1080 találat (0,306 másodperc)

Találatok

1. 1948-08-26 / 194. szám
[...] brii hadbíróság ked­den felmentette Valentin Feuer s cin tábornokot a Rommel [...] illetően áTgyaláso teat folytatnak Dóra Istvánnal de egyidejűleg az Edzők Tesiüle [...]
2. 1949-03-12 / 60. szám
[...] mint felbújtót halálra ítélte Barát Istvánt gyil­kosság büntette miatt életfogy­tiglani fogy [...] forintos nagydljában részesül Rtisz nyák István egyetemi tanár bel­gyógyász a vese [...] kapnak Kmetty János és Szönyi István tanárok A SZOBRÁSZÁT 10 000 [...] Heckenast Gusz­táv Karácsonyi Béla és Feuer Klá­ra két darab 10 000 [...]
3. 1949-08-07 / 182. szám
[...] szállító Színház melle 10 151 FEUER cipiszaizletét Irgahnasoh n I sz [...] DUNÁNTÚLI NAPLÓ Felelős swirtresitö RADó ISTVÁN Szerkesztőség és kiadóhivatal Perczel utca [...]
4. 1951-09-12 / 212. szám
[...] elmaradt ezen a téren KAMJÉN ISTVÁN Kamj én István éj regénye Szabó Mihály és [...] mint Ahog azt megnyitójában Kertész István W Ol b labdajáték osztályának [...] T szám nlatt n kiadóban FEUER sportkocsi eladó Zsinkó István u 3 fi á n [...]
5. 1955-07-21 / 170. szám
[...] városi pártbizottság h másod titkára FEUER JANOS a poszt sasaikszervezett bizottságának [...] hiába TőiÍLÍq Tavaly is kevés István aknai bányász kapott annyi hűség­jutalmat [...]
6. 1957-09-15 / 217. szám
[...] festőüzem Kifizeti a tizennégyezer fo­rintot Feuer Dánielnek aki Történnek még csodák [...] kell adni Mohácson tárgyal Kresz Istvánnal a B M Népbőlt Vállalat [...]
7. 1967-01-13 / 11. szám
[...] Találkozás az ősemberrel dr Benedek István előadása 19 05 A Tv [...] Láttuk hallottuk 19 00 Emanuel Feuer mann lemezeiből 9 45 Fúvószene [...] 05 vadászlakoma Irta Hegyi Füstös István 6 35 Fiatalokról fiataloknak 43 [...]
8. 1969-10-11 / 236. szám
[...] Béla Kovács Ferenc Hav rán István ürögi művelődési otthon Bágyi Ferenc [...] Les nik Gizella Takács János Feuer stahler József Vasas I Puskin [...] órakor Budai Lajosné dr Molnár Ist­ván dr Szakály Sándor Szé­chenyi Gimnázium [...]
9. 1971-05-22 / 119. szám
[...] verseskötet A Magvető Könyvkiadó Pákolitz István Jó­zsef Attila díjas költőnek a [...] a Petőfi adó műsorában Pákolitz István Gyíkocska című mesejá­téka hangzik el [...] személygépkocsi jobb oldalának esett Virovecz Istvánná súlyos de nem életveszélyes sérüléseket [...] szöveg állt Hergestellt in der Feuer Werkanstalt Berlin Spandau A lelet [...]
10. 1972-05-23 / 119. szám
[...] betegek nevében teje fonált Zámbó István Polláck Mihály u 15 sz [...] fő­iskolai tanár és dr Tóth István főiskolai docens vett részt az [...] műboltban június 2 án délután Feuer Mária a 88 muzsikus mű­helyében [...] gyalogolt a szökédi vasútállomáson Heil István nyugdíjas Az arra haladó vonat [...]
11. 1972-05-25 / 121. szám
[...] során kiderült az áldozat Szinjókovics István 38 éves potonyi lakos öngyilkossá­gi [...] folyamatosan megjelenő interjúk melyek ke­retében Feuer Mária a Muzsi­ka című folyóirat [...] lebilincselően iz­galmas itt tárja fel Feuer Má­ria az interjú irás e [...] gyorsabb megtalálá­sát A könyv szerzője Feuer Má­ria június 2 án Pécsre [...]
12. 1972-06-02 / 128. szám
[...] lehetőséget Rónaszéki Ferencné VENDÉGÜNK Beszélgetés Feuer Máriával 1958 tehát a Muzsika [...] József és Nagy Mária Báqyi István és Eunder lich Emma Kisvárdai [...] Józsefné sz Katona Mária Hauser Istvánná sz Balvin Mária Horváth Vendelné [...] Simonies Má­ria Hock József Kozma István Szili István Fábián Erzsébet Wick Julian­na Merényi [...]
13. 1973-04-16 / 95. szám
[...] új tanács­ban Pavlicsek Géza és Feuer stahler József közül az utóbbi [...] két legidősebb komlóihoz Kiss Zak Istvánhoz és feleségé­hez együtt 19 ó [...] iskola szavazó helyiségébeb szavazott Lovai István Állami díjas vájár és itt [...] hárman A kvartett ne­gyedik tagja István Galya­tetőn éppen nászúton van s [...]
