Békés Megyei Népújság, 1975. január (30. évfolyam, 1-26. szám)

1975-01-14 / 11. szám

Mai tévéajánlatunk 3<ogi Esetek Az ismeretterjesztő célzatú műsor ezúttal munkahelyi jogi eseteket példáz. Az egyik jele­netben olyan — nem teljesem képzeletbeli — üzemben jár­tunk, ahol hónap elején állnak a gépek — mert nincs munka. Hó közepén, - végén aztán túl­órával kell pótolni a lemara­dást S ebben az üzemben kis­mamák. is dolgoznak, akiknek nem fizetik Id a túlórát, hianem szabadnapot" kapnak. A másik jelenetben olyan asszonyokkal találkozunk, akik három hóna­pos szerződéssel szatlítómunkát végeznek, A vitaalapot az ad­ja, hogy ha ezek az asszonyok szülnek — a vállalat, ha nem akarja, nem hosszabbítja meg szerződésüket. Az anyák elesnék a különféle juttatásoktól, az anyasági segélytől. Formailag nem jártak el törvényellenesen a vállalatnál, de.., De a vi­tának pozitív megoldása lesz — ígéri Koós 'Béla szerkesztő. A műsorban időt szentelnek a munkaügyi döntőbizottságok te­vékenységének is, neves szak­értők részvételével. A Fővárosi Taxi Vállalat munkaügyi döntő- bizottságának ügyeivel ismer­kedhetünk meg. (KS) TELEVÍZIÓ BUDAPEST:- 10.30—10.45 Pengető. 17.23 Műsorismertetés. 17.25 Hírek. 17.35 A boldogulás ígérete. 18.05 Em- lékhangverseny. 18.45 Játék a be­tűkkel. 18110 ReK! a mmusor. 19.15 Esti mese. 18.30 Tv-hlradó. 20.00 Clép Indul. . i Moszkva. 20.25 Wll- helmina. NSZK tv-film. 21.40 Jogi esetek. 32.20 Tv-hmadó — s. BUKAREST; 16.48 Zenes műsor. 17.00 Ifjúsági enciklopédia. 17.40 Me- zxSgazdasag. 18.25 A legkisebbeknek. 18.30 Híradó. 19.30 A Zenés színház bemutatója; Mozart; Coeí fan tutte. A Román Televízió Szerkesztősé­ge a műsorváltoztatás Jogát fenn­tartja! BEUGRAd: J6.3S Magyar nyelvű fcv-napló. 17.30 Emberek és föld — népszerű-tudományos film. 18.15 Ko­moly zene. 18.45 A felismerés pilla­nata. 20.00 Szemtől szembe. 20.46 A Thlbault család — filmsorozat. 22.15 Panoráma. *• MŰSOR: 17,50. Kosárlabda: Ra- * »oje Koraó Kupa. 20.00 Tetőtől talpig. 20.45' Bemutatjuk ■ önöknek » Filmhíradó szerzőit. 21.00 Huszon­négy óra. 21.15 Tudományos tárca. RÁDIÓ állandó műsorok? KOSSUTH RÁDIÓ: 4.30 Hírek. Időjárás. 4.33 Zenés műsor, 5.00 Hí» rck. 5.30 Krónika. 5.45 Falurádió. 6.00 Hírek. 6.3o Hírek. 7.00 Krónika. 7.10 Körzeti időjárás. 7.30 Üj könyvek. S.eo Hírek. 8.05 Műsorismertetés. 10.00 Hírek. Lapszemle. 12.00 Hírek. 15.00 Hírek. 16.00 Világgazdaság hí­rei. it.Oo Hírek. 19.00 Esti krónika. 39.30 Hírek. (Csak vasárnap). 20.00 Hírek. (Csak vasárnap). 21.00 Hírek. 22.00 Hírek. 24.00 Hírek. 0.28 Him­nusz. 0.55 Hírek. (Csak szombaton). PETŐFI RADIO: 4.30—8.05 Azonos a Kossuth rádió műsorával. ii.öO Hírek. 13.00 Hírek. 13.47 Vízállásje­lentés. 14.30 Hírek. 15.30 Hírek 16.00 Hírek. (Csak vasárnap). 16-30 Hírek. 17.30 Hírek. 18.00 Hírek. 19.54 Jó éj­szakát, gyerekek! 20.00 Esti króni­ka« H. 23.00 Hírek. KOSSUTH RADIO; 8.22 Harsai! fi kürtszó! 9.01 Cimarosa: A három széptevő. 10.06 Iskolarádió. *1.17 Arcképvázlat. 11.47 Liszt-művek. 12.35 Melódlakoktél. 13.43 Munkás­nak lenni falun. 14.03 A tréfás kedvű hóember. Mese* 14.4,3 Kórusművek. 15.10 Beethoven: E-dúr szonáta Op. 14. 15.24 Rádióiskola. 16.05 Aktuális gazdasági jegyzet. 16.15 Német nép­dalok. 16.29 A magyar könyvkiadás műhelyei. 17 05 Szimfonikus zene. ■*7.40 A rádió-égbolt megfigyelői. 17.55 Operettrészletek. 18.30 A Sza­bó család. 19.25 Töltsön egy árát kedvenceivel. 20.25 Jan Peerce éne­kel. 20.50 Versek. 