Petőfi Népe, 1974. október (29. évfolyam, 229-255. szám)

1974-10-12 / 239. szám

Szolnoki rádió HÉTFŐ; 17.30—19.00: Hétfői hullám­hosszunk. (Hírek — Lapszemle *- Hanglemezbarátoknak — Sportössze­foglaló) — 19.00—19.30: Szlovák műsor KEDD: 18.00—19.00: Alföldi krónika Népdalok — Ismeri-e a szomszéd­ját? Feuer András riportja — Gilbert O’Sulivaa énekel — Az újságíró jegy­zetfüzetéből. SZERDA : 17.30: Műsorismertetés, hírek, lapszemle —17.40: Utcák ősem­berek — 17.50: Cigánydalok — 18.00: Alfödi krónika — 18.15: Filmzene — 18.20: Zenés autóstop. Vezeti: Forró Tamás— 18.55: Hírösszefoglaló. CSÜTÖRTÖK: 18.00—19.00: Alföldi krónika — Mezei szőttes — A szom­széd megyék napilapjaiból — Dzsessz- mozaik. Nyítrai Gyula műsora — Orj . vos a mikrofon előtt '— Tánczene PÉNTEK: 17.30: Műsorismertetés, hí­rek— 17,35: A kár megtérithetetlen. Petri Ferenc riportja — 17.45: Nóta­kedvelők negyedórája — 18.00: Alföl­di krónika — 18.15: Részletek musica­lokból — 18.25: Beszéljük meg! Bayer Ilona műsora — 18.40: A Fonográf együttes felvételeiből SZOMBAT: 18.00—19.00: Hétvégi ka­leidoszkóp Szerkeszti: Kutas János. VASÁRNAP: 9.00—10.00: -Vasárnapi magazin: Lapszemle — Világunk vará­zsa. Urbán Ernő, az író-riporter. Ke­resztes Agnes műsora" — A vadász­idény előtt — Kedvelt melódiák — 10.00—10.30: Szlovák műsor Apróhirdetések, apróhirdetések Pécsi rádió HÉTFŐ: 17.30; Műsorismertetés, hí­rek — 17.35: Kapcsoljuk a pécsi Szik­ra Nyomdát — Pákolitz István költő hetének megnyitója — 18.30: Déldu­nántúli híradó — 18.45: Szabó Lujza és Szedő Miklós éhekei — 19.00: Szerb- horvát nyelvű műsor: Krunoszlav Szlabinac énekel — Orvos a mikrofon előtt — Vajdasági népdalok — Hírek — Jegyzet. 19.30: Német nyelvű műsor. KEDD: 17.30: Műsorismertetés, hírek — 17.35: Pákolitz István költő hete — 17.40: Sztambul rózsája — 17.50: Ven­dégeink voltak ... 18.00: Egyenlő mun­káért egyenlő bért — 13.15: Testvér­szerkesztőségek zenéjéből — 18.30: Déldunántúli híradó — 18.45: Caruso énekel — 19100: Szerbhorvát nyelvű műsor — Az ifjúság hullmáshosszán — Hírek — 19.30: Némét nyelvű mű­sor. SZERDA: 17.30: Műsorismeretét, hí­rek—17.35: Hét közben. — pákolitz Ist­ván költő hete — Zene mindenki ked­vére — 18.30: Dél'dunántúli híradó — 18.45: A Corvina egy Utes lemezeiből — 19.00: Szerbhorvát nyelvű műsor — Tamburazene — Vaskúti mozaik — Bu- nyevác dalok és táncok — Hírek — 19.30: Német nyelvű műsor. CSÜTÖRTÖK: *17.30: Műsorismerte­tés, hírek — 17.35: Pákolitz István köl­tő hete — 17.40: A zenei szerkesztő postája — 18.05: öt perc közgazdaság — 18.10: Híres tangók — 18.20: 30 éve történt... — 18.25: Székely Mihály énekel — 18.30: Déldunántúli híradó — 18.45: