Petőfi Népe, 2001. március (56. évfolyam, 51-76. szám)

2001-03-01 / 51. szám

\jít0^r KOS Û*-*0-230-43» S3KÄ 04-90-230-432 ISSEK 00-*0-230-433 m 06- *0-230-434 OÎ0SZÙN 00 *0-230-435 SZŰZ ' 04-90-230-436 1 04-90-230-437 ttítUS 04-90-230-43» SM«Ó 04-90-230-43* «YÍUS 04-90-230-440 W. 04-40-230-441 VIZÖMTŐ 04-90-230-442 HSL7& Éjjel-Nappal hívhatót 2001. március 1., csütörtök • Ára: 56 Ft, előfizetve: 43 Ft • LVI., 51. szám • Bács-Kiskun és Dél-Pest megyei kiadás Hűvös, szeles idő várható. Részletes időjárás­térképünk a 13. oldalon. 9770133 235044 Tíz hektáron égett az aljnövényzet Pest megye Több mint tíz hektáron, foltok­ban égett az aljnövényzet szerda délután a Pest megyei Dabas és Ócsa körzetében, veszélyeztetve a tájvédelmi környezetet is. A tüzet hét tűzoltójárművei mint­egy ötven tűzoltó oltotta el. Az oltást nehezítette a nagy szél. ■ Döntetlen Boszniában Zenica A magyar labdarúgó-válogatott 1-1-es döntetlent ért el tegnap Bosznia-Hercegovina nemzeti csapata ellen. A Zenicán rende­zett barátságos mérkőzés 13. percében Horváth F. szerzett vezetést a magyar válogatott­nak. A 22. percben Topics révén egyenlítettek a bosnyákok. TOVÁBBI RÉSZÜKET A 7. OLDALON A TARTALOMBÓL Szén-mo- noxid-mérő a határ­őröknél. 3. oldal ÚJ OPERÁCIÓS MIKROSZKÓP. Ezzel a 25 millió forintos műszerrel operálnak mától a kecskeméti megyei kórház idegsebészei és kézsebészei. A műszert tegnap ünnepség keretében adták át a kórházban. Képünkön dr. Kiss Ákos Csaba idegsebész adjunktus, dr. Kertész Gábor, a kézsebészeti részleg főorvosa és dr. Huszka Endre idegsebész főorvos látható. Cikkünk a 3, oldalon. _______________________fotó, b.r. M illiók a településeknek Tíz polgármester írta alá tegnap a megállapodást A gázszolgáltatás privatizációjakor az ál­lam eladta a lakossági, önkormányzati pén­zekből épült gázvezetékeket is. A mostani kormány elkezdte az önkormányzatok kár­talanítását. Bács-Kiskun Tegnap négy helyszínen tíz település polgár- mestere írta alá a megállapodást. A kormány ré­széről Kecskeméten Pintér Sándor belügymi­niszter jegyezte a milliókat érő okiratot. A jelen­tős pénzvagyon felhasználásáról dönteni nem könnyű. részletek a 3. oldalon GÁZKÖZMÜVAGYON TELEPÜLÉS KOMPENZÁCIÓ ÖSSZEGE ELŐLEG Lajosmizse 125.714.555 R 33.142.911 Ft Kerekegyháza 133.669.846 Ft 34.733.969 Ft Mélykút 161.528.878 Ft 40.305.776 Ft Kecskemét 627.232.245 Ft 133.446.449 Ft Tiszakécske 238.246.833 Ft 55.649.367 Ft Lakitelek 105.168.167 Ft 29.033.633 Ft Tiszaalpár 115.749.982 Ft 31.149.996 Ft Szabadszállás 183.904.097 Ft 44.780.819 Ft Kunszentmiklós 153.869.899 Ft 38.773.980 Ft Izsák 171.920.163 Ft 42.384.033 Ft Forrás: BM __________________________________ H AMVAZÓSZERDA. Véget ért a farsang, hamvazószerdával elkez­dődött a húsvéüg tartó nagyböjt. Ebből az alkalomból a kiskunfél­egyházi Constantinum óvodásai és iskolásai tegnap reggel istentisz­teleten vettek részt az Ótemplomban. A szertartáson Talapka István plébános kente meg a szentelt barkák elégetéséből származó hamu- val a gyerekek homlokát.______________________ fotó,v.p. E lfogták a Kodály-szobor egyik tolvaját Kecskemét Elfogták a Kodály-szobor egyik tolvaját a kecskeméti rendőrök. Egy 29 éves helvéciai férfit vettek őrizetbe a zsaruk. Ő gyanúsítha­tó azzal, hogy társaival ellopta a Kodály Zoltánt ábrázoló féldom- borművet a főtéri Kodály-emlék- helyről. A Református Gimnázi­um elől még december végén vit­ték el a tettesek a megközelítőleg 200 kilós bronzszobrot. Szeren­csére nem olvasztották be azon­nal. így a kecskeméti rendőrök­nek sikerült megtalálniuk január 25-én, egy ballószögi telepen a műalkotást. A szobrot azonban feldarabolták, így azt újra kell ön­teni. Az illegálisan működő fémhul­ladék-felvásárló telep tulajdono­sát a rendőrség őrizetbe vette, az­óta is előzetes letartóztatásban van. Hortobágyi Istvántól, a me­gyei főkapitányság szóvivőjétől megtudtuk: a szoborlopással gyanúsított P. L.