14. 1973-12-07 / 326. szám
[...] részt vett Palkó Sándor Németh István Szabó Mátyás Cserna Sándor Jazbinsek [...] a Megyei Pártbizottság első tit­kárával Feuer Máriával a Mu­zsika című lap [...] Katalin Rücker János Nyira ti Istvánná Bernáth Katalin Huoer Kálmán Udvardy [...] Kuba Antal Szabó József Koncsck István Hogy István Vemkaviás Jö­MEGHALTAJC Egyed Katalin Mckos [...]
15. 1974-01-04 / 3. szám
[...] Csaba és Dékóny Ibolya Sonkoly István és Magyar Ibo­lya Kovács Jenő [...] Cha lupa Mária Járai Antalné Feuer stahler Terézia Kis Szabó István 1 Dénes István Lichtner Dezsöné Cson­ka Erzsébet László [...] Rozália Bo dis Imre Hosszú Istvánná Ferkov Franciska Bradics István TasnádI Ferenc Mészáros István März 1 st vánné Bayerle [...]
16. 1974-06-03 / 150. szám
[...] Cipőgyár Szom­bathely együttesével szemben Tihanyi István Kaposvár Az időjárás szombaton dél­után [...] a ví­i lágcsúcsot ostromolta A Feuer j bach az Egyesült Államok [...]
17. 1974-11-13 / 311. szám
[...] utazik a lengyel fővá­rosba Barth István klarinétmű­vész Bánkv József zongorán ű vész Gyei mán István hegedű művész és Kircsi László [...] Szövet­sége megbízásából A delegáció tagjai Feuer Mária a Muzsika című folyóirat [...]
18. 1975-03-04 / 62. szám
[...] órákban a sombereki úton Farkas István 20 éves szekszárdi lakos és [...] sombereki lakos személygépkocsijá­nak ütközött Farkas Ist­ván súlyos Boros Gyula könnyebb sérüléseket [...] az 5 sz választóke­rület tanácstagja Feuer stahler József a Vasas I [...] titkárává pedig Bogó Lászlót Honfi Ist­vánt és Tanai Imrét vá­lasztották meg [...]
19. 1980-04-03 / 93. szám
[...] vájárnak Halász György vájárnak Kocsis István vájárnak Pavlyás László vájárnak Stankóczi [...] szakmunkásnak Sötét Ferenc szak­munkásnak Szűcs István szakmunkás­nak Urbán István szakmunkásnak Az onkolóqiai ellátás és [...] két évtizedes kiemel­kedő eredményeiért Kollár Istvánnak az Országos Érc és Ásványbányák [...] Attila költő Erkel Ferenc díj Feuer Mária a Muzsika című folyóirat [...]
20. 1982-11-08 / 307. szám
[...] Jószerével magának mondja dr Matolcsy István na hol van hova is [...] ak­kori patikusok egyebek kö­zött Tóth István is aki az 1830 as [...] szegedi depor­tált orvos egyikük dr Feuer szegedi sebész másikuk dr Ká­dár [...]
21. 1986-02-08 / 38. szám
[...] perc kül­politika 22 30 Leporello Feuer András és Szénási Sándor sorozata [...] 45 Rádiós hangmérnökök portré­ja Zsuppán István 20 28 Farkas Ferenc A [...] nemzetiségi műsora 8 17 Baráti István hangversenye 9 35 Operaáriák 10 [...] 15 20 Nézzük együtt Pálfy Istvánnal 15 55 Családi vasárnap 17 [...]
22. 2000-04-15 / 104. szám
[...] Úszóklub versenyzőinek eredményei Első helyezett FeÚer Dé­nes 100 gyors és Makány [...] 20 30 RTL Klub Kovács István Israel López profi ökölvívó mér­kőzés [...] Bártfa utca 10 00 Káplán István emlékverseny Pécs Káplán teniszpark 8 [...] Bártfa u 10 00 Káp­lán István emlékverseny Pécs Káplán teniszpark 8 [...]
23. 2000-12-10 / 338. szám
[...] 6 Tuti balhé Nyertesek Strnad István Villány Horváth Teréz Budapest Hidasi [...] n ZZJ AKADÉMIAI KIADÓ RT Feuer Mária A gyermekrajzok fejlődéslélektana A [...]
24. 2002-07-14 / 190. szám
[...] picit szúrt a torka Nemere István regényíró kar­rierje kezdetén egy időben [...] pillanat­nyi lelkiállapotáról adnak fontos információkat Feuer Mária pszichopedagógus húsz évig gyűjtötte [...] sze­mélyiségtől független ténye­zők is mondta Feuer Mária Hiszen az hogy hol [...] is fellelhető kötetbe foglalt szakirodalma Feuer Mária ugyan régebben foglalkozott a [...]