Kovács Appolónia és Horváth István cigánydalokat énekel — 19.00: Szerbhorvát nyelvű műsor: — Zenés találka — ősz a Dráva mentén — Hor- vát népdalok — Hírek — 19.30: Német nyelvű műsor. PÉNTEK: 17.30: Műsorismertetés, hí­rek — 17.35: Tíz perc a Jókai téri ze­nemű boltban — 17.45: Pákolitz István költő hete — 17.50: Ritmus és dallam — 18.20: Munkásportré — 18.25: A Ka­láka együttes lemezéről — 18.30: Dél­dunántúli híradó — 18.45: Francia san­zonok — 19.00: Szerbhorvát nyelvű műsor: — Hírek — Laoszemle — Hang­lemeztárunk újdonságai — Délszláv költők versei — Zenével búcsúzunk hallgatóinktól — 19.30: Német nyelvű műsor. SZOMBAT: 17.00: Műsorismertetés, hírek — 17.05: Pákolitz István költő hete — 18.00: Hírek, tudósítások — 18.10: Fele sport — fele muzsika — 18.30: Szerbhorvát nyelvű műsor — Hallgatóink kérésére — Három megyén át — Szórakoztató zene — 19.15: Né­met nyelvű műsor. VASÁRNAP: 17.00: Pákolitz István költő hete T- Szluka Emil heti jegyze­te — Vasárnapi kívánságok — 18.20: Sporthírek — 18.30: Szerbhorvát nye. vű műsor: A hét hetedik napja 19rl5: Némét nyelvű műsor. Jugoszláv televízió VASÁRNAP8.45: Gyermekadáp utána magyar nyelvű TV-magazJn — 9.45: Barátok || gyermekadás — 10.15: Jan és Tina — gyermekadás (ism.) — 10.45: Népi muzsika — 12.30: Földmű­velőknek — 13.30: Tv-tanácsadó — 14.00: Foglalkozás ábécé — 16.15: Ko­sárlabda : ■ Zadar—Bosna — 19.15: rajzfilm — 20.00: M. Bozie: Ember a javából — humoros adás — 21.00: Do­kumentumadás — 21.30: Sportszemle 22.25: Hét TV-nap. 2., MŰSOR: 20.00: Rajzfilmek. — 20.25 ■ Dokumentumfilm — 21.20: Filmek Belgrádból. HÉTFŐ: 16.30: Magyar nyelvű TV- napló — 17.30: A katona, aki jól ment — bábjáték gyermekeknek — 17.45: TV-óvoda — 18.15: Népi muzsika — 18.45: Olvasmány — 19.15: Rajzfilm — 20.00: Karaván — 20.30: Kiválasztott pillanat — 20.35: TV-dráma — 21.50: Szervusztok, fiatalok — 22.40: Sakk- kommentár. 2. MŰSOR: 20.00: Indirekt — 20.33. Fehér Toll — amerikai western-film — 22.00: Huszonnégy óra. KEDD.: 16.35: Magyar nyelvű TV* napló — 17.30: Vad Ausztrália — nép szerű tudományos film — 18.15: Ko- rtiolyzene — 18.45: A felismerés pilla­nata — 20.00: Külpolitikai tárca — 20.45: Seriff New Yorkban — filmsoro­zat — 22.15: Panoráma. 2. MŰSOR: 20.00: Látogatóban a ze­nekarnál — 21.10: Dokumentümfll- ■mek — 21.80: Ismétlés —22.30: Hu­szonnégy óra, ' SZERDA: 16.30: Magyar nyelvű TV- napló — 17.30: Távcső — gyermekhír­adó.— 18.15: Népi muzsika — 18.35: Tudományos stúdió — 19.15: Rajzfilm — 20.00: Don Quijote — amerika film — 21.30: Előtérben — 22.20: Sakk-kom- mentár. 