Békés Megyei Népújság, 1969. március (24. évfolyam, 50-74. szám)

1969-03-18 / 64. szám

1*69. március 18. 7 Kedd Remek győzelemmel kezdet! az NB lll-ban az Mh. MEDOSZ, az Oh. Kinizsi, a Bcs.VTSK és a Szarvas BCS. VTSK—KUN BÉLA SE 2:1 (0:1) Kiskunfélegyháza, 500 néző. V: Spitzer. VTSK: Kerepeczki (Krátki) — Szarvas, Frankó, Bódé, Havasi, Bőmén, Varga, Rajki, Batke, Mázán. Kuba. Edző: Dombóvári György. Kun Béla SE: Hluchány (Kornfeld) —Ta­kács I, László, Tóth, Harangi, Varga, Karaal. Kovács, Szabó, Mlksztal. Ed­ző: Takács István, Az első húsz percben a VTSK többet támadott, majd fokozatosan felülkerekedett a hazai csapat. A 21. percben Szarka átadását Varga tíz méterről rálőtte. Kerepeczki csak kiütni tudta a lab­dát és Varga másodszorra nem hibá­zott, 0:1. A 30. percben Mlksztai há­rom méterről nagy helyzetben fölé­lett. Az SO. percben Szarka 1« mé­terről a felső lécet találta el. Ezután a jobb erőnléttel rendelkező csabai csapat és az 91. percben Kuba nehéz szögből erős, lapos lövéssel kiegyen-, lítette, 1:1. A 12. percben a csabai Varga lapos lövése a kapufán csat­tant. A IS. perc hozta meg a VTSK győztes gólját, Kuba ezúttal a jobb oldalról adott le éles lövést 8 méter­ről. A labda a hálóban kötött ki. 2:1. A mérkőzés végén ismét fellángolt a hazai csapat, de a jobb erőben le­vő csabaiak ezeket a támadásokat hárítani tudták. Jók: Krátki, Szarvas, Varga, Kuba, ill. Takács I, Kovács. MEZŐHEGYES! MEDOSZ— KECSKEMÉTI FÉMMUNKÁS 4:0 (3:0) elégek fő törekvése az volt, hogy gólt ne kapjanak. Ez tűnt ki a 4—3—3-as felállási hadrendjükből is. A máso­dik félidőben kiegyenlítetté vált a küzdelem, sőt a vendégeknek a 20. és 30, percben komoly helyzeteik ala­kultak ki, de ezek kimaradtak. A MEDOSZ a győztes gólt a 32. perc­ben Boross révén, szerencsével érte el, azonban a játék képe alapján» áz eredmény igazságos. Kohút I. a má­sodik félidő 3«. percében megsérült és végleg elhagyta a pályát. Jók: Jánosi. Szilágyi, ill. Hancsák H. Hei­ler. SZARVASI SPARTACUS— TISZAFOLDVAR 1* (1*) I Szarvas, 500 néző. V: Oraveez. Szarvas: Nagy n — Dóba, Magyar, Mihály. Brakszatórlsz I, Lelkes, Brak- szatórisz II, Müller, Nagy I, Roszik, Nagy IV. Edző: Ben esik Gyula. Ti- szaföldvár: Németh — Folyóka, Se­res, Kávási, Bállá, Borza, Molnár, Makai, Horváth (Aszódi), Pádár, Ré- kási, (Mihályi). Edző: Fazekas Lász­ló. Az első komoly gólhelyzet a 35, percben adódott. Brakszatórlsz D bombáját Németh szerencsével szög­letre hárította. A 42. percben >z egyik földvári játékosnak a kezére pattant a labda a büntető területen belül. A megítélt 11-est Nagy I » jobb sarokba vágta. 