Békés Megyei Népújság, 1977. június (32. évfolyam, 127-152. szám)

1977-06-08 / 133. szám

0 NÉPÚJSÁG 1917. Június 8., szerda SPORT SPORT SPORT Következik a Videoton Véghajrához érkezett a labdarúgó NB I. Ma a 33. for­dulót rendezik meg a követ­kező párosításban: Dunaúj­város—Ferencváros, Videoton —Bcs. Előre Spartacus, Vasas —Zalaegerszegi TE, Ű. Dózsa —Kaposvár, Tatabánya—Rá­ba ETO, Haladás—Csepel, Di­ósgyőr—MTK-VM, Bp. Hon­véd—SZEOL AK, Salgótar­jáni BTC—Dorog. (Vala­mennyi találkozó 17 órakor kezdődik). Tegnap délelőtt hazai kör­nyezetben tartott edzést, majd délután utazott el Fe­hérvárra a Bcs. Előre Sparta­cus gárdája. A foglalkozást a Budapesten tartózkodó Mé­szöly Kálmán helyett Szita László vezette, aki a követ­kezőket mondotta a múlt szombati mérkőzésen látot­takról és a mai találkozóról: — A DVTK ellen örvende­tes volt, hogy a csapat jó összteljesítményt nyújtott. Bár csatárjátékunk több kí­vánnivalót hagyott maga után, mindenesetre két gó­lunkon kívül számos helyze­tet dolgoztunk ki, sőt két ka­pufát is lőttünk. Sajnálatos volt Pásztor sérülése, öt Mé­szöly Kálmán azért cserélte le, mert Jóska rúgást kapott a bokájára, így értelmetlen lett volna tovább erőltetni a játé­kot. — A Videoton — folytatta Szita László — minden bi­zonnyal támadó szellemben lép pályára, hiszen verseny­ben van a vidék legjobb csa­pata címért. Bár ebben a baj­nokságban nem játszanak olyan csillogóan — mint ko­rábban —, nagy játékerőt képviselnek. Tele vannak ki­váló labdarúgókkal, gondol­junk csak a két Kovácsra, a két Nagyra, Májerra, Véghre, Csongrádira, Czeczelire. Azt várom a fiúktól, hogy lelke­sen, szívvel játszanak... Bí­zom abban — noha a papír­forma Videoton-győzelmet ígér —, képesek leszünk meg­lepetést okozni. Amikor itt tartottunk a beszélgetésben, megérkezett Mészöly Kálmán, ö a követ­kezőket mondotta: — A Videoton gyengébb szereplése nem téveszt meg bennünket. Nyugodt játékkal, — véleményem szerint, sike­resen szerepelhetünk. Ne­künk a hátralevő két mérkő­zés nagy fontosságú a végső helyezés miatt. A Videoton és az Ű. Dózsa ellen egy pont megszerzése a cél. A csapat e két találkozón felszabadultan játszhat, így bízom e célki­tűzés teljesítésében. összeállításunkat így kép­zelem el: Tóth — Paróczai, Láza, Vágási, Zsíros — Ki­rályvári, Zielbauer vagy Csepregi, Pogács — Mártái, Magyar, Bánáti. Tartalék: Tasnádi, Zsömbörgi, Hódi. Pásztor játéka bokasérülé­sének kiújulása miatt kétsé­ges, Ravasz László pedig azért nem szerepelhet, mert ma ke­rül sor orrsövény-műtétjére a Sportkórházban. (S—H.) ASZTALITENISZ A Bcs. TASK serdülő versenyzőinek sikere a területi seregszemlén Az elmúlt hét végén ren­dezte meg Szentesen a Ma-| gyár Asztalitenisz-szövetség és a Csongrád