Békés Megyei Népújság, 1970. március (25. évfolyam, 51-75. szám)

1970-03-17 / 64. szám

A megyei I. o. labdarúgó-bajnokságban történt Három gélt és négy kapufái lőtt a Bcs. Vasas — Szenteszki (Mberéiy) mesterhármast ért el — & vendégcsapatok közül csak az Orosházi Kinizsi tudott győzni Y-CSOPORT DÓZSA SE—MEZŐHEGYES! K. 6:2 (2:0) Orosháza, 100 néző. V: Wallftsch. Dézsa SE: Lung — Kokaveoz, Rácz, Gyurlcza, Szabó, Hallal, Gyürki, Gyurkó, Kóródl, Bunda, Pelyva, (Mány). Edző: Probszt Elemér. Mh. Kinizsi: Bérezik — Kovács I, Hem» ző, Takács, Kató, Borbély, Bóna, Nagy L., Nagy S., (Ormándi), Var­ga, Kovács J. Edző: Otrok Mihály, Potyagólok mérkőzései A bokáig érő sárban fél óra eltelte után sok durvaság tarkította a mérkőzést, melyet a Játékvezető nem torolt meg kellőképpen. A hazaiak bizto­san nyertek. GóllBvők: Kóródl, Gyurkó, Bérezik, Gyürki, Mány, Szabó, 111. Varga 2. A legszebb gól a 88. percben esett, amikor Mány beadását Szabó 18 méterről, kapás­ból a jobb felső sarokba bombázta, jók: Kóródl (mezőny legjobbja), Szabó, Gyurlcza, Gyürki, 111. Varga, Kovács, Borbély, Hemző. (Izsóid Miklós) BATTONYA — MEDGYESEGYHA2A ISI (Ül) Battonya, 200 néző. V: Szarvas. Battonya: Süli — Farkas, Kabát, Janosov, Czárlty, Kopcsák, Karsal, Kovács, Armán, Kresák, (Nemes), Lukács. Edző: Hoffmann Márton. Medgyesegyháza: Kelemen — Csl- csely, Plástylk, Dobi, Holeez, Forgó, Cseh, Varga, Jakab, Tóth, Oravecz. Edző: Marosvölgyi Károly. A Bat­tonya nagy lendülettel kezdett, a 7. percben Kresák nagy lövését Kele­men bravúrral tolta szögletre, majd Kresák a vezetést Is megszerezte, 1:0. A 15. percben, a vízbe ragadt labdát nagy kavarodás után Tóth a hálóba lőtte, 1:1. A második fél­időben továbbra la nagy volt az Iram, de az eredmény már nem vál­tozott. A vlztőcsás, sáros talajon szép Játék nem alakulhatott ki, en­nek ellenére, élvezetes, Jő iramú Játékot láthatott a közönség. A Já­tékvezető Jól vezetett. Jók: Farkas, Kabát, Janosov, Kopcsák, Illetve Kelemen, Plástylk, Holeez, Tóth. (Ketskeméthy Lajos) BCS. MÁV—MAGYARBÁNHEGYES 111 (l:l> Magyarbánhegyes, 200 néző. V: Kovács. Magyarbánhegyes: Borsos — Ball, Csabai, (Tóth), Ozsgyán, Majsal, László, Fejes, Varga, Szla- nylnka, (Solymosl), Papp, Ambrő- zal. Edző: Román József. MÁV: Tóth — Jakab, Andó, Hajdú, Palyu- sik, Relnholcz, Szajkó, (Gál), Lu- kovszki, Llpták, Gál, Okos. Edző: Gyócsl László. A szerdal MNK- mérkőzésen több hazai Játékos megsérült (Csabai, Osgyán, Majsal, Czibula), így a bánhegyesi csapat erősen tartalékos volt. Már az első percben Ball hibájából Gál szerzett gólt, 1:0. A sáros talajon alacsony színvonalú Játék folyt, sok