80 találat (0,156 másodperc)

Találatok

1. 1958-03-21 / 68. szám
[...] Gimnázium Gödri Elek Csepel Autógyár Far­kas József Pomázi Posztó­gyár Szeghalmi Gyula [...] Gazdaság Megyei oklevelet kapott Poór Sándorné Diósdi Csap­ágygyár Sándor Katalin Va [...] és I szárazon köhécselt Csokonai Vitéz Mihály i súgta kísérőm majd [...] Lillák I Isten véletek sóhajtotta Vitéz í Igen igen Lilla de [...]
2. 1959-09-09 / 211. szám
[...] Győrffy Judit Csontos Piros­ka Kókai Sándorné a íiúk között Árvay Antal [...] és Teleki Ildikó fia Gá­bor Vitéz István és l ódor Anna [...] István és Ka jós Teréz Farkas András és Huszár Zsu­zsanna Danzi [...] Hősek Rozália Szabó István és Farkas Boda Róza ELHÜNYTAK Kaárl Józsefeié [...]
3. 1959-10-31 / 256. szám
[...] óriásdarut készítettek 1959 október 31 Farkas napja A nap kél 6 [...] Híradó 19 15 Ger­gely Sándor Vitézek és hősök TV ját ék [...] szem előtt tartani hangsúlyozza Juszkó Sándorné igazgató A legfontosabb feladatunk most [...]
4. 1960-04-27 / 98. szám
[...] készítettek Prohászka Im réraé Nagy Sándorné és Fülöp Lászlóné szülőknek a [...] na József Czövek Dezső és Farkas Margit fia Dezső Juhász Vedres [...] Mária 2 bános özv Mo­nori sándorné Burján Julianna 77 éves VECSÉS [...] 36 Rá­cséi Gabriella Gyömrö 36 Vitéz Marika Monor 36 Koczó Béla [...]
5. 1960-06-22 / 146. szám
[...] a terv végrehajtását Füri József Vitéz János né Szánthó Sándorné Far­kas Béláné Berki Lajosné Liktor János [...] József Bárány Lajos Kajli Ferenc Farkas Béla Vitéz János Kiss István Csősz La­jos [...]
6. 1961-08-30 / 204. szám
[...] Zsoldos Mária 9 0 éves Vi­téz Vilmos 56 éves G yömrŐ [...] géptől a raktárba helyezték Németh Sándornét az orvos 2 hónapra eltiltot­ta [...] A fel­vonulási dekoráció készítésé­nek irányításával Vitéz Jánost és Huszty Jánosáét a [...] élete Bácskái Edit Soproni Er­zsébet Farkas Mária és Etel­ka Török Jutka [...]
7. 1961-10-04 / 234. szám
[...] központjában Vladár Miklós előadó Nagy Sándorné Feke­te Istvánná Monori Károlyné Klement [...] Jánosnét Fekete Já nosnét Kürti Sándornét és a mindig jckedélyű tréfacsináió [...] egymaga 4 míg Szönyi 2 Farkas 2 Sze mők 1 a [...] kissé bizony­talan volt Ugyanez elmond­ható Farkasról és Szemök ről is A [...]
8. 1961-10-18 / 246. szám
[...] nevét is fel kell sorolni Farkas Sándorné Méder Adámné Hegedűs Jó zsefné [...] kecskeméti Katona Jó­zsef Színház János vitéz elő­adását SPORT Lendületes kézilabdatalálkozó Egyik [...]
9. 1962-03-17 / 64. szám
[...] Sáránszky János tsz elnök és Vitéz Kálmán tsz titkár Bevezetőül Hajdúk [...] Bics­kei József Magócsi Károly Fejes Sándorné és Szárnyast József né A [...] csapatkapitányt Férficsapatunk Soproni Sze­meik Szőnyi Farkas és én nem utazik óriási [...]
10. 1965-07-23 / 172. szám
[...] Imre és Varga Magdolna Imre Vitéz István és Hovodzák Erzsébet Erzsébet [...] Molnár Zsófia 76 éves Varga Sándorné szül Barta Teréz 45 éves [...] hető este 7 órától Iíj Farkas István Márti Ä rok útja [...]
