Békés Megyei Népújság, 1972. augusztus (27. évfolyam, 179-205. szám)

1972-08-12 / 189. szám

Pillér Sándort Megyei labdarúgó rajt — 1972 —73 Hízom új összetételű csapatunkban! A Gyulai MEDOSZ elleni szerdai edzőn rkőzéssel befeje­ződtek előkészületeink a holnapi NB I B-s rajtra — kezdte a be­szélgetést Pillér Sándcr, a Bcs. Előre Spartacus edzője. — Jó néhány dologgal még elégedet­len vagyok, (ami a csapat já­tékát illeti), de remélem, sike­rül a még meglevő problémákat leszűkíteni! Néhány standard-játékos (Ambrus, Imii, Kriskó) távozá­Kijelölték a XX. nyári olimpián részt­vevő magyar labdarúgó váloga­tottat, amely — két játékos ki­vételével — elutazott Palma de Mallorcába, ahol négyes-tornán vesz részt. Kimaradt a müncheni csapat­ból Török, Juhász István, és Tóth Kálmán. Az olimpiai együttes a következő: Géczd, Rothermel, Rapp, Vépi, Kovács, Páncsács, Vidáts, Bálint, Juhász P., Dunai III., Kocsis, Kü, Szúc , Fazekas, Kozma, BranikoviLs, Váradi B., Dunai II., Bástá. A mallorcai tornán Rapp és Básti nem vesz részt, ők a Pé­csi Dózsával, illetve az SBTC- vei túrára mentek, s azután csatlakoznak az olimpiai együt­teshez. együttesbe és ez nem megy prog, léma nélkül! Sajnos, nehezíti a helyzetet az, hogy Tóth Tibor és Moós sérült, így rájuk nem szá­míthatok a rajt alkalmával. Ennek ellenére bízom abban, hogy az 1972—73-as évben job­ban szerepelünk, mint legutóbb. A jobb szereplésre azért számí­tok, mert úgy érzem, hogy... ...egységesebb, jobb a kollek­tív szellem, mint az elmúlt év­ben, _ ...a kulcsemberek jobb átlag­teljesítményt fognak nyújtani, mert máris jó erőben vannak, ...a fiatalok tovább fognak fejlődni, ...szerkezetileg jobban össze lehet állítani az együttest, ...a távozók és a csapathoz most igazolt játékosok összeha­sonlításában — az utóbbiak ja­vára billen a mérleg nyelve, ...remélhető; a jó szereplés ér­dekében tudni fog mindenki hosszú távon kitartóan dolgozni, sportszerűen élni! Nagyon lényeges lenne, hogy j a sérülések ne zavarják sokszor a csapat összeállítását, mert ez, j főleg a csatársort illetően, ko- { moly problémát jelent. Szolnokon — sajnos — mégi nem győztünk, amióta az NB J I/B-ben szereplünk, sőt többször gyengén játszottunk. Itt lenne | az ideje, hogy végre jó teljesít­ményt nyújtsunk! Minden kö­rülményt figyelembe véve, fel­tétlenül bízom abban, hogy nem szenvedünk vereséget A jó rajt önbizalmat adhat a további, ne­héz őszi mérkőzésekhez! Biztosan sok szurkoló tekinti meg Szolnokon a mérkőzést. Kérjük tőlük, hogy akárcsak legutóbb, biztassanak bennün­ket, mert ez nagyon sokat jelent számunkra! A Szolnoki MTE ellen a kö­vetkező összeállításban kez­dünk : Tasnádi—Dobó—Kvasz, Láza, Kiss — Lengyel, Dávid, Schneider — Veszelka, Kerekes, Németh. Készenlétben áll: Tóth