Petőfi Népe, 1973. augusztus (28. évfolyam, 178-203. szám)

1973-08-18 / 193. szám

Szolnoki rádió HÉTFŐ: — Hétfői hullámhosszunk. Zenés aktuális riportműsor. KEDD: — Alföldi krónika — Nép­dalok — Bérből élünk — A hónap hanglemezújdonságai — Táborról — táborra — Szerkesztik a hallgatók. SZEtRDA.: — Alföldi krónika — A ,,Páva-körök” megyei bemutatójáról — Kisközségi gondok — Fúvószene — Farmer és nyakkendő. Zenés ifjúsági magazin. Vezeti: Feuer András. CSÜTÖRTÖK: — Alföldi krónika — Betyámóták — Választ vár a hallgató — Közgazdasági kislexikon — A Midie of the Road együttes lemezei- ből — közben: Sport PÉNTTEK: — Alföldi krónika —Solti Károly nótákat énekel — Kulturális figyelő — Operakedvelőknek — Hu­mor a palettán — Ritmusturmix, köz­ben: Egészségügyi tanácsok. SZOMBAT: — Hétvégi kaleidoszkóp. VASÁRNAP: 9 órától HO óráig- Va­sárnapi magazin. Szerkeszti: Pálréti Ágoston. Jugoszláv televízió VASÁRNAP: 8.50: Vasárnapi ma­gyar nyelvű magazin. 3.40: Népi mu­zsika. 10.12: Földművelőknek. 10.55: Szézám utca. (Ism.) 11.25: Gulliver — adássorozat gyermekeknek. (Ism.) 11.55: Csillagos ösvények: Sportműsor — Jugoszláv autóversenyző bajnok­ság, közvetítés. 16.00: Berlin: Üszó Kurupa-Kupa, férfiak — közvetítés. li8.1S: Dokumentumfilm. iä.30: David Copperfield — amerikai film. 19.45: Rajzfilm. 20.35: Bolondház — humo­ros adás. 21.20: Külföldi énekesek a mi stúdiónkban. 21.35: Sportszemle. 22.215: Hét TV-nap. MÁSODIK MŰSOR: 20.30: Alba Re­gia — magyar film. 22.00: Huszonnégy óra. HÉTFŐ- 18.45: Magyar nyelvű TV- napló. 17.4ö: Bábjáték. 18.00: TV-óvo- da. 18.30: a nézők és a TV. IS.00: Szervusztok fiatalok. 19.45: Rajzfilm. 20..30: Arcképek. 21.10: A. P. Csehov: A 8-os számú pavilon — dráma. MÁSODIK MŰSOR: 19.50: Rajzfilm. 20.25: A Tower árnyéka. 21.25: A hét filmje. KEDD; 17l15: Magyar nyelvű TV­napló. 17145: Távcső. 118.30: Tudomá­nyos stúdió. 19.15: Második szerb folk- lorfesztivál, felvételről. 19.45: Rajz­film. 20.30: A JKSZ X. kongresszusá­nak platformja. 21.15: Csillagos ösvé­nyek — filmsorozat. 22.25: Weber: Hangverseny fagottra. SZERDA: 10.45: Magyar nyelvű TV- napló. 17.4)5: Gulliver — adássorozat gyermekeknek. 18H6- A Vajdaságon át. 18.30: Riport. 19.00: Rajzfilm. 19.15: Hogyan. . . 19.45: Rajzfilm. 20.30: Visz- szapillantás a jugoszláv film történe­tére; A modern kifejezésről — Cira pópa és Spira pópa. 22.00: Előtérben: a zene világa. MÁSODIK MŰSOR: 20.30: Portoroz aranyrózsája. II. rész. 21.30: Delacroix — H. 21.55- A tengertől Mosorig. 22.25: 24 óra. CSÜTÖRTÖK: 16.45: Magyar nyelvű TV-napló. 17.45: Adássorozat gyerme­keknek 18.30: Népi muzsika 19.00: Panoráma. 19.45- Rajzfilm. 20.30: Bi­téi: Kvantag — a zeami Za japán csoport előadása. 21.25: Vlva la musi- ca. 22.20: Válogatás más tv-központok műsoraiból. MÁSODIK MŰSOR: 20.30: Kör. 21.IS; Rajzfilm. 