Pest Megyei Hírlap, 1986. május (30. évfolyam, 102-127. szám)

1986-05-07 / 106. szám

Hrst "*<**/!/<* i Hírlap 1986. MÁJUS 7. Férfiak között Polgár jól áll A Fővárosi Tanács dísztermé­ben zajlik az 1986. évi felnőtt országos férfi egyéni sakkbaj­nokság. Hat forduló után jól áll a meghívottként indult Pol­gár Zsuzsa, aki 3,5 pontjával a mezőny első felében talál­ható (Jocha Károly felvétele) Egyéniben Szabó Pcíer Csapatban a Tavalyelőtt nagyszerű évet zártak a Csepel Autógyár VSE autócrossozói: a bajnoki (lobogó legfelső fokára állhat­ták az I. osztályban. Egy év­vel később már csak ezüst si­keredett, elsősorban az autók körüli gondok miatt. Idén már két futamot bonyolítot­tak le a bajnokságból és csa­patban mindkétszer az autó­gyáriak végeztek az élen. Ügy tűnik tehát, hogy mostanra megváltoztak a körülmények. Minderről és az ez évi ter­vekről, célokról Stréhl Károly szakosztályvezetővel beszél­gettünk. llemek rajt — Valóban kiválóan sike­rült az idei bajnoki rajtunk, hiszen Nagykanizsán és Bujá­kon is győzni tudtunk. Emeli ezeknek a győzelmeknek az értékét, hogy rendkívül erős mezőnyben értük el. A kez­deti sikerek hátterében az áll, hogy végre időben elké­szült a versenyautóink több­sége. Egyébként ha már az autóknál tartunk: az első osztályban nyolc, míg a má­sodikban kettő „érdekelt” az idei versenyek során. l'j gépekkel Tavaly a csapatezüst mel­lett tulajdonképpen nagy csalódást jelentett egyéniben Szabó Péter szereplése, de az igazsághoz tartozik, hogy a dolog nem rajta múlott... Rengeteg gondja-baja volt ugyanis a gépével, szinte alig volt futam, amelyet zavarta­lanul teljesíthetett volna. Az esélyesek közül Kovács és Harmatos is előbbre végezhe­tett volna, megbízhatóbb autókkal. — Egyéniben idén három versenyzőnk pályázik esély- lyel arra, hogy beleszóljon az előkelőbb helyekért folyó küzdelembe. A trió legrutino­sabb, legtapasztaltabb és jó értelemben vett legfanatiku­sabb tagja Szabó Péter, ter­mészetesen tőle várjuk a leg­jobb eredményeket. Vadonat­új, saját maga tervezte és építette autóval vágott az Edzőmére» a Szigeten Serdülő- és ifikupa A Bácsi, kérem, hol lehet itt focizni? tehetségkutató ak­ció megyei jelöltjei leg­utóbb a VOSE-pályán rande­vúztak. Huszonkét fiatalt vá­lasztottak ki. A létszámot a nagykőrösiek gyarapítják majd, ők ugyanis nem voltak ott a mostani felmérésen. Fontos tanácsokat adnak Tevékeny bizottság Amikor valamely bizottság alakulásáról értesül az ember, majd mindig jogos a kétkedés: ugyan megint létrehoztak egy szép csengésű névvel ellátott munkacsoportot, de minek? Mit is fognak csinálni? Ügy tűnik, a Pest Megyei Tudományos és Sport Bizottság márciusi létrehozatala nem az elhamarkodott döntések számát szaporítja. A három albizottságban szerepet vállalók ugyanis már előzőleg kinyilvánították eltökélt szándékukat, miszerint csak akkor vállalkoznak a részvételre, ha nemcsak papíron szerepel a nevük, hanem tevékenyen ki is vehetik részüket — ki-ki a. mag £ területén, szakképzettségének njegfelelően — a mégyé s fortéiéiért él«'jobbításából. *? & Az ígéretet tettek is Követik. Ezek sorában az első, kiemel­kedő jelentőségű vállalkozás a május lS-én. Ceglédre