volt a kapkodás. A hazaiak támadtak, s a 44. percben Ambrózal 18 m-es lövé­se Tóth mellett a kapuba Jutott, 1:1. Ezt megelőzően Bzlanylnka és Reln­holcz összecsapása után a hazai csa­tár megsérült és le kellett vinni a pályáról. Fordulás után hiába táma­dott többet a hazai csapat, újabb gólt már nem tudott elérni. A Já­tékvezető gyengén bíráskodott. Jók: Tóth, Palyuslk, Gál, illetve László, Majsal, Varga. (Farkas Mátyás) OH. KINIZSI—TÓTKOMLÓS 1:0 (0:0) Tótkomlós, 200 néző. V: Bognár. Oh. Kinizsi: Mlklte — Bubik, Markó, (Busa), Árvái, Fejes II, Garamvöl- gyi, Kutasi, Zsurka, Fejes I, Soós, Góg, (Harmati). Edző: Szűcs Ferenc. Tótkomlós: Varjú — Leginszki, Pó- plty, (Poljak), Osztreluczki I, Ele- kl, Osztreluczki III, Nyíregyházid, Fejes, Bugylhszki, Osztreluczki II, (Matajsz, Gyuros), Skoda. Edző: Matajsz András. A bokáig érő la­tyakban Is élénk Iramú, változatos Játék alakult ki. Mindkét kapu előtt adódott helyzet, de a csatárok ki­hagyták a kínálkozó gólszerzési al­kalmakat. Fordulás után a Kinizsi rohamozott, a hazai védelem azon­ban Jól zárt. A győztes gól a 84. percben Harmati révén esett. Két perccel a befejezés előtt Pőplty egyenlíthetett volna, do az ötösről fölé lőtt. A sportszerű küzdelemért és a nagy akarásért mindkét csapat dicséretet érdemel. Jék: Markő, Ku­tasi, Harmati, Garamvölgyl, Illetve Leginszki, Eleid, Fejes. (Karasz Ist­ván). B-CSOPORT SZEGHALOM—DOBOZ 2 Ml (1:0) Szeghalom, 200 néző. V: Lajké. Szeghalom: Bugyik — Baksa, Papp I, Zvara (Csiga). Baranya, Túri, Daj­ka, Kiss, (Ladányi), Búza, Nacsa, Papp n. Edző: Farkastnszki András. Doboz: Szűcs I —Debreceni, Kiss, Váradl, Szatmári II, Békési, öze, Szatmári I, Balogh I, Balogh n, Komlódi, (Békési II). Edző: Kun László. A 3. percben Nacsa a této­vázó védők között elfutott és nem hibázott, 1:0. A 18. percben Búza Ját­szotta tisztára magát, de közelről hibázott. Állandósult a hazaiak fö­lénye. Szünet után Szűcs többször Is Igazolta lé formáját. A 70. perc­ben Túrt 20 méteres bombája a bal felső sarokban kötött ki, 2:0. Nehéz talajon a hazai csapat végig nagy Iramot diktált és győzelme nagyobb arányú Is lehetett volna. A dobozi csapat sportszerű, lelkes ellenfél volt. Jók: Papp I, Nacsa, Baranya, Túri, Baksa, Dajka, Illetve Szűcs I, Kiss, szatmári II, Békési I. (Farka- sinszki András). MEZŐBERÉNY—BÉKÉSI SPARTACUS 4:1 (2:0) Mezőberény, 300 néző. Vezette- Szarvas P. Mezőberény: Tóth — Harmati, Hancsák n, Kohut II, ökrös, Szalai, Hancsák I, (Hőgye), Solymosl I, (Leczkésl), Szenteszki, Drehyovszki, Heller. Edző: Weigert Adám, Békés: Kiripóczkl n — Ko­vács, Arató, Vágási m, Kiss I, Kiss H, Kopárül, Wagner, Szűcs, Vágási II, Csernyik. Edző: Jenéi Sándor. Berónyl támadások köze­pette, a 18. percben Szenteszki gól­jaival már 2.