Petőfi Népe, 1973. szeptember (28. évfolyam, 204-229. szám)

1973-09-08 / 210. szám

Jugoszláv televízió Apróhirdetések, apróhirdetések U A C Ä D XT A T-> . n nn . «»~ . ­VASÁRNAP: 9.00: Magyar nyelvű vasárnapi magazin. 9.50: Melográf út­ján — népzene. 10.12. Adás földműve­lőknek. 10.55: Szézám utca — gyer­mekfilmsorozat. (Ism.) 11.25: A folyó kincse. 17.05: Gulliver utazása — ame­rikai film. 20.30: Üszó-világbajnokság: vízilabda, közvetítés. 21.30: Idegen vendégek stúdiónkban. 21.45: Sport­szemle. -aá.25: Hét tv-nap. MÁSODIK MtlSOR: 20M: A filmvá­szon nagy művészei — Gérard Phi­lippe: A félkegyelmű. 22.00 : 24 óra. HÉTFŐ: 16.45: Magyar nyelvű tv- napló. 17.45: Egy sárkány keservei — bábjáték. 18.00: Tv-óvoda. 19.45: Rajz­film. 20.30: Karaván. 22.50- Zene a stúdióból. MÁSODIK MŰSOR: 20.30: A Tower árnyéka — folytatásos film. 21.30: A hét filmje: Leányrablás. KEDD: 16.30: Tv-óVoda. (Ism.) 17.15: Magyar nyelvű tv-napló. 18.30: Tudo­mányos stúdió. 19.45: Rajzfilm. 20.30: •Informatív műsor: Az albatrosz utol­só útja — szovjet filmsorozat. 22.25: Komoly zene. SZERDA: 16.45: Magyar nyelvű tv- napló, 17.4S: A folyó kincse — folyta­tásos gyermekfilm. 18.15- Vajdasági krónika. 19.OO: Rajzfilm. ' 20.30: Egy pillantás a jugoszláv film történetére: Miss Stone. 22.20: Előtérben az iroda­lom világa. MÁSODIK MŰSOR: 20.30: Szórakoz­tató humoros adás: ök férfiak és nők. 21.30: Nyílt egyetemen. 22.20: Hu­szonnégy óra. CSÜTÖRTÖK; 16.45: Magyar nyelvű tv-napló. 17.45: Gyermekműsor. 19.45: Rajzfilm. 20.30: Veszélyes találkozá- sok — folytatásos tv-dráma. 22.40: Koldic. filmsorozat. (Ism.) MÁSODIK MŰSOR: 20.30: Kör. 21.30: Francia filmsorozat. 22.30: Huszon­négy óra. PÉNTEK: 16.45: Magyar nyelvű tv- napló. 17.45: Szézám utca VII. folyta­tásos gyertnekfilm. 19.OO: Népzene. 19.30: Rajzfilm. 20.30: Külföldi show- műsor. 21.40: Kenőn — filmsorozat. 22.50: Olvasmány. MÁSODIK MŰSOR: 20.30 : 625 vona­lon; A tenger titkai. 21.50: A filmmű­vészet ma. 22.50: Huszonnégy óra. SZOMBAT: 18.00: Belgrádi krónika. 18.15: Gyermekkorom hőse — folyta­tásos gyermekfilm. 19.45: Rajzfilm. 20.30: Kraplna ’73 tánczenei fesztivál — közvetítés. 22.00: A leggyorsabb re­volverforgató — amerikai film. MÁSODIK MŰSOR: 20.30: Koldic, filmsorozat. 21.20: Visszatérés a csil­lakokhoz — dokumentumműsor. 22.10: Huszonnégy óra. Szolnoki rádió HÉTFŐ: — Hétfői hullámhosszunk. Zenés aktuális riportmüsor. Szerkesz­ti: Kampier Tibor. KEDD: Alföldi krónika — A Simon és a Garfunkel énekkettős műsorából — Tallózás üzemi lapokban — Mes­terségek dicsérete ... — Népdalok — »Ki mint kapál, úgy szüretel” — Szerkesztik a hallgatók, SZERDA: Alföldi krónika — Kis­községi gondok -- A jászalsószent- györgyi népdalkor műsorából — Szá­mítástechnika. Feuer András riportja. — Polkák — Zenés autóstop. Vezeti: Betri Ferenc. CSÜTÖRTÖK: Alföldi krónika — Dzsessz — Választ vár a hallgató. Kó- sa Judit és