Petőfi Népe, 1974. augusztus (29. évfolyam, 178-203. szám)

1974-08-17 / 192. szám

Apróhirdetések, apróhirdetések Expressz ANGOL Szetter kutyaköly- kök eladók. Kecskemét, X., Tinódi u. 25. Érdeklődni: 14 órától 20 óráig. ______3844 B AJÁN, Ady utcában, há­romszobás, kis családi ház fizetési kedvezménnyel, sür- g-sen eladó. Levélcím: Du- nay né. Baja, Kálmán király utca 15. 3867. Ingatlan TÖSERDÖBEN, Szegfű út 17. alatti hétvégi ház eladó. Érdeklődni f a helyszínen mindennap.________________ K ECSKEMET, Kölcsey u. 16. számú utcai házrész, sürgősen eladó. Vétel ese­tén elfoglalható. Érdeklőd­ni; du. 3 órától. _____32572 K ÉTSZINTES, háromszobás összkomfortos, OTP-s tár­sasházrész eladó. Kiskunha­las, Kilián György u. 17. _____________‘____________932 S ZOBA, konyhás fél ház telekkel eladó. Kiskunhalas, József Attila u. 36.______936 B EÉPÍTHETŐ telket vennék Kiskunhalason. Ajánlatot „Családi ház*’ jeligére a Kiskunhalasi Hirdetőbe ké­rek. . 935 KEREKDOMBI üdülőtelepen terméskőből épült, lepkete­tős víkendház eladó. Ér­deklődni: vasárnap a hely­színen.____________ 3456 C SALÁDI ház, kis kerttel eladó. Kecskemét Csáktor­nyai n. 27.______________3611 MODERN elvek szerint épült, alul garázs, villala­kás eladó, Kecskeméten. Befejezés előtt. Leveleket „Faburkolatú" jeligére a kiadóhivatalba kérek. 32504 ELADÓ Jakabszálláson 226 négyszögöl telek, építési en­gedéllyel. Érdeklődni Ja- kabszállás, Petőfi S. u. 36, hétköznap 18 órától, vasár­nap egész nap.________32479 E LADÓ Kecskemét. István király krt. 16. szám alatt kétszoba összkomfortos plusz garázsos lakás. Ér­deklődni a fenti címen 17 órától, valamint Ifjúság út­ja 45. sz. alatt._________3727 Ál lattartásra alkal­mas tanya, gazdasági épü- letekkel, 1200 négyszögöl, szőlővel, 1400 négyszögöl háztáji földdel, műút mel­lett eladó. Jakabszállás, II. kerület 47. Érdeklődni: ja- kabszállási cukrászdában. ^ ___________ 3783 I ZSÁKON, Széchenyi u. 15. számú kertes ház eladó. Érdeklődni: Orgovány, Haj­nal András út 29. sz. Ugyan­itt, boroshordó és szőlőprés eladó. ______________ 32489 vásárolnék iooo négy- szögölig területet, közvetlen a Ceglédi út mentén, nyo­mási iskoláig. Leveleket „Hobbyföld" jeligére a ki- adóhivatalba kérek. 32497 SZOBA, konyha, spejzos beköltözhető házrész eladó. Leveleket „Leválasztott ud­varral" jeligéré a kiadóhi­vatalba kérek._________32545 E LADÓ 270 négyszögöl be­kerített gyümölcsös kert, terméssel Hetényégyházához közel. Érdeklődni: 8—16 óráig, Jávorkáéknál, Kecs- kemét, Mikes utca 8. 3701 KÉTSZOBÁS, komfortos, beköltözhető házrész ga­rázzsal eladó. Kecskemét, Dózsa Gy. u. 18. (Olt utcá­ról bejárat.) Érdeklődni délután 3 órától._____32429 S ZELÍDEN telket vennék — | „Tóhoz közel" jeligére — ajánlatokat Duna menti Hí­rek szerkesztőségébe, Kalo­csa, István út 46, kérek. 181 CSALÁDI ház eladó. Lajos- mizse, Dózsa György út 189. sz. “Fehér István. 3822 141 NÉGYSZÖGÖL kertes, két szoba, konyhás, mel­lékhelyiségekkel, azonnal beköltözhető ház eladó. Kis­kunhalas, Futó utca 7. alatt. Vasárnap 8—17-ig. (Sportpá­lyához vezető műút, balra második utca.)_________3752 B ELSOPORTAS, kis családi ház eladó, vétel esetén azonnal elfoglalható. Csősz Imre, Kecskemét, Volkerte­lép XI. utca 12.