megyei Aszta­litenisz-szövetség a serdülő seregszemle területi csapat- és egyéni döntőjét. A viada­lon öt megye (Bács, Békés, Csongrád, Pest és Szolnok) legjobbjai vettek részt. A fiúknál a Bcs. TASK csapata nyert jogot — a megyei versenyek alapján — az indulásra. A körmérkőzéses csapat- versenyek során ugyanis az Andódy, Somogyi, Magony, Bottá összeállítású csapat a döntő jelentőségű Szolnoki MÁV elleni mérkőzéséig va­lamennyi ellenfelét fölénye­sen, 5:0-ra legyőzte. Az első helyet eldöntő Szolnoki MÁV—Bcs. TASK mérkőzé­sen az egységesebb csabai csapat győzelme egy pillana­tig sem volt kétséges, végig vezetve, 5:3-ra nyertek, és ezzel nagy meglepetésre, de teljesen megérdemelten nyerték meg a területi se­regszemle csapatversenyét. A győzelem értékét növe­li, hogy olyan NB I-, NB li­es szakosztályok utánpótlás­gárdáját előzték meg, mint pl. Cegléd, Szeged, Szolnok. A másnapi egyéni verseny végeredménye is igazolta, a TASK-fiatalok nem véletle­nül nyerték meg a csapat- versenyt. Az egyéni négyes döntőbe két csabai, Andódy és Somogyi bekerült. Rajtuk kívül Katona (Szolnoki MÁV) és Sebestyén Sándor (Békési ÁFÉSZ) is. Az egyéni verseny négyes fináléjában már a fáradtság jelei mutatkoztak a két bé­késcsabai fiún. Ennek elle­nére becsületesen helytállva, mindketten bronzérmesek lettek. Gratulálunk a TASK fia­taljainak a jó szerepléshez, s bízunk benne, hogy az or­szágos döntőn sem vallanak majd szégyent szereplésük­kel, melyet Budapesten ren­deznek meg. A területi seregszemlén való nagyszerű szereplés, va­lamint a TASK fiúcsapata által korábban megnyert or­szágos serdülő és ifjúsági kupa megyei döntője azt mutatja, hogy a TASK-nál nagyon komolyan foglalkoz­nak az utánpótlás-neveléssel, ami szép reményekre jogo­sít a jövőt illetően. Eredmények. Fiúk. Csapat. 1. Bcs. TASK, 2. Kunszent- miklósi TSZSK, 3. Szolnoki MÁV, 4. Szegedi DELÉP, 5. Ceglédi Vasutas. Egyéni. 1. Sebestyén Sándor (Békési ÁFÉSZ), 2. Katona Attila (Szolnoki MÁV), 3. Somogyi Attila (Bcs. TASK), 4. An­dódy Tibor (Bcs. TASK). TOTÓ 1. V. Izzó—Debrecen 1 x 2. Ganz-M.—Szív. MÁV 2 x 3. Várpalota—BVSC x 1 4. N.-kanizsa—Komló 1 5. KKFSE—Eger 1 6. K.-halas—Szarvas 2 x 7. Cegléd—Sz. Dózsa 2 8. Nagysz.—Bcs. TASK 2 9. T.-szentm.—ESMTK 2 x 10. Szentes—KTE 2 x 11. Kiss J. SE—BKV E. 2 12. Bp. Sp.—Pécsi VSK 1 x 13. A. Regia—Pénzügyőr 2 Pótmérkőzések 14. Klsvárda—Nyíregyh. 