M., Lukoviczlki, Kovács. SZOMBAT Sakk. Szarvasi jubileumi verseny, Árpád szálló emeleti kis tanácster­me, 14.00 óra. Kézilabda. Szarvasi Főiskola Spar­tacus—-Győri Textil, NB. I/B. férfi, 17.00, Katona, Verbovszki. Megyei I. osztály. Tótkomlós—Szarvasi Fő­iskola női, 17.00. V.: Kocsis I. Labdarúgás: Bcs Agyagipar— Szarvasi Főiskola Spartacus, Barát­ságos, Bessenyei utca 17.00. vasárnap Sakk. Szarvasi jubileumi verseny, Árpád szálló emeleti kis tanácster­me, 8 óra. Kajak-kenu. Országos D-kategó- riájú verseny, Szarvas, Körös-holt­ág, 9.00. Lovaglás. Megyei lovasbajnokság III. fordulója, Békéscsaba, Szabad­ság TSZSK pályája, Csanádapácai út mellett, 8 és 13.30 órától Kézilabda. NB. I/B Bcs. Előre Sp. —Borsodi Bányász, női, 9.30, Mayer, Ruszina. NB. II. Férfiak. Bcs. Előre Sp.—Kiskunhalas SW.45 Tárnok, Tritz. Ceglédi Építők—Bcs. Vízmű, 10.30 Keszthelyi, Márki. Kecskeméti Építők—Bcs, MÁV, 10.30, Berényi, Cseh. Nők. Bcs. Konzerv—Kiskörös, 10.00, Szűcs. Makói VSE—Szarvas, 10.00, Dobóczki. Váci Forte—Gy. Harisnyagyár, 9.Ö0, Hegedűs. Megyei I. osztály. Férfiak. (Kezdés egységesen 10.00 órakor). Mezőhe- 'gyes—Újkígyós, Varga I. Békés—Me­R mmmss. 1972. AUGUSZTUS 12. zöberény, Csuka. Kondoros—Szalvai SE, Nyári. Szarvas—Bcs. Előre Sp. Bohus H. Tótkomlós—Dózsa SE, Veszter. Gy. Munkácsy—Szeghalom, Valkovszki^ Bélmegyer—Oh. ME­DOSZ,, Erdei. Nők. Dévaványa—Fü­zesgyarmat 10.00, Fehér I. Oh. Ki­nizsi—Békés, 9.30, Medovarszki II. Oh. MEDOSZ—Endrőd, 10.00, S. Farkas Szeghalom—Bcs. Előre Sp. 10.00, Flóra Kétsoprony—Bcs. MÁV, 10.00, Varga III. Medgyes—Bcs. Kon­zerv, 10.00 Kun. Megyei II. osztály, (elmaradt mérkőzés). Köröstarcsa— Dévaványa, férfi, 10.00, Kugyela. Röplabda. MNK, Gyulai Lendület- Szegedi Kender, női, Gyula, Szent István u. 11.00 Labdarúgás. NB. I/B, Szolnoki MTE—Bcs. Előre Spartacus, 16.00, Nyári Totó Kupa: Bcs. VTSK—Gyu­lai MEDOSZ, 17.00, Bállá Megyei I. osztály. (Kezdés egységesen 17.00 órakor). Mezőhegyesi Cukorgyár— Mezőberény, 16.30, Gregor. Doboz— Gyulavári, mérkőzés elmarad. Békés —Bcs. Vasas, Nagy I. Oh. MEDOSZ —Bcs Előre Sp. II., Bontovics. Dó­zsa SE—Szarvasi MEDOSZ, Szívós. Szalvai SE—Battonya, Wallfisch. Zalka SEI—Szeghalom, Bognár. Endrőd—Mezó'kovácsháza, Szarvas M. Medgyesegyháza—Mh. MEDOSZ, 16.30, Győri. Barátságos mérkőzés: Gyomai TK—Salgótarjáni BTC, 16.00 Női kupa: Mezőhegyesi MEDOSZ— Nagykáta, 15.30. A Tsz Kupáért: (Kezdés egységesen 16.00 órakor) Csárdaszállás—Kertészsziget, Nagy­lapos—Körösladány, Szabadnapos: Füzesgyarmat. Méhkéték—Doboz, Békési K.—Kondoros. Lökösháza, —Kétegyháza, Gerendás B—Nagyszé- násD., Elek—Kunágota. Nagyszénás L.