________3759 T ANYA eladó telekkel, sző­lővel, Izsáki út ' mellett. Kecskemét, Pozsonyi u. 3. (Rendőrfalu)_________ 3742 B ÁCSBOKOD, Hősök tere 10. szám alatt levő, családi ház beköltözhetően éladó. _ •______ 620 S ÜRGŐSEN eladó, két szo­ba, konyha, fürdőszobás házrész. Kecskemét, Mun­kácsy u. 39._____________$716 1 BALATONLELLE központ­jában (Nefelejcs utca 4.) partközeli társasüdülőben, földszinti összkomfortos lakrész eladó. „Azonnal be­költözhető" jeligére a Szé­kesfehérvári Hirdetőbe. _________________________1537 834 NÉGYSZÖGÖL szőlő Sutusfalunál, ugyanott We- roliex 350 köbcentis rokkant- kocsi eladó. Érdeklődni: Kecskemét; Felsőszéktó 180. 18 óra után.____________3760 K ÉT családnak is alkalmas ház eladó. Érdeklődni: 5 óra után. Kecskemét, Ló- rántffy Zs. u. 12. sz. alatt. ______________________3775 H ÁZRÉSZ eladó. Kecske­mét, Cigány J. u. 13. Érdek­lődini 4 óra után.______32514 C SALÁDI ház eladó. Lajos- mizse, Dózsa-telep, Wein­hardt Vilmos.__________32526 ELADÓ ház. . Kecskemét, Kenderessy u. 9. Lakást be­számítok. Érdeklődni: 10— 17 óráig. _______________32481 H A ROMSZOBA összkom­fortos, villa garázzsal eladó. Kecskemét, Máriahegy 59. (10-es autóbusz végállomá­sánál)__________________3704 C SALÁDI ház, .beköltözhe­tően két szoba, fürdőszobás, 350 négyszögöl telekkel, 100 000,— Ft-ért„ ugyanott rendszámnélküli Skoda Oc- távia eladó. Solt, Róbert Károly u. 13. Ragó Gyula. ________________________32425 ELADÓ belsőportás ház. Kecskemét, Alsószéktó III. utca 6. szám. 32550 Lakás Gépjármű UC-S Trabant tízezer km- rel eladó. Kiskunhalas, Semmelweis tér 11. Telefon: 583. ' 942 MOSZKVICS 408-as, karam­bolozott állapotban eladó. Soltvadkert, Petőfi u. 77. _______________ 948 T RABANT 601-es-, CR írsz. eladó. Kiskőrös, Tavasz u. 14. Érdeklődni du. 4-től. __________ 1554 M OST műszaki vizsgázott, 312-es Wartburg eladó. Ér­deklődni : Farkas Pál. Kecs­kemét, Gőzhajó u. 5—8. ni. emelet, 50.______________3821 E LADÓ UD-s karambolozott Zaporozsec, 18 000,— Ft-ért. v Megtekinthető: Baján, a szervizben. Érdeklődni: Ku- gelman Jánosnál, Kaskan­tyú, IV. kér. 49.________3698 M —21-ES Volga személy- gépkocsi eladó. Soltvadkert, 'Lenin u. 29. 3761 CU rendszámú Trabant Combi megkímélt állapot­ban, áron alul eladó. Érdek­lődni : Lakitelek, Kisalpár 103. Fehér János, férfisza­bónál, egész nap._______3766 4 07-ES Moszkvics alkatré­szek eladók. Kiskunfélegy- háza, Dózsa Gy. u. 26. 2019 ED-S, fehér Wartburg de Luxe eladó. Megtekinthető szombat és vasárnap dél­után 2—6-ig. Kecskemét, Széchenyiváros, Világ u. 6. IV. em. 42, ■ 3778 TRABANT Limousine fehér, igényesnek eladó. Leveleket „Fiat százhuszonnyolc 384 188” jeligére a Kecske­méti Magyar Hirdetőbe ké­rek. _________________ 3781 100 0-ES, kiskerekű világos Wartourg igényesnek eladó. Kecskemét, Táncsics Mihály u 16. Érdeklődni délután. 3802 •19747 ÁPRILIS 1-én Vizsgá­zott Trabant 601-es Limou­sine eladó. Érdeklődni: 17— 20 óráig. Kecskemét, Nyíri u. 29. IL em> ilO., 3823 TRABANT 600-a-s, fizetési kedvezménnyel, 1976-ig ér­vényes műszaki vizsgával eladó. Kecskemét, Irinyi u. 28. földszint 58._________3792 E LÁDÖ most műszaki vizs­gázott 1000 Wartburg. Mo­torkerékpárt beszámítok. Érdeklődni: 16 órp után. Kecskemét, Vörösmarty u. 13. 3825 ELCSERÉLNÉNK pápai, ta­nácsi, egyszobás összkom­fortos lakásunkat kecske­méti hasonlóra. Kocsis Gyu­la, Pápa, Főtér 24,. 32501 ELCSERÉLEM kétszoba összkomfortos, szövetkezeti lakásomat két garzonlakás­ra. Érdeklődni: 18 óra után.- Kecskemét, Kada E. u. 7. vm. em. 255. __________3785 B UDAPESTI szoba, kony- hás lakásom elcserélnél^ kecskeméti hasonlóra. Ér­deklődni: Kecskemét, Kupa u. 15. Nagy Tibor. 32530 IE-S, Skoda S—100-as eladó. Érdeklődni: Kecskemét, Bem utcai cukrászda. 