Petőfi Népe, 1967. március (22. évfolyam, 51-76. szám)

1967-03-03 / 53. szám

A III. i>yári Úttörő Olimpia Három évvél ezelőtt, amikor a szervezők, a Televízió és az MTS módszertani osztálya — mintegy jó műsorötletként — megrendezték az első Úttörő Olimpiát, maguk sem gondol­hatták, hogy ezzel a kezdemé­nyezéssel egy nagysikerű és ma már az egész úttörő-sportmoz­galmat átfogó sportvetélkedés­nek teszik le az alapköveit. A III. Nyári Úttörő Olimpiát, melynek versenyprogramját most készítették el, nyolc sport­Vívás A Bács-Kisfcun, megyei Vívó­szövetség és a Vörös Meteor SK vasárnap közös rendezésben or­szágos II. o. férfi tőr és orszá­gos 111. o. minősítő kard ver­senyt rendezett. Mindkét ver­seny elég magas színvonalon mozgott és igen jó sportot nyúj­tott. Részletes eredmények: II. o. férfi tőr: 1. Dr. Jakab Attila (DEAC) 8 gy. 2. Vámay Ákos (DEAC) 6 gy. 3. Kovács Sándor (Kecskeméti VM) 4 gy. 4. Bánó Csaba (Kecskeméti VM) 4 gy. 5. Hammersberg (Gyön­gyösi Spartacus) 4 gy. 6. dr. Ba­lázs Tibor (Kecskeméti VM) 3 gy. 7. Hajdú Bertalan (DEAC) 3 gy. 8. Snahoczky (Gyöngyös) 2 gy. 9. Erdei György (DEAC) 1 gy. — Országos III. o. kard: 1. Kúti László (Szegedi EAC) 7 gy. 2. Tekulics András (SZEAC) 7 gy. (holtverseny után dőlt el az eredmény). 3. Kelemen Gá­bor (SZEAC) 5 gy. 4. Rozsnyay József (Kecskeméti VM) 4 gy. (Rozgonyi végig csípőfájdal­makkal küzdött). 5. Fodor Gá­bor (BVSC) 4 gy. 6. Soós Attila (SZEAC) 3 gy. 7. Andrássy At­tila (Kecskeméti VM). 2 gy. 8. Nagy István (BVSC) 2 gy. 9 Nyúl Tóth Tibor (Kecskeméti VM) 2 gy. tavaszi sorsolása Március 12-én a férfiak te­kebajnoksága is megindul. Az NB II-s bajnokság Keleti cso­portjában 14 résztvevő lÄz, köztük első ízben két kecske­méti csapat — MÁV és a Pe­tőfi. így azután a kecskeméti tekekedvelő közönség minden héten láthat NB II-s tekemér­kőzést. A részletes sorsolás a követ­kező: MÁRCIUS 12: Kecskeméti MÄV—KJSTEXT, Szegedi Pos­tás—Kecskeméti Petőfi, Bp. Víz­művek-Egri Spartacus, Gyulai MEDOSZ—Bp. Postás, Szegedi AK—Bp. Pénzverő, Bp. Zuglód Danuvia—Bp. Spartacus, Kőbá­nyai Lombik—Ceglédi Építők. ÁPRILIS 2: K. Petőfi— SZAK, Bp. Spartacus—K. MÁV, Cegléd—Z. Danuvia, KISTE XT —Sz. Postás, Bp. Pénzverő— Gyula, Bp. Postás—Bp. Vízmű­vek, Eger—Kőbánya. ÁPRILIS 9: K. MÄV—Ceg­léd, Gyula—K. Petőfi, SZAK— KISTEXT, Bp. Vízművek—Bp. Pénzverő, Sz. Postás—Bp. Spar­tacus, Z. Danuvia—Kőbánya, Eger—Bp. Postás. Április i6: k. Petőfi—Bp. Vízművek, Kőbányai Lombik— K. MÁV, Z. Danuvia—Eger, Cegléd—Sz. Postás, Bp. Sparta­cus—SZAK, KISTEXT—Gyula, Bp. Pénzverő—Bp. Postás. ÁPRILIS 23: K. MÁV—Z. Danuvia, Bp. Postás—K. Pető­fi, Bp. Vízművek—KISTEXT, Gyula—Bp. Spartacus, SZAK— Cegléd, Sz. Postás—Kőbánya, Eger—Bp. Pénzverő. ágban — atlétika, kajak-kenu, kézilabda, kosárlabda, kispályás