Pest Megyei Hírlap, 1969. szeptember (13. évfolyam, 202-226. szám)

1969-09-20 / 218. szám

« 1969. SZEPTEMBER 20., SZOMBAT PEST HEGYEI Hiánycikk helyett importáru Van m szög — lesz olasz szilikonos edény 'ftilán nincs is olyan olva­sónk, aki ne járt volna va­lamilyen vas-edény boltfcan keresendő cikk után, amely­re egyszer, sokszor, vagy min­dig ne, kapott volna ilyen vá­laszt: nincsen. De olykor még ilyen is elhangzott: hol él, kérem?! A hiánycikkek listáján a sok bosszúságra al­kalmat adó helyzeten akart változtatni a Vas- és Edény­bolt Vállalat. Tegnap bemutatott egy sor érkező vagy Inár ! kapható olyan újdonsá­got, ami egyúttal hiány­cikk volt. Csak a baráti országokból egymillió-kétszázezer rubel értékű árut szereztek be. Az importlistán 450—500 féle cikk szerepel. Mindenekelőtt az apró vastömegcikkek hiá­nyos tárát akarták bővíteni a függönycsipesztől, a görgő­től, az evőeszközig. Most már a horganyzott lemez, a gáz­cső, a mosogató front is erő­sítést kap. Talán az év vé­gére kapható lesz ez a kü­lönleges szilikonolaj-bevona- tos olasz edény, amelyben a húst és másféle holmit zsír nélkül lehet sütni, mégsem ég oda. Mindezt tegnap tudtuk meg dr. Martin György igazgató­tól, aki kérdésünkre még azt is elmondta, hogy szögféléből már annyi van, hogy inkább felesleg­ről, mint hiányról szélhetünk. be­A jövőben több barkácso­láshoz, házi fúrás-faragáshoz használható eszközt és anya­got akarnak beszerezni. Így szó van arról, hogy angol padló- és falburkolóanyago­kat importálltak. t. Szakácsparádé a Vár étteremben Tegnap délelőtt Visegrádon a Vár étteremben került sor a Dunakanyar Vendéglátóipa­ri Vállalat által rendezett sza- kácsparádóra. A résztvevők: Bálint Sándor, a Royal arany­érmes szakácsmestere, Eigen Egon, a Duna Szálló aranyér­mes szakácsmestere, Bacsek Béla, a szentendrei Béke étte­rem konyhafőnöke, hepp György, a ráckevei Duna étte­rem konyhafőnöke, Lengyel István, a Pokol-csárda kony­Hogy szép legyen házuk Iája... Ezért fogtak kapát, villát az érdi gimnazista lányok. A ke­rítésen kívül, a járda mellett gazos, elhanyagolt a szép iskola­parkot övező környék, s ez sérti a tanárok és diákok szépérzé­két. Néhány óra alatt rendet teremtenek házuk táján, az iskola körül. Megkezdődött a „pezsgés“ szüret A dél-borsodi borvidéken megkezdődött a szüret. A Bükk déli lábánál fekvő jó borter­mő vidéken, Tibolddaróc, Kacs, Sály, Bogács határában a szőlővidék rekonstrukciója során több mint kétezer hol- | dón telepítettek szőlőt, s en­nek zöme már termőre fordult. A szőlőtulajdonosok tizenöt­ezer hektoliter mustra kötöt­tek értékesítési szerződést, de a felvásárlók húszezer hekto­liter átvételére számítanak. Tibolddarócon megkezdték a pezsgő alapanyagául szolgáló szőlő szedését is. Ezt a többi szőlőtől elkülönítve préselik, s mustját is külön érlelik. A pezsgőalapanyagtól ugyanis megkövetelik a jellegtélensé- get, a magas savtartalmat, va­lamint az alacsony alkoholfo­kot. Az idén a tavalyinál több mint hatezer hektoliter „pezs­gőbor” felvásárlására számíta­nak. _____J_________ R ablótámadás Dunaharasztin Minap a