ter­vezett szakmai kirándulás. Hogy a Versenysport és korszerű utánpótlás-nevelés elnevezésű albizottságban érdekeltek való­ban komolyan gondolják, azt az indulás időpontja is jelzi. Nem tévedés: reggel hat órakor búg majd fel a mikrobusz motorja, ugyanis 7.20 órakor már kezdődik az első edzés a ceglédi súlyemelő utánpótlás nevelő központban, amely mint ilyen, az első az országban és a Magyar Súlyemelő Szövetség maximális támogatását élvezi. Az egész napos program — amely este 6 órakor ér véget — bizonyára sok tapasztalattal gyarapítja majd a fáradságot nem sajnáló szakembereket. Hogy szükség van sokoldalú munká­jukra, ugyan ki vitatná? Hiszen csak a megyében további négy kiemelt központ működik; Gödöllőn, Vácott, Szigetszent- miklóson és Budakeszin egyaránt elkel majd a legilletékeseb­bek tanácsa, szakmai útmutatása, amelyek gazdagításához a ceglédi benyomások is hozzájárulnak majd. (jocha) Bogár Moszkvába tart A legnagyobb verseny Az év legfontosabb erőpró­bájának a moszkvai Jóakarat versenyeket tekintem — je­lentette ki a TASZSZ munka­társának Bugár Imié cseh­szlovák dobóatléta, akit a vi­lág s>3yik legjobb diszkoszve­tőjének tartanak. A világ- és Európa-bajnoki győzelemmel büszkélkedő sportoló szerint a nyári nagyszabású sportta­lálkozó a barátság jegyében zajlik majd, s ez is alkalom lesz, hogy a népek kifejezzék béke iránti vágyukat. Bugár visszaemlékezett a moszkvai olimpia napjaira, amelyek nemcsak a megszer­zett ezüstérem, hanem a jó hangulat, a baráti szellem miatt is emlékezetesek.' Külö­nös jelentőséget tulajdonított annak is, hogy az eseményre a nemzetközi békeévben kerül sor. A csehszlovák versenyző szeretné csúcsformáját július­ra, a moszkvai seregszemle időpontjára időzíteni. Bízik abban, hogy megisméíli:. ».a*, valy augusztusi sikerét, ami­kor a moszkvai Lenin-sta- dionban az Európa Kupa A döntőjét 66,80 méteres dobás­sal nyerte a szovjet Kolnoot- csenko és a lengyel Juzyszyn előtt. — Nagyon örülök a moszk­vai szereplés lehetőségének. Újból találkozhatom régi ba­rátaimmal, vetélytársaimmal. A szovjet dobóatléták- közül különösen jó kapcsolatot ala­kítottam ki a kalapácsvető Ju­ri j Szedihhel és Szergej Lit­vinovval. Örömet okoz, ha felkereshetem őket, s elbe­szélgethetünk közös emlé­keinkről — fejezte be nyilat­kozatát Bugár Imre. Csütörtökön 10 órakor a margitszigeti erőpróbán a kö­rösiek is szerepelnek, az Út­törő SC csapatával vívnak edzőmeccset a Pest megyeiek. Május 14-én lesz az orszá­gos ifjúsági és serdülő kupa újabb megyei selejtezője. Már ma lejátsszák az ÓIK kereté­ben a Verőcemaros—Dunake­szi VSE találkozót 17 órai kez­dettel. A május 14-1 program. ÓIK: Budakeszi—Szentendre, Üjhartyán—Abony, Nagykőrös —Dabas, Örkény—Gyömrő, Dánszentmiklós—Sülysáp, Solymár—Iklad, Dunaharasz- ti—Bugyi KSK, Veresegyház— SZTK. OSK. Veresegyház—Kartal (15.30), Budaörs—Szentendre, Szokolya—Dunakeszi VSE, Abony—Hernád, Tápiószecső— Pécel, Kiskúnlacházi Medosz— Monory Gyái—Cegléd, Halász- telék—Ráckeve, Pomáz—Váci Izzó. A két korcsoport mérkőzései — egy kivétellel — 17 órakor kezdődnek. idei évnek, de a szerencse még nem útitársa a kor­mánynál. Nagykanizsán a döntő első kanyarjában lett defektes