Új Dunántúli Napló, 2002. július (13. évfolyam, 177-207. szám)

2002-07-01 / 177. szám

aprót keres? az internetei Nálunk biztosan megtalálja! A lapban megjelenő apróhirdetéseket július 2-ától kereshető formában, rovatonkénti csoportosítás­ban, jóval gyorsabban megtalálja. Hirdessen - az első napon ingyen, egy hétre pedig csak 80 Ft + ÁFA-ért __________Az ára is apró. www.dunan tulinaplo.hu Dunántúli Napló Ára: 65 Ft. Előfizetve: 52 Ft. KÖZÉLETI NAPILAP XIII. évfolyam, 177. szám Telefon: 72/505-000 WWW.DUNANTULINAPLO.HIJ 2002. július 1., hétfő •kai Uj SUZUKI most.§■ II# kevesebbért a Szabolcs Kft-től! $ Szabolcs Kft.$ Pécs, Komlói út 79. Tel: 240-393:538-135 Emall:suzukl@dravanet.hu Internet: www.suzuklszabolcs.hu Mai számunkból Gyorsmérleg a fesztiválról A borutca egyre kedveltebb Tízéves a Sziget Boban Markovicék is fellépnek Vágyak, és elvárások Férfiak a nők tulajdonságairól Mindkét nagy párt népszerűbb lett A választást követően úgy or­szágos szinten, mint a nyugati országrészben mindkét nagy párt újabb rétegeket tudott megnyerni magának. Az ösz- szes megkérdezett körében a szocialisták támogatottsága or­szágos szinten 34%, a Fideszé csaknem ugyanennyi, 33%. A Dunántúlon mindkét párt azo­nos, 35-35 százalékos támoga­tói kört tudhat magáénak. Az SZDSZ mellett kevésbé tartot­tak ki szimpatizánsai, hiszen míg a választás előtti hónapok­ban 3-6% körüli eredményű ért el, jelenlegi elfogadottsága or­szágosan 2%, a nyugati ország­részben 1%. (Részletek a 3. oldalon) A gyermekek fele nem nyaral Az olcsó önkormányzati táborokba kevesen jutnak el Elemzők véleménye szerint az általános isko­lás korú baranyai gyerekek fele sehova sem megy nyaralni, mert egyszerűen nem futja a családi kasszából. 1 ftCEEE&r Napi ajánlat: DOUWE EGBERTS OMNIA KÁVÉ (vákumcsomagolt) 250 g 299 Ft Ajánlatunk csak a készlet erejéig tart! *1196 Ft/kg | IDŐJÁRÁS UVL Sok napsütés 16,27 °C Kedd Szerda Csütörtök 17,29 °C 18,29 °C 18,30°C ORVOSMETEOROLÓGIA. A sok napsütés ellenére dél­után helyenként kisebb zápo­rok, zivatarok is lehetnek. Mar­káns fronthatás továbbra sem várható. ____________Baranyai körkép ________ Ba ranyában 43 500 iskolás korú gyermek kezd­te meg az elmúlt héten a vakációzást, ám a nyár az iskolai szüneten túl nem jelent min­denkinek valóban nyaralást. Ferenciné Ivicz Ilo­na, a pécsi önkormányzat vezető főtanácsosa szerint az utóbbi években az önkormányzat és a karitatív szervezetek is egyre több lehetősé­get kínálnak a gyermekek üdültetésére, a leg­több esetben önköltségi áron. A pécsi Szivár­vány Gyermekházban meghirdetett nyári nap­közi napi 300 forintba kerül, de - az önkor­mányzat üdülőjében - nem sokkal drágább a balatoni nyaralás sem. Pécs 23 általános iskolá­jából közel 2000 gyerek juthat el évente a feny­vesi táborokba, menzaáron. A 6-14 ÉVES KORÚ BARANYAI GYERMEKEK NYARALÁSI SZOKÁSAI 6-8 hetet nyaral napközis táborba megy 5% 4% nem nyaral 46% Ferenciné Ivicz Ilona 3-4 Jnetet nyaral 15% 18% 12% 1-2 hetet nyaral külföldön nyaral A megyében a települési önkormányzatok több tábort is szerveznek elérhető áron, és a színes programokkal általában igyekeznek nemcsak a gyermekmegőrzés gondjait felvál­lalni. Ebben a formában azonban csak a helyi iskolá­sok töredékét tudják nyaralni vinni. Szinte minden város ki­használja a partnerkapcsola­tok adta lehetőségeket, de az apróbb települések is gyakran vállalnak csereüdültetést. A palkonyai kisdiákok egy ré­sze például idén egy hétre Olaszországba mehet, a költségeket a meghívó állja. Szigetvár