25. 1962-10-28 / 253. szám
[...] Ignác dr Dombrádi Erzsébet Dobák Ist­ván arról beszéltek hogy e 1 [...] relmesen hallgatták a jelenlevők Gulyás István és Mészáros László általános isko­lai [...] L vIű s aki konvvnapok Feuer Ferenc GÉPKOCSIK KARBANTARTASA ÉS JAVlTASA [...]
26. 1962-11-11 / 264. szám
[...] a jegygvűrűhöz nyúlt Lehúzta Vékonyka feuér csík maradt utána amit egy [...] életen át fosja szeretni Bracsok István lelősségteljes beosz­tásba került önálló gyártmányszerkesz­tő [...]
27. 1963-08-27 / 199. szám
[...] Lapkiadó Vállalat Felelős kiadó Mezei István Igazgató Szerkesztőség Kecskemét Széchenyi tér [...] Polgárháború Franciaország­ban című művét Marx Feuer bach téziseit és Engels Feuer­bach [...]
28. 1967-03-03 / 53. szám
[...] VM 2 gy 8 Nagy István BVSC 2 gy 9 Nyúl [...] rekamié és fotelok Kecskemét Kossá István sétány 10 5599 KÖZÉPKORÚ nőt [...] Kecskemét Csongrádi út 46 1502 FEUER hússertés kb ISO kg os [...]
29. 1970-02-08 / 33. szám
[...] WI Áz ismeretszerzés gyaiogútjain Antalfy István Nyitva az ablak Nyitva az [...] ben adta ki a félegyházi Feuer nyomda a jószívű embe­rek asztalára [...] be Kalocsára mégpedig az I István gimnáziumba melynek szín­vonaláról fölösleges beszélni [...]
30. 1972-01-12 / 9. szám
[...] a tudnivalókat Nagy sikert aratott Feuer Márta Ki­nek kell a modern [...] hogy az itteni óvónénr Csinos István névre hallgatott Nők is jelentkezhetnek [...] oz való ragaszkodását is Kiss István
31. 1973-03-30 / 75. szám
[...] Gedai Erika Földvári Judit Molnár István Gyöngyösi Pap Éva Halász János [...] Börönte Ildikó Borbély Margit Saiga István Pó­lyák Margit Saiga István Pólyák Miária Nagy Márta Pesti [...] Ja­kab és Petrovlcs Ilona Tavaszi Ist­ván és Sipos Erzsébet Benke József [...] mond Szalókl Judit é 9 Feuer András
32. 1973-07-28 / 175. szám
[...] nyár 73 Bayer Ilona és Feuer András riport montázsa Könnyű hangszerszólók [...] Mit mondjon a titkárnő Sütő István karcolata Tánczene a hallgatók szerkesztésé­ben [...]
33. 1973-08-04 / 181. szám
[...] kétrészes fürdőruhával TMI foto Bara István felv TESTÁPOLÁS NYÁRON Még manapság [...] nyakken­dő Műsorvezető Bayer Ilona és Feu­er András CSÜTÖRTÖK Alföldi krónika Virágénekek [...]
34. 1973-08-18 / 193. szám
[...] nyakkendő Zenés ifjúsági magazin Vezeti Feuer András CSÜTÖRTÖK Alföldi krónika Betyámóták [...] hasonló kecskemétire Érdeklődni Kecskemét Villám István u 5 3976 F ŐISKOLÁS [...] Alsószéktó 140 Pf 3708 Gubonyi István 3058 E JLADO 801 es [...] átszerel­hető gyermekkocsi eladó Kecskemét Kertváros Ist­ván király krt 16 Nagy Pál [...]
35. 1973-08-25 / 198. szám
[...] új benzinkútlal szem­ben Érdeklődni Dudás Istvánnál szombaton va­sárnap 4136 BEKÖLTÖZHETŐ ház [...] és ágyak el­adók özvegy Dancsa Ist­vánná Lajosmizse Felsőla­jos 40 1688 S [...] Akik szólnak és akik nem Feuer András riportja Ze­nés autóstop Vezeti [...] személyzeti vezetője részére Kecskemét Villám István u 12 sz alá 1278 [...]
36. 1973-09-08 / 210. szám
[...] jászalsószent györgyi népdalkor műsorából Szá­mítástechnika Feuer András riportja Polkák Zenés autóstop [...] Réggel nyolckor bent vagyok Sütő István Jegyzete Beatparádé Kulturális figyelő SZOMBAT [...] tégla léc vályog Kecskemét Simon István utca 4 1768 E LADÓ [...] írásban a kirendeltségvezetőnél Ka­locsa I István u 37 1390 KŐMŰVES és [...]
37. 1973-10-27 / 252. szám
[...] nyakkendő Vezeti Bayer Ilona és Feuer András CSÜTÖRTÖK Alföldi krónika Betyárnóták [...] Gátér Petőfi u 134 Benkó István 2513 Egyéb adás vétel BAJÁN [...] bevadá­szott szülőktől olcsón el­adók Nagy István Kecs­kemét Malom köz 6 5264 [...] Zs u 8 Ügyintéző Heller István 1668 BORASZ üzemmérnök egy­éves termelési [...]
