Petőfi Népe, 1980. június (35. évfolyam, 127-151. szám)

1980-06-01 / 127. szám

IRDETÉSEK APR ÓH Ingatlan KÉTSZOBÁS, konyhás ház­rész sürgősen eladó. Kiskun­félegyháza, Pálffy; u. 3. g__________; _____________1381 E LADÓ belsőportás ház. Kecskemét, Csóka u. 49/a. '_______ 11444 K ATONATELEPEN nagy családi ház felfalazott álla­potban. építőanyaggal együtt eladó.. Víz. villany van. Ér­deklődni: Kecskemét. Szé- chenyiváros. Hitel u. 10. ísz. 15. Tóthék.______________11440 NYÍRI úton, az autóbusz végállomásától 300 méterre. 469 négyszögöl gyümölcsös szőlő eladó. Érdeklődni: Kecskemét. Szarvas u. 4. Te-' lefon: 11-362. _______ 11528 400 NÉGYSZÖGÖL gyümöl­csös szőlő, sürgősen eladó. Kecskemét, Máriahegy 282.- : • 11452 HÁZ eladó. 800 négyszögöl szőlővel. Kecskemét. Felső- széktó 198. Üjosztás, Búzavi­rág utcától 100 méterre. Csősz István.______’______ 11475 K ECSKEMÉT. Rendőrfalu. Benke J. u. 5. szám alatti három szoba, összkomfortos, központi fűtéses családi ház, pincés garázzsal eladó. I ____________________11473 E LADÓ Kecskemét. Dárdai­telep. Vitorla u. 11. szálpú, átírható ház. Érdeklődni: Bocskai u. 10. Kovácsné. |j ' - ■ ■ _________11485 E LADÓ fél házrész. Kecske- 'mét. Maros u. 1. Béke téri iskola mellett. 1813 ÉLADÓ belsőportás ház. Kecskemét. Borz utca 12. • ____________1836 SZOBA, konyhás ház eladó. Kecskemét. Berettyó u. 8. Érdeklődni: 17 óra után. 11536 ELADÓ a Hetényi út mellett a 7-es kilométernél azonnal - beköltözhető tanya. Jószág­tartásra alkalmas, víz. vil­lany van. Érdeklődni lehet: Kecskemét, Kossuth krt. 15. Vincze Imre és a helyszínen, Belsőnyír 129. Nagy László. ________ 11515 M ÉLYKÚT nagyközség köz­pontjában. 130 négyzetméter lakóterületü. komfortos csa­ládi ház. áron alul azonnal beköltözhetően. 3300. Ft • lakó- négyzetméterenként. korábbi elköltözés miatt, fizetési kedvezménnyel eladó, vá­laszt ..Alkalmi vétel” jeligé­re a Bajai Hirdetőbe kérem.-__________ 684 T ASSON, vízparton levő. fé­lig kész állapotban, hétvégi ház eladó. Érdeklődni lehet a tassi üzemanyagtöltő állo­máson._________________11549 K ISKŐRÖSI úton. a Szelei- falu mellett. 600 négyszögöl terület átírhatóan, autóbusz- megálló közelében eladó. Ér­deklődni : Kecskemét, Nyíl u. 20.________________, 11563 E LADÓ 3 szobás, gázfűtéses, kertes, családi ház, 2 garázs- zsal. Kecskemét. Kuruc krt. 19. Megtekinthető minden­nap.____________I_______1764 I ZSÁKON a Mező I. u. 3. szám alatt eladó kétszobás családi ház és Kisizsákon 680 négyszögöl szőlő bor- házzal. Érdeklődni lehet: Mező I. u. 3. 11314 Lakás ELCSERÉLNÉM Kecskemét. Lenin téri, /2 szoba, össz­komfortos. gázfűtéses, erké- lyes. földszinti tanácsi laká­somat, két különálló egy szoba, konvhásra. vagy ker­tes két külön bejáratúra. Le­veleket ..Tanácsi” jeligére a kiadóba kérek:_________11465 E LADÓ beköltözhető 54 négyzetméter alapterületű, kétszobás, III. emeleti, köz- pontifűtéses Kecskemét, széchenyivárosi szövetkezeti lakás készpénzért. Ajánlato­kat: ..Nyugati kocsit beszá­mítok 22 229” jeligére kecs­keméti Magyar Hirdetőbe. ________________ 1799 K ECSKEMÉT. Marx tér mel­lett kétszobás. 