2 15. Hatvan—Gyöngyös x 16. Nagybátony—Lenlnv. x KÉZILABDA eredmények Bcs. Előre Spartacus—Szol­noki Olajbányász 17—17 (8— 9). NB II, férfi. Békéscsaba, 100 néző. V: Czikkely, Kiss. Előre Sp.: Mokos — BENE 4, MANCZUR 3, Krenács, Csu- lik 2, Bakucz 4, Hrabovszki 1. Csere: RÁCZ, KÁDAS 2, Hankó 1, Sánta. Edző: Fab- riczy Elemér. A lelkesen ját­szó lila-fehér fiatalok egy időn túli 7 m-es miatt veszte­tek egy pontot. Szentesi Kinizsi—Szarvasi FSSC 12—12 (10—8). NB II, férfi, Szentes, 100 néző. V: Kaposi, Kertész. FSSC: KU- GYELA J. — Szakács 2, Raf- fai 4, Szöllősi, Sápi, Bencsik 2, Juhos. Csere: Podani, Cse- ry 2, Kugyela B. 2. Edző: Koltai Lajos. Ha a szarvasiak nem hibáznak öt büntetőt, értékes két ponttal térhettek volna haza Szentesről, az ősz­ről előrehozott találkozóról. Ikladi Vasas — Szarvasi FSSC 16—6 (8—3). NB II, fér­fi. Iklad, 150 néző. V: Bánáti, Kővári. FSSC: Kugyela J. — SZAKÁCS, Raffai 1, Ocella 2, Juhos 2, Bencsik, Sápi. Csere: Podani, Csery 1, Ku­gyela B. Edző: Koltai Lajos. Az ikladiak keményen, he­lyenként durván játszottak. Kugyela Bélát, a találkozón végleg kiállították. Szarvasi FSSC—Jánoshal­mi Spartacus 14—11 (5—5). NB II, női, Szarvas, 200 né­ző. V: Hornyik, Mátrai. FSSC: HIPSZKI — Borgulya 3, BRLÁS 7, Kasuba, Les- tyánné, Kugyeláné, MAJOR 4, Csere: Gyurcsik, Csávás, Csepregi, Szabó. Edző: Janu- rik Mihály. A vártnál nehe­zebben nyert a szarvasi együttes. 1 Szarvasi FSSC—Szolnoki MTE 10—6 (6—4). NB II, női, Szolnok. (Előrehozott mérkő­zés). A Szarvasi FSSC—Váci Penomach NB Il-es női kézi­labda-mérkőzés két pontját, 0—0-ás gólkülönbséggel a Magyar Kézilabda Szövetség a Szarvas javára írta, mivel a váciak nem jelentek meg a találkozón. Kiskunhalasi ÁFÉSZ— Szeghalmi KSE 18—10 (9—6). NB II, női. Kiskunhalas, 150 néző. V: Horváth; F., Szabó L. Szeghalom: Berta — Sep- renyiné 1, Rojik I. 1, Rácz 5, Rojik E. 2, Szívós 1, Papp. Csere: Lukovics, Kató, Mike. Edző: Liker András. Á talál­kozón a játékvezetők nem álltak feladatuk magaslatán, ítéleteik a vendég szeghal­miakat sújtották. A megyei bajnokságban a következő eredmények szü­lettek. I. osztály. Férfiak. (Zá­rójelben az ifjúságiak ered­ményét közöljük). Bcs. Kner Nyomda—Mezőmegyer 23—21 (20—12), Gyulai Húsipar— Kondoros 26—26 (34—9), OMTK—Bcs. MÁV 12—16 (32—15), Gyomai STK—Vész­tő 24—26 (17—2), Szeghalom —Honvéd Dózsa SE 22—19, Békési Sp.—Bcs. Volán 14— 17 (19—12). Nők. Bcs. Kon­zerv—OMTK 10—24 (13—6), Kamut—Kondoros, 13—11 (2 —14), Kétsoprony—Dévavá- nya 21—18 (10—15), Gyoma— Endrőd 13—<16 (13—8), Gyula —Békésszentandrási Sp. 7—8 (10—15), Békési Sp.—Bcs. Vo­lán 15—16 (12—8)., U. osztály. Férfiak. Körös- tarcsa—Csorvás 17—17, Csa- bacsűd—Mezőkovácsháza 21 —15, Nagyszénás—Bélmegyer 30—24, Dévaványa—Csanád- apáca 27—16, Bcs. Vízmű— Kamut 34—17. Nők. Körös- tarcsa—Bcs. Hungavis 14— 19, Csorvás—Csabacsűd 19— 3, Gyulai Gimn.