38. 1974-02-09 / 33. szám
[...] és orvosok Bayer JLonia és Feuer András riport­ja BeruházAspolitika 1074 Sport [...] 16 Cseh Mária és Mester Ist­ván operettdalokat énekel 18 30 Déldunántúld [...] daliam 18 00 Dr Kiss István egyetemi tanár elő­adása 1005 Pécsi [...] az 5 ös km­niéfli Adiám István 4719 WARTBURG 353 CR ets [...]
39. 1974-02-23 / 45. szám
[...] kórusa énekel Inkább gyalog megyek Feuer And­rás riportja Gutenberg utódai Szerkesztik [...] sár Lósí csárda története Pávikovics István zene­kara játszik Ablak a világba [...]
40. 1974-07-06 / 156. szám
[...] előadóKkal 18 25 Község közös­ség Feuer András riportja 18 30 Betyárnóták [...] Törökfái 100 sz özv Dékány Istvánná 3097 ELADÓ Cserkeszőlőn üdü­lőtelepen 67 [...] szoba komfortos lakás garázzsal Érdeklődni István király krt 16 18 után [...] Jelentkezés Munka­ügyi Csoport Kecskemét Villám Ist­ván u 2 sz 3041 SZERSZÁMGÉPIPARI [...]
41. 1974-08-17 / 192. szám
[...] nap 32479 E LADÓ Kecskemét István király krt 16 szám alatt [...] Duna menti Hí­rek szerkesztőségébe Kalo­csa István út 46 kérek 181 CSALÁDI [...] eladó Kecskemét Törökfái 2 Dunai Istvánná Érdeklődni lehet egész nap 32532 [...] operettjeiből 18 25 Eladott vállalat Feuer András riportja 18 35 Építők [...]
42. 1974-08-24 / 197. szám
[...] lal beszélge­tés a stúdióban Műsorvezető Feuer András 18 40 Lemezál bum [...] beköltözhe­tően melléképületekkel pincevei eladó Győri Ist­ván Foktő Széchenyi utca 22 1 [...] okokból sürgő­sen eladó Érdeklődni Var­ga István Dunaföldvár Paksi u Jj 8 [...] Jelentkezés munkaügyi csoport Kecskemét Villám István u 2 sz 3796 A [...]
43. 1974-09-21 / 221. szám
[...] őszi tennivalóiról A szer­kesztő riporter Feuer András 18 40 s Lemezalbum [...] szőlő termő almafákkal Érdeklődni Kemer István­nál Csengőd Dózsa út 37 alatt [...] Vállalat Ba­jai Üzemegysége Baja Nagy István utca 39 Személyzeti csoportnál 708 [...]
44. 1974-10-05 / 233. szám
[...] Ágoston Lapszemle Hitvallás a hivatásról Feuer András riportja Zenekari muzsika Lakáskultúra [...] kertes ház Érdeklődni Kecskemét Kossá István sétány 67 sz alatt 33587 [...] összkomfortos lakás eladó Kecskemét Műkert István király kör­út 13 Vékáséknál Érdek­lődni [...] 353 as Wartburg eladp Vágó Ist­ván Lászlófalva Üj Tavasz Tsz magtár [...]
45. 1974-10-12 / 239. szám
[...] Népdalok Ismeri e a szomszéd­ját Feuer András riportja Gilbert O Sulivaa [...] a pécsi Szik­ra Nyomdát Pákolitz István költő hetének megnyitója 18 30 [...] 17 35 Hét közben pákolitz Ist­ván költő hete Zene mindenki ked­vére [...] Nyíri út­hoz közel Cím Szabó Ist­vánná Lajosmizse Kossuth Lajos u 11 [...]
46. 1976-06-03 / 130. szám
[...] szilárdítása Kecskeméten Vargyas Lajos és Feuer Mária dedikálja műveit valyinak Űj [...] tartották a megnyitót ahol Ka­tona István az állami gazdaság igazgatója köszöntötte [...]
47. 1976-08-03 / 182. szám
[...] valláskritika rendszere a az interjúkat Feuer Mária készí­tette A Szépirodalmi Könyvkiadó [...] is jelentős al­kotásai Kis 1 István Démétér templom maradványai Az ásatások [...]
48. 1978-06-02 / 128. szám
[...] húzódik meg Kecskeméten a Villám Ist­ván utca sarkán Aki az udvarán [...] műveiről Vargyas Lajos Breuer János Feuer Má­ria vendégként köszönthettek híres külföldieket [...]
49. 1980-06-01 / 127. szám
[...] Búzavi­rág utcától 100 méterre Csősz István 11475 K ECSKEMÉT Rendőrfalu Benke [...] Rába u 2 115 20 FEUER 3 főzőlapos gázilizr hely palackkáN [...] Vállalat Kecskemét Házgyári Kirendeltségén Heréd István részleg vezetőnél 742 ÁRUSZÁLLÍTÓ kocsikísérőket [...]
