Petőfi Népe, 1974. február (29. évfolyam, 26-49. szám)

1974-02-09 / 33. szám

Szolnoki rádió HÉ7TFÖ: — Hétfői hullámhosszunk. Zenés aktuális nportműsor. Szerkesz­ti: petrl Ferenc. KEDD: — Alföldi krónika — A kunszentmártoni gimnázium kórusa éneken — Várószoba — A zárszáma­dásokról jelenti ük — Szerkesztik a hallgatóik, közben: Kalandozásaink bora (jegyzet). SZERDA: — Alföldi krónika — Me­zei szőttes — A kérvénytől, a kiutalá­sig — Zenés autóstop. Vezeti: Forró Tamás. \ CSÜTÖRTÖK: — Alföldi krónika — Clgánydalok — Üzemek és orvosok. Bayer JLonia és Feuer András riport­ja — BeruházAspolitika. 1074 — Sport- híradó — filtff Richard) felvételeiből. PBNTEK: — Alföldi krónika — Nó­tacsokor — Gyógyszermúzeum — ott­hon — operakórusok — Közgazdasági kislexikon — Tánczene a szerzők elő­adásában — Ahogy a magasból látom. SZOMBAT: — Hétvégi kaleidoszkóp. Szerkeszti. Kutas János. A tartalom­ból: Az égetőkemenoe mellett. Egy tsz-elnök jegyzetfüzetéből'. Szerkesz­tik: a hallgatók. \ VASÁRNAP: — 9-től 10-ig: Vasár­napi magazin. Szerkeszti: P álréti Ágoston. A tartalomból: Bálozók kö­zött. A jelmezeik történetéből. Emlé­kezés régi farsangokra. Pécsi rádió HÉTFŐ- 1/1.30: Műsorismertetés, hi- ' xek. ML 35: Reggeli — délben — este Pécsett. 18.30: Déldunántúll híradó. 38.46: A tegnap slágereiből. 19.00: - szerb-horvát nyelvű műsor. Zár­számadásokról. — Hírek, informáci­ók. — A drávasztárai naív festő mű­helyében. — Népdalok. 19.30: Német nyelvű műsor. Hétfői magazin: Pécs és a Zsolnay gyár. — Elmondjuk 60 másodpercben. — pillantás a nagyvi­lágba. — Divatújdonságok. — Kerin- gők. KEDD: 17.30: Műsorismertetés, hí­rek. 17.33: így »is tetszik, úgy is tet­szik. 10.00: Régi falu — új emberek. — SzenUőntnc 18.16: várnai Ferenc nép­dalfeldolgozásaiból. 18.30: Déldunán­túli híradó, 10.45: Az Express együttes felvételeiből. 19.00: Szerb-horvát nyel­vű műsor. Az Ifjúság hullámhosszán. — Látogatás a budapesti Horvát- szerb Gimnáziumban. — Slágerek. — SZERDA: 17.30: Műsorismertetés, hí­rek. 17.35: Hét közben. 18.30: Dóldu- námtúli híradó. 18.45: Zenés percek. 19.00: szerb-horvát nyelvű műsor. Mély álom. Novella. — Tambunazene. — Tudósítóink jelentik. — Tanítási gyakorlaton. Riport. CSÜTÖRTÖK: 17.30: Műsorismerte­tés, híreik. yr.SS: A hanglemezbolt új­donságaiból. 10.00: Ítéletre váré há­zak. 18.16: Cseh Mária és Mester Ist­ván operettdalokat énekel. 18.30: Déldunántúld híradó. 16.46: Edith Piaf lemezeiből. 10.00: Szerb-horvát nyel­vű műsor. Lapszemléi — Kedveit me­lódiák. — Hírek, információk. — Né­pi kincsek nyomában. PÉNTEK: 17.30: Műsorismertetés, hírek. 17.35: Ritmus és daliam. 18.00: Dr. Kiss István egyetemi tanár elő­adása. 1005: Pécsi Iskolai kórusok énekelnek. 10.16: Munkásportré. 18.30: Népi muzsika. 1030: Déldunántúll híradó. 18.45: A salzburgi Vasutas fú­vószenekar pécsi térzenéje. 19.00: Szerb-horvát nyelvű műsor. Ingázók. Riport. — Báináe Sztipián énekel. — információk iinnen-omnan. SZOMBAT: 17130: Műsorismertetés, hírek. 17.35: Kulturális magazin. 18.30: Déidunántúli híradó. 1045: Esti n* 8 zsúka. 