11. 1966-02-22 / 44. szám
[...] tinnyei Nagy Ist­vánná biai Juhász Sándorné pátyi és Puskás Ferencné tel­ki [...] öt esztendővel ezelőtt mondja Hűli Sándorné tanács­titkár aki összeadta a boldog [...] színpompás­nak ígérkező farsangi bálon Gudi Farkas Mihály népi zenekara és a [...] Pályavá­lasztási tanácsadó 18 20 Keresztes vitézek lengyel rajzfilm 18 30 Riportmüsor [...]
12. 1966-02-27 / 49. szám
[...] Trapp trapp vágtat a kis vitéz kakas kutya messze szalad nem [...] Bajcsy Zsilinszky u 42 Sulyok Sándorné Nagykőrös Szabadság tér 6 Papp [...] Tol­Józsefné Nagykőrös Ilosvai u 6 Farkas János Ráckeve Ady Endre u [...]
13. 1968-03-14 / 62. szám
[...] Máriát a szép me­semondásért pedig Vitéz Má­riát és Léé Józsefet A [...] intézkedést koblencz tor Antal Csóróm Sándorné Neuman Mihály Földvári György Kákái [...] elnöke Pásztor An­tal elnökhelyettese Csömör Sándorné titkárává pedig új­ra Neuman Mihályt [...] az Otró és Stettner testvérek Farkas Szabó l és a többiek [...]
14. 1969-04-29 / 96. szám
[...] és Bó zsik Mária József Farkas János és Kecskés Ilona Eri­ka [...] János Kustár u 6 Sáfár Sándorné Szabó Jolán Vitéz u 18 hajviselet terén nincsenek [...] Vad nay Or­bán Baranyai Abonyi Farkas Kecskés II Kecskés III Kle [...]
15. 1969-05-20 / 113. szám
[...] akik szeretett testvérünk és nagybátyánk Farkas József temetésén megje­lentek részvétüket nyilvánítot­ták [...] Kinizsi Vadnay Orbán Vass Abonyi Farkas I Pécsi Kecskés III Klenovics [...] József és Kovács Erzsébet Andrea Vitéz Ferenc és Mécs Eszter Zoltán [...] György Huba u 12 Török Sándorné Kocsis Ilona Csip vári u [...]
16. 1969-09-20 / 218. szám
[...] Mária műsora 8 40 Gudi Farkas Mihály népi zenekara játszik 9 [...] 18 41 Kacsóh Heltai János vitéz a II felv fináléja 19 [...] ez a fontos munka Kiss Sándorné Gödöllő Vecsésen is lesz MÉH [...]
17. 1969-10-03 / 229. szám
[...] a fejlődés út­ján Erről kérdeztük Farkas La­jos községi tanácselnököt A következőket [...] dédanyám és testvérünk özv Szabó Sándorné szül Halász Judit temetésén megjelentek [...] csiszo­lását és lakkozását vállalom Cegléd VI­téz u 2 R uhaféléinek rendbe­hozásáról [...]
18. 1970-04-23 / 94. szám
[...] László­né Lestyánszki Lászlóné Mes kó Sándorné Jánosi János Mayerné Noficer Józsefné [...] 306 évfordulója Birtokos nemes aranysarkantyús vitéz és költő volt Apja Beniczky [...] gyerekek ifjúságát pedig a végvárak vi­tézeivel egykenyéren élte Em­léke élt már [...] aki így írt a szabadságról Farkas ha koplal is Nem cserélne [...]
19. 1971-10-09 / 238. szám
[...] iskola Miniszteri dicséretet kapott Kertész Sándorné Eötvös utcai óvo­da A kitüntetettek [...] Mihály és Baka Julianna József Vi­téz József és Kubuk Edit Kor­nélia [...] Károly és Varga Edit Lívia Farkas Sándor és Németh Mária Szilvia [...] Szob Nagy Károly Dunakeszi Mihajlovics Sán­dorné szül ITondl Blanka Nagymaros Köszönetnyilvánítás [...]
20. 1972-06-22 / 145. szám
[...] várhatunk kapjuk a tájé­koztatást Csömör Sándornétól a pilisi Üj Élet Tsz [...] előtt nyílt gólszerzési lehető­ség de Farkas Mari tiszta helyzetben a kapus [...] NB I be nyer­tek beosztást vitéz Jelentős dátum a bényei Népfront [...]