50. 1980-10-10 / 238. szám
[...] tig Gunbro mindhárom svéd Ausztria Feuer Dihannich Cbermajer Pezzey Mirnegg Hattenberger [...] olimpiai úszó bajnokot és Tóth István olimpiai ezüstérmes birkózóbajnokot A ver­senyzők [...] sportolóink Az előadás végén Miskó István a nagyközségi tanács elnöke mondott [...]
51. 1981-12-20 / 298. szám
[...] súlyemelő szakosztály Sport­körünk elnöke Bodor István az Ezermester Ipari Szövetkezet fő­könyvelője [...] el­várásoknak megfelelően szeretné­nek szerepelni Messzi István a Kecskeméti Spartacus SC tehetséges [...] Kiskőrös Szabó Irma Kecskemét Pavelkó Ist­vánná Dunapataj LABDARÚGÁS A megyei serdülőbajnokság [...] hallja nevetés 14 00 Emanuel Feuer mann gordonká zik 14 33 [...]
52. 1982-01-30 / 25. szám
[...] Magó Molnár Hor­váth Edző Dunszt István 92 perces drámai csata végén [...] klub kapott az idén Rajtmár István Dzsem­szezon Műszakonként 20 tonna dzsem [...] csak utalhatunk dr Lá tos István szavaira kezdtük az utolsó előtti [...] okairól A Muzsika januári számában Feuer Mária főszerkesztő írt megemlé­kezést Kodály [...]
53. 1982-02-07 / 32. szám
[...] Majd így folytatja Kiskunfél­egyházán Békés István szervezte a tanítóképzősöket és szer­zett [...] hazake­rültem Kunágotára Onnan leve­leztem Békés Istvánnal Székely Bélával Darvassal és kisebb [...] miatt Többször is emlegetett Békés István 1926 31 között járt a [...] láttak napvilágot E lap kiadó­jától Feuer nevű nyomdásztól kaptam meg minden [...]
54. 1982-09-21 / 221. szám
[...] mertetése Üj Tükör 38 szám Feuer Mária Kodály dirigál Kodályt A [...] Telefon 20 466 Igazgató Ablaka István Index 25 065 HU ISSN [...]
55. 1985-10-28 / 253. szám
[...] András Heti Világgazdaság 6 3 Feuer András Magyar Rádió 6 ponttal [...] 05 Borkőtöktől a kádárokig Bog­dán István írása régi mesterségek­ről 11 25 [...] 43 22 es telefonszá­mot Szabó István és Kellér Dezső 23 20 [...]
56. 1986-06-09 / 134. szám
[...] és fél 8 órakor A FEUER TÖRZSFONOK Sz tnb amerikai kalandfilm [...] vezetője s ta­valy ősztől Kopasz István látja el a művészeti teendőket [...] Telefon 28 777 Igazgató Ablaka István HU ISSN 0133 235 x [...]
57. 1988-07-13 / 166. szám
[...] oktatás magas színvonalát bizonyítja hogy Feuer László egészen fiatalon parlamenti gyorsíró [...] a gyorsírászatot tanító dr Szombathy István visszaemlékezéseiben elmondta A negyedik osztály [...] a tudományokkal A már említett Feuer László mellett Bódogh János Kecskemét [...]
58. 1989-02-02 / 28. szám
[...] a karjukon magyar egyenruhás tiszt Feuer vezényszavá­ra tüzelnek Hát bizony szépek [...] Miért nem fogadta el Bubik István az 1988 évi Erzsébet díjat Az ügy apro­póján Verebes István írt szubjektív val­lomást Bayer Dona [...]
59. 1991-06-18 / 141. szám
[...] el a Gaszner féle módszert Feuer László a későbbi országgyűlési gyorsíró [...] Benő Gerecze Ambrus dr Szombathy István Jókai Cser nátory és más [...] ketten Bács Kiskun megyeiek Papp Ist­vánná a Magyar Ilona Általános Iskola [...] fával szénnel fütenek Özvegy Pavlovics Istvánná és élettár­sa Lajos Gyula nyugdíjasok [...]
60. 2001-03-29 / 74. szám
[...] követő sajtótájékozta­tón a társaság vezérigazgatója Feuer András nyilatkozott arra vonatkozóan hogy [...] a privati­zációs szerződést kérdeztük Jánosi István alpolgármestert Nem hiszem hogy erre [...] az önkor­mányzat hozzáállását mondta Jánosi István Érdektelenség Patócs László a Rávágy [...] dr Peredi Katalin jegyző Jánosi István alpolgár­mester és az egész képviselő [...]
61. 2001-10-11 / 238. szám
[...] haszná­lat törvényi előírásai Lapunkat Nagy István a megyei földhivatal földvédelmi földhasznosítási [...] 859 30 9252 370 Hajma István területi képviselő 30 9934 967 [...] lesznek Az európai uniós követelményekről Feuer András a cég vezérigazgatója a [...] korszerű szolgáltatásokat nyújtson mondta el Feuer András a FiberNet Rt vezérigazgatója [...]
