Petőfi Népe, 1982. január (37. évfolyam, 1-26. szám)

1982-01-30 / 25. szám

% HÉTVÉGI SPORTMŰSOR SZOMBATON ATLÉTIKA Az FTC ifjúsági fedettpilyás futó­versenye: Budapest, Népliget. FTC fu­tófolyosó, 14.45 óra. BIRKÓZÁS Matura Mihály kötöttfogású nemzet­közi emlékverseny: Budapest, Kör­csarnok 9, illetve 15 óra. CSELGÁNCS Vasutas Kupa nemzetközi verseny: Miskolc, városi sportcsarnok, 10.30 óra. kosárlabda NB I. férfiak: BSK—U. PEAC, Baja. Pázmány utca 16 óra, játékvezető: Farkas, Mustos. KSC—H. Táncsics SE. Kecskemét, Városi Sportcsarnok, 14.30 óra. jv.: Újvári, Varga G. NB II. férfiak; k. Lenin Tsz SK— Szegedi Postás, Kiskunfélegyháza, Kossuth L. u., 17 óra. Nők: K. Vasas—Szegedi Tanárképző, Kiskunfélegyháza. Kossuth L. u.. 15.30 óra. LABDARÚGÁS Előkészületi mérkőzés: Kkfházi Szö­vetkezeti SE—KTE, Kiskunfélegyháza, Alpári út. 14 óra. RÖPLABDA NR I. férfiak.: Kecskeméti SC—Bp. Vasas Izzó. Kecskemét. Városi Sport- csarnok 16.30 óra, jv.: IfJ. Kiss. Máté. Nők: BACSÉP SC—TFSE, Kecskemét. Forradalom utca. 14 óra, jv.: Mészá­ros, Fátyol. TORNA A magyar férfi felnőtt válogatottke­ret bemutatója: Kiskunhalas. II. Rákó­czi F. Mg. Szakközépiskola. 16 óra. TÖMEGSPORT KISZ Kupa kispályás labdarúgótor­na, női mérkőzések: Kecskemét. Ker­tészeti Főiskola 8 órától. Férfi döntők: 16 órától. Majoros Aladár teremlabdarúgó ku­pa: Jánoshalma, sportcsarnok, 15 óra. Lábtenisz-bajnokság: Kkfháza. Darvas téri iskola. 8 órától. TEKE NB II. nők: Kecskeméti MÁV— Szánk, Kecskemét. MAV-pálya. 15 óra. RÖPLABDA Délterületi Kupa: Szeged, 10 óra. (Női mérkőzések). VASÁRNAP ATLÉTIKA Serdülő fedettpályás Budapest-baj- nokság: Budapest, Olimpiai csarnojf, lo óra. ASZTALITENISZ Kiskunhalas városi-járási 1983. évi újonc, serdülő és ifjúsági egyéni baj­nokság: Kiskunhalas alsóvárosi általá­nos iskola. 8 óra. Városi bajnokság: Kkfháza. Darvas téri iskola, 8 óra. BIRKÓZÁS Matura Mihály kötöttfogású nemzet­közi verseny: Bp., Körcsarnok, 9 óra. KÉZILABDA Halas Kupa: Kiskunhalas. II. Rákó­czi F. Mg. Szakközépiskola, 8 órától. KOSÁRLABDA NB I. férfiak: O. Bányász—Kecske­méti SC. Oroszlány városi sportcsar­nok. li óra, jv.: Bolgár. Valovics. H. Táncsics SE—BSK, Kaposvár, Pázmány utca 11 óra. jv.: Kardos, Elmauer. Nők: Szekszárdi Dózsa—Kecskeméti SC. Szekszárd, Zrínyi utca 10.30 óra, jv.: Szabó-Bakos, Kiss T. LABDARÚGÁS Előkészületi mérkőzés: Kecel—Csá­szártöltés, Kecel, 14 óra. TÖMEGSPORT Falu Kupa teremlabdarúgó-torna: Dávod. tornacsarnok, 8 órától. Majoros A. teremlabdarúgó kupa: Jánoshalma, sportcsarnok. 8 órától. VIVAS Az úttörőolimpia megyei döntője: Kecskemét, Béke tér, 9 óra. KÖZGYŰLÉS A Hírős HE közgyűlése: Kecskemét, Fémmunkás Vállalat, 9 óra. VASÁRNAP. Lapunk vasárnapi sportoldalán a február 7-én induló VB-totórói közlünk előzetest. A csoportellenfelelnk-sorozatból most Belgium válogatottjáról olvashat­nak. Végül a vasárnapi számunk­ban megtalálhatják a szombati NB I-es kosárlabda- és röplabda-mér­kőzések eredményeit. Röplabda NB I. Kecskeméti SC— Vasas Izzó 3:0 (11, 8, 6) Férfiak. Bp., Megyerii út. Ve­zette: Szalay, Pados. KSC: Konyári, Lantos, Kocsis, Szabó Z., Demeter, Járosi. Edző: Beregszászi Szabolcs. Magabiztos játékkal győzött a rangadón a KSC. Jók: Kocsis, Demeter, Járosi, Szabó, ill. Grózer. BÁCSÉP SC— TFSE 3:2 (12, 11, —2, —12, 12) Nők. Bp. Vezette: Lajos, Ma­joros. BACSEP: Felföldiné, Sinkó, Feith, Demeterné, Németh, Rock. Cs.: Magó. Molnár, Hor­váth. Edző: Dunszt István. 