labdarúgás, röplabda, torna és úszás — rendezik meg. Kik vehetnek részt a verse­nyen? — Minden általános iskolai tanuló, függetlenül attól, hogy tagja-e iskolán kívüli sport­egyesületnek, vagy sem. A tanu­lók azonban csak az iskolájuk színeiben indulhatnak. Egyesü­leti csapatok tehát — a korábbi két olimpiával szemben — nem indulhatnak a versenyeken. Ér­dekes újítás, hogy két korcso­portban indulhatnak a tanulók. Az 1952. szeptember 1-e után születettek az I., az 1954. szep­tember 1-e után születettek a II. korcsoportban versenyezhetnek. A megyei versenyeket június 5-ig, a területi döntőket — me­lyen megyénk úttörőin kívül Csongrád és Békés megyék fia­taljai indulhatnak — június 18-ig Szegeden rendezik. Az or­szágos döntőkre pedig június végén kerül sor Rudaoesten. A III. Nyári Úttörő Olimpia megyei versenykiírását a kö­zeli fláookban juttatják el az iskolákhoz, s márciusban már megkezdődnek a házi, iskolai és városi versenyek. MEGYEI BAJNOKSÁGÉRT Kecskeméti Petőfi— Félegyházi Közgazdasági 91:39 (66:23) Kecskemét, v.: Szabó, Ki­rály. A hétíközben lejátszott mér­kőzésen nagyarányú győzelmet aratott a Petőfi női csapata és ezzel a bajnoki táblázat élére került. Ld: Kerpasitsmé 19, MÁJUS 7: K. MÄV—Eger, K. Petőfi—Bp. Pénzverő, i. Danuvia—Sz. Postás, Kőbánya —SZAK, Cegléd—Gyula, Bp. Spartacus—Bp. Vízművek, KIS­TEXT—Bp. Postás. MÁJUS 14: Sz. Postás—K. MÁV, Eger—K. Petőfi, Bp. Vízművek—Cegléd, SZAK—Z. Danuvia, Bp. Pénzverő—KIS­TEXT, Gyula—Kőbánya, Bp. Postás—Bp. Spartacus. MÁJUS 21: K. MÁV—SZAK, KISTEXT—K. Petőfi, Sz. Pos­tás—Eger, Z. Danúvia—Gyula, Kőbánya—Bp. Vízművek, Ceg­léd—Bp. Postás, Bp. Spartacus —Bp. Pénzverő. MÄJUS 28: K. Petőfi—Bp. Spartacus, Gyula,—K. MÁV, Bp. Vízművek—Z. Danuvia, SZAK —Sz. Postás, Bp. Pénzverő— Cegléd, Bp. Postás—Kőbánya, Eger—KISTEXT. JÜNIUS 4: K. MÁV—Bp. Víz­művek, Cegléd—K. Petőfi, SZAK—Eger, Sz. Postás—Gyu­la, Z. Danuvia—Bp. Postás, Bp. Spartacus—KISTEXT, Kőbánya —Bp. Pénzverő. JÚNIUS 11: K. Petőfi—Kő­bánya, Bp. Postás—K. MÄV, Bp. Vízművek—Sz. Postás, Gyu­la—SZAK, KISTEXT—Cegléd, Bp. Pénzverő—Z. Danuvia, Eger —Bp. Spartacus. JÚNIUS 18: K. MÄV—Bp. Pénzverő, Z. Danuvia—K. Pe­tőfi, Gyula—Eger, SZAK—Bp. Vízművek, Sz. Postás—Bp. Pos­tás, Kőbánya—KISTEXT, Ceg­léd—Bp. Spartacus. JÜNIUS 25: K. Petőfi—K. MÄV, Bp. Vízművek—Gyula, Bp. SiPartacus—Kőbánya, KIS­TEXT—Z. Danuvia, Bp. Pénz­verő—Sz. Postás, Bp. Pcetás— SZAK, Eger—Cegkfci SZEAC— Kecskeméti Dézsa 2:1 (1:0) SZEAC—Kecskeméti Dózsa 2:1 (1:0) Szeged. Barátságos mérkőzés szerdán délután. A Dózsa Gór (Czéih) — Oláh, Lantos, Kottái (Peiler), Mencaeí — Morvái (Dobó), Szőezei — Jósa (Németh), Kiss II., Rozgo­nyi, Balatoni összeállításban játszott. Gl: A SZEAC-bői Koz­ma és Reményiik, a Dózsából Németh. KECSKEMET VAROS RÖPLABDA TEE! KUPA terembajnoksaganak alias a Férfiak 1. K. AKÖV I. 3 3 — — 10:2 6 2. K. Honvéd 3 2 1 — 9:3 5 3. K AKÖV rr. 3 2 — 1 7:5 4 4. Szovjet csapat. 