63 négyzet- méteres öröklakást belvárosi családi házra cserélek. Aján­latokat „III. emeleti” jeligé- re a kiadóba kérek. 11443 SZÉCHENYIVÁROSI 2 szo­ba. összkomfortos, szövetke­zeti lakásomat egy szoba, összkomfortosra cserélném. Minden megoldás érdekel. Ajánlatokat „Irinyi utca” jeligére a kiadóba kérek. AZONNAL beköltözhető, 2 szoba, összkomfortos. 52 négyzetméter alapterületű II. emeleti, gázfűtéses örökla­kás tehermentesen eladó. Cím: Sáhó Endre, Sziget- szentmiklós. Ifjúság útja 10. Telefon: 532. 1101 LAKÁSMEGOLDÁST kere­sek Kecskeméten budapesti cserelakással. Ajánlatokat ^ „Tanácsi 11 477” jeligére a kiadóba kérek, 11477 BUDAPESTI. egy szoba, komfortos, tanácsi lakáso­mat hasonló kecskemétire 1 cserélem. Leveleket „Kriszti­naváros” jeligére á kiadóba kérek. ■ ' 11508 Gépek és alkatrészek 3 ÉVES. ZM-es zöld 1200-as Zsiguli friss' műszakival el­adó. Kiskőrös, Kolozsvári u. ; 23, • ' ' 1071 4 HENGERES RS kissé hiá­nyosan, motorblokk, perme­tezőtartály. alternáló fűka­sza. 2 méteres tárcsa, 3,5 t pótkocsi vizsgára előkészít­ve. * új barkácsgép eladó. Kecskemét. Pusztaszer u. 9. (Vacsi köz végén, jobbra.) _________________ 11469 4 HENGERES RS permetező felszereléssel, platóval eladó. Ballószög. V. kér. 163. Bor­bély Károly. (Helvéciái UNI- VER szeszfőzde mellett.) .yv- x_________ . , • 11470 C S rendszámú Trabant Kombi eladó. Kunbaja, Zri­nyi u. 36. Kádek.______1075 U E rendszámú Zsiguli 1983-ig érvényes műszakival, kifo­gástalan állapotban eladó. Ugyanitt Zaporozsec alkat­részek (ülések, kerekek, gu­mival stb.) 'is. Érdeklődni: *6440 Jánoshalma, Kiss Ernő u. 71. (Sztrinkó) egész nap. ■ • 705 HENGERFÜRÁST, dugaty- tyúzást, csapágyazást, sze­mélygépkocsikhoz, RS trak­torokhoz vállal Tóth. Kiskő­rös, Lenin u. 17. ________2962 E LADÓ Polski Fiat 126-os személygépkocsi. Érdeklőd­ni: Hollós, Jánoshalma, pos­tahivatal. vagy a 27-es tele­. fonon. 703 CP-S 601-es Trabant lejárt műszakival eladó. Akasztó, Béke 19.________________11434 U E 28-as kis Dutra traktor felújított motorral eladó. Ér­deklődni : 6440 Jánoshalma. Kéleshalom. KT. I. kér. 35. szám. Id. Deák Jánosnál. ______j___________________702 Z G-S fehér Dácia ; eladó. Soltvadkert. Bajcsy-Zs. u. 8. __?___________________ 11405 S KODA 110 L személygép­kocsi. IZ rendszámú, kitűnő állapotban eladó. Érvényes műszaki vizsga 1982-ig. Kecs­kemét. Báthori u. 7. Telefon: 13-045; 11356 ELADÓ IV-s 353-as Wart­burg. lejárt műszakival. Ér­deklődni: Kecskemét, Kis­kőrösi út 60. Labanc János. ________ 11511 M EGKÍMÉLT állapotban le­vő. 600-as Trabant sürgősen eladó. Kecskemét. Petőfi S. 2/b. IV. 28. 