19.00: Szerb-horvát nyelvű n sor. Baranyán át. — Hallgatóink Ke- rócóre VASÁRNAP: 1/7-00: Egy kicsit ne­kem, egy kicsit neked,... 1/7.40; Is­merőseink közeiről. 17.50: Szluka Emil jegyzete. 17L55: Vasárnapi kívánságok. 18.35: Sporthírek. 18.30: Szerb-horvát nyelvű műsor. Heti krónika. — Dél­szláv költők verseiből'. —Vasárnapi zene. 10.16: Német nyelvű műsor. Vendégünk volt. Beszélgetés Dr. Kra­ut h Jánossal a Magyarországi Néme­tek Demokratikus Szövetségének el­nökével. — önök kérték. — Vidám falusi történet nyelvjárásban. Jugoszláv televízió VASÁRNAP: 8.45: Magyar nyelvű adási gy erm ekjeiknek. 6.56: Magyar nyelvű TV-magazin. 9.45: Népi rmi- zsütea. 10.1/7: Zöld panoráma. 11.00: ClLes szeiműeik — adás gyermekeknek. (Iszn.) 1H.30: Népszerű-tudományos fiam. 12.20: a 30 betű művelete. 12.50: Aranykezeik. H3l20: a tudás — vagyon. 13.50: A nézők és & TV. 14.20: Szín­ház a háziban. 116.00: A Jugoszlávia— Spanyolország mérkőzés előtt (sport- adás). 17100: Sí-világbajnokság — mű* lesáikaás. 10.20: Hét TV-nap. 018.40: Do­kumentumfilm. 18.55: Daktarl — film- sonozait. 20.35: vügjátékváiogatás. 21.25: DoOuimemtum-tárca műsor. £1.55: Sportszerűié. Második műsor: 20.30: Jyry Trnka filmjei. 20.50: A képernyő csúüflagai. Greta Garbo a Grand Hotel című fikniben. 02.20: Huszonnégy éra. HÉJTFÖ* 1Í6.45: Magyar nyelvű TV- naptlió. ,117.45: Kofko, Makó és Skoko — bábjáték. 18.00: TV-óvoda: Sor sor mellett találó© kérdés. 10.30: Köny­veik: és eszmék. 10,00: Fiatalok — fia­taloknak. 19.30: Rajzfiilm. 20.30: Ka­merával a világon át. 21.00: Kiválasz­tott pillanat. 21.05: Arcok. TV-dráma. Második műsor: 20.30: indirekt, utá­na Sport karikatúrában. .21.35: Házi mozi: Szakítás — francia film. KEDD: 1/7.16: Maigyar nyelvű TV- naipló. 17.46: A fehér kő — filmsoro­zat gyermekeknek. 18.30: Az elveszett dallam nyomában., 10.00: Tudományos stúdió. 20.30: Belpolitikád tárca. 21.15: Colombo — filmsorozat. 22.25: Mese a zenéről. Második műsor: 20.30: Szórakoztató műsor. 21.30: Hamlet a pincében (ism.) I§É ­SZERDA: 16.45: Magyar nyelvű TV- najpló. 117.46: Kis, viliág. 16.30: Riport. 19.00: A Jugoszlávia—Spanyolország mérkőzés előtt (sportadás). 19.26: Frankfurt: Jugoszlávia—Spanyolor­szág. 21.50: A képzelet elébe. Második műsor: 16.46: Kosárlabda: Bosnia—Orvén a Zvezda. 20.30: Szabad- egyetem. 20.45: A Kölni Rádió szinfo- nikus zenekara. 22*25: Az ifjúság a lehetőségek, és a valóság között. 22.55: Huszonnégy óra. CSÜTÖRTÖK: 16.415: Magyar nyelvű TV-naplő. 1/7.45: Történetek kutyák­ról — filmsorozat gyermekeiknek. 16.30: Sírni fog a hajnal — népi mu­zsika. 19.00: TV-tan ácsadó. 20.30: Csehszlovák TV-dráma. 21.30: Nyitott képernyő. 22.35: Visszatérés a dzsessz- hez. Második műsor: 20.30: Kör. 21.15: Szórakoztató-zenei műsor. 21.45: Le­hetetlen vállalkozás — filmsorozat. 22.46: Huszonnégy óra. PÉNTEK: 16.40: Magyar nyelvű TV- napló. 1/7.40: Gyermekadás. 18.30: Da­laié városok — népi muzsika. 19.00: MOzaik. 20.30: A Kollo folklór-együt­tes, 21.30: Az árnyak délben tűnnek el -r- filmsorozat. 23.00: Dokumen­tum film. Második műsor:. 20.30: Háború és béke — filmsorozat. 21.15: Stúdió 3. 