3 1 1 1 6:6 3 5. K. Építők 3 — — 3 3:9 — 6. K. Dózsa 3 — — 3 2:10 — Férfi ifjúsági 1. k. rrsK i. 3 3 — — 12:0 6 2 Katona G. I. 3 3 — 11:1 6 3. Katona G. m. 3 1 1 1 6:6 3 4. Katona G. H. 3 1 — 2 4:8 2 5. k. rrsK n. 4 1 — 3 5:11 2 6. K. Honvéd 4 — 2 2 4:12 2 Nők 1. Szovjet csapat 4 3 — 1 115 6 2. Tipográfia I. 4 2 1 1 10:6 5 3. Katona G. 4 2 X 1 9:7 5 4. óvónőképző 3 1 1 1 6:6 3 5. Reszelőgyár 4 1 1 2 6:10 3 6. Tipográfia n. 3 — — 3 2:10 — Szabóné 17, dr. Kállóné 11, ill.: Szabó M. 18, Tarjányi 10. A KÖZÉPFOKÚ ISKOLAI BAJNOKSÁGÉRT Szerdán Baján három iskolai mérkőzést játszottak a megyei döntőbe való jutásért. A Bajai Tóth Kálmán Vízügy csapata most is biztosan győzött a Kecs­keméti Bányai Júlia Gimnázium fiú kosarasad ellen és ezzel a megyei döntő részese lett. Ala­nyoknál a Kecskeméti Katona József Gimnázium 100 ponton ( felüli győzelmet aratott a Ba­jai Tóth K. Gimnáziummal szemben. A másak leánymérkő­zésein nagy meglepetés szüle­tett. A nemrég Kecskeméten le­játszott első mérkőzésen a Ba­jai III. Béla Gimnázium ide­gen pályán is 10 ponttal nyert a Kecskeméti Közgazdasági Technikum ellen. A bajai visz- szavágón pedig a kecskemétiek győztek és összesítésben 5 pon­tos előnnyel továbbjutottak. Bajai Tóth Kálmán Vízügy- Kecskeméti Bányai G. 77:58 (37:30) Fiú mérkőzés. Baja, v.: Vass, Rátvai. Ld: Kancsár 24, Mer- kova 17, ül.: Csikai 36. Kecskeméti Katona G.— Bajai Tóth K. Gimn. 102:19 (51:9) Ld: Szabó É., Koroknál 33— 33, ill.: Koródi 14. Kecskeméti Közgazdasági— Bajai III. Béla Gimnázium 41:26 (19:16) Leány mérkőzés. Baja, v.: Bacsfay, Rátvay. Ld: Báder 22, Szelei 11, ill.: Koródi 14. Ez gyengén sikerült Dombóvári VSE— Bajai Vasas MTE 6:0 (1:0) Dombóvár, 500 néző, v.: W indisch. Az első félidőben az MTE egyenrangú ellenfele volt az NB -II-s csapatnak. Akadt gól­helyzet is, de ezeket kihagyták. A szünet után érvényesült a hazaiak nagyobb rutinja, bár a nagyarányú vereségben egy-két lesgól és a bajai kapus gyenge védése is benne volt. A vissza- vágó vasárnap lesz Baján. A férfi tele NB II. Keleti csoportjának • KOSÁRLABDA • Apróhirdetések SÖTÉT hálószobabútor eáadó. Kecs­kemét, I. kér. Ipoly u. 19. sz. 5583 ELADö Műkert közelében, 1170 négy­szögöl szőlő. Értekezni: Kecskeméti Sarkantyú utca 117. 147* ELADÓ 2 hold szőlő tanyával Hel­vécia, Matkó, II. kér. 156. 5589 ELADÓ „Szikra’’ kombinált szek­rény, „Béke” kárpitozott garnitúra* bárszekrényes zeneszekrény. Kecs­kemét, Wesselényi u. 6. 