1:0. Szünet után További eredmények: Kossuth SE— Bes. Agyagipar 1:0, Szentesi Vízmű­vek-Szegedi AK 2:1. DÉLKELETI CSOPORT 1. Mezöh. MEDOSZ 2. Oh. Kinizsi 3. Szarvas SC Hmv. MEDOSZ Kossuth SE 6. Szentesi Vizmú Bcs. VTSK 2. Szalvai SE Sarkadi Kinizsi 10. Kon Béla SE Szegedi AK 12. Tiszaföldvár Bcs. Agyagipar Mberényi Spart. Elhunyt Rácz Lukács testnevelőtanár Fájdalmas, pótolhatatlan vesz- j senyzői au atlétikától kezdve a teség érte Békés megye testne- labdajátékokon át a tornáig min- velési és sportmozgalmát. Ötven- dig a legjobbak között voltak. A nyolc éves korában elhunyt Rácz népszerű, a csupasziv „Luki bá- Lukács a békéscsabai Sebes! esi” nem ismert lehetetlent, pá- György Közgazdasági Technikum lyát épített, szakosztályt alakított, testnevelő tanára, a Bcs. Előre válogatott-kerettagokat nevelt, s tornászainak edzője. mint a megyei torna szakszövet­15. Kkhalasi MEDOSZ 1-------1 0:3 — 1 1------4:0 2 1 1-------3:0 2 1 1-----1:0 2 1 1-----Irt 2 1 1-----1:0 2 1 1----2:1 2 1 1— — 2:1 2 | közvetlen segítőkészsége, a sport | i — 1 — o.-o 1 í — 1 — 0« J 1 — — 1 Irt — 1-----1 irt — 1 — — I 0:1 — * J *!* — nikumban tanított, hány Ifjú te- ványai, a sportemberek szívében, hetséget fedezett fel, segítette a 1-------1 0:1 — I R ácz Lukács neve összeforrt a ^*8 főtitkára hosszú évtizedeken sportmozgalommal, nagy szakér-! szolgálta a sportmozgalom tel me, kitűnő szervezőkészsége, isholíu « sportWW vona' közvetlen segítőkészsége, a sport Megkapta a Testnevelés és nagy-nagy szerctete ismertté tette sport Kiváló Dolgozója kitünte- őt országszerte. Szinte lehetetlen tést is. felsorolni hány száz, hány ezer Rácz Lukács nincs többé, de ero- fiatallal szerettette meg a sportot, iéke kitörölhetetlenül él hozzá- azalait a 32 év alatt amíg a tech- tartozói, barátai, Ismerősei, tanít­ányai, a sportemberek szivében. Holnap, március 19-én, délután sportban és tanulásban, az em-j három órakor kísérik utolsó útjá­1«, Kecskeméti Fém. l — — 10:4 I berréválásban. Iskolájának ver- ra a csabai vasúti temetőben. Meglepd eredmények a megyei I. osztályé labdarúgó-bajnokságban Már csak a Csorvás és a Kondoros áll pont nélkül GYOMAI TK—KONDOROS 1:0 (1:0) Kondoros, 300 néraő. V: Németh. Gyó­nta: Kondoms — Voted, Gomda, Rács, .ianiOTKzOci., Nagy. Bácsi, Nyilas Kiss, Roszik az ötösről az oldalhálóba lőtt. j Ffcdkas. Edző: Eekebe Laseió. A második félidő további részében Mezőhegyes, 250 néző. V: Stefko- | gólhelyzet nem adódott, csupán a vies. MEDOSZ: Sárközi — Gábor I. két tizenhatos között mezőnyjáték isaszegi. Erdei. Madácsi, Gulyás (Bo- Mindkét csapat igen jó erőn­léttel rendelkezik, azonban formájuk még idényeleji. Jók: Nagy H, Mi­hály, Brakszatórlsz I, Brakszatórlsz IX, ül. Seress. Molnár. rók n), Csizmás, Komlódi, Gábor n, (Berki), Keresztes. Kovács. Edző: K. Szabó János. Fémmunkás: Bende I — Bakó, Goldmeier. ölvedi, Nagy, Virág (Bende Hl, Farkas, Dorogi, Palincsai. Bende in, Kállai. Edző: Sallai József. Kezdés után mindjárt Komlódihoz került a labda, aki el­futott. Kereszteshez adott és ő egyé­ni akció után 16 méterről hatalmas lövést zúdított a hosszú sarokba,'irt. Az 5. percben a felfutó Madácsi Csiz­mást szöktette. Csizmás az alapvo­nalról beadott és a magasra felugró Ksresztes az ellenkező sarokba fejelt, 2:#. A 35. percben Kovács labdáját Madácsi rálótte, a labda kipattant és Csizmás elé került, ö kapásból ka­pura lőtte. A labda Goldmeiert érint­ve a