18 órától. 11529 6 ÉVES Barkas gépkocsi, friss műszakival eladó. Ér­deklődni : Kecskemét. Lánc­híd u. 9/»a. Balogh.____11455 N AGY teljesítményű moto­ros vízszivattyú eladó. Kecs­kemét. Széchenyi tér 18. 11450 601-ES Trabant alkatrészen­ként. vagv egyben jeladó. Kecskemét. Páfrány, u. 48. (Hullámvendéglő után jobb­ra, új osztás).___________11497 T RABANT Combi, UN rend­számú eladó. Érdeklődni: 17 órától. Kecskemét, Halasi út 5. I. 17._________________11496 E LADÓ 2 hengeres Rapitox permetező szivattyú és. Izs oldalkocsis - motorkerékpár. Kecskemét. ' Ballószög’ 217. Gál József. A: 11474 1200-As Zsiguli, jó állapot­ban eladó. Izsák. Hámán K. U,. 19. _______ 11488 2 20 V-OS betonkeverőgép. szalagfűrész eladó. Kecske­mét. Czigány J. u. 23/a. " *. . 11487 UL-ES 603-as Tátra eladó, vagy UE 28-as traktorra cse­rélhető. Tiszakécske. Kerek­domb. Újsor.___________11498 F RISS műszakival Trabant Combi eladó. Kecel. Császár­töltési út 1._____________H462 12 00-AS Volkswagen eladó. Kecskemét. Tél u. 13. Autó­klub mellett. 11461 UM rendszámú Wartburg 353-as de Luxe, személygép­kocsi. friss műszaki vizsgá­val. előnyös áron, sürgősen eladó. Érdeklődni lehet: Ki­rály János, 6300 Kalocsa. Bokréta presszóban, egész nap. Tel.: 262-es. 233 UB 1200-as, fehér Zsiguli 1982-ig érvényes műszakival eladó. Érdeklődni Kiskőrös. Szabadkai u. 24. 44 FIAT 127-es eladó. Kecske­mét. Vadász u. 16. Érdeklőd­ni: 16 óra után. 11459 4 ÉVES fehér Zsiguli Combi eladó. Szász Károly. Orgo­vány. Ady E. u.17. _____1837 8 50-ES Fiat és negyed köb­méteres betonkeverő eladó. Kecskemét,, Vacsihegy 15. (Nyomási iskolánál balra). __11532 E LADÓ 3 éves. 250 köbcentis MZ TS/l motorkerékpár, friss műszakival. Érdeklődni lehet: 6070 Izsák. Dózsa tér 5: Farkas György.____11560 F IAT 850-es Sport Coupe, .igényesnek eladó. Érdeklőd-: ni: este 7 órától. Kecskemét. Lenin tér 10. II. em. 19. __11547 U L-ES 603-as Tátra eladó, vagv UE 28-as traktorra cse­rélhető. Tiszakécske, Kerek­domb. _Üj sor.__________11498 U R-ES Skoda S 100-as eladó. Érdeklődni: Kecskemét. Le- ninvárosi Általános Iskola. 8—15 óráig, telelőn: 18-218. _ 11562 UD-S Skoda S—100-as. 2 éves műszakival eladó. Kecske­mét. Tinódi u. 10. Ernhoffer. •- _________11541 U K-S Wartburg. 3 éves mű­szakival eladó. Érdeklődni: Szentgyörgyi József. Kiskő­rös, Középcebe 26._____11555 S KODA Octávia érvényes műszakival, olcsón eladó. Galamb Ferenc. Katonatelep. Szölőskert u. 9. 11531 ELADÓ egv darab 3011-es és egy darab 56ll-es Zetor. mindkettő kifogástalan álla­potban. Tiszaug. Felsőmajor 11. Érdeklődni: vasárnap személyesen._____11530 1200-AS. 5 éves. sötétkék Zsiguli, jó állapotban eladó. Kecskemét. Duna u. 21. (Kis­Kecskemét)_____________11534 U K-S Trabant eladó. Kecs­kemét, Vacsi köz 50/11. _________- 11514 U E 28-as traktor pótkocsival és 700-as szalagfűrésszel el­adó. Benedek József, Kecel. Kalocsai út 80.