Pest Megyei Hírlap, 1990. május (34. évfolyam, 101-126. szám)

1990-05-19 / 116. szám

IS < 'il 1ni r Mimii , ■ f^áígfc»P 1990. MÁJUS 19., SZOMBAT A RÁDIÓ ÉS TELEVÍZIÓ MŰSORÁBÓL------------------- .... •. v.w/.v • •• • WW» •*•»«< S ZOMBAT v.v... .w. e.-À-.v. KOSSUTH 4.10! Reggeli krónika. — 8.00: Hí­rek. Időjárás. Lapszemle. — 8.10: Hangszemle. — 8.30: Családi tükör. — 9.00: H»rek. Időjárás. Útközben. — 9 05: Kis magyar néprajz. — 9.10: Színes népi muzsika. — 10.00: Hírek. Időjárás. Útközben. — 10.05: Ismét a javából! — 12.00: Déli kró­nika. — 12.30: Sonkaexport tenge­ren túlra. — 13.00: Hírek. Időjárás. Útközben. — 13.05: Klasszikusok délidőben. — 14.00: Hírek. Időjá­rás. Útközben. — 14.10: Szaván fogjuk! — 14.20: Mindennapi iro­dalmunk. — 14.50: Énekeljünk együtt! — 15.00: Hírek. Időjárás. Útközben. — 15.05: Naptár. — 15.10: Új zenei újság. — 16.00: 168 óra. — 17.30: ünnepek zenéje. — 18.00: Esti krónika. — 18.20: Szemle. — IS.48: Hol volt, hol nem volt... — 19.00: Hírek. Időjárás. — 19.05: Mi történt? — 20.05: A rádióénekkar története. V/5. rész. — 20.40 : Az Ál­lami Népi Együttes felvételeiből. — 21.09: Hírek. Időjárás. — 21.05: HID. — 22.00: Késő esti krónika. — 22.20: Sporthíradó. — 22.35 : Régi híres énekesek műsarából. — 23.00: Hí­rek. Időjárás. — 23.05: Hangver- senymúzeum. — 24.00: Hírek. Idő­járás — 0.10: Himnusz. — 0.15: Éj­fél után. 4.30: Dallamkoktél. — 8.00: Hírek. Időjárás. — 8.05: Kopogtató. — 9.00: Hírek. Időjárás. — 9.03: Tövi­sek és virágok. — 10.00: Gyógyító lvászat. — 11.00: Hírek. Időjárás. — 11.03: Szombat délelőtt. — 12.00: Jó ebédhez szól a nóta. — 12.55: Mú­zeumi híradó. — 13.00: Hírek. Idő­járás. — 13.05: Daráló. - 13.35: Hangok és visszhangok. — 13.45: Időjárás- és vízállásjelentés. — I Gykrmekrejtvihy ■ Gyerekek! Folytatjuk a menyét­féle állatok bemutatását. VÍZSZINTES: 1. Kérdésre adott válasz. 8. Szán­dékozik. 9 Energia. 10. Rétek. 12. A rács közepe. 14. Hosszú ideje lé­tező. 16. Az erdő vége. 17. Éjjeli életmódot folytató, kisebb kutya nagyságú, hegyes orrú, szálkás sző­rű ragadozó állat. 18. Némán rá­mol! 21. A görög ábécé második betűje. 22. Kerékpározunk Is rajta. 24. Szem alatti véraláfutás. 26. Részben helyes! 27. Ami a szomjat oltja. 29. Erdőségekben élő macs­ka nagyságú ragadozó állat. Éjjel vadászik, kis emlősállatokat pusz­tít. FÜGGŐLEGES: 1. Művégtag. 2. Talajművelő esz­köz. 3. Kettőzve: becézett Lajos. 4. Enged. 5. Csak félig lelkes. 6. Bástya. 7. Község a Csepel-szige- ten 11. Lakott helyeken élő, a macskánál kisebb, sötétbarna hátú ragadozó állat, a baromfiak kárte­vője. Veszély esetén átható bűzt bocsát ki magából. 12. A nyesttel rokon, Európa és Ázsia északi ré­szén élő, macska nagyságú raga­dozó, színe barnás, prémje rend­kívül értékes. 