Dunántúli Napló, 1971. június (31. évfolyam, 148-177. szám)

1974-06-03 / 150. szám

Tudósítóink jelentik Nagykanizsa A város északi peremén lévő Alsó-erdőben rangos sportosé ményre került sor. Kissé szeles, borongás időben, eszményi te­repviszonyok mellett itt bonyo­lították le a tájékozódási futók országos váltóbajnokságát, 41 egyesület. 225 versenyzőjének részvételével. 4 kategóriában. Amint az várható volt, a viadal fővárosi sikereket hozott. A fel­nőtt férfiaknál 22 csapat indult: 1. BEAC (Bíró, Fridrich, Hege­dűs A., Hegedűs A.). 2. BSE. 3. Spartacus TE. A felnőtt nők­nél 15 csapat vett részt: 1. Spartacus TE (Schmidmeiszter, Szopori, Monspart). 2. Bp. MÁV Igazgatóság, 3. Szegedi Ken­der. Ifjúsági fiú egyesben 18 csapat vetélkedett: 1. Kőbányai Lombik (Könyves E., Könyves M., Harkányi), 2. BEAC, 3. Váci FORTE. Az ifjúsági leányoknál 10 csapat harcolt: 1. BEAC (Gubás, Muhai, Fodor), 2. Spartacus TE, 3. Bakony Ve­gyész (Veszprém). A női kézilabda MB ll-ben rangadóra került sor. A lista­vezető Győri Richards látoga­tott el a városba, és a kitűnően játszó harmadik helyezett N. Gazdász SE nagyobb tudása előtt meg kellett hajolnia, ugyanis a kanizsai lányok a sokat sportszerűtlenkedő ven­dégeket 16:6 arányban bizto­san győzték le. Kellemetlen hír érkezett a fővárosból. Az ed­dig veretlen N. Gazdász SE férfi NB II-es kézilabda csapata elszenvedte első vereségét a VOLÁN SC-től. A színvonalas mérkőzésen a fővárosi közleke­désiek szerencsés győzelmet arattok 24:23 arányban. Két sportágban tavaszi idény- záró? volt. Az asztalitenisz MB III. férfi nyugati csoportjában a Kanizsa Sörgyár együttese sú­lyos 15:1 arányú vereséget szenvedett a Szombathelyi Ha­ladás VSE-től. A férfi teke NB lll-ban ritka eredmény szüle­tett, a Kanizsa Bútorgyár csa­pata 4:4 arányú döntetlent ért el a Sabaria Cipőgyár (Szom­bathely) együttesével szemben. Tihanyi István Kaposvár Az időjárás szombaton dél­után alaposan megijesztette a kaposvári sportünnepélyre ké­szülő középiskolás fiúkat és lá­nyokat. Ugyancsak szurkolni kellett, hogy kitartson az idő. ne vesszen kárba az a sok munka, melyet testnevelők és Megfelelő gyakorlattal * kontírozó könyvelőt KERESÜNK. Jelentkezés a főkönyvelő­nél. DÉL-DUNANTÜU TEXTILNAGYKER V. Pécs, Közraktár u. 1. Centrum hétfő! Kispárnahuzat velúranyagból, sok színben 33. Ft □nettől tanítványok áldoztak, hogy a IV. OSN keretében rendezett, ün­nepély tükrözze a fiatalok sport- szeretetét, felkészültségét, meg a sport szépségét. Végülis mielőtt vihar zúdult volna a városra, a sportparádé nagyszámú nézők iapsaitól kísérve befejeződött. Még a Dózsa-pályán a diák­sportolóké volt a szó, amikor a Táncsics kosarasok megkezd­ték csatájukat Körmend csapa­ta ellenében. A találkozón a Táncsics öt leszerelő játékosát búcsúztatta rögtönzött ünnep­ség keretében. Aztán követke­zett az évad legizgalmasabb kosárlabda mérkőzése. A ren­des játékidő nem is hozott dön­tést. Hosszabbításban a ka­posvári csapat 75:73 arányban kiharcolta a győzelmet. . „Viharos" mérkőzést játszot­tak a K. Vasas NB l-es női asz­taliteniszezői is. A tavaszi idényben kitűnően szerepelt csapatot a viharos erejűvé váló szél ugyan nem zavarta, de Dobos, Váradi meg Boldizsár gyengébb játéka igen. A há­rom kulcsjátékos bénultsága hozta magával, hogy