21. 1973-08-23 / 196. szám
[...] szép fürdővárosba két napra Tárgyik Sándorné halálára Mindenki szerette aki is­merte [...] valaki S milyen vezetőnek tart­játok Farkas Sanyit a jelen­legi titkárt Hát [...] lé lőtte Jók Fábián Gál Vitéz Imre MŰSOR MOZIK Gomba Eltelt [...]
22. 1973-10-10 / 237. szám
[...] csapat óvatosan kezdett Bajkai Bokros Vitéz távoli dobásokkal kísérletezett mert a [...] szégyen Jók Bokros Bajkai Katus Vitéz Antal CSAK EGY FÉLIDŐN AT [...] MŰSOR MOZIK Maglód A tengeri farkas I II I Ianor Lázadás [...] nap van ügy félfogadás Márton Sándorné két éve dolgozik a maglódi [...]
23. 1973-10-17 / 243. szám
[...] a kelle­mest a hasznossal Csanda Sándorné egy éve vezeti a könyvtárat [...] kapitány nyila 18 21 János vitéz 22 24 Szent Teréz és [...] engedélyt kérek 22 23 Fehér farkasok 19 20 Ordasok között 21 [...] a háta mögött érthe­tő Csanda Sándorné izgatott­sága vajon könyvtárának törzsközönsége hogyan [...]
24. 1974-02-01 / 26. szám
[...] Mária Mónika Majoros István és Farkas Má­ria Márta Váczi József és [...] Március 15 tér 22 Novak Sándorné szüL Rusznák Mária Verőce Ár­pád [...] ÉPÍTŐK február 1 én Já­nos vitéz színes magyar rajz­film Tizennyolcévesek i [...]
25. 1974-03-26 / 71. szám
[...] Raffai Mald rik Gohér II Farkas Hu­szár Klenk Mayer Tóth Ki­egyensúlyozott [...] I ill Gremen Nagy Tud Vitéz Imre Budaörs Maglód 2 1 [...] I Szimán László Spartacus és Farkas Dániel II Klink János Volán [...] Dezső Szabó László dr Tóth Sándorné Kiss István Szénást István és [...]
26. 1974-05-22 / 117. szám
[...] Bihari Ágnes főorvosnak valamint Papp Sándornénak a gimná­zium IVK tanárelnökének A [...] ifi 4 4 4 1 vitéz A TÖVÁL megkezdte a monori [...] ben kisajátította A jó munkáért Farkas György külön külön ismertette a [...] ezer forintot fordítottak Közös erővel Farkas György zárszavában hangsúlyozta a vezetőség [...]
27. 1974-06-06 / 130. szám
[...] a vállalat vezetősége ne­vében Nóniusz Sándorné fő­könyvelő köszöntötte Üdvö­zölte azokat akik [...] Nemrégiben még játszó­tér volt a Farkas utcában az a terület ahol [...] A CSONGRÁDI ÜTI ISKO­LÁBAN János vitéz Magyar film Előadás kezdete 7 [...]
28. 1974-06-12 / 135. szám
[...] s nem is keveset Fabi Sándorné a Muoi Ly szocialista brigád [...] technikus s a gyár Bolyai Farkas szocialista brigádjának vezetője Ami­kor 1968 [...] Lóháton ágyútűzben 13 16 János vitéz 17 19 Sztrogof Mihály 13 [...] ja 17 Anna és a farkasok 18 19 Csendesek a hajnalok [...]
29. 1974-06-19 / 141. szám
[...] Nagy Sándor Bimbó József és Farkas Im réné várja a budapesti [...] Kiss János Bimibó József és Farkas Imréné arcát még a verejték [...] szakmailag is to­vábbképzik magukat Szabó Sándorné például aki a megalakulástól kezdve [...] Monorra a mo­nori meg Monokra Vitéz Imre
30. 1974-08-24 / 197. szám
[...] monori Kossuth Tsz ben Amint Farkas Sán­dor a tsz elnöke elmondotta [...] Nyáregyháza Töreki Mende Vasod Pethő vitéz Monoron a Vörös Hadsereg útja [...] sorom A közei­be lakó Nagy Sándorné viseli gondomat Tőle kapom nap [...]
31. 1974-08-27 / 199. szám
[...] a megyei pártbizottság mun­katársa Kozák Sándorné a z MSZMP monori járási [...] felső­fokú intézmény levelező ta­gozatára Kozák Sándorné hozzászó­lásában elmondotta hogy az oktatáspolitikai [...] a jobb és a legjobb Farkas György az üllői ÁFÉSZ el­nöke [...] Monor ifi II 4 0 vitéz Kézilabda megyei férfibajnokság Cscpei Autó [...]