15. Arab ország, fő­városa: Bagdad. 19. Vigad. 20. Bal­jóslatú jel. 23. Háziloari eszköz, a len vagy a kender feldolgozására. 25. Sió betűi keverve I 28. Tóth Zoli névbetűl. Gyerekek! A megfejtett állatne­veket, a többi májusi megfejtéssel együtt — egy levelezőlapon — jú­nius 10-ig küldjétek be a szerkesz­tőséghez. Már egyetlen heti helyes megfejtéssel is lehet nyernll l L b 4 C* q­i 4 lO d a I2> 14 15 1 a iq 20 li Î4 íS 26 Vt 1$ 2/1 14.03: Zenekanál — zenepohár. — 14.45: Magyarán szólva. — 15.00: Hírek. Időjárás. — 17.00: Hírek. Időjárás. — 17.03: 4X4 játék. — 17.55: Körkapcsolás bajnoki labda­rúgó-mérkőzésekről. — 19.00: Hí­rek. Időjárás. — 19.03: Alkohol­program. — 21.00: Hírek. Időjárás. — 21.03: Este van, este van. — 23.00: Htrek. Időjárás. — 21.03: Sporthíradó. — 23.10: Éjszakai klub. — Utána: Műsorzárás. (MU mentumfilm. — 10.55: Film. — 11.50: Választás 1990. — 15.50: Lo- kumentumfilm. — 17.15: Zenés műsor. — 17.55: A campbelliek. Sorozat. — 18.20: Magazin. — IS.00: Esti mese. — 19.10: Beszédek. — 19.30: Híradó. — 19.50: Specialis­ták. Film. — 21.20: Szórakoztató műsor. — 22.05: A hét eseménye. — 22.15: Sporthíradó. — 22.45: Kórház a város szélén. Film. — 23.30: Bross-trió. 2. MŰSOR 16.15: Német nyelvtanfolyam. — 16.40: A szép okosság. Mese. — 18.00: Esti mese. — 18.10: Ooku- mentumfilm. — 18.35: Videorulett. — 19.20: Időjárás. — 19.30: Az idő gyűjteményei. Sorozat. — 20.00: A szlovák kormány elnöke beszél. — 20.15: G. Donizetti: Manière Teatrali. Opera. — 21.30: Seriff a rácsok mögött. Film. — 23.05: Súlyemelő-EB. 7.00: Napraforgó. — 9.00: Képújság. — 9.05: Tévétorna gyerekeknek. — 9.10: A múlt napos oldalán. Ki mit tud?-gyöztesekkel Egyiptomban. — 9.45: Társasjáték. — 10.10: Tövis­madarak. Amerikai tévéfilmsoro­zat. X/10. rész (ism.). — 10.55: Pa­noráma. — 11.55: Nas ekran. — 12.25: Képújság. — 14.30: Képújság. — 14.40: Reklám. — 14.45: Forma l. Francia-kanadai—magyar játék­filmsorozat. XIII'6. rész. — 15.30! Betűreklám. — 15.35: Legenda Szil­vavirágról. Koreai film. II/l. rész. — 16.45: Házibarát. Filléres háztar­tás. — 16.55: Van benne valami. — 17.40: Tájkép. — 18.25: Reklám. — 18.30: Szomszédok. Teleregény. 80. fejezet (ism.). — 19.05: Rek­lám. — 19.10: Est! mese. — 19.20! Reklám. — 19.30: Híradó. — 20.00! Reklám. — 20.05 : Vers mindenki­nek. — 20.10: A hét műtárgya. — 20.13: Spartacus. Amerikai film. II/l. rész. — 21.55: Reklám. — 22.C0: Mestersége színész: Pécsi Ildikó. — 22.55: Súlyemelő Európa-bainok- ság. (100 és 110 kg). — 23.35 : Híradó 3. — 23.50: Hol vannak a katonák? 7.00: Gyerekműsor. — 11.00: Egy­veleg, — 16.00: Magasrepülés, — 17.00: Vldeodlvat. — 17.30: Dlck Powell színháza. — 18.30: Ultra­sport. — 20.30: A nagy völgy (westernsor.). — 21.30: Társalgó, hálószoba és fürdőszoba (am. film). — 23.