—Gerendás P., Mezőkovácsháza— Medgyesbodzás. Körséta csapataink házatáján, Kovácsházától — Battonyán át — Mezőberényig Nem is olyan régen, június 25-én ért véget az 1971—72. évi Békés me­gyei I. osztályú labdarúgó-bajnok­ság, s holnap már az új idény első fordulóját játsszák le a csapatok. Hogyan töltötték a rövid nyári pi­henőt a játékosok, vezetők, milyen előkészületi mérkőzéseket vívtak hogyan alakult ki a holnap pályára lépő együttes? Erre voltunk kiván­csiak, amikor tudósítóink segítsé­gével, felkerestük az együtteseket. Tóth Zoltán, Gubán Livlusz, Izsóid Miklós, Ketskeméty Lajos, úr. Ma­kai Gyula az alábbiakban számol be öt együttes nyári műsoráról, és őszi célkitűzéseiről. SZALVAI SE Az NB in Délkeleti csoportjából a megyébe került együttes felké­szülése — objektív okoknál fogva — nem sikerült a legjobban. A szak­vezetők véleménye szerint a mini­mális edzésszám és előkészületi mérkőzés (Geszt ellen l—l és 6—1, a Doboz ellen 1—1) nem volt ele­gendő arra, hogy konkrétan kiala­kítsák a rajtoló csapatot, amely a következőkből kerül ki: Rau (Szűcs) — Veszprémi, Kolarovszki, Halmi (Kanász. S. Nagy). Schwar- czenberger, Gigacz. Szahai, Szabó (Takács), Szalai (Ronyecz), Feuer- verker (Veres), Jankulár (Nagy). | Rendelkezésre áll még Bartha, Tóth I, Tóth III, Salamon. Zsíros. Mérlegelve a lehetőségeket, a csapatot az első öt hely valamelyi­kére várják a vezetők, persze sok­minden függ attól, hogy az új ! együttes játékosállománya miként kovácsolódik össze. MKH. MEDOSZ Az NB III-ból kiesett csapat fel­készülése nem volt olyan zökkenő- mentes, mint az előző években, 1 mert fegyelmezetlenség, néhány já­tékos késői bekapcsolódása zavarta , az edzéseket, amelyek Arnóczky j József Irányításával, július 11-én kezdődtek meg. Ot játékos távozott az első csapat keretéből, viszont hét új fiú kgrült a MEDOSZ-hoz. Az edzőmérkőzések eredményei: Vég- i egyháza ellen 14—0, Apátfalva (Csongrád megyei I. osztályú csa­pat) ellen 5—5, 8—2. A szakvezetés a következő keret­I bői jelöli ki a pályára lépő együt­test: Berka, Rácz, Gubucz, Deák, Szabó, Uhrln, Öncső, Budácsik, Bú­tora, Kovács, Gábor, Ale. Kanász, Pasek Mákos, Laczkó, Paulik, Va- nyó, Janiga. A megfiatalított csa­pat — főleg a támadósor — rutln- talan. Az első hat hely egyikére pályázik, nagy remények nélkül. A vezetőség és a szurkolótábor bízik a kevés tapasztalattal rendelkező — de jó szellemű csapatban! MB. SPARTACUS A nagy mútú mezőberényi szö­vetkezeti csapat házatáján súlyos gondok akadályozták a felkészülést. A járási olimpiai kupában ez együt­tes mind a kétszer kikapott a bé­késiektől. Perlaki Pál edző várha­tóan a következő keretből jelöli ki Mezőhegyesen pályára lépő együt­tesét: Kisuczkl, Braun, Kreisz Gy., Takács, Sz. Kovács, Kreisz B., Pla- vecz, Székely A., Heller, Hegyi, Hegedűs, Hancsák, Sztraka, Petries, Csernyik, Barta, Zolnai, Földesi, Komiszár, Solymosl. A Mezőberényben kialakult