3765 SKODA 100 de Luxe, be­tegség miatt, príma álla­potban eladó. Megtekinthe­tő: Kecskemét, Szarvas u. 4;_______________________3803 S KODA S—100-as eladó. Kiskunhalas, Vihar u. 11. Este hat után. __ 929 W ARTBURG 1000-es, jó ál­lapotban eladó. Kiskunha­las, Korvin u. 27. 946 ELADÓ 400-as Abrichter öntöttvas állítható lapokkal, maró fúrófejjel körfűrész­szel, kisebb-nagyobb vasáll­ványos szalagfűrész. Solt, Rákóczi F: u. 7. Sárkány. ________________________32424 4 0 MÁZSA száraz lucerna eladó. Bácsszőlős, ószőlők 15. Csák Sándor. 618 HA ROM AJTÓS szekrény, kombinált szekrény, bár- Szekrény eladó. Kecskemét, Mátyás király krt. 20. 3814 MOTOROS szivattyú eladó. Kecskemét, Tűzoltó utca 33. Rendőrfalu._____________3822 V ARIÁLHATÓ mély gyer­mekkocsi eladó. Kecskemét, Törökfái 2. Dunai Istvánná. Érdeklődni lehet egész nap. 32532 Vegyes Egyéb adás-vétel BÉCSI mechanikás zongora eladó. Érdeklődni: du. 16— 18 óráig. Kecskemét, Beré- nyi P. u. 2. Kelőék. 32516 1500 DB í. osztályú, B—30-as tégla eladó. Érdeklődni: egész nap. Kecskemét, Marx tér 19. Telefon: 12-275. 3755 ELADÓ 2 rekamié, heverő, 2 fotel, háromajtós szek­rény, 2 kétajtós szekrény. Érdeklődni: naponta 17 órá­tól 19 óráig. Kecskemét, Szolnoki Út 8. II. 4. 32480 NAGY teljesítményű ben­zinmotoros vízszivattyú, 30 méter gumitömlővel, szívó- kosárral eladó, ugyanott terménydaráló, körfűrész­gép, kompresszor, eladók. Kecskemét, Hunyadiváros 48. Peresztegiéknél. 32476 40 MÉHCSALÁD, 15 keretes egységes, vállalati lemezte­tős kaptárban és ugyan­ilyen 38 db üres kaptár el­adó. Jó József, Kunszent- miklós. Marx tér 3. 32404 ELADÓ- 12 db 6 m-es, ge­renda, kétszárnyú ablak, motorkerékpár. Kecskemét, Szőlő u. 9/3 ajtó. Antalék. (Kiskecskemét, Vízmű mö­gött.) _ 3819 RÖVID, bécsi páncéltőkés fekete zongora eladó. La- jdsmizse, Dózsa Gy. u. 74. 3764 ÓVODÁSKORÚ kisgyermek nappali gondozását válla­lom. Kecskemét, Kertváros III. u. 5. I. emelet. KÖké- nyék. . ' 3730 OLYAN özvegy vagy elvált asszonyt keresek albérletbe, aki háztartásom vezetné (mosás, takarítás és a négy­száz négyszögöles kertbe is besegítene.) Egy gyermek nem akadály.) Leveleket: „Sürgős" jeligére a Duna- menti Hírek szerkesztőségé­be, Kalocsa, István út 46. kérek., . 182 FŐÚTVONAL mellett nagy- forgalmú zöldség-gyümölcs és vegyes jellegű üzlet, hű­tőberendezéssel, teljes fel­szereléssel, gépjárművel át­adó. ’ Leveleket „Jövedelme­ző 384 170" jeligére a Kecs­keméti Magyar Hirdetőbe kérek. _______ ______. 3763 K IADÓ vagy eladó, szoba, konyha, kamrás házrészt keresek Kecskeméten. Ér­deklődni: Balázs Mihály, Kecskemét, Ürrét 29. 3801 MUNKABÍRÓ, jól főző nyugdíjas háztartási alkal­mazott bentlákással elhe­lyezkedne, Kecskeméten. Leveleket „Gy^rmekszerető 384 211” jeligére Kecskeméti Magyar Hirdetőbe kérek. • 3804 GÉPÍRÁST vállalok. Leve­leket „Hibátlan 384 213" jel­igére a Kecskeméti Magyar > Hirdetőbe kérek. 3806 KÉT diáklány részére al­bérleti szoba kiadó. Kecske­mét. Bezerédi u. 4._____3790 KÉTÉVES kislányom mellé fél napra nénit keresek. „Becsületes” jeligére a ki- adóhivatalba kérek. 32581 KÖZGAZDASÁGI Mezőgaz­dasági Szakközépiskola 1969. évben végzett IV. B. osztály augusztus 31-én délután 6 órakor tartja érettségi ta­lálkozóját. Jelentkezés: Ve- szelka Mihályné, Városföld. 32589 Házasság 31 ÉVES, elvált asszony megismerkedne házasság céljából intelligens férfival. Leveleket „Nem jó egyedül 384 252” jeligére a Kecske­méti Magyar Hirdetőbe ké­rek._____________________3820 27 ÉVES, 173 cm magas, barna, jól kereső szakmun­kás, elfoglaltság miatt ez­úton megismerkedne házas­ság céljából komoly életfel­fogású lánnyal. Lakás van. Fényképes levelek előny­ben. Leveleket „Emberi ér­ték” jeligére a kiadóhiva­talba kérek. 