Móra Sándor riportmon­tázsa — Cigánydalok — Kislexikon — A NeW-Seekers együttes felvételeiből. Közben: Sport. PÉNTEK. Alföldi krónika — Németh Marika és Ilosfalvy Róbert operett- kettösöket énekel — Építők és épít­kezések — Nótacsokor — „Réggel nyolckor bent vagyok”. Sütő István Jegyzete. — Beatparádé — Kulturális figyelő. SZOMBAT: Hétvégi kaleidoszkóp. Szerkeszti: Kutas János. VASÁRNAP: 9.60—10.00: Vasárnapi magazin. Szerkeszti: Pálréti Ágoston. 1-8.30—Í9.00: Sport és muzsika. A Pénzügyi és Számviteli Főiskolára ELŐKÉSZÍTŐ TANFOLYAMOT SZERVEZÜNK Jelentkezni lehet: 1913. szeptember 15-tűl 30-ig a megyei tanács vb pénzügyi osztályán (Kecskemét, Május 1 tér 3. VI. emelet 003.), illetve a lakhelyszerinti vá­rosi tanács vb pénzügyi, terv-, munkaügyi osztályán vagy a megyei tanáes vb járási hivatala pénzügyi, terv-, munkaügyi osztályán 4335 Kiskunfélegyházi Vegyipari Gépgyár biztosított anyagból gépi és kézi kovácsolást vállal előnyös feltételekkel, rövid határidőre. Cím: 6100 Kiskunfélegyházi Vegyipari Gépgyár, kereskedelmi főosztály. Telefon: 184. Telex: 082—225. 1363 Expressz SKODA Octavia nerálozott, új vizsgázott eladó, ni: Kecskemét, Zoltán tér 7. rv. város). Combi ge- műszaki Érdeklőd- Schőnherz 14. (Lenln- 1749 IF 15—25. Polski Fiat 1300-as személygépkocsi 40 000 kilo­méterrel eladó, 78 000 forin­tért. Soltvadkert, Bócsal út. Nyúl, ____________________1760 E LADÓ új Wartburg de Luxé fehér. Kecskemét, in. kér. Irinyi u. 24. Érdeklőd­ni 1« órától. 4365 Ingatlan HÁZ Csengődön eladó, be­költözhetően, Szent Imre út 7. szám alatt, kettő szoba, konyha, mellékhelyiségek­kel, 280 négyszögöles kert­tel. Érdeklődni: Kecskemét, Nagykőrösi utca 27., ház­felügyelőnél._____________1752 O RGOVANYON eladó egész­séges, háromszobás, fürdő­szobás ház nagy pincével, kerttel, garázslehetőséggel. Leveleket „Orgovány” jel­igére a kiadóhivatalba ké­rem-_______________________1702 h unyadfvÁrosban csa­ládi ház építésére telket keresek. Leveleket „Ex­pressz 211- 686” jeligére a Kecskeméti Magyar Hirde- tőbe kérek. 4292 BEKÖLTÖZHETŐ három- szobás ház eladó. Kecske­mét, Mikszáth Kálmán kör­út 39. ______________ 4228 E GYSZOBÁS ház, 106 négy­szögöl kerttel eladó. Kecs­kemét, Czollner köz 25. :____________________________4161 H ELVÉCIA községben üveg- verandás lakás beköltözhe­tően, azonnal eladó. Kasos Sándomé (megbízott). 4219 ELADÓ 200 négyszögöl sző­lő. Kecskemét, Máriahegy 87/13. Bogovicsfalu. (Kútnál jobbra.)___________________4324 B UDAPEST, XVI., Rákos­szentmihály központjában háromszobás lakóépület el­adó. Burucs. Budapest, 1161 Békés L u. 29.___________4330 KÉT hold szőlő terméssel eladó. Murinál. Lajosmizse, Dózsa Gy. u. 60, 4334 MOST épült, műkertvárosi társasházban, 2 szobás lakás azonnal beköltözhetően, OTP-átvállalással, sürgősen eladó. Érdeklődni: Kecske­mét, telefon: 13-860/1S6 mel­léd.