Ö0: Szürkület. — 24.00: A vámpír utcalány (am. horror). EUROSPORT 10.00: Kerékpársport. — 10.30: Rög­bi. — 11.30: Labdarúgás. — 12.30: Jégkorong. — 14.00: Kézilabda. — 15.00: Lovaglás. — 16.00: Tenisz.— 18.00: Kaland. — 19.00: Kerékpár- sport. — 20.00: ökölvívás. — 22.00: Labdarúgás. 17.50: ínyencségek. — 18.05: A vi­lág állatai. — 18.30: Éretlen zse­nik. — 19.00: Horgász-vadász ma­gazin. — 19.30: Hírek. — 19.40: Kö­rözés. — 21.00: Az én tévém. — 22.00: Hírek. — 22.30: Az Atride-ok vére. — 24.00: Éjszakai szállítmány. na. — 8.35: Cigánykerék (Ism.).— 9.05: Az elsüllyedt világok. Fran­cia rajzfilmsorozat. XXVI/20. rész: A doboló ember. — 9.35: Különbö­zöm. lehat vagyok. Dók.-filmsoro­zat. X 7. rész: Tamás. —9.40: Utazz velünk! Magyarországon. A Pa­lócföld (ism.). — 10.15: Zenebutik. — 11.15: Hazanéző. — 12.00: Kép­újság. — 13.50: Képújság. — 14.00: Családi vasárnap. — 15.10: RTV Közönségszolgálat. — 15.15: Le­genda Szilvavirágról. Koreai tévé- film. II 2. rész. — 16.30: Betűrck- Iám. — 16.35: örömhír. A Ma­gyarországi Evangélikus Egyház negyedórája. — 16.55: Három kí­vánság. — 18.05: Rek’ám. — 18.10: Van öt perce? — 18.15: Delta. — 18.50: Esti mese. — 19.00: A Hét. — 20.00: Híradó. — 20.15: Sparta­cus. Amerikai film. 112. rész. — 21.30: Reklám. — 21.35: „Dunasi- ra:ó.” — 22.45: Telesport. — 23.30: Képújság. VA § A SNMP­KSS3UTH • t PET ©F I Berkes Zsuzsával és Déri Jánossal. — 14.00: Képújság. — 14.13: Tv 2. — 15.00: Barenboim Beethovenről. Angol filmsorozat. Eroica. — 15.26! Tv 2. — 15.30: Kölyökidő. — 15.55! Autómánia. Angol rövidfilmsoro­zat. XIII/9. rész: A szerelem fo­gata. — 16.19: Tv 2. — 17.00: Nyelv­lecke. — 18.00: Telesport. — 18.25! Gyerekeknek! — 18.49: Tv 2. — 19.00: Piazza Navona. Olasz tévé­film. A vakáció. — 20.15: Tv 2. — 20.20: Rockstúdió. — 21.00: Híradó 2. — 21.20: Tv 2. — 21.55: A hölgy egy kissé bogaras. Magyar film. — 23.20: Napzárta. Csehszlovák televízió 1 8.30: tikal Szafari. — 9.00: Publielsz- magazin. — 10.00: Doku­6.00: Vasárnapi újság. — 8.30: Világóra. — 9.00: Hírek. Időjárás. Útközben. — 9.05: Húszas stúdió. — 10.00: Hírek. Időjárás. Útköz­ben. — 10.05: Énekszóval, muzsiká­val. — 10.54: Édes anyanyelvűnk. — 11.00: Hírek. Időjárás. Útköz­ben. — 11.05: Gondolat-jel. — 12.00: Déli krónika. Sport. — 12.20: Harminc perc alatt a Föld körül. — 12.50: Szavak, halak, madarak. — 13.00: Hírek. Időjárás. Útköz­ben. — 13.05: Weiner : III. diverti­mento. — 13.20: Mit üzen a Rá­dió? — 14.00: Hírek. Időjárás. Út­közben. — 14.10: Művészlemezek. — 15.09: Hírek. Időjárás. Útköz­ben. — 15.05: Isteni színjáték. A pokol. — IC.00 : Hírek. Időjárás. Útközben. — 16.05: Diszkotéka. — 17.00: Hírek. Időjárás. Útközben. — 17.05: A tudomány világtérké­pe. 2. rész. — 17.35: Népdalkörök pódiuma. — 18.00: Esti krónika. — 18.20: Muzsikáló nagyvilág. — 19.00: Hírek. Időjárás. — 19.05: Hol volt hol nem volt... — 19.20: Remek­írók hangszalagon. — 20.38: Zenés játékokból. — 21.00: Hírek. Idő­járás. — 21.05: örökzöld dallamok, — 22.00: Késő esti krónika. — 22.25: Legenda és valóság. — 23.00: Hí­rek. Időjárás. — 23.05: Hangsze­rek. hangszínek. — 24.00: Hírek. Időjárás. Totó. — 0.10: Himnusz. — 0.15: Éjfél után. 6.10: Hírek. Időjárás. — 6.03: Dal­lamkoktél. — 7.00: Hírek. Időjá­rás. — 7.03: Körzeti időjárás. — 7.05: Az evangélikus egyház fél­órája. — 7.35: Vasárnapi orgona­muzsika. — 7.52: Torna. — 8.00: Hírek. Időjárás. — 8.05: Végvári vitézek. — 8.53 : Az RTV gyer­mekkórusa énekel. — 9.00: Hírek. Időjárás. — 9.03: A magyar rock archívuma. — 9.43: Fúvós táncok. — 10.00: Egy férfi, akinek nem volt haragosa... — 11.00: Hírek. Időjárás. — 11.08: Vasárnapi kok­tél. — 12.03: Jó ebédhez szól a nó­ta. — 13.00: Hírek. Időjárás. — 13.03: Stúdióvilág. — 13.45: Időjá­rás- és vízállásjelentés. — 14.00: Végvári vitézek. — 15.00: Hírek. Időjárás. — 15.03: Táskarádió. — 16.00: Poptarisznya. — 21.00: Hí­rek. Időjárás. — 21.03: Apró ké­pek a vármegyéből. — 21.30: Tár­salgó. — 22.27: Dzsessz a *80-as években. — 23.00: Hírek. Időjárás. Totó. — 23.03: Sporthíradó. — 23.10: A heavy metal kedvelői­nek. — Utána: Műsorzárás. IMS 8.00 : A Biblia üzenete. — 1.05: ménymesék. — 8.30: Családi Az 1990. április havi gyermek­rejtvények helyes megfejtői közül könyvutalványt nyertek : Ardó Má­ria, Gyál, Mátyás király u. 72., 2360, Csiszér Dóra, Budapest, XVI., Gárda u. 44. 1163, Dósa Ka­talin, Verőce, Dunasor 2/a. 2621, Dosztály testvérek, Makád, Thury J. u. 24., 2322, Erdős Anikó és Orsolya, Érd, Nagy L. u. 59., 2030, Farkas Krisztina. Vác, Kárász u. U„ I. 2., 2600, Laposa István, Pills- vörösvár. Iskola kör 2., 2085, Nagy Anita, Abony, József u. 3., 2740, Petykő Péter. Szokolya. Hunyadi J. u. 15., 2624, Pintér Adrienn, Gö­döllő, Thököly út 54., 2100, Pod- horszki Judit, Nagykőrös, VI. Ka- zinczi út 1., 2750, ifj. Sárik Gyula, Cegléd, Batthyány u. 18., 2700, Sztaocsik Mariann, Örkény, Zal­ka Máté u. 4., 2377, Tares! Anna, Túra, Kossuth L. u. 27., 2194, Tóth Vince, Kiskunlacháza, Nap u. 11., 2340. A nyereményeket postán küld­jük el. A május 5-1 rejtvény helyes meg- vács Imre, Szigetbecse, Kiss u. »., Zoltán, Cegléd, Köztársaság u. 12., fejtése: A tiszta élethez nem elég a Takács Béla, Vecsés, Zrínyi u. 39., uuszárik Mihály, Ácsa, Mogyorós mindennapos mosakodás. ifj. Keserű Sándor, Vác, Mikszáth R rt, , rximonv 100 forintos könyvutalványt út 4., Szabó Károlyné, Gyömrő, “• 1?