dunaharaszti vas­útállomás mellett, az aluljáró bejáratánál, ájultan fekvő, vérző fejű emberre bukkantak az arrajárók. A kihívott men­tők egy budapesti kórházba szállították Mészáros István 48 éves dokkmunkást, aki — mikor kihallgatható állapotba került — elmondta: ismeretlen támadók egy súlyos tárggyal leütötték, majd kirabolták. A férfitől 500 forintot és igazol­ványait lopták el. A megindított rendőrségi nyomozás hamarosan ered­ményre vezetett, a gyanú két dunaharaszti fiatalemberre te­relődött: a 17 éves foglalkozás nélküli O. Jánosra, és ugyan­csak foglalkozás nélküli test­vérére, a 15 éves O. Józsefre. Elfogásakor O. János beismer, te a bűntettet. Az ellopott pénzből 235 forint került meg. A fiatalkorú ráblótámadók ügyében még tart a vizsgálat. 400 vagon hibridkukorica­vetőmag Az ország legnagyobb kuko­ricatermelő gazdaságában, a Lajtahansági Állami Gazda­ságban áz idén 2500 holdon termelnek vetőmag céljára ku­koricát. 15 jugoszláv csőtörő gépet állítottak munkába, amelyek naponta 100 hold ter­mését takarítják be. A gazda­ság hibridüzemében így teljes kapacitással megindulhatott a munka. Elsőnek az NSZK-beli Ve- lox-fajta vetőmagja került zsákokba, majd a hazai fajták közül az MV. 40-es és a Geor- gikon 250-es termésének fel­dolgozásához láttak hozzá. Ezeket követi majd a későbbi érésű MV 49-es, MV 43-as és a Georgikon 302-es kukorica. Az üzemben több mint 400 va­gon kukoricavetőmagot fémzá­rolnak az idén. Elítélték az anyagyilkos főkönyvelőt Tegnap délután a Pest me­gyei Bíróság dr. Korpássy Gyula tanácsa ítéletet hir­A Dunakeszi Házgyárba FELVESZÜNK: villanyszerelő, kőműves, vasbetonszerelő, víz- és gázszerelő, burkoló, híddarus szakmunkásokat, segédmunkásokat. Segédmunkásokat különböző házgyári szakmákra betanítunk. Kémeit bérezés, megegyezés szerint. 44 órás munkahét, minden második szombat szabad. Útiköltséget térítünk, vidékieknek szállást adunk. Jelentkezés a 43. sz. ÁÉV DUNAKESZI HÁZGYÁRA Munkaügyi csoportjánál. detett Ocsenás Miklós bűn­ügyében, aki emberölés miatt került a vádlottak padjára. Mint a rendőrségi vizsgálat­kor beszámoltunk róla, a 38 éves főkönyvelő pilisvörös- vári lakásán meggyilkolta 70 éves édesanyját. Az idős asz- szony évek óta betegségben szenvedett, ideggyulladása miatt mindkét keze megbé­nult, magatehetetlenné vált. Ocsenásék pilisvörösvári há­zukba fogadták a férfi édes­anyját. Családi életük rende­zett volt jó ideigj annak el­lenére is, hogy az édesanya és a feleség között akadtak ellentétek. Sokkal inkább mérgezték a családi harmó­niát az utóbbi hónapokban Ocsenás italozásai. Azon az estén is ittasan ér­kezett haza. Tettét sem szó­váltás, sem veszekedés nem előzte meg. Ocsenás Miklós édesanyjához lépett — és megfojtotta... A tárgyaláson a főkönyvelő őszinte* megbánást tanúsított. A Pest megyei Bíróság az enyhítő és súlyosító körül­ményeket figyelembe véve, Ocsenás Miklóst 8 évi sza­badságvesztésre ítélte. Az íté­let ellen a vádlott és védője enyhítésért, az ügyész pedig súlyosbításért fellebbezett. hafőnöke, valamint Tihanyi Géza, a visegrádi Bár étterem konyhafőnöke. Minden