___________________4340 H ÁZ eladó 240 négyszögöles telekkel, melléképületekkel, Kecskemét, Felsőszéktó 63 2, autóscsárda mellett, 1-es autóbusz végállomásától 3 percre,_____________________1756 E NGEDÉLLYEL épült. kis ház 456 négyszögöl terület­tel eladó. Lénárt József, Kecskemét, Szolnokihegy 25.__________________________1766 E LADÓ 370 négyszögöl sző­lő terméssel és építőanyag­gal együtt olcsón, hobby- kertnek alkalmas. Kecske­mét, Széchenyiváros XI. épület, I. em. 78.________«69 ELADÓ beköltözhető 2 és félszobás ház, garázzsal. Gáz az udvarban. Kecske­mét, Erkel ú. 1. Bíróék. Érleklődni: hétköznap 5-től, szombat, vasárnap egész nap, ________________________«go k étszobás összkomfortos családi ház, gazdasági épü­letekkel eladó. Ocsa, Liszt F. u. 9. (Pesthez 15 km-re). ____________________ 4385 K ÉT szoba, konyhás, mel­lékhelyiséges ház eladó. Miklovicstelepen. Érdeklőd­ni : Kecskemét, Bethlen körút 35.__________________4388 H Az eladó 600 négyszögöl szőlővel, kerttel és gyü­mölcsössel. Villany van. Ér­deklődni: Jánoshalma, Kls­ráta 4. sz._______________ «83 k özművesített telek el­adó. egyszintes társasház építésére, Mátyás király körúton: Leveleket „Építési engedéllyel 211 746" jeligére a Kecskeméti Magyar Hir­detőbe kérek. 4349 SZOBA, konyhás, plncés ház (villany, víz van), be­költözhetően 2400 négyszög­öl földdel (fele szőlő), kő- út mellett eladó. Ugyanott szüretelő felszerelések el­adók. Hammer Ferencné, 6238 Dnrehegy, Tüskös 158. ____________________________4328 B EKÖLTÖZHETŐ házrész eladó. Kecskemét, Szalvai körút 7.___________________1736 E LADÓ kis családi ház. 600 négyszögöl telekkel, azon­nal beköltözhetően, villany van. Kecskemét, Alsócsalá­nos 17/a,_______ 4300 E LADÓ Csalánosban 1400 négyszögöl- szőlő terméssel. Érdeklődni Felsőszéktó 9/1. Simon, .vasárnap,________4426 T ANYA eladó beköltözhe­tően. Kecskemét, Talfája 332. szám alatt, 800 négy­szögöl földdel. Kullai Fe­renc, (Ceglédi úton). 1781 Lakás ELCSERÉLEM Dunaújvá­ros, Bólya J. út 1. ín. eme­let 1. szám alatti 2 szoba plusz hall, központifűtéses, logglás plusz gáz, lakáso­mat kecskeméti hasonlóért. Érdeklődni lehet Búzás Györgynénél. Dunaújváros, tervezőiroda.______________4290 D UNA-PARTI szövetkezeti, kétszobás lakás eladó. Du­naújváros, Batsányi út 55. IV. 1.______________________1378 DUNAÚJVÁROSI kétszo­bás, összkomfortos nagy erkélyes szövetkezeti laká­som eladom. Kisebb családi házat, balatoni telket, stb. beszámítok. Barátság út 5. LH. 1._____________________1380 K AZINCBARCIKAI két szo­ba komfortos kertes, taná­csi lakásomat kecskeméti szövetkezeti vagy OTP-s la­kásra cserélném. Leveleket „Bármikor elfoglalható 211 463” jeligére a Kecskt- méti Magyar Hirdetőbe ké­rek.________________________4121 LENIN téri gázfűtéses két­szobás szövetkezeti lakás eladó. Érdeklődni: Kecske­mét. Széchenyi krt. 22. földszint 9. Este 1« órától. ________________________ 4378 E LCSERÉLEM széchenyivá- rosi tanácsi lakásomat ma­gányos, vagy kertes KHC- lakásra. Leveleket „őszi 211762” jeligére a Kecske­méti Magyar Hirdetőbe ké­rek.