a VSE 13:12-es győzelemmel távozha­tott Kaposvárról. A női csapat vereségéért a Vasas fiúk álltak bosszút. Az utóbbi időben sor­ra győzelmet arató Nagykállót 22:3-ra lelépte a Vasas. Ennek ellenére az ősszel csak a ka­posvári női együttes folytathat­ja majd az I. csoportban. A Vasas fiúk a 7. helyen zárták a félidőt. Szokatlan időben, délután 2 órakor került sor az NB ll-es K. Vasas Izzó—Szív. VOLÁN női röplabda mérkőzésre. Az Izzó percek alatt lelépte a fehérvári együttest, úgy, hogy a vendé­gek erejéből a három játszmá­ban mindössze 10 pontra fu­totta. A későnjövők láttak is va­lamit, meg nem is az alig fél­óráig tartó mérkőzésből. Vasárnap Kaposvárott min­den szempár az NB ll-es helyi labdarúgó rangadót figyelte. Az a tény, hogy a K. Rákóczi sport­telepén szinte végig csendes volt a nézőtér, mutatja, hogy a bajnokjelölt Rákóczinak nehéz 90 perce volt a Táncsics ellen, j A végén ugyan csattant a taps, j de a legnépszerűbb kaposvári | csopat tábora azt vallja, hogy a hátralévő két győri mérkőzé­sen bizony többre lesz szük­ség ... Kovács Sándor Szekszárd Sokáig emlékezetes élménye marad a szekszárdi közönség­nek a szombat délután megren­dezett IV. Országos Sportnapok j központi ünnepsége. A városi sporttelepen 3000 fiatal lépett pályára, hogy a többhetes szorgalmas felkészülés után be­mutassa gyorsan pergő látvá­nyos gyakorlatát. A kétórás programot felölelő OSN-műsor a sport, a szépség, erő és fia­talság nagyszerű szimbólumát hirdette. Vasárnap egésznapos nagy- -i üzem zajlott a városi sporttele- j pen. A Megyei Úttörő Szövetség és a Megyei Sporthivatal itt rendezte meg az atlétikai és kézilabda úttörő olimpia megyei dckvtőjét. Több mint 300 általá­nos iskolás versenyző küzdött a . bajnoki címekért és a Zalaeger­szegre történő utazás lehetősé­géért Kézilabdáikon változatos, jóiramú mérkőzéseken győződ­hetett meg a közönség arról, hogy a labdarúgás után miért ez a sportág a második leg­népszerűbb Tolna megyében. A lányoknál Simontornya, a fiúk­nál pedig Nagymányok kézilab­dázói nyerték az aranyérmet A Nagymányok csapatát egyébként különbusszal több mint 50 lel­kes szurkoló kísérte el a megye- székhelyre, hogy győzelemre buzdítsa Kelemen Antal testne­velő tanár fiait Az NB lll-as tekebajnoksóg hétvégi fordulójában a Szek­szárdi Szövetkezeti SK együttese a Mohácsi Farostlemezgyár csa­patát fogadta. Szoros küzdelem után a pályaválasztó szövetke­zeti gárda 5:3 (2526:2432) ará­nyú győzelmet szerzett A délutáni, labdarúgó mér­kőzésen kevés öröm jutott a megyeszékhely szurkolóinak. Az NB I. B-s Dózsa csapata gyen­ge játék után 1:1-es döntetlent szerzett, míg az NB lll-as Va­sas együttes 3:0 arányú vere­séget szenvedett Véménd csa­patától. Fekete László Poharazva, decizve Pezsgiár Pécsett A bajai Fehérhajónak — megnyitásáról annak idején mi is beszámoltunk — nagy sikere van. A nagy látogatottságnak örvendő sörözőt közösen nyi­totta és üzemelteti az ottani vendéglátó vállalat és a pécsi Pannónia Sörgyár. Most újabb közös vállalkozás terveiről szá­molhatunk be: 0 Baranya me­gyei Vendéglátó Vállalat és a Mecsekvidékj Pincegazdaság még az idén pezsgőbárt hoz tető alá Pécsett, az Irányi Dá­niel téren, a kispiac fölött. A vendéglátónál már készül­nek a jelenleg a pincegazda­ság tulajdonában