Békés Megyei Népújság, 1974. szeptember (29. évfolyam, 204-228. szám)

1974-09-27 / 226. szám

TELEVÍZIÓ BUDAPEST: 16.53 Műsorismerte- tfti. 16.35 Három srác a hadsereg­ben. 3. Hand légvédelem. 17.20 Hí­rek. 17.25 TermébZetbarát. A Tele­spart turisztikai magazinja. 17.45 A napsugár nyomában. Előzetes a filmsorozat bemutatója elé. is.oo öt perc meteorologia. JS.05 Radar. 13.45 Üj építészet Magyarországon. VL rész: 1960-tól napjainkig. 19.06 Rek- lammusor. 1905 Esti mese. 1900 Tv- híradó. 20.00 Helyszíni közvetítés lieningrádból a magyar párt- és kormányküldöttség tiszteletére ren­dezett barátsági nagygyűlésről. 21.00 Huszonöt éves a Néphadsereg Mű­vészegyüttese. M.35 Budapesti Mű­vészeti Hetek. Shakespeare: m. Rio hérd. 23.10 Tv-híradó — 3. ki­adás. • BUKAREST: 19.15 Tv-isko#a. 18.20 A legkisebbeknek. 19.30 lengyel ülni. A Román Televízió Szerkesztősé­ge a műeorváltozta,tás jogát fenn­tartja ! BELGRAD: 15.10 Magyar nyelvű tv-mapló. 16.10 Adás gyerekeknek. .16.40 Kosárlabda: Szlovénia—Szer­bia. 13.30 Népi muzsika. 19.00 Mo­zaik — kulturális adás. 20.30 Szóra­koztató zene. 21.30 Kojak — fUm- sorozat. 22.40 Sakk-kommentár. MÁSODIK MŰSOR: 20.30 A jai- nai Whlteoakok — fUmsoroaat. 21.20 Krónika. 22.20 625 vonalon. 22.36 Hu- saomnegy óra. RÁDIÓ Állandó műsorok:: KOSSUTH RADIO: 4.30 Hírek. Idő­járás. 4.33 Zenés műsor. 5.00 Hírek. 5.30 Krónika. 5.45 Falurádió. 6.00 Hi­rek. 6.30 Hírek. 7.00 Krónika. 7.10 Körzeti időjárás. 7.30 Üj könyvek. II 00 Hírek. 8.05 Műsorismertetés. 10.00 Hírek. Lapszemle. 12.00 Hirek. 15.00 Hírek. 16.00 Világgazdaság hírei. 17.00 Hírek. 10.00 Esti krónika. 10.30 Hírek. (Csak vasárnap). 20.00 Hirek. (Csak vasárnap). 21.00 Hírek. 22.00 Hírek. 21.00 Hírek. 0.28 Himnusz. 0.55. Hí­rek. (Csak szombaton). PETŐFI RADIO: 4.30—8.05 Azonos * Kossuth rádió műsorával. 11.00 Hí­rek. 13.00 Hírek. 13.47 Vizái! ás jelen- J tes. 14.30 Hirek. 15.30 Hírek. 16.00 Hí­rek. (Csak vasárnap). 16.30 Hírek. 17.30 Hírek. 18 00 Hírek. 19.54 Jó éjszakát, gyerekek! 20.00 Esti kró­nika. H. 23.00 Hírek. KOSSUTH RADIO: 8.28 Örökzöld daTLamok. 9.12 A Prom-etheus-rej- tély. Hl. 9.32 Operarészletek. 10.06 Iskola-rádió. 10.30 Édes anyanyel­vűnk. 10,35 Kórusmuzsika. 10.59 Lot­tóeredményeit. 11.00 Ri portműsor. 11.10 Liszt-művek. 11.49 Kritikusok fóruma. 12.35 Tánczenei koktél. 13.20 Cigánydalok. 13.45 Pro és kontra a munka versenyről, in. 14.00 Tudod-e? 14.25 „Nyitnikék”. 15.10 Magyarán szólva. 15.25 Ismael dalaiból. 15.35 Zenei műsor. 15.45 Dalok. 16.06 Néző­pont. 17.06 Külpolitikai figyelő. 17.20 Szimfonikus zene. 17.42 Budapesti Művészeti Hetek. 18.0G Népi zene. 18.23 Vers és dal. 19.40 Kaleidosz­kóp az őszi erdőről. 20.53 J. Strauss: Egy ég Velencében — részi. 21.11 Slágermúzeum.f 22.20 Szimfonikus zene. Közben: 22.50 "Meditáció a csalódról és a társadalomról. 0.10 Filmzene. PETŐFI RADTÖ: 8.05 Beethoven- művek. 9.03 Ezeregy délelőtt. 12.00 Operarészletek. 12.45 Rádiónovella- pólyázat. 13.03 Zenekari muzsika. 14.00 Kettőtől ötig. 17.00 ötórai tea. 18.05 Külpolitikai figyelő. 18.20 Falusi esték. 19.10 Éneklő ifjúság, Buda­pesten. 19.30 Balettzene. 20.28 A rock mesterei. 47. 20.58 Láttuk, hallottuk a színházban és a moziban. 21.18 Bach: I. Brandenburgi verseny. 21.40 Katedra. 22.00 Népdalok, nép­táncok. 