________________________4394 SZALAGHAZI szövetkezeti egyszoba komfortos lakás eladó, vagy elcserélem ker­tes házra. Kecskemét, Ka- da Elek utca 7. IV. 110., va- sárnap. ____________________4445 E LCSERÉLEM kertes, két­lakásos, társasházi, kétszo­bás, összkomfortos laká­som. hasonlóra vagy bér- házira. Leveleket „Rendőr­falu 21174S” jeligére a kecs­keméti Magyar Hirdetőbe kérek._____________________4348 E LCSERÉLNEM Kecskemét, Bethlen körút 38. szám alatti szoba, konyhás, kam­rás tanácsi lakásomat ha­sonló kecskemétiért. Ér­deklődni: 17—19 óráig, iv- kovlcsék,__________________I73Q K ÖZPONTBAN két szoba, fél komfortos, KCK-lakást cserélek rossz állapotban levő házrészért. Kecskemét, Batthyány u. 23. Lukács. 4423 Gépj • ^ rr armu IH fehér Zsiguli eladó. Kecskemét, Széchenyiváros XIV. épület, IH. emelet 52. 17 órától. _______________1725 2 50-ES Jáwa motorkerék­pár újszerű állapotban el­adó. Kecskemét, Zentai ut­ca 14., Kapronczi Imre autószerelő. Tanulót felve­szek;____________________ 1732 G ARANCIÁLIS Zastava sürgősen eladó. Dr. Mikó, Mélykút, tel.: ■ 28.________1064 7 50-ES Zastava eladó. Kecskemét, Liszt Ferenc utca 8. Oszáék. 1778 WARTBURG 353. eladó. Kecskemét, Belsőszegedi út 1, iroda.__________________1779 0 KILOMÉTERES Zsiguli eladó. Leveleket kiadóhiva­talba „Világos színű” jel­igére kérem._____________1747 S IMSON Star LP-s olcsón eladó. Kecskemét, Vágó ut­ca 3,______________________1744 Z SIGULI-KIUTALÁST át­adok. Kecskemét, Izsáki u. 27.________________________4377 2 50-ES MZ motorkerékpár sürgősen eladó. Kecskemét. Kisfaludy u. 14. Érdeklődni délután. 4-től.____________4381 V ELOREX rokkantkocsi el­adó. Kecskemét. Széchenyi­város XIV. épület, VI. em. 13. ajtó._________ '4395 I V-S Wartburg de Luxé el­adó. Leveleket „Garanciális 211 775” jeligére a Kecske­méti Magyar Hirdetőbe ké­rek;___________ 4407 Ü J peüálos Simson Mofa 1. segédmotorkerékpár eladó. Patyi Tibor, 8120. Kiskun- majsa, Tanácsköztársaság út 101.____________________1708 S ÖTÉTKÉK Zsiguli eladó. Érdeklődni • Kiskecskemét, Nyilas kovács után. Iker­házak mögötti második ut­ca, Takács — vagy munka­időben : Kecskemét, 1,1-843 telefonon,________________1722 C T-S Wartburg de Luxé eladó, vagy elcserélném kisebb értékű gépkocsira megegyezéssel. Kecskemét, Külső-Máriaváros 22. (Szé­chenyiváros sarkánál.) 1777 Egyéb adás-vétel 10 090 DARAB nagyméretű bontástégla eladó. Érdek­lődni 16 őrától. Kiskecske- mét. Hemád utca 3, 1755 9 ÉVES ló, könnyű 20 má­zsás gumiskocsi, szerszám eladó. Szikvizüzem, Duna­egyháza. ____________1724 B ÁJÁN eladó bontásból: tégla, faanyagok ajtók, ab­lakok. Érdeklődni egész nap. Kígyó u, 5—7, 3722 DATOLYAPALMA Phoenix 26 leveles eladó. Kiskőrös, Kossuth u. 41.