lévő, italmé­résnek használt helyiség átala­kításának tervei. Az elképzelé­sek szerint az Isván-pincéhez hasonló eleganciával, egyedi tervezésű bútorokkal rendezik be. Pincejellegű lesz, amelyben hangulatos bokszokat alakíta­nak ki. A másodosztályú pezs­gőbár nem éjszakai mulatóhely, hanem nappali — délelőtt 10- től este 9 vagy fél 10-ig — nyitvatartó poharazó, ahol megkóstolható a Mecsekvidéki Pincegazdaság által forgalma­zott összes tájjellegű bor és a Panonnia pezsgőcsalád — de­íme a hely, amelyre megújulása után még az idén kikerül a tábla: Pezsgőbár. cinként is mérve, A jóféle bor­korcsolyáról viszont a vendég­látó gondoskodik. Amint azt a két vállalatnál elmondták, a közös vendéglátóhely létreho­zásánál a város idegenforgalmi érdekeit tartották szem előtt, a pezsgőbárba elsősorban tu­ristacsoportok érkezését várják, amellett persze, hogy a pécsie­ké is. Egyébként a Baranya megyei Vendéglátó Vállalatnak is vol­na ötlete közös söröző nyitásá­ra. A pécsi Kórház téren lévő „100 éves’’ borozójukra gon­dolnak. Megfelelő átalakítással hangulatos sörözővé lehetne varázsolni, amely idegenforgal­mi szempontból is szerencsés lenne. A kérdés mármost az, mennyire tetszik az ötlet a Pan­nónia Sörgyárnak. Mintha felborulna a természet kialakult rendje Az utóbbi években — ez idén is — alkalmunk volt élvezni a februári tavaszt, s átélni a no­vemberi februárt, vagy akár az áprilisi telet. Mintha ^felborulna a természet kialakult rendje, és bizony szervezetünk is nem kis igénybevételnek van ilyenkor ki­téve. Mi az oka ezeknek a szél­sőségeknek és hogyan lehet, hogy hazánkban —• amelynek területe Európának csupán egy százaléka — kis távolságokon is nagy idö- játásbeli különbségek alakulnak ki. A Meteorológiai Intézet jelen­tései naponta közlik, hogy 1871, a rendszeres megfigyelés kezdete óta azon a napon hány fok volt a legnagyobb meleg és a legerősebb hideg. E két szélső érték között jelen­tős különbségek lehetnek: nyá­ron 25—30 fok, télen és tavasz- szal 30—36 fok. Volt már pél­dául olyan június 3-a, amikor 35 fokos kánikula volt (1947), de olyan is, amikor mindössze 3 fokig „melegedett fel” (1928). 1920. március 5-én +22 fok volt a legmelegebb, 1890-ben —14 fok a leghidegebb. Egy hónapon belül még na­gyobbak lehetnek az eltérések. 1927. február 14-én az idei­hez hasonló +18 fokra emelke­A TOLNA MEGYEI állami építőipari vall átképzésre felvesz: nyolc általános iskolát végzet! segédmunkásokat az alábbi szakmákra 40 éves korig HEGESZTŐ CSÖHALÓZATSZERELO ASZTALOS ACS-ALLVANYOZÓ TETŐFEDŐ ÉS VASBETONSZERELŐKET A vállalat biztosítja: a vállalatnál eltöltött 6 hónap után betanított munkás be­osztást és bérezést, az előirt gyakorlati idő ledolgozása után szakmunkásvizsgára való felkészítést« vállalati költsé­gen. Jolostkozétt TOLNA MEGYEI ALLAMt ÉPÍTŐIPARI VALLALAT SZEKSZÁRD. fartsay V, u. 10. szám. Munkaügyi Osztály. detl a higanyszál, 1929. február 11-én viszont —23 fokra süly* lyedt: a különbség 41 fok! A szélsőségek megjelenéséhez azonban nincs szükség évekre, vagy hónapokra: néha néhány óra leforgása alatt is előfor­dulnak hőmérsékleti különbsé­gek. 1963. február 3-án például a Dunántúl délnyugati részén reggel —5 fok hideg volt, majd óránként 3 fokkal emelkedett, és délre +17 fokig melegedett fel. Ugyanakkor Orosháza