22.05: Huszonnégy óira. SZOMBAT: 14.50: A tudás — va­gyon. 15j20: Sí-világ bajnokság — ug­rások. 16.23: Kosárlabda: Partizán— Bosna. 16.15: A ház. amelyben élek. 16.30: Vad' esztendők. 19.06: Rajzfilm. 16.15: Színház a házban. 20.30: Vendé­geim és én. 21.20: Lakodalom — len­gyel játékfilm. Második műsor: 20.30: A legjobb világhírű dráma ciklusa. 21.30: Jöve­vények. 22.00: Dick Cavett bemutatja önöknek. 22.50: Huszonnégy óra. Apróhirdetések, apróhirdetések Expressz TÖRZSKÖNYVEZETT óriás Schnauzer kan kutya eladó* Megtekinthető: Kecskemét, Juhász u. 14, ___________4775 E LADÖ kedvezményes áron, darabonként is rekamié, beverő, ágyneműtartó, asz­tali. éjjefliszétarények, szé­kek. Megtekinthető U6 óra- tód, vasárnap egész nap. Kecskemét, Zallfca Máté u. lg. i. em. 6. ________4851 F IÜ szobatársat keresek. Kecskemét, in. Nyíl u. 7. ra.________ 4/798 E LADÓ szoba, 1 konyhás házrész. Azonnal eüifoglal- ható. Érdeklődni: Kecske­mét,* Fűzfa u. 8._______4706 K ETTŐ darab, héthónapos üszőborjú eladó. Berta Ist­ván, Hetényegyháza. Lenin utcai 38.________________4795 E LADÓ kétrészes jugoszláv hosszú jersey menyasszo­nyi ruha. Kecskemét, Ady Hindire u. 22. I. em. 20. Ba­logh._____________________608 250-ES Jáwa motorkerékpár eladó. Kecskemét, Árpád körút 1-9. in. em. 14. Ágos­ton. 4794 Ingatlan HÁZ eladó. Kiskunhalas, Batthyány u. 8. Érdeklőd­ni Gőgös Ignác u. 23. 131 ELADÓ Kecskemét, Jókai u. 47. számú ház fele, ol­csón, üres. nagy helyisé­gekkel leválasztja tó an. Ér­deklődni : mindennap dél­után 14 órától._________4698 E LADÓ ki9 családi ház, 400 vagy 800 négyszögöl szőlő­vel. Érdeklődni: Kecske­mét. Alsószóktó SÍ, délután S után. Bognár József. 705 BEKÖLTÖZHETŐEN eladó. Kiskumnaísa, Lenin út 46. számú kertes családi ház, szülőotthon közeiében, 4702 JÁNOSHALMÁN. Szemere u. 2. számú ház eladó. Irányár: 90 000,— Ft. 229 KÉTSZOBÁS házrész el­adó. Kecskemét, Bagi Lász­ló u. 6. 370 HÁZRÉSZ beköltözhető la­kásokkal eladó. Kiskunfél­egyháza Petőfi u, 3. 328 HETÉNYéGYHAZAN autó­buszmegállóhoz közel. íooo négyszögöl hotobykertnek alkalmas, új telepítésű gyü­mölcsös eladó. Érdeklődni: Kecskemét, Szabadság tér 5. VI. 35. 18 óra után. 427 ELADÓ ház. Liliom utca 20. Érdeklődni: Kecskemét, Bem utca 1/7. Csorbáék. 425 NAGYMÉRETŰ kétszoba összkomfortos villa eladó, készpénz plusz OTP-átvál- 1 aáással. Érdek! ődmd egész nap, Baranyi János. Kecs­kemét, Vacsthegy 82/5. 456 HALASI útban hobbykert eladó. Érdeklődni. Orgo- vány, Kossuth Lajos u. 94. _______________________4/Tiil SZOBA, konyha, spejzos ház, egiy hold szántóföld­del azonnal beköltözhetően eladó. Érdeklődni: Helvé­cia. Matkó, II. kerület 53. _____________________ 408 HÁZHELYNEK való telek eladó. Kecskemét Talfáji köz 42. 493 /Lakás SZÖVETKEZETI garzonla­kás eladó. Kecskemét, Szé- chenyiváro© X. ép. IV. lép­csőház. IV. em. 70. 16 órá­tól. __________________449 Ö SSZKOMFORTOS három- szobás villa, Kecskeméten eladió. Leveleket ,,Hatszáz­ezer HO 3Ö6” jeligére a Kecskeméti Magyar Hirde- tőbe kérek. ______________467 K ETTŐ- és félszobás szö- vetkezéti Lakás eladó. Sze­ged). Tarján 106. A. IV. 13. Saslhegyi Tibor. 