___________1367 E LADÓ trágya, villanymeg- hajtású szecskavágó, 40—50 mázsáig bíró gumiskocsi. Kecskemét, Dankó u. 6. sz. alatt.__________________ 4286 180 TŰS „Buksi” kötőgép eladó. Kecskemét, Lenin tér 6/32, délután 17 órától. ____________________ 1664 S ZÖLÖPREs eladó, 100 li­teres, 6100 Kiskunfélegyhá­za, Vörö9 Hadsereg u. 32. _______________________ 1998 M ODERN cseh hálószoba­bútor eladó. Kecskemét, Damjanich utca 3—5. Dukai Józsefné._____________ 4347 E LADÓ gáztűzhely, palack és nyomáscsökkentővel. — Kecskemét. Hunyadiváros, Tanácsköztársaság tér 2. III. em. Ili, ajtó.________«52 K OMBINÁLT szobabútor eladó. Érdeklődni: vasár­nap, hétfőn egész nap. Kecskemét, Hosszú u. 32. ___________________ 4354 2 DB, 3 méter vas tartópil­lér eladó. Kecskemét. Avar ' U. t______________________4356 E LADÓ 13 köbméter kőtör­melék és salakblokktégla. Kecskemét, Kertváros VI. u- 6-________^_____________4359 E LADÓ 336 és 408 literes boroshordó. Kecskemét, Jó- kal utca 29. Trafik, 4256 SPANIEL kölyökkutyák részletfizetésre eladók. Ka- locsa, Vigadó sor 31. 1611 BONTÁSBÓL eladó: pala, szalagcserép, kisszegedi cserép, faanyag, nagymé­retű tégla, léc, vályog. Kecskemét, Simon István utca 4._______ 1768 E LADÓ M—6-os Diesel kertitraktor, gyári pótkocsi­val. Tiszakécske, Rózsa Fe­renc u. 1. Lados Imre. 4408 125 LITERES szőlőprés és szőlőzúzó eladó. Jánoshal- ma, Jámbor Pál u. 7. 1391 17 HEKTOLITERES és 19 hl-es boroshordó eladó. Székesfehérvár, Zsolnai u. i,__________________________1391 SERTÉSTRAGYA. 300 négy­szögöl szőlő, építőanyaggal, villany van. eladó. Érdek­lődni • Kecskemét, II., Tél utca 5/a. 1723 Vegyes HÁROM diáklány részére szoba kiadó. Kecskemét, Katona József utca 10. Ér­deklődni: 7—8 és 16—13 óra között. ____________ 1759 F IATAL házaspár albérleti szobát keres Kecskeméten központban, vagy Leninvá- rosban. Leveleket „Külön bejáratú” jeligére a kiadó­hlvatalba kérjük._______1773 E LVESZTETTEM fekete táskámat a hetényi úton. Becsületes megtalálót ké­rem Hetényegyháza, Kos­suth Lajos utca 63. alatt, Adáméknál leadni szíves- kedjék. 1788 SZOBATISZTA gyermek nappali gondozását válla­lom. Kecskemét, Cédulaház üteg 45. Máriaváros.___ 1748 F IATAL, értelmiségi, gyer­mektelen házaspár albérleti szobát keres 1, másfélévi időtartamra. Ajánlatokat „Szeptember i'5-e 211799” jeligére a Kecskeméti Ma­gyar Hirdetőbe kérek. __4314 E GYEDÜLÁLLÓ nő üres al­bérleti szobát keres Kecs­keméten. Ajánlatokat „Szi­várvány 211 785” Jeligére a Kecskeméti Magyar Hirde­tőbe kérek.______________4372 3 DIÁK részére bútorozott szoba kiadó. Kecskemét, Bethlen körút 35. 4387 FIATAL házaspár egy kis­gyermekkel, üres vagy bú­torozott szoba, konyhás la­kást keres, albérletre. Kecs­kemét, Bajcsy-Zsilinszky utca 2/a. Erdős! Pál. 4344 KISGYERMEK nappali gon­dozását vállalom kétéves kortól. Kecskemét, Bajcsy-1 Zsilinszky utca 2/a. Szu- roczkl Antalné. «45 KIADÓ nagy száraz pince. Kecskemét, n., Bánk bán utca 5.