32527 MEGISMERKEDNÉK füg­getlen, zenekedvelő, kedves lánnyal, kölcsönös szimpá­tia esetén házasság céljából. 32 éves, 170 magas, barna, szakmunkás- vagyok. Leve­leket „Romantika” jeligére a kiadóhivatalba kérek. 32528 Nyár végi nagytakarítás gondjait megkönnyíti, ha PARKETTCSISZOLÖGÉPET, KORONGECSETET, FALFESTÖHENGERT, PARKETTKiEFÉLÖT, MOSÓGÉPÉT, CENTRIFUGÁT, PORSZÍVÓT az IPARCIKK-KÖLCSÖNZŐ ÉS SZOLGÁLTATÓ VÁLLALATTÓL bérel a ★ Kecskemét, Móricz Zsigmond u. 5. Telefon: 13-400. 3832 Megvételre keresünk családi ház építésére alkalmas telket Kecskemét belterületén A városközponthoz, vagy ahhoz közel levő telkek előnyben. Ajánlatokat a Magyar Hirdetőnél kérjük bejelenteni „Szövetkezet 384 076” jeligére. 3673 Értesítjük a közületeket vállalatokat, intézményeket, hogy megkezdtük a csatornatisztítási munkálatokat magasnyomású csatornatisztító géppel Csatornatisztítást végzünk, dugulást megszüntetünk megrendelésre, illetve bejelentésre a megrendelő által kért időpontokban. Szerződést kötünk csatornahálózat folyamatos tisztítására üzemekkel, vállalatokkal, intézményekkel. Nagy volumenű munkáknál több éves szerződést kötünk. Megrendeléseket az alábbi címre kérjük: SZERVESTRAGYAGYÜJTŐ üzem 6000 Kecskemét, Vörösmarty u. 16. Telefon: 13-649, 11-089. Ügyintéző: Farkas Géza művezető. I Szolnoki rádió HÉTFŐ: 17.30—19.00-ig: Ünnep előtt. Szerkeszti: sóskúti Júlia. A tartalom­ból: — Köszöntő. Elmondja: dr. He­gedűs Lajos, a Szolnok megyei Tanács elnöke — Egyidősek az Alkotmány­nyal — Hűtőgépgyáriak — Kenyérsze- gés — Aki felnevelt két nemzedéket — KEDD: 9.00—10.00-ig: „Szükségem van a kezetekre" — Zenés irodalmi műsor. Szerkeszti: Keresztes Agnes — 10.00— 10.30: Szlovák műsor — A tar­talomból : Folklór *74 Gyetván: a bánki együttes nemzetközi sikeréről — Heti sajtószemle. SZERDA: 17.30: Műsorismertetés, hí­rek, lapszemle — 17.40: Munkásport­rék. Petri Ferenc riportja — 17.50: Ci- teraszó-furuly aszó — 18.00: Alföldi krónika — 18.15: Filmek zenéjéből — 18.25: Zenés autóstop. Vezeti: Forró Tamás — 18.55: Hírösszefoglaló — 19.00 —19.30: Szlovák műsor (ism.). CSÜTÖRTÖK: 18.00—19.00: Alföldi krónika — Virágénekek, — Egy nap a SZÜV-nél — Pár perc dzsessz — Or­vos a mikrofon előtt. Dr. Matuz De­zső műsora — Tánczene a szerzők elő­adásában — Sporthíradó. PÉNTEK: 17.30: Műsorismertetés, hí­rek, lapszemle — 17.40: Mindennapi életünkből. KÓsa Judit műsora — 17.50: Nótakedvelőknek — 18.00: Alföldi kró­nika — 18.15: Részletek Kálmán Imre operettjeiből — 18.25: Eladott vállalat. Feuer András riportja — 18.35: Építők és építkezések — 18.45: Az Extra­együttes játszik — 18.57: Hírösszefog­laló. SZOMBAT: 18.00—19.00: Hétvégi ka­leidoszkóp. Szerk.: Kutas János. VASÁRNAP: 9.00—10.00: Vasárnapi magazin — A tartalomból: A napila­pokban olvastuk — Egy nap a stran­don — Szolnoki Nyár *74. Részletek a Collégium Musicum hangversenyéről — Kiállítási napló: Észt képzőművé­szet Szolnokon — Kedvelt melódiák — 10.00— 10.30: Szlovák műsor: A tarta­lomból: Különjárat — szlovák gimna­zistákkal — Tanévkezdés előtt Szarva­son — Hírek — 19.00—19.30: Sport és muzsika. Pécsi rádió HÉTFŐ: 17.00: Szívesen hallgattuk: dr. Szederkényi Tibor zenés útinapló­ja. IL rész. — Várady Ilona nótáiból. — Útikönyvek — itthon maradottak­nak. — Szluka Emil heti jegyzete. — Vasárnap) kívánságok. 18.30: Szerb- horvát nyelvű műsor. 19.15: Német nyelvű műsor. KEDD: 17.00: Alkotmányunk ünne­pén. Zenés riport Összeállítás. 