21.03 Népdalok. 21.30 Szimfónia. Kb. 22.15 Sporthí­rek. 22.20 Tfev perc külpolitika. 22.30 Évfordulók nyomában. 23.26 Népi zene. 0.10 Két Boieldieu-nyitány. PETŐFI RÄDIÖ: 8.05 Az orosz, forradalom dalaiból. 8.24 Zongora- négyes. 9.03 Verbunkosok. 9.50 Kri­tikusok fóruma. 11.45 Eleven ősál­latok nyomában. 12.00 Zenekari mu­zsika. Közb.; 12.55 Versek. 14.00 Ket­tőtől hatig. 18.10 A gazdaságpoliti­kai rovat műsora. 18.40 Fúvószene. 19.00 Az ember tragédiája. 2240 Népi „ zene. 23.15 Richard Tauber énekel. 23.30 Szonáták, SZOLNOKI STÜDIÖ; a 222,38 m- es hullámhosszon 18.00-tól 19.00 óráig: Alföldi krónika. Az Unió­együttes felvételeiből. Kis 'győzel­mek nyomában. Feuer András ri­portja. Mezei szőttes. Üzemi lap­szemle, (Magyar). Tánclépésben. Békési Bástya: Ámokfutás. Bé­késcsabai Brigád: Szerelmesek. Bé­késcsabai Szabadság: háromnegyed 4-, 6- és negyed 9-kor: Merény­lők. Békéscsabai Terv: Álmodó if­júság. Gyulai Erkel: Hárommil- liárd lift' nélkül. Gyulai Petőfi: 3-, negyed 6-kor: Kard és kereszt, fél 8-kor: Csárdáskirálynő. Orosházi Partizán 3 Illuminéció. Szarvasi Táncsics: Ne hagyd magad, Pit­kin. Azonnali belépéssel keresünk szakosított teleppel rendelkező szarvasmarhatenyésztő ágazatunk vezetésére legalább 3 éves üzemi gyakorlatú agrármérnököt Szarvasmarhatenyésztő szakmérnök előnyben! Szükség esetén lakást biztosítunk. Jelentkezés: személyesen vagy írásban a személyzeti vezető­nél. Felszabadulás Mtsz. Szentes, Lenin át ét. 342778 ! Apróhirdetések 3 Eladó J3 szobás ház, 300 négyszögöl ■ telekkel. Orosháza, Huszár u. u. • (Üveggyárhoz közel). 340702 S Háromszáz négyszögöl Békekert el­• adó. Érdeklődni: Békéscsaba, jjsent ■ László 15. 002127 ■ Balatonakarattya mellett, Csajágon, • Szabadság utca 17. szám alatti 2 3 szobás családi ház. azonnal beköl- 5 tözhetően, eladó. Érdeklődni: ■ ugyanott-____________________135*18 i Szőlőoltvány berlandi alanyon 3 utánvéttel megrendelhető. Fajtáim: 3 rizlingszilváni, oLaszrizling, írsai ■ Olivér, pirösszlanka. muskátotho­■ nel, szőlőskertek. Pannónia kincse, S feliér — piros saszla, ára I. 13,—* S II. o. 7,— Ft. Zalagyöngye I. 18.— ■ Ft — európai gyökeres vesszők, | több fajta 6,— Ft — gyökeres bér- fi landi vad 4,— Ft. Rostás Istvánná. I Abasár, Fő u. 163. ___________230939 3 Békéscsaba, Achim It. M—30. n. 3 em. 9., kétszobás lakás. OTP-átvál- laláseal eladó. Érdeklődni; a hely­színen, 18 óra után.________434540 Ü J sofőrbunda eladó. Békéscsaba- V., Gyöngyösi 88.____________434527 B eépíthető telek olcsón eladó. Sar­kad. Somlai 6. Érdeklődni: levél­ben; Oláh László, Orosháza, Dobi I. 47.________________________434526 I Levelező tagozaton villamos!pari fő­iskolát végző elektroműszerész 4 éves gyakorlattal állást változtat­na. „Február l/* jeligére a békés­csabai hirdetőbe. 434524 Kis házra elcserélném egyszobás összkomfortos, gázfűtéses, első emeleti, Körös-parti, tanácsi laká­somat értékkülönbözet nélkül vagy olcsó bérű, komfort nélküli lakás­ra. „J^ékkülönbozettel” jeligére a békéscsabai hirdetőbe._______434523 H ázaspárnak külön bejáratú lp^ész kiadó. Békéscsaba. IV. kér., >k 2/a._____________ 434530 I P-s fehér Trabant eladó. Békés­csaba. Zöldfa 2._____________434532 J ó állapotban* levő, kétrészes cseh­szlovák. kék színű gyermekkocsi eladó. Érdeklődni: egész nap; Ku- lich It. V/6. ép„ B. lh., IV. e. 16. ______________________ 434536 Ü res szoba, konyha, spájz kiadó, esetleg eladó. Békéscsaba, Berzse­nyi 60. 