-. Bordi Sándorné, Domony. nyertek: Koncz Rezsöné, Szent- Árpád u. 14., Neihel Ibolya, Buda- Fö út 46., Kovács János, Monor, endre, Lukács fivérek u. 73., Ko- kalász, Dózsa Gy. u. II., Kopacz Móricz Zs. u. 113. 2. MŰSOR: 9.00: Tévémagiszter. rtadványi Dorottyával és Antal Imrével. — 14.G0: Képújság. — 14.15: Tv 2. — 14.25: Nyelvlecke. — 15.00: Nonnt és Manni. Izlandi tévéfilmsorozat. VI/1. rész (ism.). — 15.51: Tv 2. — 16.15: Álljunk meg egy szóra! — 16.25: DVSC— Kosztov. Női kézilabda KEK-dön- tő mérkőzés. — 17.45: Tv 2. — 18.75: Gyerekeknek! — 18.49: Tv 2. — 19.0Ó: Dempsey és Makepeace, Angol bűnügyi filmsorozat. Jeri­kó falai. — 19.49: Tv 2. — 20.09: A VI. nemzetközi karmesterver­seny közönségdíjasának hangver­senye. — 22.05: Büvészparádé. Amerikai bűvészfilm. — 22.30: Napzárta. 17.30: Itt oroszlánok vannak. Film. — 19.00: Esti mese. — 19.10: Vá­lasztás 1990. — 19.30: Híradó. — 20.00: Jelige: élet végéig. Tv-já­ték. — 21.05: Raffael Kubik is­mét Itthon. — 22.15: Sporthlradó. — 22.35: Találkozás Chudobá­val. 2. MŰSOR 10.45: Vízilabda-mérkőzés. — 11.451 Rövidfilmek. — 15.35: Paradi­csom a város szélén. Film. — 17.001 Nemzetközi lóverseny. — 18.00: Esti mese. — 18.10: Tv-kaleidosz- kóp. — 18.40: Dokumentumfilm. — 19.00: Vallási műsor. — 19.30: Bernstein: West Side storyt ve­zényli. Film. — 21.00: Híradó. — 21.20: Bűntett a rádió hullámain. Film. — 22.45: Egy kis muzsika. — 22.55: Súlycmclö-EB. 7.00: Cyprmekműsor. — 11.00: Egyveleg. — 12.00: Német nyelvű magazin. — 12.30: Egyveleg. — 13.39: Helló Ausztria — helló Bécs. — 14.00.: Egyveleg. — 15.00: Írva vagyon. — J5.30: Egyveleg. — 16.00: Turisztikai magazin. —16.30: Német nyelvű magazin. — 17.30: A világ holnap. — 18.00: Üzleti hét. — 13.30: Egyveleg. — 19.30: Video- divat. — 20.00 : Hollywood. — 21.00: Az aranykarú férfi (amerikai film). — 22.30: Barnaby Jones (amerikai krimisorozat). — 23.30: Burke törvénye (amerikai krimi- sorozat). — 0.30: Egyveleg, EUROSPORT 10.00: Kérékpársport. — 10.30: Lo­vaglás. — 11.30: Labdarúgás. — 13.09: Lovaglás. — 14.00: Kosár­labda. — 15.00: Forma—1. — 19.00! Lovasmagazin. — 20.00: Kerékpár­sport. — 21.00: Labdarúgás. — 22.30: Jégkorong. 8.30: Gyerekeknek. — 10.10: A napocska. — 10.40: Szél ellen. So­rozat. — 11.30: Objektív. — 12.00: Választás 1990. — 13.90: Motokrossz- vb. — 15.25: Autósok, motorosok magazinja. — 16.10: IVIotokrossz-vb. — 17.00: A campbelliek. Sorozat. — 18.05: 30 millió barát. — 18.35: Bá­rányhimlő. — 19.00: Hotel. — 19.40: Champs-Elysées. — 21.00: Fred és barátai. — 22.00: Híradó. — 22.30! 7-ből 7. — 23.39: Majd ha fagy. ■‘Ak-iv * Ké­tor­A nemzet özvegye (május 25., Tv 1., 20.05) Forma—1, 6. rész (május 19., Tv L, 14.00) Mai

Next

/
Oldalképek
Tartalom