2. ljíŰsOR.: 20.00: Ismétlés — 20.45: Balett — 21120: TV-tárca — 21.50: Hu- -szonnégjr óra. CSÜTÖRTÖK: 16.30: Magyar nyelvű' TV-napló — 17.30: Barátok — adásso­rozat gyermekeknek — 18.15: Zeneba­rátok — 18.35: TV-tanácsadó — 20.00: Fényszóró — 20.45: Lelkiismeret és bá­dog — dráma-sorozat— 22.05: A cseh ■ filharmonikusok hangversenye. 2. MŰSOR: 20.00: A 87-es rendőrál­lomás — 20.50: Kör — tájékoztató adás — 21.20: Huszonnégy óra — 21.35: Áb­rándozások — játékfilm. PÉNTEK': 16.30: Magyar nyelvű TV- napló — 17.30: Puf és Muf — adásso­rozat gyermekeknek — 18.15: Népi mu­zsika — 20.00: Szórakoztatózenei, adá. ­— 21.00: A repülés úttörői — amerikai filmsorozat — 21.30: A világ a háború­ban — dokumentumsorozat — 22.40: Sakk-kommentár 2. MŰSOR: 20.00: A jalnal Whiteo«- kok — filmsorozat — 20.50: A film ma — 22.15: Zenei műsor — 22.20: Hu­szonnégy óra. SZOMBAT: 14.25: Jugoszláv labdá- rúgóbajnokság Radnlckl (Nís)— Crve- na zvezda — 16.15: Kézilabda: OFK Beograd—Vozdovae (nők) — 17.20: Né­pi muzsika — 18.00: Belgrádi krónika — 19.15: Rajzfilm — 20.00: Ember, ne mérgelődj — 20.30: Ma éjjel-kár lenne meghalni — jugoszláv -játékfilm■ — 22.20: Hangverseny Belgrád felszaba­dulásának 30. évfordulója alkalmából. 2. MŰSOR: 19.55: Közjáték — 20.00: TV-drátiia — 21.05: TV-tárca ingatlan ELADÓ Lakitelek, Szikra 253. sz. családi ház, bzőíő, gyümölcsös árpádszállási vasúti megállónál, Tősfür- dőhöz 10 perc. Érdeklődni lehet: á~helyszínen. 33452 CSALADi ház vagy ház­rész eladó. Kecskemét, Csáktornyái u. 27. _____4186 H ETÉNYBEN 400 n.-öl ház­helynek való telek kúttal eladó. Érdeklődni: Kecs­kemét, Máriahegy 91. Hor­váth Mihályné._____ 4485 K ÉTHARMAD házrész kert- tel, beköltözhetően eladó. Kiskunhalas, Széchenyi u. 86;_______________ 1139 V ENNÉK Kecskemét köz­pontjában egy szoba, kony­ha, mellékhelyiséges utcai házrészt. Kecskemét, Szol­noki út 12. félem. 3. 33455 BEKÖLTÖZHETŐEN eladó háromszobás családi ház. Kecskemét, Kölcsey u. 17. Érdeklődni: délután 6-tól. __________ 4675 E LADÓ minden elfogadha­tó árért Helvécia, Kiskőrösi u. 18. számú ház. Érdek­lődni; Dudás Ferenc, Hel­vécia, Fehértói dűlő 54. ____________ 4605 B AJÁN kétszobás, családi ház fürdőszobával, nagy pincével és udvarral 250 négyszögöl termő gyümöl­csössel, sürgősen 250 Q00-ért eladó. Érdeklődni: kollár Béla, Baja, Pető u. '4. sz. ________ 4541 6 00 NÉGYSZÖGÖL szőlő el­adó. Kecskemét, Szolnoki­hegy 22. Érdeklődni: 17 órától (Kerekeséknél.) 34711 Lakás BUDAPESTI egyszobás KiK-lakásom elcserélem kecskemétire. Bő /ebb fel­világosítást: Kecskemét, Holló u. 1 B. Páré József. ' . ______________33 541 E LCSERÉLNÉM li. emeleti garzon, gázos, KIK-)aká£o- mat, kétszobás összkomfor­tosra. Leveleket „Hunyadi- város” jeligére a kiadóhi­vatalba kérek. 