____________________«46 II HÓNAPOS gyerek mellé fél napra (délelőttre) gon­dozót keresek. Érdeklődés délután,, Kecskemét, Kada Elek utca 5. IV. 124. Kör- möczl. ________ 1780 I DŐS, független, nyugdíjast, gondozásra, családtagként vállalnék. Leveleket „Nem bánja meg” jeligére kiadó- hivatalba kérem. 1770 Házasság 24 ÉVES, 172 cm magas, jól szituált barna férfi, ezúton keresi korban hozzáilló- csinos nő ismeretségét, há­zasság céljából. Egy gyer­mek nem akadály. Csak fényképes, kézzel írott le­velekre válaszolok. Levele­ket ..Szeretném, ha szeret­nének 211 786” jeligére a Kecskeméti Magyar Hirde- tőbe kérek. 4373 64 ÉVES, nyugdíjas özvegy egyedülálló férfi megismer­kedne házasság céljából 50 —55 éves házias nővel. Be­rendezett lakásom van. Le­veleket „Harmonikus csa­ládi élet 211 750” jeligére a Kecskeméti Magyar Hirde- tőbe kérek. 4353 25/168 MAGAS, csinos, há­zias, nemdohányzó nő. ko­moly intelligens férfi isme­retségét keresi házasság céljából. Leveleket „Kék csilláé 211 722” jeligére a Kecskeméti Magyar Hirde- tőbe kérek. ______________4325 5 9 ÉVES nyugdíjas, özvegy, barna, teltkarcsú, saját házzal rendelkező nő. meg­ismerkedne hozzáillő férfi­val, házasság céljából. Le­veleket kiadóhivatalba ké­rem „Aki odamenne lakni” jeligére. 1759 Munkaalkalom FESTŐ betanított munkásokat, vala­mint férfi és női segédmunkásokat festő munkakörbe felveszünk. Fizetés megegyezés szerint. Jelentkezés: mun­kanapokon a MEZŐGÉP Vállalat munkaügyi előadójánál. 4308 KÉTSZEMÉLYES presszóhoz havi 90 000 ft-os átlagforgalommal szak­képzett vezetőt és eladót keres felvé­telre az orgoványi ÁFÉSZ. Jelentke­zés: Csikós Imre igazgatósági elnök­nél. 4339 A MEZŐTERMÉK Kirendeltsége pap­rikaszeleteléshez időszaki dolgozókat vesz fel rövideíbb, hosszabb időre. Há­ziasszonyoknak, nyugdíjasoknak, fel­nőtt diákoknak könnyű munka, jó kereset. Jelentkezni lehet: MEZÖTER- MÉK Kirendeltség, Kecskemét, Rákó- cziváros 15. sz. 43« HIVATALSEGÉDET felveszünk. Je­lentkezés Kecskemét, Leninvárosi Ál­talános Iskolában. 1764 A BKM. Építési és Szerelőipari Válla­lat jó kereseti lehetőséggel, műköves szakmunkást felvesz. Jelentkezni le­het a vállalat munkaügyi osztályán, Kecskemét. Tatái* sor 1/a. 4419 a fémmunkás Vállalat Kecskeméti Uyára felvételre ke- rés középfokú mű­fámmunkés szakl végzettségű személyehet szer. késztől munkakörbe. Fizetés megegyezés szerint. Vidékiek ré­szére szállást bizto­sítunk. Jelentkezni lehet a gyár sze­mélyzeti osztályán, Kecskemét, Izsáki út 2—6. 44« BÄCS-KISKUN megyei Vendéglátó Vállalat pályázatot hirdet a kalocsai kirendeltség valamennyi szabadkasz- szás egységének üzletvezetői, vezető- helvettesi beosztásának odaítélésére. Pályázhatnak azon dolgozók, akik vendéglátó üzletvezetői szakképesítés­sel és legalább 5 éves szakmai gya­korlattal rendelkeznek. Jelentkezés írásban a kirendeltségvezetőnél, Ka­locsa, I. István u. 37. 