Dunántúli Napló, 1982. november (39. évfolyam, 300-329. szám)

1982-11-01 / 300. szám

Dunai Imre képriportja A sumonyi lehalászás jellegzetes munkafázisai II tartalomból: PIROS AZ ERESZEK. ALJA LÁNYOK, ASSZONYOK — EGY SZÁL LEPEDŐBEN ÉRTED SZÓL... 38 ÉVE „HŐSI HALOTT” A HÉT EMBERE A KIRÁLYASSZONY ROBBANÉKONY LOVAGJA CÁPA-SHOW A FŐVÁROSBAN Martyn Ferenc rajzai a tatai várban Martyn Ferenc festőművész rajzaiból (nyitottak vasárnap ki­állítást Tatán az öregvárban. A Pécsett élő 8,3 éves Kossuth- díjas alkotónak James Joyce nagy regényéhez az Ulysses-hez készített 24 rajzát mutatják be a tatai tárlaton, amelyet az író születésének 100. évfordulója alkalmából rendeztek. Világ proletárjai, egyesüljetek! héttői Dunántúli nap o XXXIX. évfolyam, 300. szám 1982. november 1., hétfő Ara: 2,20 Ft Az MSZMP Baranya megyei Bizottságának lapja w _ Uj bikali haltermék a téli ünnepekre Őszi lehalászás Sumonyban Ha a nádas és a túlsó part­szegély erdősávja nem árulkod­na a valóságról, könnyen ké­szíthettünk volna cseles fény­képet, mondjuk olyan címmel, hogy „Cápáktól hemzsegő ausztrál tengerpart”. A víz fel­színéből kiemelkedve cikázó uszonyokhoz azonban nem vé­rengző tengeri szörnyetegek, hanem veszélytelen növényevő édesvízi halak, busák tartoznak, s a helyszín sem a földgömb déli fele, hanem a Bikali Álla­mi Gazdaság sumonyi halászati üzemének egyik legnagyobb tava. Kifogták már a karácsonyi halunkat A sumonyi halastavaknál ok­tóber 11-én kezdődött meg az őszi lehalászás, az összesen 207 hektárnyi vízfelületű négy nagy tóból. Sumony, a Bikali Állami Gazdaság egyik legnagyobb halgazdasága, igen jó hírnevet szerzett a halételeket kedvelők népes táborában: tavainak víz­tisztasága szinte egyedülálló az egész országban. A tavakat tápláló patak a Mecsek termé­szetvédelmi területein folyik ke­Befejeződött az országos nőkonferencia (Munkatársunk telefon­jelentése) Vitával folytatta munkáját va­sárnap a harmadik országos nő­konferencia. Dr. Márton Lázár- nének, a szentdénesi termelő- szövetkezet közgazdászának szombaton elhangzott hozzá­szólása után — a falun élő értelmiségi nők ‘helyzetével fog­lalkozott — tegnap mégegy ba­ranyai küldött dr. Soponyai Jó­zsef, a POTE szülészeti kliniká­jának tanársegéde is szót ka­pott, aki a nők biológiai vé­delmének fontosságáról, illetve a fiatalok családi o életre ne­velésének jelentőségéről be­szélt. A hozzászólásokat’ Du- schek Lajosné foglalta össze, majd megválasztották a Ma­gyar Nők Országos Tanácsá­nak tagjait. Baranyát Czeller Aranka, a mágocsi MEZŐGÉP esztergályo­TOTO 1. Ózd—Bauxitbányász 4-3 1 2. Keszthely—Olajbányász 3-2 1 3. Salgótarján—Eger 5-3 1 4. Avellino—Juventus 1-1 x 5. Catanzaro—Genoa 2-2 x 6. Udinese—Verona 0-0 x 7. Bari—Lazio 0-3 2 8. Bologna—Pistoiese 1-0 1 9. Campobasso—Arezzo 0-2 2 10. Cavese—Catania 1-0 1 11. Cremonese—Atalantb * 3-1 1 12. Sambenedettese—Como 1-1 x 13. Varese—Milan 0-0 x +1 14. Monza—Lecce 1-1 x sa, Fulmer Istvánné, a MEV laboránsa, Kapcsa Józsefné, a mohácsi Újbarázda Tsz kerté­szeti ágazatvezetője, dr. Márton Lázárné, a nagypeterdi Egyet­értés Tsz közgazdásza, dr. Rup- pert Ferencné, a JPTE Tanár­képző Karának tudományos munkatársa, dr.. Szalay Istvón- né, női szabó kisiparos és Szi­lágyi Éva, a