22.30: Huszonnégy óra. 22.40: Válogatás más tv-központok műsorai­ból. PÉNTEK: 16.45- Magyar nyelvű TV- napló. 17.415: Szézám utca. 18.30: Nép­szerű tudományos film. 18.00: Népi ­muzsika. 19.30: Rajzfilm 20.30- Adriai találkozások. 21.40: Kennon — film­sorozat. 22.50: Olvasmány. MÁSODIK MŰSOR: 20.30 : 625 vona­lon- A tenger titkai. 2120: Paradox a sakkról. 22.10: Huszonnégy óra SZOMBAT: 16.30: Ohrid: Kosárlab- datoma, közvetítés. 18X10: Belgrádi krónika. 18.25 • ötemeletes torta — a Bosko Buha Színház előadása, felvé­telről. 19.15: Steptoe és fia — humo­ros adás. 19.45: Rajzfilm. 20.30: Szó­rakoztató zenei fesztivál, közvetítés. 22.15: Az Apokalipszis lovasai — ame­rikai film. MÁSODIK MŰSOR: 20.30- Koldic. 21.20: Ajax—Juventus dokumentum­film. 21.50: Gitár a tengeren — zenei adás. 22.20: Huszonnégy óra. Hirdessen lapunkban! Apróhirdetések, apróhirdetések Expressz FEHÉR Zastava kétéves el­adó, vagy Fiat Coupéra cserélem, megegyezéssel. Kecskemét. Holló u. 32. ________________4023 KÖZPONTI nagyméretű, földszinti két szoba, kom­fortos főbérleti lakásom el­cserélem széchenyivárosl, vagy szalagházi kétszobás­ra. Leveleket „Minden megoldás érdekel 211380” jeligére a Kecskeméti Ma­gyar Hirdetőbe kérek. 4019 NAGY családi ház, két csa­ládnak is megfelel, azonnal beköltözhetően eladó. Baja. Petőfi S, u. 100. _________635 T EJLEK eladó Dunaharasz- tln, 110 négyszögöl, 45 000 forintért Érdeklődni lehet: Soltvadkert, Tanács utca 1É_______________________ 1519 A ZONNAL beköltözhető kétszobás, fürdőszobás ház eladó. Kecskemét. Csongrá­di út 58. Érdeklődni Lakás­textilüzletben. Rákóczi út 2- 1527 Ingatlan Lakás BAJA, Bokányi D. u. 23. szám alatti. 2 szoba össz­komfortos házrész eladó. ______________________________632 MÉLYKÚTON. Lenin téren háromszobás ház, 700 négy­szögöllel eladó. Dr. Csorba, Mélykút. Lenin tér 34. 977 ELADÓ Kiskunfélegyháza, Attila u. 59. számú ház kö­zépső része. Azonnal be­költözhető. ______ 1805 E LADÓ azonnal beköltöz­hető. kétszobás. különDor- tás. családi ház. Kiskun­félegyháza, Semmelweis u. 32- 1818 KEREKEGYHAZA központ­jában félkész családi ház eladó. Érdeklődni: Szabó János. Kerekegyháza, Wes­selényl u, 6._____________3960 E LADÓ házrész belterüle­ten. Érdeklődni délután. Kecskemét. Hoffmann Já­nos utca 13.______________3953 K ER0KDOMBON közműve­sített üdülőtelek eladó. Kecskemét, Ady Endre u. 8/a-________________________3985 H ELVÉCIA községben üveg- verandás lakás beköltözhe­tően. azonnal eladó. Kasos Sándomé. (Megbízott.) _______________________ 3971 H OBBITEILKEK Kisfáiban közvetlenül az Alsó-úrréti vasútállomás és műút mel­lett. jutányosán eladók. Víz- és villanylehetőség van. Érdeklődés • Kecske­mét, Katona József utca 118., naponta 7—« óráig és 17— 1)8 óráig. ___1538 K ERESEK kb. 7K)—80 négy­szögöl beépíthető területet, a központhoz közel. Aján­latokat „Villanegyedben 211263" jeligére a Kecske­méti Magyar Hirdetőbe ké-' rek _______ 3947 K ÉTSZOBÁS fél .ház eladó. Kecskemét. központjában. Érdeklődni: Kecskemét. Kupa utca 32.