1477 ELADÓ, vagy kiadó 800 négyszögöl szőlő (házhelynek is) az 1-es autó­busz végállomásától D0 percre. Ér­deklődni lehet: Kecskemét, Csóka u. 31. sz. ^ 5591 KÉT hold szőlő és gyümölcsös két részletben is eladó, Helvécián, Fe­hértóhoz közel. Érdeklődni: Kecske­mét, Kossuth krt 32. Csak vasár­nap. 1476 CSEH háló és kisipari konyhabútor eladó. Érdeklődni 16 óra után, va­sárnap egész nap. Kecskemét, Dár­dai-telep, HU. u. 12. 5592 ELADOM kétszobás házam 654 négy­szögöl telekkel, vagy elcserélem ha­sonló kétszobásra, városhoz közeL Érdeklődni: Kecskemét, Szentástván- város 12. Tíztől, tizenkettőig. 1)486 ELADÓ Hetényegyháza, Szarkás 154. sz. alatt 2800 négyszögöl szántóföld új családi házzal. Érdeklődni ugyan­ott id. Domokos Sándornál. 5593 KEVESET futott 250-es Pannónia motorkerékpár eladó. Kecskemét, Budai u. 27. 5594 ELADÓ Kecskemét, Szelei-falubaai* Frankel Leó utca 19. szám alatt ház­hely, kis melléképülettel. Érdeklőd­ni: a helyszínen. 1481 ELADÓ 10 hónapos üszőborjú. Keosr- kémét, Belsőnyír 54. Mária út, Fa­zekas Józsefnál. 5595 SINGER varrógép olcsón eladó. Kecs­kemét, Füzes utca 5. 1483 ELADÓ rózsaszínű festett rekamié és fotelok. Kecskemét, Kossá István sétány 10. 5599 KÖZÉPKORÚ nőt havi nagytakarí­tás elvégzésére felveszek. Kecske­mét, Árpád krt. 13. IV. em. 18. Érd.: 14 óra után. 1484 KÉTSZEMÉLYES, világos lengyel hevejrő eladó. Kecskemét, Trombita u. 1. fsz. 1. Érdeklődni: 5 után. 5608 ÜRES szoba, konyhás lakást albér­letbe keresek. Kecskemét, Katona József utca 7. Farkasné. 148* MIA Diesel-motor és 250-es léghűté­ses motor, fűrész, kisdaráló eladó. Kovács Bálint, Orgovány. 1309 SZOBA, konyhás lakást keresek költségmegtérítéssel. Lehet K3K-la- kás is. Kecskemét, Katona József utca 7. Farkasné. i486 JAKABSZÄLLAS tanya megállóhoz 2 perc járásra két és fél hold föld tanyával, benne 1000 négyszögöl sző­lővel eladó. Érdeklődni: Harcsa-féle tanyán P. Kocsis Mihálynál, Jakab- szállási tanya. 1354 LOTTÓN nyert 120 basszusos tangó­harmonika, jutányos áron éladó. Kecskemét, Ceglédi út 21 Belső por­ta. 1487 ELADÓ MA VÁG tűzoltószivattyú motorral együtt és egy 125-ös robot­motor. Kiskunfélegyháza, Bessenyei U 32. 5585 JÓ minőségű nádszövetet utánvéttel is szállítok. Deutsch Kálmán, Kees« kémét, Rendőrfalu, Kassai utca 17. 1489 KECSKEMET, Vak Bottyán utca 1. szám alatt levő ház, beköltözhetően eladó. 1364 ELADÓ beköltözhető házrész. Kecs­kemét, Kádár utca 16/a. Megtekint­hető szombaton délután és vasárnap 9-től. 1489 HÁZTARTÁSI alkalmazottat kere­sek, lehetőleg 40—50 év körülit. Csa­ládtagként tekintenénk. Kecskemét, Bajcsy-Zsilinszky u. 24. 1365 EGYÉVES kislányomat nappali gon­dozásra, gyermekszerető asszonyhoz elvinném. Lehetőleg Szelei-faluban* vagy Leminvárosban. Kecskemét, Szelei-falu V. utca 5. 1490 SÜRGŐSEN eladó Kecskemét, Mu­száj ban Üjerdő utca 4. szám alatt levő beköltözhető nagytelkű ház, mellékhelyiséggel. Érdeklődni a hely­színen. 