92 perces drámai csata végén dőlt el a kát pont sorsa. Jók: Felföldiné, Feith. AZ ÖSSZEHANGOLT MUNKA EREDMÉNYEKÉNT: 1981 a fellendülés éve volt Az 1981-es esztendőt minden bizonnyal aranybetűkkel jegy­zik majd a KSC történetében. Nem véletlenül, hiszen az 1976- ban történt kiemelés óta, messze a legeredményesebb évet zárta a kék-fehér egyesület. Számos hazai bajnoki cím mellett nemzetközi siker is fémjelzi tavalyi szereplésüket. Gondolunk itt a cselgáncsozó Nagysolymosi Sándor EB má­sodik és VB ötödik helyezésére, az ökölvívó Gönczy Róbert Európa-bajnoki bronzérmére, az atléták: Havas Endre, Vágó Béla, Kői Béla, Szeverényi Kálmán, valamint az ökölvívó Gál Gáspár nagyszerű helytállására az IBV-n. Az eredmények ismeretében felvetődik a kérdés, hogy a több éves „helybenjárás” után minek köszönhető a tavalyi fellendülés? A bázisszervek támogatásával A lendítő tényezők közül az élre kívánkozik az egyesülettel együttműködő bázisszervek foko­zott támogatása. Az OTSH, a me­gyei és városi tanácsok és a kü­lönböző vállalatok anyagi és er­kölcsi segítsége nélkül, szinte el­képzelhetetlen lett volna az elő­relépés. Hasonlóan döntő volt a szakmai munka tervszerű fejlesztése. Sok eredménytelen próbálkozás után végre sikerült kialakítani a meg­felelő egyesületi és szakosztályi modellt. Végül nem elhanyagolható az sem, hogy több ismert gazdasági vezető is bekapcsolódott az egye­sület életébe. Mindezek a tényezők, a már kialakult és bevált módszerekkel együttesen eredményezték néhány szakosztály látványos fejlődését. A cselgáncsozók az élen A rangsor élén egyértelműen a cselgáncsozók állnak. Nemzetkö­zi sikereik mellett hat magyar bajnoki címet is szereztek. A fel­nőttekhez hasonlóan utánpótlá­suk is az ország élvonalába tar­tozik. A legkellemesebb meglepetés az atléták múlt évi eredményes szereplése. Hosszú „hallgatás” után 1981-ben hat magyar baj­nokságot nyertek, és nemzetközi szintén is bebizonyították: lehet rájuk számítani. Az ökölvívók egész évi jó tel­jesítményüknek köszönhetik, hogy év végén esedékes az ,,A” kate­góriás besorolásuk. A birkózók is három magyar bajnokságot nyertek, s ez min­dennél többet mond a szakosz­tályban folyó munkáról. A sok örömbe üröm is vegyült. Az úszók bizony továbbra is adó­sak a jó eredményekkel. Hogy miért? Ennek elemzéséről akár cikksorozatot is lehetne írni. A csapatsportágak közül ki­emelkedik a röplabdázók telje­sítménye. A tavalyi jó szereplést követően, a bajnokság élén vár­ták az idei folytatást. Merész terveket szövögetnek: két éven beiül felnőttbajnokságot szeret­nének nyerni! örvendetes a női kosarasok helytállása. Főleg azért. mert pár éve még a szakosztály meg­szüntetésének gondolata is fel­merült. A tavalyi szereplésükkel igazolták: elhamarkodott döntés lett volna. A férfiak a generáció- váltás problémáival küszködnek, az idei év mérföldkő lehet a szak­osztály életében. A teniszezők elé a szintentar- tást tűzték ki célul, erre ők visz- szakerültek az első osztályba! Jó néhány pontot szereztek ezzel az egyesületnek. A másodosztályú vízilabda- együttesben nagyon sok saját ne­velésű pólözó játszik, és a jelen­legi utánpótlás teljesítménye is biztató a jövőre nézve. A labdarúgók ősszel teljesítet­ték tervüket, s