az egyik kereke, míg Bujákon a sebességváltója ment tönkre. Reméljük azon­ban, hogy a következő, jövő hét végi péceli versenyig si­kerül mindent rendbe hozni. — Kovács Lajos szintén vadonatúj autóval kezdte a versenyévadot és úgy néz ki, hogy a gépe nemcsak szép, hanem jó is. A közelmúltbeli sok hercehurca után azt vár­juk tőle, hogy végre a valódi képességének megfelelő ered­ményt ért el. És végül: Har­matos Attilától is megbízha­tó, kiegyensúlyozott teljesít­ményt várunk. Vi issza csucsri Az autócross annak ellené­re, hogy az elmúlt években dinamikusan fejlődött hazánk­ban is, korántsem nevezhető a tömegek által űzhető, olcsó sportágnak. Így érthető talán, hogy Stréhl Károllyal befeje­zésül a csapatesélyek mellett az anyagiakról is szót ejtet­tünk. — Idén csapatunktól ismét a legfényesebb érmet, ara­nyat várunk. Véleményem szerint erre a teljesítményre képes ez a gárda és a felté­telek is — úgy tűnik — adot­tak. A pénz. Az anyagiakról kötetnyit tudnánk beszélni, így nagyon röviden csak annyit: a versenyzők a bi­zony sokszor nem kevés fo­rintot, hirdetésekből, reklám­ból próbálják pótolni, illetve főképpen úgy, hogy saját ma­guk építik, állítják össze autóikat. Időt és saját pénzt sem kímélve. Bódi István A 19. Ii ét Totótippek 1. Brage—Göteborg 2. Hammarby—Halmstad 3. Malmö—öster 4. Kalmar—Elfsborg 5. örgeyte—Djurgarden 6. Arezzo—Catanzaro 7. Bologna—Sambenedettese 8. Brescia—Palermo 9. Catania—Cagliari 10. Empoli—Genoa 11. Lazio—Perugia 12. Monza—Cesena 13. Lanerossi—Triestina Pótmérkőzések: 1; x; 1. 1 x 1 1 1 2 x 2 x 1 x 1 1 2 2 1 x 2 x x A tavalyi első távollétében is Bizakodó súlyemelők Kedden — egy nappal az idei súlyemelő EB nyitánya előtt — a csapatok nagy része már meg­érkezett a kontinensviadal szín­helyére, Karl-Marx-Stadtba. Ezúttal már 45. alkalommal ad­nak egymásnak találkozót Euró­pa erős emberei, s az ezt meg­előző 44-es sorozat 1921-héa Of- fenbachban kezdődött. Érdekes­ség. hogy az utóbbi évtizedekben NDK-beli város kerek tízeszten­dőnként érdemelte ki a rendezés jogát. Berlin kétszer volt. házi­gazda. most első ízben következik Karl-Marx-Stadt. A magyarokat kellemes emlé- k'ek' fözik az NDK-ban rendezett versenyekhez. Húsz éve Berlin­ben, amikor még csak 7 súlycso­Világbajnoki futamok előtt Vasárnap Miskolc jön A legjobb hazai salakmoto­rosok idén először március végén szálltak nyeregbe ver­senyeken. A héten újabb, az eddigieknél rangosabb erőpró­ba vár rájuk: megkezdik vi­lágbajnoki vetélkedésüket. Vasárnap délelőtt 10 órakor Miskolcon rendeznek egyéni vb-selejtezőt. A magyarok közül Petrikovics József és Balogh János, a nyíregyházi Volán-Dózsa versenyzői, va­lamint Sziráczki József, a Borsodi Volán-Építők spor­tolója indul. Május 19-én Abensbergben a nyíregyházi Seres János és a Békési Volán vaspapucsosa, Rusz István próbál szerencsét. A tovább­jutást jelentő első nyolc hely valamelyikét akarják megsze­rezni. További négy magyar sa­lakmotoros, Adorján Zoltán, Hajdú Zoltán, Tihanyi Sán­dor és Bódi László — vala­mennyien a Debreceni Volán képviseletében — tavalyi jó szereplésüknek, az EB-döntőbe jutásnak köszönhetően csak a május végi elődöntőben kap­csolódnak a