1367 FELESBE kiadó közeli gyümölcsös szőlő. Értekezni: Kecskemét, Bat­thyány utca 2» 1491 G YÉRJVLEKSz,ÉRÉTö, megbízható nőt keresek háztartásba. Leveleket ,,Nyugdíj as is lehet” jeligére a Kecs­keméti Magyar Hirdetőbe. 1369 ÜRES albérleti szoba, konyhás la­kást keresek, költségmegtérítéssel vagy megvételre, részletfizetéssel. Kecskemét, X. Gárdonyi Géza utca? Gyulai. 1492 ELADÓ ház 800 négyszögöl telekkel, a Piarista-erdő mellett, beköltözhe­tően Érdeklődni: Vargánál, Kecske­mét, Kisfái 91. 1370 ELADÓ jó másfél hold szőlő Szarkásban, Bajáki-közön. Érdeklőd­ni: Kecskemét, Hargita utca 2. 1493 ZASZTAWA 750-es személygépkocsi, 41 000 km-t futott, újszerű állapot­ban eladó. Megtekinthető 5-én, va­sárnap 11—36 óra között Kecskemét, Dévényi utca 8. Török. 1371 CSALÁDTAGKÉNT keresek jóravaló idősebb asszonyt. Leveleket „Kis­gyermek mellé” jeligére a Kecske­méti Magyar Hirdetőbe. 1494 Kecskemét, Szélmalom utca 21. szá­mú ház azonnal, beköltözhetően el­adó. 1376 ELAD0 Skoda Spartak típusú sze­mélygépkocsi. Megtekinthető: Kecs­kemét, Belső-Szegedi út 3-, délután 2 órától. M96 IDŐS, magányos asszony udvarra nyíló szobát keres. Kecskemét, Ceg­lédi út 21. Sándor Józsefné. 1383 TELJÉSEN új, külföldi fekete szmo­king öltöny magas, vékony termet­re eladó. Kecskemét, Kossuth krt 50. 1496 9 MÁZSA diófa törzs eladó. Jakab- szállás, I. 21. Kocsis-tanyai megál­lónál, Tánczos Gergelynél. 1389 EJ,ADÓ 80-as Hohner-tangóharmoni­ka, fenyőléc, gyermeksportkocsi. Kecskemét, Kisfaludy utca 10. 1497 ELADÓ beköltözhető ház. Kecske­mét, IL kér. Sörház utca 5. szám alatt. 1390 NŐI fodrászsegédet azonnal felve­szek. Kecskemét, Ceglédi út 14. Szá- lainé. 1501 KEVESET futott fekete Pannónia motorkerékpár eladó, sürgősen. Kis­kunhalas, Kötönyi út 10. 1399 ELADÓ két hold gyümölcsös szőlő kunyhóval, kúttal, Ballószögben. Kecskemét, Csongrádi út 46. 1502 FEUER hússertés kb.: ISO kg-os el­adó. Kecskemét, IX Székely Berta­lan utca 3. Pintérék. 1594 WARTBURG de Luxe személygép­kocsi, keveset futott, igényesnek el­adó. Érdeklődni: Soltvadkert, Vörös­marty út 10. szám. Somogyi. Tele­fon: 58. 1403 M3NDENÖRAS hasas úszó eladó. Fa­zekas Pál, Kecskemét, Talíája 90. Vacsi úton, 5-ög km kőnél. 142T7 1200 NÉGYSZÖGÖL szőlő feléből ki­adó Szolnokihegyben. Érdeklődni: Kecskemét, Rákóczi út M. Az ud­varban. 1505 AJTÓK, ablak, beépíthető szekrény eladó. Érdeklődni lehet: Kecskemét, Mária utca 3. 5 ór aután, vasámao egész nap. 1428 SZOBA, konyhás lakást keresek költségmegtérítéssel. Ajánlatokat: Kecskemét, Mária utca 3. szám alá kérek. Sződlék 1429 JO állapotban levő dióháló eladó. Kecskemét, Lenin tér L HL lépcső­ház, n. emelet, 8 ajtó. 1506 FESTETT hálóbútor, egy szekrény kivételével 2500,— Ft-ért eladó Kecs­kemét, Reptér 12-es épület, í. eme­let 7. ajtó. 1507 KÉT hold príma közeli szőlő lakó­épülettel eladó. Értekezni: Kecske­mét, Közép utca 9. Muszáj. 