___________3952 H OBBIFÖLD épülettel el­adó. Érdeklődni Kecskemét. 18- 515-ös telefonon. 1549 BAJA, Vasvári Pál u. 22. számú ház beköltözhetően eladó._____________________838 H OBBrFÖLD. épülettel el­adó. valamint robbanómo­toros szivattyú. Érdeklőd­ni: Kecskemét. 13-515-ös te­lefonom______________ U49 B EKÖLTÖZHETŐ házrész, leválasztva, eladó, garázs­lehetőséggel. vasajtóval, ivóvízzel. Kecskemét. Szal- vai Mihály körút 26/a, vas­kapu. 1514 GARZONLAKAst vennék Kecskeméten. Valkay Má­ria. Kecskemét, Felsőszéktó 18-________________________3946 K ECSKEMÉTI IV. emeleti, szövetkezeti lakásomat el­adom OTP-átvállalással, vagv elcserélem kisebbre. KIK-lakás Is érdekel. Le­veleket „Leninváros 211 269” jeligére a Kecskeméti Ma- kvar Hirdetőbe kérek. 3953 KECSKEMÉT, Műkertváros I. u. 19. fszt. 3. számú tár­sasházban levő lakásomat eladom. Érdeklődni a hely­színem_________________ 1539 B AJAI. tanácsi szoba, konyhás lakásomat elcseré­lem hasonló kecskemétire. Érdeklődni: Kecskemét, Villám István u. 5.______3976 F ŐISKOLÁS házaspár kü­lön bejáratú albérleti szo­bát keres. Kecskeméten, 1-es autóbusz vonalához közel. Ajánlatokat ármeg­jelöléssel e címre kérjük: Székkutas. VII. kerület 4. ____________________________1522 S ÜRGŐSEN eladom, köz­ponti helyen fekvő, nagy­méretű másfélszobás laká­som. Részletfizetéssel is meeoldható. Alap 1W009 Ft körül. Csongrády Attila, Debrecen, Libakert u. 9. IV/l. 1268 Gépjármű MOSZKVICS 408-as, jó ál­lapotban eladó. Építőipari Szövetkezet Szentendre, Kő­zúzó út li. Telefon: 92-59. ____________________________1225 F IAT 128-as. lO-s rendszá­mú (bordó) személygépko­csi igényesnek eladó. Toby Gyula, Kecskemét. Széche- nyiváros I. épület, földszint 38, Telefon: 1B-676. 3920 MZ oldalkocsit veszek. Kecskemét. Alsószéktó 140. Pf- 3708. Gubonyi István. ____________________________3058 E JLADO 801-es, CT-és Tra- bant Combi. Érdeklődni szombat, vasárnap. Kecske­mét, Budaihegy 104. (Vacsi köz felől, kocsmával szem­ben.) Hétköznap Kandó Kálmán utcai bútorraktár- nál Mészáros József. 3959 ELADÓ 403-as Moszkvics felújított állapotban. Kecs­kemét, Csongrádi út 8. (Csak szombaton.)_______3988 1 75-ÖS vizsgázott Czetka Jáwa eladó. Kecskemét, Kupa utca 27.______ 1528 T RABANT gépkocsi eladó. Megtekinthető Kecskemét. Villám István u. 3. 1541 T—5-ÖS Pannónia olcsón eladó, kisebbet beszámítok. Kecskemét, Zöldfa utca 67. _____________3969 M OST műszaki vizsgázott, 407i-es Moszkvics felújított motorral eladó. Érdeklődni Kecskemét, Szolnokihegy 13. szombat, vasárnap. ___________________________3973 V ESZEK újszerű állapotban Izs. vagy MZ oldalkocsit, ármegjelöléssel. Csfk János. Kunszállás, Arany J. u. 7. _______________________ 3975 E LADÓ 353-as Wartburg. Kecskemét. Bethlen körút 48. 