__________1102 I E rendszámú 412-es Moszk­vics személygépkocsi, friss műszaki vizsgával« jó álla­potban. áron alul. megegye­zéssel eladó. Irányár: 30 000 Ft. Érdeklődni lehet: Szőke Mihály,. 6237 Kecel. Szőlő u. 97. szám alatt. du. 18 órától mindennap.____________‘ ■ 1200-AS Zsiguli személygép­kocsi, friss műszaki vizsgá­val eladó. Érdeklődni: dél­után 17 órától. Kecskemét. Zalka M. u. 1. III. em. 14. __________I________11482 2 30-AS Mercedes személy- gépkocsi eladó. Érdeklődni: Kecskemét. Kandó Kálmán u. 20. Raffaiék. 1909 Egyéb adásvétel MORZSOLT kukorica (egészséges, szárított, ros­tált) központi raktárunknál folyamatosan vásárolható: Ár: 350,—Ft/q. Nagyobb mennyiséget 20 km-es kör­zetben külön térítés nélkül elszállítjuk.” Keleti ’Éjéqyi Mg. Tsz. Pálmonostora, Tel.: 12. ÚJ AKAI sztereó zenegép eladó, lemezjátszó, rádió, 2x25 W-os erősítő, GX-es kazettás deck, 2 db 60 W-os hangfallal. Baja, Arató u. _4. __________ 669 2 DB tízezres automata ön- forgatós, és hatezres auto­mata önforgatós három sza­kaszos keltetőgép eladó. Akasztó, Döbrögec 26. sz. Dávid keltetösnél..______1789 BORDÓ sarokülőgarnitúra újszerű állapotban eladó. Kecskemét, Kadafalva. Ha­rang u. végénél. Bárdiék. 1792 60 MÁZSÁT befogadó góré kétszárnyas bejárati ajtó, 2 db egyszárnyas tömör ajtó, 200 db alfa egyes tégla el­adó. Kecskemét, Melinda u. 8. 1774 ELADÓ 16 darab választási malac és bontásból cserép. Kecskemét. Műkertváros. Pázsit .u. 7. sz. 11526 100 W-OS Fender erősítő hangfallal eladó. Kiskunha­las. Vadkerti 29. Visnyei. __________.______________11522 E LADÓ 9 éves, gyengefias fekete ló. Kecskemét, Szol­nokihegy 267. sz. (I. Kon­zervgyár mögött.) Danics Sándor. 1819 ÖT db új 155x13 Semperit radiál gumi eladó. Érdeklőd­ni: 6070 Izsák, Ságvári E. u. 17. 1814 ELADÓ hálószobabútor, da­rabonként is. sezlon. reka- mié. fotel, asztal. Kecske­mét, Damjanich u. 11. Zsíros kovács. , 11410 ELADÓ 18 négyzetméter tel­jesen új padlószőnyeg. Ér­deklődni : egész nap. Kecske-? ni éti Kupa u. 2. ________115 ’7 4 ÉVES paripa ló. 162 cm magas eladó. Bácsbokod. Hunyadi u. 26.____11525 E LADÓ konyhabútor. ||||p! Kecskemét. Rába u. 2. 115*20 FEUER, 3 főzőlapos gázilizr hely palackkáN nyomáscsök­kentővel eladó. Kecskemet. Olt u. 2. este 6—7 óra között . __11518 E LADÓ 35 négyzetméteres iaház. komfortos, -télen fűt­hető, lakásnak, vagy üdülő­nek. előregvártott elemekből könnyen felépíthető. Tetőtér beépítésre is felhasználható. Kecskemét. Bethlenváros 12. (Hegedűs köz.)_________li556 E LADÓ 2 darab, nagy ma­gyar ló. Kerekegyháza, Ság­vári u. 63. ___________11536 H ORDOZHATÓ japán szte­reo rádió-magnó eladó. Kecs­kemét. Úrrét 205. T. Nagy. 11542 Vegyes KÜLÖN bejáratú, üres kis szobát bérelne idős. magá­nyos asszony. Kecskeméten. Leveleket ..Mielőbb” jeligére, a kiadóba kérek._______11480 K EREKEGYHÁZA. Papszék dűlőn. Kaldanekker-féle ház 1100 négyszögöl telekkel. 