36048 Gépjármű Lakitelek, Kossuth utca 15. számú családi ház, 400 négyszögöl gyümölcsös sző­lővel, beköltözhetően eladó. ______;__________________4567 E LADÓ beköltözhetően Kecskemét, Czollner tér 46. alatt félportás ház. Érdek­lődni a helyszínen:_____4585 L AJOSMIZSÉN 2000 négy­szögöl területű tanya, be­költözhetően eladó. Érdek­lődni: Lajosmizse, Bene 235. (Benei autóbuszmegál­ló mellett.) Tolnai._____4598 E LADÓ lakatosműhely üz­letnek Is alkalmas helyiség, a Jókai utcán. Kecskemét, Jókai u. 29, csak délelőtt. ____________ 4599 K ECSKEMÉT, Dankó utca 50. számú ház eladó. Ér­deklődni: egész nap. VOLKSWAGEN 1500 S most vizsgázott, kitűnő ál­lapotban eladó. Kiskunha­las, Dózsa György u. 18 b. ______________________ 1141 C M-rS kiskerekű Wartburg eladó. Kecskemét, KUküllŐ utca 4. IV. emelet 16. 4556 TRABANT Kombi 600-as, gondozott állapotban, most vizsgázott, 15 000 Ft-ért el­adó, sürgősen. Szikra, vas­útállomás. 4535 MOTORJ OGOSlTVÁN Y- NYAL is vezethető, 250-es Velorex sok alkatrésszel együtt , eladó. Leveleket „Családi ok” jeligére a ki­adóhivatalba _ kérek. 33605 IK rendszámú Trabant Kombi eladó. ' Érdeklődni: 15 óra után, Kecskemét, Katonatelep, Kócsóék. 4450 1300-AS Polski Fiat eladó. Dr. Török. Jászszentlászló. . ; , _ : . . ■ ' ______4615 V OLGA M—21-es, 4 éves el­adó. Lajosmizse, Dózsa György út 74. 4495 TRABANT 601-es Limousine' IM-es eladó.Nyárlőrinc, Dó­zsa Gy. u. 7. (Orvosi .ren­delő^ _____________ 33571 6 01-ES Trabant eladó. Ér­deklődni : Hetényegyháza, Ürihegy 3/a. _ ________46UJ M ÁSFÉL — kétéves Zsigu­lit, Polski Fiatot vagy Fiat 850-t vennék 30—35 ezer* kp. plusz 2508 Ft/hó törlesztés­sel. Ajánlatokat „Megbízha­tó 298 065” jeligére a Kecs­keméti Magyar Hirdetőbe kérek.________________ 4509 M OST műszaki vizsgázott P-—10-es motorkerékpár részletre is eladó. Kecske­mét, Kossuth körút 17—19. _____________________' 4593 6 01-ES fehér Trabant, kevés km-rel eladó. Kiskunhalas, Szabadkai út 44. 1147 Egyéb adás-vétel MOSÓGÉP centrifugával eladó. Kecském & Pacsirta utca 19.______ 4536 E LADÓ 60 db anyajuh. Érdeklődni: Kecskemét, Táncsics M. u. 6. Tanács Béla. Délutáni órákban. _______a . ;____________4564 . E LADÓ 700-as stabil szalag­fűrész 12 m hosszú sínnel, és rönkvágó kocsival. Mű­ködés közben megtekinthe­tő. Jurászik László, -6043. Kujibaracs, Kossuth u. 25. _________ 4604 E LADÓ gáztűzhely felsze­relve, 200 négyszögöl 6ZŐ1Ő. Kecskemét, Vásári u. 4. _4573 SZEGNI VALÓ nád, 200 ké­ve eladó. Szabó Ferenc, Ja- kabszállás II. kér. 174. 4591 601-ES Trabant Kombi fa- karóponyva eladó. Kecske­mét, Zalka Máté ú. 5. IV. 16. Este 16 óra_után. 4600 GYŐZTES szülőktől szár­mazó, 18 hónapos sárga, né­met kan dog kutya, eladó. Hatvan. Irinyi János u. 7. Tóth János. 