küzdelmekbe. Adorján és Tihanyi egyéb­ként csütörtökön az olaszor­szági Lonigóba utazik, hogy részt vegyen a páros vb va­sárnapi középdöntőjében. Ausztrál, amerikai, angol, norvég, holland, osztrák és két olasz egységgel veszik fel a küzdelmet. Céljuk a döntő­be (június 15., Pocking) ju­tást jelentő első négy hely valamelyikén végezni. portban találkoztak a legjobbak és C3ak összetettben hirdettek eredményt, Tóth Géza vb-EB- arany-, Földi és Veres vb—E3- ezttst-, míg Nagy és Bagócs EB- bronzérmet szerzett, s végered­ményben Magyarország a vb—EB éremtáblázat 3. helyén végzett. Tíz esztendővel ezelőtt újabb éremeső várt a magyarokra — igaz, ekkor már fogásnemenként. !s osztottak medálokat — az NDK fővárosában. Kőszegi egy első és két második, Stefanovits és Szűcs 2—2, míg Rehus-Uzor egy 3. he­lyet szerzett. Vajon a mostani viadal milyen eredményeket hoz a magyarok­nak, akik teljes csapattal indul­nak? A magyar válogatott veze­tői bizakodóak, annak ellenére, hogy az elmúlt évi világbajnok, Szanyi Andor és a bronzérmes Király László ezúttal hiányzik. Néhány vélemény: Eck Tibor csapatvezető: — A nagyszerűen sikerült 1985-ös év után kell most nem éppen köny- nyű helyzetben vizsgáznunk. Egy­két érmet feltétlenül várunk, s remélem, hogy a pontversenyben megszorítjuk a hazaiakat. Hegedűs Miklós főtitkár: — Ta­valy Katowicében sok meglepe­tés akadt, várható, hogy idén sem lesz másképp. Miért ne okozhat­nánk mi kellemes meglepetést? Ambrus László, az új vezető edző: — Első ízben állok világ- versenyen a felnőtt válogatott élén, szeretném, ha jól sikerülne a bemutatkozásom, összetettben aranyat nem remélhetünk, de Ja- csótól feltétlenül érmet várok, s talán Barsi és Balázsfi is fel- küzdheti magát a dobogóra. Hazai környezetben Váratlan hideg zuhany Az NB II. Középcsoportjában szereplő százhalombattai férfi ko­sárlabdázók otthonukban léptek pályára és nem kis meglepetésre vereséget szenvedtek. Csőszer—Dunai Kőolaj 83-81 (45-38) D. Kőolaj: Bitai. Szűcs (15), Da­ni Cs. (20), Miákies (22), dr. Aradszki (8). Csere: Baricza (17). Stiller. A Csőszer ellen idegenben 8 pontos győzelmet arattak a száz- halombattaiak, így érthető volt, hogy most a hazai környezetben ismételten a két pont megszerzé­sében bíztak. A találkozó első per­ceiben még minden a tervek sze­rint alakult, előnyre tett szert a Pest megyei gárda, de a szünetet jelző sípszó már az ellenfél veze­tésekor harsant fel. Szünet után a zónavédekezésről áttértek a ha­zaiak az emberfogásra és fel is csillant a remény, legalább a döntetlen elérésére. A mérkőzés vége előtt egy perccel 81-81 volt az eredmény, ekkor az ellenfél még dobott egy kosarat, míg a százhalombattaiak hárompontos kísérlete kudarcot vallott. A ve­reség után legközelebb 9-én a KSI ellen lép pályára a Dunai Kő­olaj. Bó. I. APRÓHIRDETÉSEK ADÁS­VÉTEL Eladó Szigetszentmik- lós, Ady Endre utcá­ban 74 nm-es, tetőtér- be épít és es, háromne­gyedig kész családi ház, lakhatási enge­déllyel, 216 n.