62. 2006-04-26 / 97. szám
[...] édesanyákat megkondít ják a Szent István kápolna előtti Babaharangot életfát ültetnek [...] épületet 1923 24 ben emelték Feuer Illés és Verhovai Ma­nó kitartó [...] Röviden így összegezhető dr Berényi István a Kunszállási Hírek főszerkesztőjének egy év­tizedes munkája DR BERÉNYI ISTVÁN 1995 tŐl tíz éven keresztül [...]
63. 1959-02-27 / 9. szám
[...] 3965 forint volt Ugyanott Tóth Istvánnak 1352 forint átlagkeresete volt havon­ta [...] a háztáji jószágai elhullot­tak Tóth István maga elmond­ja hogy egyéni gazda [...] különböző hivatalai való­sággal elárasztják munkával Feuer Illés nyomdáját ahol szervezettség tekintetében [...] Direktórium rendel je el a Feuer nyomda azonnali leltározását és üzemi [...]
64. 1967-12-01 / 48. szám
[...] Tóth Pál Felelő kiadó Mezei István Szerkesztőség és kiadóhivatal Kiskunfélegyháza Szabadság [...] kézirata már a nyomdában volt Feuer bácsi a nyomdász volt annyira [...] Hosa József Udvardi Katalin Petróczi István Cseh Katalin Fricska Nándor Lajos [...]
65. 1969-03-18 / 64. szám
[...] Kovács Szabó Mlksztal Ed­ző Takács István Az első húsz percben a [...] ezek eredményeként az 58 percben Feuer verker volt eredményes 2 0 [...]
66. 1969-04-09 / 79 . szám
[...] Balogh Újvá­ri Imre Pálvölgyi Keller Feuer verker Bacsa Szmola Majoros Oravecz [...] Karakas Bőgi Ke­resztesi Edző Marsi István Meg­lepetésre az újonc vendégek az [...]
67. 1969-09-23 / 220. szám
[...] Bense Bálint Sahin I Fábián István Érdekes eredmények után változatlan a [...] Ambrus Sárközi Bató Edző Bíró István Petőfi j Drágán Varga Gajdos [...] Bőgi Náná si Edző Marsi István Nagy lendü­lettel kezdett a hazai [...] 22 Imre Balogh Szmola Keller Feuer­ 12 Mb Kinizsi 24 8 [...]
68. 1970-03-17 / 64. szám
[...] Illetve Leginszki Eleid Fejes Karasz Ist­ván B CSOPORT SZEGHALOM DOBOZ 2 [...] rőd Nagy I Erdei Újvári Feuer verker Pálvölgyl Keller Nagy II [...]
69. 1970-03-29 / 75. szám
Beszélgetés egy fiatalemberrel írta Benedek István A FIATALEMBER aki jóval a [...] világirodalom legjelentősebb baloldali költői sze­repelnék Feuer Mária könyve a Kinek kell [...] sokoldalú tudományos és szenvedélyes elemzőkészség Feuer Mária egyetlen s talán a [...] Szöllősy András Lendvay Kamiilló Láng István Pen­derecki és Bartók műveivel E [...]
70. 1971-01-10 / 8. szám
[...] könyvet bő irodalomjegyzék egészíti ki Feuer Mária könyve a Kinek kell [...] tudományos és szenvedélyes elemzőkész sóg Feuer Mária egyetlen s talán a [...] János vezényletével műso­rán Bartók Láng István Lendvay Kamilló Pende­recki és Szőllősy [...] című vitakönyv Aczéi György Dobray István Friss Gá­bor Kardos Tibor Kiss [...]
71. 1971-02-23 / 45. szám
[...] Imre Nagy II Bacsa Lovász Feuer verker Szmola Gubucz Edző Putnoki [...] sem éri L Fotó Barnám István Tízhetes küzdelemsorozat után véget ért [...] Radnai János Podina Péter Lénárt István nénak a legeredményesebb női játékosnak [...]
72. 1971-03-30 / 75. szám
[...] ill Rádi Kóaiki Dóra Burás István IKH MEDOSZ SZALVA 1 SE [...] Patócs I Uárosi Edző Kecskés Ist­ván Mindkét félidőben a ha­zaiak voltak [...] Ha­rangi 2 2 Szálát Mezei István dr További eredmények Tlsza­földvár Kiskunhalas [...] erdei Kel­ler Nagy Bacsa Lován Feuer verker Pintér Edző Putnoki Ele­mér [...]
73. 1972-04-28 / 99. szám
[...] erre mondom én hogy NEM FEUER Negyed órával később A Kötöttárugyár [...] Sass Emist SPORTUOV ÁTVEZETŐ IVIaehalel István Szerkesztőség Békéscsaba Szabadság tói ÚT [...]
74. 1972-08-12 / 189. szám
[...] a müncheni csapat­ból Török Juhász István és Tóth Kálmán Az olimpiai [...] Szegedi Kender női Gyula Szent István u 11 00 Labdarúgás NB [...] Szahai Szabó Takács Szalai Ronyecz Feuer verker Veres Jankulár Nagy Rendelkezésre [...]