—Szarvasi FSSC 11—10, Szeghalom— Bcs. Előre Sp. 7—8. NB-s férfi ifjúsági mérkő­zés. Szarvasi FSSC—Bcs. Víz­mű 21—23. Megyei labdarúgó-bajnokság Endrőd—Gyoma 2—0 (1—0). Gyoma, 500 néző. V: Hajdú. Endrőd: Hajdú (7) — Rófusz (5), Gunda (5), Sági (5), Bán (5), Szakálos (4), Kurilla (1), Nagy (5) (Dógi, —), Feuer- verker II. (5), Pelyva (5), Sánta (4). Edző: Erdei Fe­renc. GYSTK: Hunya (4) — Sike (4), Ágoston (5), Iglódi (5), Raffael (5), Szabados (4) (Hornok, 4), Csala (4), Rácz (4) , Sass (4) (Forrai, —), Var­jú (4), Csigér (4). Edző: Ha­lász István. A szép számú nézők csalódottan távoztak a találkozóról, a két együttes alacsony színvonalú mérkő­zést vívott. A 70. percben Kurillát a partjelző megsér­téséért kiállították. G: Kuril­la, Pelyva. (Fekete László) Bcs. MAY—Battonya 2—0 (1—0). Battonya, 200 néző. V: Deák. MÁV: Hrabovszki I. (7) — Trabak (5), Gaál (6), Bánfi (6), Hrabovszki II. (5), Hürkecz (6), Domokos (5), Alberti (6), Nagy (5), Pet- rovszki (5), Molnár (5). Ed­ző: Szabó László. Battonya: Lung (5) — Marinki (6), Nyí­rna (7), Kresák (—) (Rácz, 5), Balogh (5) (Kovács I. —), Kovács II. (6), Sósterics (5), Liszkai (5), Boár (5), Kunstár (5) , Kiss (5). Edző: Major László. Alacsony színvonalú találkozó. G: Hürkecz, Alber­ti. (Ketskeméty Lajos) Medgyesegyháza—Tótkom­lós 4—2 (2—1). Medgyesegy­háza, 300 néző. V: Andó. Medgyesegyháza: Huszár (5) — Potocska (5), Oravecz (5), Békési (5), Mengyel (5), Hó­di (6), Tóth (5), Pékár (5) (Vízhányó, 4), Horváth (6), Németh (5), Marsi (6). Edző: Zana Mihály. Tótkomlós: Szilágyi (5) — ölveczki (6), Bartos (5), Viplák (5), Juhász (5), Karasz (5), Rocskár (5), Bacovszki (5), Arató (5), Lomjanszki (6), Dafkó (5). Edző: Matajdesz Jenő. Csap­kodó játék jellemezte a ta­lálkozót. G: Németh 2, Marsi, Vízhányó, ill. ölveczki, Bar­tos. (Hojcska Mihály) Békés—Szeghalom 3—0 (2—0). Békés, 600 néző. V: Medve. Békés: Makai (7) — Püski (6), Arató (8), Sebes­tyén (7), Deák (6), Rácz (5) (Fábián, 6), Vágási (7), Czi- nanó (7), Kiss (4), Kun (7), Gurcsó (6). Edző: Bodzdsi Lajos. Szeghalom: Gazsó (7) — Simon (6), Szabó (6), Gon- da (6), Tar II. (5), Jónás (5), Kovács (5) (Balázs, 5), Bakos (5) , Németi (5), Tar I. (6), Kun (5). Edző: Farkasinszki András. A csatárok mindkét oldalon sok helyzetet ügyet­lenkedtek el. G: Kun 2, Czi- nanó. Jó játékvezetés. (Nagy Mihály) Füzesgyarmat—Kondoros 1—0 (0—0). Kardos, 200 néző. V: Darvas M. Füzesgyarmat: Kiss I. (6) — Tóth (5), Zol- nai (5), Komoróczki (5), Csák (5), Kiss II. (5), Kiss III. (5), Varga II. Varga I. (5), Dajka (6), Derbák (6). Edző: Los József. Kondoros: Dián (6) — Mező (5), Szabó (6) , Gál (5), Hanyecz (6), Szász (5), Kunstár (6), Tetljak (5), Palyusik (7), Opauszki (5) (Behán, —), Kicska (4). Edző: Pljesovszki Mihály. A többet támadó kondorosi csapat nem érdemelt veresé­get. G: Dajka. Kitűnő já­tékvezetés. (Sztvorecz János) Orosházi MTK—Honvéd Szalvai SE 3—0 (1—0). Oros­háza, 500 néző. V: Toldi. OMTK: Csonka (5) — Garai (5), Raffai (6), Szabó (5), Füs­ti (7), Debreczeni (6), Lovas (4), Berta (5) (Rábai, —), Szegi (4) (Csapó, —), Pod- maniczki (6), Jambricska (5). Edző: Berta József. Szalvai: Klembucz F. (6) — Erdős (6), Réti (6), Ónodi (6), Klem­bucz J. (5), Pataj (5), Nagy (4), Misota (4), Bakucz (4), Pápai (4), Harmati (4). Edző: Gurbán Liviusz. A hazaiak, főleg az első félidőben job­bak voltak a Szalvai együt­tesénél, győzelmük egy per­cig sem volt kétséges. G: Podmaniczki 2, Lovas. (Di- mák B. Ferenc) Mh. Cukorgyár—Doboz 5—1 (2—0). Mezőhegyes, 300 néző. V: Pataki. Cukorgyár: Kai­ser (6) — Nagy II. (6), Pepó (6) , Szatmári (8), Nagy IV. (7) , Morár (6), Sopsics (6), Kácsor (6), Juhász (6), Csor­dás II. (6) (Bóna, —), Csor­dás III. (7). Edző: Kató Já­nos. Doboz: .Ráti (6) — Ver- rasztó (6), Komlósi (6), Sar- kadi (6), Balogh (6), Szabó (7), Szűcs M. (7), Bíró (6), Balogh II. (5) (Dézsi, 5), Ba­logh I. (6), Szabó (5) (Szűcs L. —). Edző: Szatmári Sán­dor. A hazaiak sok helyzetet kihagytak, Pepó 11-est is hi­bázott. G: Csordás III. 3, Juhász 2, ill. Balogh I. (11- esből). (Otrok Mihály) Sarkadi Kinizsi—Mh. ME­DOSZ 4—0 (1—0). Sarkad, 400 néző. V: Abonyi. Sarkad: Triffa (8) — Nyúzó (8), Szu- rovecz dr. (7), Szatmári (7) (Tari, —), Balogh II. (5), Ká­dár (6), Kiss (5), Nagy (6), Tokaj (5) (Sajti; 5), Molnár (9), Nemes (6). Edző: Vasvá­ri Péter. Mh. MEDOSZ: Her- czegfalvi (6) — Garam I. (7), Laposnyik (8), Danka (5), Garam II. (6), Ács (6), Gál (7), Mezőfi (7), Berki (5) (Sirovicza, 5), Kertmegi (5), Kovács I. (6) (Kovács II., 5). Edző: Vigh József. A hazai­id tu i idiv aiapjan meg érdemelt. G: Molnár 2, Ká dár, Nagy. (Otrok Mihály) Ifjúsági eredmények: Med gyesegyháza—Tótkomlós 2—1, Orosházi MTK—Szalva SE 1—3, Battonya—Bcs MÁV 0—0, Mh. Cukorgyár- Doboz 2—2, Gyomai STK- Endrőd 2—1, ' Sarkad—MI MEDOSZ 2—2, Békés—Szeg halom 4—3, Kondoros—Fü zesgyarmat 1—0. A megyei I. osztályú labdarúgó bajnokság állása 1. OMTK 28 18 7 2. Sarkad 28 18 7 3. Füzesgy. 28 15 6 4. Mh. Cukor. 28 11 10 5 Endrőd 28 12 12 8 6. Szegh. 7. Kondoros 8. Békés 9. GYSTK 10. Tótk. 11. Medgyes 12. H. Szalvai 13. Mh. MED. 14. Battonya 15. Bcs. MÁV 16. Doboz 28 14 28 12 28 12 28 8 28 8 28 9 7 9 7 28 6 3 58-17 3 60-29 7 50-39 7 45-31 8 46-33 3 11 47-36 7 9 37-36 4 12 63-44 8 12 35-48 8 12 30-47 5 14 41-55 9 12 35-52 4 15 33-47 7 14 27-38 7 4 17-56 5 17 25-60 II megyei n. osztályú labdarúgó-bajnokság legutóbbi fordulójában a kö­vetkező eredmények születtek. Keleti csoport. (Zárójelben az Ifjúságiakat közöljük). Az Elek —Kertészsziget találkozón utób­bi együttesek nem jelentek meg. Üjkigyós—Kétsoprony 2—0 (6—1), Dévaványa—Kétegyháza 0—1 (4—2), Mezőgyán—Körösarcsa 1— 1 (7—1), Kamut—Körösladány 1— 0 (4—0), Mezőberény—Gyulavári 