-öles te­lekkel. Érdeklődni: Szigetszentmiklós, Pe­tőfi utca 77. Ványi Ágoston, egész nap. Lada 15ÚU S, 4 éves, kitűnő állapotban, eladó. Érdeklődni le­het: a 463-953-as tele­fonon, 18 órától. _ A Moszkva tértől 15 percre, Budakeszin (Budapesttől pár száz méterre), négylaká­sos sorházban, tel­jesen szeparált, nagy­méretű, kertes, ga- rázsos. gázfűtéses öröklakás sürgősen eladó. Vidékiek is megvehetik! Nyara­lót esetleg beszámí­tok. Telefon: 450­647, vagy „Kék busz PMH 21 323” jeligére, a kiadóba. Eladó 3 szobás csa­ládi ház,, Nagykőrös, Zrínyi u. 12. Érdek­lődni a helyszínen, szombatonként, 8—14­ig; _______________ Az új 5-ös út mel­lett, nagyközség fő­terén, Pesttől 50 km- re 260 nm-es, alápin­cézett lakóház, rész­ben üzlethelyiséggel, 1064 nm-es kertben, felújítás előtt, sürgő­sen eladó. Kiskeres­kedőnek, kisiparos­nak is előnyös. Vicsi, 850-777, 175-ös mellék, munkaidőben vagy Galgóczy út 9—H B, 1125, Alpár.___________ Azonnal beköltözhe­tő, 2 szoba komfor­tos családi ház eladó Kerepestarcsa felsőn, 2 percre az állomás­tól. Érdeklődni le­het: Kucsák Istvánné, Kerepestarcsa felső, Fecske u. 6. Egész nap. ______________ Te lek eladó, Péteri, Ady Endre u. 2. szám alatt, Monor mellett. Üj 3 szoba összkom­fortos, teljesen alá­pincézett családi ház eladó, Üllő, Árpád u. 2 A. ______________ Ár verésre kerül1 1986. május 14-én, de. 9 órakor a Ráckeve. 5927. tulajd. lap 6429. hrsz. címen fekvő in­gatlan, 400 700 Ft becsértékben. Az in­gatlan adatait, jel­lemzőit, az árverés helyét, az árverési feltételeket tartal­mazó hirdetmény, a Ráckevei Tanács és a Ráckevei Bíróság hir­detőtábláján van ki­függesztve. Érdek­lődni lehet mijnden délelőtt, a 835-140/104- es telefonsz,ámon. Árverésre kerül 1986. május (14-én, de. 10 órakor, a Szenemé r- tonkáta, Vasút sor 68. címen fekvő ingatlan, 800 000 Ft becsérték­ben. Az ingatlan ada­tait, jellemzőit, az árverés helyét, az ár­verési feltételeket, tar­talmazó hirdetmény, a Szentmártonkátai Tanács és a Nagyká- tai Bíróság hirdető- tábláján van kifüg­gesztve. Érdeklődni lehet minden délelőtt, a 835-140/104-es tele­f önszánton. ___________ El adó Singer és Pfaff motoros szabóvarró gének. Tel.: 573-335, este 18 óra után. Eladó 854 négyszög- öles telek. Pilisi útról nyílik, irányár: 85 ezer forint. Kulcsár Istvánné, Káva, Rá­kóczi u. 8. Bélyeggyűjteményt, régi képeslapokat (hagyatékot). magas áron vásárolok. — Kovács Zoltán, Sop­ron, Vörös Hadsereg útja 10. Telefon: (99)- 15-248. Eladó 64 nm-es, 2 szoba összkomfortos szövetkeze*! lakás, kp. 4* OTP-átvállaTással. Beköltözés megegye­zés szerint. Érdek­lődni a helyszínen. Gödöllő. Stromfeld s. 9. VI. em. 4. 2100. 18 óra után. Érden. 220 n.-öles tel­ken, új, 3 szobás -4- étkezős. gázfűtéses ház, mellékéoület^k- kel eladó. Irányár: 1 300 000 Ft kp. 4- 150 00 Ft OTP. Ér­deklődni: Nagv Ist­ván. Orvos u. 27. Árverésre kerül 1986. május 14-én, 9 órai­kor, Veresegyház. Lant u. 23. címen fekvő ingatlan, 300 000 Ft becsértékben. Az inga+ian adatait, jel­lemzőit, az árverés helyét az árverési feltételeket tartal­mazó hirdetmény, a ^eresegvházi Tanács és a Pesti Bíróság hirdetőtábláján van 1'i függesztve. Érdek­lődni lehet minden délelőtt, a 835-140/104- es telefonszámon. KÖZLEMÉNYEK Felhívjuk kedves nézőink figyelmét, hog^ a kisbagi autósmozi, május 9-én kezdi mű* sorát, mindennap 21 órától. KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS Fájó szívvel mondunk köszönetét mi*W den kedves rokonnak, jö szomszédoknak^ ismerősöknek, akik felejthetetlen anyánk, nagyanyánk, dédmamánk, 5zv« Fejős Sándorné sz. Józsik Julianna teme* tésén részt vettek, sírjára koszorút, virá-* got helyeztek és akik részvétüket távirat* ban fejezték ki és mély gyászunkban ve­lünk együtt éreztek. A gyászoló csalad. Budaörsön négyszo­bás összkomfortos családi ház — két család részére is al­kalmas — azonnali beköltözéssel eladó. Megtekinthető: Buda­örs, Zombori út 77., este 6 órától és szó mb at, vasárnap. Árverésre kerül 1986. május 14-én, 10 óra­kor az Érd, Bihari u. 2. címen fekvő ingat­lan, 200 000 Ft becs­értékben. Az ingatlan adatait, jellemzőit, az árverés helyét, az árverési feltételeket tartalmazó hirdet­mény az Érd Városi Tanács és a Buda- környéki Bíróság hirdetőtábláján van kifüggesztve. Érdek­lődni lehet minden délelőtt, a 835-140/104- es telefonszámon. Fél vagy egész ház eladó Monoton, az Esze Tamás utcában. Érdeklődni, 22. szám alatt, Somodinénál. Kertes családi ház, négyszobás összkom­fortos, sürgősen el­adó. — Érdeklődni: Vác, Szivárvány ut­ca 12. sz. (délután). Vác határában 220 n.- öles telek, 120 ezer forintért, eladó. Több telek közül lehet vá­lasztani. A telek gyü­mölcsös, busz 10 percre, autóút a telek mellett. Villany, víz a szomszédban van, horgászási lehetőség, a Duna 5 percre. — „Vác PMH 205” jel­igére a kiadóba. Vác belterületén 180 nm lakóterületű, ker­tes, régi típusú csa­ládi ház, megosztva is eladó. Duna-ka- nyari csereingatlant beszámítunk. A vá­laszokat „Beköltözhe­tő 152 681” jeligére, a Feliszabadulás téri hirdetőbe. ___________ El adó bontásból épí­tőanyag, 250 1, Lehel 3 csillagos hűtő és Balázska gyermek­bútor, emeletes ágy- gyal. — Érdeklődni: Tázerdei u. 51., este 6 után. ___________ Da bas központjában 262 n.-öles telken, új két szoba, két félszo­bás, szinte!tolásós, te- tőtér-beépítéses, mo­dern családi ház. — Alatta koszon! készítő- üzlettel, műhellyel, külön garázzsal. Vala­mint 320 nm-es olaj- központifűtéses mo. dern üvegházzal el­adó. Lakos Imre. Da­bas n., Biksza M. út 460/A. _________________ Te tőtér-beépítésre al­kalmas négyszobás, hallos, étkezős, köz­ponti fűtése s új ház eladó. Két és fél szo­bás cserelakást beszá­mítok. Érdeklődni: 17 óra után. Cegléd, Saj­tó utca 15. ________ Ké t csialád részére is alkalmas kertes háza­mat. elcserélném vagy eladnám. Érdeklőd­ni : Cegléd. Klapka Gv. u, 3. Megveriné. Cegléd, Mikes utca 45. szám alatt kétszobás, családi ház 1000 négy­szögöl területtel, fele szőlő, mely kertészke­désre. állattartásra kiválóan alkalmas sürgősen eladó egy­ben vagy megosztva is. Gáz az udvarban. Érdeklődni: Cegléd. Déli út 18. sz. alatt vagy 11-705 telefonon. Beköltözhető családi ház eladó. Cegléd, Toldi u. 27. sz. Meg­tekinthető minden pá­ratlan szombaton. Eladó 2 és fél szobás családi ház 150 fh-es korszerű sertésóllal és 6 éves Lada combi friss műszakival. Ér­deklődni lehet: Né­meth János. Nyárs­apát. Sallai T. u. 15. Gyermekszobabútor eladó, Nagykőrös, Németh I. u. 8. fszt. 3. Csábráki. érd.: du. 16 után. __________ El adó NSZK Winglaj- der szörf, Fischer 725-ös, négyfejes, két- sebességes dolbis. jótállásos video 66 ezerért: Vác, Benicz­ky utca 19.