240 Gépjármű SKODA S—100-as kékszínű eladó. Kiskunhalas, Sem- meflweis tér 6.___________142 Ü ZEMKÉPES, jó állapotban levő, 407-es Moszkvics U2 090-ért éladó, vagy nagy­motort beszámítok. Kecske­mét, Szóin oklh egy 4. ép. 3. em. 2. 4704 412-ES Moszkvics igényes­nek eladó. Izsák. Gedeon dűlő 238. Kákái Sándor. ________________ 4731 M EGKÍMÉLT Skoda 1000-es príma állapotban eladó. Kecskemét, Jókai u. 25. __________ 454 MŰSZAKILAG vizsgázott Opel etodó. 10 000 Ft. Ér­deklődni : 17 órától min­dennap. Lajosmdzse, Ifjúsá- gi út 30. Horgos. _______4656 K ITŰNŐ állapotban levő, garazsírozott S—l0ö-as Sko­da áron adui, sürgősen el­adó. Kecskemét, Kada Elek u. Hi. VI. em. 126. P. Ko­vács.____________________4853 Ü J magán járó 10 mázsa te­herbírású eladó. Viczián, Kiskőrös, Lenin út 5/a. 245 ELADÓ garanciális Zsiguli, Trabant Limousine. Baja, Szent László u. 30. Buzásd. _______________|___________80 A LIG használt, jó karban levő Komán motorkerékpár eladó. Kecskemét, Mártírok útja 76. délután 4—6^lg. _____________441 O PEL Record! és Kapitän alkatrészenként eladó. Er­ei ekftődimi : Hetényegyháza, Bellsőnyír 138. az 5-ös km­niéfli, Adiám István.______4719 WARTBURG 353, CR-ets műszaki vizsgázott és CX-es R—10-es garázsban tartott személygépkocsik eladók. Érdiek£őd>ni: Kecel, Liget u. 11. szám. vagy Szőlőfürt Szakszövetkezet, telefon: 59* ________________________4/7116 4 07-ES Moszkvics kifogásta­lan állapotban, jó műszaki­val. olcsón eladó. Érdeklőd, ni Kiskőrös. Gsónyi 112. Vá­radd._____________________236 W ARSZAWA 223-asi új mo­torral, új huzattal kifogás­talan állapotban eladó. Kecskemét. Hunyadiváros, SaMi%i Imre utca 2. C-lép- csőház, földszint 1. 504 KARAMBOLOZOTT 850-es Fiat. IC. írsz. jó motorral eladó. Soltvadkert, Vak Bottyán u. 8.______ 4867 SK ODÁD combi CY írsz. el­adó*. Soltvadkert, _ Tanács U. 4/7. 4866 Egyéb adás-vétel HARMÓNA oQcsón eladó. Kecskemét. Kada Elek utca 9. ív. emelet 67. 4352 RÓZSÁK! A legszebb faj-, tákban. Örökzöldek, túják, nemes* orgonák, díszcserjék, virághagymák. Nagy vá­laszték, elsőrendű minőség. Vidéki megrendeléseket postán, pontosan teljesít­jük. Kérje díjmentes, szí­nes, nagy árjegyzékünket. Szailkai dísznövénykertészet Budapest, 1061. Népköztár­saság útja 8.________ 79 TlZHÓNAPOS törzskönyve­zett boxer szuka eladó. Kiskunhalas, Síp u. 2. 127 ELADÓ többféle szekrény, antik ebédlő, kombinált szoba. Kecskemét, Budai utca 21. szám. Tobi József- nénál. _______________4712 ÜJ Veritas kötőgép, 2 db festékszóró mini kompresz szór eladó. Petényi János. Kecskemét, Felsőcsaiános 37­_______________________481 G ÁZPALACK nyomáscsök­kentővel, kiétkariikás tűz­hellyel. vagy rezsóval el­adó. Kecskemét, Kiasz ap ut­ca 7.. hetedik ajtó. Bara­nyi. |í 614 ELADÓ 250-es egyengető gyalugép, fúrókocslval kör­fűrésszel, maróval kombi­nálva. 600-as szalagfűrész. Érdeklődni: 17 óra után. Kecskemét, Szitahanov utca 11, szombat vasárnap egész nap.______________________460 700-AS szaHagfűrész motor­ral!. vagy anélkül eladó. Nagyikőrös, Kecskeméti ut- cal 51. Telefon: 227. 