-0 volt az eredmény a hazaiak javára. Fordulás után Szűcs szépített, 2:1. Később teljesen be­szorultak a vendégek, 8—0 ember­rel védekeztek. Az 54. percben Drenyovszkl átadását ismét Szen­teszki értékesítette, 8:1 (mesterhár­mas!) Egy perccel a befejezés előtt Hőgyét az ötösön buktatták. A ll-est Kohut n értékesítette, 4:1. iramos mérkőzésen a herényiek győzelme nem forgott veszélyben, óm a nehéz talajon ők sem tudtak folyamatos játékot produkálni. A fiatal békési csapat helyenként ügyesen kombinált. Jók: Szentesz­ki (a mezőny legjobbja), ökrös, Szálai, 11L Vágási Hl, Kiss H, Wag­ner. (Makai Gyula). BCS. VASAS— BEKÉSSZENTANDRAS 3:» (1:0) Békéscsaba, Vasas-pálya, 200 né­ző. V: Balda. Vasas: Zsilinszky — Domokos, Bácsfalvi, Majemyik, Havasi, Kovács, Silling, (Szabó), Rajki, Rállk, Bócslk, Laczó Edző: Andó Tamás. Békésszentandrás: Patkós — Papp, Kiss, Hobel. Pet- rás, Paraszt, Kozák, Bohák, Csipal, Tóth, Fazekas. Edző: Tóth János. Hazai támadások után a 21. perc­ben Rajki szöglete a kapus kezét érintve került a bal felső sarokba, 1:0. Silling, majd Rajki kapufája után még két kapufát értek el a csabaiak. (!) Az 56. percben Rajki szabadrúgását Laczó a kapu kö­zepébe vágta, 2:0. Egy pereeel a befejezés előtt Havasi állította be a végeredményt, 3:0, Végig sze­merkélő esőben, a nagy fölényben játszó Vasas megérdemelten nyert a megfiatalított vendégek ellen, jók: Majemyik, Kovács, Rajki, La­czó, ill. Kozák, Tóth. (Sztoján Já­nos). ENDRÖD—GYULAI VOLÁN SC 2:1 (1:1) Endrőd, 200 né2Ő. V: Szívós. End- rőd: Nagy I — Erdei, Újvári, Feuer- verker, Pálvölgyl, Keller, Nagy II, Lovász, Gombás, Majoros, Szmola (Bacsa). Edző: Fülöp Imre. VO­LÁN: ülés — Gyulai, Orbán, Sza­bó, Sail, Gácsi, Rostás, Megyesl, Slpaki, Gyimesi, Kovács. Edző: Sail András. Csúszós talajon, külö­nösen a második félidőben Ját­szott nyomasztó fölényben a hazai csapat. A vendégek ekkor teljesen védekezésre kényszerültek. Szívós Játékvezető kétszer hosszabbítást jelzett, így Majoros és Sail első félidőben lőtt gólja után a talál­kozó a 92. percben dőlt el az end- rődiek javára, amikor 1» Ojván fe­jelt a kapuba. 