23.15 Operettrészletek. SZOLNOKI STUDIO: a 222,» m- es hullámhosszon: 17.39 Műsorismer­tetés, hírek, lapszemle. 17.35 Min­dennapi életünk. Bayer Hona mű­sora. 17.45 Szsalay László magyar nótákat énekel. 18.90 Alföldi kró­nika. 18.15 Operarrészleték. 13.25 Min­den nap nyereség: Kerékasztal-be­szélgetés a mezőgazdaság őszi ten­nivalóiról. A szerkesztő-riporter: Feuer András. 18.40 Lemeaalbum: ^Woodstok”. 16.57 Hírösszefoglaló. MOZI Békéid Bástya; A fej néffküfi lo­vas. Békéscsabai Brigád: fél 4-kor: Forró éjszakában* fél 6-, három­negyed 8-kor: A mesterdetektív. Békéscsabai Kert: A medveember. Békéscsabai Szabadság' Robinson Crusoe. Békéscsabai Terv: Az Olsen banda nagy fogása. Gyulai Erkel: fél 6-kor: lázadás a Bountyn. L, H. Gyulai Kert: Macbeth. Gyulai Pető­fi : öcruző szerelem. Mez öková ashazi Vörös Október: A fekete herceg. Orosházi Béke: Hét tonna dollár. Orosházi Partizán: Iván Kondarev. Szarvaiéi Táncsics: Nincs idő. Szeg­halmi Ady: így Látták ők. INGYENES házgyári és általános könnyűgéphezeiő- tanfolyam indul az évm Által korszerűsített KÖVETELMÉNYEKNEK MEGFELELŐEN Jelentkezhetnek: női, férfi segédmunkások, akik vonzalmat éreznek a különböző típusú építőipari, házgyári gépek kezeléséhez. A tanfolyam vizsgája országos érvényű. Költségeit a vállalat fizeti. A tanfolyamra jelentkezők a tanfolyam elvégzése után 1 évig kötelesek a vállalatnál dolgozni. Helye: Kecskemét. Házgyár. Kezdete: 1974. október 7. Tartama: 10 hónap. Felvétel: 18—45 éves életkor, 8 általános iskolai végzettség. A tanfolyam ideje alatt és után folyamatos munkát, jó kereseti lehetőséget, munkásszállást és ebédet biztosítunk. v Különélési pótlékot és utazási hozzájárulást fizetünk. Minden héten szabad szombat. Jelentkezés személyesen vagy írásban. BACS MEGYEI ÁLLAMI ÉPÍTŐIPARI VALLALAT KECSKEMÉT. KLAPKA U. 34. 429895 Apróhirdetések Eladó „Zsiguli” extrákkal. Gyula, Vértanúk útja 4. m. 8. _____ 153390 E züstfenyő-csemete, lucfenyőcseme­te (karácsonyfa) többféle nagyság­ban, kapható. Kérlen részletes ar- lapbt, szaktanácsot. Fenyőkertészet 1026 Budapest, Guyon Richárd uc­ca 3.______________________________7585 250-es Simson motorkerékpár, mo­torkulival vizsgáztatva eladó Bé­késcsaba, Kastélyi szőlők i930. Utcai fél ház beköltözhetően eladó. Békéscsaba, Lestyán 17. III. k. Ház eladó. Békéscsaba, Micsurin u. 64 VI.___________________________352742 G yulán, Henyei u. 24. számú ház­hely eladó. Érdeklődni; Klapka u. 1«._______ 153400 & 01-es Trabant eladó. Érdeklődni: Gyula, Damjanich u. 5. 153401 Közületek munkaerőigénye Lőrinci Fonó felvételt hir­det 16 éven felüli lányok ré­szére. Betanulási idő 1 hónap. Kereset: 1950—2600 Ft, beta­nulás után! Vidéki lányok ré­szére szállást és kedvezményes hazautazást biztosítunk! Fel­vétel esetén az útiköltségét visszatérítjük! Cím: PFV Lő­rinci Gyár 1183 Budapest, XVin., Gyömrői út 85—91. Ké­résére részletes tájékoztatót küldünk. x KEVIÉP békési főépítésveze- t.ősége felvételre keres felső­fokú munkavédelmi képzett­séggel rendelkező dolgozót, és közműépítésben jártas felső vagy középiskolai végzettségű gépész szakembert, valamint különleges gépjármű-vezetői jogosítvánnyal és nehézgép­kezelői vizsgával rendelkező autódaru-kezelőt. Bérezés meg­egyezés szerint, jelentkezés: személyesen vagy írásban, Bé­kés, Verseny u. 4. szám alatt. x • • » A Békés megyei GFV istván- malom üzeme miunkára fel­vesz: z fő őr-portást, 3 fő szál­lító-rakodót, 3 fő női segéd­munkást, 2 fő lezsákolót, i fő takarítót. 