460 KETTŐÉVES sodrott csikó eladó. Akasztós Döbrögec 50. szám. ____________253 E LADÓ kifogástalan 70 li­teres Lehel hűtőgép. Kecs­kemét. Széchenyiváros, X. épület, IV. lépcsőház, 1/96. __________ 493 Jó állapotban levő. kombi­nált szobabútor eladó. Kecskemét, Farkas Sándor utca 61 482 Vegyes VÁLLALATNAK bútorozott szoba, mellékhelyiség kiadó. Kecskemét, Vásárhelyi 'Pál u. 1. 436 FAIPARI technikus munka- kahelyet keres, vidék előny­ben. Ajánlatokat ,,6420” jeligére a kiadóhivatalba kérek. ______________4725 S ÜRGŐSEN keresek egy- szöba összkomfortos lakást bérbe, meghatározott időre. Leveleket „Ettőre fizetek” jeligére a kiadóhivatalba kérek.________ 47126 I DŐS egyénnek élet járadé­kot fizetek lakásért, házért. Leveleket ,,3000—i ft-ig” jel­igére a kiadóhivatalba ké­rek. ______________4727 G ÉPÍRÁS tanítását válla­lom. Leveleket ..Irodai fel­készítés 110 37ili” j eligére a Kecskeméti Magyar Hirde­tőbe kérek.______________440 EDÖS nőt keresünk két kis­lány mellé, teljes eltartást, szobát biztosítunk. Levele­ket ,.Tisztaság HO 403” Jel­igére a- Kecskeméti Magyar Hirdetőbe kérek.________476 E LTARTANÁNK idős nőt, vagy házaspárt lakásért. Leveleket „Szeretet 110 404” jeligére a Kecskeméti Ma­gyar Hirdetőbe kérek. 477 HALASI úti hobbyföld mű­velésre kiadó. Leveleket , Megegyezés” jeligére a ki adóhivataliba kérem. 4707 Házasság 59 ÉVES, özvegy nyugdí­jas szerény asszony megis­merkedne, szerény nyugdí­jas egyedülálló férfival, há­zasság céljából. Leveleket ..Kertbarát 11Ó 354” jeligére a Kecskeméti Magyar Hir­detőbe’ kérek. 424 „CIKLON” súlyos természeti csapás, de a „CVKLON” munkagép igaz segítőtárs! Út és csatornaépítéshez KL-300/32 „CYKLON” mobil légkompresszor 278192 Ft I KL-I50|7 „ZEPHIR” mobil légkompresszor 185815 Ft ACROKER, Kecskemét, HALASI ŰT 29. SZ. Ügyintéző: Mucsi L Telefon: 12.550. Telex: 230. 470 KÖZLEMÉNYEK KÖSZÜNETN^rn^V ANjTAS Fájó. c szívvel * mondunk köszö­netét mindazoknak a rokonok­nak, ismerősöknek, szomszé­doknak, akik drága jó férjem és édesapánk, nagyapánk Fejes Ferenc szűcsmester temetésén megjelentek, sírjára koszorút, virágot helyeztek, mély fájdalmunkban velünk együtt éreztek. Gyászold család. 627 KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS Ezúton mondunk köszönetét mindazon rokonoknak, ismerő­töknek. jó barátoknak, szom- •zédoknak, akik szeretett tér­iem, édesapánk, nagyapánk, apósom, testvérünk, sógorunk Kiss Ferenc temetésén megjelentek, sírjára koszorút, virágot helyeztek, s mélységes fájdalmunkban ve­lünk együtt éreztek. Gyászoló család. 494 KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS Köszönetét mondunk mindazon rokonoknak, ismerősöknek, szomszédoknak. a Centrum Aruház, Vendéglátó Vállalat vezetőségének, dolgozóinak, akik drága jó édesanyánk, nagymamánk, dédnagyma­mánk, üknagymamánk 6zv. Regedei Józsefné Dobos Magdolna temetésén részt vettek, sírjára koszorút, virágot helyeztek, vagy részvétüket táviratban fejezték ki. Gyászoló család. ___________________________511 K ÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS Hálás köszönetét mondunk mindazon rokonoknak, ismerő.' söknek, szomszédoknak, akik felejthetetien, édesapánk, apó­som. nagypapám id. Mészáros György nyugd. férfifodrász temetésén részt vettek, sírjára koszorút, virágot helyeztek. Fájdalmunkat enyhíteni igye­keztek. Gyászoló család. 