tér­ségében —19 fokról +6-ra, Szegeden —24 fokról +3-ra emelkedett a hőmérséklet Ilyen szempontból a világrekordot az Egyesült Államokban je­gyezték fel: a Mohtana állam­beli Browingben 1916. április 23-án +7 fokról —49-re hűlt le a levegő néhány óra alatt. Hazánkban a rendszeres megfigyelések óta 1950. július 5-én Pécsett mérték eddig a legnagyobb meleget: 41,3 fokot — ez megfelel Afrika földközi­tengeri partjainak a hőmérsék­letének. A legnagyobb hide­get, —34,1 fokot Baján ész­lelték 1942. január 24-én — ez Finnország északi tájain nor­mális érték. A két szélsőérték között tehát 75 fok a különb­ség. A földön a legnagyobb meleget a mexikói San Luis- ban mérték 1933. augusztus 11- én: +58 fokot, a legnagyobb hideget viszont a déli-sarki Vosztok kutatóállomáson,-1960. augusztus 24-én: ---88 fokot. A különbség tehát világviszony­latban 146 fok, csaknem kétsze­rese annak, ami nálunk előfor­dult. Néha ugyanabban a pillanat­ban egymástól aránylag kis tá­volságra is nagy különbségek alakulhatnak ki. 1957. március 17-én például Somogybán +19—20 fokra emelkedett a hőmérséklet, ugyanakkor Bor­sodban mindössze 2—3 fokot mértek. 1960. április 8-án So­mogybán és Zalában 24—25 fok volt, Borsodban pedig csak 8—9 fok. Ennek a földrajzi helyzetnek a fordítottja js elő­fordult: 1962: május 20-án a Dunántúlon csak 10—15 fok alakult ki, az Alföldön viszont 28—30 fok, tehát csaknem 300 km-es távolságon belül. 20 fok volt a különbség ugyanabban a pillanatban. Az első esetben délnyugatról szubtrópusi meleg levegő érkezett, ugyanakkor az orosz síkságon át sarkvidéki le­vegő áramlott be északkeletről. A második esetben viszont az ország nyugati felét hűvös óce­áni levegő árasztotta el, míg keleten szárazföldi meleg leve­gő tartózkodott, amelyet a Nop sugárzása még tovább melegí­tett. A szeszélyesség úgy jön létre, hogy hazánk különböző éghaj­latmódosító tényezők — Atlan­ti-óceán Földközi-tenger, a ha­talmas kontinentális Szovjet­síkság középpontjában fekszik, és hol az egyik, hol a másik hatása jut túlsúlyra. De nemcsak a hőmérséklet, hanem a csapadék terén is nagy a „következetlenség”. Né­ha — szerencsére csak ritkán — trópusi eső is előfordul nálunk, ilyen volt például 1953. június 9-én a Komárom megyei Dad községben: 12 óra leforgása alatt 260 milliméter csapadék hullott. Ez a mennyiség egy csapadékszegény évben 8—10 hónap alatt hull le. A víz sú­lyos károkat okozott, tönkretet­te a vasutat és az utakat, há­zakat döntött romba, lemosta a termőföldet Az egy nap leesett 100 mis­nél több csapadék már ka­tasztrofális következményekkel járhat. Hazánkban az elmúlt 30 évben 150 ízben jegyeztek fel ilyen jelentős csapadékot, és az mindig károkat okozott Egy-egy 100 mm-es esővel min­den nyáron kell számolni. A Földön eddig nyilvántartott 24 órás csapadékrekord 1952. már­cius 16-án a Réunion szigeten hullott: 1870 mm volt Hazánk évi átlagos csapa­déka 500—600 mm. Ezen be­lül is előfordulnak szélsőségek, például 1937-ben Pécs-Misina- tetön 1290 mm csapadékot mér­tek. Ugyanabban az évben hul­lott le Budapesten is a legtöbb csapadék: 1000 mm. Az éghajlati szélsőségek te­hát hazánkban elég gyakoriak. A mezőgazdaságban sokszor gondot okoznak, de számos ter­ményünknek (paprika, paradi­csom, szőlő, gyümölcs stb.) ép­pen ezek