32. 1975-06-03 / 128. szám
[...] igazgatóhelyet­tese miniszteri dicséretben részesült Petrovics Sándorné az 1 es számú óvoda [...] meg a fiatal szolnoki ötvösművész Farkas Miklós kiállítását Farkas Miklós vörösréz domborításai és fémplaszti­kái [...] Miklós alakját és a János vi­tézt is Eddigi legnagyobb sikerét a [...]
33. 1975-06-05 / 130. szám
[...] 3 Gyömrő kétszáz néző ve­zette Farkas Dézsy Nagy 1 Zuhogó esőben [...] ez az eredmények­ben is megmutatkozik Vitéz Imre MŰSOR MOZIK Gomba Csigalépcső [...] részvétükkel bá­natunkat enyhítették özv Szurok Sándorné és családja
34. 1975-07-06 / 157. szám
[...] lovagja Maglód Anna és a farkasok H Bob herceg Mcnde Haj­nal [...] II H Anna és a farkasok Monor Mi van doki H [...] mentek be vizsgázni Megkönnyebbülten Benke Sándorné mosolyog amikor kilép a tanteremből [...] nyolc hónapon át rá­juk áldoztak Vitéz Imre Legtöbbet művelődési intézményekre költenek [...]
35. 1975-10-08 / 236. szám
[...] ah­hoz hogy élénk életet teremt­sen vitéz Központi fűtés több hely az [...] jó hírű bolt vezetőjétől Malis Sándornétól megtudjuk Hentesárunk egyáltalán nincs a [...] Monor 200 néző vezette Dézsy Farkas A második félidőben nagy fölénybe [...] nem tudtam eldönteni özv Misián Sándorné üzlet­vezető Különösen kéthetenként sok a [...]
36. 1975-10-11 / 239. szám
[...] tévesen jelent meg He­lyesen Kozák Sándorné az MSZMP monori járási bizott­ságának [...] kivész ez a szép mesterség vitéz Vasárnapi mérkőzések MEGYEI BAJNOKSÁG Sülysáp [...] Margittal Somszegi Űri Üllő Janoschitz Farkas Klentz Mende Nyáregyhá­za Hörömpő Csanaki [...]
37. 1975-12-13 / 292. szám
[...] ta­nács épületében A tanács­kozáson Tuza Sándorné dr a MÉSZÖV elnöke a [...] kérdi az orvos Mint a farkas Sókat iszik Mint az ökör [...] a tatárszent györgy klubkönyvtárban ven­dégszerepel Vitéz László ka­landjai című műsorával Ceg­léden [...]
38. 1975-12-21 / 299. szám
[...] Józsefné Kovács Imréné és Paulik Sándorné is ajándékot kapott eredményes tevékenysége [...] Hár­man vannak segítségemre Vészelik Béláné Farkas Mi­hály né és Benkó Jánosné [...] 500 3 ezer köbméter alapanyagból Vitéz Imre SZERÉNYEBBEN Ki fejlődjön mi [...]
39. 1976-06-05 / 132. szám
[...] szavakkal a megjelenteket majd Kozák Sándorné az MSZMP járási bizottságának titkára [...] jelenlevők nagy figyelemmel hallgatták Csokonai Vitéz Mi­hály Kölcsey Ferenc Vörös­Ülést tartott [...] 14 óra 30 perc Fehér Far­kas dr Csenki Vasad Ve­csés 15 [...] első titkára és dr Tuza Sándorné a MÉSZÖV elnöke KÖNYVHETI MOZAIK [...]
40. 1976-06-29 / 152. szám
[...] 0 Ajka 800 néző V Farkas V Híradás Lukács Gere Kriska [...] Kartal Tápiószecső 4 0 Tud Vitéz Imre III csoport Fóti SE [...] járás 181 Pisztoly 8 Maikai Sándorné Nagykőrös 133 Férfiak Puska 1 [...]
41. 1976-08-23 / 198. szám
[...] oklevelét kapta Oláh Gyula és Vitéz Imre nyugdíja­sokat a Pest megyei [...] ülésen jelen volt Tú za Sándorné dr a MÉSZÖV elnöke Kádár [...] a KPVDSZ képviselője és Ko­zák Sándorné a monori járási pártbizottság titkára [...] hamarosan a sötét­ség Monor Fehér farkasok Nyáregyháza Fegyverek Prá­gának Pilis A [...]