az első öt között végeztek. Ezt a helyezést kell megőrizniük tavasszal is. A jövő feladatai Az OTSH határozata értelmé­ben az egyesületekben folyó szak­mai munkát még hatékonyabbá kell tenni. Mindezt az erők kon­centrálásával és az utánpótlás­nevelés kiszélesítésével lehet el­érni. A KSC-ben ez az edzők tovább­képzését, a tehetségek felkutatá­sát, és az egyesületbe való irá­nyítását jelenti. Mindezek meg­oldása fontos § jövőre nézve. A létesítményellátás még meg­felelő, ám ez csak a jelenlegi ál­lapot. A növekvő igényeknek megfelelően gondolni kell a to­vábbfejlesztésre és a meglévők felújítására is. A bázisszervek támogatása csak újabb eredményekkel érhető el. A KSC tavalyi szereplésével le­rakta a fejlődés alapjait. Jó úton járnak, amit az is bizonyít, hogy az OTSH emelte az anyagi támo­gatás összegét. Ilyen kedvezményt pedig mindössze négy klub kapott az idén ... Rajtmár István Dzsem­szezon • Műszakonként 20 tonna dzsem készül a Kecske­méti Konzervgyár Il-es telepének az elmúlt évben fel­újított édesüzemi gyártósorán. Ké­pünk az angol ex­portra készülő málnadzsemet töl­tik — háttérben a vákuumfőző üstök. EGY FÖLD ALATTI KÁBEL VOLT A BŰNÖS... Áramszünet a megyeszékhelyen Ügy látszik, a technika fejlő­désével növekszik a technika ör­dögének hatásköre is ... Csü­törtökön — egy hónapon belül immár másodszor — ismét áram nélkül maradt a százezres megye- székhely nagy része. December­ben a várost ellátó 120 ezer vol­tos transzformátorállomáson volt üzemzavar. A városföldi szakem­berek szerint onnan most rend­ben eljött az áram ... — Tovább azonban nem tudott menni: a vízmű egyik saját tu­lajdonában lévő kábele lett zár­latos. 11 óra 4 perctől majdnem háromnegyed tizenkettőig tartott a hibakeresés első fázisa — ez­után az áram nélkül maradt te­rületek nagy részén ismét volt világítás —, s csak éjfél után másfél órával határoltuk körül a kátoelhibát — mondta Meleg László, a DÉMÁSZ kecskeméti kirendeltségének vezetője. Reggeli beszélgetésünkkor Me­leg László még nem tudta, hogy pontosan hol is hibás a kérdéses 'kábel, délután azonban már ar­ról számolt be, hogy egy Szeged­ről érkezett lokátorkocsi segítsé­gével feltárták a vízmű villany- szerelői a baj okozóját, és meg­kezdték a javítást is — e mun­kálatok természetesen semmikép­pen nem érintették a város áramellátását. Az áramszünet következménye volt tegnap reggel — főképp a magasabb emeleteken — a me­leg és hideg víz hiánya. Bizonyá­ra érdekli olvasóinkat, mi törté­nik például a kórházban, ha áramszünet van ... Nos, ilyenkor az életfontosságú helyek — a műtő, az intenzív szoba — akku­mulátorról azonnal megkapják a szükséges energiát, s pár perc múlva a saját áramforrás, az aggregátor is működni kezd. Pénteki árak Kecskeméten A burgonya kilója 4— 6 Ft A sárgarépa kilója 15—20 „ A petrezselyem kilója 18—25 „ A vöröshagyma kilója 10-12 „ A fokhagyma kilója 50—60 „ A fejeskáposzta kilója 12—16 „ A kelkáposzta kilója 15—18 „ A karalábé kilója 14-16 „ A karfiol kilója 50—60 „ A saláta darabja 3—10 „ A paradicsom kilója 50—100 „ A zöldpaprika darabja 4—10 „ Az uborka kilója 120—130 „ A feketeretek kilója 14—18 „ A sóska kilója 90—100 „ A gomba kilója 84 „ Az alma kilója 5—14 „ A körte kilója 18—22 „ A héjas dió kilója 35—40 „ A mák kilója A savanyúkáposzta kilója A tehéntúró kilója A tehénsajt kilója