szakács a maga ételkülönlegességével indult a versenyen. Bálint Sándor pél­dául olasz zöldséglevest, ser­tésbordát Royal-módra ós kabi" net pudingot készített puncs- mártással! Sajnos a sörok író­ját a lapzárta akadályozta ab­ban, hc^y, ha nem is mint hi­vatalos zsűritag, de mint ér­deklődő, megkóstolja a sza­kácsművészet remekeit, he­lyette kifaggatta Bacsek Bélát, a szakma rejtelmeiről. Az új­ságírót az érdekelte legjobban, mi kell ahhoz, hogy valakiből jó szakács legyen. — A legfontosabb a családi hagyomány — válaszolt a sza­kácsmester. — Jómagam sza­kácsdinasztiából származom, édesapám cukrász, édesanyám szakácsnő volt. Nagyapám szinténcukrász, nagyanyám a Szeged étterem szakácsnője volt. Mi több ;— mondja mo­solyogva a fiatal szakácsmű­vész — menyasszonyom is a szakmában dolgozik. A másik követelmény, a jó ízérzék és a fantázia. Mert nem csak el­készíteni kell tudni az ételt, hanem azt ízlésesen a tálra rakni. — k — — Az NDK október 7-én ünnepli megalakításának 20. évfordulóját. Ez alkalomból a magyar rádió október 6—12 között megrendezi az NDK- kultúra hetét. — Országos állat- és kira­kodóvásárt tartanak vasár­nap Dabason és Pilisen. A lottó nyerőszámai: 2G, 24,41,84,88 :+HÍREK+HÍREK+«ÍREK4rHM HÍREK + HÍREK+HÍREK+ HÍREK + HÍRE1 K-+ HÍREK+HÍREE + HÍREK + HÍREK 4- HÍ íyi * , 1969. szeptember 20, 1*11\. szombat, Friderika napja. A nap kél: 5.27, nyugszik: 17.04 órakor. . f A hold kél: 15.22, nyugszik: 23.10 órakor. Várható MAGELHAES Kevés felhő, eső nélkül. Mér­sékelt keleti, északkeleti szél. Az évszakhoz képest hideg marad az idő. Helyenként < gyenge hajnali talajmenti fagy. A legmagasabb nappali hőmérséklet 9—14 fok között. — Fehér Lajos, az MSZMP Politikai Bizottságának tag­ja, a kormány elnökhelyette­se, pénteken Tolna megyébe (Szekszárdra, Bátaszékre és Decsre) látogatott. — Megyei tanácstagok fo­gadóórái. Jávor Józsefné ma délelőtt 8 órától 10 óráig Szá­dén, 11 órától 13 óráig Veres­egyházon a tanácsházán. Ko­vács József 8 órától 10 óráig Pomázon a tanácsházán, Kri- zsán Ferenc 9 órától 12 óráig Csömörön a tanácsházán, hétfőn Ihászi József Herná- don a tsz-irodában tart ta­nácstagi fogadóórát. — Tápiószőllősön kiren­deltséget nyitott a Tápiósze- le és vidéke Takarékszövet­kezet. 450 Eve, 1599. szeptember 20-án indult el öt hajóból és 239 emberből álló flottillájával Fcmao’de Magel- haes spanyol szolgálatban álló portugál tengerész a vUág körül­hajózására. Az öt hajóból egy érkezett vissza 18 emberrel. Maga Magclhaes Is elesett a bennszülöttekkel vívott harcban. Az út részletes leírása hajónapló formájában Antonio Pigafetta kézírásában maradt fenn. Az út jelentősége igen nagy a felfede­zések történetében, és a Föld is­merete szempontjából. A hajó­zásban megnyitotta Európa előtt a Csendes óceánt, amelyet sima víztükréről nevezett el. Rengeteg szigetet fedezett fel, köztük az általa elnevezett Füjöp-szigeteket is. Eloszlatta azt a téves felte­vést, hogy az amerikai száraz­föld összefügg Ázsiával. Azzal tette a legnagyobb szolgálatot, hogy először bizonyította be a Föld gömb alakját, mivel a nyu­gat