áldat­lan helyzetről, annak okairól és megoldásáról — a közeljövőben rész­letesen tájékoztatni fogjuk a nagy­község sportot szerető társadalmát. DÓZSA SE Dobogós helyezésért küzdenek a szarvasi kézilabdás lányok A Szarvasi Főiskola Spartacus SC: női NB Il-es kézilabda-csapata hol- j nap Makón kezdi meg az őszi sze­zont. A lányok tavasszal nyolc győ­zelmet arattak, két vereséget szen­vedtek, egy alkalommal döntetlenül mérkőztek, gólkülönbségük 140—76. Tizenhét pontjukkal a tabella har­madik helyén állnak. Most arra ké­szülnek. hogy dobogós helyezést ér­jenek el a bajnokság végén! A gárda már a műt év decembe­rében megkezdte az alapozást Gu­lyás Mihály vezetésével. Később az­tán az edző megbetegedett és or­vosi javaslatra felmentését kérte. Az egyesület a szakmai irányítást Janurik Mihályra, a régi, tapasztalt edzőre bízta, aki töretlenül vezette tovább a csapatot. Céljuk az volt, hogy a három-hat hely valamelyikét j megszerezzék. Ezt elérték, de — azt mindenki tudja — hogy a csapat­ban több van! Néhány „lég* a tavaszi fordulóból. A legjobb teljesítményt a FŐKÉRT HSC ellen nyújtották (itt azonban „közbeszólt” a játékvezető, akinek segítségével 15—14-re nyert a HSC). A legrosszabbul a megyei rangadón, a Bcs. Konzerv ellen ment a játék. A legjobb egyéni teljesítmények a következők: Hajdúné, 7,3, Tusjak 6.6, Gábor 6,4, Pasek 6.00, Ridegh 5.7, Vaszkó 5,7, Kolláth 5.6, Kugyela 5,6, Farkasné 5,5-ös osztályzattal. A ' legtöbbet (11 alkalommal) Hajdúné, Tusjak, Gábor, Vaszkó, Kolláth, Ku­gyela, Farkasné szerepelt. A leg­eredményesebb játékosok névsora a szólnunk kell a megyei I. osztály­ban szereplő utánpótlás gárdáról is, amely Liker András vezetésé­vel a 9. helyen zárta az első for­dulót. A csapatból kiemelkedik Krajcsovics E., Kasuba, Marosvölgyi i J., Valkovszki teljesítménye. Számí­tanak Bankó, Melich és Varga já­tékára is^ Hosszú kihagyás után el­kezdte az edzéseket Kasik Judit és Radics Éva, akikre szükség lenne — de ehhez komolyabban kellene ven­niük a sportolást! Sajnálatos, hogy a csapat felszerelése — anyagi ne- hézségek miatt — nem üti meg a kívánt mértéket. Az ifjúságiak — Grünvald Béla és Bankó Sándor tanítványai is — (valamennyien átalános iskolások) 9. lettek csoportjukban. Közülük — ha szorgalmasak lesznek — minden bizonnyal hallani fogunk majd Ro- szikról, Bagiról, Krajcsovicsról, Né- methről, Rumonról, Tasiról — és a többiekről is. Persze, a fejlődéshez — több támogatásra volna szükség! A Szarvasi FSSC női kézilabda szakosztálya több, mint ötven leány- | asszony sportolását biztosítja. Van tömegbázisuk, a vezetők jó szerve­zők, vannak elképzeléseik. Rendel­keznek képzett szakemberekkel. Ha kilábolnak az anyagi nehézségek­ből — magasabb színvonalon is megállhatják helyüket! Az őszi