Békés Megyei Népújság, 1971. február (26. évfolyam, 27-50. szám)

1971-02-23 / 45. szám

Előkészületi labdarúgó-mérkőzések BCS. ELŐRE SPARTACUS —. SZEGEDI DÓZSA 4:0 (2:0) Békéscsaba, Kórház utca, 1500 néző. V: Gyarmati. Előre Spar­tacus: Tóth M. (Tasnádi) — Kvasz, Kóródi (Tolnai). Lengyel (Szűcs), Ambrus, Schneider, Tóth J. (Veszelka), Imri. Moós, Németh, Tóth Cs. Edző: Pillér Sándor. Dózsa: Bánfi (Jéger) — Károlyi (Gőcze), Bíró, Csanádi, Reményik dr. (Portörő), Mada­rász, Balogh (Nagy) Bóka, Csor­dás dr. (Bozó), Szikora, Veress. Edző: Nyári Tibor. A hazaiak lendültek támadásba. Az 5. perc végén Németh lövését a kapus ki öklözte. A 6.. percben Tóth Cs. pontosan ívelt Imri élé és a kö­zépcsatár egy csel után a ka­puba helyezett,1 rfí. A 7. percben Moós kapáslövése vágódott a léc alá, 2d). Ezután feljöttek a ven­dégek és ügyesen szőtték táma­dásaikat. A 25. percben Veress alig lőtt a jobb kapufa mellé. Utána Tóth M. Bóka elől kifu­tással hárított A 28. percben Bóka lövését védte a csabai ka­pus. A 31. percben Imrit Bíró az utolsó percben szerelte. A fél­idő előtt Ambrus lövését védte a kapus, majd Kvasz szabadrú­gása a kapu fölé szállt. Szünet után, az 51. percben Imri lövését Jéger a mezőnybe öklözte, később Németh fejesét védte a vendégek kapusa. A 80. percben Schneider szabadrúgá­sa csak centiméterekkel kerülte el a bal felső sarkot. A 73. perc­vezetni gyors támadásokat, így jó néhány gólhelyzetet terem­tettek. Fordulás után is a hazai­ak irányították a játékot. Az NB Il-es szegedi csapat lelke­sen, sportszerűen küzdött, jó ed­zőtársnak bizonyult. Jók: Kvasz, Tolnai, Schneider, Imri, Moós, ill. Jéger, Bíró, Béka Csordás dr. BCS. VTSK—GYULAI MEDOSZ 2:1 (1:1) Békéscsabai, Kórház utca, 150 néző. V: Medve. VTSK: Kovács (Kerepeczki) — Sarkadi, Félix, Kalcsó, Tóth, Bodó. Csulik (Var­ga), Sülé (Bánszki), Viczián (Szahai). Kiszely (Tímár) Kara. di I. Edző: Szombati György. MEDOSZ: Juhász (Pelyva) — Galbács (Sál), Lovász, Arató, Guti (Mtarschal), Csőke. Megvesd (Gyimesi). Vasvári, Tóth I, Ká­dár (Tóth II), Kalló. Edző: Hi­mer József. A 24. percben Ka- radi megszerezte a vezetést: az ötös sarkáról, élesen a hosszú sarokba bombázott, 1:0. A 32. percben Kalló fél fordulattal, kapásból a bal felső sarokba zú­dította a labdát, 1:1 A 60. perc­ben a könnyelműsködő Lovász mellett a szemfüles Bánszki a kapuba helyezett, 2:1. A 75. percben Félix szabálytalanko­dott Kádárral szemben. Tizen­egyes! A büntetőt Lovász a jobb alsó kapufára lőtte, majd érthe­tetlenül még egyszer hozzáért a labdához, pedig az már-már csatártársai elé került... A já­Al Előre Spartacus—Szegedi Dózsa mérkőzésen Ambrus (fehér mezben) megakaszt egy dózsás akciót. , ben Tóth Cs. egy lepattanó lab­dát közelről a hálóba vágott, 3:0. A 75. percben Tóth Cs. szög. letét Németh a kapunak háttal, ollózva, alig lőtte fölé. A 78. percben Németh kitört, de a ka. pus elhúzta a lábát. A 11-est Imri értékesítette, 4:0. Bírálat: Az Előre a VTSK mérkőzése óta sokat javult. Fo­lyamatosabb gyorsabb volt já­tékuk és igyekeztek széleken tékvezetö természetesen Lovász ellen ítélt szabadrúgást. A szombaton délután lezajlott találkozón már biztatóan ját­szottak a Kórház utcaiak. Győr. san, ötletesen szőtték támadá­saikat és többször zavarba hoz­ták a MEDOSZ védelmét. Győ­zelmük még nagyobb arányú is lehetett volna. A MEDOSZ nem igazolta a róla elterjedt jó hí­reket. Ezúttal széteső, tervsze­Mtnden am edzéseken dől el! Ezt vallja a Szarvasi Spartacus két jó képességű játékosa, Bérlők (balra) és Gajdos is, akik szorgalmasan készülnek a tavaszi rajtra. Tíz serleg gazdára talált A győztes csapatok kapitányai —a Népújság Kupával. Balról: Drienyovszkl Zsuzsa, Kovács György, Orvos Judit, Baukó Béla, Zsótér Kata, Lénárt Istvánné, Darida Károly, Kovács Judit. rötlen és minden elgondolás nélküli volt a játék. Jók: Sar­kadi, Kalcsó Bodó. Bánszki, ill. Csőke, Kalló. SZARVAS SC—ENDRODI SPARTACUS 