4557 Vegyes KÜLÖN bejáratú üres szo­ba kiadó. Kecskemét, Üjer- dő u. 25. (Muszáj.) 4589 ÜRES albérleti szobát kere­sek két * személy részére, Kecskeméten* Érdeklődni levélben, Zoboki József, La­kitelek, FeLsőalpár út 6. ' . ____________ 33556 B ÚTORRAL vagy anélkül kisebb méretű összkomfor­tos lakást bérelnék. „Pon­tos fizető” jeligére a kiadó- hivatalba kérek. 36034 NYOLCÉVES Gyögypedagó- gia iskolába járó kislá­nyomnak gyermekszerető családot keresek. (Nyíri út­hoz közel.) Cím: Szabó Ist­vánná, Lajosmizse, Kossuth Lajos u. 11. 36032 BÚTOROZOTT szobába szo- batársnőt keresek. Kecske­mét, Talfája utca 4. sz. ________ 4614 K ÜLÖN pejáratiú bútorozott szoba meghatározott időre, férfiak részére kiadó. Főis­kolások előnyben. Levele­ket „Bérházi 298 090” jeligé. re a Kecskeméti Magyar Hirdetőbe kérek._______4531 J ÓL főző nő egyszemélyes háztartás vezetését vállalja bárhol. Leveleket „Bentla­kással” jeligére a kiadóhi­vatalba kérek. 33623 A MŰSZAKI ANYAG- ÉS GÉPKERESKEDELMI VÁLLALAT Szegedi Kirendeltsége Szeged, Marx tér 4. sz. Telefon: 13-487 MŰSZAKI BECSLÉST TART 1974. október 15-én (kedden) Raján, MÉH Vállalat Szegedi út 17. sz. alatt. I • írásbeli jelentésüket kérjük kirendeltségünk, 6724 Szeged, Marx tér 4. sz. címre beküldeni. Foglalkozunk használt gépek, műszerek, szerszámok vételével, eladásával és küzvetítésével. 1924 Munkaalkalom TRAKTOROST felveszünk, biztosítjuk. Fajtakísérleti Helvécia. Kijárást Állomás 4617 Házasság 23 ÉVES. 163 cm magas, szakmunkás férfi megis­merkedne házasság céljából korban hozzáillő lánnyal. Fényképes leveleket „Sze­retet 298 112” jeligére a Kecskeméti Magyar Hfrde­tőoe kérek.________ 4553 3 2 ÉVES, pénzügyi munka­körben dolgozó, elvált asz- szony keres korban hozzá­illő, megértő társat házas­ság céljából. Lakás van. Egy gyermek vagy kisebb testihiba nem akadály. Le­veleket „Piros szegfű 296 148” jeligére a Kecske­méti Magyar Hirdetőbe ké­rek. 4588 Megnyílt! A Műszaki Anyag- és Gépkereskedelmi Vállalat Bács-Kiskun megyei Kirendeltsége Kecskemét, Katona József tér 8. sz. Telefon: 12-934 A KIRENDELTSÉG ÁRUSÍT: SZIVATTYÚKAT, ELEKTROMOS KÉSZÜLÉKEKET, ELEKTROMOS MŰSZEREKET, ESZTERGAPADOKAT, SZERSZÁMGÉPEKET, VILLAMOS FORGÖGÉPEKET, ROBBANÖMOTOUOKAT, KÖZÜLETEK ÉS MAGÁNSZEMÉLYEK RÉSZÉRE. Megvásárolja vagy a helyszínről értékesíti feleslegr:;, használaton kívüli eszközeiket. Bonyolítja a profiljába tartozó eszközök adásvételét, valamint műszaki becslést végez ügyfeleink kívánságára. 1835 Új lehetőség a sertéshústermelésben: a Bábolna típusú sertés-nedvesetetö Előnyei: — nagyobb és egyenletesebb súlygyarapodás, — kisebb takarmányfelhasználás, — rövidebb hizlalási idő, — nagyobb értékesítési árbevétel.