1980. május 5-én. 9 órakor kerül árverésre a kerekegyházi tanácsnál. __11516 R ÖVID, kereszthűrós. pán­céltőkés zongora olcsón bér­beadó. Érdeklődni: 5 óra után. ll-868-as telefonon, vagy személyesen vasárnap Kecskemét. Rákóczi út 8. II. emelet. Dörner. 11519 ÜZLETHELYISÉGET bérel­nék, sürgősen Kecskeméten. Ajánlatokat „Kézimunka előnyomó” jeligére a kiadó­ba kérek. . ~ U535 KÖZELI szőlő megmunká­lásra kiadó. Kecskemét. Kő- rösihegy 11. Simon Károly­né.______________________1783 F ŐISKOLÁS lányok vállal­nák nyaraló szülők gyerme- ■ kének felügyeletét. Levele­ket „Gabi” jeligére a kiadó­ba kérünk.____________11551 M ÁJUS 24-én. Kecskeméten a Kuruc körúton elvesztet­tem fekete táskámat. Kérem a megtalálót juttassa el Aka­démia krt. 39. V. em. 28. sz. alá.____________ 11561 A UTÓSOK figyelem; Június elsejei határidővel megnyi­tottam javító műhelyemet, önindító. dinamójavítás, ak­kumulátortöltés. műszaki vizsgára felkészítés, munka­gép villamossági javítása. Kosa gépjárműtechnikus. ' Kiskőrös. Bem 3. Városi ta­nács mögött. 11552 Házasság 48 ÉVES. 166 cm magas, jó megjelenésű, elvált, közép­vezető beosztású férfi 3 szo­bás, komfortos lakással és rendezett anyagiakkal, hoz- <uáiitö, csinos.-.háióasvnöt ke-.. •rés názassaó ’ cenabölT JCécs-'' kémét és környékiek előny­ben. Egy gyermek nem aka­dály. Csak kézzel írott, fény­képes levelekre válaszolok. Leveleket „Nyugodt élet” jeligére a kiadóba kérek. ____________11445 M EGISMERKEDNÉK házas­ság céljából hozzám illő. szerény, megértő férfival. 49 éves. 156 cm magas, barna özvegyasszonv vagyok-, laká­som van. Csak fényképes le­veleket „Pünkösdi rózsa” jeligére a kiadóba kérek.- _______ , 11467 4 0 ÉVES. 172 cm magas, nőt­len szakmunkás férfi keresi házasság céljából 28—35 éves korig leány, elvált, vagy öz­vegyasszony ismeretségét. Egy gyermek nem akadály. Családi házam, .kocsim van. , Leveleket: „őszinteség” — jeligére a Magyar Hirdető kalocsai kirendeltségébe ké­rem.______________i______231 6 0 ÉVES, özvegy, ipari szak­munkás férfi. rendezett anyagi körülmények között megismerkedne korban hoz­záillő nővel, házasság céljá­ból. Minden levélre válaszo- . lók. Leveleket: ..őszi rózsa” jeligére a Magyar Hirdető kalocsai kirendeltségébe ké­rem. __________________ 4 6 ÉVES, 180 cm magas, fi­zikai dolgozó vagyok. Megis­merkednék 42—46 éves. ma­gas. sötéthajú, leinformálha­tó független nővel, házasság céljából. Lehetőleg falusival, aki házamba jönne. Egy gyermek nem akadály. Csak­is fényképes leveleket: „Te­rád várok 22 281” jeligére a kecskeméti Magyar Hirdető­be kérek. 1851 Suttogó bestiák KÖZLEMÉNY Gyászhir Mély fájdalommal tudatjuk, hogy szeretett testvérünk ÜZV. TROMBITÁS KOK PÁLNÉ Horváth Teréz Kecskemét, Vacsi u. 22. sz. ala'ti lakos életének 82. évében, türelem­mel viselt betegség után, csendesen elhunyt. Temetése f. hó 3-án, ked­den du. fél 4 órakor lesz a kecske­méti köztemetőben. Gyászoló csa­lád.