meglepett Bendén keresztül a kapuba hullott, 3:0. Az 50. percben a jobb oldalon Kovács kísérete mellett Farkas lefutott az alapvonalig, éle­sen beadott és a Palincsai lövését a kapufa mentette. Az 50. percben Ma­dácsi 13 méteres szabadrúgása jelen­tett eseményt, amely csak centimé­terekkel kerülte el a jobb felső sar­kot. Ezután kissé lazított a MEDOSZ és feljött a Fémmunkás. Mezőnyben igen ügyesen adogattak, de a 16-os előtt elakadtak támadásaik. A 10. percben Berki három embert kicse­lezett, de a kifutó Bende I-be lőtte a labdát. A 13. percben szöglethez jutott a MEDOSZ. Keresztes szögle­tét Komlódi magasan felugorva az elmozduló kapus mellett Igen ügye­sen lefejelte a földre és ezzel beál­lította a mérkőzés végeredményét, 4:0. Jók: Gábor L Erdei, Madácsi, ill. Goldmeier, Virág, Bende m. HÓDMEZŐVÁSÁRHELYI MEDOSZ— MEZOBERÉNY 1:0 (0:0) Hódmezővásárhely, 500 néző. V: Fe­kete. MEDOSZ: Bókeffi — Szatmári, Jánosi, Rárósi H, Gebauer, Szilágyi, Maczkó, Nagy I, (Nagy n), Bózó, S ARKADI KINIZSI— SZALVAI SE Őrt Sarkad. 600 néző. V: Mihályi. Kini­zsi : Erdélyi — Kiss, Pozojevicz, Var­ga n, Kovács, Kádár, Molnár, Lo- vasi (Búzás), Varga L Balogh, Ko­csis (Gurzó). Edző: Vasvári Péter. Szalvai SE: Huszár — Orosz, Földe­st, Urda, Molnár, Zahorán, Kékesi Bugyinszki, Klszely, Zolnai, Pálinkás. Edző: Kőszegi László. Az első 10 p.- ben mezőnyjáték folyt. A 11. percben Varga I lövését Huszár kapu fölé nyomta. A 25. percben Urda a bün­tető területen belül kezezett. A meg­ítélt U-est Kocsis mellégurította. Szü­net után erősen támadott a hazai együttes. Az 50. percben Búzás gól­ját a játékvezető les címén nem ad­ta meg. Az 57. percben Molnár be­adását Kádár föléíejelte. A Jó formá­ban levő Huszár kapuját a Kinizsi- csatárok nem tudták bevenni. A 65. percben Zolnai lövését Erdélyi csak bravúrral tudta szögletre menteni. A hazaiak a hátralevő időben kapujuk­hoz szegezték a Szalvait, de a csatá­rok minden helyzetet elügyetlenked­tek. A fiatalokból álló Kinizsi csapa­ta mindkét félidőben kapkodva, ide­gesen Játszott. A Szalvai a középpá­Koodroa: Soentesnloi — Agfaflvi, Janis. Juhos. MladomyiczkS, Hiányéra, Romlik, opansaki. Karsai, Varga, Jantyik. Edző: PUesovsoM Mihály. A tamil csapot há­rom játékosa, Balogh, Jamnoowics és Uhljár megbetegedett, így borúlátóan tefldnteto a találkozó eáe a hazad kö­zönség. A mérkőzés kiegyenlített já­sonczy Zoltán. Építők: Zsilinszki — Szita, Litausziki, Pluhár, Várai, Han- kő, Valyuch, Doma. Miklya, Rieger, Kitűnő Játékvezetés mellett az első félidőben remekül játszó hazai csa­pat értékes két pontot szerzett. Győ­Gyurkó (Bodi, 60. pere). Edző: Wei- zelmükből az oroszlánrészt Argyelán ner Pál. A 13. percben Rieger reme- j kapus vállalta. Jók: Argyelán (me­kül indította Miklyát, aki elfutott és zőny legjobbja), Majsai, Csabai, beadását Doma á hálóba fejelte, 0:1. A 16. percben a késlekedő csabai vé­dő mellett Balogh I megszerezte az egyenlítő gólt, 1:1. Két perc múlva Szabó váratlan lövése Zsilinszki hasa zsa: Baranyai — Hunyadi, alatt jutott a hálóba, 2:1. Szünet | Garamvölgyi, Házi, Zöldi, után nagy lendülettel támadott az (Csordás), Varjú, Bódl, Balogh, Hem- Oéköt horaott. A 36. percben Varga 2ö- EPÚők, de a dobozi védelem reme-1 /.