-A berendezés könnyen és gyorsan telepíthető. Szaktanácsadás, művezetés, pótalkatrész-ellátás A szállítási feltételekről bővebb felvilágosítást nyújt a MEZŐGAZDASÁGI KOMBINÁT Kereskedelmi Osztálya Cím: 2943. Bábolna. Telefon: Bábolna 1-es. Telex: 226 555, 27 211, valamint az AGROTRÖSZT és megyei AGROKER vállalatai. 1781 VOLÁN 9. sz. Vállalat AUTÓBUSZ­GÉPJARMÜ­VEZETŐI ÉS TEHERGÉPJARMÜ­VEZETŐI TANFOLYAMOT SZERVEZ. Jelentkezés: a Vállalat Személyzeti és Oktatási. Osztályán. Kecskemét, Csáktornyái utca 4—6. ________1_______ 4489 A GÁZ- és Olajszállító Vállalat komp­resszorállomás üzemeltetéséhez kecs­keméti munkahelyre gépészmérnök, vagy üzemmérnök, erős. és gyenge­áramú automatizálási villamosmérnök szakemberek' Jelentkezését várja. Je­lentkezni lehet a Gáz- és Olajszállító Vállalat személyzeti osztályán, Siófok, Tanácsház u. 5.' Tel.: 10-300. 215,' 303 mellék. 1853 ÉRETTSÉGIVEL rendelkező fiatalokat adminisztrációs munkára felveszünk. Szabad szombat biztosítva. Nyolc ál­talános iskolát végzett fiatalokat hat­órás munkára felveszünk. Élelmiszer- eladói szakma megszerzését biztosít­juk. Jelentkezni lehet: Élelmiszer Ke­reskedelmi Vállalat személyzeti osztá­lyán, Kecskemét, Csongrádi út 4. sz. 1875 KECSKEMÉTI munkahelyre kőműve­seket, segédmunkásokat felveszünk. Jelentkezés: Városi Tanács Építési Költségvetési Üzeme Kecskemét, Reiszmann S. u. 20. sz. 4579 AZ UNIVER Szövetkezet autószerelő­ket, gyakorlattal rendelkező gépkocsi- vezetőket, gépkocsi rakodómunkáso­kat, portást és éjjeliőröket vesz fel. Jelentkezés: Kecskemét, Mindszenti út 3. 4581 ASZTALOST, vízvezetékszerelőt fel­veszünk. Jelentkezés: Városi Tanács Építési Költségvetési Üzeme. Kecske­mét, Reiszmann S. u. 20. 4609 A KECSKEMÉTI Baromfifeldolgozó Vállalat felvesz azonnali belépéssel női, férfi munkaerőt baromfi- és toll- feldolgozáshoz, továbbá esztergályos, marós, hűtőgépész, központifűtés-, vízvezetékszerelő szakmunkásokat. A felvételhez szükséges (tüdő, vér, szék­let) orvosi vizsgálat eredménye. Je­lentkezés : Kecskemét, Ceglédi út 7—. 11. 4610 BUGACI ÁFÉSZ pályázatot hirdet, Bugac, Szabadság tér 4. szám alatt le-/ vő, vas-műszaki szakboltjának vezeté­sére. Követelmény: vas-műszaki szak-| képesítés. Jelentkezés az ÁFÉSZ lg. elnökénél, Bugac, Alkotmány u‘. 2. szám alatt. VOLÁN 9. sz. Vállalat kiskunfélegy­házi főnöksége felvesz érettségizette­ket, forgalmi szolgálattévői munka­körbe, gépjárművezetőket, jegykeze­lőket, szállítómunkásokat. Jelentke­zés: Kiskunfélegyháza, Gorkij utca 4. 