18.30: Szerb-horvát nyelvű műsor. 19.15: Né­met nyelvű műsor. SZERDA: 17.30: Hírek. 17.35: Szerdai magazin. Aktuális zenés összeállítás. Szerkeszti: László Lajos. 18.30: Dél- dunántúli híradó. 18.45: Zenés percek. 19.00: Szerb-horvát nyelvű műsor. 19.30: Német nyelvű műsor. CSÜTÖRTÖK: 17.30: Hírek. 17.35: Népdalkörök találkozója Zádorban. 17.50: Nők a pult mögött. Riport. 18.00: Könnyűzene — változatokkal. 18.30: Dél-dunántúli híradó. 18.45: Szörényi Levente táncdalai. 19.00: Szerb-horvát nyelvű műsor. 19.30: Német nyelvű műsor. PÉNTEK: 17.30: Hírek. 17.35: Ritmus és dallam. 18.00: Munkásportré. 18.05: Grabócz Miklós népdalfeldolgozásai­ból. 18.15: Jelentés a pécsi piacokról. 18.20: Könnyű hangszenszólók. 18.30: Dél-dunántúli híradó. 18.45: Operett­melódiák. 19.00: Szerb-horvát nyelvű műsor. 19.30: Német nyelvű műsor. SZOMBAT: 17.00: Hírek. 17.05í Dám László beat-műsora. 17.45: Ismerőseink közelről. 18.00: Hírek, tudósítások. 18.10: Üj színészek a Pécsi Nemzeti Színházban. 18.30: Szerb-horvát nyel­vű műsor.. 19.15: Német nyelvű mű- Bor. VASÁRNAP: 17.00: Színesen hallgat­tuk : dr. Szederkényi Tibor zenés úti­naplójának III. része. — Szluka Emil heti jegyzete. — Vasárnapi kívánsá­gok. Közben: Mikrofonstaféta. 18.25Í: Szerb-horvát nyelvű műsor. 19.10: Né­met nyelvű műsor. 19.55: Sporthírek. 20.00: Műsorzárás. Jugoszláv televízió VASÁRNAP: 8.45: Gyermekadás, utána magyar nyelvű tv-magazin. 9.45: Népi muzsika. 10.17: Földműve­lőknek. 11.00: Gyermekadás (ism.). 11.30: Népszerű — tudományos film. 14.55: Automobiloké trke. 15.55: Bécs: Úszó Európa-bajnokság. 17.40: Doku- mentun^film. 17.55: Nem vagyunk mi az egyetlenék — amerikai játékfilm. 19.45: Rajzfilm. 20.35: Humoros adás­sorozat. 21.30: Jemen — dokumentum­film. 21.50: Sportszemle. 2. MŰSOR: 20.30: Ratzjfilm. 20.50: A képernyő nagy csillagai. 22.22: A nap témája. ' HÉTFŐ: 15.50: Bécs: Úszó Európa- bajnokság. 16.45: Magyar nyelvű tv- napló. 17.45: Bábjáték. 18.00: Tv-óvo- da. 18.30: Olvasmány. 19.00: Fiatalok fiataloknak. 19.30: Rajzfilm. 20.30: Arc­képek. 21.15: Kiválasztott pillanat. 21.20: Tv-dráma. 2. íyrÜSOR: 17.55: Béqs: Vízilabda Európa-bajnokság. 20.57: Sport kari­katúrában. 21.65: Házi mozi. 22.50: Hu­szonnégy óra. KEDD: 15.05: Magyar nyelvű tv-nap- ló. 17.50: A fekete színű ló — filmso­rozat gyermekeknek. 18.30: Népi mu­zsika. 19.00: Tudományos stúdió. 19.40: Rajzfilm. 21,15: összeütközések a ha­táron — filmsorozat. 22.05: Komoly ze­ne. 2. MŰSOR: 18.50: Bécs: Úszó Euró­pa-bajnokság. 20.30: Szórakoztató-hu­moros műsor. 21.30: Jugoszláv doku- mentumfilm-antológia. 22.50: Huszon­négy óra. SZERDA: 15.05: Magyar nyelvű tv- napló. 15.55: Bécs: Úszó Európa-baj­nokság. 17.45: Távcső — gyermekhír­adó. 18.15: A Vajdaságon át. 18.30: Né­mely fontos dolgok — ifjúsági adás. 19.00: Zenebarátok. 19.20: A felismerés pillanata. 19.45: Rajzfilm. 20.30: Ide­gen a maga házában — amerikai já­tékfilm. 22.00: Előtérben. 2. MŰSOR: 20.30: Szabadegyetem. 21.15: Zenei műsor. 21.45: Tv-tárca. 22.15: Huszonnégy óra. CSÜTÖRTÖK: 15.05: Magyar nyelvű tv-hapló. 15.55: Bécs: Úszó Európa- bajnokság. 17.45: Nagyok és kicsinyek — adássorozat gyermekeknek. 18.30: Balkáni folklórfesztivál — népi muzsi­ka. 19.00: Tv-tanácsadó. 19.40: Zöld Jelzés. 19.47: Rajzfilm. 20.30: Ember az átjáró udvaron. — szovjet drámasoro­zat. 21.30: Nyitott képernyő. 2. MŰSOR: 20.30: Kör — Informatív adás. 21.15: Szomjas föld — filmsoro­zat. 21.30: Huszonnégy óra. PÉNTEK: 15.05: Magyar nyelvű tv-napló. 