Az élő csirke párja Az élő tyúk párja A tojás darabja 90 „ 20—25 „ 45—50 „ 100 „ 80—160 „ 160—280 „ 2,50—2,60 „ Pénteki árak Kalocsán A burgonya kilója 6 Ft A káposzta kilója 10 „ A petrezselyem kilója 10 „ A tojás darabja 2—2,50 „ A kecskeméti piacra rekord- mennyiségű áru érkezett, sok volt a vásárló is. Kalocsáról ezúttal csak ízelítőt adunk: gyengébb volt a felhozatal, nagyobb forga­lomra ma számítanak. Félreérthető volt... Eredményesebb a politikai munka címmel tegnap lapunk első oldalán tu­dósítottunk az ország városi-járási pártbizottságai első titkárainak kiskő­rösi tapasztalatcseréjéről. „Hely hiá­nyában éppen csak utalhatunk dr. Lá- tos István szavaira . . .” kezdtük az utolsó előtti bekezdés második mon­datát. mely így fejeződik be: ......... n incs szükség közbeeső — tehát az alapszervezet és a városi-járási párt- bizottságok közé ékelődő — pártveze­tőségekre.” Helyhiány ide vagy oda. jobb lett volna a Központi Bizottság alosztályvezetője által említett példát is közölni, hogy tudniillik az üzemi pártbizottságok irányítása alá tartozó, közbeeső — tehát az alapszervezet és a pártbizottság közé ékelődő — párt­vezetőségekről, és nem az egyébként jól funkcionáló nagyközségi, községi, üzemi pártvezetőségekről, pártbizottsá­gokról van szó. S bár az írás ezt meg­előző bekezdése éppen erről szól. a kissé félreérthető fogalmazást szüksé­gesnek tartottuk egyértelművé tenni. MŰSOR: MEGYEI MŰVELŐDÉSI KÖZPONT 1982. január 30. szombat, 15 órakor: A szexológiai szabad- egyetemhez kapcsolódó filmklub. Az első kísértés. (Bérletes.) Előzetes: 10-én 19 órakor: Operett-gála­est. Belépődíjas. KECSKEMÉTI KATONA JÓZSEF SZÍNHÁZ 1981. január 30. szombat este 7 órakor: A házasság. (Csortos-bér. let.) ELŐZETES MŰSOR: 1982. február 2. kedd délután 3 óra: A házasság. Ifjúsági A bérlet. 2. kedd este 7 óra: A házasság. Somlay-bérlet. 3. szerda este 7 óra: A házasság. Bajor-bérlet. 4. csütörtök este 7 óra: A házasság. Arany-bérlet. 5. péntek este 7 óra: A házasság. Ódry-bérlet. 6. szom­bat este 7 óra: A házasság. Já- szay-bérlet. 7. vasárnap délután 3 óra: A házasság. Gózon-bérlet. 7. vasárnap este 7 óra: A házas­ság. Tóth László-bérlet. 193 MOZI 1983. január 30., szombat VÁROSI MOZI: fél 4. háromnegyed 6 és 8 órakor! A BIRODALOM VISSZAVÁG. III. hely- árú! Színes, magyarul beszélő, ameri­kai tudományos-fantasztikus film. ÁRPÁD MOZI: fél 4, háromnegyed 6 és 8 órakor! Óvakodj a törpétől, csak 16 éven felülieknek! II. helyárú! Színes, ma­gyarul beszélő, amerikai bűnügyi film­vígjáték. MESEMOZI: fél 4 és háromnegyed 6 órakor! BOLDOG ÚJ ÉVET! Színes román me- sefllm-összeállltás. A Városi mozi épületében a Mesemozi gyermekmegőrző Jelleggel tart elő­adást! STÜDIOMOZI: 8 órakor! (A városi mozi épületében!) WOYZECK. Színes, nyugatnémet film. A müsorváltoztatás jogát fenntartjuk! NAPTÁR 1983. január 30., szombat Névnap: Martina Napkelte: 7 óra 14 perc Napnyugta: 16 óra 42 perc Holdkelte: 10 óra 00 perc Holdnyugta: 23 óra 33 perc NÉVTAR Ma Martinát mutat a naptár. A név a latin Martinus (magyarul Márton, je­lentése: Mars istenhez hasonló, me­rész. bátor) férfinév női párja. Január 30-án ne feledkezzünk meg a Adelgun- da. Gellért, Gerda és Jácinta nevű is­merőseinkről, ha vannak. IDŐJÁRÁS Várható időjárás ma estig: eleinte országszerte borult idő lesz, többfelé