17 óra után,_________3977 F IAT Coube Sport IB-s sürgősen eladó. Baja. Dó­zsa Gy. 19. II. em. Cser. 640 Egyéb adás-vétel BAJÁN eladó bontásból: tégla, faanyagok ajtók, ab­lakok. Érdeklődni egész nap. Kígyó u. 5—7.___3722 E LADOK: szép hálóbúto­rók. konyhabútorok, elő­szobafal, rekamiék, sezlon, konyhabútort veszek. Kecs­kemét. Vak Bottyán u. 9. (Rákóczi út végénél.) 3061 BLOKKTÉGLA eladó. Kecs- kemét, Thököly u. 28. 3962 ELADÓ gázpalack, nyomás- csökkentő. szőlőprés, dará­ló. Kecskemét, Csóka utca Vh ______________________ 3984 M OST kivágott hársfarön­kök 390x65 cm, 400x6« cm és diófarönk 160x42 cm. el­adók. Kecskemét, Kisfái 25. Pályi.______ 1630 T ELEVÍZIÓ Orion Oretta, kifogástalan állapotban, fér­fikerékpár. ruhaszekrény, és kitűnő állapotban heve- rős cseh szobagarnitúra el­adók. Kecskemét, Küküllő utca 13,___________________1529 KONYHAI szekrénysor, asz­talka. székek, új állapot­ban eladók. Kecskemét, Cé­dulaház utca 34.________1534 G YERMEKAGY matraccal és gyermek sportkocsi el­adó. Kecskemét, Rákóczi út 6. I. emelet 5. (Wesselényi utca felől.) ________3945 E GY mély és egy átszerel­hető gyermekkocsi eladó. Kecskemét. Kertváros, Ist­ván király krt. 16. Nagy Pál Sándor.____________3951 10 HÓNAPOS doberman kutyák olcsón eladók. Ér­deklődni délutáni órákban. Csille Ferenc. Kecskemét, Volkertelep IV. utca 19. __________________________ 39T4 J Ö állapotban levő, háló­szobabútor eladó. Érdek­lődni Kecskemét. Semmel­weis u. 22. 17 óra után. ___________________________1548 O RIGINAL hordozható ben­zines vízszivattyú és keve­set használt borpumpa el­adó. Kecskemét. Budai De­zső fasor 12. sz. _________1543 T TZHEKTOLITERES üzem- k*r»es or^s el­adó. Izsák, Mátyás király utca 7. 1521 KÜLÖNBÖZŐ gyümölcsfa, eperfa- és nyárfatörzsek és nád eladó. Soltvadkert, Ta­nács utca 18. 1620 ÜJZÉLANDI és kaliforniai nyulak, gödöllői törzsköny­vezett szülőktől továbbte- nyésztésre eladók. Kecske­mét, Budai Dezső fasor 12. sz. ________________________1544 4 ! KTLOWATTOS. 220 Voltos benzinmotor meghajtású aggregát és 12 Voltos 136 Amperórás akkumulátor el­adó. Érdeklődni 18 órától és vasárnap. Kecskemét, Rendőrfalu. Brassói utca 12. sz.____________________ 1512 E LADÓ nagyképernyős Ho­rizont televízió. Kecskemét. S^échenyiváros. XV. épület, VT. lépcsőház. földszint 92. sz. 3915 KOZLEMÉM Y EK köszönetnyilvánítás Köszönetét mondunk mindazon roko­noknak, jó barátoknak, munkatársak­nak, és ismerősöknek, akik felejthe­tetlen feleségem, édesanyánk, nagy­mamánk : KOLOZSVÁRI IMRÉNÉ Horváth Eszter temetésén megjelentek, sírjára koszo­rút, virágot helyeztek, részvétükkel fájdalmunkat enyhíteni igyekeztek. Gyászoló család. 