15.55: Bécs: Üsző Európa- bajnokság. 17.45: Gyermekadás. 18.30: Szomszédaink zenéje —népzenei adás. 19.40: Rajzfilm. 20.30: Adriai találko­zások. 21.40: Kojak — filmsorozat. 22.50: Dokumentum — tárcaműsor. 2. MŰSOR: 17.55: Bécs: Műugró Európa-bajnokság. 20.30: Filmsorozat. 21.30: Dokumentumműsor. 22.30: 625 vonalon. 23.30: Huszonnégy óra. SZOMBAT: 12.00: Jugoszláv labda­rúgó-bajnokság: Celák—Dinamo. 15.55: Bécs: Úszó. Európa-bajnokság. 18.15: Gyermekműsor. 19.15: Aktuális hu­mor. 19.45: Rajzfilip. 20.30: Találkozá­sok. 21.40: Játékfilm. 2. MÜSQR: 20.30s Tv-tárca. 20.40: Tv- dráma. 21.40: Dokumentumok az idő­ben — dokumentumadás. 22.00: Kül­földi dokumentumműsor» Közlemények KISKUNFÉLEGYHÁZA Városi Ta­nács V. B. Termelés»-, Ellátásfelügye­leti Osztálya értesíti a lakosságot, hogy 1974. aug. 19-én az alábbi élel­miszerboltok tartanak ünnepi ügye­letet :• ÁFÉSZ ABC áruháza 6—14 óráig, ÁFÉSZ 20. sz. egysége 6—10, BÉK 2101. sz. bolt 6—14, BÉK 2102. sz. bolt 6—10, BÉK 2123. sz. bolt 6—12 óráig. ■ 2032 GYASZHlR Mély fájdalommal tudatjuk, hogy szeretett feleség, édes­anya, nagyanya és anyós Holman Károlyné Kovács Terézia életének 81. évében, csendesen elhunyt. Temetése augusztus 17-én délután fél 4 órakor lesz a kecskeméti köztemetőben. Gyászoló család. 32 591 KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS Köszönetét mondunk mindazon rokonoknak, ismerősöknek, a H. sz. Csecsemő Otthon dolgo­zóinak, Akik Halán József temetésén megjelentek, sírjára koszorút, virágot helyeztek, fájdalmunkban velünk együtt éreztek. Gyászoló család. 3824 KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS Ezúton mondok ' köszönetét mindazoknak, akik drága jó bátyám Nagy Ferenc nyugdíjas pénztáros temetésén megjelentek és mér­hetetlen fájdalmammal együtt éreztek. özv. Borsos Györgyné, Tatabánya. 32 529 ' i Munkaalkalom ELŐNYŐS feltételek mellett korszerű gépek kezelésére 15 éven felüli női dolgozókat felveszünk és betanítunk fonónak, szövőnek, csévélőnek. Felvé­telre keresünk továbbá 18 éven felüli női és férfi segédmunkásokat. Vidé­kieknek minimális térítés ellenében szállást biztosítunk. Bővebb, tájékoz­tatást levélben adunk. Levélcím: Pa- muttextilművek Budai Gyára Munka­erőgazdálkodás 1502 Budapest, posta­fiók 43. 1262 AZONNALI belépéssel felveszünk la­katos, kőműves, központi fűtésszerelő, vízvezetékszerelő szak. és segédmun­kásokat. Fizetés megegyezés szerint. Jelentkezni lehet TÖVÁLL Kecskemét, Mindszenti u. 1. (Habselyemgyár után) 1565 KISKŐRÖSI Vegyes és Építő Ipari Szövetkezet felvételre keres azonnali belépéssel mérlegképes képesítéssel rendelkező dolgozót osztályvezetői munkakörbe, továbbá érettségivel ren­delkező könyvelőt, esztergályos, ma­rós, ács és szobafestő szakmunkáso­kat. Jelentkezni lehet a szövetkezet személyzeti osztályán: reggel 08—12 óráig Kiskőrös, Szolgáltatóház, emelet 5. számú szoba. 1557 SZOLGÁLTATÓ Vállalat felvételre ke­res kőműves, villanyszerelő, asztalos, szobafestő-mázoló szakmunkásokat, valamint segédmunkásokat. Fizetés megegyezés szerint, 44 órás munka­hétéi. Jelentkezés és részletes felvi­lágosítás a munkaügyi csoportnál. Kecskemét, Külső-Szegedi út 4. 3751 GÉPÍRÓT és gépírni tudó érettségizett adminisztrátort felvesz a Bács me­gyei AGROKER Vállalat, Fizetés meg­egyezés szerint. Jelentkezni lehet: Kecskemét, Halasi út 29. Munkaügyi osztályon. 3753 GYAKORLATTAL rendelkező gépko­csivezetőket keres felvételre, a Kecs­keméti Ingatlankezelő Vállalat. Je­lentkezés: Kecskemét, Villám I. u. 2. sz. Munkaügyi csoport. 