Pest Megyei Hírlap, 1969. május (13. évfolyam, 98-123. szám)

1969-05-01 / 98. szám

I Régi májusok Pest megyében PEST MEGYEI VILÁG PROLETÁRJAI, EGYESÜLJETEK! AZ MSZMP PEST MEGYEI BIZOTTSÁGA ÉS A MEGYEI TAN a 3. oldalon © Az öreg lakatos Mészáros Ottó riportja (5. oldal) © Portré és bors Bemutatjuk munka­társunkat, Nyíri Évát (5. oldal) © \ „Szerkesszen velünk” Ma rajtol a tudósítóverseny. A harmadik ezres Budapestre került (12. oldal) Kétezer kilométer utón Megérkezett az MSZBT Pest megyei kiilönvonata Moszkvába Kárpátok, fenyőerdők, pa­takok, faházak, nyírfácskák, villanycsengős sorompók és szüntelen robogás. Nagyon röviden ez a lényege négyszáz, különvonattal utazó magyar útjának. S végre 40 órás za­katolás után megérkezett Moszkvába a Pest megyeiek népes kül­döttsége. Sok mindenről kellene szól­ni az ünnep előestéjén, ma­gunkról csak annyit: minden^ ki jól van. Ennél többet szól­nánk a láthatókról. Már a kijevi esti átutazásnál gyö­nyörködtünk a fényfüzérek­kel kirakott épületekben. A moszkvai utcák felett is piros, kék, sárga, fehér lámpafüzé­rek, fényszórók, 10—15 méte­res képek. Ünnepet köszöntő neonfeliratok. A nyár eleji M BORBÉLY TIBOR: Harc még ez az ünnep. Száz táján a világnak, még tépett lobogókat fúj csattogva a májusi szél, — bár régen emelte magasra lobogóul szíve színét az az osztály, amelyik halni tud elveiért. Azóta — hány proletár halt az ügyért, s mind élni akart. Hiszen: ki ölelésből született, , élni és ölelni készüL Nem halt meg mégsem értelmetlenül ki sorunkból kihullt, rákényszerítve, — értünk — embert ölni végül. Harc még ez az ünnep ... Az ünnepi utca — hol járunk gondtalanul s a félelem nyomát nem őrzi semmi se már, ma, — nem ott ér véget, ahol szokott... Az ismert sugárút, — tovább szalad s a házsorok vezetnek tovább, — tovább.,. minden kontinensen át. Es kinyújtott kezünk, — mert elvtársi kézig ér — földgolyónkat fogja át. Kezünk kemény, munkától érdes, — de mindannyiunk szívében, ki hogyha kell, hát halni készül, — így él a kérges tenyérre még ma kényes emberibb világ: ... csak költők lantja zeng s mosoly lesz balzsama a szívnek, — mikor a fegyver vért nem ont, és láng — a csóktól éledi; könny nem pereg miként a gyöngy, nyárban a pázsit, fülemüle dal, nappal a fény, — és éjjel a csillag jelenti majd a világ csodáit. Szelid májusi szellő, — illatos őszi lomb, — csendet s csak reményt súg az anyák szívének. Akkor , — tündér vigyázza újra lépteink. Többé, senki se sír, — csupán a fahasáb a kandallóban, míg lángja lassan éled. Ha ott is béke lesz megint... időben üdítően fújdogál a szél, meglobogtatva ezer és ezer zászlót. A házakat vörös drapéria borítja. A Vörös té­ren már ott sorakoznak a fé­nyezett teherautók, a rájuk szerelt óriás transzparensek­kel. Valamennyi a békéről szól, s arról a támogatásról, amelyet a szovjet hatalom biztosít a békéért harcolók­nak. Sok a külföldi, géppus­káznak a felvevőgépek. Sőt, hazánk fiaival is összehozott a sors. Kicsi a világ: Kijevben este a vasútablakból két mondatot váltottunk gödöllői fiatalokkal. Moszkvában Itt (Folytatás a 2. oldalon.) Kitüntetett vállalatok ünneplése Jutalmazások megyeszerte Tegnap délután megyeszerte folytatódtak a vándorzászló-, illetve oklevélátadó ünnepsé­gek a május elseje alkalmából kitüntetett vállalatoknál. Nagykőrösön a konzervgyár dolgozói ezúttal harmadszor vették át a Mi­nisztertanács és a Szakszerve­zetek Országos Tanácsának vörös vándorzászlaját. (Az ün­nepségről a legközelebbi szá­munkban számolunk be részle­tesen.) A Lenfonó- és Szövőipari Vállalat budakalászi központjában a kiváló vállalat cím elnyerése alkalmából ren­deztek nagyszabású ünnepsé­get. Megemlékeztek a nemzet­közi munkásosztály ünnepéről, s kitüntették, illetve megju­talmazták a vállalat legjobb dolgozóit. A SZÖVOSZ és a KPVDSZ által odaítélt kiváló szövetke­zet című oklevelet szerda dél­után adták át a Dabasi Általános Fogyasztási és Ér­tékesítő Szövetkezetnek. A kiskunlacházi ■» takarékszövetkezet az év leg­jobb takarékszövetkezete cí­met nyerte el, s az erről szóló oklevél ugyancsak ünnepélyes keretek között került átadásra. Szigethalmon a Pestvidéki Gépgyár dolgozói miniszteri dicséretben része­sültek, s az erről szóló okleve­let tegnap délután ünnepélyes külsőségek között vették át A Pest megyei Tanács VB és a szakszervezetek megyei ta­nácsa kiváló vállalat címmel Budapesti demonstráció A május elsejei díszbe öltö­zött, fellobogózott Budapest ma reggel zenés ébresztővel köszönti lakóit. Kilenc óra 50 perckor Gás­pár Sándor, az MSZMP Politi-, kai Bizottságának tagja, a Szakszervezetek Országos Ta­nácsának főtitkára köszönti Budapest és az ország dolgozó népét. A Felvonulási téren tíz óra­kor kezdődik a felvonulás, amelyet a budapesti fiatalok látványos bemutatója nyit meg. Tizenöt fővárosi kerület la­kóinak menetét a sportolók lát­ványos menete zárja. tüntette ki a Pest megyei Ve­gyi és Divatcikkipari Vállala­tot A tegnap este Budapesten megrendezett ünnepségen Édes István igazgató méltatta a vállalat dolgozóinak múlt évi jó munkáját, majd az ünnep­séget kultúrműsor követte. A Pest megyei Műanyagipari Vállalat, amely ugyancsak el­nyerte a kiváló vállalat címet, április 28-án a Gellert Szállóban tartott ünnepséget. A múlt évi kiemelkedő ered­(Folytatás a 2. oldalon.) Dr. Merényi László kandidátus cikke XIII. ÉVFOLYAM, 98. SZÁM ARA I FOltlVr 1969. MÁJUS 1., CSÜTÖRTÖK

Next

/
Oldalképek
Tartalom