1515 Vegyes IDŐT és pénzt takarít meg. ha felkeresi Hamvas Ru­dolf borászati felszerelések kereskedését. Jánoshalma. Dózsa György u. 37. alatt. Jelenleg 3—7 és 99—710 hek­toliteres hordók kaphatók. '______________________960 BAJÁN Kígyó utcai tár- sasház-éoítkezésbe jelent- kezni lehet a helyszínen. ______________________6») K FCSKEMjÉTKN házfel­ügyelőt keresünk modern lakótelepre. cserelakás szükséges. Leveleket ..Elő­nyös csere 211271” jeligére a Kecskeméti Magyar Hir- detőbe kérek.___________3955 S ÖDERS ZALLItAST válla­lunk. Rózsabarack Mg. Szakszövetkezet Kecskemét, Szolnoki út 7. (Alulláró mellett.)__________________3956 A LBÉRLETI üres szoba, konyhás. vagy komfortos lakást keres, értelmiségi házaspár Kecskeméten. Le­veleket ..Nyugodt tanulás” jeligére a kiadóhivatalba kérünk.__________________1547 F ELHÍVOM régi megrende­lőink és -az olvasók fievel- mét. hogy a Lajosmizse, Dózsa György út G0. sz. alatti lakatosműhelvemet Ú1ra megnyitottam. Vas- és fémesztergálást. szerszám­készítést. valamint minden­nemű lakatos munkát vál­lalok. özv. Murinál Ferenc­nél________________________1540 N AGY udvar kiadó, üzlet, raktár, vaev garázs felállí­tására. Kecskemét. Bem ut­ca 13. 1617 GYASZHlR Fájdalomtól megtört szívvel tudatjuk, hogy a szeretett nagynéni, keresztanya, és ro­kon : özv. Turjánszki Jánosné Bodacz Judit kecskeméti (Szélmalom utca 42. szám alatti) lakos, életének 78. évében, 1973. augusztus 15-én csendesen elhunyt. Te­metése augusztus 18-án, szom­baton délután 2 órakor lesz a kecskeméti köztemetőben. Gyászoló család. 1606 köszönetnyilvánítás Hálás köszönetünket fejezzük ki a Belügyminisztérium és a Megyei Rendőr-főkapitányság vezetőinek, szeretett férjem testvéreinek, rokonainak, mun­katársainak, ismerőseinek és mindazoknak, akik: Kis József temetésén megjelentek, sírjára virágot, koszorút helyeztek. örökké gyászoló felesége: Kis Józsefné, és gyermekei: Évike, öcsike. 1513 Házasság 21' ÉVES. H60 cm ma(?«s, sötétszőke, modern lány házasság céljából megis­merkedne magányos, vagy elvált férfival 36 évesig. Lehetőleg fényképes leve­leket ..Gyors esküvő 211 229” jeligére a Kecske­méti Magyar Hirdetőbe ké- rek. _______________________3903 S AJAT otthonnal rendelke­ző. 175 cm magas, 3S> éves, önhibáján kívül elvált férfi. Ismeretségét, házasság cél­jából. Fényképes levelek előnyben. Leveleket „őszi esküvő 211 286” jeligére a Kecskeméti Magyar Hirde­tőbe kérek. 3966 köszönetnyilvánítás Köszönetét mondunk mindazon rokonoknak, barátoknak és is­merősöknek. munkatársaknak, virágbolt, megyei szakszerve­zet. ATI, és az l. számú mun­kaközösség, Petőfi Nyomda, Járási Tanács dolgozóinak, akik: Csukás Pálné temetésén részt vettek, sírjára koszorút, virágot helyeztek, s mély fájdalmunkban velünk együttéreztek. Gyászoló család. A MERKUR Személygépkocsi Értékesítő Vállalat értesíti kedves vásárlóit, hogy ebben az évben korlátozott számú V olkswagen 1300-as típusú személygépkocsit hoz forgalomba. A gépkocsi ára: 140 500 Ft. A VOLKSWAGEN 