1390 KŐMŰVES és segédmunkás brigádot felveszünk. MEZŐGÉP Építési Üzem Kecskemét, Külső-Szegedi út 136. 1370 KERESÜNK felvételre egyetemi vagy főiskolai végzettséggel rendelkező, kezdő, okleveles közgazdászokat, vál­lalati tervezési és gazdasági elemzési szakismereteket igénylő munkakörök­be. Fizetés megegyezés szerint. Pá­lyázatokat önéletrajz csatolásával „Perspektíva 211 554” jeligére a kecs­keméti Magyar Hirdetőbe kérünk. 4211 16 ÉVET betöltött lányokat szövöta- nu lónak felvesz a PTM Angyalföldi Szövőgyár. A betanulási idő 8 illetve 12 hét, ezen idő alatt körülbelül a ha­vi fizetés 1200 forint, és napi 1 forin­tért biztosítunk ebédet. Későbbiek fo­lyamán jó kereseti lehetőség a telje­sítéstől függően. Lakást minimális térítés mellett adunk. Jelentkezés Írásban a gyár munkaerőgazdálkodá­sán : 1138. Budapest, Szekszárdi u. 19—25. 1214 KÖZGAZDASÁGI technikumi végzett­séggel rendelkező anyagkönyvelőt, to­vábbá géplakatost és konyhai kisegí­tőket felveszünk. Petőfi Nyomda, Kecskemét. 1395 GABONAFELVASARLÖ és Feldolgozó Vállalat Kalocsai Körzeti Üzeme azon­nali belépéssel felvesz középiskolás végzett fiatalt meős munkakörbe. Je­lentkezni lehe.4 a Margit-malomnál. * 759 A FÉMMUNKÁS Vállalat Kecskeméti Gyára azonnali belé­péssel felvételre ke­res gyakorlattal ren­delkező gyors- és gépírót. Jelentkezni lehet a gvár sze­mélyzeti osztályán. Kecskemét. Izsáki ót' 2—6. sz. 4416 BÁDOGOS szakmunkásokat felvesz a Kiskunfélegyházi- Építőipari Szövet­kezet. 44 órás munkahét, magas ke­reseti lehetőség. Jelentkezés: Kiskun­félegyháza, Szabadság tér 7. 1353 SZOLGÁLTATÓ Vállalat felvételre ke­res nőiszabó részlegéhez vezető sza­bászt, építő és szolgáltató részlegei­hez villanyszerelőt és férfi segédmun­kásokat. Jelentkezés és részletes fel­világosítás a személyzeti vezetőnél, Kecskemét, Szegedi út 4. 4262 fémműm fémmunkás FIATALOK szerez­zetek szakmunkás bizonyítványt! A „Fémmunkás” Vál­lalat kecskeméti Gyára 1973. szeptem- tember hónapban SZERKEZETLAKA­TOS SZAKKÉPESÍTÉS MEGSZERZÉ­SÉHEZ 1 ÉVES TANFOLYAMOT IN­DÍT. Jelentkezési feltételek: 20. ÉLET­ÉV BETÖLTÉSE 1974. SZEMTEMBE­rig. vi. Általános iskola, a képzés a gyár területén történik, a folyamatos részvétel kötelező. A tan­folyam költségeit gyárunk fedezi, vi­dékieknek munkásszállást biztosítunk. Bérezés megegyezés szerint. Jelent­kezés személyesen vagv levélben a gyár munkaügyi osztályán, Kecske­mét, Izsáki út 6. Határidő: szeptem- ber 15. 4192 A KECSKEMÉTI Baromfifeldolgozó Vállalat Kiskunhalasi Gyára női se­gédmunkásokat vesz fel. Jelentkezni lehet a gyár munkaügyi előadójánál Kiskunhalas, Állomás u. 7. sz. 1043 KUBIKOS brigádot felveszünk. Jelent­kezés : MEZŐGÉP Vállalat Építési Üzem Kecskemét, Külső-Szegedi út 136. 1371 A KECSKEMÉTI Baromfifeldolgozó Vállalat azonnali felvételre keres női segédmunkásokat tollfeldolgozó üzem­be, 3 műszakos foglalkoztatásra. To­vábbá férfi és női segédmunkásokat azonnali belépéssel. A felvételhez orvosi vizsgálati eredményre van szükség. Jelentkezés: Kecskemét, Ceg­lédi út 11. 