75. 1972-09-14 / 217. szám
[...] m 16 évesek 5 Csuka István Bcs Előre Sp 52 6 800 m 5 Csu­ka István Bcs Előre Sp 2 03 [...] Vasas Tar Szeghalom 3 gólos Feuer verker Endirőd Kerekes Dó­zsa SE [...]
76. 1973-08-04 / 181. szám
[...] Hangversenyköz vetítés 13 00 Majoros István A be­szélő szamár 14 00 [...] nyár 73 Bayer Ilona és Feuer Andra riportmontazsa Köny nyű hangszerszólók [...] Mit mondjon a titkárnő Sütő István karcolata Tán sene a hall­gatók [...]
77. 1973-08-08 / 184. szám
[...] írosközelben Béke kert eladó Békéscsaba István király tér 10 Csatári Érdeklődni [...] ml sorvezető Bayer Hona és Feuer András Békési Bástya A leszámolás [...]
78. 1973-10-31 / 255. szám
[...] nyakkendő Vezeti Bayer Ilona és Feuer And­rás MOZI Békési Bástya fél [...] hetes btkaboriú eladó Békéscsa­ba Oláh István u 20 202047 S zínes [...]
79. 1974-01-18 / 14. szám
[...] ötven százalékos Egyénileg Bugyikkal Krikkel Feuer­ 11 BJtonyi 17 Csalódást okozott [...] erősség Nemes László és Barta István bevonult kato­nai szolgálatra így nem [...]
80. 1974-06-11 / 134. szám
[...] Molnár Hegyes S Edző Burás István A mérkőzés előtt ünnepélyes keretek [...] Tóth 0 Vlzer Edző Garamvöljfyi István G Csendes Kiállítva Csen­des a [...] Nagy 5 Cégény 6 Bárdos Feuer werker 7 Schwarzenberger 8 Krivtk [...]
81. 1974-09-04 / 206. szám
[...] Sza­bados Czinanó Ülés Bdző Kiek István G Bánhegyi Kovács HL Kiss [...] ill Kiss Hazai Tan Szabó István Endrőd Kertészsziget 8 0 2 [...] Pintér Botos Imire Feuerwerker I Feuer weaker n Ivanovics Edző Erdei [...] Ba­logh Kovács Czifra Edző For­gó István G Tarkó Jók Pintér Juhász [...]
82. 1974-09-27 / 226. szám
[...] őszi ten­nivalóiról A szerkesztő riporter Feuer András 18 40 Lemeaalbum Woodstok [...] x A Békés megyei GFV istván malom üzeme miunkára fel­vesz z [...] azonnali beköltözéssel el­adó Érdeklődni Szent István út 46 Elekes 151399 G [...] sző ára 4 Ft Rostás Istvánná Aba sár F 5 út [...]
83. 1975-01-14 / 11. szám
[...] Unió­együttes felvételeiből Kis győzel­mek nyomában Feuer András ri­portja Mezei szőttes Üzemi [...] landi vad 4 Ft Rostás Istvánná I Abasár Fő u 163 [...]
84. 1975-01-22 / 18. szám
[...] munkaerőigénye A Békés megyei GFV István malom üzeme munkára fel esz [...] Tibor fel­vételeiből 17 50 Világszínvonal Feuer András riportja 18 00 AütfüLdi [...]
85. 1975-10-14 / 241. szám
[...] Sági 5 Feuerverker L 7 Feuer verker H 5 Nagy 5 [...] Kádár ül Zöldi Ladnyik Burás István BÉKÉSI SP BCS MÁV 2 [...] G Bogdán Zahorecz Ro­nyecz Varga István MH CUKORGYÁR SZALVAI SE 2 [...]
86. 1976-06-08 / 134. szám
[...] ki­állítást Az ünneoi beszédet Kutas István az MLSZ elnöke mondta A [...] K Bogdán ill Pe­pó Varga István FÜZESGYARMAT BCS MÁV 1 0 [...] I 2 Bernát Seríőző UI Feuer­ 10 Tatabánya 28 10 5 [...] ti Kiss ti Edző Halász István Bat tonya Lung 6 Nyírna [...]
87. 1976-09-22 / 224. szám
[...] Nagy ti Feuerverker I 6 Feuer verker II 7 Szakálas 6 [...] Szűcs Juhász 7 Edző Matajsz István A második félidőt egy kapura [...] G Sajti ilí Ju­hász Burás István Ifjúságiak Mh Cukorgyár Battonya 4 [...] Hornok P 4 Edző Ha­lász István OMTK Sütő Rábai 3 Garaí [...]
88. 1976-10-06 / 236. szám
[...] Ágoston 4 Csiger Edző Ha­lász István Cukorgyár Kaiser 5 Nagy H [...] 6 Juhász 5 Edző Matajsz István Jó iramú találkozó megérdemelt hazai [...] Nagy 6 Feuerverker I ti Feuer verker II ti Szakálas ti [...] I 2 Marsi ill Nagy Feuer j verker I Kiállítva Ronyecz [...]