1300-AS típusú gépkocsikra augusztus 21-től 25-ig a rendelke­zésünkre álló készlet erejéig veszünk fel megrendeléseket. A VOLKSWAGEN 1300-AS típusú gépkocsikat a következő színekben tudjuk szállí- ífí1'...13*105 kárpittal), fehér (piros kárpittal) és világoskék (fekete kárpittal). Kérjük t. vevőinket, hogy megrendelésüket ajánlott levélben szíveskedjenek feladni A megrendelésen — alternative — két színt szíveskedjenek megjelölni, választásuk szerint. Postai címünk,: Merkur Személygépkocsi Értékesítő Vállalat, 1392 Budapest VI., Szív u. 60. A ^ OLKSWAGEN 1300-AS gépkocsit azok is megrendelhetik, akiknek vállalatunk­ká! korábbi, bármilyen típusú gépkocsira szóló előjegyzésük van. A típusmódosítási igényről szóló bejelentésben kérjük megjelölni a korábban megrendelt gépkocsi típusát és az előjegyzés sorszámát. A VOLKSWAGEN 1300-AS típusú gépkocsikra beérkező új megrendeléseket és a tipusmódosítási igényeket a postabélyegző kelte szerint soroljuk be. A rendelkezé­sünkre álló készlet erejéig elfogadott megrendelésekről, a visszaigazolási sorszámról, valamint az ár befizetésével kapcsolatos teendőkről a megrendelés beérkezésétől számított két napon belül értesítést küldünk. Kérjük t. megrendelőinket, hogy amint ezt a visszaigazoló értesítést megkapják, további két napon belül helyezzék letétbe a megrendelt gépkocsi teljes vételárát valamelyik OTP-fióknál vagy taka­rékszövetkezetnél. Az elfogadott megrendeléseket kb. 90 napon belül teljesítjük. Azokat pedig, akik­nek a megrendelését — a korlátozott mennyiségű behozatal miatt — ez idő sze­rint nem tudjuk teljesíteni, a megrendelések felvételének befejezését követő nyolc napon belül értesítjük. A VOLKSWAGEN 1300-AS típusú személygépkocsi megrendelésével kapcsolatos további tudnivalókról autószalonjaink adnak bővebb felvilágosítást. AUTÓSZALONJAINK CÍME; Budapest V., Martinelli tér 8. Telefon: 204-018. Budapest VI., Népköztársaság útja 8. Telefon: 124-249. Budapest VI., Lenin krt. 77. Telefon: 117-290. Zalaegerszeg, Kossuth Lajos u. 7. Telefon: 11-577. MERKÚR személygépkocsi értékesítő vállalat 5 napra különjárat indul vállalati dolgozók részére KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS Ezúton mondok hálás köszöne­tét mindazon rokonoknak, is­merősöknek. jó barátoknak, szomszédoknak, Városi Tanács KECSKEMÉTRŐL BÉCSBE Kommunális Költségvetési Üzem és Országos Pedagógus Gyermekotthon vezetőinek és dolgozóinak, akik felejthetet­len férjem, 9 Ujszászi Károly október 25-én. Utazás panoráma-autóbusszal. Részvételi díj: kb. 2200,— Ft, plusz költőpénz. Jelentkezés szeptember 5-ig. IBUSZ UTAZÁSI IRODA. KECSKEMÉT, Széchenyi tér 1—3. temetésén megjelentek, sírjára virágot és koszorút helyeztek, és ezzel mély fájdalmamat enyhíteni igyekeztek. Gyászoló felesége, Kecskemét. 2679 1537 hírős Munkaalkalom FÉRFI segédmunkásokat és takarító­nőt felveszünk. Petőfi Nyomda, Kecs­kemét, Szegedi út 6. 