Petőfi Népe, 2001. október (56. évfolyam, 229-254. szám)

2001-10-01 / 229. szám

TCUNFOAMIX SZAKMAI tuduhozóM- Hol?B Található, Kapható, Javítható, Hívható Szolgáltatásunk dijmontosl •stoS-lg ORSZÁGOS rdrtbAzisbói Többnyire napos idő várható. Térképünk a 11. oldalon. Internetes honlapunk: www.petofinepe.hu 2001. október 1., hétfő Afganisztánban bujkál bin Laden Terrorizmus Az Afganisztán döntő részét uraló tálibök tegnap elismerték: tudják, hol van Oszama bin Laden. A szaúdi születésű milli­omos az Egyesült Államok elleni terrorakciók első számú gyanú­sítottja. A pakisztáni tálib nagy­követ elismerte, hogy a tálibok el tudják érni Oszama bin La- dent, és tárgyalást ajánlott Wa­shingtonnak, ismételten kérve a bizonyítékokat. Az Egyesült Ál­lamok nem hajlandó tárgyalni a tálibokkal Oszama bin Laden sorsáról, és olyan bizonyítéko­kat sem kíván átadni a tálibok- nak, amelyek alátámasztják bű­nösségét. Egy névtelenségének megőrzéséhez ragaszkodó kor­mányzati illetékes leszögezte: „Világossá tettük számukra, hogy mit kell tenniük, és most ideje, hogy cselekedjenek”. Részletek a 2., kommentár a 4. oldalon. ■ A TARTALOMBÓL Sárfehér- napok Izsákon 5. oldal Országos csúcs az emlék- versenyen 6. oldal • Ára: 62 Ft, előfizetve: 47 Ft • LVI., 229. szám Bács-Kiskun és Dél-Pest megyei kiadás 9 770 1 33 235013 SZÍNHÁZI PREMIER. Shakespeare A makrancos hölgy című vígjátékát mutatták be pénteken este a kecskeméti Katona József Színházban, Puskás Tamás rendezésében. Felvételünkön Básti Juli és Kárász Zénó. Pintér Lajos gondolatait az előadásról a 4. oldalon olvashatják. ______________________fot&w.p. B rutális rablógyilkosság Idegen akcentussal beszélő férfi értesítette a mentőket Brutális rablótámadás történt vasárnap haj­nalban egy pirtói tanyán. Két ismeretlen sze­mély betört egy házba, ahol meggyilkolták a házigazdát. Pirtó A férfi élettársát és a pár hatéves kisfiát megver­ték. A tanyából 140 ezer forintot vittek el. Hajna­li fél kettő körül járhatott az idő, amikor a pirtói tanyába behatoltak. A vélhetően román állam­polgárságú tettesek az 53 éves családfőt megver­ték, majd kétszer mellbe, egyszer pedig állón szúrták. Kozák Tibor, a megyei rendőr-főkapi­tányság főtanácsosa elmondta: a férfi a helyszí­nen életét vesztette. A két támadó megverte az időközben felébredt 45 éves nőt, valamint a pár hatéves, közös fiúgyermekét is. A rablók 140 ezer forint készpénzt vittek magukkal és Soltvadkert felé gyalog menekültek. A rendőrségi szóvivőtől megtudtuk, hogy a mentőket feltehetően az egyik támadó értesítette. A diszpécser idegen akcentussal beszélő férfitől kapta meg a pontos címet. A sérült hölgyet és a gyermeket a kiskunhalasi kórházba szállították, mindketten nyolc napon belül gyógyuló sérülése­ket szenvedtek. Kozák Tibor arról is beszámolt, hogy a hölgy a kórházban kihallgatható állapotba került. Az egyik támadóban felismerni vélte azt a román állampolgárságú férfit, aki nyáron a tanyá­jukon dolgozott. A pár ugyanis állattartással, li­batenyésztéssel foglalkozik. Idénymunkára vet­ték maguk mellé a férfit. Gáztartályban volt a heroin Dél-Alföld Mintegy 150 millió forint érté­kű heroint foglaltak le a vá­mosok a nagylaki határátke­lőhelynél szombaton. Sipos Jenő, a VPOP szóvivője