térségében közel negyven tele­pülés közös balatoni tábort üzemeltet, a tízna­pos-egyhetes turnusok napi néhány száz fo­rintba kerülnek. Országos felmérések szerint a hazai csalá­dok harmada megy el rendszeresen nyaralni - a Balatonra, a hegyekbe, esetleg külföldre -, a többiek kénytelenek otthon maradni. Minden bizonnyal nem az otthon maradók gyerekei jutnak el a fizetős táborokba sem. A pécsi Szivárvány Gyermekház által szerve­zett idei sasréti életmódtábor egy hete 17000 fo­rintba kerül, a torockói egy hetes utazásuk költ­ségei már 32000, a cseh kirándulásé pedig 42 000 forintra rúgnak. Az ilyen kiadással járó tá­borokat azonban csak kevesen engedhetik meg maguknak. Elemzők véleménye szerint Bara­nyában a gyermekek fele egyáltalán nem nyaral. KOZMA FERENC 9770865 913012 0 2 17 7 BEBESSI KAROLY KOMMENTÁRJA Megalapozott A puhatolódzás nem tilos. Sokak szerint kellemes is. Akik máris megkezdték az őszi helyhatósági választások hadműveleteit, biz­tosra akarnak menni. Ugyanúgy tudják, mint bárki; ideológiából nem lehet jövőt építeni. Múltat sem. Mivel az többé-kevésbé té­nyekből áll. Kérdés, mi a cél. Az ilyesmi ugyanis mostanában gya­nús. Az ember nehezen tételezi föl, hogy a legalkalmasabb sze­mély kiválasztásán fáradoznának a puhatolódzók. A cél a „győze­lem”. Magyar sajátosságok öntöt­ték el a politika egész mozgáste­rét. Az az érzésünk, mintha bi­zonyos politikai erők sportot űz­nének abból, hogy mindenre le­gyen egy magyar változat. Megélhettük a parlamenti vá­lasztások speciálisan magyar, vérre menő változatát. Még csak le sem zárult az egyik pokoli ver­Nem ártana végre olyan megoldásokat is keresni, amelyek Valamiképpen mindenki javát szolgálják zió, máris kezdődne a másik? Most egy helyhatósági választási magyar változat volna születő­ben? A demokráciát a maga egé­szében persze készen kaptuk. Mégis sebtében föltaláltuk mi magunk is. A polgárságot ugyan­úgy. Mit nekünk az angolok, a franciák? A magyar változat? Az igen! Kell, hogy legyen mindenre ilyen. A parlamenten kívüli „de­mokrácia” spanyolviasza sem volt tekintettel a történelmi előz­ményekre. A honi változat beüzemelése még soká eltarthat. Ezen dolgoz­nak lázasan számosán ma is. A városokban és a vidék bokrok rejtette, fű alatti terepein egy­aránt. Zajlik az idő előt­ti, kéretlen helyhatósági gyúrás, puhatolódzás. Alighanem ezúttal is so­kak álla fog leesni a fej­lemények eszkalálódása láttán. Mi másról szól­hatna az újabb magyar változat, mint arról, ho­gyan garantálható a minden áron való győzelem? Kinek a győzelme? Boldogabb országban ilyenkor talán az össznép is szó­ba jöhet. (A választásról;.. íö 4. oldal) Brazília ötödször világbajnok A labdarúgó-vb vasárnapi, joko- hamai döntőjében a papírforma érvényesült: az esélyesebbnek tartott brazil válogatott Ronaldo két nagyszerű villanásának kö­szönhetően 2-0-ra legyőzte a né­meteket, és ezzel ötödször szer­zett világbajnoki aranyérmet. Ru­di Völler csapata a vereség ellené­re sem okozott csalódást, a fontos gólokat szerző karmester, Michael Ballack nélkül kiálló német válo­gatott végig hősiesen küzdött, ám helyzeteit sorra kihagyta. A finálé­ban a két kapus közül a brazil Marcos-fogott ki jobb napot, aki hibátlanul védett, míg az eddig szenzációs formát mutató Oliver Kahn ezúttal nagyot bakizott. (Folytatás a 15. oldalon) m Cafu, a brazil csapatkapitány magasba emeli a trófeát FOTÓ! ERA Olvasóink kérésére péntektől megújult formában, változatlan áron a legfrissebb apróhirdetésekkel!

Next

/
Oldalképek
Tartalom