1267 A HÓDMEZŐVÁSÁRHELYI Divat Kö­töttárugyúr felvételt hirdet jánoshal­mi telephelyére gépivarró munkakör­be. Jelentkezés a telepvezetőnél. A munkavégzés két műszakban törté­nik. Betanításról a vállalat gondos­kodik betanulói bér fizetése mellett. Továbbiakban a bérezés, teljesítmény alapján történik. 1245 TISZAKECSKEI sü­tőüzemünkbe sütő­ipari szakmunkáso­kat, rövid betanu­lási idővel betaní­tott munkási mun­kakörbe férfi és nói munkaerőt magas kereseti lehetőseg­gel felvesz a Kecs­kemét és Vidéke Sütőipari Vállalat. Jelentkezni lehet a vállalat központjá­ban mindennap, Kecskemét, Szolno­ki út 23—25. sz. 1232 LEÁNYKOLLÉGIUM konyhalányt és takarítónőt keres. Baja, Katona Jó­zsef u. 3. (Volt zárda.) 633 A GABONAFELVASAKLÓ és Feldol­gozó Vállalat soltvadkerti körzeti üze­me Soltvadkertre a takarmánykeverő üzemhez raktárosokat vesz fel. Közeli községbeliek előnyben részesülnek. Érdeklődni Soltvadkerten, a körzeti üzemnél lehet. 1183 a fémmunkás Vállalat kecskeméti gyára felvételre ke­res műszaki vég­zettségű személyeket diszpécseri és szer­kesztői munkakörök betöltésére. Jelent­kezni lehet a gyár személyzeti osztá­lyán. Kecskemét, Izsáki út 2—6. 4024 A KECSKEMÉTI Baromfifeldolgozó Vállalat azonnali felvételre keres női segédmunkásokat tollfeldolgozó üzem­be, 3 műszakos foglalkoztatásra. To­vábbá férfi és női segédmunkásokat azonnali belépéssel. A felvételhez orvosi vizsgálati eredményre van szükség, jelentkezés: Kecskemét, Ceg­lédi út 11. 3896 KÖZGAZDASÁGI technikumi végzett­séggel és gyakorlattal rendelkező anyagkönyvelőket felveszünk. Jelent­kezés Petőfi Nyomda személyzeti ve­zetőjénél. 1263 AZ ORSZÁGOS Szakipari Vállalat Du­naújváros munkahelyen 5 hónapos betanító tanfolyamot indít szakmával nem rendelkező 18—45 éves korú fér­fiak részére, festő-mázoló szakmák­ban. A kezdés időpontja: 1973. IX. 3. Biztosított havi bér: 1800,— Ft. A-tan­folyam elvégzése után teljesítmény­bérben foglalkoztatjuk dolgozóinkat. Munkaidő: heti 5 nap. Felvétel: Bu­dapest, V., Báthori u. 12. IL em. 229. szoba, telefon: 114-004., vagy Dunai Vasmű, OSZV. felvonulási épület, László Dezső művezetőnél. 1215 MAROS szakmunkást azonnali belé­péssel felveszünk. Kecskeméti Ba­romfi Feldolgozó Vállalat Ceglédi út 11. 3779 A KECSKEMÉTI MEZŐGÉP kerek­egyházi gyáregysége az alábbi munkakö­rökre felvételt hir­det: — anyaggazdál­kodási vezető, — gyártásfejlesztési — gyártástervezési — gyártóeszköz-gaz­dálkodási — gyártáselőkészítési — normatechnológusi. A gyáregység pro­filja alumínium szerkezetek gyártása és felületkikészítése bel- és külföldi megrendelésre. Jelentkezhetnek kö­zép- és felsőfokú képzettségű műsza­ki szakemberek. Bejáró dolgozóink részére útiköltséget térítünk, üzemi étkezés biztosított. Jelentkezés sze­mélyesen vagy írásban a gyáregység fejlesztési főmérnökénél. 