4774 Fizesse elő lapunkat! Munkaalkalom A MAv Biztosítóberendezési Automa­tikai, Üzemeltetési és Fenntartási Fő­nökség felvételre keres e)gkjroműsze,- részeket? híradástechnikái1 bálóZatszW- I relék, t, kábelszerelőket, i laki tósokát, villanyszerelőket, betanított és segéd­munkásokat, a Szegedi Vasútigazga- tóság területére változó vidéki mun­kahelyre. 5 napos munkahéttel. Bére­zés a MAv kollektív szerződés sze­rint. Jelentkezés szombat kivételével 7—negyed négy óráig, szombaton 7— 12 óráig, a Biztosítóberendezési, Auto­matikai. Üzemeltetési és Fenntartási Főnökségen, Szeged, Rókus-pályaud- varon. jjo7 FÉRFI és női munkavállalókat azon­nali belépéssel felveszünk, vállalatunk palackozó üzeméhez. Jelentkezés: Kö­zép-magyarországi Pincegazdaság pa­lackozó üzeme, Kecskemét, Kiskőrösi út 12. 219 A LAJOSMIZSEI Háziipari Szövetke­zet keres irányitó képességgel ren­delkező fatömegcikk gyártásában jár­tas faipari mérnököt főmérnöki mun-, kakörbe. Fizetés megegyezés szerint. Szállást biztosítunk. Jelentkezni lehet a szövetkezet elnökénél, személyesen hétfő kivételével mindennap. 220 A DEGAZ Bajai Gázmű az alábbi munkörök betöltésére hirdet felvételt: gyakorlott gyors- és gépíró, raktári kiadó, karbantartó lakatos 8--10 év gyakorlattal. Jelentkezés: Baja, Baj- csy-Zs. út 4. Munkaügy. 77 A KECSKEMÉTI Fémipari Szövetke­zet azonnali belépéssel keres műszaki egyetemet végzett gépészmérnököt műszaki fejlesztési, műszaki főiskolai végzettségű technikust gyártmányter­vező és szerkesztői munkakör betöl­tésére, valamint férfi és női segéd­munkásokat és takarítónőket. Fizetés megegyezés szerint. Jelentkezés a szö­vetkezet Szentistvánváros 17, szám alatti telepén, a személyzeti vezető­nél. 324 szerszAmgEpipari Művek, kecs­keméti Gyára felvételre keres eszter­gályos szakmunkásokat, forgácsoló munkakörbe betanított munkásokat, valamint szerszámkiadót. Jelentkezés: a gyár munkaügyi osztályán Szegedi út 49. 197 SZOLGÁLTATÓ Vállalat azonnali be­lépéssel felvesz asztalos és szobafestő szakmunkásokat, valamint nöl és férfi segédmunkásokat gépmunkás munka-' körbe. A gépmunkások betanítása vállalaton belül történik. Fizetés meg­egyezés szerint. Jelentkezni lehet a személyzeti vezetőnél, Kecskemét, Szegedi út 4. 442 SZOLGÁLTATÓ Vállalat azonnali be­lépéssel felvesz gyakorlattal és szak­vizsgával rendelkező munkavédelmi megbízottat. Fizetés megegyezés sze­rint. Jelentkezni lehet a személyzeti vezetőnél. Kecskemét, Szegedi út 4. 423 VILLANYSZERELŐ szakmunkást fel­veszünk, Bérezés kollektív szerződés szerint. Jelentkezni lehet: MEZOTER- MEk Kirendeltség. Kecskemét. Rákó- cziváros 15. sz. Ügyintéző: Molnárné. 462 KECSKEMÉTI Konzervgyár felvételre keres autó-motorszerelő, vízvezeték- szerelő. lakatos, esztergályos szak­munkásokat. Érdeklődni lehet a mun­kaügyi osztályon. Kecskemét, Szolno­ki út 35. j73 , GÉPÍRNI tudó adminisztrátort felve­szünk. Konzervüzem, Hetényegyháza. 