az éghajlati sajátsá­gok adják meg a máshol elő nem forduló kiváló minőséget és speciális jelleget • ZSITOMIR: Megkezdődött az év egyik legnagyobb nem­zetközi kajak-kenu versenye, amelyen hat ország, köztük Magyarország képviselteti ma­gát. A verseny első napján jól szerepeltek a magyarok két-két arany, illetve bronzérmet sze­reztek. Eredmények: K—1 1000 méter: 1. Csapó, C—1 1000 méter: 1. Buday, 3. Wichmann, K—2 1000 méter: 3. Deme— Rátkai. * 0 SVÁJC: Kevés európai klubcsapat nyert olyan fölény­nyel országos bajnokságot, mint az FC Zürich a svájci együttesek közül. A zürichiek 45 pontos teljesítménnyel iejezték be szereplésüket, a mögöttük levő 3 csapat egyaránt 13 ponttal maradt le. A bajnok­ság végeredménye: 1. FC Zü­rich 45 pont, 2. Grashoppers 32 pont, 3. Servette 32 pont, 4. Winterthur 32 pont. A BEK- ben tehát az FC Zürich indul, a KEK-ben a kupagyőztes Sión, az UEFA kupában pedig a Grashoppers és a Servette. Ki­esett Chaux de Fonds és a Chiasso. * 0 BYDGOSZCZ: Megkezdő dött a Lengyelország—Magyat- I ország tornász viadal. Az első í nap — a kötelező gyakorlatok | — után a vendéglátók csapata 273.90.270.95 arányban vezet, az egyéni versenyben a len­gyel Szajna áll az élen 56.35 ponttal, második Molnár Imre 55.50-el, az ugyancsak lengyel Kubica a harmadik 50.00 pont­tá L * • EGYESOLT ÁLLAMOK: ) Két nop alatt kétszer is a ví­i lágcsúcsot ostromolta A\ Feuer- j bach, az Egyesült Államok vi­lághírű súlylökője. Előbb pén­teken Wichlta-ban 21,60 m-t dobott (mindössze 22 cm-rel maradt el a világcsúcstól), az- | tán másnap Berkeley-ben 21^1 I m-es dobással győzött. Feuer­bach mindkét versenyen meg- ! előzte nagy vetélytársát Woods- ot, aki először 21,42-t, majd másnap 21,08 m-t ért el. * i • MOSZKVA; A tizenharma­j dik alkalommal megrendezett „Moszkvai Regatta" nemzetközi evezős versenyen a magyarok közül Ambrus Mariann az egy­párevezősök küzdelmében har­madik lett, a kormányos négyes egység ötödik, a nyolcas hato­dik. * • KATOWICE: A nemzetkö­zi ökölvívó verseny elődöntői­ben két magyar váltósúlyú sze­repelt, Harmat legyőzte a ro­mán Juszejnt, Csókát a harma­dik menetben leléptették a len­gyel Rybiczki ellenében. * 0 RIGA: Folytatódtok a küz­delmek — két helyszínen — a női sakkvilágbajnoksáq elődön­tőjében, amelynek négy szovjet versenyzönő a szereplője. Ri­gában az Alekszandrijo—Sül találkozó 8. mérkőzésen a 41. lépésben függőben maradt, Kiszlovodszkban Kozlovszkaja feladta a harmadik mérkőzést Levity ina ellen. * ' • LARAMIE: Megkezdte a vendégszereplését a Szovjet­unió junior szabadfogású bir­kózó válogatottja az így esült Államokban. A vendég együttes első mérkőzésén 10:0-ra győ­zött a Wyoming egyetem AU Star csapata ellen. * 0 MEXIKÓVÁROS: Az ela» Inter-Milan 2:1 arányban győ­zött a mexikói első osztályú Atlante ellen a nemzetközi klirbtornán. * • NIENDORF: A tinn-dlngl Európa-bajnokság 3. futamát a svéd Lillegren nyerte az ösz- szetett versenyben továbbra fs a franciák vitorlázója, Busquet vezet. * 0 BRUGES: Belgium—Skó­cia 2:1 (1:1). Góllövők: Nenro- tay (23. p.), Lambert (75. p.), illtve, Johnstone (41. p.), A ta­lálkozót mindössze 9000-en nézték meg, s azok is elége­detlenül távoztak a stadionból, mert igen gyenge labdarúgást láttak. Szélsőséges időjárás

Next

/
Oldalképek
Tartalom