3—0 (3—0). A Mezőmegyer—Geszt mérkőzés jegyzőkönyve nem érkezett meg. Nyugati csoport. Csorvás—Bcs. Volán 7—0 (4—0), Csanádapáca— Bcs. Előre Sp. 3—2 (1—2), Med- gyesbodzás—Békésszentandrás 2 —0 (4—2), Kevermes—Csabacsűd 5—2 (2—2), Gádoros—Mezőko­vácsháza 4—1 (2—2), Oh. Dózsa Tsz—Kunágota 2—2 (2—1). A megyei II. osztályú labdarúgó­bajnokság állása Keleti csoport 1. Újkígyós 26 15 3 3 53-20 38 2. M.-berény 26 16 5 5 53-25 37 3. Kamut 26 15 4 7 43-32 34 4. Gy.-vári 26 12 6 2 54-34 30 5. Elek 25 11 7 7 44-37 29 6. K.-tarcsa 25 10 7 8 45-37 27 7. Kétsopr. 25 11 5 9 36-30 27 8. Kétegyh. 25 11 2 12 40-35 24 9. Mezőgyán 26 7 8 11 39-56 22 10. Geszt 22 5 10 7 20-28 20 11. K.-ladány 23 7 5 11 26-33 19 12. D.-ványa 26 8 3 15 39-63 19 13. Mezőm. 24 4 6 14 27-48 14 14. Kertészsz. 23 2 4 17 18-62 3 Nyugati csoport 1. M.-bodzás 22 15 5 2 66-20 35 2. Kevermes 23 12 6 5 47-37 30 3. M.-bánh. 22 11 7 4 43-24 29 4. B.-szenta. 22 12 5 5 42-30 29 5. Cs.-apáca 23 9 8 6 41-32 26 6. Gádoros 23 11 3 9 51-34 25 7. Csorvás 23 10 5 8 52-38 25 8. Kunágota 22 9 6 7 55-37 24 9. Mkháza 22 7 6 9 40-41 20 10. Oh. Dózsa 21 3 5 13 19-61 11 11. Bcs. Volán 22 2 3 17 21-72 7 12. Cs.-csűd 23 1-4 18 16-79 6 Bcs. E. Sp. ifi 24 6 3 14 36-65 15 BUDAPEST: I. műsor: 9.00 Té- vétoma. (ism.). 9.05 Delta, (ism.) 9.30 Granada, addió! (sz.) Olasz film. (Ism.). 11.00 Sláger- stúdió ’75. 14.05 Mindenki Is­kolája. Földrajz, (ism.) 14.40 Földrajz. 15.15 Kémia, (ism.) 15.45 Es Így tovább ... 2—4, 6— 8. o. 16.50 Hírek. 16.55 Vasas— ZTE bajnoki labdarúgó-mérkő­zés. 18.50 Szépen, jól magyarul. 19.05 Esti mese. 19.20 Tévétoma. (sz.) 20.00 A kenguru, (sz.) Ma­gyar film. 21.35 Családi kör. 22.25 Tv-hlradó — 3. n. műsor: 18.45 A Magyar .Te­levízió Szabadegyeteme. (sz.) 20.00 Kő kövön . . . 21.05 Tv-hír­adó — 2. 21.30 Időzített boldogság. BELGRAD: 17.10 Magyar nyel­vű tv-napló. 17.45 Kis világ — adás gyermekeknek. 18.15 Tudo­mány. 18.45 Népi muzsika. 19.15 Zöld jelzés. 20.00 Válogatás szer­dán. 22.25 A ml korunk (adás a foglalkoztatásról). 18.45 Rajzfilm. 19.10 Művelődési adás: Az el­vesztett Idő. 20.00 Három, kettő, egy . . . indulj! — adás a film­ről. 23.00 Huszonnégy óra. BUKAREST: 15.00 Iskola tv. 15.40 Szakmai továbbképzésről. 16.00 Fórum. 16.30 Unlversltatea Craiova—Dinamo Bucuresti baj­noki labdarúgómérkőzés. 18.20 A legkisebbeknek. 18.30 Tv-hír- adó. 19.00 Román dalok. 19.20 Amerikai archívfilm. 20.55 Iro­dalmi, művészeti tv-újság. 21.25 Tv-híradó. RÁDIÓ KOSSUTH RADIO: 8.27 Szocia­lista brigádok akadémiája, (ism.) 8.57 Bogár István: Hat mese. 9.12 Beszélni nehéz. 9.24 Régi híres énekesek műsorából. 10.05 Tim- my-Tom. Mesejáték. 10.29 Éneklő világ, (ism.) 10.54 Válaszolunk hallgatóinknak. 11.09 Zenekari muzsika. 