42. 1976-11-16 / 271. szám
[...] Tormás u 16 Illés László Vitéz u 26 Fantoly István Szolnoki [...] Déri Reszeli Torics ka Török Farkas Kalocsa Faragó Igen küzdelmes mérkőzé­sen [...] Mária Szabadság tér 11 Goldbenger Sándorné Nem divatos szakma Kevés a [...]
43. 1977-07-12 / 162. szám
[...] éven át halljuk aztán Tóth Sándorné tól Irén nővértől Gondosan fésült [...] telefoneti kusan 835 761 Dok­tor Farkas külföldi­diplomás szaktanár 1149 Budapest Tábor­nok [...] garanciával vállalok Atkári autófényező Cegléd Vitéz utca Egyedülálló tanár Nagykőrösön a [...]
44. 1977-09-20 / 221. szám
[...] Má­tyás Énekes madár Tündöklő Jeromos Vitéz lélek címmel megjelentek színpadi müvei [...] éves bolti el­adó és Papanecz Sándorné 53 éves háztartásbeli mindket­ten dunavecsei [...] helyi lakos se­gédmotoros kerékpárral elütöt­te Farkas Istvánná 33 éves hernádi gyalogost [...] áldozatai Kőrös tetétlen határában Ságodi Sán­dorné 50 éves boltvezető ceg­lédi lakos [...]
45. 1978-04-11 / 84. szám
[...] majd énekelni A mi gyerekeinket Farkas Péter Otthonunk környezetünk Április 12 [...] híre pislog néki abból S VITÉZ fanyar mellképe rá ne vet [...] húzta s ottjártunkkor Ka szala Sándorné és Gyurkó László ültek rajta [...] Szendi Abonyi L Toricska Török Farkas Pör­közéletében így a tetétleni szép [...]
46. 1978-11-28 / 280. szám
[...] Te­mesvári u 9 Nyikos János Vitéz u 6 Havasi Dénesné Bódizs Etelka Achim András u 5 Farkas Lídia Enyedi u 7 sokat [...] ment ahol a mozgókiállítást Gu­lyás Sándorné igazgatóhelyet­tes és Horváth Ferenc autó­szerelő [...] Abo nyi Faragó Szabó P Far­kas Zöldi Pesti Jó játékkal jó [...]
47. 1980-06-07 / 132. szám
[...] mesterség fo­gásait idősebb s ifjabb Vitéz Lajos kovácsmesterek elevení­tik majd meg [...] Szentendre A Duna parton felállították Farkas Ádám szobrászművész monumentális térplasztikáját Az [...] Hírek a város életéből Szoboravatás Farkas Adám szobrászművész Duna parti plasztika [...] kétszáz évet s búcsúzom Sza­bó Sándorné kísér ki Férje már a [...]
48. 1980-10-10 / 238. szám
[...] 6 Százhalombatta 500 néző V Farkas Péntek D Kőolaj Varga Vatai [...] vagy bútorozva kiadó özv Pann Sándorné Síit ötök eladó Ér­deklődni Nagykőrös [...] Im­portanyaggal is Atkári autótényező Cegléd Vitéz utca 2 s ám Telefon [...]
49. 1981-05-24 / 120. szám
[...] népszerűség­nek az okai kérdezzük Nagy Sándornét a szakosz­tály vezetőjét Már régóta [...] tanyavilágban sok bir­kát tartanak Például Farkas Dénes Kocsérról 70 birkáról hozott [...] s mint Bárány István és Farkas József ko­cséri termelők mondták a [...] műves A kék dolmányos jászkun vitéz azon frissiben mele giben ahogy [...]
50. 1981-06-19 / 142. szám
[...] meg először Kármán József Csokonai Vitéz Mihály Falu di Ferenc és [...] Márta József Porbély István és Farkas Mária Ist­ván Csaba Ferenc és [...] Radnóti M u 8 Kovács Sándorné Kövesi Mária Vác Mályva u [...]
51. 1982-06-04 / 129. szám
[...] Főt Lenin u 18 Tury Sándorné Matt Mária Viseg rád Mátyás [...] János Penc Kispenci u 14 Farkas Józsefné Győri Margit Vác Erdős [...] Ágics Józsefné Petik Magdolna Tököl Vitéz u 1 Meszes Ferencné Gál [...] rőcsény Kossuth u 60 Tóth Sándorné Kalma Mária Főt Rákóczi u [...]