1216 GABONAFELVASARLÖ és Feldolgozó Vállalat Kiskunfélegyházi Körzeti üzeme raktárost felvesz azonnali be­lépéssel. Mezőgazdasági technikumi érettségivel rendelkezők előnyben. Jelentkezés: Kiskunfélegyháza, Kos­suth u. 6. 1835 FÉRFI beosztott raktárost felvesz a Háziipari Szövetkezet, Kiskunfélegy­háza, Kossuth u. 7. 1834 FÉMMUNKÁS Vál- lajat .kecskeméti gyára azonnali belé- péssel felvételre ke- rés gyakorlattal ren­fémmunkás delkezö gyors- és gépírót. Jelentkezni Tehet a gyár sze­mélyzeti osztályán, Kecskemét, Izsáki út 2—6. 4025 A LAJOSMIZSE és Vidéke ÁFÉSZ pályázatot hirdet az év végén meg­nyíló 250 személyes étterem, 300 sze­mélyes eszpresszóból álló üzletben a következő állások betöltésére: üzlet­vezető-helyettesek, konyhafőnök és -helyettes, felíró, konyhamészáros. Pályázati feltételek: szakképesítés, szakmai gyakorlat, erkölcsi bizonyít­vány. Bérezés megegyezés szerint. Ér­deklődni az ÁFÉSZ Kereskedelmi Fő­osztályán. 1252 KECSKEMÉTI munkahelyre műszer, automatikaszerelésre váltóműszakban, kb. 1 havi budapesti betanulással, fel­veszünk kezdő műszerészeket, és 8 általánost végzett fiatalokat. Jelent­kezés az MMG. Mezőgazdasági Autó­ira Üra IX-es sz. üzemegységénél, Kecskemét, Korhánközi út 5. 3981 FELVÉTELRE keresünk gépíró-admi­nisztrátort. Fizetés megegyezés sze­rint. Jelentkezni lehet személyesen: Közúti Építő Vállalat, Kecskemét, Bocskai u. 5. sz. II. em. 2. 3949 ANYAGGAZDALKODO-BESZERZÖI munkakörbe középiskolát végzett férfi dolgozót felveszünk. Jelentkezés: Al­földi Cipőgyár személyzeti osztály. Kecskemét, László Károly u. 16. 3954 NAPI hétórás munkaidővel, jó kere­seti lehetőséggel hűtöraktári anyag- mozgatókat felvesz a Kecskeméti Hű­tőház. 1255 NYUGDÍJAS adminisztrátort állandó munkára felveszünk. Katona József Könyvesbolt, Kecskemét, Szabadság tér 1. 1596 GABONAFELVAsARLÓ és Feldolgozó Vállalat férfi segédmunkásokat rak­tári munkára azonnali belépéssel fel­vesz. Jelentkezés villanymalomban, Kecskemét, Vasút u. 2. 4048 AZ EGÉSZSÉGÜGYI Szakiskola kony­halányt felvesz azonnali belépéssel. Érdeklődni Kecskemét, Nyíri út 11. sz. alatt, az alagsorban. 1248 NYUGATNEMET JÉGRÉV BUDAPESTEN!--- -------------- --- ----- -----------—- - —- — — ^ A T • " "" 1 ■■ A COOPTOURIST Utazási Iroda, augusztus 24., 25.. 26, 31., szeptember I—2 án autóbusz-különjáratokat indít Kecskemétről, az Alföld Áruház elől Budapestre, a Nyugatnémet Jégrevü VÍG ÖZVEGY c. műsorának megtekintésére. Részvételi díj: 130,— Ft (vacsora, belépő, városnézés). (vasárnap): 160,— Ft (ebéd, vacsora, belépő városnézés). Jelentkezési határidő: augusztus 16. CSOPORTOS, VIDÉKI ÉS SAJÁT AUTÓBUSSZAL RENDELKEZŐ INTÉZMÉNYEK MEGRENDELÉSEIT IS MINDENNAPRA ELFOG ADJUK! Jelentkezés: Cooptourist Fiókiroda Alföld Áruház II. em. 6000 Kecskemét, Május 1. tér. Tel.: 13-850/27 m. 3924

Next

/
Oldalképek
Tartalom