44 órás munkahét, páratlan heteken szabad szom­bat. Szükség esetén férfiak ré­szére munkásszállást biztosí­tunk. Jelentkezés: Békéscsaba. VI., Kórház u. 1. 352807 • • • A Kettős-Sebes-Körösi Víz­gazdálkodási Társulat, Békés, Szánthó Albert út 2o. sz^ 1 fő leíró könyvelőt keres azon­nali belépéssel. Fizetés meg­egyezés szerint. • 176115 • • • Felveszünk 16. életévüket be­töltött lányokat és fiúkat gé­pi szövő és cérnázó üzemünk­be. Két hét betanulási Idő, 2500 Ft átlagkereset, 44 órás munkahét. Jelentkezés: Szarva­si Háziipari Szövetkezet. Szarvas, Szabadság u. \2. Sze­mélyzeti vezető. s Az Alföldi Közmű- és Mély­építő Vállalat Békés megyei munkahelyre kompresszorkeze­lőket és nehézgépre alsó­kenőket keres. Jelentkezés: Al­földi Közmű- és Mélyépítő Vállalat, Szeged, Petőfi S. sgt. 30—34. x • • • Előnyös feltételek mellett, korszerű gépek kezelésére 15 ' éven felüli női dolgozókat fel­veszünk és betanítunk fonó­nak, szövőnek, csévelőnek. Fel­vételre keresünk továbbá 18 éven felüli női és férfi segéd­munkásokat. Vidékieknek mini­mális térítés ellenében szállást biztosítunk. Bővebb tájékozta­tást levélben adunk. Levélcím: Pamuttextilművek budai gyá­ra, munkaerőgazdálkodás, 1502 Budapest, postafiók 43. 921 • • • Gépelni tudó adminisztrátort, valamint egy- és kétmüszakos termelésbe gépi varrónőket fel­veszünk. Érdeklődni: Békéscsa­bai Textilfeldolgozó Szövetke­zet, Békéscsaba, Urszinyi D.-né n. 19. Személyzeti előadónál. Tanya eladó 1200 négyszögöl föld-1 del, termelésre, állattartásra alkal- j más. Érdeklődni. Gyula, Tompa 29. : (Márlafalva)______________ 153398 | G yulán, Sándorhegy 11. számú ta­nya termelésre alkalmas. ío lánc földdel, azonnali beköltözéssel el­adó. Érdeklődni: Szent István út 46. Elekes.______________________151399 G yula, Eötvös u. 4. fsz. 1. számú ház beköltözéssel, fizetési kedvez­ménnyel is eladó. ' Érdeklődni: Ai- tóssy _A. u. 11. Hunyadvári. 153389 Gyula, Erzsébet u. 11. számú kettő szoba konyhás ház éladó. _ 153392 Bánom 63. számú tanya eladó. Ér­deklődni: Gyulán, a Gyermekkór­ház portáján._Galbács.________153391 F ajtiszta tacskókölykök eladók. Gyula, Bacsó Béla 6. 153396 160 négyszögöl telek eladó. Békés. Dió 6. Érdeklődni: Szent Pál sor 4.________________ 176116 B ékés. Kossuth 1. sz. alatt 2 szo­bás lakás vagy családi ház, FIAT 600 D, Jawa Tdeál, kempingke- rékpár eladó. Dr. Balanyi Lós zló. Gyula, Rákóczi F. u. 16. számú ház azonnali beköltözéssel eladó. Ér­deklődni :_ Horváth JF._ 9.__ 153397 G yula. Lenin út 4Ó. számú ház 400 négyszögöl telekkel beköltözhetően eladó. (Az új benzinkút tál szem­ben.)_____________________________153394 F ilodendron van eladó, közületnek is alkalmas. Érdeklődni délután. Békéscsaba, Áchim lt. M/18. III. 16.