229 GYAKORLATTAL rendelkező beruhá­zási előadót, gyors-gépirónőt kere­sünk felvételre, illetmény megegyezés szerint. Jelentkezéseket rövid tájékoz­tatással (kor, eddigi tevékenység stb.) a Petőfi Népe Kiadóhivatalába „Me­gyei intézet” jeligére kérjük. 248 TANSZÉKI szakmunkás munkakörbe felveszünk szerszámgépeken legalább 5 éves gyakorlattal rendelkező általá­nos géplakatost, továbbá adminisztrá­tori állásra gyors* és gépiröt Jelent- kezés önéletrajzzal,, Műszaki Főiskola, ■“‘Kecskemet/' izSikr‘tíí'm J 489 ' AZ torifi/cR 'Szövetkezet Kecskemét 3. sz. szeszfőzdéjéhez magasnyomású széntüzeléses kazánhoz fűtőt kere­ksünk. Fizetés megegyezés szerint. Je­lentkezni lehet Kecskemét, Mindszenti út 3. sz. Központi telep.* 478 MEGYEI Kórház Kecskemét, Izsáki út 5. sz. munkavállalót keres belsőellen­őr munkakörbe. A munkakör betölté­séhez legalább mérlegképes könyvelői vagy felsőfokú, államháztartás köny­velői képesítés és 5 éves gyakorlat szükséges. Keres továbbá „D” kate­góriájú gépjárművezetői engedéllyel rendelkező gépkocsivezetőt. Ez utób­bit azonnali belépéssel. Jelentkezés a munka- és bérügyi csoportnál. 226 PARKFENNTARTÁSHOZ segédmun­kásokat, szemétbegyűjtéshez rakodó munkásokat és úttisztító munkásokat azonnali belépéssel felveszünk. Rako­dó munkások részére külön bérpótlé­kot fizetünk. Jelentkezni lehet: Kom­munális Költségvetési Üzem, Kecske­mét, Bagl László u. 4. sz. 8—12-ig. Munkaügynél. 405 A KECSKEMÉTI Baromfifeldolgozó Vállalat keres esztergályos, villany­szereid. marós, kazánfűtő szakmun­kásokat, továbbá három műszakra férfi segédmunkásokat. A felvételhez szükséges, orvosi vizsgálatok eredmé­nye (tüdő, vér. széklet). Jelentkezés Kecskemét. Ceglédi út 11. 513 HOSSZÜHEGYI Állami Gazdaság Sii- kösd, felvételt hirdet az alábbi építő­ipari szakmunkára: kőműves, vasbe­tonszerelő. ép. Ip. gépkezelő, segéd­munkás. Bérezés vállalati kollektiv szerződés szerint. Jelentkezés a Szol­gáltató üzem irodájában. Hajós-Hild- puszta. 54 A BUDAPESTI Rádiótechnikai Gyár magnetofon gyáregysége felvételre ke­res jól képzett elektronlkai techniku­sokat és műszerészeket magnetofon­mechanikával kapcsolt automata áramkörök, Illetve integrált áramkö­rökkel felépített sztereó erősítők mé­résére. javítására. Érdeklődni lehet a gyáregység munkaügyi osztályán, Kecskemét, Szolnoki út 16. 564 GANZ-MAVAG Kiskunhalasi Gyár- tfység felvesz lakatos, hegesztő szök­és betanított munkásokat, valamint segédmunkásokat. Fizetés kollektiv szerződés szerint. Jelentkezés a gyár­egység munkaügyi csoportjánál. 140 A DÉL-MAGYARORSZAGI Áramszol­gáltató Vállalat felvesz pénztárt ke­zelő adminisztrátort. Jelentkezés: Kecskemét, Csongrádi út 26. 637 Eh*£öíC.AT ís érettségizett adminiszt­rátort felvesz a Kecskeméti Centrum Aruház. 443 A FINOMPOSZTÓ Vállalat felvesz 16 évet betöltött női dolgozókat betaní­tott fonó, orsózó gépi munkahelyek­re, továbbá keres gyakorlott gvors- és génfrókat. Jelentkezni lehet a’vállalat munkaügyi osztályán. Baja. Siska Fe­renc út 3. sz. 33 ÉJJELIŐRÖKET, dömpervezetőt felve­szünk Jelentkezés: Városi Tanács Építési Költségvetési Üzeme Kecske- met, Reiszmann Sándor u. 20. 