2:1. Jók: Nagy I, Majoros, Erdei, 111. Illés. Megyesí. (Sztanylk Károly), Ifjútágl eredmények: „A” cso­port. Dózsa SE — Mh. Kinizsi 0:2, Battonya—Medgyesegyháza 2:0, Ma­gyarbánhegyes—Bcs. MÁV 1:0, Tót­komlós—Oh. Kinizsi 0M). „B" cso­port. Szeghalom—Doboz 2:0, Bcs. Vasas—Békésszentandrás 2:2. Mező­berény—Békési Spartacus 0:0. End­rőd—VOLÁN SC 2:0. BARÁTSÁGOS MÉRKŐZÉS Bcs. Építők—Bcs. Előre EL tm (0:0). Kórház utca, 200 néző. Ve­zette: szabd. Szemerkélő esőben, az Építők megérdemelten nyert a szétesően Játszó Előre-tártál ékok ellen. Gl: Dér. Jék: Kucsera, Mik- lya, Ronyecz, 111. Lengyel, Alberti. A megyei I. osztályú labdarúgó-bajnokság állása A-CSOPORT 1. Oh. Kinizsi 3 3 — — 6:0 « 2. Dózsa SE 2 1 1 — 7:3 i 3. Magyarbánhegyes 3 1 1 1 6:4 3 4. Bcs. MÁV 2 1 1 — 3:2 t 5. Medgyesegyháza 3 — 3 — 4:4 3 6. Tótkomlós 3 1 — 2 2:7 2 7. Bcs. Előre n. 1 — 1 — 2:2 1 8. Battonya 3 — 1 2 2:5 1 9. Mh. Kinizsi 2 — — 2 3:8 * B-CSOPORT 1. Bcs. Vasas 3 3 — — 7:0 t 2. Mezőberény 3 3 — — 12:3 6 3. Szeghalom 2 2 — — 3:0 « 4. Endrőd 3 2 — 1 8:8 6 5* Bcs. Építők 2 1 1 — 6:1 1 6. Békésszentandrás 3 ­1 2 1:5 t 7. Doboz a — — 2 2:7 — 8. Volán SC 3-------­3 2:7 — 9. Békés 3------­3 1:11 IFJÚSÁGIAK A-CSOPORT 1. Battonya 3 3 — — 12:1 6 2. Mh. Kinizsi 2 Z — — 3:0 4 3. Magyarbánh. 3 2 — 1 4:2 4 4. Medgyesegyh. 3 1 1 1 4:5 3 5. Oh. Kinizsi 3 1 1 1 2:3 3 6. Bcs. Előre 1 — 1 — 1:> 1 7. Tótkomlós 3 — 1 2 0:4 1 8. Dózsa SE 2 — — 2 1:5 — 9. Bcs. MÁV 2 — — 2 l.*7 — B-CSOPORT 1. Endrőd 3 3 — 12:4 6 2. Szeghalom 2 2 — — 7:0 4 3. Békési Spart. 3 1 2 — 2:1 4 4. Bcs. Építők 2 1 1 — 3:0 3 5. Mezőberény 3 1 1 1 4:4 3 6. VOLÁN SC 3 1 — 2 4:6 2 7. Bcs. Vasas 3 — 1 2 6:8 1 8. Békésszentandrás 3 — 1 2 2:10 1 9. Doboz 2 — — 2 1« — A Bcs. Vasas—Békésszentandrás mérkőzés első gólja. A 21. percben Rajki szögletrúgása Patkós kezét , érintve Jutott a hálóba. (Fotó: Bamácz) „MODERN LAKÁS 1970” Újra itt a kitűnő tehetőség Mezőhegyesen A mezőhegyest és mezökovácsházi ÁFÉSZ rendezésében LAK BERENDEZÉSI KIÁLLÍTÁS a cukorgyár! kultúrteremben (váré) március 19—23-Ig Nyitva: 8—17,30-lg s. ílüiíh, r Modern lakószobák, konyhák, külföldi és belföldi bútorok gazdag választékában vásárolhat. A helyszínen szőnyegek, lakástextil, hűtőgép, háztartási gépek bő választékával várjuk a fogyasztási szövetkezet szaküzleteiben és műszaki boltban: motor, kerékpárok, autóalkatrészek, rádiók, televíziók, villamossági cikkek. Ruházati üzletekben: divatos kötöttáruk, méteráruk, bőséges cipőválaszték. Keresse fel szaküzleteinket! Már most vásároljon az ünnepekre! Tekintse meg a lakberendezési kiállítást; korszerű lakás­művészet szépségeiben gyönyörködhet: Mindent a helyszínen megvásárolhat, OTP-részletre is. Díjmentes lakberendezési tanácsadás. Rendkívüli kedvezmény, díjmentesen házhoz szállítjuk kövesúton 10 OOO forinton Eelüli vásárlás esetén megvásárolt bútorait. Mindenkit előzékeny kiszolgálással várnak a mezőhegyes! szaküzletek és a mezökovácsházi bútorbolt dolgozói. Jjém 4ÍÍÉ ::::::::: ■4

Next

/
Oldalképek
Tartalom