________________________________001963 E gyszemélyes lakásmegoldást kere­sek. Bérlakástól a * megvásárolható házrészig minden érdekel. „Belte­rület előnyben” jeligére a békés­csabai ^hirdetőbe._______________352854 K észpénzért vennék Békéscsabán a központhoz közel, kicsi, egyedül ál­ló, nagy udvarral házat. Ajánlato­kat „Sürgős” jeligére a békéscsa- bai hifdetóbe kérek:__________352847 N émet dór* kölykök, foltos és fe­kete színben, törzskönyvi előjegy­zéssel, jutányos áron eladók. Ugyanott 125 köbcentiméteres MZ éladó. Gyoma. Árpád u. 30. sz. Hobby-kert Békéscsabán a ..Keleti kertekben” eladó. Érdeklődni: 17 óra után, Tulipán u- T—6 A. lh. in. em. 11. (Marik)___________352624 E lveszett szeptember 15-én 4 éves, barna, félig szőrtelen tacskó szu­ka. Kérem a becsületes megtalá­lót vagy nyomravezetőt. Békéscsa­ba. Szerdahelyi u. 3. sz. alatt ér­tesítsen, jutái om ellenében. 352335 4. OO- tői lO.Oo köbméter űrtartalmú fekvőhengeres olajtartályt keresünk megvételre. Cím: SZÖVKER Válla­lat Békéscsaba, Petőfi u. 3. Ügy­intéző: Tóth.______________________ x 1 0 hetes német dogkölykök eladók. Érdeklődni: Mónus F. O. A. F. tel- jesítményvizsg. állomás. (Kenderföi­dek).__________________________ 352736 U l-es Trabant L. fehér színű sür­gősen eladó. Muronyi AG, Berta. 352738 UE zöld 1500-as Polski Fiat első kézből eladó. Orosháza, Nádasdv u. 2.____________________________84Ó142 K ét igényes személynek központi fütéses bútorozott szoba kiadó. Ér­deklődni: 17 óra után, Békéscsaba. Tinódi u. 4. B lh. JUT. 9.____352813 W artburg 353 eladó, 76 őszig rpű- szaki vizsgázott. Békéscsaba, Asz­talos u. x0.___________:_______352810 H asznált, esetleg működésképtelen 30 W-os REGENT-et vennék. Bé­késcsaba, Knézich u. 8. . 352828 Gyula, Máriafalva, Sarkadt út 90. számú ház, két család részére is alkalmas, azonnali beköltözéssel eladó.___________________ • 15338« S zőlőoltvány megrendelhető: Berlan- di alanyon fajtái: Ola«zrizling. riz­lingszilváni, Irsai Olivér, mu.skát- otonel, saszla, csabagyöngye, szőlős­kertek királynője. Pannónia kincse, kardinál, Kocsis irma. Ára: I. o- 11 Ft, n. o. 7 Ft. Európai gyökeres vesszők, ugyanezen fajták, ára: 6 Ft. Berlandi gyökeres vadvesz- sző ára 4 Ft. Rostás Istvánná, Aba- sár,__F5 út 163. _______________ 230697 T elek eladó. Békéscsaba, Mátyás kir. 88. 352656 Gyulán, Klapka u. 7. alatt építésre alkalmas telek eladó.__________153384 G yula, Eminescu u. 46. számú ház azonnali beköltözéssel eladó. Érdek­lődni: délután l óra után.____153388 E ladó Gödöllőn, Budapesttől 20 lem­re nagyméretű, 2 családnak megfe­lelő ház nagy kerttel, gyümölcsös­sel. 3 szoba, garázs, pince, nagy melléképületek, gazdálkodásra, ál­lattartásra alkalmas, jó közlekedési lehetőséggel! Azonnal beköltözhető, „ötszázezer 83081” jeligére a Felsza- badulás téri hirdetőbe.__________8239 G yula, Varsándi u. 7. számú ház, a piactérnél, beköltözhető, eladó* Ér­dekű ődn^saomba^jyasáurap._______ E ladók szellőző és t m magas, szimpla ablakok, új tv-asztal ok. Békéscsaba. Hajnal a. 5. 001963 a sertéshústermelésben: a Bábolna típusú sertés­nedvesetető ELŐNYEI: — nagyobb és egyenletesebb súlygyarapodás, — kisebb takarmányfelhasználás, — rövidebb hizlalási Idő, — nagyobb értékesítési árbevétel. A berendezés könnyen és gyorsan telepíthető. Sza kínná csndás. mű vezetés. UJ L E H E T rr o s É G pótalku trész - ellátás A szállítási feltételekről bővebb felvilágosítást nyújt a Mezőgazdasági Kombinát kereskedelmi osztálya Cím: 2943 Bábolna. Telefon: Bábolna l es. Telex: 226555, 27211. valamint éx AGROTRÖSZT és » megyei AGROKER vállalatai.

Next

/
Oldalképek
Tartalom