434 KECSKEMET városi utak fenntartásá­hoz kubikosokat, segédmunkásokat felveszünk. Jelentkezés: Városi Ta-. nács Építési Költségvetési üzem. Kecskemét, Reiszmann s. u. 20. 433 KŐMŰVESEKET, segédmunkásokat brigádban is felveszünk. Munkahely Kecskemét területén. Jelentkezés: Vá­rosi Tanács Építési Költségvetési Üze­me Kecskemét. Reiszmann s. U. 20. 433 GÉPÍRNI tudó számlázót keresünk. Jelentkezés a vállalat főkönyvelőd­nél. Telefon: 11-645. AGROKER Vál­lalat Kecskemét, Halasi út 29. 567 KOZGAZDASAGI egyetemet, vagy számviteli főiskolát végzett osztályve­zetőt keresünk. Jelentkezéseket „Ipar- vállalat” jeligére a kiadóba kérjük. 286 : PÉNZÜGYI.,gyakorlattal , osztályveze-. . tőt felveszünk. Jelentkezéseket „Mér- 11 legképes” jeligére a kiadóba kérjük. 287 DISZNOVfiNYTERMESZTESBEN jár­tas szakmunkást keresek. Gyenes ker­tész. Kecskemét, Hunyadlváros 27. 4713 FELVÉTELRE keresünk, Csongrád és Bács-Klskun megye területére folyó munkáink végzésére, csőszerelésben jártas szakmunkásokat, fűtésszerelő­ket, csőszerelőket, hegesztőket és se­gédmunkásokat. Jelentkezés: levél­ben. vagy személyesen. Csőszerelő- ipán Vállalat 5. sz. Szerelőipari Üze­me, Budapest, VII.. Garay u. 10. 231 FELVÉTELRE keresünk: gépi varró­nőket. kézimunkásokat, gépi cakko- zókat, kézi cakkvágókat. Egymüsza- kos termelés, kéthetenként szabad szombat. Jelentkezés: Tass. Rácz László u. 13. Csecsemőruházati Szö­vetkezet. 230 KECSKÉMET Szikrai Állami Gazda­ság építésztechnikust keres felvételre, lehetőleg kivitelezői gyakorlattal, mo­torral és Jogosítvánnyal rendelkező előnyben. Fizetés megegyezés szerint. Jelentkezni lehet: Nyárlőrinc gazda­sági központi építési irodájában. 491 4 JÓFALA VENDÉGLŐ Kecskemét, Dózsa György út 13., vállalatok, Szemek dolgozói részére 11—12 ft-os Értékben MENÜT BIZTOSIT ELHORDÁSRA. 465 Sürgősen KERESÜNK MEGVÉTELRE jó állapotban levő ZIL 134 tip. hosszú platós TEHERGÉPKOCSIT. Lajosmizsei Háziipari Szö­vetkezet Lajosmizse, Szé­chenyi u. 16. Telefon: 44. 168 Derűs percek A szállodatulajdonos magához hívatja a főkönyvelőt: — Hallottam, megszületett a trónörökös maguknál ma éjszaka. — Trónörökös? Főnök, az én fizetésem mellett jó. ha egy gye­rek megszületik. Megbetegszik a hőstenor. Beug­rik a tartalék énekes. Íme, életé­nek nagy lehetősége! Az első ária után döbbent csend... Majd ha­talmas taDsorkán. Az énekes meg­ismétli az áriát. Ismét kitör a tapsvihar. A negyedik ismétlés után verejtékező homlokkal meg­áll a színpad elején, széttárja karját és így szól: — Mélységesen fájlalom, de képtelen vagyok újból elénekelni az áriát...' , Márpedig — hangzik a nézőtér­ről —, addig kellene gyakorolnia, amíg meg nem'tanulja! Megjelenik egy ember a rend­őrőrsön. Képzeljék el — meséli izgatottan —. amikor este haza­jöttem a moziból, még éppen megpillantottam, amint valaki el­robogott a kocsimon”. — Sikerült üldözőbe vennie? — kérdezi a rendőrtisztviselő. — Azt nem — válaszolja a fér­fi —. de szerencsére sikerült fel­írnom a rendszámot. Egy asszony kérdi a halastól: — Van élő harcsájuk? — Hogyne lenne, asszonyom! — És friss?

Next

/
Oldalképek
Tartalom