havazással, havas­esővel, esővel. Később nyugat fe­lől csökken a felhőzet. Egyre ke­vesebb helyen valószínű csapa­dék. Az északnyugatira forduló szél fokozatosan megerősödik. A várható legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet —3 és plusz 2, leg­magasabb nappali hőmérséklet plusz 2 és plusz 7 fok között. A Kecskeméti Agrometeorológiai Obszervatórium jelenti: január 29-én a középhőmérséklet mínusz 2.8 (az 50 éves átlag mínusz 1,8), a legmagasabb hőmérséklet plusz 0,8 Celsius-fok volt. A nap 4 órán át sütött. Tegnap reggel 7 órakor a hóréteg vastagsága 8 centi­méter, a hőmérséklet mínusz 1,3, 13 órakor plusz 1,5 Celsius-fok volt. Leg­alacsonyabb hőmérsékletként mínusz 8.7 Celsius-fokot mértek. A légnyomás 1013 millibar (süllyedő) volt. LOTTÓ A Sportfogadási és Lottó Igaz­gatóság közlése szerint a Buda­pesten megtartott 5. heti lottó- sorsoláson a következő számokat húzták ki: 20, 30, 33, 49, 77 A január havi szelvények tárgynyeremány-sorsolásán, 1982. február 2-án a 4. játékhét szelvé­nyei vesznek részt. Változnak a totó-lottó játékszabályok A Sportfogadási és Lottó Igazgató­ság február l-ével megváltoztatja az igénybejelentési és óvási összeghatá­rokkal foglalkozó szabályait. Ennek értelmében a 6. játékhéttől a követke­ző módosításokra számíthatnak a fo­gadók : Elveszett igazolószelvényre az eddigi 2000 forint helyett csak a 10 000 forin­tot meghaladó nyereményekre tehet­nek igénybejelentést. A benyújtási ha­táridő változatlan. Óvást az eddigi — a szelvényeken is feltüntetett — 2000 forint helyett kizá­rólag a 10 000 forintot meghaladó nye­reményekre jelenthetnek be. A be­nyújtási határidő szintén változatlan. A 10 000 forint alatti nyeremények­kel kapcsolatos reklamációkat 30 na­pon belül fogadják el. A nyeremények kifizetési határidői is módosulnak. A totónál a 10 000 fo­rint feletti nyereményeket' a verseny­napot követő 11. naptól, csütörtöktől, a 10 000 forint alatti nyereményeket a versenynapot követő 6. naptól, szom­battól fizetik. A lottónál a 10 000 forint feletti nye­reményeket a sorsolást követő 12. nap­tól, szerdától, a 10 000 forint alatti nye­reményeket pedig a sorsolást követő negyedik naptól, keddtől fizetik. — SZOMBATON IS ÜGYELET. Február elsejétől a társadalom- biztosítási igazgatóságok áttérnek az ötnapos munkahétre. Az új munkarendnek megfelelően vál­tozik az ügyfélfogadás. A Bács megyei Társadalombiztosítási Igazgatóságon (Kecskemét, Kom- szomol tér 7.) és a bajai kiren­deltségen (Lenin tér 8.) hétfőtől péntekig 8—13.30 óráig fogadják az ügyfeleket. Ugyanígy tart nyitva a pénztár. Mindkét he­lyen szombaton ügyelet van 8— 13 óráig, sürgős esetekben fel­világosítást lehet kérni, illetőleg átveszik az iratokat, a pénztár azonban ezen a napon zárva van. — Új turistatérkép készül Szombat­hely és Kőszeg környékéről. Legutóbb 1979-ben jelent meg e két hagy ide­genforgalmú településről és környéké­ről turistatérkép, de már régóta nem kapható, s azóta jelentős változások is történtek. Ilyen változás volt pél­dául a többi között Szelestén, vala­mint az Ablánc patak környékén, ahol úttörő vándortábor nyílt. Csepreg és Kőszegfalva között piros jelzésű turis­taút létesült. — HÁRMAS IKERBORJAK. Hármas ikerborjakat ellett a Vas megyei Sótony községben a ter­melőszövetkezet Daru nevű te­hene. A jószág eddig már hat borjút — négy üszőt