el­mondta: a határátkelőhelyen Ro­mánia felől belépésre jelentkezett az országba egy autómentő, amely egy sérült személygépko­csit szállított. A vámosok tétele­sen átvizsgálták a gépkocsit, amelynek gáztartályában 25 cso­magban összesen 27 kilogramm heroint találtak. Sipos Jenő kö­zölte: a vám- és pénzügyőrség le­foglalta mindkét gépjárművet és azok magyar, illetve román sofő­rét átadták a rendőrségnek, akik ellen kábítószerrel való visszaélés gyanújával indítottak eljárást. Egy másik ügy kapcsán készült interjúnkat Sipos Jenővel a 9. ol­dalon olvashatják. Az újbort ünnepelték Nemesnádudvar Az óbort fogyasztották, az új­bort ünnepelték Nemesnád­udvar pincéiben a hétvégén. Péntek estétől sok érdekes ese­mény színesítette az újbor ünne­pét Nemesnádudvaron. Tegnap nem maradhatott el a program­ból a szentmise, a szüreti felvo­nulás és a hagyományos szőlőta­posás sem. Sokan várták izga­lommal a hegyközségi borver­seny eredményhirdetését is, me­lyen minden korábbinál több minta került az ítészek elé. Kindl József, a választmány értékelését ismertetve elmondta: félve tekin­tettek a verseny elé, ám várako­zásukat messze felülmúlták a bo­rok. A hegyközség legeredmé­nyesebb termelője Grúber NEMESNÁDUDVARI SORVERSENY minták száma 81 fehérbor 44 vörösbor , f 37 arany " 25 ezüst 16 bronz A 27 oklevél 13 Forrás: PN-info György lett, a legmagasabb pont­számot Vancsik György kékfran­kosa, illetve Schauer József cser­szegi fűszerese érte el. További különdíjat vehettek át azok a ter­melők, akik az alföldi, illetve a hajós-bajai borvidéki versenyen a legjobb nemesnáduvariként szerepeltek. Ilyen címen Bécsi Ferenc és Péter József teljesítmé­nyét jutalmazták. SZÍVÜNK NAPJA. A megyében több helyen, így Kecskeméten is megrendezték tegnap a Szívünk napja programot. Szakemberek vár­ták az érdeklődőket tanácsadással, vérnyomásméréssel, a gyerekek pedig értékes nyereményekért rollerezhettek. ____________fotó.b.r. H alálos rúgás Nagykőrös A Mihály-napi vásárban póniló rúgott meg egy férfit Nagykőrö­sön. Mellkason érte a rúgás a szerencsétlen embert, aki a helyszínen meghalt. A mentő- szolgálattól megtudtuk, hogy ha gyakorinak nem is mondható, de ismerős számukra az ilyen jellegű baleset. Általában súlyos sérüléseket okoz a lórúgás. ■ Kevés túlórakeret, sok beteg Kalocsa A képviselők engedélyezték, hogy a városi kórházban dolgozó orvosok vállalkozói formában is végezhessék munkájukat. Ugyanis kevés orvos dolgozik közalkalmazottként az intéz­ményben. A kórházban dolgozó orvosok a jogszabályok szerint a túlórakeretet túllépve nem köte­lezhetők munkára. Ám a betegek ellátását biztosítani kell. Az egyetlen megoldás, ha a kórház szerződéseket köt vállalkozói igazolvánnyal, engedéllyel, biz­tosítással rendelkező orvosokkal. Ehhez kérte és kapta meg a váro­si intézmény az önkormányzat engedélyét. így nem sért tör­vényt a kórház, továbbá nem csorbul az orvosok és a betegek joga sem. A kórház főigazgatója mellett a polgármester is szerző­dést köt a vállalkozó orvosokkal. Erre azért van szükség, mert a megye más kórházaiban végzett ellenőrzéseken a két szerződés valamelyikének hiánya miatt je­lentős összegű büntetést rótt ki az ÁNTSZ egészségügyi intézmé­nyekre. 977013323501301229

Next

/
Oldalképek
Tartalom