pécsi Kesztyű- és Bőrdíszműipari Szövetkezet gyár- táselőkéSzítője képviseli az or­szágos tanácsban. Somogy megyei MNOTtagok: Barcza Irén, a mezőcsökonyai körzeti 'orvos, dr. Borbély Éva, az Egészségügyi Dolgozók Szak- szervezetének Somogy megyei titkára (Kaposvár), Horváthné Szegedi Veronika, munkaügyi csoportvezető (Siófok), Kőszegi Rudolfné, közgazdasági osz­tályvezető (Balatonszabadi tsz), Vései Józsefné,. női szabó kis­iparos (Kaposvár), Virág József­né, varrónő (Kaposvári Ruha­gyár), Dunaváriné Nagy Erika, növényvédő barcsi (Vörös Csil­lag Tsz), Simon Istvánné szak­munkás (Balatonnagybereki ÁG). A Tolna megyei MNOT ta­gok: Herczig Józsefné, háztáji ágazatvezető (mözsi tsz), Mol- nárné Virág Rózsa kesztyűsza­bász (Dombóvár), Pappné Keszt­helyi Éva, kozmetikus (Szek­szárdi Sütő Nándorné, mun­kaügyi osztályvezető (Szek­szárdi dr. Üjváriné Szergényi Éva, dr. járási állatorvos (Szek­szárdi Varjúné Baracska Ilona, vegyészmérnök ’ (Paks). T. É. resztül, így nem kerül béig szennyeződés, s nincs kellemet­len mellékíze az itt nevelődött halaknak. A halászatnak, mint az egyik legősibb mesterségnek, a tech­nikai fejlődés sem változtatott sokat alapvető eszközein. Min­dig lenyűgöző látvány, s egy­ben nagyon kemény munka ma­rad, amikor a halászok térden felül'érő gumicsizmában, víz­hatlan ruhában a halágy szélé­nek mély iszapjában gázolva egyre közelebb vonják a part­hoz a hatalmas húzóhálót és az egyre kisebb területre össze­zsúfolódik a 100-200 mázsa hal. Olyannak látszik a vízfel­szín, mintha forrna, s a mene­külés útját keresd pontyok, de főleg a busák szinte vízicirkusz­ba illő mutatványokat produkál­nak, messze kiugorva a hem­zsegő, vad táncot járó tömeg­ből. A megszorult halaknak va­lóságos megváltás, hogy egy szűk zsilipen egyetlen kiútként (Folytatás a 2. oldalon) NB I. férfi mérkőzés. Városi sportcsarnok, 600 néző. V.: Var­ga, Péter. PVSK: Vojtek (17), Darázs (4), Varasdi (20), Rab (14), Tóth (12). Csere: Ottó (5), Richter (14). Edző: Horváth Im­re. Baja: Hosszú (34), Ág falvi (16), Kovács (18), Csanádi (8), llcsik (—J. Csere: Kiss (4), Pes- tality (5), Kancsár (—). Edző: Kovács József. A táblázat második helyén álló Baja kezdett jobban és a 9. percben már 7 pontos előny­re tettek szert. A félidő hajrá­jára feljavult a PVSK ' és az utolsó két percben ledolgozták a hátrányt, így döntetlennel fordulhattak. Szünet után ismét a vendé­gek percei következtek, de rö­vid idő elteltével újból döntet­lenre alakult az eredmény. Nem sokáig örülhettek a pécsi szurkolók, mert a Baja Hosszú valamint Kovács kosaraival új­ból 6 pontos előnyre tett szert. Már csak 3 perc volt vissza a mérkőzésből amikor rákap­csolt a PVSK és először ebben a félidőben vezetéshez jutottak. A hátralévő időben hol egyik, hol másik csapat vezetett egy ponttal. Harminc másodperc volt már csak hátra, amikor Richter ismét a pécsieket jut­tatta vezetéshez. Mind később kiderült ez egyben a végső győ­zelmet is jelentette, mert a Baja már nem tudott élni a lehető­séggel. Darázs (PVSK) harcol a labdáért a bajai palánknál Arató László felvétele Az utolsó perc döntött PVSK—Baja 86-85 (49-49) Baranyai, somogyi, tolnai küldöttek a Magyar Nők Országos Tanácsának tagjai között

Next

/
Oldalképek
Tartalom