4539 FELVÉTELRE keresünk modern üzem. csarnokunkba 18 életévet betöltött nő­ket, férfiakat székgyártási munkamű­veletekre. Foglalkoztatás kétműszakos, minden szombat délutánra eső máso­dik műszak a szabad szombat. Beta­nulási időre órabér, majd az elszámo­lás darabbérben történik, mely jó ke­reseti lehetőséget biztosít. Jelentkezés folyamatos a Szék- és Kárpittá ipari Vállalat kecskeméti gyár munkaügyi Irodáján. Kecskemét, Törökfái u. i >». VILLANYSZERELŐT vesz fel a Hel­vécia! Állam! Gazdaság építőrészlege, karbantartási munkára. 5 éves szak­mai gyakorlat szükséges, motorkerék­párral rendelkezők előnyben. Fizetés: kollektív szerződés szerint. Jelentke- zés: a gazdaság központjában, az épí­tésvezetőnél, minden reggel 7—8 őrá között. Esetleg 17 óra után, a központ­ban levő Iákásái). 45,1 A VÍZGÉPÉSZETI Vállalat in. sz. Gyáregysége (Lajosmizse) pályázatot hirdet nehéz vasszerkezetek árkalku­lációinak készítésében 'jártas szakem­berek részére, árkalkulátorl munkakö­rök betöltésére. Felvételre keresünk továbbá kereskedelmi anyagok gaz­dálkodásában jártas anyaggazdálko­dót. Felvételi követelmény az adott munkakörben eltöltött 3 éves gyakor­lat, szakirány szerinti középfokú vég­zettség. . Fizetés megegyezés szerint. 4319 Hirdessen lapunkban! Olcsú, célravezető, eredményes! Telefon: 13-718. 1762 A FÉMMUNKÁS Vállalat Kecske­méti Gyára épí­tészmérnököt ke­res (elvételre BATIMETAL- rendszerű alagút- zsaluk tervezésé­re, alkalmazásá­val kapcsolatos tanácsadásra, illetve a gyár építéstervezési feladatainak ellá­tására. Jelentkezni lehet személyesen, vagy levélben a gyár személyzeti osz­tályán. 6000 Kecskemét, Izsáki út 2—6. 4549 LEGALÁBB 5 éves vezetői gyakorlat­tal rendelkező tehergépkocsivezetőket felvesz a Petőfi, Nyomda, Kecskemét, Külső-Szegedi í'it 6. 1964 értesítés Értesítjük kedves vásárlóinkat, hogy AZ AGROKER VÁLLALAT VEGYES RAKTÄRA 1974. október 20-tól V október 31-ig leltározási tart A leltározás alatt az árukiadás szünetel. 4492 A KECSKEMÉTI Baromfifeldolgozó Vállalat felvételt hirdet könyvelő, bér- számfejtő, adminisztrátor munkakör­ben. A fenti munkakörökhöz középis­kolai végzettség szükséges. Jelentke­zés a vállalat személyzeti osztályán, mindennap 8—10 óráig, (Kecskemét, Ceglédi út 7—11.) 1907 A DÉGÁZ Kecskeméti (üzemegysége felvételt hirdet gépésztechnikus, vagy épületgépész-technikus valamint pénz­beszedő állás betöltésére. Fizetés meg­egyezés szerint. Jelentkezés Kecske­mét, Ipoly u. • 1852 A KALOCSA Városi Tanács Kórháza felvételt hirdet: főkertész, segédfűtő, takarítónő állások betöltésére. 1859 MEGFELELŐ szakképzettséggel és gyakorlattal rendelkező gyors- és gép­írókat felvesz az Alföld Aruház titkár­sága, Kecskemét, Május 1. tér 6. sz. 4519 ALFÖLD Kereskedelmi Vállalat meg­felelő gyakorlattal, legalább mérleg­képes képzettséggel rendelkező fő­könyvelőt keres, január') l-i belépés­sel. Jelentkezés: Alföld Áruház titkár­sága, Kecskemét, Május 1. tér 6. 