- 1936 Munkaalkalom TAKARÍTÓNŐT főállásba felveszünk. Kecskemét, Szabadság tér 1/a, Sajtó­ház. x MEZŐGÉP Kecskemét felvételre keres szakmunkásokat az alábbi munkakö­rökbe: lakatos, hegesztő, forgácsoló, villanyszerelő. Az utóbbiakat villamos vezérlő és kapcsolóberendezések gyár­tására, továbbá külsőszerelési munkák­ra. Jelentkezés MEZŐGÉP Vállalat Kecskemét, Külső-Szegedi út 136. sz. Munkaügyi előadónál. • - 691 BUDAPESTI központú, kecskeméti vegyes-iparcikk kereskedelmi egység felvételt hirdet boltvezetői munkakör­be. Boltvezetői, vagy középfokú keres­kedelmi végzettséggel rendelkezők je­lentkezését várjuk, levélben. „25 Mó Ft-os éves forgálom” jeligére a kiadó­ba. 689 BÁCS-KISKUN megye területén változó munka­helyre felveszünk lakatos, hegesztő, csőszerelő, ács. festő-mázoló, szi­getelő szakmun­kásokat, valamint fenti szakmákba betanított és se­gédmunkásokat. Jelentkezés helyet Gép- és Felvonó­szerelő Vállalat. Kecskemét, Házgyári Kirendeltségén. Heréd! István részleg- vezetőnél. 742 ÁRUSZÁLLÍTÓ kocsikísérőket, keres­kedelmi dolgozókat raktáros! munka­körbe, elektromostargonca-vezetőt, ta­karítónőt ' azonnali belépéssel felve­szünk. FŐSZERT Vállalat, Kecskemét, Kiskőrösi út 9. 741 ÉBKM. Vízmű Vállalat felvesz csator­natisztítókat, csatorna-mosógép mellé segédmunkásokat. Jelentkezés: ÉBKM. Vízmű Vállalat Csatornahálózati rész­leg, Kecskemét, Mindszenti u. 10. rész­legvezetőnél. 1839 A KECSKEMÉTI Sütő- és Édesipari Vállalat számviteli gyakorlattal rendel­kező munka- és ügyvitelszervezőt ke­res a vállalat központjába. Jelentkezni lehet: Kecskemét, Szolnoki út 23—25. sz. alatt. r 1854 VÁROSI Tanács Szociális Otthona fel­vételre keres nődolgozókat kisegítői munkakörre. Nyugdíjas is lehet. Je­lentkezés: Kecskemét, Szentlászlóváros 1. szám. 1856 A KECSKEMÉTI Kéziszerszámgyár Re­szelő Gyáregység betanított munkakör­be felvesz férfi és női munkavállalóka*. Jelentkezni lehet: a gyáregység mun­kaügyi csoport jártál. Kecskemét, Szol­noki út 20. sz. 1906 A DÉL-MAGYARORSZÁGI MÉH Nyersanyaghasznosító Vállalat kecske­méti telepe felvesz raktáros! képesítés­sel rendelkező dolgozót, műszaki rak­tárosnak. Jelentkezni lehet: a telep­igazgatónál, MÉH-telep,- Kecskemét, Kiskőrösi út 3. sz. alatt. 757 KUNSZENTMIKLÚSI Gyártelepünkre (Kunszentmiklós, Rákóczi u. 69.), fel­vételre keresünk férfi és női betanított munkásokat gépi és kézi munkára. 44 órás, valamint csökkentett munkaidő­beosztással, valamint szerszámlakatos szakmunkást. Jelentkezni lehet fenti címen a telepvezetőnél. 758 MÁV Allomásfőnökség Kecskemét azonnali hatállyal felvesz 18—38 évig női és férfi dolgozókat: forgalmi gya­kornok, kocsifelíró, vonatkísérő, kocsi- rendező, váltókezelő munkakörökbe. Jelentkezés Kecskemét ^Állomásfőnök- ségen, a személyzeti vezetőnél. 