52. 1982-08-14 / 190. szám
[...] ellenőrzött gombát szabad fogyasztani Sánta Sándorné hatvan­nyolc éves nyugdíjas asz szony [...] sem súlyos A mérgezést feltehetően farkas tinoru gom­ba okozta a vizsgálata [...] mű­vészei mutatják be a János vi­tézt Előzetes A jövő hét érdekesebb [...]
53. 1982-09-15 / 216. szám
1982 SZEPTEMBER 15 SZERDA Vitéz nem babái Gyermekkora világát eleve­níti [...] Két bors ökröcskéről a János vitézről amelyek felismerhetőségük ellenére is egy [...] elnökhelyettese mondott be­szédet majd Tuza Sándorné dr a Pest megyei MÉSZÖV [...] balek este 20 22 Fehér farkasok du A remény joga este [...]
54. 1982-12-10 / 290. szám
[...] Tünde Tün­de Ferencsik József és Vitéz Mária Péter Gyulai Sándor és [...] Ibolya Attila Lakatos István és Farkas Márta Richárd Németh An­tal és [...] Szokolya Fő u 42 Baranyai Sándorné For­ró Gizella Főt Lenin u [...]
55. 1982-12-12 / 292. szám
[...] szá­zadfordulón teremtődött meg Csizmadia Sándor Farkas An­tal és mások fellépésével a [...] újság­írók álltak a helyükre mint Farkas Gábor Kassai Géza Hidas Antal [...] itt is beszélgetünk Szabó Tóth Sándorné azt erő sítgeti hogy a [...] úr és Dürer meg Cspkonai Vitéz Mihály hogy aztán Dózsával és [...]
56. 1983-08-18 / 195. szám
[...] klubfoglalkozáson veszünk részt melyen Bánfi Sándorné vezetésével tanuljuk gyako­roljuk az eszperantót [...] Állami Bábszínház­ban megtekintettük a János Vitéz eszperantó nyelvű elő­adását Ellátogattunk Csille­bércre [...] Kossuth isk 20 145 24 Farkas Róbert Nk Kossuth i isk [...] Csapat­ban 15 Nk lmecs Szabó Farkas 60 373 37 csapat kö­zött [...]
57. 1983-09-18 / 221. szám
[...] Megijedtek a lovak Jászka­rajenő külterületén Farkas István fogatos az Árpád Tsz [...] került amitől a lovak megijedtek Farkas a hajtó­szárral igyekezett az állatokat [...] 9 34 Részletek a János vitézből 10 00 Szerpentin 11 00 [...] a Kiskunlac házi úton Dabasi Sándorné 18 éves betanított munkás sze­mélygépkocsijával [...]
58. 1984-11-10 / 264. szám
[...] különlegességekből sem lesz hiány Szabó Sándorné boltvezető és Fehér Imréné eladó [...] Ilo­na Zsolt Bende István és Farkas Erika Gábor nevű gyermekének Házasságot [...] 7 óra­kor A stúdiómoziban János vitéz Színes zenés magyar rajzfilm fél [...]
59. 1984-11-11 / 265. szám
[...] két hete nyílt meg Kovács Sándorné személyé­ben régi ismerős fogadja a [...] György 40 371 ser­dülő fiúk Farkas Róbert 40 354 Egy időben [...] 7 órakor A stúdiómoziban János vitéz Színes zenés magyar rajzfilm fél [...]
60. 1985-02-22 / 44. szám
[...] Érdek­lődni 16 tól 19 óráig Farkas Gy őri kétszobás össz­komfortos 50 [...] u 1 fszt 3 Var­ga Sándorné Nagykőrös Tázerdő dűlő 108 szám [...] év garanciával ATKÁRI fényező Cegléd Vitéz utca Telefon 10 927 Dunyhájából [...]
61. 1985-02-22 / 44. szám
[...] Érdek­lődni 16 tól 19 óráig Farkas Gy őri kétszobás össz­komfortos 50 [...] u 1 fszt 3 Var­ga Sándorné Na gykőrös Tázerdő dűlő 108 [...] év garanciával ATKÄRI fényező Cegléd Vitéz utca Telefon 10 927 Dunyhájából [...]