bajnokságra Berta Józsej edző irányításával Július 10-én kezd­te el a 22-es keret a felkészülést. A tavalyi csapatból távozott Hemző és Busa, viszont a Dózsához igazolt Dobi, Marsi, (Medgyes), Szatmári (S. Kinizsi), ökrös (Mezőberény), Balogh II, (Ikarus). A gárda a kö­vetkező eredményeket érte el elő­készületi mérkőzésein: Oh. Üveg­gyár 7—3, Oh. Kinizsi 2—4, 3—3, Sar- kadi Kinizsi 7—5, Szentesi Vízmű 0—0. Kezdő csapatuk a következő: Kep- ka — Szatmári, ökrös, Fejes, Dobi, Kerekes, Balogh I, Nacsa, Hajas, Kuti, Soós. Rendelkezésre áll Be- rezvai, Jantner, Bánhegyi, Kádár, Hódi, Tóth, Pálinkás, Balogh II, Marsi. A szakvezetés az 1—5. hely­re várja a Dózsát. Céljuk az, hogy a támadójátékon, a helyzetek ki­használásán javítsanak! BATTONYAI SZSE Az együttes nem tartott nyári szünetet. A felkészülés — formaát­mentésből állt. Kovászna megye vá­logatottjától ugyan 5—2-re kikapott a csapat, de első félidei játéka biz­tató volt a jövőre nézve. A Batto- nyai Szövetkezetek Sport Egyesü­letének labdarúgó vezetői igen sze­rények, csapatukat a 11. helyre vár­ják. Valószínű összeállításuk ez lesz holnap délután: Lung — Nyírna, Nemes, Ármán, Dohányos, Czárity, Kiss I, Tímár, Kovács. Bánszki, Boár. Major László edző rendelkezé­sére áll Süli, Kopcsák, Puskár, Sztanoj, Timatity, Kiss II, Alek. (Holnapi számunkban a Gyulavárié a Bcs. Vasas, Zalka SE, Mh. Cu­korgyár. Oh, MEDOSZ, Medgyes­egyháza és a Békési Spartacus há­zatáján folytatjuk „körsétánkat”.) A Békéscsabai Szabadság TSZSK pályáján: következő: Tusjak 38, Gábor 30, Ridegh 21, Vaszkó 15, Pasek, Kol­láth 12—12 góllal. Az NB Il-es gárda alaposan fel­készült a bajnokság folytatására. Elnyerték Szolnokon a Rácz Béla kupát, majd az NB I-es Ózd elől hazahozták Martfűről a jubileumi, torna serlegét. A keret változatlan, 1 sőt bővült, ugyanis a kiskunhalasi Pocsai Margit Szarvason folytatja tanulmányait és most már Kovács Lászlónéra is számíthatnak. A vezetők és Janurik edző azt várja a lányok-asszonyoktól, hogy folytassák jó szereplésüket! Egyön­tetű a vélemény, ha a hozzáállás­sal és akarással nem lesz baj — nem maradnak el a győzelmek! A nagycsapat értékelése mellett I Végéhez közeledik a megyei lo­vasbajnokság 1972. évi küzdelem­sorozata. A befejező III. fordulót holnap, vasárnap rendezi meg a Békéscsabai Szabadság TSZSK szak. osztálya a termelőszövetkezet központjában, a csanádapácai út melletti pályán. A program reggel 8 órakor az alapfokú díjlovaglással kezdődik. Délelőtt hét, a 13.3« órakor kezdő­dő délutáni műsorban 11 szám ke­rül lebonyolításra. 0 Biztosra vesszük, a legjobb Békés és Csongrád megyei lovasok és lo­vak sík- és fogatversenye, díjugra­tása jó csemegével szolgál a sportág kedvelőinek* Lovasaink a megyei bajnoki címért

Next

/
Oldalképek
Tartalom