4177 ÓBUDAI Hajógyár Budapest, III. Ha­jógyársziget felvesz: portásokat, őrö­ket; munkásszállás, egyenruha bizto­sítva, vidékieknek utazási térítés. 1347 BEISKOLÁZUNK érettségizett fiatalo­kat üvegező ipari tanulónak. A kép­zési Idő 1 év. Nyolc általános iskolát végzetteknek 2 év. Vidékiek részére kollégiumi elhelyezést biztosítunk. Ta­nulóink alapismereti szinten megta­nulják a motorkerékpár-szerelést, fel­készítjük őket KRESZ-vizsgára és szakmunkás vizsgájuk után a szemé­lyükre bízott motorkerékpárokkal végzik a szervizmunkát. Jelentkezés az Üveges Szövetkezet személyzeti ve­zetőjénél. Budapest, VIII., Baross u. 66—68. sz. alatt naponta 8—11 között. 1372 » A Nagykáta—Űjszász—Szolnok közötti 45 km hosszúságú villamo­sított vasútvonalat 4 hónappal a határidő előtt sikerült átadni. Képünkön: az első villamosvontatású szerelvény Tápiószelén. (MTI foto: Hadas János felvétele — KS.) KÖZLEMÉM Y EK KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS Hálás szívvel mondunk köszö­netét mindazon rokonoknak, ismerősöknek, Honvédkórház dolgozóinak, akik szeretett édesanyánk, nagymamánk, testvérem, Váradi Sándorné Nagy Mária temetésén megjelentek sírjára koszorút, virágot helyeztek, s mély fájdalmunkban velünk együttéreztek. Gyászoló család. 4304 KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS Ezúton mondunk hálás köszö­netét mindazoknak a rokonok­nak, Ismerősöknek, szomszé­doknak, munkatársaknak, akik felejthetetlen feleségem, Elefánti Antalné Kiss Teréz temetésén részt vettek sírjára koszorút, virágot helyeztek, ezzel mély fájdalmunkat eny- hfteni igyekeztek. Gyászoló család. <£ Társas- és családi házalt építését, tatarozását, felújítását, televízió, rádió garanciális javítását háztartási kisgépek, garan­ciális .javítását, földelést, ellenállásmérést, mérlegja­vítást vállal a TISZAKÉCSKEI VEGYES ÉS ÉPÍTŐIPARI KTSZ Telefon: 16., 32. 215 TERMELŐSZÖVETKEZETEK, Állami gazdasagok, TERMELŐÜZEMEK, IPARI ÉS KERESKEDELMI VÁLLALATOK FIGYELEM! Tárolást gazdaságosan megoldhatja acélvázas szerkezetek felhasználásával Idomacélból hegesztett kivitelben készülnek. Szélessége: 12 m. Hosszúsága: 24 m.. Oszlopmagassága: VIII. 6—I „A” típusnál 3 m hullámpalával együtt 125 000,— FI VIII. 6—2 „B” típusnál 3,80 m hullámpalával együtt 130 000,— Ft VIII. 6—3 „C” tipusnál 4,50 m hullámpalával együtt 145 000,— Ft Bővebb felvilágosítással szolgál vegyes osztályunk. AGROKER VÁLLALAT KECSKEMÉT, Halasi út 29. Telefon: 12-550 Előadó: Mihály Mihály 4390 VOLÁN 9. sz. VÁLLALAT AUTÓBUSZ-VEZETŐI TANFOLYAMOT SZERVEZ JELENTKEZÉS A vAllalat SZEMÉLYZETI ÉS OKTATÁSI OSZTÁLYÁN. KECSKEMÉT, CSÁKTORNYÁI U. 4—6. 4326 Hirdessen lapunkban! CL csigás szőlölé-elválasztót keresünk megvételre. Császártöltés, Kossuth Ts:

Next

/
Oldalképek
Tartalom