62. 1985-06-15 / 139. szám
[...] Kálmán gazdálko­dó 10 vk tanácstagja Vitéz La­jos nyugdíjas póttanácstag Bai Sándor [...] előadó 3 vk tanácstagja Nagyszegi Sándorné fiókvezető póttanácstag Kol 1 e [...] Ilona óvónő 12 vk ta­nácstagja Farkas József gépko­csivezető póttanácstag Szabó Jó­zsef [...] asztalos kisiparos 4 vk tanácstagja Far­kasáé Vigh Edit raktárvezető he­lyettes póttanácstag [...]
63. 1985-06-15 / 139. szám
[...] Roller Károlyné Molnár Vince ifj Farkas Já­nos Molnár Miklósné Virág Sándor [...] Gyurkovics Gyula Császár András Veres Sándorné Jáno si Ferencné id Drenkovics [...] Altsseh Jánosné Báfhori István ifj Vitéz Vil­mos Szabó István ifj Dinka [...]
64. 1985-06-21 / 144. szám
[...] A számvizsgáló bizottság munkájáról Tokaji Sándorné szólt sorolva hogy az egyesü­letben [...] alatt Családi ház eladó Cegléd Vitéz utca 2 szám alatt Eladó [...] lárásra Ugyanezen a területen eladó Far­kas Jánosnénak 500 négyszögöles főleg körtegyümölcsöse [...] gyermektelen párnak albérletbe kiadó Cegléd Vitéz utca 16 Mindenféle bontási anyag [...]
65. 1985-08-27 / 200. szám
[...] felejthetetlen drága édesanyánk özv KAZIN­CZY SANDORNE sZiil Pásztor Mária temetésén megjelentek [...] szom­szédoknak akik fclejtheíeüen feleségem édesanyánk FARKAS ISTVANNÉ szül Dani Katalin te­metésén [...] gyermektelen házas­párnak albérletbe ki­adó Cegléd Vitéz ut­ca is Cegléd Vitéz utca 2 szám alatti ház [...]
66. 1985-10-28 / 253. szám
[...] múzeumi hónap gazdag ese­ménysorozata Ezúttal Farkas Péter iroda­lomtörténész Pedagógiai esz­mék id [...] Csilla nevű gyermekének Házasságot kötött Vitéz Fe­renc és Dobos Ágnes Cseh [...] Németh Irén u 9 Józan Sándorné Kaszap Juliánná Vörösmarty u 20 [...]
67. 1986-02-14 / 38. szám
[...] és úton mondunk köszönetét mind­nagyapánk FARKAS FERENC azoknak a kedves közeli [...] Volán és Kiskereskedelmi nagymamánk ÖZV FARKAS Vállalatoknak megjelenésükért és GERGELYNÉ szül [...] vil­lany van Érdeklődni lehet Cegléd Vitéz u 19 sz El adó [...] fejőgép el­adó Érdeklődni Dé csi Sándorné Csemő Bállá dűlő 51 vagy [...]
68. 1986-02-24 / 46. szám
[...] Bice bócával Matula bácsival János vitéz­zel Twist Olivérrel Micimac­kóval de nem [...] és Simon Ágnes Meghalt Szabó Sándorné Tóth Eszter Temesvári u 7 [...] Ilona Rózsa F u 16 Farkas János Balia G u 53 [...] elején a Gerle és a Farkas utcákban valamint a Jázmin utca [...]
69. 1986-05-07 / 106. szám
[...] nagyanyánk dédmamánk 5 zv Fejős Sándorné sz Józsik Julianna teme tésén [...] van Ér­deklődni Cegléd II kér Vitéz u 19 es te 5 [...] oroszul olaszul spanyolul telefonetikával Dok­tor Farkas külföldi diplomás szaktanár Budapest Tábornok [...]
70. 1986-06-14 / 139. szám
[...] N H M azaz a Vitéz Nagybányái Horthy Miklós próbái közben [...] tanácsadó részleg vezetője dr Szabó Sándorné elmondása szerint az intézetbe eddig [...] vissza a diákokat mondja Szabó Sándorné Milyen okai vannak az elutasításoknak [...] vígjáték a Tisztújítás női főszereplői Farkas Zsuzsa ilyen lesz például a [...]