12.35 Tánczenei koktél. 13.20 Könyvszemle. 13.30 Nóták. 14.00 Ezeregy délután. 14.30 Ka- balevszkij: n. gordonkaverseny. 15.10 Messziről messzire. 15.50 Polkák fúvószenekarra. 16.10 Egy nyírségi nótafa. 16.25 Operettda­lok. 17.07 Egyenjogúság, n. 17.37 Hangverseny a Mindenki zene­iskolája hallgatóinak. 18.30 Esti magazin. 19.15 Gondolat. 20.00 Szvjatoszlav Richter zongoraest­je. 20.33 Kis magyar néprajz. 21.39 Egy költő vonzásában. 22.20 Mer­re tart az arab világ? II. 22.30 Részletek zenés játékokból. 22.45 A színháztörténész mondja. 23.00 Operarészletek. 0.10 Táncdalok. PETŐFI RÁDIÓ: 8.05 Verbun­kosok, katonadalok. 8.33 Tánc­zene. 9.33 Magyar fúvószene. 10.00 Zenés műsor üdülőknek. 11.33 A Szabó család, (ism.) 12.00 Operettrészletek. 12.33 Zenekari muzsika. 13.33 A hálátlan leo­párd. Vietnami mese, zenével. 14.00 Kettőtől ötig . . . Operettda­lok. 14.15 Dvorzsák két szláv tán­ca. 14.35 Slágermúzeum. 15.17 Ka­tonadalok. 15.36 Böngészde. 16.33 Kapcsoljuk a 22-es stúdiót. 17.00 ötödik sebesség — különkiadás. Szólabda. 17.55 Közv. az U. Dó­zsa—Kaposvár és a Vasas—ZTE bajnoki labdarúgómérkőzés H. félidejéről. 19.00 Jó estét, gyere­kek! 19.05 Zenés portré Koncz Zsuzsáról. 19.54 Véleményem szerint. 20.04 Népdalok. 20.33 A somogyi Diogenész. Dokumentu­mok Berzsenyi Dánielről. (Ism.) 21.37 örökzöld dzsesszmelódiák. 22.33 Zenekari muzsika. 23.00 Nó­tacsokor. SZOLNOKI STŰDIO: 17.00 Hí­rek. — Énekegyüttesek műsorá­ból. Életem, kedves verseim. El­mondja Paláncz Ferenc, a Mis­kolci Nemzeti Színház Jászal- díjas színművésze. 17.30 Farmer és nyakkendő. Ifjúsági magazin. 18.00 Alföldi krónika. örökzöld melódiák, mai előadókkal. Hír­összefoglaló. Előzetes alföldi na­pilapokból. Műsorismertetés. MOZI Békési Bástya: 6-kor: Pókfoci, 8-kor: Talpuk alatt fütyül a szél. Békéscsabai Brigád: Az éj­szaka a betyároké. Békéscsabai Szabadság: 6-kor: Aranyvadá­szok, 8-kor: Elszakadás. Békés­csabai Terv: Holtbiztos tipp. Gyulai Erkel: Lotte Weimarban. Gyulai Petőfi: Magamra válla­lom. Orosházi Partizán: fél 6- kor: Vihar a szárazföldön, fél 8- kor: A rendőrnő. BÉKÉS MEGYEI NÉPÚJSÁG Az MSZMP Békés megyei Bizottsága és a Békés megyei Tanács lapja. Főszerkesztő: Enyedi G. Sándor. Főszerkesztő-helyettes: Rocskár János. Szerkesztőség: 5601 Békéscsaba Pf: 111. Munkácsy u. 4. Telefon: 12-196, 12-035, főszerkesztő: 11-021. Kiadja a Békés megyei Lapkiadó Vál­lalat 5601 Békéscsaba Pf. 111. Munkácsy u. 4. Telefon: 11-051. Felelős kiadó: Lehoczky Mihály. Terjeszti a Magyar Posta. Előfizethető a posta- hivataloknál és a kézbesítőknél. Előfizetési díj egy hónapra 20 Ft. Dürer Nyomda, Békéscsaba, Szerdahelyi út 2/a. Igazgató: Háromszéki Pál. INDEX: 25054 ISSN 0133—0055

Next

/
Oldalképek
Tartalom