___________ Ha téves Lada combi eladó. Vác, Dózsa Gvörgy út 28.________ Vác-Deákváron Két­szobás. OTP-örökla- kás eladó Érdeklőd­ni: 690-721-es telefon­iamon <T<lqo Gvula) 1980-as Opel Record 2000 Diesel eladó. — Érdeklődni lehet: Szolnok, Dr. Szana A. u. 24. III. 9. 17 óra után, Csillag. 3 szobás összkom* fortos sorházi lakás eladó. Érdeklődni, 3 óra után, Nagykőrös III. , Ifjúság tu 7/1. Munkagépnek átalakí* tott RAJ-GAZ eladón Nagykőrös X., Szé* kely u. 4. ___._______ Sü rgősen, olcsón el­adó 600 négyszögöl zártkert Bukroson. —* Érdeklődni: Nagykő­rös, Vági I. ltot. I. ép# IV. 15.____________­Ce gléd, Budai uí mellett 800 n.-öl sző­lő épülettel eladó* Víz, villany van. Ér­deklődni : Cegléd II. kér., Vitéz u, 19., es-*' te 5 után. VEGYES A vecsési Ferihegyi Mgtsz termékek gyár­tására ajánlatokat. A gyártási lehetősé-" geket felkutatásra, jelenlegi termékeink eladásához; jutalékos rendszerben való fog­lalkoztatáshoz dol­gozókat. A termékek széles körű foglalkoz­tatással járnak, vas- és faipari, valamint élelmiszer-ipari terü­leteken. Felvilágo­sítás: Ferihegy Mgtsz, Vecsés. Vörös Hadse­reg útja 79. Ipari főágazat, Fejérpataky Tivadarnál. Évi 28 napos üdülő­használati jogú üdü­lő építését szervezik a Hegyvidéki Üdülő­szövetkezet Sopron­ban, Harkányban, Mátraszentimrén. — Cím: Hegyvidék, Bu­dapest, 114. Pf.: 380. 1&36.__________________ El cserélném buda­pesti XVI., tanácsi lakásomat kis családi házra Üllőn. Érdek­lődni: Üllő, Áripád u. 18. Üdülő kiadó, Hajdú­szoboszló központ­jában, a Wesselényi u. 5/C alatt. Két kü­lön bejáratú, szoba, 2 ágyas, 4 ágyas, für­dőszoba és konyha. Vállalatok előnyben. Érdeklődni levélben: Kalmár Gyula, Mo­nor, H. Kovács János U. ^44—46. 2200._______ Vi dékieknek! Nyelv- tanítás levelezéssel, száz Ft-tól havonta: angolul, németül, franciául, oroszul, olaszul, spanyolul, telefonetikával. Dok­tor Farkas külföldi diplomás szaktanár, Budapest, Tábornok huszonegy. 1149. (835- 761). Bevezetett plisszírozó nőiszabó üzlet, beteg­ség miatt átadó. „Biz­tos megélhetés PMH 21611” jeligére a ki- adóba. ______________ Vi zes házak, nedves épületek utólagos szi­getelése, győrien, ol­csón, garanciával. — Tel.: 134-975. Bodor­kos Károly, Bp., Fa­zekas u. 8. 1027. önállóan dolgozni tu­dó, megbízható . laka­tosokat felveszek gyömrői műhelyembe. Cím: Gyömrő, Sinko_ vies R. u. 8. Belaire FI és Belcan- to FI, holland-fajta, poharas uborkapa­lánta kapható. Dabas II., József Attila u. 11. sz. Expressziig)) ft/m! 866-223 eluxa Tisztelt kerttulajdo­nosok, kertbarátok! Mezőgazdasági bol­tomban nagy válasz­tékban kaphatók ve­tőmagok, , növény­védő szerek, szerszá­mok, fólia, kisgépek és alkatrészek, kötö­zőszerek és még sok egyéb. Szeretettel várja- vásárlóit Pet­rák Arpádné magán- kereskedő, Szada, Dózsa György út 89. 2tn Női szabó szakmun­kást műhelyembe fel­veszek (40. órás mun­kahét). Szűcsné Tát­rai Erzsébet, Dunake­szi. Fóti út 6. 2120. Telefon: 41-124. Reluxa-redőny készí­tése többféle színben, rövid határidővel, ga­ranciával. Orosz Béla, Dunakeszi, Krajcár út 12. 2120. Tel.; (27)­41-872.

Next

/
Oldalképek
Tartalom