760 UTASELLÁTÓ Vállalat Bács—csongrád megyei Igazgatósága az 5/1972. Bk. M. sz. rendeleté alapján pályázatot hirdet mo$t felújított nagyforgalmú 83. számú Kecskemét, MÁV-pályaudvaron levő „A” kategóriás melegkonyhás, szoros elszámolású vendéglátóipar! egység ve­zetésére, az alábbi munkakörökre: üz­letvezető, függetlenített üzletvezető-he­lyettesek, konyhafőnők. A pályázatokat részletes önéletrajzzal 6720. Szeged, So­mogyi u. 11. szám alá kérjük bekülde­ni. ‘ 763 A SZERSZÁM- GÉPIPARI Müvek Kecskeméti Gyára felvételre keres technológus!, gyártmány, illet­ve készülékszer­kesztői, valamint igazgatási osztályra szakirányú képesítéssel rendelkező munkatársakat, továbbá forgácsoló szak-, illetve betanított munkásokat. Jelentkezni lehet: Szegedi út 4». alatt. 73» Esetlen lenne a párhuzam, de a „vicc kedvéért” eszébe*jutott az embernek... Az alatt a pár óra alatt, amíg ezek a japán mo­torok glédában álltak Kecskemé­ten, a központi könyvesbolt előtt, vajon mennyivel több nézőjük volt, mint az üzlet kirakatát dú­san és mégis áttekinthetően kitöl­tő' könyveknek?.. . No persze Hondákat és Kawasakikat nem mindennap látni Kecskeméten, könyveket viszont... S a japán motorcsodák — hip-hopp — szinte pillanatok alatt elröppennek, míg a könyvek kedves türelemmel megvárnak bennünket. ■Szóval — jó magyar szokás sze­rint — búcsújárás volt a Kawa­sakik és Hondák körül. Fiatalok, középkorúak, de még idősebbek is hizlalták szemüket a szinte pre­cíziós műszerekként csillogó „kül­földi" járműveken. Minden olyan egyén, akinek az idegeiben lobog vagy még nem hunyt ki a szágul­dás iránti vágy. Válóok Az ifjú feleség zokog: „Vissza­megyek a mamához. Először1 a sa­ját rendetlenségembe betegedtem bele, most pelig a saját főztemet nem tudom megenni.” * Egy jótékonykodó hölgy a kö­vetkező szemrehányást teszi egy koldusnak, aki alamizsnát kért tőle: — önnek tegnap este a diám 100 lírát! Mit tett a pénzzel? — Taxiba ültem, elhajtattam az Excelsiorba, kaviárt vacsoráztam, és pezsgőt ittam, majd egy tán­cosnővel távoztam, a visszamara­dó pénzből pedig vásároltam egy kastélyt Toscanában. Most, hogy pénzügyi helyzetemet egyensúly­ba hozzam, ismét kérem a támo­gatását. * — A válás teljesen sima volt. — Azért mert nincsenek gye­rekei ? — Nem, hanem azért, mert se autónk, se víkendházunk. • * Smith közlegény parancsot ka­pott, hogy tisztítson meg egy vö­dör krumplit. — — Kozmikus korszakunkban már burgonyatisztító gépnek kel­lene lennie a hadseregnél — do­hog Smith. — Hát persze, és te képviseled a legújabb modellt! — feleli az őrmester. — Na, csakhogy élőben látok „Uralkodó"-t meg „Suttogó bes­tiá"-t! — lelkendezett valakij megjegyzésével egyúttal azt is jelezve, hogy hűséges olvasója az Autó-Motornak, amelyben ily bősz beceneveken emlegetik e szupermárkákat. — Félelmetes a felgyorsulá­suk ... hangzott a tájékozottság­ra valló másik vélemény, amihez újabb csatlakozott. — Lehet, hogy azért tisztelik „bestiá”-nak... Motoroztam va­lamikor, de nem mernék csak *úgy egyből ráülni. A motor majdnem zajtalanul felpörögne — „suttog­na" —, alólam meg máris kiug­rana a gép. Hemperegnék, mint valami motorrodeón. — Szépek, gyönyörűek, kápráza­tosak — kétségtelen, de mek­kora monstrumok is! Ilyeneket jóllakatni... nem a mi zsebünk­höz való... A mai energiaszű­kös világban mindinkább a „ki­csiké” a jövő — motorban is... Majd meglátják. (t) Fiatal egyetemisták, nevezete­sen egy olasz, egy francia, egy német, egy angol, egy svájci és egy skót ugyanabba a nemzetközi szervezetbe lépett be. Egy nap el­határozzák, hogy az egyik hétvé­gen egy vidám este keretében együtt töltik idejüket, s az olasz így szól: — Jöjjetek házamba. Spagettit főzök nektek. Mindenki hoz ma­gával valamit. Az előre megbeszélt napon az olasz egyetemista otthonában mindannyian összejöttek. Az an­gol hozott gyümölcsízt; a német sört; a svájci tejcsokoládét; a francia bort...; a skót pedig így szólt: elhoztam öcsémet... A személyzeti osztályon új al­kalmazottat vesznek fel. — Ügy látom, gyakran változ­tatja a munkahelyét! Mennyi ideig tartózkodott az előző mun- munkahelyén? — Nem tudom, nem volt nálam óra. * — Megmondta már neked Petr rik, hogy eltéptem a blúzomat? — kérdezi a kis Julka a mamá­jától. — Nem. — Jól van, akkor én sem mon­dom el neked, hogy ő összetörte a vázát. •... S még mondja valaki, hogy a kíváncsiság cs a gazdaságpolitikai szemlélet kizárja egymást. (Tóth Sándor felvétele) HUMOR DUNAFÖLDVARI ÉS BÖLCSKE EGYESÜLT ÁFÉSZ RENDKÍVÜLI AJÁNLATA: i 30 %-os árengedménnyel nyáriruha-anyagok vására tart június 2—7-ig Duna föld vári áruház méterosztályán: közvetlen termelőtől beszerzett gazdag anyag- és színválasztékkal várjuk kedves vásárlóinkat. ÁFÉSZ IGAZGATÓSAGA. NVARAUON A MECSEKBEN! A Mecsek északi oldalán, a Komló város melletti SIKONDAFÜRDÓN nyaralóházakban, turistaszálló­ban, magánházaknál és kempingben nyújtunk kényelmes elhelyezést vendégeinknek. Várjuk egyének, valamint vállalatok és intézmények jelentkezését is. Az üdülőtelepen étterem, strand áll vendégeink rendelkezésére,. Levélcím: Mecsek-Tourist, Pécs, Pf: 129. 7601 Telefon: 13-300. Férfi- és női dolgozók részére betanító lestö-mázolé-tapétázé és építőipari kOnnyügépkezeli-képzi tanfolyamokat indítunk A tanfolyam helyei: Kecskemét, Baja. Oktatási idő: 6 hónap. Kezdés: 1980. július t. Feltétel: 8 általános iskolai végzettség, 18—43 életkor. A jelentkezőkkel szerződést kötünk A tanfolyamok ideje alatt és után folyamatosan munkát biztosítunk. ^ . .Szociális juttatások a. kollektív szerződés szerint. Jelentkezés: bAcs megyei Állami építőipari vAllalat, KECSKEMET, Klapka u. 34. fszt. 6. BAJA, Dr. Alföldi J. u. 2—4. 1842 I f

Next

/
Oldalképek
Tartalom