71. 1987-06-12 / 137. szám
[...] szobás lakást beszámítunk Érdek­lődni Cegléd Vitéz u 9 A szám alatt [...] területtel Víz villany van Érdek­lődni Farkas István Cegléd Külső Mizsei út [...] Bállá dűlő 51 szám Décsi Sándorné K étszobás tehermen­tes gázfűtéses I [...]
72. 1987-11-09 / 264. szám
[...] a Tejipari Vállalatok Trösztje vezérigazgatója Vitéz Hédi a Pénzügyi és Számviteli [...] Megyei Tanács Gyógyszertári Központjá­nak igazgatója Farkas Sándor a Csepel Autógyár csoportvezetője [...] gödi Dunamenti Tsz autófényező­je Dózsa Sándorné a Pest Me­gyei Műanyagipari Vállalat [...]
73. 1988-07-19 / 171. szám
[...] u 22 Érdek­lődni lehet Cegléd Vi­téz u 2 A Telefon 10­927 [...] megvan a nor­maideje magyarázta Török Sándorné adminisztrátor An­nál jobbnak mondható a [...] mint korábban szólt újra Török Sándorné Úgy számolnak ha elmennek üdül­ni [...] ki délben a felvételen éppen Farkas Balázs kombájnosnak A másfél fejadagos [...]
74. 1988-09-05 / 212. szám
[...] is jó néhány emlékem róluk Vitéz Fáy Ele­mér méneskari főfelügyelő bevitt [...] ben dolgoztam mint főállattenyésztő Kozma Sándorné kolléganőmtől vet­tem egyet ő Moszkva [...] néhány éve egy reggel jön Farkas néni az egyik szom­szédasszony Jaj [...]
75. 1988-09-06 / 213. szám
[...] emlékem róluk ebből az idő­ből Vitéz Fay Elemér ménes­kari főfelügyelő bevitt [...] ben dolgoztam mint főállattenyésztő Kozma Sándorné kolléganőmtől vet­tem egyet ö Moszkva [...] néhány éve egy reggel jön Farkas néni az egyik szomszédasszony Jaj [...] területe magában foglalja hazánkat A Vitéz árok szomszédságában Ceglédbercelen az Újszilvás [...]
76. 1989-07-15 / 165. szám
[...] szerint f juta­lom jutalék Jelentke­zés Farkas Györgyné személyzeti fömunka társnál 631 [...] Érdek­lődni lehet 13 529 Já­szai Sándorné Angol erdekeitsegú ve­gyes vállalat azonnali [...] munkára alkalmaznék Atkári fényező Ceg­léd Vitéz u Telefon 10 927 A [...]
77. 1989-07-25 / 173. szám
[...] Érdek­lődni lehet 13 529 Já­szai Sándorné Keresünk magas kere­seti lehetőséggel édes­ipari [...] szerint f juta­lom jutalék Jelentke­zés Farkas Györgyné személyzeti főmunka­társnál 634 353 [...] munkára alkalmaznék Atkán fényező Ceg­léd Vitéz u Telefon 10 927 Szalagfűrészen [...]
78. 1990-05-19 / 116. szám
[...] Hírek Időjárás 8 05 Végvári vitézek 8 53 Az RTV gyer­mekkórusa [...] és vízállásjelentés 14 00 Végvári vitézek 15 00 Hírek Időjárás 15 [...] Nagy L u 59 2030 Farkas Krisztina Vác Kárász u U [...] Szabó Károlyné Gyömrő 1 Bordi Sándorné Domony nyertek Koncz Rezsöné Szent [...]
79. 1991-09-20 / 221. szám
[...] lánya Niko­letta Németi Tibor és Far­kas Matild fia Márk Berki János és Farkas Valéria fia Roland Birszki Imre [...] Lukács Piroska lánj a Sza­bina Vitéz János és Óra vecz Katalin [...] sz Panka Ibolya Fát Zavadszky Sándorné sz Kóré Erzsébet Főt Len­gyel [...]
80. 1994-10-29 / 254. szám
[...] Li liputhan este 8 kor Far­kas a mezőn Budapesti Kamara színház [...] Holnap délután 3 kor János vitéz Pesti Színház ma este 7 [...] könyvutalványt nyertek özv Mako vics Sándorné Vác Szabó Gyula Budapest Fehér [...] Cegléd Igaz Lászlóné Kiskunlacháza Szeidler Sándorné Pilis Szóládi Józsefné Budapest Cisarovsky [...]