felé elindult hajók közül az egyetlen, amely hazatért, kelet felől érkezett vissza. Színes szarvasok w a Duna-ártéri őserdőben A gemenci erdőben a szarva­sok életéről szóló húszperces színes film forgatását kezdte meg a MÉM megbízásából a Magyar Filmgyártó Vállalat Czigány Tamás rendező irá­nyításával. Filmre veszik az idei szarvas- bőgést is; a stáb Parti Ist­ván vadrezervátum-vezető és Papp János fő vadász vezetésé­vel járja be a Duna-ártéri ős­erdőt. Hasonló színes filmet készí­tenek késő ősszel a világhírű gyulaji vadrezervátum dám­szarvasairól is. Mindkét fil­met — amelyek színes tv-adás­ra is alkalmasak lesznek — az 1971. évi budapesti vadá­szati világkiállításon mutatják be. — Kecskeméten megkezdő­dött a harmadik országos népzenei találkozó. — A tápiószecsöi bejárók ifjúsági klubjában vasárnap délelőtt filmvetítést tartanak. — Barcson nyitott évadot a pécsi Gördülő Opera. — Pályaválasztási ankétot rendeznek kedd délelőtt 9 órakor a Pestvidéki Gép­gyárban. Előadást tart dr, Radnai Béla pszichológus. — A MAHART közli! hogy hétfőtől a budapesti sétahajó 20 órás járatát megszünteti. A többi sétajáratok menet­rend szerint üzemelnek. — 130 férőhelyes hízómari ha-istálló épül másfél mil­lió forintos költséggel az Üj- szilvási Állami Gazdaság központjában. — A fővárosi tejüzemek újabb polipackgépeket kap­nak jövőre, s így lehetőség nyílik majd arra, hogy csak „csomagolt” palackos vagy tasakos tejet árusítsanak a fővárosban. £ OSTABONTÁS Eltűnt a „tilos" tábla Nemrégiben megkezdték a gödöllői Kazinczy út javítását. Szükség van erre, ugyanis a Rákos patakon átívelő híd A rádió és a televízió mai műsora KOSSUTH RADIO 8.20: Lányok, asszonyok. Balyó Mária műsora. 8.40: Gudi Farkas Mihály népi zenekara játszik. 9.0;): Stúdium. A revizorok tapasztala­taiból. 9.19: Zeneművészeink ref­lektorfényben. 10.05: Legenda. Versek. 10.51: Rádiószínház. Kerü­lőút. Dokumentumjáték. 12.20: Me­lódiakoktél. 13.52: Találkozás F. Péter Pállal. Barabás Tibor írása. 14.02: Giseila May énekel. 14.15: Rádióreklám. 14.20: Hanglemez M. K. 14.25: Üj Zenei Újság. 15.20: Csak fiataloknak! Komjáthy György tánczeneműsora. 16.05: Húszas stúdió. 17.05: A világiroda­lom humora. Leacock jelenetei. 17.37: Fjodor Saljapin énekel. 18.00: Közvetítés Athénből az at­létikai EB-röl. Közben könnyűze­ne. 18.50: Kozák Gábor József népi zkra. 19.25: Georg Kulenkampf hegedül. 20.10: Üj hold. Részletek Romberg filmzenéjéből. 20.17: A Szolnoki Szigligeti Színház előadá­sa Salgótarjánból. Csak egy tele­fon. Vígjáték 3 felvonásban. Az. I. felv. után a szerzővel beszélget Gautner Ilona. 22.50: Táncoljunk! 0.10: Melódiakoktél. PETŐFI RADIO 10.00: A zene hullámhosszán.* 11.28: Térzene a Halászbástyáról. 12.00: A cárevics. Részletek Lehár —Kulinyi operettjéből. 12.30: Mo­zart: C-dur zongoraverseny. K. 467. 13.05: Beszélgetés a tehetség­ről — Lillafüred után. 13.30: Brit­ten: Mennyegzői kantáta. 13.40: Orvosi tanácsok (ism.). 14.00: Cyp- rianus, az ördög. Rádiójáték. Az ifjúsági rádió műsora. 15.01: Rész­letek Legrand Cherbourgi eser­nyők c. film zenéjéből. 