4517 A SZERSZÁMGEPIPARi Művek Kecs­keméti Gyára felvételre keres érettsé­givel rendelkező dolgozókat. M^ó-s, üzemgazdasági, munkakör betöltésére, , valamint beruházási előadói munka- ’ kör betöltésire, technikumi vagy üzemmérnöki végzettséggel rendelke­ző munkaválla ót és gép- és gyorsírót. Jelentkezés: /Szegedi út 49. 4466 ÉPÍTÉSZ, vagy 'építőmérnököt kere­sünk felvételre vezető munkakörbe. Jelentkezés: SZÖVÉPlTÖ igazgatójá­nál, Szeghalom. 1891 A VOLÁN 9. sz. Vállalat bajai üzem­egysége felvesz érettségizett, fiatal dolgozót foigalmi szolgálattevői mun­kakörbe, továbbá felvesz teher- és autóbusz-gépkocsivezetőket. Érdek­lődni lehet: Volán 9. sz. Vállalat Ba­jai Üzemegysége Baja, Nagy István utca 39. Személyzeti csoportnál. 708 SZERSZAMGEPIPARK Művek Kecske­méti Gyára felvételré keres targonca­vezetőket és anyagmozgatókat. Jelent­kezés a gyár munkaügyi osztályán, Szegedi üt 49. ísso VASBETONSZERELŐ, kőműves, ács szakmunkásokat felveszünk. Jelentke­zés: MEZŐGÉP Vállalat építési üzeme. ’ Kecskemét, Külső-Szegedi út 136. 4463 VOLÁN 9. számú Vállalat felvesz: mű­száki egyetem közlekedés mérnöki karon, közgazdász-tudományi egyetem közlekedési és pénzügyi szakon vég­zett szakembereket, valamint üzem­mérnököket, technikusokat, érettségi­zetteket, autószerelőket, lakatosokat, autóbusz-gépjárművezetőket, teher­gépjárművezetőket, jegykezelőket és ‘ szállítómunkásokat,\kecskeméti telep­hellyel. Gépjárművezetőket kiskőrösi és kiskunhalasi telephellyel, megegye­zés szerinti bérezéssel. Jelentkezni le­het a vállalat személyzeti és oktatási osztályán. Kecskemét, Csáktornyái ut­ca 4—6. 4478 PAPRIKATISZTlTÄSRA jó kereseti lehetőséggel dolgozókat felveszünk^ UNIVER Szövetkezet Konzervüzeme, Hetényegyháza. 1874 BÁCS-KISKUN megyei Gabonafelvá­sárló és Feldolgozó Vállalat tmk üze­me felvesz asztalos és lakatos szak­munkásokat, külszolgálatos munka - körbe, illetve kecskeméti munikahe)' Iyel. Jelentkezés: Kecskemét, Cégi« í u. 38. (Volt olajmalom.) 4-t < FELVÉTELRE keresünk modern-üzem­csarnokunkba 18 életévét betöltött nő­ket, férfiakat székgyártási * munkamű­veletekre. Foglalkoztatás kétműszakos, minden szombat délutánra eső máso­dik műszak a szabad szombat. Beta­nulási Időre órabér, majd az elszámo­lás darabbérben történik, mely jó l$e% reseti lehetőséget biztosít. Jelentkezés' folyamatos a Szék. ’ és Kárpitosipari' Vállalat kecskeméti gyár munkaügyi irodáján. Kecskemét, Törökfái u. 15». Telefon: 13-758. 1762 ) m

Next

/
Oldalképek
Tartalom