3794 KŐMŰVESEKET, segédmunkásokat, kubikosokat, csatornatisztítókat, taka­rítónőket felveszünk. Jelentkezés he­lye: ÉBKM. Vízmű Vállalat munka­ügyi osztálya. Kecskemét; Izsáki út 13. 3795 PÁLYÁZATOT hirdetünk, szervező­belsőellenőri állás betöltésére. Szám­viteli főiskolai végzettségű, vagy mér­legképes szakvizsgával rendelkezők­nek. Jelentkezés: Kecskeméti Ingat­lankezelő Vállalat Kecskemét, Villám I. u. 2. sz. Munkaügyi csoport. 3798 KECSKEMÉTI munkahelyre, kőmű­veseket, segédmunkásokat felveszünk. Jelentkezés: Városi Tanács Építési Költségvetési Üzeme. Kecskemét, Reiszmann S. u. 20. 3672 A KECSKEMÉTI Baromfifeldolgozó Vállalat felvesz azonnali belépéssel gyors-gépírót és érettségivel rendel­kező bérelszámolót. A felvételhez szükséges (tüdő, vér. széklet) «orvosi vizsgálat eredménye. Jelentkezés: Kecskemét, Ceglédi út 11. 3873 A KECSKEMÉTI Baromfifeldolgozó Vállalat felvesz azonnali belépéssel női, férfi munkaerőt baromfi- és toll- fedolgozáshoz, esztergályos, marós, la­katos, hűtőgépész szakmunkásokat. A felvételhez szükséges (tüdő, vér, szék­let) orvosi vizsgálat eredménye. Je­lentkezés: Kecskemét, Ceglédi út 11. 3872 GÉPKOCSIRA rakodókat és keverő­üzemi segédmunkásokat felvesz a Ga­bonafelvásárló Vállalat kiskunfélegy­házi körzeti üzeme. Jelentkezés: Kos­suth u. 6. 2031 A HERBARIA bajai üzeme felvesz zöldségszárításra és majoránna cso­magolásra nő és férfi dolgozókat. Je­lentkezés: 8—15 óra között, Attila ut­ca 11. sz. alatt. 622 A BKKM. ÉPSZER Vállalat kalocsai építésvezetősége szállítási ügyintézőt felvesz. Alapfokú szállítási vizsga kö­telező, lehetőleg saját motorkerékpár­ral, illetve személykocsival rendelkez­zen. Jelentkezni lehet a vállalat mun­kaügyi osztályán, Kecskemét, Tatár sor 1/a sz. 3772 KECSKEMET városi utak fenntartásá­hoz kubikosokat, segédmunkásokat felveszünk. Jelentkezés: Városi Ta­nács Építési Költségvetési Üzeme Kecskemét, Reiszmann Sándor u.‘ 20. 3674 NÓI dolgozókat könnyű segédmunká­ra felveszünk. Jelentkezés: Városi Ta­nács Építési Költségvetési Üzeme Kecskemét, Reiszmann S. u. 20. 3676 VONTATÓVEZETŐT, gépkezelőt fel­veszünk. Jelentkezés: Városi Tanács Építési Költségvetési Üzeme Kecske­mét, Reiszmann S. u. 20. 3679 VOLÁN 9. sz. Vállalat felvesz autósze­relőket, lakatosokat, autóbuszgépjár­művezetőket, tehergépjárművezetőket, jegykezelőket és szállítómunkásokat^ Jelentkezni lehet: a vállalat személy­zeti és oktatási osztályán, Kecskemét, Csáktornyái u. 4—6. 3668 A BACS-KISKUN megyei Tervező Vállalat Kecskemét, Reiszmann S. u. 25., műszaki rajzoló munkakörbe fel­vesz építőipari szakközépiskolai vég­zettséggel, vagy gimnáziumi érettségi­vel rendelkező fiatalokat. Jelentkezés a személyzeti vezetőnél. 3797 KŐMŰVES, festő, bádogos, tetőfedő, lakatos szakmunkásokat, valamint se­gédmunkásokat keres felvételre a Kecskeméti Ingatlankezelő Vállalat* Jelentkezés: Kecskemét,1 Villám I. u. 2. sz. Munkaügyi csoport. 3808 Munkaalkalom GÉPKOCSIVEZETŐKET és rakodókat felvesz az izsáki Aranyhomok Mg. Tsz. Jelentkezni: Kecskemét, Kandó K. u. 41. 