89. 1977-06-08 / 133. szám
[...] Kurilla 1 Nagy 5 Dógi Feuer verker II 5 Pelyva 5 [...] 4 Csigér 4 Edző Ha­lász István A szép számú nézők csalódottan [...] akadémiája ism 8 57 Bogár István Hat mese 9 12 Beszélni [...]
90. 1977-06-22 / 145. szám
[...] Sánta 5 Feuerverker II 7 Feuer verker I 5 Lapusnyik 5 [...] biztos ha­zai győzelem született Bu­rás István Füzesgyarmat Szeghalom 3 1 0 [...] 3 Varjú 4 Edző Halász István Ala­csony színvonalú csapkodó játék A [...] 25 Zenés nyári esték Sár­közi István Itt járt Mátyás ki­rály I [...]
91. 1977-08-23 / 197. szám
[...] Ki tuljak 5 Rófusz 5 Feuer verker II 5 Szakálas 7 [...] Molnár 2 ill Ács Burás István Nagyszénás Gyomai STK 5 2 [...] 8 Lomjanszki 8 Edző Mataidesz István Izgalmas találkozón nyertek a hazaiak [...] a 60 percben Edző Ondrik István Budafoki MTE Lengyel 8 Szabó [...]
92. 1977-10-13 / 241. szám
[...] kiállítást Vándor Pál igazgató Ezután Feuer Béla a Köz­úti Tudományos Kutató [...] három napi­rendet tárgyaltak Gyuro vits István hivatalvezető a városi földhivatal munkájá­ról [...] hely­zetének alakulása Erről dr Horváth István a rendelőin­tézet megbízott igazgatója adott [...]
93. 1977-10-18 / 245. szám
[...] 7 Lipták 8 Edző Ondrik István Az első negyedóra a csapatok [...] verseny későbbi harmadik helyezettje Sziráczki István vezet A versenyről részletesen szerdai [...] Benyovszki utánrúgásért Petries beszédért Burás Ist­ván Battonya Medgyesbodzás 4 2 3 [...] Ro szik 8 Kituljak 6 Feuer verker II 6 Sánta 7 [...]
94. 1978-04-11 / 84. szám
[...] 5 Kuti 6 Edző Ondrik István A 7 percben Soós rossz [...] műsor 20 00 Látogatóban Benedek Istvánnál 20 50 Tv hiradó 2 [...] új felvé­telünket 22 20 Emanue Feuer mann gordortkázik Franz Rupp zongorázik [...]
95. 1979-05-31 / 125. szám
[...] Ma­gyar Állami Operaház veze­tő karnagya Feuer Mária a Muzsika főszerkesztője Szet [...] sor Műsoruk első ré­szében Vántus István Nae nia Sirató c műve került bemutatásra Vántus István vonószenékarra írt műve hangulatilag a [...] aztán következzenek a töb­biek Lengyel István Rudas István Nagyidat István Jan­csik Ferenc Gyurcsek Sán­dor és [...]
96. 1980-02-10 / 34. szám
[...] barátainak is szétküldött Kiskunfélegyházán a Feuer Nyomdában készült Valószí­nűleg itt nyomtatták [...] a je­lenleg Balatonbogláron élő Békés István volt a kiemel­kedő tudású magát [...] s volt félegyházi barátai Békés Ist­ván Székely Béla és Seres Béla [...] Vi­lágosságot című versét kö­zölte Békés István őrizte meg s ajándékozta az [...]
97. 1980-04-03 / 79. szám
[...] vájárnak Halász György vájárnak Kocsis István vájárnak Pavlyás László vájárnak Stankóczi [...] szakmunkásnak Sötét Ferenc szakmunkásnak Szűcs István szakmunkásnak Urbán István szakmunkásnak Az onkológiai ellátás és [...] két évtize­des kiemelkedő eredményeiért Kollár Istvánnak az Országos Érc és Ásványbányák [...] Attila költő ERKEL FERENC DÍJ Feuer Mária a Muzsika c fo­lyóirat [...]
98. 1981-11-24 / 275. szám
[...] Mór Wagner Sándor Pe kéry István Ferenczy Noémi al­kotásai képviselik a [...] Vennes Emmy Széplaky Endre Imre István tolmá­csolja Folytatódik a rendkí­vül népszerű [...] előadó A Narst Wind and Feuer énekel 17 15 Munkásélet Szerkesztő [...]
99. 1986-01-16 / 13. szám
[...] operatőre Zádori Ferenc zeneszerzője Márta István Főbb szereplők Cserhalmi György Máté [...] a bürokrácia kötöttségeitől ez volt Feuer András és Szénási Sándor munkájának [...] és munkaerő gazdálkodási osztályra Békéscsaba István ki­rály tér 7 Pályázni egyénileg [...]
100. 1990-07-23 / 171. szám
[...] Ko­vács Jánosig Kiváló tenyészetből kék feuér rókák tenyésztésre eladók Gú­nya Köröstarcsa [...] ház Is Érdeklődni Gyula Szent István u 67 A Régi bőr [...] volt munkatársaknak akik özv Kiss Istvánná szül Tölgyesi Klára temetésén megjelentek [...]