Ferenc 284 Fel­nőtt férfi Gállos Sándor 328 körrel Légpisztoly 40 lövés [...] szeretett édesapánk és test­vérünk Balog Sándor temetésén részt vettek sírjára koszorút [...]
86. 1993-08-17 / 191. szám
[...] és Kovács Zsuzsanna Zsuzsa Kovács Sándor és Károly Er­zsébet Szilvia Tóbiás [...] és Győri Mária Dávid Mészáros Sándor és Pacsa Erzsébet Kit­ti Aczél [...] és Katona Ro­zália Anikó Gyulai Sándor és Török Ildikó Nikoletta Hup [...] Kaszap Al­bert Szamos u 8 Szaniszló Ferenc Szabó Ervin u 14 [...]
87. 1979-11-13 / 265. szám
[...] szerződést má­sokkal is Mint Csira Sándor­tól a nagykőrösi kerület igaz­gatójától megtudtuk [...] méltányos térítésért végzik Mint Czira Sándor elmon­dotta a gazdaság már meg­kezdte [...] és Bata Irén Tamás Zsíros Sán­dor és Kis Ilona Csaba Pap [...] és Kókai Terézia Tünde Varga Sándor és Szaniszló Erzsébet Szilvia nevű gyermekének Házasságot [...]
88. 1957-09-29 / 129. szám
[...] asszo­nyok Veres Péter Asszony­hűség Verne Sándor Mátyás Móra Ferenc Négy apá­nak [...] Munkára fiúk hallot­ta maga mögött Szaniszló De­zső szakaszparancsnok jól is­mert hangját [...] a parancsnok kocsija várta S Szaniszló hadnagy mellett ott ült Jóska [...]
89. 1988-03-25 / 72. szám
[...] Tanács Családsegítő Központ­ja Vác Sztáron Sán­dor utca 18 áthelye­zés miatt megüresedő [...] szerző felvételei Vácott született Bagosi Sándor és Maga Ibo­lya lánya Mária [...] ikergyermekei Zsigmond és Gábor Pongó Sándor és Biczó Kovács Olga fia Sándor Csuhái József és Drenyovszki Zita [...] Ist­ván Dunakeszi Kapás Orso­lya Vác Szaniszló Gábor Sződliget Szerényi Ferenc­né sz [...]
90. 1979-01-11 / 8. szám
[...] és Leszkovszki Margit Krisztina Tar Sándor Zoltán és Veres Éva Szabolcs [...] János és Cser Margit Zsu­zsanna Szaniszló István és Szénáái Anna Mária [...] és Üveges Mária Henrietta Czeglédi Sándor és Apáti Aranka Beáta nevű [...] új munkák vál­lalását javasolja Katona Sán­dor kétnapos csehszlovákiai kirándulásra tesz javaslatot [...]
91. 1983-11-27 / 280. szám
[...] Játékfoglalkozás iskolaottho­nos gyerekeknek P őfi Sán­dor Általános Iskola 10 43 órakor [...] jönnek a választókerület a Nagy Sándor utca lakói hogy voksoljanak A [...] GSC ifi Kiszel Dóczi Kán­tor Szaniszló Budai Bódi Csere Balogh Edző [...] újjal szemben mindig fo­gékony Sződj Sándor Az előző tanácstag ön­ként mondott [...]
92. 1963-02-14 / 37. szám
[...] z anovics ül Béres 3 Szaniszló 2 pakos Faragó Borbély Szigethalomi [...] 2 I Oláh Herendi ill Szaniszló 4 Béres 3 Bakos 2 [...] közül a versenybiróság még Papp Sándor Pécel és Széles Károly Vác [...]
93. 1993-05-07 / 105. szám
[...] Germán GIZELLA Gusztáv Napóleon Pál Szaniszló Viktor Katolikus naptár Boldog Gizella [...] ellenállást Elfogták Bá­csis Józsefet Bácsis Sándort és Csámpai Sándort Két körö­zött társuk elfogására is [...]
94. 1993-05-14 / 111. szám
[...] a Rádió 13 35 Petőfi Sándor versei 13 45 Időjárás és [...] Plan Közelképben az operatőr Kardos Sándor Szerkesztő ri­porter Muhi Klára Rendező [...] es Magyarország valóságából építkezik Dr Szaniszlő József emlékiratai nyomán írta Bereményi Gé­za Operatőr Kardos Sán­dor Rendező Berényi Gé­za Szereplők Eperjes [...]
95. 1980-08-05 / 182. szám
[...] már az eget aggódva Czira Sándor a Ceg­lédi Állami Gazdaság nagykő­rösi [...] szakemberek Csakúgy minit a Petőfi Sándor általános isko­lához tartozó Helmeczi utcai [...] paran­csolta II Rákóczi Ferenc Ká­rolyi Sándornak hogy rom­bolja le a két [...] József és Gyu­ris Ágota József Szaniszló Balázs és Kallik Mária Ba­lázs [...]
96. 1979-12-18 / 295. szám
[...] élen A végeredmény 1 Sztáron Sándor Gimnázium Vác Galbács Péter Jakab [...] döntő eredményei Monori Gimnázium Sztáron Sándor Gimnázium 62 55 31 34 Ceglédi Mezőgazdasági Szakközépiskola Sztáron Sán­dor Gimnázium 54 37 Monori Gimnázium [...] Pollák Kiss L Kárpáti Szabó Sza­niszló Tóth Nazáth Huszon­öt perc leforgása [...]
97. 1991-12-30 / 304. szám
[...] és Szekula Katalin lánya Edina Szaniszló Csa ba és Tulinszki Györgyi [...] Szalai Mónika fia István Szaba­dos Sándor és Lengyel Ág­nes lánya Zita [...] kapós régi új köny­ve Márai Sándor Csutora című kutyaregénye volt Fél [...] ke­zelte a környék háziállatait Márai Sándorék Csutoráját is ő gondozta Többször [...]
98. 1981-09-29 / 228. szám
[...] Bistyák Dezső ezüst fo­kozatát Tarnavölgyi Sándor és Vadnay István bronz fokoza­tát [...] helyettesi dicsérő oklevet kapott Magyar Sándor és Tóth Ferenc További tizenegy [...] munkájáért parancsno­ki dicséretben részesült Tar­navölgyi Sándor Dobos Tibor Abonyi Károly dr [...] és Csete Márta Anikó Var­ga Sándor és Szaniszló Er­zsébet Sándor nevű gyer­mekének Házasságot kötött Osváth [...]
99. 1995-01-20 / 17. szám
[...] agyonhallgatott katolikus fizi­kus dr Jáki Szaniszló is írhatta volna Barrow el [...] erkölcstelenség gyáva de átlátszó leplezé­ Sándor András HIRDETÉS APRÓHIRDETÉS ADÁS VÉTEL [...] Endre út 6 szám 2252 Sándor Pétemé címre A közelmúltban fuzionált [...]
100. 1993-06-12 / 135. szám
[...] mérték többszöröse is mérhető Százhalombattán Szaniszló József Se ura se gazdája [...] minden indulat nélkül beszélgetésünkkor Kiss Sán­dor polgármester Azért folytatták a levele­zést [...]