1508 JAVÍTÁSRA szoruló Pobjeda sze­mélykocsit veszek, oldalkocsis BMW eladó, Pobjedáért cserélhető. Nagykő­rös, Csillag u. Gödény. 1435 350 KÖBCENTIS Izs motorkerékpár oldalkocsival eladó, vagy elcserélhe­tő Pannóniára, megegyezés alapján. Kecskemét, Repülőtér 16-os épület, fdsz. 4., délután 4-től. Vasárnap egész nap. 1433 NAGYKÖRÖSI szoba, konyhás, mel­lékhelyiséges lakásom elcserélem kecskeméti hasonlóért. Érdeklődni: Kecskemét, Kossuth tér 3. szám alatt. Rendőrkapitányságon, Jónás. 1509 SZÉP hálóbútor, asztal, két fotel el­adó. Kecskemét, Szolnoki út 18. (Volt huszárlaktanya) Hanyeczné. D439 FARKASKUTYÁT túlságosan hami­sat veszek. Leveleket Kecskemét, Közép utca 9 Szűcs. 1510 601-ES Trabant személygépkocsi 6500 km-rel eladó. Érdeklődni: hét­köznap 16 óra után, vasárnap egész nap. Kecskemét, Petőfi utca 9. Nagy Sándor. 1511 24 EVES, 170 cm magas fiatalember társaság hiányában, ezúton keresi korban hozzáillő leány ismeretségét, házasság céljából. Fényképes leve­leket „Komoly szándék” jeligére a Kecskeméti Magyar Hirdetőbe ké­rek. 1440 IDŐS egyedülálló nő elmegy gyér- mek, vagy beteg mellé bentlakás­sal, Kecskemét város területén, sür­gősen. Agynemű van. Vak Bottyán u. 14. 1512 ELADÓ üstház üsttel és egy varró­gép. Kecskemét, Rákócziváros 24. Kapuval szemben. 1441 SÖTÉT hálószobabútor eladó. Kecs­kemét, Kerekes utca 9. Botos 1st-' ván. 1443 ELADÓ Kecskemét, Dárdai-telep IV. utca 28. szám alatt kétszobás, nagy­portás ház. Azonnal elfoglalható ISI 3 NYÁRFARÖNK talicskának, építke­zéshez eladó. Kecskemét, Kőrösihegv 126. szám 1444 ELADÓ jó karban levő, 18 soros ve­tőgép. Kecskemét, Bajcsy-Zsilinszky utca 16. 1514 ELADÓ negyed hold szőlő Szentist- vánvárosban. Érdeklődni: Kecske­mét, Kandó Kálmán utca 7. 1446 KÜLÖN bejáratú albérleti szobát ke­res fiatal házaspár, vagy idős sze­mélyt lakásért eltart. Leveleket „vá­ros belterületén” jeligére a Kecske­méti Magyar Hirdetőbe. 1515 NAGYMÉRETŰ konyhabútor, meg­kímélt állapotban eladó. Érdeklődni: este 7 után, vasárnap egész nap. Kecskemét, Arany János utca 8. I. em. 3. Kékesiné. 1447 KERESEK egyéves fiam mellé be­járónőt, vagy városi tanácshoz kö­zel elhelyezném, házhoz. Kecske­mét, Biztosító, Arany János utca, Tóthné. isis ELADÓ fél hold szőlő Sutus-falu- ban, esetleg kiadó. Érdeklődni: Kecs­kemét, Külső-Máriaváros 30/a Jász utcán. 1474 ELADÓ Agasegyházán beköltözhető kétlakásos ház, 400 négyszögöl föld­del. Érdeklődni: Kecskemét, Hunya- 1 diváros 23/a., déli órákban, vagy 1 Agasegyházán MaúocséküaL 1517 ÜJ Danuvia motorkerékpár eladó. Kecskemét, Volker-telep, VI. utca 9. Almásiéknál. ’ 147a

Next

/
Oldalképek
Tartalom