15.12—16.36: A hét műsorából. 16.36: Beszélő képek. Üj múzeum egy régi gyár­ban. 16.55: Közvetítés Athénből az atlétikai EB-ről. 18.10: Gyermek­szerelemről felnőtteknek. Molnár Tamás riportműsora. 18.41: Kacsóh —Heltai: János vitéz — a II. felv. fináléja. 19.00: Közvetítés Athén­iből az atlétikai EB-ről. 19.30: A hanglemezbolt könnyűzenei újdon­sága. 19.50: Jó estét, gyerekek! 20.25: Üj könyvek (ism.). 20.28: Az Állami Népi Együttes műsorából. 21.05: A Svájci Olasz Rádió és Te­levízió szimfónikus zenekarának hangversenye Luganóból. Közben: 22.03: Beszélgetés Ottlik Gézával. Kovács Julia riportja. 23.10: Ritkán hallott operákból. URH 16.05: Feltűnsz, vagy eltűnsz. Jule Styne zenés játéka. 17.24: öt­órai tea. 18.10: Hanglemezparádé. 19.00: Magyar zeneszerzők. Közre­működik az MRT szimfónikus ze­nekara. 19.36: Herbert von Karajan operafelvételeiből. 20.29: A dzsessz kedvelőinek. 20.53: Vivaldi: Tizen­két hegedűverseny. Op. 4. Előadja Felix Ayo és az I. Musici die Ro­ma kamarazenekara. 21.53: Schu- bert-művek. TELEVÍZIÓ 9.00: Borivóknak való (ism.). 9.30: Medvetánc (ism.). 10.55: Együtt könnyebb (ism.). 11.20: Az öltözködés művészete (ism.). 11.40: Csak férfiaknak (ism.). 12.10: La­káshelyzet. Riport (ism.). 14.58: Tovább a régi úton. Riportfilm. 15.20: A Delavinen ügy. Magyarul beszélő amerikai film. 16.25: Rek- lámmüsor. 16.30: Hírek. 16.35: Ha­ladás. Tudományos Magazin. 17.15: Rekiámmüsor. 17.20: A tv-Jelenti. Aktuális riportműsor. 18.00: Tele­sport. Közvetítés Athénből az atlé­tikai EB-ről. 19.30: Cicavízió. 19.40: Muzsikáló képek. A 18. századi ve­lencei táj- és életképek. 19.55: Köztünk maradjon! Tabi László 5 perce. 20.00: Tv-híradó. 20.20: Ilyennek hazudtalak. Zenés komé­dia három felv. a Kié Színpád elő­adása felvételről. Kb. 22.10: Tv- híradó — 2. kiadás. 22.30: A közön­ség kívánságára . .. Frédi és Béni, avagy a két kőkorszaki szaki. Ma­gyarul beszélő amerikai rajzfilm­sorozat. környékén a gépkocsik tönkre tették az út betonját, s a nagy esőzések idején a régi út aka­dályozta a víz lefolyását — sokszor a kerteket, házakat is elöntötte. Az útépítés nagyon vonta­tottan halad, s ráadásul a Rö- ges .utcai kereszteződésnél levő, az áthaladást tiltó tábla is eltűnt. Egy este tanúja vol­tam, hogy egy gépjármű — tábla híján — behajtott az építés területére, s csak egy hajszálon múlott, hogy bele nem esett a patakba. Sokan, s joggal kérdik, ki a felelős, s miért maradt félbe ez a fontos munka. Kiss Sándorné, Gödöllő Vecsésen is lesz MÉH-telep Vecsésen már több mint egy éve nincs MÉH-telep, a vasat, s más hulladékot az Eeseri úti szeméttelepre hordják a gye­rekek. Szükségük volna pedig arra a pár forintra, amit kap­nának érte. Vagy a kohászat­nak nincs szüksége vashulla­dékra? Csalári Manó Kálmán, Vecsés, Katona József u. 37. Pest, Bács, Nógrád megyei MÉH Vállalat, Révész Andor igazgató: — Tudunk róla, szeretnénk ismét létesíteni Vecsésen tele­pet. csak alkalmas helvet ke­resünk. Megbízást szeretnénk adni valakinek, aki megfelelő helyiséggel is rendelkezik. ígé­retet teszek: októberben meg­nyitjuk.

Next

/
Oldalképek
Tartalom