ő. Edző: Propszt Elemér. Csorvás: vesét védte Komdacs. A 24. percben kül a lébán. A 10. percben Ba- J Neller — Peres, (Kársát 40. perc), logh I szabálytalankodott Domával Kécskei, Kecskeméti, Izsáki (Keszká szemben. Hankó „igazságot akart 60. perc), Petrovszki, Botyánszki, Uh­László, Papp, ill. Dudás, Bíró. DÓZSA SE—CSORVASI MEDOSZ 3rt (2:2) Csorvás, 400 néző. V: Molnár. Dó­Uhrin, Heeskó Bácsi sBögtotinígáoe Juhosról pattant a ltáJótoa. öngól. irt. A 30. percben Kiss, majd Sebők vesnólyezbetett. Fordultáé után mezönyföiénybe került a kondo­rom csapat Á 00. pereiben Opauetóki lőtt « Wie mellé. Tiz pere múlva Kár­sait buktatták a kapu előterében, de a 11-es elmaradt. A hadiárban mezőnyjá­ték faíyt. MJndköt csapat játéka sok kívánm- v«4ót hagyott maga után. Sok vote a pontatlan átadás. A döntetlen, igazsá­gosabb eredmény lett voOna. jők: Gondé, Bácsi, Nyilán, Sietve janis, Hamyera, Varga. BATTONYAI MEDOSZ—BCS MÁV OK) Bottnnya. 300 néző. V: Puskás. Bai- tonya: Dung — Balogh, Kabát, Nyima, Czárity, Kovács, Bunda, Balogh, Kar, aai. Armátt, Somogyvári. Edizö: Kabát Dáseüó. MÄV Németh — Nemesi, An­di, Gél, Palyusdk. Reinholra, Szűköm, Lukácsi, Gaál, Tairi, Szajkó. Bd*ó: Gyó- osi László. Baltán yaá támadásokkal kezdődött a mérkőzés, később feljött a vasutas csapat is. Ezek a támadások legalább olyan veszélyesek voltaik, mint a hazai akciók. A második fél­lyát jobban bejátszotta, azonban ná- jobbén fokozódott az iram, a hazaiak luk is döcög még az összjáték. Jók: Kiss, Pozojevicz, Varga n, Varga I, ill. Huszár, Földes!, Zahorán, Zol­nai. OROSHÁZI KINIZSI-KISKUN­HALASI MEDOSZ Jrt (0:0) Orosháza, -500 néző. V: Szabó. Kini­zsi: Ujj — Kasuba, Kiss, Harmati, Szabó II, Halupia, Zsurka, Markó, Tóth, SOÓB, Albert. Edző: Csonka Béla. Az első félidő erős iramú, ki­sokat támadtak, de gólt llőni nem tud­tak. A MAV-nak W vote néhány hely­zete, de ezek is kimaradtak. A gól nélküli döntetlenben nagy része van a kitűnően védő kapusnak. Jók: Lung, Kabát, Nyima, Balogh, Somogyvári, Illetve Németh, Nemesi, Andó, Paflyu- snk, Tairi. ENDROD—békésszentandrAs 3rt (1:0) Endrőd, 806 néző. V: Nagy, End­Boross, Bánfi. Edző: Bozó József. Mezőberény: Guba — Harmati, Hege- I nyílott lehetősége jó formájának iga egyenlített küzdelmet hozott. Az orosházi kapusnak több alkalommal ■"LS-“ ~ «*2^íf? dűs, Kohút n, Kovács, Kohút I, Han- I zolására. Fordulás után kldomboro- csák n. Hancsák I, Krcsmarlk, Dre- ! dott az orosházi csapat nagyobb ké­Pálvölgyi, Szmola, Keller. Feuerwer­ker, Bacsa, Majoros, (Farkasinszki, Balogh), Oraveez. Edző: Fülöp Imre. nyovszki, (Solymosi I). Heller. Edző: I pessége, jobb erőnléte. A gólok sor- 1 Burás^JáÍó^gi, M®TVc*eteS*Me- Kóta György. G: Boros, 82. percben. J rendje: 47. perc: Albert, szép fejes- ’ A hazai csapat az első félidőben