és két bikát — hozott világra. A három új­szülött borjú egészséges, nagy gonddal ápolják őket. — NAGY SIKERE VAN Baján a városi-járási pártbizottság aulájában megnyílt Huszonöt év a nép szolgálatában című kiállí­tásnak. A tárlat anyagát a bajai munkásőrök gyűjtötték össze, ké­szítették el. Nem segít — Már két hónapja sze­dem a fogyasztó tablettát és egyáltalán nem segít — panaszkodik Kuklová asz- szony. — És mennyit vesz be naponta? — Tízet, Minden evés után egyet... (A Rohác-ban olvastuk.) — HÉTVÉGI VASÁROK. M országos állat- és kirakodóvásá rendeznek Csanyteleken és Mint szenten, országos sertésvásár le: Gyálon. Vasárnap, 31-én a^töv; sár színhelye lesz Csorna. D récén, Kecskemét, Kisújszál! Miskolc, Nagyatád, Nyíregyhi Szarvas, Szeged és Zaíaszentj* Üdítők a szalagon • Az első negyedévben 8 ír.üli j 600 ezer kétdecis palackot tői nek meg üdítővel a Likőrip . Vállalat tiszakécskel szesz- is üdítőital-gyártó üzemében. Ennek 60 százaléka Coca-Cola, a többi i Sztár-család tagja. A mennyiség kétharmadát Bács-Kiskun, Szol­nok és Csongrád megyében érté­kesítik. Képünkön: Balogh Dé l nesnc töltőgépkezelő az autóm . í berendezést felügyeli. — JÓTÉKONY CÉLŰ előadás) rendeztek a napokban a bajai Központi filmszínházban. A helyi Csitanica együttes, a keceli Sző­lőfürt Szakszövetkezet asszony­kórusa és citerazenekara műso­rával — melynek teljes bevételét a mozgássérültek javára fizették be — a nagyszámú közönség előtt osztatlan sikert aratott. — TASSI MOTOROSOK. Meg­alakulása óta eredményesen te­vékenykedik a tassi művelődési ház túramotoros klubja. A 23 fős — főleg fiatalokból verbuvá­lódott — közösség, télen közle­kedési ismeretekről, műszaki tudnivalókról hallhat előadásokat a klubfoglalkozásokon. Tavaszra többnapos országjárást és verse­nyek látogatását tervezik. Megyénk — az országos sajtóban A Népszabadság Pártfórumok napirendjén sorozatában tegnap a Bács-Kiskun megyei párt-vég­rehajtóbizottság legutóbbi ülésé­ről találunk tudósítást. A testü­let tagjai ezúttal az alapszerve­zeti pártmunka, pártdemokrácia fejlesztésének időszerű felada­tait, s az erről szóló határozatok végrehajtását tekintették át. Az e heti Üj Tükörben Harmadik csengetés címmel Hunyady Judit tollából jelent meg terjedelmes elemző riport a Kecskeméten élő „megszállottan lelkes, eredmé­nyeiről országszerte jól ismert rendező”, Köves Zsuzsa törekvé­seiről, valamint az amatőr szín­játszó mozgalom pangásáról és válságáról, s annak okairól. A Muzsika januári számában Feuer Mária főszerkesztő írt megemlé­kezést Kodály Zoltán születésé­nek 100. és a zenei folyóirat fennállásának negyedszázados év­fordulója alkalmából. PETŐFI NÉPE A Magyar Szocialista Munkáspárt Bács-Kiskun megyei Bizottságának napilapja. Főszerkesztő: Sztrapák Ferenc Kiadja: a Bács megyei Lapkiadó vállalat. Felelős kiadó: Preiszinger András Igazgató Szerkesztőség: Kiadóhivatal: Kecskemét, Szabadság tér 1/a. 6001 Telefon: 20-111 Telexszám: 26 216 bmlv h Terjeszti a Magyar Posta Előfizethető a hírlapkézbesítő postahivataloknál és kézbesítőknél. Előfizetési díj: egy hónapra 34,— forint negyedévre 103,— forint egy évre 400,— forint. Készült a Petőfi Nyomdában ofszet rotációs eljárással. Kecskemét, Külső-Szegedi út 6. 6001 Telefon: 20-466 Igazgató: Ablaka István Index: 25 065 HU ISSN 0133-235 X.

Next

/
Oldalképek
Tartalom