3:0 (0*) Szarvas, 200 néző. V: Bonto- vics. Szarvas: Nagy II — Ma­gyar, Mihály, Brakszatórisz I, Koródi, Gajdos, Orovecz, Nagy I (Kovács), Roszik, Berták, Be- lanka. Edző: Bédi Lajjs. End- rod: Nagy I — Sági, Újvári, Gunda, Erdei, Pálvölgyi (Imre), Nagy II, Bacsa, Lovász Feuer- verker, Szmola (Gubucz). Edző: Putnoki Elemér. Jó iramú, vál­tozatos küzdelem alakult ki, melyben a Nagy I „dirigálta” endródi védelem jól zárt s ese­tenként a csatársor is veszélye­sen támadott. A hazaiak *öszjá_ téka a sok átadási hiba miatt nem volt folyamatos. A mérkő­zés utolsó félórájában már gó­lokban is megmutatkozott * csa_ patok közti különbség. A 60. percben Belanka szögletét Oro­vecz estében gurította a hálóba, majd ismét a gólszerző jeleske­dett: beadásából Nagy I élesen fejelt a hálóba. 2:0. A 83. »érc­ben Orovecz cselezte ki a védő­ket és a 16-osról, jói eltalált lö­véssel beállította a végered­ményt. 3:0. Az NB Il-es csapatnak első­sorban az össziáték és a hely­zetek kihasználása terén kell még javulnia. Nagyon h ánvzott Brakszatórisz II, aki szombaton tartotta esküvőjét. Az endrődiek helyenként szemre is tetszetősen adogattak. Jók: Nagy II. Mihály. Orovecz, ill. Nagy I, Sági, Lo­vász. BCS. ELŐRE SPARTACUS 0 —SZALVAI SE 2:1 (1:0), Kórház utca, 400 néző. V: Molnár. Előre II: Bugár — (Szlávik) — Luko­viczSri, Dobó, Vida, Uhrin, Láza, Jankulár (Puskás), Maginyecz, Dupsi, Alberti, Száraz. Edző: Pé­csi Elemér. Szalvai: Hajdú — Somos. Thuróczy, Rá ez, Szabó L., Mázán, Koszna (Pataki), Rét­laki (Cs.gér). Kovács, Szatmári, Laczó. Edző: Kőszegi László. G: Láza, Dupsi, ill. pataki. Jók: Do­bó, Láza, Vida, UL Somos, Szabó L.. Kovács. BCS. VASAS—ZALKA SE 3:1 (2Hl), Vasas-pálya, 100 néző. V: Radics. Vasas: Zsilinszki (Csá- nyi) — Majemyik. Rálik, Ko­vács, Hunya, Szabó, Bárdos, Raj- ki, Taub, Bócsiik, Kuba (Havasi). Edző: Andó Tamás. Zalka: Tí­már — Harmati, Sebestyén S„ Hoffmann, Komiszán Petrovsz- ki, Lebháber, Bihari, Vasvári, Ozgyin, Drágán. Edző: Sebes­tyén János. G: Taub 2. Bárdos, ill. Ozgyin (11-esbői). Jók: Zsi- linszki, Rálik, Taub, ill. Har­mati, Komiszár, Petrovszki, Vas« vári. GY. MEDOSZ—MEDGYES­EGYHÄZ1 MEDOSZ 4:2 (1:1), Gyula, 150 néző. V: Fülöp. ME­DOSZ: Juhász (Pelyva) — Gal- bács, Guti, Sál, Miarschal, Cső­ke, Tóth I (Petroczky), Tóth XI, Kádár (Császár), Szőke, Kalló, Nagy. Edzó: H.mer József. Med- gyesegyháza: Dudaszeg (Kele­men) — Potocska, Holecz, Dobd (Békési). Forgó, Juhász, Hódi (Tóth XI), Cseh, Tóth I. Plástyik, Marsi (KIement. Edző: Maros­völgyi Károly. Kiegyenlített já­ték folyt, a hazaiak többet tá­madtak, de góljaikat védelmi hibákból és lesből érték el. G: Tóth II 2, Nagy, Galbács, ill. Tóth I, Plástyik (11-esből). (Folytatás a 8. oldalon) mmsm 7 1971. frfclittuAR 23. Bernt & góllal nyert a Bcs. VTSK a Gy MEDOSZ edeo. Bánsz ki (képünkön nem látható) lövését Pelyva kapus hátrafelé ve­tődéssel sem éri «L (Fotó: Barnám István Tízhetes küzdelemsorozat után véget ért a XIV. Békés megyei Népújság Teremkézilabda Kupa, melynek díjkiosztására vasárnap került sor Az ünnepségen meg­jelent Baranyai Kálmán, a me­gyei TS munkatársa, Kálmán Gyula, a tornának otthont adó Kemény Gábor Gimnázium igaz. gatója, a megyei kézilabda­szakszövetség, a játékvezető — versenybizottság több tagja, s a tornán résztvevő 73 csapat kép­viseletében — a legjobb együtte­sek kapitánya, szakvezetője. Podina Péter, a Békés megyei Népújság Szerkesztő Bizottságá­nak tagja értékelte a látottakat, a tapasztaltakat, majd átadta a győztes csapatok kapitányainak a Népújság Kupát, valamint a megyei KISZ-bizottság különdi- ját a legsportszerűbb együttesek, az Endródi Spartacus nőd serdü­lő és a Mezőhegyes Kinizsi fiú serdülő csapata vezetőjének, Különdíjat kapott a legeredmé­nyesebb férfi és női góllövő, Lé. nárt Istvánné és Radnai János. Podina Péter — Lénárt István nénak, a legeredményesebb női játékosnak átadja s tiszteletdijat.

Next

/
Oldalképek
Tartalom