-t ma hallgatják ki az üggyel kapcsolatban. Szökésben a bankrabló CSÓLYOSPÁLOS Továbbra is keresik azt a férfit, aki kedden délelőtt fegyveres rablást hajtott végre a csólyos- pálosi takarékszövetkezetben. A tettes egy piros Simson motorral hajtott el a pár tízezer forintos zsákmányával. A település polgá­rait azóta is élénken foglalkoztat­ja, ki lehetett a bankrabló. A köz­ségbeli kereskedők védtelennek érzik magukat. A falusi kis pénz­intézetek ellen az utóbbi időben megszaporodtak a fegyveres tá­madások. KOMMENTÁR A 2. OLDALON Százhúsz új bérlakás Kecskemét-Homokbánya Folytatódik a kecskeméti bérlakás-felújítási program. Ha sikerül a kincstárral, il­letve az Oktatási Miniszté­riummal megegyezni, újabb 120 bérlakás kerülhet Kecs­kemét tulajdonába. Mint ismert, a homokbányái volt szovjet laktanya területén két bérlakás felújítására 401 millió forintot nyert a város a Gazdasági Minisztériumtól. A munkálato­kat tavasszal kezdik, az új bér­lők, akik pályázat útján nyerhetik el a lakásokat, karácsonykor köl­tözhetnek. A laktanya területén még legalább ötszáz lelakott, egy- és kétszobás lakás van. A vá­ros most újabb két épületet, ösz- szesen 120 lakást szeretne meg­szerezni. Az épületek állami tu­lajdonban, az Oktatási Miniszté­rium kezelésében és a Kecskemé­ti Főiskola használatában van­nak. A tárgyalások tehát több fó­rumon folytak. Az eredmény: a Kecskeméti Főiskola e két bér­házról lemond a város javára. Cserébe viszont 40 lakásra bérlő- kijelölési jogot kér. így a város újabb 80 olyan bérlakással gyara­podhat, melyeket a kecskemétiek megpályázhatnak. A bérlakások felújítására pályázatot nyújt be a város a GM-hez. ■ UJ PADOK. Helvécián a Feketeerdői Általános Iskola kis elsősei a közelmúltban új padokat kaptak. Az intézmény pályázaton nyer- te a pénzt. ___________________________________________fotó: s. h. F elújított intézmények Oktatás Gyakran érte az a vád ellen­zéki körökből a kecskeméti városvezetést, hogy nem költ eleget intézményei fel­újítására. Holott sok helyütt omlik a vakolat, rossz a fű­tés, a világítás. Tény, hogy az intézményekre milliárdokat is lehetne költeni, annyi pénz viszont nincs. Ezzel együtt tavaly több mint 170 mil­lió forintot fordított a város az óvodák, iskolák legsürgetőbb karbantartási, korszerűsítési munkálatainak elvégeztetésére. Több helyütt korszerűsítették a fűtési rendszert, kicserélték a nyílászárókat. Jutott pénz sport­pálya-felújításra, tetőtér-beépítés­re, tanterembővítésre. Néhány helyen a homlokzatot is megjaví­tották és a ménteleki óvoda előtt játszótér is épült. Mire számítha­tunk az idén? A nagyívű beruhá­zási tervek mellett mennyi jut meglévő értékeink megóvására? TOVÁBBIAK A 4. OLDALON Új rádió kapott engedélyt Kecskemét Az Országos Rádió és Televízió Testület (ORTT) négy pályázót hirdetett ki nyertesként a testület által kiírt körzeti és helyi rádió- frekvenciák hasznosítására vo­natkozó pályázaton - tájékoztat­ta az ORTT szerdán közlemény­ben az MTI-t. Műsorszolgáltatási jogosult­ságot nyert a kecskeméti Partner Rádió Kft. Konzorcium, amely a helyi 97,7 MHz-en szolgáltathat műsort. Engedélyt kapott a kis­kunhalasi Halas Hangja Kft. is, amely a helyi 92,9 MHz-en hall­ható majd. A két Bács-Kiskun megyei nyertes mellett az első körben egy keszthelyi és egy debreceni cég kapott műsorszol­gáltatási engedélyt. A fennmara­dó frekvenciákról a második körben - a törvényben meghatá­rozott határidőn belül - dönt a testület. ■ Össztűz az F-16-osokra. 5. oldal

Next

/
Oldalképek
Tartalom