nyo-! bői. 59. perc: Soós hatalmas kapás- masztó fölényben játszott. Ezt bizo- lövése került a hálóba 17. perc: Tóth u-esből állította be a végeredményt. Jók: Ujj, Kiss, Zsurka, Markó, Al­bert. tenni”, mire a játékvezető Balogh I é» Hankót leküldte a pályáról. Az utolsó percekben Lajkó játékvezető erélytelensége miatt teljesen eldur­vult a mérkőzés. A lelkes Doboz megérdemelte a győzelmet. Jók: Szabó (mezőny leg­jobbja), Szűcs, Kiss L illetve Miklya, Rieger. BCS ELŐRE II—MH. KINIZSI 2:1 (1:0) Békéscsaba, Kórház u. »00 néző. V: Varga. Előre H: Papp II (Kovács) — Lukoviczki, Kolarovszki, Rácz, Szahai, Alberti, Csulik, Sülé (Laczó), Csulik, Diós, (74. perc Cziífra). Jan- kulár. Edző: Pécsi Elemér. Kinizsi: rin I. Miklósik, Bogár, Uhrin II. Ed­ző: Szilágyi Menyhért. A hazai roha­mok a 16. percben gólt eredményez­tek. Bogár labdáját Miklósik lőtte a hálóba, 0:1. Két perc múlva Balogh egyenlített, s a 25. percben Hemző a Dózsát juttatta vezetéshez, 2:1. A nagy erővel rohamozó hazaiak a 38. percben, szöglet után Botyánszki fe­jesével kiegyenlítettek, 2:2. A má­sodik félidő elején beállt Csordás nyomban góllal mutatkozott be. 3:2. Ismét otthon szenvedett vereséget a Csorvás. Ennek oka jó néhány játé­kos megbetegedése, Izsáki, Peres sé­rülése — no meg a középpályások gyenge teljesítménye volt. A Dózsa Harangozó — Isaszegi L Szabó I, Ko- | csatársora remekül játszott a talál- lozsl, Sajti n, Kató, Gyürkl, Egri,} kozón. jók: Bódi. Házi, Balogh. Nagy m. Varga I, Bállá. Edző: otrok j Hemző, ill. Kécskei, Uhrin L Molnár Mihály. A 12. percben Sülé három í jól vezetett. védőt kicselezve, nehéz szögből lapo- i KÖRÖSLADANYI MEDOSZ—BÉKÉSI san lőtt a kapuba, 1:0. Ezután a Ki­nizsi irányította a játékot, de szüne­SPARTACUS 2:2 (2:1) Körösladány, 200 néző. V: Bonto­tlg nem tudott egyenlíteni. A 48. p.- vies. Körösladány: Puskás — Sánta, ben Csulik a felső lécet találta el. A | Bakondi, Ponta, Marsi II, Serfőző, 60. percben Alberti vétlen kezezésé- ért tizenegyest ítélt a játékvezető, amit Szabó I értékesített, 1:1. A 63. percben Sülét az alapvonalnál, a ka­| Hegyesi, Papp II, (Keresztesi 10. p.- ben), Antal, Karakas, Nánási, (Kas- siár szünetben). Békés: Kiripóczki — Püski, (Kovács 75. perc). Török, Acs, pútól 6 m-re csúnyán felvágták. Vi- Békési, Kiss, Vágási, Kopárdi, Ku­tathatatlan 11-es volt, Varga azonban . rilia, Pataki, Hugyecz. Edző: Jeneí közvetett szabadrúgást (I ?) Ítélt. A j Sándor, Végig nagy küzdelmet vívott 80. percben Csulikot szerelték sza- \ a két csapat a szitáló esőben. Az in- bálytalanul. A U-est Sülé értékes!