434537 _____________x ____________ K özületek munkaerő génye Férfiiehéroemű-gyár Békés­csabai Gyára felvételt hirdet érettségizett, gyakorlattal ren­delkező általános adminisztrál tori munkakörre. * A Békés megyei Tanácsi Építőipari Vállalat felvételre keres titkárnőt, bérelszámolót, teljesítményetezámolót, munka­erő-gazdálkodás! ügyintézőt, anyagkönyvelőket, gyors- és gépírókat, irodatakarító-nőket, éjjeliőröket (nyugdíjast is), továbbá vasbetonszerelő, gáz- fűtésszerelő, gépkezelő, bádo­gos, műköves, burkoló, vil­lanyszerelő szakmunkásokat. Jelentkezni lehet a vállalat központjábans Békéscsaba, Kétegyházi út 1921/2. (Hűtő- ház mellett). a 190 Takarítónőket állandó dél­előtti műszakra felvesz a Fér- fife hérnemü-gyár Békéscsabai Gyára. x in Békéscsabai Városi Földhi­vatal takarítónőt felvesz. Je­lentkezés: Békéscsaba, Hu­nyadi tér to 002129 • • • Alföldi Vendéglátó Vállalat Békéscsaba, Gábor Á. u. 3. éjjeliőrt keres felvételre. «343 U • • 9» A Békés megyei Vegyes­ipari Vállalat 1975. január 15- től felvételre keres: gépírót, gépkocsikísérőt, takarítónőt, csatornatisztítókat, fűtésszere­lőkhöz segédmunkásokat, akik 4 éyes szakmai gyakorlat után szakmunkásvizsgát tehetnek. Jelentkezni lehet: a vállalat munkaügyi csoportjánál; Bé­késcsaba, Tanácsköztársaság Útja 33. 434538 • • • A füzesgyarmati ÁFÉSZ Igazgatósága pályázatot hir­det a 9. sz. vegyesboltjának vezetői munkakör betöltésére, 1975. február hó 1-ével. Az egység forgalma havonta 70 m/Fi. Jelentkezés: személyzeti vezetőnél, lakást biztosítani nem tudunk. x FELHÍVÁS! A városi tanács vb pénzügyi osztálya az 1975. évi általános jövedelemadó-bevallási kötelezettséggel kapcsolatban felhívja az állampolgárok figyelmét, hogy az 1.974. évben elért adóköteles jövedelmük­ről adóbevallásukat 1975. január hó 15. napjáig kötelesek megtenni az alábbi szervekhez: KISIPAROSOK ÉS KISKERESKEDŐK az adóközösséghez (KIOSZ, KISOSZ) két példányban, MINDEN MÄS ADÓZÓ (orvos, állatorvos, terve­ző, egyéb szellemi tevékenységet folytató, továb. bá állattartó, föld- és házingatlan-bérbeadó, üvegházi, melegágy! kertész, valamint mindenki, akinek a fentieken túlmenően egyéb tevékeny­ségből ■— foglalkozásból — vagy jövedelemfor­rásból van jövedelme) a községi, nagyközségi szakigazgatási szervhez, illetőleg a városi tanács végrehajtó bizottságának pénzügyi feladatot, el­látó szakigazgatási szervéhez egy példányban. Az ehhez szükséges nyomtatványok az. adóhatóságoknál be­szerezhetők. Békéscsabai Városi Tanács V, B. pénzügyi osztálya x A Körösvidéki Sporthorgász Egyesület csárdaszállási horgásztanyájára GONDNOKOT KERES. Az érdeklődőket (minden kedden du. 17—18 óra) vár- ■ja a vezetőség — megbeszé­lésre — Békéscsaba, Békési út 24. szám alatt, jelentkezési határidő; 1975. február 4. Hirdessen lapunkban! BÉKÉS MEGYEI ÄLLAMI ÉPÍTŐIPARI VÁLLALAT felvess D. kategóriájú gépkocsivezetőt, motorszerelőt Jelentkezés; Békéscsabán, a csorvási kövesűt mellett! garázsban, továbbá felvesz: kőműves, festő, üvegező, burkoló, tetőfedő, szigetelő, parkettás, bádogos szakmunkásukat valamint a Gyulai Húsipari Vállalat kiemelt építkezésére kubikosbrigádokat Jelentkezni-. Békéscsaba, Kazinczy a. 4, Munkaügyi osztály a A gyulai Köröstáj Mg Tsz FELVÉTELRE KERES vízvezetékszerelöt és lucernaüzemi munkára villanyszerelőket Jelentkezés; Deák László főmérnöknél. Telefon: 409. 153675

Next

/
Oldalképek
Tartalom