32580 A BKKM. ÉPSZER Vállalat, bajai II. sz. főépítésvezetőségére gyors- és gép­írónőt azonnali belépéssel felvesz. Je­lentkezni lehet: a IL számú Főépítés - vezetőségen. Baja, Kolozsvári u. 1. sz. 3811 Rádiót, televíziót és mindenfajta háztartási kisgépet GYORSAN, SZAKSZERŰEN, ÉS OLCSÓN JAVÍTUNK Ugyanit! Kurunciali. javí­tást is x vií'/iink. t j Iv-an Ionnak készítését, felszere­lését, roKi antennáinak ja­vítását. kábelcseréjét vál­laljuk. Szolgáltatóba/. Te­lefon 7. Autószerviz — autójavítás az. Izsáki úton. Télcíón: 2!)5. KISKÖRÖS! VEGYES- ÉS ÉPÍTŐIPARI SZÖVETKEZET GYORS- és gépírót, segédmunkást, valamint gépniester-átképzősnek fér­fiakat felvesz a Petőfi Nyomda, Kecs­kemét, Külső-Szegedi út/ GÉPMESTER tanulónak fiúkat (lehet érettségizett) még felvesz a Petőfi Nyomda, Kecskemét, Külső-Szegedi út. AZ ÜJPESTI Gépelemgyár kecskeméti telepe felvételre keres segédmunkáso­kat, esztergályos, valamint marós szakmunkásokat. Jelentkezés helye: Kecskemét, Szegedi út 24. 32564 FÉMIPARI szövetkezet azonnali belé­péssel keres közgazdasági középisko­lai végzettségű női dolgozót számlázó! munkakör betöltésére, valamint gyors, és gépírót. Fizetés megegyezés sze­rint. Jelentkezés: a szövetkezet Szent- istvánváros 17. sz. alatti telepén a sze­mélyzeti vezetőnél. 1518 A KECSKEMÉTI Fémipari Szövetke­zet azonnali belépéssel felvesz alumí. niumöntéshez munkásokat, akiket ön­tőnek betanítunk, továbbá öntvényki­készítésre, valamint anyagmozgatásra férfi segédmunkásokat. Jó kereseti lehetőség. Jelentkezni a szövetkezet Szentistvánváros 17. sz. alatti telepén, a személyzeti vezetőnél lehet. 151) MEZŐGÉP Vállalat Tiszakécskei Gyár­egysége felvételre keres segéd- és be­tanított munkásokat festő, forgácsoló, hegesztő, szerelő munkakörbe. Fizetés kollektív szerződés szerint. Jelentke­zés : a gyáregység munkaügyi előadó­jánál. 147» A BAROMFIFELDOLGOZÓ Vállalat Kiskunhalasi Gyára női segédmunká­sokat vesz fel. Jelentkezni lehet a gyá- munkaügyi előadójánál, Kiskun­halas, Állomás u. 7. • 893 A KECSKEMÉTI Baromfifeldolgozó Vállalat felvesz azonnali belépéssel női férfi munkaerőt baromfi feldolgo­zás-csomagoláshoz, esztergályos, ma­rós, hegesztő, lakatos, hűtőgépész szakmunkásokat, továbbá érettségivel rendelkező bérelszámolót, adminiszt­rátort, gyors-gépírót, raktárost, Mg. telepünkre (Belsőnyír 2.) Mg. techni­kumi végzettséggel rendelkező bri­gádvezetőt és keltetésvezetőt. A fel* vételhez szükséges (tüdő, vér, széklet) orvosi vizsgálat eredménye. Jelentke­zés: Kecskemét, Ceglédi út 11. 3392 VOLÁN 9. sz. Vállalat kecskeméti és vidéki szolgálati helyeire, felvesz: mű­szaki egyetem, közlekedés mérnöki karon, közgazdaság-tudományi egye­tem, közlekedési, és pénzügyi szakon végzett szakembereket, valamint üzem­mérnököket, technikusokat, érettségi­zetteket, gépjárművezetőket Kiskőrö­si és kiskunhalasi telephellyel, meg­egyezés szerinti bérezéssel. Jelentkez­ni lehVt a vállalat személyzeti és ok. tatási osztályán Kecskemét, Csáktor­nyái u. 4—6. 3667 KISKUNFÉLEGYHÁZI Városi Kórház felvételt hirdet ápolónői és segédápo­lónői beosztásba. Vidékieknek felvéte') esetén férőhelyet biztosítunk. Fizetés kulcszám szerint. Segédápolónőknél munka melletti képzést biztosítunk. 1966 FELVÉTELRE keresünk a Gahonafel- vásárló kiskunhalasi telepéhez női és férfi munkaerőt fizikai munkára há- rommüszakos munkakörbe. Admi­nisztrátori munkakörben érettségivel rendelkező női munkaerőt. Raktárost munkakörben érettségivel rendelkező férfi, női dolgozókat. Jelentkezni lehet a Gabonafelvásárló kiskunhalasi tele­pén. A mélykúti takarmánykeverő-' üzemhez felvételre keresünk női és férfi dolgozókat, háromműszakos fog­lalkoztatással. Jelentkezés a mélykúti keverőüzem telepvezetőjénél. 912 KALOCSA Városi Tanács Kórháza fel­vételt hirdet elektrotechnikus, segéd­fűtő, takarítónő, műtősnő állások be­töltésére. 1518 A barnevAl Mezőgazdasági Üzeme Kecskemét, Belsőnyír 2. azonnali be­lépéssel keltetőmunkást és baromfi­gondozót felvesz. 3748

Next

/
Oldalképek
Tartalom