- j rluenza által megtizedelt hazai gárda tette, 2:1. | jórészt védekezésre rendezkedett be, A fiatal játékosokból álló Előre jó j jgy a békésiek mezőnyfölénybe ke- benyomást keltett, a kitűnő erőkből rültek. A ladányiak gyors akciói en- álló Kinizsi legyőzése figyelemre mél- . nek ellenére a meglehetősen bizony­tó teljesítmény volt. Varga mérkő- j tálán békési védelem mellett — min- zésvezető alapvető hibákat követett j (jig veszélyt jelentettek. A gólok sor­éi. Jók: Lukoviczki, Kolarovszki, rendje: 13, perc: Kopárdi 0:1, 32. p.: nyitja a t2 sarokrúgás. Ez idő alatt 3—4 biztos gólhelyzetet nem tudtak ki­használni. Az első félidőben a ven­Figyelem! Most érkezett import vegyszerekkel ciánozást, zslzsdktele- nítést, egér, patkány, légy, s különböző rovarok irtását garanciával vállaljuk. Nagyobb terület megrendelése esetén árengedményt adunk. Cím: Községgazdálkodási Vállalat, Kecskemét, Műkert 9. Féregirtó részleg. gyeri, Fabók, Farkas, Bagi n (Kiss n). Edző: Tóth János. A negyedik percben kapufát lőtt a vendégcsapat, majd a másik oldalon Bacsa szabad­rúgása kerülte el a kaput. A 23. p.- ben Oraveez beadását Bacsa értéke­sítette, 1:0. A második játékrészt ha­zai támadások vezették be. s ezek eredményeként az 58. percben Feuer- verker volt eredményes, 2:0. A 77. Rácz, Alberti, Sülé, 111. Harangozó, Szabó I, Varga I, Gyürkl. MAGYARBÁNHEGYES—BCS. KINIZSI 2:0 (2:0) Magyarbánhegyes, 500 néző. V: Vi- dó. Magyarbánhegyes: Borsos (Ar­gyelán) — Nádasdi, Csabai, László, Majsai, Maczkó, Kormányos. (Tóth), Varga, Papp, Agócs, Szlanyinka II. Edző: Miskoltzi Miklós. Kinizsi: Bíró — Sovány, Fábián, Keller, Petrovsz­ki, Vaszkó, Dudás, Lehoczki (Sajti), Kolarovszki, Fest,. Neller. Edző:Már- tha Mátyás. Az első percekben Szla­Karakas 1:1, 40. perc: Antal 2:1, 80. perc: Pataki 2:2. Bontovics ja veze­tett, partjelzői azonban sokat téved­tek. Jók: Bakondi, Marsi n, Antal. Karakas, ill. Kopárdi, vágási, Pata­ki, Hugyecz. További eredmények: Medgyesegy­háza—Szeghalom 1:4 (0:2). percben Pálvölgyi szabadrúgása ke- , nyinka II beadását Papp védhetet­rült Patkós hálójába. I lenül fejelte a hálóba, 1:0. Az 5. p> A hazai csapat jobb volt ellenie- | ben Szlanyinka n szöglete érintés lénél, bár a vendégeknek Is lőhettek nélkül Jutott a hálóba, 2:0. Óriási volna gólt. Jók: Hajdú, Pálvölgyi, j iramot diktált a hazai csapat, de Újvári, Feuerverker, illetve Patkós, 1 gólhelyzeteit a félidő hátralevő per­Járó, Farkas. DOBOZ—BCS. ÉPÍTŐK 2 a (2:1) Békéscsaba, 200 néző. V: Lajkó. Doboz: Szűcs — Komlósi I, Kiss L ceiben nem tudta értékesíteni. For­dulás után megváltozott a játék ke­pe. Most már a Kinizsi irányított, de a bánhegyesi védelem jól zárt. A 70. Váradi, Szatmári n, Békési, Szabó, percben Lehoczki 11-esét Argyelán Kiss II, Szatmári I, Balogh n, (Kom- I kivédte. A 73. percben Lehoczki óri- losi n, 60. perc), Balogh I. Edző:Lo-| ási helyzetet hibázott. A MEGYEI L OSZTÁLY 1. Endrőd 2 2 Állasa-------4:0 4 2. Doboz 2 2 — — 5:1 4 3. Bcs. Előre n. 2 2 — — 4:1 4 4. Békés 2 1 1 — 4:2 3 Gyoma 2 1 1 — 2:1 3 Szeghalom 2 1 1 — 0:3 3 7. Dózsa Gy. 2 1. 1 — 5:4 3 8. Battonya 2 — 2 — 0* 2 9. Magyarbánhegyes 2 1 — 1 2:2 2 10. Békésszentandrás 2 1 — 1 2:3 2 11. Bcs. Építők 2 — 1 1 2:3 1 Mezőhegyesi K. 2 — 1 1 2» 1 13. Körösladány 2 — 1 1 2:4 1 14. Medgyesegyháza 2 — 1 1 2:5 1 15. Bcs. Kinizsi 2 — 1 1 0:2 1 Bcs. MÁV 2 — 1 I Oá 1 17. Csorvás 2 — — 2 2:4 18. Kondoros 2 — — 2 0:4

Next

/
Oldalképek
Tartalom